Alla inlägg under november 2011

Av shedlight - 30 november 2011 16:01

En  reaktion på teaterföreställningen om SCUM-manifestet.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/smallar-man-far-ta-i-patriarkatet


Äntligen någon som börjar närma sig vad det handlar om.


Förtryckande strukturer.

Varje dag.

Överallt.

I alla tider ... ja, åtminstone sedan vi blev bofasta.


Att kvinnan globalt och historiskt är en andra klassens medborgare.


Två färska mediastrukturer:


För varför skriver inga  tidningar om Breiviks kvinnohat?

Hans antifeminima föreställningar och hans agg mot kvinnans jämställdhet med mannen,  har helt  förtigits i skuggan av hans rasistiska tankegods.


Varför tiger media  om kvinnohatet i kommentarsfält medan man har debatterat rasism i densamma kommentarfält fram och tillbaka i flera omgångar?Så hela tiden finns en ovilja att se, att våga man inte närma sig området där det börjar brännas
 -  av skam eller SCUM.

För varför ser man den här vinklingen av nyheter (även i Public Service!)


"USA lät prostituerade smitta fångar"


Experimenten genomfördes under tiden 1946 till 1948 men det var först förra året som de avslöjades. President Obama bad Guatemala om ursäkt och en utredning tillsattes och de första slutsatserna är nu klara.Experimenten, som var en officiell amerikansk undersökning, gick ut på att studera hur effektivt penicillin var mot könssjukdomen syfilis.

Människor i Guatemala fick utan att de visste om det bli försökskaniner. Bland annat lät man prostituerade som hade syfilis ha oskyddat sex med bland annat soldater, fångar och patienter på psykiatriska sjukhus.

Tanken var att de skulle bli smittade och 700 av dem fick verkligen syfilis och man provade sedan hur penicillinet verkade, fast bara på drygt hälften av dem som deltog i experimenten.

Enligt dagens utredning ska åtminstone 83 av försöksdeltagarna ha avlidit och kommissionen slutsats är att de som tvingades med i experimenten inte behandlades som mänskliga varelser.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13544792.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4669426

"Lät" man smittade?

Var fanns kvinnorna, vart tog deras liv och hälsa vägen?

Var männen tvingade "att smittas"?

Och kvinnorna försvinner liksom också  i ursäkten.

Dom var inte ens mänskliga varelser då men inte heller idag.

Nyheten klargör tydligt att människor = män.

Hur många kvinnor som tvingades delta, som dog och vilket val DE hade - det skrivs inte om

och det får vi inte veta.

För det SCUM-belägger männen.


Att kvinnor är handelsvaror och att män anses ha en självklar rätt till kvinnokroppar, syns alltså tydligt i medial rapportering då som nu idag 2011.

Vem skriver  en sådan rubrik och artikel? Utifrån vilka strukturer och utgångspunkter?

En totalt SCUMlig nyhet alltigenom.


Och vidare.

Varför säger ingen att Arabförbundets, G20, EU:s  finansmöten bara visar män, män, män?

Halva världen?


Ja vi VET om det, men så länge det bara passerar så är det normalt och inga förtryckande SCUM-strukturer synligggörs.


När kvinnors situation i länder som Tunisien, Egypten, eller Yemen, skildras så visas  det som något avvikande, inte som en del av mänskligheten. Tänker man inte på detta faktum, så missar man det. För så normalt är det.

Kvinnokamp är kvinnokamp.

Kvinnor får aldrig vara en del av samtiden på lika villkor.


När istället ALL rapportering även SKA ske ifrån kvinnors perspektiv.

Det borde vara det naturliga, men så är det inte. 


Sällsynta gånger presenteras avskräckande siffror om trafficking, men aldrig att kvinorna och barnen  köps av miljoner män, även svenska män, på affärsresor, på semester  - eller härhemma.


Kopplerihärvor,  tragiska traffickingfall , barn som säljer sex, historierna rullas upp för våra ögon med jämna mellanrum. Men ett är alltid gemensamt:  männen är i stort sett osynliga.

 Det är en struktur, en mycket allvarlig strukur för den bidrar till mer utnyttjande hela tiden.


Varför får man inte säga som det är? 

Därför att det åskådliggör en struktur - en patriarkal struktur.

Det SCUM-belägger.


När en ekots utrikeskorrespondent SS, efter jordbävningen i Japan rapporterar om  vad han såg på gatorna i Tokyo så säger han  att hallickarna nu är sysslolösa och att han fått mängder av erbjudanden.

Av vad? Badankor?

Varför säger han inte att de säljer unga kvinnokroppar för västerländska och japanska mäns sexuella "behov"?

Att förtiga det,  är en patriakal struktur.

Han jobbar vidare i Europa nu.

En SCUM.


När media skriver att  folk blir upprörda över biltullar så förtiger de en struktur - att mest män reagerar över att deras bilkörning ifrågasätts.


När filmcensurens avskaffande diskuterades sas inget om att det som man försökte motverka med censur var kvinnovåld, kvinnor som styckades, hängdes upp , bands, lustmördades, våldtogs och all annan kvinnosadism.

Den SCUM-strukturen förtegs helt.


