Alla inlägg under februari 2013

Av shedlight - 28 februari 2013 10:29


Nu har Statens medicinsk-etiska råd kommit med sina ståndpunkter i surrogatlivmödrafrågan.

 SR SR1 Svd


De envisas med att kalla det för surrogatmödrar vilket visar hur lite de själva har förstått.


Man är inte ute efter en mamma - man är ute efter kärl, en kropp med livmoder.


Mannan eller pappan , eller pappan -pappan är den som ska få barnet inte den vandrande livmodern. HON är ingen mamma. Så sluta ljug om det. Detta är objektifiera kvinnokroppen till en födslofabrik.


I gårdagens morgonprogram i radions p1, förekom en intervju med ett skrattade homosexuellt par med tre barn från indiska livmödrar. Sista gången hade det blivit tvillingar. "Det var väl Gud som ville det" sa den ena pappan.

Nej, det var inte Gud, det var mammon. Det var verkligheten skönmåla sina handlingar. Det är kliniken i Indien som alltid sätter in minst två ägg i den fattiga indiska kvinnan för att det åtminstone bli ett barn. Blir det två vet man inte vad som händer med det andra eftersom det oftast är beställt ett enda.


I det här fallet tog de skrattande papporna barn två.

Hur var det med barn ett - har det också en tvilling och var är denna i så fall?


Numera kan ingen längre låtsas att inte veta om att Indien inte är ett land för kvinnor. Det är förmodligen världens farligaste land - för just kvinnor.

Våldtäkter, mord, misshandel, flickfostermord vet vi nu förekommer. Ingen kan längre stänga sina sinnen som dessa som beställer barn måste ha gjort.

Dessutom är det livet igenom ett hårt liv för en kvinna , då främst för fattiga kvinnor. Än idag får flickbarnen mindre att äta än pojkarna. Så de kvinnor som dessa rika västerlänningar köper är undernärda från början, i kliniken stängs de in som vore de djur. Dom är inte vana att få tycka och tänka feministiskt.


Pengarna får kvinnorna bara spottstyver av, vinsten går till klinikens affärsmän. Kvinnornas pengar går till hus och skolgång - oftast för pojkar.Fattigdom är en förutsättning för att ett morgonprogram i radio ska göra ett trevligt hemmahosreportage utan kritiska frågor.

De skrattande papporna fick ingen fråga om kvinnor i Indien och deras fruktansvärda situation. De fick överhuvudtaget inte någon fråga om sin kvinnosyn. Det var tabu.

Trots att det är där frågan bränner som mest!


Homosexuella män är precis lika patriarkala som andra män. det märks i operasexism eller när Gardell sparkar neråt på de kvinnor som var faktiskt var de enda som vårdade de Aidssjuka. Han sparkar inte uppåt och inte en fråga får man om detta utan han blir hedersdoktor och får en tv-serie innan boken ens kommit ut men de kommer kvinnor som vårdade sjuka med hot för sina liv får inga hedersdoktorat. Det stör inte Gardell eller någon annan.


Pride är en tillställning för män och om män.

På Genusnytt hängde bögar och deltog i kvinnohatet.

Bards sexism beskrivs här i Svd.


Ställ homosexuella barn- och livmodersköpande par till svars för deras kvinnosyn.

Det handlar inte om att kvinnor ska bestämma själva i sämsta sexindustristil. Det argumentet visar hur nära förbundet är mellan de som förespråkar prostitution och de som förespråkar surrogatlivmödrar.

Det är en  ekonomisk, social, könspolitisk och feministisk frågeställning som ska råda.


Nu vill SMED titta på Storbritannien. Jaha, hur fungerar det där. Med betalning för ett nytt kök.

Ska kvinnliga släktingar nu ha ett socialt tryck på sig att ställa upp?

Börjar vi importera en kvinnosyn från andra länder där kvinnor har ett samhälleligt krav att deras kroppar inte är deras egna?


Läs också inlägget: fattigdom, godhet, njurar, livmödrar


NEJ TILL SURROGATLIVMÖDRAR!

