Inlägg publicerade under kategorin Domstolar

Av shedlight - 10 augusti 2013 21:57

SvD fortsätter med ytterligare ett reportage om barn i prostitution med en berättelse om en 14 åring som efter att ha mått dåligt, började sälja sig tíll män via nätet.


Vi har en hel medial värld som sexualiserar kvinnor och även flickor. Kläder, smink  och beteende är inriktat på att behaga mannen, eller pojkarna, tidigt. I en sådan kontext tappar flickor lätt fotfäste och blir förvirrade särskilt som vi nu har ett individinriktat samhälle både ideologiskt och politiskt.

Det är inte bra. Det leder till  problematik .


Vi har dessutom en porrindustri som pumpar ut budskapet att flickor och kvinnor ska behaga mannen sexuellt och till och med utsätta sig för våld "frivilligt".

Efter dödsfallet i Umeå vet vi att det sexuella våldet numera dödar. Ändå fortsätter media sitt vurmande för våld och sex. Men det är alltid kvinnor och flickor som förutsätts vara de som plågas. Det är alltid unga kvinnor som har ögonbindel på bilderna och som är piskobjekt. Det är en direkt spegling  av våldet i samhället därute. Redan den gamle Freud ansåg att kvinnor var masocistiska och män sadistiska - det var "naturligt". Men Freud var en kvinnohatare av stora mått och han har stor del i dagens mediala vurmande för BDSM.


I den kontexten träder alltså unga flickor ut i vuxenvärlden. Då blir sex lätt ett självskadebeteende. Med det menas "sex" med manligt tolkningsföreträde.


När artikelns "Sara" gick ut på nätet fick hon en chock över hur många män som tog kontakt med henne:


 Det var en chock när det var så många; pappor med barn, sextioåringar, man tänker inte på att sådana människor finns.


Att hon bara var ett barn betydde inget. Intresset var stort ändå.


I en intervju med en rumänsk kvinna som hjälpte traffickingoffer, framkommer att även där , förstås, köper män barn och  nästan alltid är det flickor. Och att männen sedan går hem till sin familj och sina egna barn.

Kvinnan är upprörd över detta och utbrister:


How sick is that?


Det är en bra fråga . Men tydligen tycker inte det svenska rättsväsendet det.

Två utav männen som betalade för att ha tillgång till ett barns kropp, dvs för att våldta fick villkorlig dom.

Vad menar rättsväsendet med det?

Är de själva prostitutionsvänliga? Det är ju män med makt som är domare. Är det någon som ställer frågan hur de själva ser på prostitution? De kanske tycker det är ok? Och då är steget inte så långt att endast döma villkorlig dom för att våldta barn, dvs de anser att barnet har skuld själv.

Det gjorde man på 18oo-talet också. Faktum är att ända till 1937 var incestoffer medskyldiga till övergreppen.


Har vi ett rättsväsendet som är kvar på den tiden? Som har värderingar som är nattståndna helt enkelt?

Hur ska man annars tolka att man vuxna män får villkorlig  dom för att våldta barn? Att det rör sig om   prostituerade barn som är lite mindre värda?  Eller vad tänker domarna?


Det är alldeles uppenbart - Alla domare  ska  inte döma i sexualbrott. De har alldeles för dålig kvinnosyn.

Är de någon som tvivlar  på det  -  läs kommenteringen till Dagens juridik.

Det är som  Flashback - fast med slips.ANNONS
Av shedlight - 14 maj 2013 12:50

Nu har domen från Hovrätten för Västra Sverige kommit rörande ett s k andeutdrivningsmål. GP DN

Föräldraparet och en pastor fälls.

Flickan blir trodd och hon får skadestånd.


Problemet med att benämna fallet som ett "andeutdrivningsmål", som media gör, är att en sådan benämning i viss mån normaliserar exorcism. Det finns alltså en inbyggd problematik i att använda ord som döljer förtryck och barnmisshandel. Andeutdrivning anknyter också till film, media och en historisk berättelse som bygger på vidskepelse. Allt detta måste man kasta av sig och istället se klart vad det egentligen handlar om:.

att det är ett barn, oftast en flicka för det finns en könsmaktsordning även här, som utsätts för kränkningar och misshandel bara genom att det finns och att vuxna projicerar sitt missnöje på oskyldiga barn.