Eller i Agenda i SVT om ett  inslag om radikalisering av islam, om militanta muslimer, och om Säpos nya strategi att ta efter Storbritanniena agerande. Då visades bara unga män och män i inslaget. Däremot fanns ingen genusanalys om mansrollen och vikten för en man att tillhöra och att få acceptans av gruppen och att kvinnor inte finns i dessa grupperingar. 


Krig skildras alltid från fronten. Det är också en patriakal struktur. Män skildrar män.


I program om Ryssland efter perestrojkan, om EU:s inre arbete, om kalla kriget, om Balkankriget.

Alltid män, män,  män. Kvinnor är osynliga.

En SCUM-struktur


Det är en SCUM-struktur att porren ser ut som den gör, med kvinnans underordning.

Att BDSM nästan alltid innebär att kvinnor plågas, som en "sexuell" läggning.


Och att inte Tintin är naken, istället för kvinnor i en nyöppnad utställning.

Att ingen ens ställer sig frågan om varför Tintin inte är naken är en SCUM-struktur.


Hela tiden omges vi av en patriarkala tolkningar:

varje minut, dygnet runt via media, reklam, TV, nätet.

Överallt.

Dessa SCUM-strukturer.


SCUM-manifestet synliggör detta och det är på den nivån som debbatten ska föras.

Och det är en viktig debatt, för halva befolkningen.

 

Av shedlight - 26 november 2011 11:51

Ingen diskussion om SD:s kvinnofientliga program fördes innan valet i media,

allt koncentrerades till deras främlingsfientlighet.

Nu ska SD bli socialkonservativa. Nu ska de  "bli mjukare".


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sd-ska-bli-ett-mjukare-parti_6665490.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/akesson-till-angrepp-mot-reinfeldt


Då börjar journalister ställa frågan: Men...hur ska ni locka kvinnor...?

Och blir helt bortdribblade av Åkesson.


Så länge de inte ställer frågan hur det rimmar med svensk kultur att kvinnan ska stå i hemmet och föda barn.


SD pratar ofta om den svenska jämställdheten.

Hade SD styrt politiken de senaste 40 åren, hade vi inte haft någon nämnvärd jämställdhet i Sverige.

Då hade det varit som i Egypten.

T o m Tunisien hade kommit längre.


I korthet:

SD vill ha hemmafrun tillbaka. De vill att kvinnan ska vara i beroendeställning till mannen.

SD vill att kärnfamiljen ska vara normen där mannen är socialt och ekonomiskt överlägsen.

SD vill ha bort all forskning om de traditionella könsrollerna.

SD vill ha bort pappamånaderna.

SD vill ha tillbaka de "biologiskt" givna rollerna.

SD vill inskränka kvinnans rätt till fri abort,  för då vet mannen bäst, då är de biologiska rollerna ointressanta


Det är DÄR som SD ska ställas väggen, men ingen journalist verkar ha kunskap eller intresse av jämställdhetsfrågor.

Tyvärr.


Så vi tar det här:


Här följer några utdrag ur SD:s partiprogram som de presenterade innan valet:


"Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare."SD skriver om statlig styrning. Trots att kvinnor tar ut  80 % av förädraledigheten och att ökningen av pappors uttag har minskat de senaste 5 åren.

Detta får SD att skriva att den statliga styrningen för för stor. Vad är då lagom?

Att kvinnan tar allt =100%?


Fråga 1

Vad är statlig styrning när kvinnan tar 80% av föräldraledigheten?

 

"Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn."


 

73% av alla barn bor tillsammans med sina ursprungliga föräldrar.

92% av barn, med separerade föräldrar, har föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet.


Fråga 2.

Varifrån tas uttrycket "ett starkare ifrågasättande" när siffrorna visar tvärtom?"En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet."

De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg"


Fråga 3.

Varför vill SD ta bort pappamånaderna samtidigt som man tycker att det finns ett "ifrågasättande" av  

rätten till en far?


Fråga 4.

Svensk föräldraförsäkring  är omtalad utomlands för att det befrämjar pappors roll i familjen och

med barnen på ett helt annat sätt än i andra kulturer, tex i arabländer.

Varför vill SD nedmontera svensk kultur  till förmån för andra kulturers  familjesyn?
"I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. "


Fråga 5.

Vad är det  för skillnad på begreppen natur och kultur?

Är kvinnor natur och män kultur? "I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet."


Fråga 6.

På vilket sätt ska barn vara fria att bilda sin könstillhörighet i SD:s Sverige?


Fråga 7.

Sverige har en de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i EU.  Är det bra svensk natur? Eller kultur?


Fråga 8

Varför är 4 av 5 styrelsemedlemmar medelålders eller äldre vita män? "I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor ..


Fråga 9.

Vilka doktriner är detta?

 Och hur visar sig de med tanke på vilket kön  som ännu tar ut 80%  föräldraledigheten, den uppdelade  arbetsmarknaden och att jämställdheten har gått bakåt på flera områden vilket forskning visar?

Är det tex en biologisk skillnad att kvinnor har svårare att få fasta jobb?" En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet."


Fråga 10.

SD framhåller ofta  Sveriges jämställdhet och kritiserar andra kulturers oförmåga att omfatta den svenska jämställdheten.

Hur har Sverige blivit såpass jämställd som vi är idag?

