Inlägg publicerade under kategorin BARNPORRMANGA

Av shedlight - 22 juli 2013 08:50

Idag är det två år sedan terrorattentaten i Oslo och på Utöja.


Även om Breivik är en enskild och avskyvärd person så är han inte ensam om sina värderingar. Det finns tyvärr hur många ideologiska Breivikar som helst därute, han är bara en i mängden. Med det avses alltså hans tankegods. Det kan knappast vara någon nyhet för någon längre att hans starka könskonservativa invandrarfientliga åsikter delas av en högröstad nätmobb.


Men det största problemet är att samhället tycks uppmuntra deras tankegods både av okunskap om samband eller för att man faktiskt stödjer hans tankar om kvinnans värde.


Breivik kom inte i ett vakuum. Han kom ur ett splittrat Norge. Det finns ett kvinnohat i Norge som nästan är ännu starkare än i Sverige. Där spelar händelserna under andra världskriget in. I inlägget

Post-Breivik har öppnat för ett förakt neråt

beskrivs hur kvinnofientligt en del av Norge är och även hur norsk press agerar.


Breivik har angivit att han beundrar al-Qaida för deras metoder och deras våldsamma kamp för det de tror på. Samtidigt är han livrädd för främmande kulturer. Främmande kultur för honom är också att kvinnan tar större plats. Trots att han växt upp under Gro Harlem Brundtlands era så anser han att det inte är Norge utan feminism som har förstört hans hemland. Att feminism inte är omtyckt hos  fundamental politisk islam och att just detta borde leda till att han skulle stödja feminism, verkar han inte förstå. Viss logik går inte in hans hjärna och det är han inte ensam om. Tvärtom; SD och andra högerextrema rörelser bär på samma brist på logik. I grunden handlar det om starka konservativa värderingar och om kvinnohat.


Breiviks kvinnosyn har tidigare avhandlats här i bland annat inläggen

Breiviks förhållande till kvinnor

Breivik: "Kvinnor må tvingas till att lära sig att lyda.


Det sistnämnda inlägget beskriver vilket samhälle Breivik vill skapa och  hur det sammanfaller med Nazitysklands helvete för kvinnor.


Av nutida länder tillhör Japan det land som Breivik beundrar mest. Han ville till exempel ha en psykiatriker från Japan –eller från Sydkorea.


Det ville vært bedre med en psykiater fra Japan eller Sør-Korea. (VG)


Han tycker att den japanske mannen agerar som en man ska.


Här i Norge är det normalt för män som visar känslor, men i de flesta länderna i världen är män uppfostrade att inte visa känslor. I Japan till exempel ska män inte visa känslor, och det är ett ideal jag delar jag hade inte klarat att genomföra aktionen och jag inte hade tagit bort min empati. (AB)


Han anser också att Japan är ett land som har rätt inställning till flyktingar.


Japan og Sør-Korea har lært seg å si nei. De ønsker ikke at landet skal bli brukt som en dumpingplass for fødselsraten fra den 2. eller 3. (VG)


Breivik har satt sig in hur det japanska samhället fungerar. Han känner en samhörighet med den samhällsordning som råder där. Det är kanske inte så konstigt. Den kvinnosyn som är förhärskade i Japan stämmer nämligen väldigt bra med den kvinnosyn Breivik har.


Det japanska samhällets sätt att behandla och se på kvinnors roll är extremt könstraditionalistiskt. Landet satsar numer alltmer militärt och en ultranationalistisk politiker har hävt ur sig att sexslavar var nödvändiga under andra världskriget. Det är inget slump att det är just en japan som säger något så extremt kvinnofientligt.


I ett projektarbete från 2003, från Linköpings universitet, finns en del att hämta om hur det japanska samhället fungerar och varför mansrollen där lockar en sådan som Breivik.


Japan är det industrialiserade land som har kommit i minst på vägen mot jämställdhet – och det vill inte säga lite. Om Sverige och flera andra nordiska länder kommit längst står Japan i andra änden.


Från projektarbetet


Sverige och Japan befinner sig på två motsatta sidor i ett Jämställdhetsspektrum.


Den officiellt sponsrade bilden av det ideala familjelivet är dock alltjämt ett sådant där kvinnans sanna plats är i hemmet och där mannen är brödvinnare och den förmedlade bilden av en stereotyp hustru är en kvinna med oskyldig, gullig uppsyn som är moderligt omhändertagande och har en röst med ett gentilt, högoktavigt tonläge.

När de /kvinnorna/, i tjugoårsåldern, först kommer in på arbetsmarknaden förväntas det bara vara som en hållplats i väntan på att gifta sig, en förväntning som är så djupt rotad att kvinnor som passerar tekireiki (giftasålder) utan att gifta sig ofta blir offer för diskriminering.


Väl på arbetsmarknaden kränks kvinnor och män vill inte ha kvinnliga chefer


I realiteten är det väldigt få kvinnor som klagar på sin situation…. eftersom sådana klagomål ses som brist på lojalitet gentemot arbetsgivaren och leder till utfrysning. Och på arbetsplatser där man faktiskt insett att en anställds förmåga är viktigare än kön och ålder och placerar kvinnor i högre positioner, får man istället problem med att hennes manliga kollegor blir obekväma eller helt vägrar att arbeta med henne.


Den här synen på kvinnans plats i samhället färgar av sig även på flickor i Japan.


Denna traditionella segregering av könen och deras roller färgar av sig på i stort sett alla delar av det japanska samhället. Föräldrar har generellt sett få eller inga förväntningar gällande deras döttrars utbildning och karriär och de kvinnor som väljer att studera vidare på universitetsnivå väljer ofta ämnen att läsa efter den traditionella synen på vad som är ”kvinnoämnen”.


En tidigare premiärminister har uttalat följande:

"Det är besynnerligt att vi ska behöva använda skattepengar för att ta hand om kvinnor, som inte fött ett enda barn, som blir äldre och lever sina liv själviskt".


Med andra ord har kvinnan bara ett värde som barna-alstrare, en åsikt som även Breivik ansluter sig till. För övrigt tillsammans med en oroväckande växande skara svenska konservativa män på nätet. De män som likt Breivik är starka abortmotståndare  för fri abort det ger ju kvinnan ett val och därigenom viss makt. Breivik anser att abort är lika med mord, men som vanligt försvinner mannens ansvar för sina spermier. Män som likt Breivik vill ha full kontroll över kvinnor, vill att de ska vara hemma, att kvinnor ska bedömas efter utseende, att kvinnor sexuellt ska stå till mäns förfogande och de vill även ha makt över kvinnors reproduktivitet.