Det händer även i Sverige av svenskar att barn skuldbeläggs för vuxnas beteende. Det ska man nog ha i minnet.


Fallet ovan ledde till friande dom i Borås TR.

Det  behandlas i ett inlägg från den 17 april 2012 . Se här.

Där problematiseras hur TR:s häpnadsväckande resonemang förs vilket är intressant med tanke på ett nytt liknande fall som snart kommer upp där.
ANNONS
Av shedlight - 4 mars 2013 09:11

Ask skriver en debattartikel om att straffpåföljder i svenska domstolar inte har följt lagstiftarens intentioner att straffen ska bli högre för vissa våldsbrott.

Hon tar som exempel upp att straffen för grov misshandel inte blivit de önskade.


Hon skriver om vad som hände efter riksdagsbeslutet om straffskärpning:


Av statistik från Brottsförebyggande rådet framgår att straffen höjdes under det första halvåret efter ikraftträdandet. Därefter hände något överraskande: de straff som utdömdes av domstolarna sjönk tillbaka! Av statistiken avseende 2011 framgår att endast marginellt längre straff dömdes ut för våldsbrott jämfört med före reformen.

Det är förvånande att ett beslut om en så tydlig och bred straffskärpningsreform inte verkar ha fått något egentligt genomslag på de utdömda straffen. Straffen som döms ut i dag är i stort sett på samma nivå som före reformen. Samtidigt har Högsta domstolen förändrat straffmätningspraxis på narkotikaområdet så att strafftiderna radikalt har sänkts.


Jaha.

Detta är märkligt.  HD har år efter år varit extremt liberala när det gäller synen på brott.

Inte bara har en dömd sexualbrottsling fått fortsätta jobba i HD, de har också sänkt våldtäktsdomarna 2009 vilket direkt påverkat hur allvarligt domstolarna ser på våldtäktsbrottet - till det sämre.


Justitieråden  tillsätts av regeringen där Ask ingår.


HD har också visat hur domstolar ska se på brottet övergrepp på barn genom domen 2010. Det har också påverkat.


Senast i förra veckan kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige där straffet för våldtäkt mot barn sänktes från 2 år och 6 månader till 8 månader! och man frångick våldtäktsåtalet och det nedgraderades till sexuellt utnyttjande FASTÄN DET VAR ETT BARN.


Ask ger med ena handen och tar tillbaka med andra alltså.

För varför valde annars regeringen annars ut just Svea Hovrätts könskonservativa och "straffliberala"  chef Fredrik Wersäll att utreda om påföljder i framtiden?  

Där denne kom fram till att fängelsestraff  under 1 år skulle omvandlas till  villkorligt.

Hur påverkar detta agerande av regeringen domstolarna?  Är inte valet av Wersäll en tydlig signal?


Precis som att surrogatfrågan flyttades till Ask och justititedepartementet alldeles innan SMERs rapport kom. Det luktar beställningsverk det också.

Med regeringens utredare Wersälls förslag skulle det alltså  betyda, enligt domen från HR Västra som nämns, ovan att en barnvåldtäktsman skulle sluppit  fängelse.


I ljuset detta och att hallickarna i den stora traffickinghärvan i GBG förra året fick lindrigare straff med hänvisning till just HD:s syn på narkotikabrott( ! )så verkar Asks upprördhet lite som ett spel för en gallerierna.

Eller är hon så aningslös att hon inte vet vilka Jr: som tillsätts och vad de står för?

Att HD:s beslut i narkotikamål  leder till att kvinnor ses som varor är hårresande.


Regeringen och Ask vill ha lindringare brott med ena handen i skymundan och går ut i debattartikel och vill ha strängare med den andra.

Detta är dubbelmoral och populism.


Domstolarna i Sverige har länge drivit iväg åt ett som snarare liknar att vi har ett domstolsstyre  i Sverige.


Här skriver chefsåklagare Ahlstrand om det här problemet som behandlas i ett inlägg som heter just

Juridisk drift leder till frånvaro av ett rättsväsende.

Även där följer en dom om våldtäkt mot barn från HR Skåne där en barnvåldtäktsman frias på mycket märkliga grunder.


Det hjälper ju inte vad regeringen gör när man utser företrädare och utredare som går tvärt emot.