JA TILL FEMINISTISK KAMP MOT SMEDS FÖRSLAG!

Av shedlight - 26 februari 2013 22:46

En åklagare, t o m en chefsåklagare har visat sig vara en prostitutionsförövare.


Han satt och söp till på tåget och googlade escort, beställde kvinna och åkte fast.

Givetvis påstår han att det var första gången och givetvis tror ingen honom.


Det är bedrövligt att det finns män som deltar i könshandel. Som väljer att vara en del av ett globalt och historiskt sätt att se på kvinnor som något män köper för sin sexuella gratifikation. Som deltar i kvinnoförtryck.


Men det är värre än så. Här.


Herr chefsåklagare är en del av rättsväsendet. Har han ägnat sig åt prostitutionsköp så är han lätt  byte för korruption och utpressning. Det är det allvarliga.

Det gäller i alla länder i alla tider. Män som betalar för att tränga in i en kvinna eller flicka vill inte bli avslöjade.

De gör vad som helst för att slippa och blir därmed lättkorrumperade.


En representant för rättsväsendet ska inte ägna sig åt sådant som kan korrumpera.

Detta borde utredas.


Dessutom: var har han jobbat med under sitt juristutövande? Vilka utredningar har han arbetat med och vad har han gjort tidigare?  Har en åklagare en usel kvinnosyn har han inte i rättsväsendet att göra.

Han får köra truck eller skotta snö.


Vare sig det är en torskande chefsåklagare eller en cityåklagare som anser våldtäkt är ett ettiketsbrott så ska deras yrkeshistoria sättas under lupp. Så länge det finns risk att halva befolkningen anses vara mindre värda  så borde ALLA utredningar letas fram, genom decennierna och de berörda borde kräva en ny utredning med en åklagare som ser på kvinnor som människor och inte tingestar som män köper när de tycker de har behov av det.


En annan fråga är i vilken kontext denna chefsåklagare befinner sig i? Det är knappast så att han super till, googlar efter köpekvinnor och traskar iväg till det stockholmska anonyma hotellet i ett vakuum.

Han har  "bröder" som har gjort det  också. På nätet eller i sin omgivning.

Få torskar köper ensamma utan att ha kontakt med andra.  Få handlingar behöver en broderskapsloge som den att betala för en "hora". Vare sig det är i fotbollsgänget, bland arbetskompisarna, på skidlärargymnasiet, grabbgänget eller någon uniform sammanslutning så är det samma sak. Man köper som en manlighetsrit. Det blir sedan en del av den osynliga banden som förbinder och normaliserar den egna handlingen. Som plockas fram då man berusar sig på en tågresa och googlar fram  beställningen på ett styck kvinna.


Så hur många som den här torsken finns i rättsväsendet?

Eller var han ett lätt byte eftersom han just nu jobbade med utredning av polismål?

Men var 10: e man köper. Även inom rättsväsendet. Är det då konstigt att vi ser märkliga skrivningar i domar om prostitution, kvinnomisshandel och våldtäkt?


Förresten: IQ fiskmås sa herr chefsåklagare. Han kunde också sagt IQ Kevin.Av shedlight - 22 februari 2013 12:42

I en rättegång i Attunda tingsrätt fälls fem unga män för misshandeln av en 17årig pojke på en internatskola.

De hade utövat ett sadistisk våld mot pojken. Bra att de blev fällda.


I artikeln står följande med citat från domen:


Rätten konstaterar att de äldre eleverna utövat våld mot 17-åringen. Att brottet ändå inte ses som grovt av rätten beror på att ”våldet relativt sett inte var så kraftigt och att skadorna var förhållandevis snabbt övergående”.

När straffet bestämdes tog rätten hänsyn till de åtalades låga ålder vid tiden för brotten.


Han/ åklagaren/ hoppas att domen har en ”avskräckande effekt” för eleverna på internatskolor.


 Inte heller går den med på att 17-åringen samtyckt till det våld som utövats.


I september 2011 kom en liknande dom. Inlägg här.