Har genuspedagogik och andra "verklighetsfrånvända politiska teorier" någon roll  i detta?Slutligen


Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger." Källa: SD:s idédokument, familjepolitik.


Reflektion

Tolv veckor är knappt 2 och en halv månader. Det finns något som heter oregelbundna blödningar och personliga situationer i vilken situation varje kvinna, ung som äldre, befinner sig i? Med SD:s politik får en kvinna skynda sig.


Fråga 11.

Ska staten lägga sig i enskilda personers liv?

Spelar de "biologiskt givna rollerna " ingen som helst roll just här?

Ska kvinnor underkasta sig SD idédokument om abort, vilken  styrning är det i så fall av enskildas=kvinnors  liv?


Fråga 12.

Sveriges abortlagstiftning är en del av Sveriges jämställdhetsarbete. 

Är jämställdheten viktigt som svensk kultur eller inte?


 

I en motion från SD inom området Integration och jämställdhet står följande:


"Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet."


 I en SD-motion inom området Utbildning och universitetsforskning står följande:


"För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten.

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap skall motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. "


Fråga överkurs.

Är sexuella trakasserier beroende av biologiska könsroller eller är de kulturellt betingade?

Om de är biologiska - kan man då motverka dem?


Fråga överkurs överkurs

Hur ska man veta vilket om man inte får lov att forska om det?Av shedlight - 25 november 2011 11:11

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jamstallda-man-ar-mindre-valdsamma_6660688.svd

Idag, 25 november,  ärFN:s internationella dag för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor.Våld mot kvinnor hotar rätten till liv

Rätten till frihet och personlig säkerhet bygger på att kvinnor ska kunna leva utan rädsla och våldshot. Statens förpliktelse mot individen upphör inte för att en kvinna går in genom dörren till sitt hem.


Det personliga är politiskt sammanfattar kvinnorörelsens djupa ifrågasättande av de sexistiska fördomar som finns inbyggda i rättsväsendet och i kulturen.


År 2004 lanserade Amnesty International en världsomspännande kampanj Stoppa våldet mot kvinnorna.

Den innehöll fyra punkter:

1. diskrimineringen av kvinnor måste upphöra

2. straffriheten för våld mot kvinnor måste upphöra

3. kvinnor måste uppmuntras att själva organisera sig i kampen och stödja i denna process.

4.allmänhetens medvetande om dessa frågor måste väckas


Dessa fyra punkter är ännu idag 7 år senare precis lika aktuella, om inte mer.


Om kvinnomisshandel

2007 polisanmäldes 26900 kvinnomisshandelsbrott i Sverige, varav 73% skedde inom en relation. BRÅ uppskattar att endast ca 20% av alla brott leder till polisanmälan.

Slagen dam visade att 67% av alla kvinnor mellan 18-64 år utsatts för våld av en man och/eller trakasserats sexuellt efter sin 15årsdag.

Studier i Canada, Finland och Norge visar på liknande siffror.


WHO har därför definierat mäns våld mot kvinnor som ett globalt folkhälsoproblem.


Engelsk forskning visar att en kvinna i genomsnitt blir misshandlad 30 ggr innan en polisanmälan sker.

Det är alltså fråga om seriell brottslighet i de allra flesta fall av våld mot kvinnor.

Begreppet kvinnofridskränkning innebär just det= seriell brottslighet, upprepade kränkningar. Men! man måste också undersöka om barnen i relationen, misshandlas!Liksom om det förekommer djurplågeri och hot mot djuren i relationen.


Man pratar om våldets normaliseringsprocess, när det gäller våldsamma relationer. Det innehåller både rädsla, att den som misshandlas lägger skulden på sig själv, m m och till slut upplever våldet som en normal del av vardagen.


Aldrig är sedan risken större för att mannen skadar henne allvarligt än när hon tar avstånd från honom, genom separation och eller/polisanmälan.

Dessutom visar forskning att 70% av de som misshandlat en kvinna kommer återfalla i sitt beteende.


Domstolar

Domstolarna intar idag en mycket kritisk eller försiktig hållning till den bevisning som åklagaren framlägger till stöd för sin talan i mål som rör kvinnomisshandel.

Flera undersökningar visar att de svenska domstolarnas styrs av föreställningar om kön, sexualitet och tvång i tolkningarna av dessa mål.

Det finns tecken på att det inte bara rör sig om en bevisfråga utan att andra faktorer kommer in i bedömningen.  


Den ena utgörs av kvinnans motivation att få mannen straffad för gärningarna:

Om hon är mycket angelägen om detta begränsar det hennes trovärdighet.

Om hon å andra sidan tycks mindre angelägen tycks man ta viss hänsyn till detta ”önskemål” genom att ”rensa i åtalspunkterna” och döma relativt milt.


Den andra faktorn som tycks spela roll är att man i rätten visar viss förståelse för mannens beteende.


Det finns också en föreställning om ett idealt offer för kvinnomisshandel.

Avviker man från den mallen kan man räkna med mindre skydd från samhällets domstolsväsende.

Svaga kvinnor, ideala offer, kan få rättsordningens skydd genom brottet grov kvinnofridskänkning. Kvinnor som ”sticker upp”, provocerar och gör motstånd ska inte ha detta skydd.