I en DN artikel för några år sedan speglades situationen i Japan. Så här berättar en kvinnlig anställd.


Första dagen på jobbet hade de en välkomstceremoni för oss nyanställda. De delade in oss i en manlig och en kvinnlig grupp. En chef sa åt oss kvinnor att vi var där för att göra det lättare för männen. Jag ville lämna företaget redan då, säger Yoko Kawana. Män på mitt arbete får gå på kurser under en månad varje år så att de kan specialisera sig i yrket. Kvinnor får gå kurser under en vecka och då handlar det bara om uppträdande och etikett.

Jag har jobbat på personalavdelningen så jag vet vilka kvinnor som anställs på företaget. Det är de unga som ser bra ut på bild som får arbete, säger hon. En stor del andel av kontorsanställda japanska kvinnor kommer aldrig längre i karriären än till att koka te och sköta kopieringsmaskinen.


Endast 13 procent av japanska barn under tre år går på daghem. Bara 55 procent av japanska kvinnor i arbetsför ålder yrkesarbetar, och då ofta i deltidsarbete I ett samhälle där mannen fortfarande förväntar sig full markservice i hemmet och där kvinnan ofta förväntas stanna hemma för att fostra barn är allt färre kvinnor lockade av äktenskap.


Precis som i Sverige finns det män som inte vill acceptera att framför allt yngre kvinnor väljer bort äktenskap och går sin egen väg. Det är en hotfull förändring. ´Men det japanska samhället är bisarrt, det finns speciella vagnar i kollektivtrafiken där endast kvinnor får åka för att de ska slippa sextrakasserier. Det går att köpa använda trosor i automater t o m av minderåriga flickor.


Flickor sexualiseras från tidig ålder. På bilmassor har man småflicksmodeller.  I all denna samhälleliga kvinnofientliga kontext är det inte konstigt att t o m unga flickor blir mäns sexleksaker. Skoluniformer som är rena lolita-kläder förekommer. Barnporrinnehav är tillåtet. I det juridiska klimatet är det inga problem att komma runt lagen om förbud av spridning. De som erbjuder allt och gör det mer eller mindre öppet har relativt lätt för att verka utan hot från rättsväsendet. Så ser det japanska samhället ut.

Läs mer här:

Websites selling child pornography DVDs continue to operate despite the launch in April


Manga är en gammal konstform och även i denna avspeglas det mansdominerade samhället och att småflickor sexualiseras.

Ur Wikipedia:

The role of girls and women in manga produced for male readers has evolved considerably over time With the relaxation of censorship in Japan in the 1990s, a wide variety of explicit sexual themes appeared in manga intended for male readers.


Kopplingen mellan Breiviks kvinnosyn och det stöd han har i Sverige för denna antifeminism är tydlig. Det är bara att läsa om det i komentarsfält eller var som helst på nätet, inte minst på Flashback. I den kontexten är det en effekt av antifeminism och stödet för den som har förfäktat idén om att mangabarnporr ska legaliseras såsom HD fattade beslut om sommaren 2012. Det är en rent antifeministisk idé, precis som Breiviks vurm för Japan.


Den kvinnosyn som både Breivik och HD företräder (synliggjort i deras olika avgöranden) färgar alltid av sig flickors sexuella värde. Det som drabbar kvinnor, drabbar flickor. Flickor har dessutom så mycket mindre möjligheter att värja sig. Så idag är det ett faktum att Japans kvinnosyn och uppfattningen att kvinnan är underordnad även har påverkat Sverige.


Det är alltså inte bara Breivik utan alla hans könskonservativa anhängare som hyllar Japan och sin rätt att till grov sexualisering kvinnor – och flickor. Teckningarna har aldrig tillåtis om det varit 38 bilder på våldtagna småpojkar, förutsättningen för den friande domen var att det var just flickor på bilderna. (Den 39:de bilden fick vi inte se.)


Breivik är bara en person. Men hans tankegods delas av en växande skara rasister /sexister. Media har genom att stödja barnporrmangans tillåtande även uppmuntrat Breiviks kvinnokonservativa värdegods. Varför insåg de inte detta?


Traditionella könsroller och sexualisering av allt feminint kön skapar ett samhälle där flickor har mindre värde och desto större sexuellt värde. Det är så situationen är i Japan där små flickor blir behandlade som mäns sexleksaker.

Det är raka motsatsen till det "feministiska" Norge och det vet Breivik. Det är synen på kvinnor och flickor som formar en kultur som den japanska. En kultur där barnporr är naturligt att titta på. Där mannen vördas på det sätt som han bör. Det anser Breivik och fler med honom. 

Av shedlight - 10 juni 2013 00:02

Snart ett år sedan HD släppte barnporren fri och fortfarande är inte barnporrförespråkarna nöjda.


I ytterligare en artikel framställs barnporrmangamannen som nationens hjälte. Som om det är en hedervärd handling att importera barnporr för att retas. Vad säger det om vilka värderingar han har?


Japan är ett land som fullständigt sexualiserar småfllickor och där jämställdheten är långt efter övriga industrialiserade västländer. Barnporrmangan ska ses i den kontexten.


Sverige borde göra upp sin egen självbild som en land som fördömer barnporr. Är det något som barnporrmangan har visat är det hur många som är intresserade av att titta på barnporr.

I kölvattnet visade sig både jurister, politiker och journalister  vilja avskaffa allt förbud mot barnporr som ett led i att göra upp med "statsfeminism". Så grunt sitter alltså det juridiska och mediala Sveriges förmenta avståndstagande emot övergrepp på barn.


Varför visar inte SvD nu bilderna som friades?

Om de är så ofarliga varför vågade överhuvudtaget  ingen svensk media visa dem?

Varför så pinsamt tyst när Wicklin från programmet Medierna på mediedagarna tidigare i år ställde frågan varför media varit så tysta om bakgrunden till barnporrmangafallet?

Varför går svensk barnporrpolis in och ger sitt stöd till en barnporrmangaförespråkare? Samtidigt som den väljer att ta ställning i ett rättsfall innan HD:s dom kom? Varför detta agerande?

Varför var det inte någon som kritiserade Lambertz när han var med och legaliserade barnporr?


För mer info om barnporrmangan se kategorierna till höger,  tex inläggen

Har Sverige gjort upp med barnporrliberalism?

Barnporrtillgång - viktigaste händelsen 2012

Kritik nu? - Men barnporren blev fri utan problemInlägget avslutas med ett öppet brev till Sveriges riksdag och dess ledamöter.


För ett år sedan kom HD med en friande dom som innebär att det är fritt fram för animerad barnporr dvs tecknade barnvåldtäkter i Sverige.