Fast då friades den mycket äldre mannen som var över 30 år.

Då tog man alltså noll  hänsyn till att mannen inte hade en låg ålder.

Man tog inte heller hänsyn till offrets låga ålder, faktiskt ännu lägre än brottsoffret i detta fallet.

Man tog inte heller hänsyn till att flickan vittnade om hur dåligt hon mådde och att det var maktutövande.

Man trodde det var frivilligt - att hon samtyckt.


Det var sadism - men en annan sorts sadism, den som riktas mot kvinnor och flickor.

Då gällde mannens version av samtycke.


Så:  -hade dessa elever blivit friade om det förts in en sexualsadistiskt aspekt?


Hade dessa elever blivit friade om offret varit  en 17 årig flicka och våldet varit med piskor och burar?

Hade hon då samtyckt?Och.

Varför träder inte torskDN fram och ondgör sig över den friande domen nu i Attunda TR?

Kallar det för maskulinistiskt nederlag?

Så som man kallade rätten att sadistiskt plåga en 16 årig flicka för en feministisk seger?


Vårt samhälle har inte gjort upp med synen på vad som är misshandel och misshandel.


Samma våld som riktas mot kvinnor som en global företeelse riktas också  mot kvinnor i sexualiteten, men då är det legitimerat för är det porrvärldens osynliga tabu som träder in. Då får domare och journalister en mental härdsmälta - alltför oftast. Nu lär t o m AB (anorexiabladet ) ut  hur man "ska krydda" sexlivet, dvs hur man ska slå, binda och förnedra kvinnan.

Sadism är sadism oavsett kön. Oavsett hur man döljer det i upphottade bokstavsbeteckningar.


Av shedlight - 20 februari 2013 23:58

En dom från Svea Hovrätt river upp en våldtäktsdom från tingsrätten.

De kommer fram till att mannen som förde in fingrar i kvinnans underliv gjorde det från ett ickesexuellt syfte.

Mannen döms därför endast för olaga tvång.

Genusperspektiv på den domen?  Vad hade hänt om domarna läst en utbildning i juridikens genus tro?


Den här domen har så många fel så man vet inte var man ska börja.


Mannens syfte enligt hovrätten, var att kontrollera att kvinnan inte haft samlag med en annan man.


Fel 1.

Det går inte att kontrollera oskuld. Det är bara en patriarkal föreställning.

Därmed faller den delen av rättens resonemang som de inte själva är medvetna om att de för.


Fel 2.

Om det nu är som hovrätten anser att det skulle att kontrollera - vad skulle då syftet vara om inte ett sexuellt dvs att kontrollera kvinnans sexualitet. En  otroligt ologisk tankevurpa.


Fel 3.

Varför ska överhuvudtaget en kvinna kontrolleras? I vilken kontext har det uppstått om inte en patriarkal?

Hovrätten fastskärper en patriarkal handling och försvarar den med en annan patriakal handling - att fria en man från våldtäkt som för in fingrar i en kvinnas underliv för att det är patriarkalt motiverat. Och detta resonemang ska man ha en domarlön för?Hovrätten visar med all önskvärd tydlighet att våra domstolar är patriarkalt styrda.

Deras föreställningsvärld är mannens rätt att kontrollera. Oavsett om det finns något att kontrollera.

Detta är maktutövning från svenskt rättsväsende gentemot alla kvinnor.


För en tid sedan kom en dom där en kvinna fick en hand uppkörd i underlivet när hon var i hjälplöst tillstånd.

Kvinnan höll på att förblöda. Skulden las på kvinnan, hon var för trång.  Kvinnor ska anses klara knytvnävar - det är mäns rätt att kräva det. Det blev bara våldtäkt av normalgraden

-trots att kvinnan var i hjälplöst tillstånd

-trots att man vet att kvinnor skadas främst genom fingrar i underlivet eller via föremål.

Mer om den domen här.


Svenskt rättsväsende talar om vad kvinnor är värda men de lindar in det i juridiskt språk.