Samma resonemang gäller för övrigt även vid våldtäkt, så våra domstolar fallerar i sitt rättsväsendets uppgift att även skydda kvinnor.


Vårdnadstvister

Det könsmaktsperspektiv som präglade kvinnofridsutredningen var i stort sett frånvarande när det gällde vårdnadstvistutredningen på 90-talet.

Man glömde alltså bort att det fanns våldsamma män.


Fäder var antingen närvarande eller frånvarande. Om de var våldsamma eller inte var inte i fokus.

Det här innebar att man inte uppmärksammade den våldsutsatthet som kvinnor med delad vårdnad kan uppleva. Inte heller barnets utsatthet togs upp.

Föräldrabalken 1998 gjorde det möjligt att döma till gemensam vårdnad mot den ena förälderns uttalade vilja.


Barnombudsmannen visade

-att när våld nämns i domen dömdes till gemensam vårdnad i mot en förälders vilja i 49% av fallen,

-där våld inte nämns i blir resultatet gemensam vårdnad i 40 % av fallen!


Det är alltså omvända världen.


Barnets perspektiv beaktas inte överhuvudtaget.

Så Sverige valde optimistprincipen när det gällde vårdnad och umgänge.

Man skapade en kontext som var möjliggörande för fäders tillgång till barn, men hindrande när det gäller arbete mot fäders våld och skydd av mödrar och barn efter skilsmässor och separationer.

I praktiken ansågs en man som använde våld mot kvinnor som en tillräcklig bra far till motsatsen bevisats. Bevisbördan har placerats hos mödrarna, de är de som ska bevisa att gemensam vårdnad eller obevakat umgänge inte är bra för barnet.

Det är inte de våldsamma fäderna som måste visa att de numera har förändrats och är tillräckligt trygga för att komma ifråga för gemensam vårdnad.


Rättsliga tvister om barnen dök upp som ett nytt problem för våldsutsatta kvinnor i Sverige under 90-talet. På det sättet tycks situationen för våldsutsatta kvinnor faktiskt ha förvärrats under perioden – trots arbete för kvinnofrid.

 2002 tillsattes en kommitté om lagstiftningen om vårdnad boende och umgänge.

Det råder inget tvivel om att gemensam vårdnad i de allra flesta fallen borde vara utesluten när det förekommit våld. Det måste vara tryggt för barnet.

Föräldrarnas förmåga att samarbeta är grunden för gemensam vårdnad.

Om en förälders utsätter barnet eller den andra föräldern för våld, trakasserier eller annat är det i princip bäst för barnet att en föräldern inte får del i vårdnaden.


Idag vet vi att det finns oerhört stor problematik kopplat till vårdnadstvister och våld mot kvinnor och barn, även sexuellt våld. Det behöver uppmärksammas mycket mer, liksom användande av PAS, ett kvasibegrepp myntat av en pedofil, som tyvärr används i resonemanget i rätten av okunniga och strukturellt könsdiskriminerande domare som låter sig styr av mannens köpta advokater.


 Om porrens bild av hustrumisshandel

Playboy gav år 2000 ut ett nr i Rumänien med en artikel som hette:

How to Beat Your Wife….without leaving Prints.

Hur du misshandlar din fru utan att det syns.


Det säger en del om den kvinnosyn som finns i herr-världen och vilka de vill vända sig till.


Porren är full med uppläxningar, upp-pisknigar, , våldtagna fruar, tvingade fruar, hur du gör din fru till en hora, hur du bestraffas din horaktiga fru, hur du får din fru att hora åt dig..osv.

Med en kvinnosyn som uppmuntrar till våld och förnedring av kvinnor. Det är bara klicka två steg bort så hittas det, fru-temat är oerhört väl exploaterat, men all förnedringsporr av kvinnor, fruar eller ej, drabbar förståss alla, kvinnor, tonåringar, barn.


Normers betydelse

I Guatemala

är våld inom äktenskapet och sexuellt ofredande  ett extrem utbrett problem. Om morden är det yttersta uttrycket för det onda som drabbar kvinnorna, faller de dessutom offer för ett sexistiskt våld, som är mera vardagligt, våld i relationer, sexuellt ofredande på arbetsplatser och på allmänna transportmedel. En misshandlad kvinna kan endast göra en polisanmälan om hennes skador är synligt i 10 dagar. Och sexuellt umgänge straffas med småflickor endast om det kan bevisas att den lilla flickan inte provocerat sin angripare. Av de 590 mord som begicks under 2005 har inte ett enda fall slutförts och gm åtalats.


I El salvador

drabbas 82% av kvinnorna i el Salvador  av våld i nära relationer. Idag hittar man dagligen liket av en kvinna. Det könsrelaterade våldet är inte längre ett begrepp, det har blivit standard. Större delen av kvinnomorden orsakas av kvinnohat.

Kvinnan betraktas fortfarande som underlägsen mannen. De som klarar att försörja sig utan man och  har ett arbete, betraktas med ogillande. Alla mord innebär ett budskap till kvinnorna.

Det är ett djupt liggande samhällsproblem och de flesta angriparna tillhör offrets nära omgivning


I Mexico

i gränsstaden Ciudad juarez, utsätts varannan kvinna för övergrepp. Räknar med att 300.000 av en befolkning på 1,5 mij utsätts årligen. Våldet i hemmet har vuxit till sådana proportioner att det är ett enormt problem och den förhärskande machokulturen är extremt framträdande och kvinnans värde lågt.