Detta går stick i stäv med svensk lagstiftning och med vårt lands intentioner med att skydda barn från att framställas i sexuella syften.

Detta föregicks av ett sällan skådad medialt drev där man trivialiserade bilderna. Det kunde man göra så länga de var sekretessbelagda.

I och med att sekretessen släpptes är det fritt fram att titta på dessa bilder.

Jag antar att ni har gjort det, i annat fall uppmanar jag er till det.


Drevet i media var både otäckt och hade pedofila intressen i bakgrunden.

Att utnyttja barn är oftast ett  gränsöverskridande beteende som inte alls behöver vara notoriskt utan beror på kulturella och sociala normer. Men detta har också utvecklat sig till en genusfråga.


Det är män på nätet som konsumerar dessa bilder, bilderna i det aktuella fallet föreställer små outvecklade flickor. Denna kategori män i olika åldrar har aggressivt i kommentering och på sajter försvarat sin rätt till att se dessa barn och kallat det fantasier. Det är piratpartiska kretsar och kvinnoföraktande grupperingar som verkar ha fått genomslag i media och på medias kulturredaktioner. Ingen genomlysning av vad tecknad barnporr är har skett, liksom i vilket kulturellt sammanhang de kommer ifrån. Inte heller har någon maktanalys skett.


De som hörs har ingenting med en allmän mening att göra, allmänheten har dessutom bibringats uppfattningar att det handlar om ”yttrandefrihet” när det återigen handlar om barnporr, tecknad denna gång.

På nätet ser man också att barnporrmanga används i precis samma sammanhang som annan barnporr. Dessa bilder  blandas med foton på japanska skolflickor med uppdragna kjolar och på filmer med barn i underkläder med sexuella poser.  Där finns kommentarer som tipsar varandra om nya filmer på barn. Där nämns både "lillasystrar" och flickor i skolmiljöer.


Sidorna är givetvis internationella men många svenskar var ute och hyllade HD:s friande dom. Det är inget tvivel om att dessa exploativa miljöer är starka på nätet och har påverkat klimatet runt domen.

Sällan har någon samhällsfråga framställts så felaktigt, så snuttifierad och så ensidigt som om Sverige nu återigen ska tillåta tecknad barnporr, nu med nationalistiska japanska förtecken. Att barnporr är tillåtet i Japan liksom den enorma sexualiseringen av flickor och bristen på jämställdhet i samhället har inte nämnts för  att slippa sätta denna mangan i ett sammanhang.


Barnporrmanga uppstår inte i ett vakuum.


Media har inte heller trots påstötningar från olika håll velat publicera bilderna, trots att det finns ett allmänintresse och trots att de nu är legaliserade.  Detta kan inte tolkas som något annat än att man inte vill ett det ska komma fram vad som nu är tillåtet att köpa och sälja, nämligen avklädda gråtande småflickor och våldtäkter av barn som är så grova att de skadar barn för livet.

Enligt flera polismyndigheter är dessa bilder nu ok att handla med i Sverige.

Hur blev det så?


HD har tidigare visat sig vara både en könspolitiskt konservativ och en barnfientlig  institution. Flera vägledande domar går emot barns rätt både när det gäller incest/övergrepp, misshandel i skolan och nu senast alltså barns sexualisering.

De har dessutom tolkat lagen juridiskt felaktigt och i praktiken satt sig över den.

Vi har fått ett nätstyrt manligt tolkningsföreträde där barn, främst flickor drar det kortaste strået.

Eftersom HD är suveräna oavsett vad de hittar på och folk utanför dessa nätkretsar inte har någon möjlighet att påverka domstolar så bör lagstiftning tydliggöra att barnporr och sexualisering av barn, oavsett om det rör sig om animerad, photoshopad, halvanimerad eller fotograferad, fortfarande är förbjuden.

Detta måste leda till en förändring av lagen och en skärpning av vad som anses vara barnporr i vår globaliserade värld med nya datortekniska möjligheter .

.

Sveriges riksdag borde fatta beslut om ett förtydligande av lagen eller en lagskärpning så att barn fortfarande åtnjuter skydd från att sexualiseras i vad som kallas barnlandet  Sverige.

Annars har vi i praktiken gått tillbaka till 70-talet där barnporr får spridas, köpas och produceras i vårt land igen.

Det kan väl knappast vara så vi ser på barn idag.

 

Av shedlight - 19 februari 2013 15:52

I en krönika i SvD tar  Annina Rabe upp en artikel från Hemmets Journal från 1975.


Artikeln beskriver en indisk grupp där barn utsätts för övergrepp men man gör det exotiserande och som om det är ett uttryck för sexuell frihet.

Artikeln utgår som  vi än idag gör, att sex är lika med penetrerande sex där mannen får utlösning.

I så måtto har vi inte kommit ett dugg längre. Vi har fortfarande inget könsperspektiv på vad som är "sex".


Men annars skulle det, precis som  krönikören tar upp, inte vara möjligt att skriva så idag.

Inte på det sättet i alla fall.

Idag vet vi att barn utsätts fruktansvärda övergrepp för att vuxna tar sig rätten till deras kroppar.

Barnsexhandeln, som bara i sig är ett begrepp som innehåller ett vuxenperspektiv - det borde ju heta våldtäktshandeln med barn eller barnkroppshandeln, men den växer.

Den växer även  i Europa.  37% av de som säljs i Europa är numera barn, mest flickor. Varför görs inget?

Varför slängs inte en massa torskar i fängelse i Europa? Varför inga massdemonstrationer?


Så kanske har vi inte kommit så långt - det är bara mer nedsopat under mattan.


Varför skriver annars media i sina rubriker att någon blir åtalad för barnsex?

Barnsex? Varför skriver de inte  barnvåldtäkt?  Är det bara det är det är fem bokstäver längre?

Eller är man ute efter samma effekt som i reportaget från Hemmets Journal - omedvetet?


1975 förresten, det är ett år innan som Geijer planerade att lägga fram sitt nya sexualbrottsförslag om att incestbegreppet skulle avskaffas.  Och att alla sexuellt inriktade handlingar skulle vara tillåtna  gentemot barn från 10 års ålder.

Det fanns alltså pedofila politiska starka strömningar.

Geijer ja...

Lustigt att även Strängs namn förekommer i samma nummer av HJ som nämns ovan...


Lagstiftningen genomfördes aldrig som bekant. Istället kom journalister en prostitutionshärva i spåren som än idag inte är utredd. Med inblandade småflickor.


Idag har vi en annan syn på barns rätt.

Men vi har inte gjort upp med den tidens syn på övergrepp på barn.