Näthatet mot kvinnor  är  egentligen ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället .


DET ÄVEN I SVENSKA DOMSTOLAR.

Det ser bara annorlunda ut än näthatets "horífierande" och "sönderknullande".


Det finns jurister som skriver kommentarer på dagens juridik med en häpnadsväckande kvinnosyn. Vad säger det?

Att vi har ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället. Domare, nämndemän, och åklagare, på alla nivåer i rättsväsendet återfinns dessa strukturer. Och de skäms inte ens för det när de är anonyma.


Vem sitter som chef för Svea hovrätt om inte Fredrik Wersäll - han som vill att de som döms för kortare fängelsestraff än ett år ska slippa fängelse. Det gäller tex kvinnofridsbrott, våldtäkter mot barn, barnporrdömda.

För alla dessa brott är det idag häpnadsväckande låga domar. De nedgraderas dessutom så att de blir normalgrader och mildare strafformer.

Som koppleri istället för människohandel.

Som olaga tvång istället för våldtäkt.

Som sexuellt ofredande istället för våldtäkt.


Av vilken anledning vill Wersäll att dessa ska slippa fängelsestraff? Tycker han inte att det är så allvarliga brott?

Vilken anda skapar han på Svea Hovrätt? Han som medverkade i det friande Tumbamålet där han valde bort bevisning?


I MFF har de omogna fotbollsspelarna en tårta med en naken kvinna, en pinuppa.

Detta strax efter att en spelare dömts för sexuellt utnyttjande av  barn. Han slapp våldtäktsdom för att det var så synd om honom. Också ett exempel på att gärningsmännen skyddas.

Då väljer de vuxna "pojkarna" i MFF att äta upp en kvinnobild.

Det är också en signal.


Men det är just det som Svea Hovrätt signalerar med dagens dom.

Steget från omogna fotbollsspelare till jurister är inte särskilt långt. 

De spelar på samma planhalva, vare sig det är i kostymer eller i shorts.

Sexism is alive and kicking. Och patriarkatet.


Av shedlight - 19 februari 2013 15:52

I en krönika i SvD tar  Annina Rabe upp en artikel från Hemmets Journal från 1975.


Artikeln beskriver en indisk grupp där barn utsätts för övergrepp men man gör det exotiserande och som om det är ett uttryck för sexuell frihet.

Artikeln utgår som  vi än idag gör, att sex är lika med penetrerande sex där mannen får utlösning.

I så måtto har vi inte kommit ett dugg längre. Vi har fortfarande inget könsperspektiv på vad som är "sex".


Men annars skulle det, precis som  krönikören tar upp, inte vara möjligt att skriva så idag.

Inte på det sättet i alla fall.

Idag vet vi att barn utsätts fruktansvärda övergrepp för att vuxna tar sig rätten till deras kroppar.

Barnsexhandeln, som bara i sig är ett begrepp som innehåller ett vuxenperspektiv - det borde ju heta våldtäktshandeln med barn eller barnkroppshandeln, men den växer.

Den växer även  i Europa.  37% av de som säljs i Europa är numera barn, mest flickor. Varför görs inget?

Varför slängs inte en massa torskar i fängelse i Europa? Varför inga massdemonstrationer?


Så kanske har vi inte kommit så långt - det är bara mer nedsopat under mattan.


Varför skriver annars media i sina rubriker att någon blir åtalad för barnsex?

Barnsex? Varför skriver de inte  barnvåldtäkt?  Är det bara det är det är fem bokstäver längre?

Eller är man ute efter samma effekt som i reportaget från Hemmets Journal - omedvetet?


1975 förresten, det är ett år innan som Geijer planerade att lägga fram sitt nya sexualbrottsförslag om att incestbegreppet skulle avskaffas.  Och att alla sexuellt inriktade handlingar skulle vara tillåtna  gentemot barn från 10 års ålder.

Det fanns alltså pedofila politiska starka strömningar.

Geijer ja...

Lustigt att även Strängs namn förekommer i samma nummer av HJ som nämns ovan...