Gemensamt mellan dessa länder som har samma problematik; Mexico,  Guatemala, och El Salvador,  är att angriparna och mördarna undkommer straff.


De här skrämmande exemplen visar tydligt att det handlar om normer och att ett macho-beteende, att kvinnan ses som en lägre stående varelse,  främjar våld mot kvinnor.


Till sist om näthatet mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor måste alltså undersökas från förövarnas bakgrund och värderingar. Vilka sammanhang de ansluter sig till, vilka texter de läser, vilka de söker stöd hos i sin rätt att rättfärdiga sit våldsutövande och sitt förtryck.


Man ska inte ta det näthat som finns numera utbrett mot kvinnor på det överslätande sätt som media och andra gör.

 Det måste synliggöras ordentligt, och belysas.

 Mäns våld mot kvinnor är ett alldeles för utbrett problem för att man ska låta det utbredda kvinnohatet passera. När man öppet hyllar de som förespråkar våld mot kvinnor så är det inte längre något kan förbigås av våra beslutsfattare.


.

.

*****

De flesta uppgifterna i inlägget kommer från Kvinnornas Svarta Bok  och från Övergrepp.

Men även från annat håll.

Av shedlight - 24 november 2011 13:58

I en tingsrättsdom döms den 42 -åriga kranföraren tillika pedofilen, till skyddstillsyn.

http://www.dn.se/sthlm/skyddstillsyn-for-sexbrott-mot-ungaUr artikeln:


Södertörns tingsrätt friar mannen från de allvarligaste åtalspunkterna grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och misshandel.

Han döms nu bara för köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

 

Tingsrätten anser i princip att 42-åringen borde dömts till fängelse, men eftersom han suttit häktad i sju månader har han redan suttit av mer än den tid han skulle ha dömts till vilken är fyra till sex månader.

Domstolen har också tagit hänsyn till hans personliga förhållanden.

 

Detta var ett tillslag som var mycket uppmärksammat tidigare  i år. Polisen höll presskonferens och talade om hur omfattande målet var och hur förslagen mannen varit  i sina kontakter med barnen.

Ett stort antal flickor misstänktes ha blivit offer för denna man med utgångspunkt från hans

aktiviteter  på nätet.

Mannen har alltså med berått mod lockat så små flickor som 7 åringar.

Han har haft sexuellt umgänge med barn som han träffat via nätet.


Nu döms han till skyddstillsyn.


Återigen ett exempel på en dom där svenska domstolar uppenbarligen väljer att förringa

mannens eget ansvar.

Då lägger domstolen även indirekt skuld på barnen.


Mannen lockades och barnen fanns där helt enkelt.


Bara att genom att finnas har barn en skuld.

 

Mannens skuld och ansvar för sina handlingar ses ur ett  förminskande mansperspektiv.


Domstolen tar dessutom hänsyn till hans personliga förhållanden.

Det kan man göra när det gäller en gärningsman, särskilt om det är ett sexualbrott.


Personliga förhållanden, som att vara ett barn, gäller aldrig aldrig  för offer.


Ett tecken så gott som något att våra domstolar inte är könsneutrala om nu någon trodde det.

De är dessutom inte åldersneutrala, de har inget barnperspektiv.


Var finns nu upprördheten i media?

Tror vi att den kommer?

När pedofilsajter hänger ut pedofiler finns däremot stor upprördhet ifrån media.

Diskrepansen mellan utebliven reaktion på den här typen av domar, grooming, övergrepp och barnporrinnehav och  den starka reaktionen när  pedofiler hängs ut som skydd för allmänheten är skrikande, illande och skärande stor.


Samtidigt som den mediala upprördheten däremot  är stor när en vuxen man dömdes  för barnporrbrott för innehav av bla tecknade barnvåldtäkter,  så väljer man att helt bortse från att barn beläggs med skuld i den här domen.


Domen är också en signal att grooming av ett stort antal barn, våldtäkt  mot barn, inte är så farligt ändå.

Barnen ville väl själva.


Till pedofiler:

Hamnar du i svensk domstol kan du alltid framställa dig som tillräckligt ynklig och bedyra att

du verkligen vill bli botad.

Enligt den här TR-domen, så behöver du som pedofil bara genomgå ett program, spela med och göra det tillräckligt bra , sedan ut och grooma på  nytt och på nytt och på nytt....


Signalerna från svenskt rättsväsende är tydligt;

barnens skyddsbehov och samhällets uppgift att skydda barn, kommer i andra rummet.

Gärningsmannens väl och ve är viktigast.


Av shedlight - 23 november 2011 16:56

I DN publiceras en artikel om Solanas SCUM-manifest utav en isländsk författare.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nar-en-kvinna-tar-befalet


Rubriken är:

”Endast kvinnohatare upprörs”


Vilket torde väl sammanfatta den nätstorm som mansrättshaverister givit upphov till.

En nätstorm som upprörts över själva ifrågasättandet och påvisandet av patriarkal makt. 

I SCUM uttalade Solana också att mannen är empatilös varelse.