För bara en tid sedan kom en bok som hette "Ön".

Boken exotiserar precis på samma sätt som artikeln från 1975.

Den är som ett tecken från nutiden hur vi behandlar pedofili och barnvåldtäkter. Man fördunklar och väljer ord som inte är direkt antastliga. Som ordet barnsex och att barn som våldtas i teckningar är "människoliknande fantasifigurer".

Ja, det var Lambertz ord i statlig TV 2012. Så är orden idag.


Boken "Ön" diskuterades som kulturell spännande företeelse både i kulturradion och på bokmässan när den kom förra året. Det bjöds in till soffprogram och man diskuterade på fullt allvar om inte pedofili var ok.

Boken och dess författare, (som också som av en händelse är prostitutionsvänlig) försökte släta över barnvåldtäkter och förklara upprördhet som ett uttryck för västvärldens övergrepp på en urspungsbefolkning, som moralpanik från insnörpta gubbar. När det egentligen kanske handlade om, enligt boken , om en fri sexualitet och sunda sedvänjor. Barnen for kanske inte alls illa  - övergreppen var kultur.

Författaren var mycket väl medveten om hur hen skulle framställa det. Med indirekt kritik mot den som reagerar mot kulturell pedofili och barnvåldtäkt och att man ska fundera över om inte dessa kulturer har rätt till att begå övergrepp.   Som en present till västpedofiler att besöka "fria kulturer" eller sydöstatistiska länder för att barnen "inte lider lika mycket"  - de är ju vana. De är mer "försigkomna" dvs i bara praktiken fattigare och mer utsatta.

Boken ledde till en debatt om hur vi egentligen  ska se på övergrepp på barn. Fast så sa man inte, man pratade om sexuell frihet och västvärldens problem att se hur andra ska leva sitt liv. Att det återigen handlade om vuxenvåldtäkter mot småflickor  - det tog man inte upp. Inget makt- eller  genusperspektiv som vanligt.

Lika lite som media gjorde när det gällde barnporrmangan.

Så vi har inte gjort upp med synen på pedofili och övergrepp på barn - än.  Det bubblar upp till ytan som något naturligt med jämna mellanrum om bara tillfälle ges.


Vi bara klär det i annat språkbruk och dömer till milda straff för barnporrinnehav och barnvåldtäkt.

Vi bara låter HD skriva att barn kan ljuga om övergrepp för att få skadestånd.

Vi bara legaliserar animerad barnporr.

Vi skriver om barnsex i rubriker i stort sett dagligen.

Vi låter vuxna föräldrar definiera barnens upplevelser ur ett sexuellt perspektiv och barns rättigheter  i program på bästa sändningstid och sedan pedofiler hylla programmet.

Vi tillåter pedofilforum på nätet.

Vi kör över barnens skräck och tvingar dem att bo hos förövare.

Vi har en tidnings ledarredaktion - torskDN  förstås -som ondgör sig över att det började uppmärksammas problematiken med incest på 80-talet som att det var hets.

Vi har tystnaden om PAS och hur det används i domstolar idag.


Det låtar annorlunda mot 1975  men problematiken finns kvar.

Nu är språkbruket med avancerat och inlindat. Man måste ha kunskap för att se det och för att tolka det.

För som sagt; hur många tänker tex över orden "dömd för barnsex"?

Vad det döljer för omedvetna värderingar och och  vad säger det om vems perspektiv som fortfarande råder?

Av shedlight - 18 november 2012 11:05

På en bilmässa i Kina används både  kvinnors och flickors kroppar för att sälja produkter,  alltså bilar, enligt en artikel i SvD.


Det visar på just det faktum att flickor ses som små kvinnor. Överallt där kroppar exponeras.


Så är det i Sverige också.

Här gör man sedan länge stora ljustavlor reklam för kvinnors badkläder.

Männen badar väl nakna eller inte alls får man anta...

I våras syntes för första gången småflickor i bikinireklam.

Tre flickor i 5-9 årsålderna låg ute i reklamen och på websidorna i alla media.

Sportkedjan Stadium  stod bakom annonsen.

Ingen reagerade tydligen.  Då gick det bra att visa att flickor ska vara som små kvinnor även i Sverige.

För det var ju inte barn eftersom inga  pojkar var med. Så  precis som i vuxenreklamen så är badkläder en könad företeelse.


Sådan reklam ser man ofta i Sverige, numera, där småflickor flankerar kvinnor och är klädda på samma sätt.


Så det är bara en gradskillnad mellan Kina och Sverige i detta fallet. Inte en artskillnad


Tidigare i år har  Sverige dessutom via ett beslut i HD legaliserat starkt sexualiserade bilder på flickor  för första gången sedan det förbjöds för 40 år sedan.

Så drev till exempel den  allra största morgontidningen i landet  legaliseringen  hårt på ledarsidan , se  här.

Dom riktiga barnoffren som man då hävdade var så viktiga,  har sedan dess lyst med sin frånvaro.

Som till  tex att bevaka att  Skaraborgs TR igår släppte en far och en farfar , där dottern berättat om övergrepp.


Däremot hänger gärna densamma stora morgontidning ut en kvinna på en strippstång på frontsidan i en vecka.


Så går sexualisering av kvinnor och små flickor ihop även i Sverige.


Flickor ska kläs i små  bikinis på badstranden och ha kläder redan i 8 årsåldern som signalerar sexighet.

Småflickor lär sig poledance och kvinnor hängs upp media på stänger.


Vad som händer på denna bilmässa i  Kina är bedrövligt men visar att gränsen mellan att  både kvinnor och flickor ska kläs av är nästan obefintlig. Små och stora kvinnors kroppar exponeras av män som säljer bilar för att andra män ska fås att  köpa dessa bilar.  Ett totalt förtingligande alltså av halva mänskligheten.

Få branscher är dessutom så  könsfötryckande som bilbranschen, de ligger i bakvattnet vilket även Volvo har visat.


Och att kvinnor används som varor drabbar alltid flickor oavsett sammanhang.

Det är bara mer öppet där - i Kina.


I Sverige sker detta alltså också, men mer i det fördolda och nedtystat.

Här pratas  inte om reklamen med småflickor som objekt eller att de nu får sexualiseras i bilder  på samma sätt som kvinnor.

Och att flickors oroande höga ohälsotal hänger ihop med just denna massiva omvärldssexualisering av deras kroppar från tidig ålder, inlägg om det här.


På förekommen anledning:
kommentarer som försvarar pedofili  -med eller utan leende symboler- göre sig icke besvär här.
Det finns tillräckligt mkt nätutrymme för dessa åsikter.