Lagstiftningen genomfördes aldrig som bekant. Istället kom journalister en prostitutionshärva i spåren som än idag inte är utredd. Med inblandade småflickor.


Idag har vi en annan syn på barns rätt.

Men vi har inte gjort upp med den tidens syn på övergrepp på barn.


För bara en tid sedan kom en bok som hette "Ön".

Boken exotiserar precis på samma sätt som artikeln från 1975.

Den är som ett tecken från nutiden hur vi behandlar pedofili och barnvåldtäkter. Man fördunklar och väljer ord som inte är direkt antastliga. Som ordet barnsex och att barn som våldtas i teckningar är "människoliknande fantasifigurer".

Ja, det var Lambertz ord i statlig TV 2012. Så är orden idag.


Boken "Ön" diskuterades som kulturell spännande företeelse både i kulturradion och på bokmässan när den kom förra året. Det bjöds in till soffprogram och man diskuterade på fullt allvar om inte pedofili var ok.

Boken och dess författare, (som också som av en händelse är prostitutionsvänlig) försökte släta över barnvåldtäkter och förklara upprördhet som ett uttryck för västvärldens övergrepp på en urspungsbefolkning, som moralpanik från insnörpta gubbar. När det egentligen kanske handlade om, enligt boken , om en fri sexualitet och sunda sedvänjor. Barnen for kanske inte alls illa  - övergreppen var kultur.

Författaren var mycket väl medveten om hur hen skulle framställa det. Med indirekt kritik mot den som reagerar mot kulturell pedofili och barnvåldtäkt och att man ska fundera över om inte dessa kulturer har rätt till att begå övergrepp.   Som en present till västpedofiler att besöka "fria kulturer" eller sydöstatistiska länder för att barnen "inte lider lika mycket"  - de är ju vana. De är mer "försigkomna" dvs i bara praktiken fattigare och mer utsatta.

Boken ledde till en debatt om hur vi egentligen  ska se på övergrepp på barn. Fast så sa man inte, man pratade om sexuell frihet och västvärldens problem att se hur andra ska leva sitt liv. Att det återigen handlade om vuxenvåldtäkter mot småflickor  - det tog man inte upp. Inget makt- eller  genusperspektiv som vanligt.

Lika lite som media gjorde när det gällde barnporrmangan.

Så vi har inte gjort upp med synen på pedofili och övergrepp på barn - än.  Det bubblar upp till ytan som något naturligt med jämna mellanrum om bara tillfälle ges.


Vi bara klär det i annat språkbruk och dömer till milda straff för barnporrinnehav och barnvåldtäkt.

Vi bara låter HD skriva att barn kan ljuga om övergrepp för att få skadestånd.

Vi bara legaliserar animerad barnporr.

Vi skriver om barnsex i rubriker i stort sett dagligen.

Vi låter vuxna föräldrar definiera barnens upplevelser ur ett sexuellt perspektiv och barns rättigheter  i program på bästa sändningstid och sedan pedofiler hylla programmet.

Vi tillåter pedofilforum på nätet.

Vi kör över barnens skräck och tvingar dem att bo hos förövare.

Vi har en tidnings ledarredaktion - torskDN  förstås -som ondgör sig över att det började uppmärksammas problematiken med incest på 80-talet som att det var hets.

Vi har tystnaden om PAS och hur det används i domstolar idag.


Det låtar annorlunda mot 1975  men problematiken finns kvar.

Nu är språkbruket med avancerat och inlindat. Man måste ha kunskap för att se det och för att tolka det.

För som sagt; hur många tänker tex över orden "dömd för barnsex"?

Vad det döljer för omedvetna värderingar och och  vad säger det om vems perspektiv som fortfarande råder?

Av shedlight - 8 februari 2013 19:05

I norsk press framför allt i  Verldens Gang har det förts en debatt om att Sverige är ett land som inte tillåter nationalism och att det är därför SD växer. AB och HD skriver om det.

Det är precis tvärtom.