Och när domstolarna består av konservativa stofiler som vägrar att ta till sig ny kunskap och information.


Idag har vi maktfullkomliga självstyrande domstolar som gagnar de med makt - mot de utan makt: barn utländska kvinnor och kvinnor som är "fel" offer.
Av shedlight - 26 februari 2013 22:46

En åklagare, t o m en chefsåklagare har visat sig vara en prostitutionsförövare.


Han satt och söp till på tåget och googlade escort, beställde kvinna och åkte fast.

Givetvis påstår han att det var första gången och givetvis tror ingen honom.


Det är bedrövligt att det finns män som deltar i könshandel. Som väljer att vara en del av ett globalt och historiskt sätt att se på kvinnor som något män köper för sin sexuella gratifikation. Som deltar i kvinnoförtryck.


Men det är värre än så. Här.


Herr chefsåklagare är en del av rättsväsendet. Har han ägnat sig åt prostitutionsköp så är han lätt  byte för korruption och utpressning. Det är det allvarliga.

Det gäller i alla länder i alla tider. Män som betalar för att tränga in i en kvinna eller flicka vill inte bli avslöjade.

De gör vad som helst för att slippa och blir därmed lättkorrumperade.


En representant för rättsväsendet ska inte ägna sig åt sådant som kan korrumpera.

Detta borde utredas.


Dessutom: var har han jobbat med under sitt juristutövande? Vilka utredningar har han arbetat med och vad har han gjort tidigare?  Har en åklagare en usel kvinnosyn har han inte i rättsväsendet att göra.

Han får köra truck eller skotta snö.


Vare sig det är en torskande chefsåklagare eller en cityåklagare som anser våldtäkt är ett ettiketsbrott så ska deras yrkeshistoria sättas under lupp. Så länge det finns risk att halva befolkningen anses vara mindre värda  så borde ALLA utredningar letas fram, genom decennierna och de berörda borde kräva en ny utredning med en åklagare som ser på kvinnor som människor och inte tingestar som män köper när de tycker de har behov av det.


En annan fråga är i vilken kontext denna chefsåklagare befinner sig i? Det är knappast så att han super till, googlar efter köpekvinnor och traskar iväg till det stockholmska anonyma hotellet i ett vakuum.

Han har  "bröder" som har gjort det  också. På nätet eller i sin omgivning.

Få torskar köper ensamma utan att ha kontakt med andra.  Få handlingar behöver en broderskapsloge som den att betala för en "hora". Vare sig det är i fotbollsgänget, bland arbetskompisarna, på skidlärargymnasiet, grabbgänget eller någon uniform sammanslutning så är det samma sak. Man köper som en manlighetsrit. Det blir sedan en del av den osynliga banden som förbinder och normaliserar den egna handlingen. Som plockas fram då man berusar sig på en tågresa och googlar fram  beställningen på ett styck kvinna.


Så hur många som den här torsken finns i rättsväsendet?

Eller var han ett lätt byte eftersom han just nu jobbade med utredning av polismål?

Men var 10: e man köper. Även inom rättsväsendet. Är det då konstigt att vi ser märkliga skrivningar i domar om prostitution, kvinnomisshandel och våldtäkt?


Förresten: IQ fiskmås sa herr chefsåklagare. Han kunde också sagt IQ Kevin.Av shedlight - 22 februari 2013 12:42

I en rättegång i Attunda tingsrätt fälls fem unga män för misshandeln av en 17årig pojke på en internatskola.

De hade utövat ett sadistisk våld mot pojken. Bra att de blev fällda.


I artikeln står följande med citat från domen:


Rätten konstaterar att de äldre eleverna utövat våld mot 17-åringen. Att brottet ändå inte ses som grovt av rätten beror på att ”våldet relativt sett inte var så kraftigt och att skadorna var förhållandevis snabbt övergående”.

När straffet bestämdes tog rätten hänsyn till de åtalades låga ålder vid tiden för brotten.


Han/ åklagaren/ hoppas att domen har en ”avskräckande effekt” för eleverna på internatskolor.


 Inte heller går den med på att 17-åringen samtyckt till det våld som utövats.


I september 2011 kom en liknande dom. Inlägg här.


Fast då friades den mycket äldre mannen som var över 30 år.