Av shedlight - 17 september 2012 22:48

Madeleine Leijonhuvfud skriver en debattartikel om behovet av en samtyckeslag och undrar vad regeringen väntar på.

Det är utmärkt att återigen problematisera  att kvinnan som utgångspunkt anses vara sexuellt tillgänglig.

För så är det 2012 i Sverige.

Mannens rätt att penetrera kvinnokroppen anses viktigare än att kvinnan ska slippa våldtas.


Men problemet är större än vad som står i lagtexter och vad lagstiftarens intentioner är.

För ingen skulle erkänna att våldtäkt faktiskt inte är ett särskilt allvarligt brott i praktiken, eller att övergrepp på barn i princip är avkriminaliserat och att mäns våld mot kvinnor bortförklaras med att kvinnan provocerat.

Eller att barn på 14 år kan säljas och våldtas av en rad män på en offentlig toalett och att rumänska mycket unga kvinnor som förts till Sverige för att män vill  köpa deras kroppar på hotell och i pissoarer,  blir utan möjlighet till hjälp.

Eller att vi har avkriminaliserat barnporr igen.

Inget av detta stämmer med vår självbild av Sverige som ett jämställt land.


Vi har ett problem och våra domstolar är navet i detta.

För de, domarna och med dem nämndemännen,  tolkarna lagarna inte som lagstiftarens avsåg utan hur de vill.


Det hjälper inte med lagar om domstolarna drar utvecklingen bakåt och så länge inte media gör sitt jobb och granskar rättsväsendet.


Vi har våldtäktsdomarna 2009 från HD  som flyttade utvecklingen bakåt , se inlägg  om det här.

Vi har den famösa decemberdomen från 2010  där  vi fick veta att det i princip ska krävas vittnen för att fälla i incest/barnvåldtäktsfall och där Jr Lambertz ansåg att barn ska misstänkas för att vilja ha pengar om de berättar om övergrepp.

Vi har avkriminaliseringen av barnporr, dvs att framställa barn i sexuella syften,  från juni 2012.


Detta är ogranskade skräckexempel på domar som har fått och får avgörande betydelse för att barns och kvinnors säkerhet, integritet och hälsa är mindre värda än mäns rätt till sin sexuella tillfredställelse och sin maktutövning.


Men även andra domar visar på   denna uppluckring av mänskliga rättigheter.

För några år sedan kom en friande dom där en 16-åring som tvingade sig till analsex med en 13-åring.

Läs om det här.


Nyligen kom en friande dom där en man  utfört analsex på en kvinna när hon sov. HR lyckades med att fria mannen för att han träffade fel, som han hävdade. Att en svensk domstol friar i sånt läge säger  mycket om synen på mannens rätt och kvinnans rättsliga  - och därmed i praktiken -  underordning.


Men även om mannen skulle bli fälld, så blir straffen häpnadsväckande milda idag när det är fråga om brott mot kvinnor. Eller vad ska man säga 8 månader för ett års sadism mot en flickvän som slutade med att han vill att hon skulle hänga sig?

Enligt nytt förslag från Fredrik Wersäll domaren i Tumbafallet (friande förstås för ett mycket grovt övergrepp) så skulle även ovanstående sadist helt slippa fängelse.


Det är också gängse att straffen blir extremt milda om en man förlorar jobbet, som om det har med själva brottet mot kvinnor att göra. Här fick polis ett extremt milt straff av den anledningen. Då talar man om att brottsoffrets lidande inte är så mycket värt.

Eller här där en polis drogade och våldtog en 16-årig flicka i beroendeställning och fick "skärpt" straff, ett år och 10 månader, där han naturligtvis borde dömas extra strängt eftersom  det var särskilt  hänsynslöst gjort just av en polis.Eller när övergrepp på små  barn så som treåriga flickor, det som i media ofta kallas sexbrott, leder till några få år i fängelse.

Utomlands anses det t o m befogat att man slipper åtalas om man som förälder reagerar häftigt och t om råkar  skada pedofilen så illa att han avlider.  I Sverige får samma pedofiler milda straff.


Det finns oräkneliga exempel på milda straff eller där gärningsmän frias där domstolar resonerat överslätande i syfte att fria gärningsmännen snarare än för att skippa rättvisa.  Det är domstolarnas värderingar som fallerar.

Att domarväsendet väljer bort både utbildning  i relationsvåld, människohandel eller i barnkunskap  säger också något om vilket intresse de har för kunskap om genusrelaterad  brottslighet.


Då hjälper inte en samtyckeslag hur viktig den än är.

Då kommer samma hända som i människohandelsbrottet ( se här hur kvinnor nedvärderas)

Eller kvinnofridsbrottet

Eller i barnvåldtäktsbrottet,   (se här och om juridisk drift)

Eller i barnmisshandelsbrottet  (som visades i dokumentären  "Hon vill ju inte lyda")

Eller i våldtäktsbrottet 

Eller i barnporrbrottet   Gärningsmännen frias med den ena fantasifulla motiveringen efter den andra, påföljderna uteblir eller mildras.

Och fortfarande skuldbeläggs våldtäktsoffer i våra domstolar. Allt medan de misstänkta inte behöver redogöra för sin kvinnosyn.


Problemet är större än vår lagstiftning, det sitter i domstolarnas alldeles för patriarkala syn på vad brott och straff är.

Och hur kommer man åt det om man inte ens sätter ljuset på vårt domarväsende?

*

LÄS OM RÄTTSVÄSENDET OCH OM HUR DE SER PÅ KVINNOR HÄR!

DÄR EXEMPLIFIERAS MED EN MÄNGD  VIKTIGA RÄTTSFALL.
Av shedlight - 13 september 2012 17:59

Nu har moderaten Maria Abrahamsson visat sitt var hon står i människorättsfrågor igen.


Nu klargör hon  att de två journalisterna som just frisläppts från en 14-månaders fängelsevistelse i Etiopien har fel politisk uppfattning.

Hon kallar dom för marxister.

Det är samma ord som Breivik använde om sina fiender och samma ord som nätmobben använder om alla som de ogillar och hatar.

I denna nätmobb som det för övrigt  finns de som hyllar just  Breivik för hans korståg, där han kallblodigt mördade barn som han kallade för kulturmarxister.Se här mer om det.


Det finns flera invändningar mot Abrahamsson.


För det första väljer hon att överhuvudtaget göra skillnad på människovärde.

 Dessa journalister är "bara"marxister. 


För det andra visar Abrahamsson att hon delar in folk lättvindigt i olika grupper.

Det är en markör för att man ger sig själv rätten att vara mer värd.