Hur ska man annars kunna förklara att män lyser med sin frånvaro nästan helt när
trafficking debatteras på olika nivåer?

Handeln med kvinnor och flickor för sexuellt syfte har aldrig någonsin varit större än nu.
Man kan vända på det också:

Aldrig har så många män i världen utnyttjat så många kvinnor och flickor för att de anser sig ha rätt till det och för att de är likgiltiga för den skada, den kränkning, de utsätter andra för.


På fredag den 25 november är det den internationella dagen mot kvinnomisshandel.

Våldet mot kvinnor i världen är den största globala orättvisan som i stort sett helt

förbigås i en mansdominerad värld.


Hur rätt hade Solana när hon skrev det om empatin?


Några artiklar ifrån SCUM-artikeln finns en stor bild på en naken kvinnorumpa.

http://www.dn.se/webbtv/kultur-noje/sa-har-du-aldrig-sett-tintin/


I DN.


Är det webbsidans "present" till männen för att SCUM artikeln publicerades?

Ett litet blidkande?


På något sätt visas att Solanas manifest är så sant än idag, inget har ändrats någonting på dessa 40 år.


Det har blivit värre.

Nu visar media porrens bild av kvinnan även  på webbsidan - kvinnan värderas nästan  

dagligen till ett titt-objekt, en kropp.

Som via en naken kvinnorumpa.
Alldeles, alldeles naturligt.


Någon nätstorm mot denna objektifiering?


Till och med Tintin möjliggör alltså objektifiering, via en dansk konstnär.

Ett sånt ”djärvt” grepp,  så nydanande. Det har vi aldrig sett förrut.

Tänk om Tintin varit en Tintina?

Hade vi sett en mansrumpa då?


Svaret är att Tintin hade aldrig hade kunnat vara något än en pojke. Det är otänkbart. Eller att kapten Haddock varit något annat än en man. Eller att t o m  Milou varit något annat än en hanhund.


Och det måste skildras i DN utan att se någon förklarande struktur.

Det sparar vi bara till SCUM-artikeln och endast till den.

För man missar inte tillfället att få visa en kvinnorumpa.

Så lär vi oss återigen:

Kvinnan är en kropp. Kvinnan är en rumpa.


Eller bröst.


När ögonrörelser ska studeras väljer en dansk forskare att använda kvinnobröst.

Ingen tycks reagera över det.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.774462-eye-tracking-avslojar-intressen


Kvinnobrösten används dessutom för både män och kvinnor.

Kvinnor ska alltså studera andra kvinnors kroppar eller kanske indirekt sina egna.

Att alltid värderas efter sin kropp hamras in dagligen.

Budskapet ska inte gå att missa.


Männens kroppar däremot lämnas ifred.


Inga manliga ”paket” får studeras, vare sig av män eller kvinnor.


Eller kunde inte kvinnor fått titta på ”paket” för att mäta deras ögonrörelser?


Eller är kvinnobröst eller kvinnorumpor det enda intressanta?

Tydligen.


Förutom SCUM då, som ifrågasätter patriarkatets makt.


Patriarkatets makt.

Det där abstrakta konstiga uttrycket, oftast uttalat långt ifrån kvinnorumpor och kvinnobröst,

sexuell trafficking eller kvinnomisshandel.


Och de obligatoriska kvinnohatarna i kommenteringen förfasar sig över SCUM.


Kvinnohatare som är totalt normerade till att kvinnan ALLTID är en kropp.

Eller är vi alla det - mer eller mindre?


Av shedlight - 20 november 2011 11:31


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/samvetsfrihet-hotar-inte-ratten-till-abort_6646676.svd


Vi har hört det förut.

Liksom det alltid handlar om "familjens frihet" när det är  jämställdhet i föräldraförsäkringen som förs på tal.  

Nu är det sjukvårdspersonals  "samvetsfrihet" som ska ömmas för.


Detta ord:

Frihet

används ALLTID när kvinnans rätt ska inskränkas eller kränkas.


I konservativ press skriver Neuding om att det just vid abort ska kunna gå att använda någon sorts samvete. 

För Neuding spelar samvetet ingen roll när det gäller mäns rätt att köpa kvinnokroppar för sitt maktbegär.

För att utnyttja tonåriga pedofiloffer, utsatta , fattiga,  kvinnor och flickor, då finns inget samvete som ska åberopas.


Läs här: http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/03/12/4829031-kvinnovardet-ner-men-marknadsvardet-upp/

Läs gärna komentarerna och jämför med de som kommer in nu.Då ser man snabbt vad det handlar om även denna gång.

Jämställdhet.

Kvinnans rätt till liv, säkerhet  och värdighet.


Sjukvårdspersonal som inte ser kvinnor som självständiga varelser

utan som vandrande livmödrar har inte i vården att göra.


OCH.

NU kommer det.


I hela ledarartikeln nämns  inte en enda gång ordet;  S-ordet:

SPERMIER.


Återigen dessa konservatister som tror på uralstring? Eller?


Hur är det möjligt? 2011?


Blir kvinnan gravid för sin egen utlösnings skull ?

För att HON har njutit för mycket?

Och ska nu avkrävas  ansvar genom att straffas lite extra  för det?

Känna att hon gör något fel när hon vill ha abort?

Är det det,  som är vitsen?