Då tog man alltså noll  hänsyn till att mannen inte hade en låg ålder.

Man tog inte heller hänsyn till offrets låga ålder, faktiskt ännu lägre än brottsoffret i detta fallet.

Man tog inte heller hänsyn till att flickan vittnade om hur dåligt hon mådde och att det var maktutövande.

Man trodde det var frivilligt - att hon samtyckt.


Det var sadism - men en annan sorts sadism, den som riktas mot kvinnor och flickor.

Då gällde mannens version av samtycke.


Så:  -hade dessa elever blivit friade om det förts in en sexualsadistiskt aspekt?


Hade dessa elever blivit friade om offret varit  en 17 årig flicka och våldet varit med piskor och burar?

Hade hon då samtyckt?Och.

Varför träder inte torskDN fram och ondgör sig över den friande domen nu i Attunda TR?

Kallar det för maskulinistiskt nederlag?

Så som man kallade rätten att sadistiskt plåga en 16 årig flicka för en feministisk seger?


Vårt samhälle har inte gjort upp med synen på vad som är misshandel och misshandel.


Samma våld som riktas mot kvinnor som en global företeelse riktas också  mot kvinnor i sexualiteten, men då är det legitimerat för är det porrvärldens osynliga tabu som träder in. Då får domare och journalister en mental härdsmälta - alltför oftast. Nu lär t o m AB (anorexiabladet ) ut  hur man "ska krydda" sexlivet, dvs hur man ska slå, binda och förnedra kvinnan.

Sadism är sadism oavsett kön. Oavsett hur man döljer det i upphottade bokstavsbeteckningar.


Av shedlight - 20 februari 2013 23:58

En dom från Svea Hovrätt river upp en våldtäktsdom från tingsrätten.

De kommer fram till att mannen som förde in fingrar i kvinnans underliv gjorde det från ett ickesexuellt syfte.

Mannen döms därför endast för olaga tvång.

Genusperspektiv på den domen?  Vad hade hänt om domarna läst en utbildning i juridikens genus tro?


Den här domen har så många fel så man vet inte var man ska börja.


Mannens syfte enligt hovrätten, var att kontrollera att kvinnan inte haft samlag med en annan man.


Fel 1.

Det går inte att kontrollera oskuld. Det är bara en patriarkal föreställning.

Därmed faller den delen av rättens resonemang som de inte själva är medvetna om att de för.


Fel 2.

Om det nu är som hovrätten anser att det skulle att kontrollera - vad skulle då syftet vara om inte ett sexuellt dvs att kontrollera kvinnans sexualitet. En  otroligt ologisk tankevurpa.


Fel 3.

Varför ska överhuvudtaget en kvinna kontrolleras? I vilken kontext har det uppstått om inte en patriarkal?

Hovrätten fastskärper en patriarkal handling och försvarar den med en annan patriakal handling - att fria en man från våldtäkt som för in fingrar i en kvinnas underliv för att det är patriarkalt motiverat. Och detta resonemang ska man ha en domarlön för?Hovrätten visar med all önskvärd tydlighet att våra domstolar är patriarkalt styrda.

Deras föreställningsvärld är mannens rätt att kontrollera. Oavsett om det finns något att kontrollera.

Detta är maktutövning från svenskt rättsväsende gentemot alla kvinnor.


För en tid sedan kom en dom där en kvinna fick en hand uppkörd i underlivet när hon var i hjälplöst tillstånd.

Kvinnan höll på att förblöda. Skulden las på kvinnan, hon var för trång.  Kvinnor ska anses klara knytvnävar - det är mäns rätt att kräva det. Det blev bara våldtäkt av normalgraden

-trots att kvinnan var i hjälplöst tillstånd

-trots att man vet att kvinnor skadas främst genom fingrar i underlivet eller via föremål.

Mer om den domen här.


Svenskt rättsväsende talar om vad kvinnor är värda men de lindar in det i juridiskt språk.

Näthatet mot kvinnor  är  egentligen ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället .


DET ÄVEN I SVENSKA DOMSTOLAR.

Det ser bara annorlunda ut än näthatets "horífierande" och "sönderknullande".


Det finns jurister som skriver kommentarer på dagens juridik med en häpnadsväckande kvinnosyn. Vad säger det?