Maria Abrahamsson tycker alltså att hon just av någon anledning tillhör dem som har rätt att döma andra för att de har, allt enligt henne, mindre människovärde.

På samma sätt säger brukar man hävda att  muslimer, judar, feminister=kvinnorättskämpar, färgade, hemlösa eller  filippinska barn är mindre värda än andra.

För det tredje visar denna  moderata politiker att viljan att skildra övergrepp på fattiga och utsatta människor i Ogaden, att våldtäkt , fördrivning , misshandel och mord, kan avfärdas som något ointressant och mindre värt att få gehör för sin egen politiska åskådning. De människor som far illa är helt enkelt ointressanta, i en trygg verklighet där man kan gå hem och sätta på TV och ta ett glas vin. De andra där långt borta  är inte intressanta och tycker man det kan man avfärdas som marxist.


För det fjärde är hon är en representant för regeringspartiet, samma parti som vår statsminister hör hemma i.

Hon är inte bara folkvald, hon har också tidigare skrivit ledare på en av vårt lands största tidningar som uppbär miljoner i presstöd. Hon får sitta i TV-soffor och intervjuas ofta som en person med "kontroversiella" , för sensationsmedia spännande,  men godtagbara åsikter. Hon har en plattform och uppbärs av en stark antifeministisk och mycket konservativ skara främst män på olika forum,  bloggar och i kommentering.

Vad säger det om vilka som har makten idag?


Abrahamsson gör alltså gemensam sak med den flashbackmobb som hänger runt överallt, de som mailar och påverkar alla redaktioner, de som skrämmer bort alla som tycker annorlunda, de som mordhotar en teaterföreställning, de som attackerar målsägande i våldtäktsmål och de som anser att barn och kvinnor ljuger om övergrepp. En ultrakonservativ och extremt antifeministisk  grupp män som hävdar sitt manliga tolkningsföreträde jämt i alla frågor ständigt överallt. De som anser att Sverige är "statsfeministiskt" och att det har "gått för långt" i Sverige. De som tystar och censurerar all opposition.

Dessa som är ett hot mot demokratin, ställer sig den demokratiskt valde moderate riksdagsledamoten sida vid sida med.


Abrahamsson och denna nätmobb väljer att ta parti för de med makt, de som har pengar, för de som anser sig har rätt till att utnyttja utsatta människor precis som de vill, för att komma åt deras land , bostäder, eller deras kroppar. Människor är "expendable gods" utan värde.


I en sådan tid, där det finns riksdagspolitiker som tar parti för torskar, antifeminister, barnporrkonsumenter och för de aggressiva nätmän  som hörs överallt, så behövs MÅNGA Martin Schibbye och Johan Persson.


För vem tar parti för dem som inte hörs, syns och är utan makt om inte journalister som fattar sin mission?


*


Mer om Abrahamsson:


Här skriver hon om prostitution, där hon framhåller Tysklands lag och skyller svensk lagstiftning på extremfeminismen och framför allt på Eva Lundgren, som nyligen vann prostitutions-och kvinnohatarforumets Flashbacks " pris"som den mest förhatliga feministen av alla.

Tydligare kan det inte sägas att Maria Abrahamsson går i täten för en  flashbackifiering av svensk moderat politik.


Suspicio har skrivit om hennes syn på barnporrmangan här.


Abrahamsson har också vid flera tillfällen bl a här ondgjort sig över lagstiftning  till skydd barns rätt att slippa sexualiseras där hon, som dessa krafter brukar göra, väljer att skriva om statyer och annat.Av shedlight - 24 augusti 2012 11:31

"Massiv" kritik nu mot Lambertz.  Media redogör denna i SvD, GPRättsväsendet är beroende av acceptans och tillit. Så brukar man säga. Och det är medias uppgift att granska.


Vare sig det är en barnporrpolis som griper in i pågående ett rättsfall eller ett justitieråd som hanterar ett ärende på ett oroande sätt. Men här gör media skillnad. Varför? 


I samband med rättegången mot Breivik besvarade Verldens Gang frågor ifrån läsare.

Som svaret på frågan varför de skrev och visade så mycket av rättegången, varför de gav så mycket bakgrund, tolkade och intervjuade svarade VG:


Svar: Jeg skjønner hva du mener. Men vår oppgave er å dokumentere det som skjer i retten, og forsøke å sette det i en sammenheng. Det er viktig også for ettertiden.  Dennis ravndal VG


Vår uppgift är att sätta det i ett sammanhang skriver VG. För att förstå historien.


Nu är både advokatsamfundet och enskilda journalister och andra egenutnämnda proffstyckare ute och jagar Lambertz´s skalp.  Nu gäller det en man som erkänt ett flertal mord, en känd sadistiskt pedofil som vårdas på Säter sedan många år.


I mitten på juni pågick ett märkligt skådespel av svensk media. Där valde media att inte sätta ett skeende i ett sammanhang, man valde att inte ge bakgrund, man valde att inte ta de svagaste parti.

Man valde att inte ifrågasätta Lambertz .

Då gällde det att legalisera  barnporr för första gången på 40 år.


Media gjorde inte sitt jobb och det enda man kan förklara det med är att folkdomstolen, den aggressiva exploativa mobben på nätet, styr media.


Samma mobb som nu ställer sig bakom en drygt 70-årig dömd sexualsadist. En man som manipulerar vilken journalist som helst dagligen.  Ingen låtsas som det sker. Alla går åt samma håll och tillfredsställer mobben. Kanske har rättsväsendet fallerat, men kanske inte så mycket som man tror. Det går inte att veta idag eftersom svensk media inte gör sitt jobb. De driver återigen kampanjjournalistik Och återigen har vi nätet som bestämmer.

Vi har fått en flashbackjournalistik i Sverige.


Det finns klara underströmmar av att misstänkliggöra barn som berättar om övergrepp, kanske först som vuxna. Nu används flitigt ordet "planterade minnen", trots att det är ovederhäftigt och ytterst tendensiöst och borde få varje självständigt tänkande journalist att börja fundera.


Så  mitten på juni var samma mobb ute, då gällde det också att trampa på barns rätt.

Barns rätt att inte sexualiseras.

Inget bakgrund gavs, inget Studio ett grävde i det i en två timmar lång sändning. Ingen grävande reporter fördjupade sig i de sidor som exploaterar barn och som blandar friskt animerade och fotograferade barn i sexuellt syfte.


Observera att det är flickors visas och att det är  män som konsumerar, unga män mest, men även många äldre. Det finns alltså en klar genus- och jämställdhetsaspekt.

Och alla är de pedofiler - för vad är en pedofil, är det en dömd sexualbrottsling?

Nej, pedofili är en handling, inte en läggning.