Det är de grundläggande värderingarna och idéerna om det okränkbara människovärdet som sätter avtryck och som lägger grunden för tolerans och jämlikhet.


Efter Breiviks terrordåd sommaren 2011 gick människor ut i massor i rosceremonier och statsministern talade om att man ska  möta intolerans och terror med öppenhet och kärlek. Man sjöng om Regnbuens barn.

Men det har inte blivit  mer kärlek och tolerans. Det har snarare så att Breivik har visat vägen till ett kallare och mer människoföraktande samhälle.


Verldens Gang har hela hösten skrivit om ökande prostitution i Norge. Det har kommit ett stort antal afrikanska kvinnor till Oslo under den senaste tiden. Men varför har de kommit efter Breivik? Han som var för prostitution i sitt manifest.


Men istället för att lägga skulden där den hör hemma; på de män som köper kvinnorna, de som står för efterfrågan, så har VG:s manliga reportrar gett sig ut på gatan och skrivit om hur överfallna de blir av dessa desperata kvinnor.

Dessa kvinnor befinner sig hundratals mil hemifrån och har hallickar som kräver pengar av dem varje kväll. Vill dessa kvinnor överhuvudtaget få några egna inkomster till barn och släktingar hemma måste de suga av ännu fler män än de som hallickarna kräver. De utsätts sig för torskarnas våld varje kväll, deras kroppar tar stryk, deras psykiska hälsa är i botten.

De får ingen läkarvård eller mediciner. De fryser och är rädda innerst inne. Varenda dag och kväll är en kamp mot våldet och det enda verktyg de har är att sätta upp en fasad och spela en teaterroll, de har för länge sedan slutat hoppas  att få ett annat liv.  Ingen hjälper dem. INGEN.


Vad gör då de manliga journalisterna? De beskriver de afrikanska kvinnorna i det närmaste som ohyra.

De skriver om hur de blir antastade och hur de får värja sig.  De går ut på gatan på natten och glor på kvinnorna som vore de torskar och sedan in till redaktionsvärmen och tar en kopp kaffe skriver texten om kvinnodjuren de mött. Nöjda  åker de sedan  hem duschar, äter och går och lägger sig. En ny trygg dag väntar.


INTE en tanke ägnas åt om DE skulle kunnat hjälpa kvinnorna. Ett vänligt ord, en kopp kaffe, en smörgås och kanske bara att vara medmänsklig.

Tvärtom.

Istället låter tidningen  en manlig nätmobb ondgöra sig över dessa kvinnor i hundratals kommentarer och att män borde  ha rätt till att köpa kvinnorna. "Bort med morallagen" Känner vi igen det från "våra " nätmobbare?


Så VG har drivit en veritabel hetsjakt på prostituerade och på kvinnors värde.

Så som vanligt hänger det ihop. Kvinnosynen och rasism.


Norge har fått en hårdnande klimat. Det drabbar kvinnor, det drabbar mest de kvinnor som ska stå  till mäns förfogande  med sina kroppar. Och VG bidragit med att normalisera och legitimera en hård föraktfull ton gentemot prostituerade kvinnor. De är inga man behöver skydda, de är ju bara ohyra. Klart män ska kunna köpa dem. Dessa svarta kvinnor är ju knappt ens människor.


Att de finns där för att norska män fortfarande köper kvinnokroppar faller inte norsk media in.

Där ligger de efter i socialt och könsstrukturellt makttänkande. Eller så vill de bara se männens -nätmobbens - samhälle.


I Norge har också en domstol fattat beslut om att barn ska kunna utvisas ensamma.

Hur är det möjligt att bli så kall? Varför protesterar inte media? VG?

Men Fremskrittspartiet hyllar beslutet.


Den öppenhet och den kärlek man skulle visa varandra efter Breivik har blivit motsatsen.

Fremskrittspartiet politik både  gentemot prostitution och mot invandrare har spridit sig.


Nu spottar man neråt i Norge.

Mannens värde har stigit i takt med Hjernevask och att genusforskning ses som något föraktfullt.