Att vi har ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället. Domare, nämndemän, och åklagare, på alla nivåer i rättsväsendet återfinns dessa strukturer. Och de skäms inte ens för det när de är anonyma.


Vem sitter som chef för Svea hovrätt om inte Fredrik Wersäll - han som vill att de som döms för kortare fängelsestraff än ett år ska slippa fängelse. Det gäller tex kvinnofridsbrott, våldtäkter mot barn, barnporrdömda.

För alla dessa brott är det idag häpnadsväckande låga domar. De nedgraderas dessutom så att de blir normalgrader och mildare strafformer.

Som koppleri istället för människohandel.

Som olaga tvång istället för våldtäkt.

Som sexuellt ofredande istället för våldtäkt.


Av vilken anledning vill Wersäll att dessa ska slippa fängelsestraff? Tycker han inte att det är så allvarliga brott?

Vilken anda skapar han på Svea Hovrätt? Han som medverkade i det friande Tumbamålet där han valde bort bevisning?


I MFF har de omogna fotbollsspelarna en tårta med en naken kvinna, en pinuppa.

Detta strax efter att en spelare dömts för sexuellt utnyttjande av  barn. Han slapp våldtäktsdom för att det var så synd om honom. Också ett exempel på att gärningsmännen skyddas.

Då väljer de vuxna "pojkarna" i MFF att äta upp en kvinnobild.

Det är också en signal.


Men det är just det som Svea Hovrätt signalerar med dagens dom.

Steget från omogna fotbollsspelare till jurister är inte särskilt långt. 

De spelar på samma planhalva, vare sig det är i kostymer eller i shorts.

Sexism is alive and kicking. Och patriarkatet.


Av shedlight - 3 januari 2013 10:18

I en ledare i AB skrivs om den brutala dödliga sexuella tortyren av en ung indisk kvinna och det görs jämförelser med mördade kvinnor i Sverige.


Det är både rätt och fel.

Att det finns ett beteende i grovt sexuellt våld där män, ofta i grupp, men inte alltid, utövar ett sexuellt våld som går ut på att skada kvinnans underliv är inget som bara stannar vid denna händelse i Indien.


Men jämförelsen som görs i ledaren med misshandel som leder till kvinnors död i relationer är en problematik som kan se lite annorlunda ut.

Där kan det också finnas inslag av sexuell tortyr,  men det kan också vara dödligt våld mot huvud eller bål utan just penetrativt våld.


Sexuell tortyr är en del av våldsporren. Där riktas ett enormt intresse mot just kvinnans könsorgan.

Penetretion av det sker  inte endast med en eller flera penisar, utan av knytnävar och av föremål av olika slag.


Kvinnans underliv blir snarare något som man hanterar som om det vore en ingång för diverse föremål, än en kroppsdel som är skör och bara några cm djup  i normalt tillstånd där organ finns alldeles intill och som kan skadas grovt.


Den indiska sexuella tortyren sätter snarare ljuset på ett fenomen som har funnits länge där våldsporren både är effekt av men framför allt en förstärkning av,  en fascination av att  kvinnors underliv ska penetreras  med föremål som skadar.


 Det är inte bara i Indien det här händer, det händer överallt och speciellt i konfliktsituationer eller i krig.

Ju mer våld i samhället, desto mer våld riktas mot kvinnors underliv.


Men det som ledaren borde ha tagit som en jämförelse med Sverige är hur våra domstolar ser på sexuellt våld.

För  även där tycks penetration av annat än penis ses som något naturligt.


För en tid sedan kom en dom från  Göta Hovrätt där en kvinna var nära döden. Hon höll på att förblöda efter en våldtäkt, faktum var att hon bara var minuter från döden.

Hon kunde ha blivit en siffra till.


Det har stått ytterst lite om domen och ännu mindre om att rätten omfattas utav samma synsätt som det som  gav upphov till tortyren i Indien.

Kanske beror det på att gärningsmannen inte var utomnordisk, han var en dansk bosatt i Sverige.


Kvinnan var redlös av droger och alkohol när gm bestämde sig för att penetrera henne med sin hand.

Han använde minst fyra fingrar och på en utav dessa hade han med största sannolikhet en klackring.