Nej, inte alls.


Mannen har fått utlösning ; INTE kvinnan.

Så kvinnan ska straffas för att mannen fått utlösning.

HON ska skämmas där på sjukhuset när läkare vänder henne ryggen.


Så ser det ut över världen :

kristna konservatister, katoliker, islamska fundamentalister tar varandra broderligt i hand - när det gäller kvinnans mänskliga rättigheter.


För det handlar som vanligt om de urgamla  patriarkala föreställningarna:

Mäns rätt att bestämma över kvinnokroppen. 


Inte undra på att en teaterföreställning som utmanar patriarkatet ses som ett extremt hot - från just patriarkatet.Apropå att den kvinnoföraktande mobben på SvD (se hänvisning ovan) också anser att det är en manlig rätt att ägna sig åt prostitutionsköp  när en man så önskar, utav vem han vill, hur han vill, alldeles oavsett om det handlar om flickor, tonåringar eller "tjejer", oavsett utsatthet och fattigdom, så ser man på sexköparsidor att denna kategori män  skryter om att de lyckades "knulla horan" utan kondom.

Då finns ingen tanke på att "horan " har en livmoder och kan tvingas genomgå en livsfarlig abort, eller lämna sitt barn i en låda i en park för att någon annan ska ta hand om sexköparens barn.


DÅ är "samvetet" långt långt borta.
Lite fakta från Kvinnornas Svarta Bok:


De fundamentalistiska krafterna och de konservativa länderna samordnar sig på internationell nivå  för att inskränka de grundläggande mänskliga rättigheterna för kvinnor.


Abortfrågan  är intimt förknippat med hög mödradödlighet.


I 13 länder i Europa  kan kvinnan på egen begäran få abort.


I Litauen och Slovakien har rättigheterna försvagats sedan religiösa lobbygrupper skaffat sig inflytande.


I Italien kan läkare åberopa en samvetsklausul som gör det möjlighet att vägra. Det tycks vara många som utnyttjar denna klausul på allmänna sjukhus men utför aborter på privata vinstdrivande kliniker.


Spanien  - över 90 % av aborterna utförs på privata kliniker eftersom läkare åberopar samvetsklausuler.


Polen har en restriktiv  abortlag. Abort var dock tillåtet under 1953-1993 , senare under den katolska kyrkan utökade inflytande begränsades tillgången till abort.

Även de kvinnor som har rätt till abort enligt lagen nekas detta eftersom läkarna som ska välja mellan fostrets eller moderns liv till slut alltid väljer att ställa sig på fostrets sida.


Årligen dör 500.000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning, huvudsakligen i fattiga länder.
Av shedlight - 16 november 2011 14:00

Om mordhot mot en teaterföreställning.


http://www.svd.se/kultur/vag-av-nathat-mot-turteatern_6637188.svd


Män upprörs över ett kulturellt  ifrågasättande av patriarkatets makt och våldsutövande.


De upprörs däremot inte av förekomsten av detta och det praktiska uttrycket av mäns våld mot kvinnor.

Som snarast är socialt accepterat i världen och i Sverige.

Annars skulle vi ha gort något åt det.

Liksom det kvinnohat som hela tiden strömmar in - överallt i alla forum.

Nu har t o m krönikörer slutat skriva om det. Så accepterat har det blivit. Ingen upprörs. Normalt.


Ska vi titta på lite kvinnohat så som det ter sig idag?

Och sedan återvända till scum =avskumsmanifestet.


För en tid sedan gick det att läsa i ett sexköparforum om en man skrev om att han  blivit erbjuden

att köpa en ung kvinna att döda i en rysk stad.

Han gjorde en stor sak att han minsann bara gått därifrån.

Så nästa man kanske skar upp kvinnan istället.


Den här manliga könsköparen ställde sig inte ens frågan om han skulle försökt rädda kvinnan.

För han var feg,  han vågade inte utmana hallickarna.

De, som säljer utsatta kvinnor att mördas av bla svenska män, de är inga trevliga män.

Undrar hur de unga utsatta kvinnorna känner sig, som säljs som något att som ska knullas till döds.

Den här kvinnan blev förmodligen såld till någon som plågade ihjäl henne. Så hon lever nog inte nu.

Också apropå Scum-manifestet.


Några rubriker från ett annat forum, flashback, där män är i lika stor

majoritet som överallt annars i olika kommentarsfält, i debatter,  överallt.

Vårt samhälle är ju åsiktsmässigt nästan helt enkönat.


Så håll till godo,  först några ämnen från olika trådar:Unga tjejer som blir knullade hårt sökes  (  5 miljoner tittningar på flash  till dec 2010)

Svensk som blir avsugen av tre tjejer

Tjejer som ser mycket unga ut sökes

Våldtäktsscen från film


Orala våldtäkter till nästan kvävning

Anal scener till tarmen tittar  ut

Svenska kvinnor är horor och ni betalar för en hora i Thailand

När har man rätt att slå en tjej

Vi som smockar till krogbrudar

 

Några kommentarer:


Ja, men jag gillar att bara spontant ta en tjej från gatan. I synnerhet när man är påtänd


fan va tråkigt att det har blivit skit på rosenlund, en hel kultur har gått förlorad...
det finns inga svenska horor längre, bara dessa äckliga zigenarluder som polisen punktmarkerar? är det någon som tar dessa och kommer undan?Det som skiljer är att numera är tjejerna så lösaktiga här i landet. Det gör problemet dubbelt. Smartare att bekämpa prostitution? Det är bättre att låta lustarna gå ut på prostituerade med skydd än våldtäkter och annan lösaktighet


Män är mer resultatinriktade, rationella och mer strukturerade Därför är män alltid överlägsna kvinnor


Bort med kärringarna på arbetsplatserna

De duger bara till att jobba som horor. Falska, sjuka och lata, så kan den svenska "oberoende" kvinnan porträtteras. Rättigheter utan skyldigheter.