Precis det som Breivik vill. Han kom inte i ett vakuum,  han kom ur ett klimat som hårdnat i Norge de senaste åren.


De norska nätmännen är lika kvinnohatiska och främlingsfientliga som i Sverige, kanske t o m lite värre.

De har ännu större uttrymme där. Norge har ett ännu mer maskuliniserat och sexistiskt samhällsklimat än Sverige numera.


Men Norge har aldrig gjort upp med kvinnohatet efter andra nazisttiden. Då som norska invånare  fick anpassa sig till den tyska ockupationen. Men efter befrielsen  la man allt ansvar på de kvinnor som hade fått barn med tyska soldater. De blev hela norska samhällets katarsis. Genom att smutskasta dem och göra dem till syndabockar så slapp alla andra undan. Det ser vi fortfarande effekten av. Det finns ett decenniegammalt strukturellt inbyggt kvinnoförakt som är lika  bråddjupt som fjordarna. Det skulle behövas en ny  Gro Harlem Brundtland nu.


Så går det en röd tråd från tysketöserna till afrikanska desperata handlade kvinnor på Karl Johan.

Och till Breiviks kvinnohat.


Skulden läggs på utsatta kvinnor och andra syndabockar. När den enda som bär skulden till att 69, mestadels  ungdomar och barn, dog på Utöja var en intolerant kvinnohatare.

Att Norge idag hånar tolerans och genuskunskap, är en del i förnekandet av sin egen historia av ett häpnadsväckande skuldbeläggande av oskyldiga. Återingen  så ska man söka efter  mönstret i historien.

Av shedlight - 6 februari 2013 15:24

– Där var det okej om man bankade någon jävla tjej i röven. Det var bara skoj va.

Det verkar som om polisen vill sätta dit mig. Åklagaren hatar mig, hon är en manshatare förstår du.

Det var kvinnlig domare, kvinnliga nämndemän och en kvinnlig åklagare. Jag har inte en chans mot tio kärringar.

– Jag har inte rört henne. Hon saknar sina föräldrar och sina katter och bla, bla, bla. Sedan försökte jag trösta henne. Men jag har inte rört henne.  artikelNäthatet diskuteras nu eftersom UG kommer att skildra hur olika kvinnor hotas och hatas.

 Bland annat i en  utmärkt krönika av Kristin Lundell igen. Och i SR.

Detta är ingalunda något nytt.


Feministhat, det vill säga hat mot kvinnor som tar plats och kräver något som har tillhört männen eller som anses tillhöra män, har funnit i minst 150 år. Man kan se att när kvinnor började reagera mot olika typer av kvinnoförtryck så slog OCH SLÅR  manssamhället tillbaka. Precis som i sportvärlden och i militära sammanhang så sluter sig leden. Män som inte i vanliga fall skulle våga - eller ens vilja - dras med.


Särskilt hatiskt blir motståndet från män när objektifieringen av kvinnan hotas. 

Som i frågor om prostitution. Så var det i kampen mot reglementeringen och så är det idag.


Det sitter i det gemensamma medvetetandet att prostitutionens kränkande väsen är den vattendelare som antingen väcker avsky, som hos de flesta kvinnor, eller väcker en lust att betvinga och att förtingliga som hos en del män. Då ser man att det är där som motståndet är som segast.

Det är ju hur ett samhälle ser på prostitution som visar hur man ser på kvinnors värde.

Men nätets maskulinisering och med den numera totalt förhärskande våldsporren, där kvinnor är både toaletter och penetreringsobjekt och dessutom ska njuta av att plågas, har påverkat i så stor grad så det är svårt att föreställa sig det.

Utan porren och den därmed normaliserade prostitutionen hade inte näthatet varit möjligt.


Raderna överst i inlägget kommer från en svensk man som sysslade med att förmedla aupairer. Eller det skulle verka som om han gjorde det. 