Det sistnämnda väljer dock HR att inte tro på, de tror att han tog av sig ringen.


Men däremot anser de att kvinnan kan ha uttryckt att hon ville ha "sex" några timmar innan eftersom ett negativt karaktärsvittne tillåts. Detta negativa vittne är kvinnans före detta make som hon lämnat, en make som vill ha ensam vårdnad om de gemensamma barnen.

Det leder till att HR tror litegrann på att hon kan uttryckt att ville ha "sex".

Därigenom anser tydligen HR att en kvinna självklart  menar att få en knytnäve uppkörd i underlivet.

Helt oförberett och dessutom utslagen mentalt.

 Kvinnors underliv ger tydligen upphov till konstiga  föreställningar även hos hovrättsdomare.


Dessutom skuldbeläggs kvinnan för att hon var trång. Det uttrycks att kvinnan var "a-typisk".

Ni läste rätt, kvinnor kan vara "a-typiska" enligt svensk hovrätt om de råkar vara normala.

Dvs att kvinnor  är olika.

Nu får kvinnan skulden för sin onormala blödning. För att hon nästan dog.

Så som kvinnor alltid på något sätt tycks få skuld för det som borde åläggas mannen.

Ska man utföra en fistfucking oförberett på en "a-typisk" dessutom fysiskt oförberedd och hjälplös kvinna?

Ja, tydligen. Män har inget ansvar och kan inte som män åläggas att tänka till enligt HR.


Slutsats av HR domen som berör alla kvinnor i Sverige:

Mannen anses ha rätt att utan efterhörande eller förberedelser av kvinnans underliv köra in en hand.

Så ser svenskt rättsväsende på kvinnors underliv och mäns rätt att behandla det som ett hål. Ett hål som mannen fascineras av och vill utnyttja på sitt sätt oavsett vad kvinnokroppen klarar.


Mannen fick två år. Våldtäkt av normalgraden.


Kvinnan hade 6 veckor efter övergreppet, under TR-rättegången, fortfarande problem och behövde medicinsk hjälp.


I Indien har det skett en fruktansvärt övergrepp, en sexuell tortyr som har lett till en kvinnas död på ett ytterst plågsamt sätt.


I svensk domstol anses det som naturligt att föra in en hand i kvinnors underliv och  det anses självklart lika med "sex". Domstolen tar inte det mentala språnget till att ifrågasätta hur det gick till.

Därmed väljer de att ansluta sig till framför allt porrvärldens uppfattning att kvinnors underliv väcker en vilja att utnyttja hur som helst.

Och klarar inte kvinnan det är hon "a-typisk".


Det här är i grunden samma problematik som i Indien:

mäns vilja att superpenetrera kvinnor på ett livsfarligt och totalt hänsynslöst sätt där kvinnan blir fullständigt avhumaniserad.


Det är på denna nivå diskussionen ska föras även i Sverige.


Av shedlight - 17 september 2012 22:48

Madeleine Leijonhuvfud skriver en debattartikel om behovet av en samtyckeslag och undrar vad regeringen väntar på.

Det är utmärkt att återigen problematisera  att kvinnan som utgångspunkt anses vara sexuellt tillgänglig.

För så är det 2012 i Sverige.

Mannens rätt att penetrera kvinnokroppen anses viktigare än att kvinnan ska slippa våldtas.


Men problemet är större än vad som står i lagtexter och vad lagstiftarens intentioner är.

För ingen skulle erkänna att våldtäkt faktiskt inte är ett särskilt allvarligt brott i praktiken, eller att övergrepp på barn i princip är avkriminaliserat och att mäns våld mot kvinnor bortförklaras med att kvinnan provocerat.

Eller att barn på 14 år kan säljas och våldtas av en rad män på en offentlig toalett och att rumänska mycket unga kvinnor som förts till Sverige för att män vill  köpa deras kroppar på hotell och i pissoarer,  blir utan möjlighet till hjälp.

Eller att vi har avkriminaliserat barnporr igen.

Inget av detta stämmer med vår självbild av Sverige som ett jämställt land.


Vi har ett problem och våra domstolar är navet i detta.

För de, domarna och med dem nämndemännen,  tolkarna lagarna inte som lagstiftarens avsåg utan hur de vill.