Det finns alltså i varje person som konsumerar ett barn i en sexuell situation .


Låt oss titta på några komentarer som fanns i anslutning till domen i juni:


Säga vad man vill om barn porr men bilder på barn som uppenbart är tecknade ska inte vara straffbart oavsett motiv eller vad man tycker i övrigt om företeelsen. Folk gör mycket värre/(perversa) saker i verklighet och på nätet än att titta på några oskyldiga porr bilder av tecknad karaktär.


Barn behöver inte skyddas; barn behöver vägledas. (menas att det är ok att visa barnporr för barn)

 

I kommentering rådde inget som helst  tvivel om att det rörde sig om  barn och INTE om  s k  fantasifigurer.

Vidare kunde man läsa detta:

 

Sverige kanske är på väg att tillfriskna.


Hen, tokvänstern, PK-kramare och andra Svenska företeelser kanske vissnar bort.


Den vanliga kvinnohatarna vill alltså konsumera våldtagna flickor. Just de som i decennier avskytt feminism för att den representerar de kvinnor som en gång protesterade mot den legala barnporren. Det gick att köpa bilder på våldtagna flickor-barn - en gång i Sverige, och nu är vi där igen.


Självklart får feministhatarna extra morgonluft av att de fick rätt av HD, och Lambertz, att få titta och utbyta bilder på våldtagna barn.

Inte heller detta speglar media.


Inte heller ser man att det i kövattnet av domen krypit fram, bla på newsmill, höga jurister som vill lätta upp vår hårda barnporrlag, som man anser genomdrevs av "hysteriska" kvinnor. De fick skriva utan att någon låtsades om det,  beröringsångesten slog till igen. Så nu jobbar dessa barnporrivrare vidare.

Och en polis fick alltså uttala sig i kraft av sitt ämbete och föregå ett rättsfall.

När har det hänt tidigare? Hade man tillåtit det i Quickfallet? Eller varför tillåter man inte Lambertz nu att göra samma sak? Varför en sådan dubbelmoral?


För att visa i vilket sammanhang som barnporrmanga visas, så skrivs här rätt av hur det ser ut på en sida där man tittar och utbyter barnpor manga.  Ett jobb som en journalist kunde gjort.

 

Foton av skolflickor  som visar trosor

Foton av flickor som står i nattlinnenn-tecknad barnporrmanga bredvid

  

Foton på halvnakna på 10-12 åriga flickor som står och ler

Bikinibilder-foton på barn- småflickor

Bredvid visas barnporrmanga på småflickor

Foton på helnaken flicka på ca 12-15 år, år. Bredvid visas barnporrmanga-småflickor

”Live bay” (strandmiljö) tecknifierad plattbröstat barn-flicka i 8-10 års ålder

Bild på avklädd skrevande 12-15 årsflicka med skyhöga klackar. Bredvid barnporrmanga-småflickor.

Tecknifierat barn-flicka med strumpeband och bar kropp i skolmiljö   

Foto på  flicka i prickig klänning, hon är i 8-årsåldern med mellanblont hår och håller ut sin kjol under bilden står: princess lolita

Barnporrmanga-småflickor bredvid

”Sexy beach” (strandmiljö) tecknifierad bild på ett barn-flicka i bikini på stranden med smala ögon och blått hår.

Halvtecknad ung kvinna med jättebröst bredvid en halvtecknad bild på en flicka i 6 årsåldern sittande mot en väg med kort klänning, med rosa leksaker.

Foto på två skolflickor i japansk sexualiserad skoluniformmed svarta knästrumpor och kavajer och korta rutiga minikjolar och barnporrmanga-småflickor

Men texten "school" visas foto på tre skolflickor med gapande munnar och utmanande ställningar, flickorna uttrycker osäkerhet.  

Foto "Super pose book" mkt ung japansk flicka helnaken

Foto på 10-12åriga flickor, fyra stycken,  i utmanade skoluniformer igen.

Bredvid barnporrmanga-småflickor denna gång i ”swim suit”

Foto på en 12-14årig skolflicka i uniform i bil som slickar på dörrhandtag i bil, man ser en liten barnhand på handtaget, det kallas ”doorknob girl” (har hennes pappa sagt åt henne att slicka på handtaget och tagit bilden? Annars vem?)

En beskrivning till en mangafilm: My little siste cant be this tight under en barnporrmanga där två flickor sitter och visar underlivet med uppdragna ben med förvånade miner

+ en bild med en liten flicka med förvånad min och med engapande mun och med en rädd och sårad blick

Bredvid finns barnporrmanga- småflickor.

Text till en film:

Japanese TV’s loving coverage of these charming 11-year-old fashionistas has been doing the rounds


School och teacher är ett genomgående tema.

Foton, halvtecknifierat, teckningar blandas hur som helst. Så fort flickan blir yngre, ca  7-12 år glider det över till halvtecknat , ännu yngre riktigt små flickor, blir det  heltecknad.

Det är bara flickor på bilderna och bara män som kommenterar. Detta är pedofiler.

Några av dessa kommentarer, som visar kopplingen mellan barnporrmanga och synen på barn:


Actually, I'll be honest: I think that it's just time to declare pedosexuality and child pornography legal and move on.

 

...the day when you don't have to be afraid to have relationship with a girl without asking her age first...


i think lowering the age of consent to about 13-14 is the right way to go, same with pornography.


Man hatar också de som vill förhindra att barn sexualiseras:


Sadly that's the way most of the "Women's Rights" extremists have been swinging it.


No, that's not it. Feminazi are like hemmoroids. They appear all over the place and they are a huge pain in the ass (see what I did there), but they are just a symptom of a larger problem.


..because of "moralistic" people, government or not.
Att det handlar om mäns rätt att konsumera skolflickor i alla åldrar är uppenbart, och media backade upp  både Lambertz och dessa män den gången.


Även nu backar man upp dessa män, genom att inte ta upp underströmmarna, om planterade minnen och ohämmade misstänkliggörandet av psykologstöd  för att våga berätta om övergrepp.


Assange, barnporrmangan och Quick löper ihop. I alla fallen är det folkdomstolen av aggressiva män som styr.

Män som vill förminska  sexuella övergrepp på både kvinnor och flickor.


Sverige har ett klimat där bilder på våldtagna flickor inte får nämnas liksom  varken sammanhanget eller bakgrunden till dem.

VG:s reporters uttalande klingar här ohört.


Och, värt att tänka på, bilderna i HD hade med all sannolikhet inte friats om det varit 39 bilder på pojkar som penetrerades.

Av shedlight - 29 juni 2012 16:01

Nu har Landshövding Eva Erikssons utredning om importfruar kommit.