För näthatet ; det  stannar inte svävande i grova och skändliga kommentarer. Som förresten även media har uppmuntrat under nästan 10 års tid. Och fortfarande gör på sina ställen - inte minst i Länstidningen i Östersund efter att en moderat kommunpolitiker ansett att män ska ha rätt till att våldta mot betalning. För det är vad prostitution handlar om. Att gå över gränsen utan att behöva tänka efter hur kvinnan har det. Att sex är lika med mannens utlösning till vilket pris som helst. Där i kommentering fick andra män utgjuta sig över den ”feministiska morallag” som Sverige har.  Varför? Tror man att det gör någon nytta. Måste media ställa upp med sitt presstöd för att ”hjälpa” de här männen att kränka kvinnors värde? Blir det bättre för någon då? För svenska kvinnor?  För utländska  kvinnor?


Hatet mot kvinnor visar sig också i att man pissar på våldtäktsoffer. I bästa förnedringsporr-stil. För var får man det ifrån om inte från just förnedringsporr där kvinnor är toaletter åt män.


Nyligen torterades en kvinna ihjäl i Umeå. 127 rapp så att huden sprack och sedan strypt. I ren sadism.

Fast nu excellerar media i att det är något fritt och böcker talar om hur mycket kvinnor ska försaka för mäns lust. Rena hjärntvätten. Nu är det inte bara vanlig tortyr, det är nu också dödlig tortyr.


Det kommer våldtäktsdomar där manliga domar på allvar skuldbelägger kvinnor. Till exempel den där en kvinna  gick sönder i underlivet då hon fick en näve inkörd när hon var redlös. Det var inte mannens ansvar, han hade bara sett på våldsporr på nätet. Fast det frågade inte rätten om. Det räckte att säga att kvinnan var a-typisk dvs för trång, hennes egen skuld alltså. Det är också kvinnohat.


När en ledare för torsk DN anser att feministhatet är samma som hatet mot män, så är det också en del av kvinnohatet. Så normaliserar man dessa 150 år av hat mot kvinnans framsteg  juridiskt, ekonomiskt, socialt och i viss mån på pappret, inom det sexuella området. Men det räcker fortfarande inte med ett nej för att slippa vara sexuellt tillgängliga för kvinnor.


När en ålderstigen författare,  trycker ur sig en bok där han plågar kvinnor, så vördas han i TV-sofforna alltmedan han själv anser att ”kvinnor vill sätta dit män”. Det är också kvinnohat  - men vördat sådant.


När man hittar träskulpturer i skogen med föreställande nakna plågade kvinnor så är det också kvinnohat. Av en konstnär.


När en okänd kvinna plötsligt  blir påhoppad och grovt misshandlad av en okänd man utan någon anledning alls så är det också kvinnohat.


När en professor hånar en kvinna på twitter. När en man sänder meddelande till kända kvinnor, när en kvinnlig naturfotograf blir misshandlad av en uppretad man, när en kvinna våldtas under pistolhot, när kvinnliga kommunalråd slutar på grund av en grabbig jargong, när en kommungubbe tycker att man för fan ska låta kungen gå på strippklubb, så är det inte längre "bara"  på nätet utan det påverkar alla kvinnors dagliga liv. Det är inte endast en våldtäktskultur OBS INTE ENDAST utan även ett latent hot om kränkningar  hela tiden. Det är näthatet IRL. Som visar sig som en månghövdad hydra. Och ingen tror väl heller att dessa män inte  OCKSÅ hänger på nätet och deltar i hatmobben?


Men nätets och dess maskuliniserade inverkan har bara en del av skulden  - även om den är avgörande.  Porrens utveckling och därmed den globaliserade kvinnohandeln, medias kommentarsfält, Flashbacks 10 åriga hat som pågått 24/7 är andra faktorer som påverkat hatet och hoten mot kvinnor idag.


Inget är enkelt men varför inte börja med att definiera brott mot kvinnor som just hatbrott?


Och att se att allt hänger ihop, både Lindex objektifierade kvinnor rakt upp i allas ansikte, Skavlans unkna kvinnosyn, strippklubbar och våld mot kvinnor.  Och näthat. Allt.

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se