Det hjälper inte med lagar om domstolarna drar utvecklingen bakåt och så länge inte media gör sitt jobb och granskar rättsväsendet.


Vi har våldtäktsdomarna 2009 från HD  som flyttade utvecklingen bakåt , se inlägg  om det här.

Vi har den famösa decemberdomen från 2010  där  vi fick veta att det i princip ska krävas vittnen för att fälla i incest/barnvåldtäktsfall och där Jr Lambertz ansåg att barn ska misstänkas för att vilja ha pengar om de berättar om övergrepp.

Vi har avkriminaliseringen av barnporr, dvs att framställa barn i sexuella syften,  från juni 2012.


Detta är ogranskade skräckexempel på domar som har fått och får avgörande betydelse för att barns och kvinnors säkerhet, integritet och hälsa är mindre värda än mäns rätt till sin sexuella tillfredställelse och sin maktutövning.


Men även andra domar visar på   denna uppluckring av mänskliga rättigheter.

För några år sedan kom en friande dom där en 16-åring som tvingade sig till analsex med en 13-åring.

Läs om det här.


Nyligen kom en friande dom där en man  utfört analsex på en kvinna när hon sov. HR lyckades med att fria mannen för att han träffade fel, som han hävdade. Att en svensk domstol friar i sånt läge säger  mycket om synen på mannens rätt och kvinnans rättsliga  - och därmed i praktiken -  underordning.


Men även om mannen skulle bli fälld, så blir straffen häpnadsväckande milda idag när det är fråga om brott mot kvinnor. Eller vad ska man säga 8 månader för ett års sadism mot en flickvän som slutade med att han vill att hon skulle hänga sig?

Enligt nytt förslag från Fredrik Wersäll domaren i Tumbafallet (friande förstås för ett mycket grovt övergrepp) så skulle även ovanstående sadist helt slippa fängelse.


Det är också gängse att straffen blir extremt milda om en man förlorar jobbet, som om det har med själva brottet mot kvinnor att göra. Här fick polis ett extremt milt straff av den anledningen. Då talar man om att brottsoffrets lidande inte är så mycket värt.

Eller här där en polis drogade och våldtog en 16-årig flicka i beroendeställning och fick "skärpt" straff, ett år och 10 månader, där han naturligtvis borde dömas extra strängt eftersom  det var särskilt  hänsynslöst gjort just av en polis.Eller när övergrepp på små  barn så som treåriga flickor, det som i media ofta kallas sexbrott, leder till några få år i fängelse.

Utomlands anses det t o m befogat att man slipper åtalas om man som förälder reagerar häftigt och t om råkar  skada pedofilen så illa att han avlider.  I Sverige får samma pedofiler milda straff.


Det finns oräkneliga exempel på milda straff eller där gärningsmän frias där domstolar resonerat överslätande i syfte att fria gärningsmännen snarare än för att skippa rättvisa.  Det är domstolarnas värderingar som fallerar.

Att domarväsendet väljer bort både utbildning  i relationsvåld, människohandel eller i barnkunskap  säger också något om vilket intresse de har för kunskap om genusrelaterad  brottslighet.


Då hjälper inte en samtyckeslag hur viktig den än är.

Då kommer samma hända som i människohandelsbrottet ( se här hur kvinnor nedvärderas)

Eller kvinnofridsbrottet

Eller i barnvåldtäktsbrottet,   (se här och om juridisk drift)

Eller i barnmisshandelsbrottet  (som visades i dokumentären  "Hon vill ju inte lyda")

Eller i våldtäktsbrottet 

Eller i barnporrbrottet   Gärningsmännen frias med den ena fantasifulla motiveringen efter den andra, påföljderna uteblir eller mildras.

Och fortfarande skuldbeläggs våldtäktsoffer i våra domstolar. Allt medan de misstänkta inte behöver redogöra för sin kvinnosyn.


Problemet är större än vår lagstiftning, det sitter i domstolarnas alldeles för patriarkala syn på vad brott och straff är.

Och hur kommer man åt det om man inte ens sätter ljuset på vårt domarväsende?

*

LÄS OM RÄTTSVÄSENDET OCH OM HUR DE SER PÅ KVINNOR HÄR!

DÄR EXEMPLIFIERAS MED EN MÄNGD  VIKTIGA RÄTTSFALL.
Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se