Det skrivs både i DN och SvD såväl som det avhandlas i radions Studio Ett.

Jämställdhetsministern uttalar att lagstiftningen inte  är modern.

Det gäller nog fler lagar, till exempel de som ska skydda barn i vår teknifierade och tecknifierade värld.


Problemet har uppmärksammats under ett flertal år och misshandlade kvinnor har skickats tillbaka utav män som skiljer sig innan två år har gått. Dessa kvinnor och ibland även deras barn är då ofta traumatiserade och blir stigmatiserade i sina hemländer när de utfattiga återvänder.  De har, som de flesta utsatta människor,  ingen möjlighet att göra sig hörda - de har ingen rätt till "yttrandefrihet".


Man kan tro att detta är något som alla självklart tar avstånd från.

Men icke.


När mäns våld mot kvinnor tas upp ur något perspektiv så strömmar kommentarerna in från

män som mest av allt tänker på männen som slår. Rasistiska underto....nej ÖVERtoner är tydliga liksom kvinnoföraktet som vanligt.


De är precis i samma anda som när Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad  tog upp att 57000 kvinnor misshandlas varje år i Sverige  - och då är inte mörkertalet med! - och  han blev alldeles överhopad med reaktioner från arga män. Han fick till och med "artiga" brev från "fina" herrar som skrev att han var smygbög. För det var det värsta dessa män  kunde komma på som anledning till att  man tycker att det är upprörande att kvinnor fortfarande blir slagna av män i nära relationer.


Dolda kameror går bra i moskeer, invandrare buntas ihop och deras  kvinnosyn avhandlas överallt - men när svenska män kommer i skottgluggen då ställer man upp i Broderskapet. Då blir de kränkta vita män. För det finns inga  som är så fullständigt  likgiltiga för  kvinnomisshandel som de lättkränkta bakom sina tangentbord.


I SvD släpps de fram. Av någon anledning anser man det är viktigt att få höra samma tirader om  och om igen.

Ena hälften utav åsikterna skyddar vita män,  andra hälften  går på invandringen. Eller så både och.

I ena ögonblicket är utredningen ett genuspolitiskt verk och i andra är det mörkande av det "sanna" stora problemet.


Här nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste åsikterna med ett exemplifierande.

Dessa kategorier går givetvis att applicera  på valfri debattartikel om kvinnor /jämställdhet.


Kategori 1.

Skydda vita män.


Men det som folk blir upprörda över här är just generaliseringarna. Att dra alla (inlkusive hela historien) över en kam. En bättre ansats är att försöka minimera gruppen och försöka dra ner det till inidvid. Istället för som nu skuldbelägga alla män. Det är det reaktionerna kommer mot.


Men alla män går bra att smutskasta om de är invandrare, för det har ju man sett i TV om inte annat.


Kategori 2a

Kvinnor är lika goda kålsupare


...är det många av kvinnorna som kommer hit med enda avsikten att få uppehållstillstånd, för att sedermera ta hit hela familjen. Dessutom finns det lika många oseriösa kvinnor som importera män på liknande sätt.


Givetvis nys - svenska kvinnor  gifter sig nordiska och nordeuropeiska män - knappast" import".

Den ojämförligt största gruppen snabbanknytningsinvandrare är thailändska och ryska kvinnor som gifter sig med svenska män.  En ekonomiskt och socialt ojämlik situation som utredningen pekar på.


Kategori 2b

Gambiavarianten


kämpar du /annan signatur/lika hårt emot tvångsgiftemål ..eller är det bara thailänska import tjejer som sticker i dina ögon och varför inte gambianska import män?=)


Aldrig skrivs det så mycket om Gambia  som av svenska nätmän .

Det måste vara deras favoritresemål efter Thailand, Brasilien, Costa Rica, Tjeckien, Japan osv...


Kategori 3

Statsfeminism är problemet till  att kvinnor misshandlas


Men man ställer ju inte ens krav på oförvitligt leverne för de som invandrar till Sverige. Dessutom ska väl de som begått brott och sonat dessa inte straffas ännu en gång av samhället genom att hindras från att bilda familj? Den här artikeln är fullkomligt vansinnig, och en produkt av statsfeminismen. 


Denne kände prostitutionsivrare lyckas för övrigt  liksom få med allt som prostitutionsivrare brukar göra.


Kategori 4

De som hakat upp sig i samma spår i 7 år


..Ireen "män är djur" von Wachenfeldt från ROKS..Kategori 5.

Kvinnor är minsann inga offer


Varför ska i lagens och myndigheters ögon kvinnor ses som offer "det svagare könet" i det avseendet är hen bra, låt oss vara jämlika kvinna eller man alla får stå för sina beslut och även konsekvenser utav detta, kvinnor som "importeras hit" kan ju informeras om detta vid sin ankomst. sluttjatat om jämlikhet.


Hoppsan!  - till och med en kränkt vit man kan omfamna ordet hen när det ska till att bortförklara den globala kopplingen mellan makt och kön- könsmaktsordningen


Kategori 6.

Balkongflïckeargumentet  -alltid gångbart.


Du /annan signatur/ bör nog skaffa dig mera fakta innan du bemöter kritiken mot artikeln på det sättet, håll dig först till ämnet sedan bör du se vilka som står för problem hur vanligt är det med fall från balkonger bland tjejer, flickor, kvinnor från Thailand, Kina, Filipinerna deras balkonger håller alltid det bör ge dig en fingervisning om var problemen finns. Eller tror du att det är så att de endast bor i villor .... eller lägenheter utan balkong.Kategori 7.

Frihetsivrarna, allt ska vara fritt, det handlar om livstil


 Landshövdingen stör sig på andra människors livstil och med en politruks ryggmärgsreflexer vill hon ingripa. Vi borde ha en författningspolis och författningsdomstol som stoppar politrukerna och byråkraterna, annars har vi snart som i "1984" en "telescreen" på väggen som alltid ser oss, så att det inte sker något "sex-crime".Allt är bara fantasier.Alltid gångbart när man ska bortförklara misshandel, kränkningar och  förtryck.Se där kom till sist också ordet fantasier med som även  går att använda på andra typer av exploatering som inte minst hörts för en tid sedan ...

.


För övrigt används  förresten nu en  "människoliknande figur" av sajten jobbsafari.se. för att

utröna vilken personlighetstyp man är.

En tecknad flicka med svart hår och stora ögon som ska locka människor till att reagera på ett visst sätt.

Ligger bland annat som en reklamblänkare på denna sajt.

Konstigt att reklammakare väljer att använda fantasier när de vill påverka.Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se