Statsfeminism är en allvarlig politisk könssjukdom, och sådana sätter sig som bekant på hjärnan vad det lider. Som sinnessjukdom.
Vad de inte begriper, är att de faktiskt gör flickor en björntjänst på sikt.
Förutom att de sprider pojkförakt, som sårar pojkarna.
Jag säger bara – fy f-n!


Så även makt, socialt inflytande och kändisskap. Det finns många olika former av prostitution. Förmodligen finns detta i många kvinnors gener. Det är en överlevar-gen, att gå med vinnaren... Detta säger jag inte för att vara nedlåtande på något sätt, utan för att konstatera hur det ofta fungerar.
Det ÄR en tänkvärd tanke på hur mycket utveckling sexköparnas kapital faktiskt bidragit med.


Jag hoppas att detta äckliga feminstskabbet kan tvättas bort efter valet.


Jävla socialistpattrask, som leder ett grillakrig.


Dom borde arkubuseras hela högen.Feminismen är en sjukdom, som man gör sig av med, med en kula var i dom.

Det är dags att säga ifrån nu och sluta låta oss hunsas av femini(z)tmaffian! Kontakta våra politiker och slå näven i bordet. Dumpa kärringen hemma om hon jävlas med er. Kräv er rätt för fan! Valet närmar sig! Statsfeminismen som ätit sig in som en cancersvulst i den svenska samhällskroppen måste skäras bort, innan den metastaserar ytterligare.Läs här vilka kommentaren som kom in om kvinnojourer
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-kan-inte-lastas-for-att-man-fortsatter-sla_6429840.svd


Eller här 1087 kommentarer  från män som tycker att de ska få köpa prostituerade ifred.
Vare sig det är traffickingoffer, barn eller svenska pedofiloffer/självskadeoffer.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prostituerade-ar-brottsoffer_6077511.svdSätt dessa kommentar och ovanstående exempel i

relation till vilka som hörs i denna artikel.Det finns hur mycket lössläppt kvinnohat som helst i media senaste åren.

Ett antal ytterligare exempel finns under mediakategorierna till höger liksom under rubriken Näthat.


Självklart finns det ett hat mot en teaterföreställning som ifrågasätter patriarkatet.


Det är själva essensen av att bekämpa kvinnor.

Att patriarkatet ska stå ohotat.


Lite siffror.


WHO

Varje år dödas 1.5 -3 miljoner flickor och kvinnor i världen pga av sitt kön.  

Det motsvara en förintelse vart tredje år som hela världen blundar för.


FN

Mäns våld mot kvinnor kan vara den mest utbredda och socialt

accepterade kränkningen av mänskliga rättigheter.


Hur får detta fortgå år efter år?


75000 kvinnor misshandlas i Sverige varje år.

Den krönikör som tar upp detta som ett problem får löpa ett nät-gatlopp av hat från män. Därute.


Dessa mäns hat mot kvinnor är ett stort demokratiskt hot

och ett säkerhetsproblem för kvinnor idag i Sverige.


Ingen media vågar längre utmana denna gräshoppsvärm av

kvinnohat, som hoppar från artikel till artikel.

Ingen vågar prata om kvinnohatet i Sverige längre.

Man är för rädd.


Vill man bli hyllad däremot så skriver man en kvinnofientlig artikel.

Eller krönika.

Då blir man en hjälte - näthatshjälte.


 Till sist, ett tecken om något på samhällsklimatet:

I kommenteringen till denna artikel, som SvD valt att öppna trots att de är

medvetna om det hat som kommer att flöda in, så återfinns även de två som uppmanar till mord.

Så långt har det gått.

Dom stoppas inte ens från deltagande i hatkommenteringen i media.


Och Bi**ing är PAS-förespråkare, påhittat av en pedofilförespråkare  och vill att kvinnor ska vara handelsvaror.

Men han får höras i radio bl a utan att behöva redogöra för sina värderingar och sin kvinnosyn.

Han och Str*m som länkat, ända till polisanmälan,  till den blogg som mordhotade kvinnor.

Som länkar till andra bloggar som hängt ut kvinnor.

Utan problem.


Av shedlight - 13 november 2011 18:58

Nu har Crafoord, från organisationen " Centrum för rättvisa", anmält RPS för diskriminering.

http://svt.se/2.22620/1.2601302/rps_stams_for_diskriminering

http://www.dn.se/nyheter/sverige/stams-for-diskriminering-av-man

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stams-for-diskriminering-av-man_6632162.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.773561-stams-for-diskriminering-av-man

http://debatt.svt.se/2011/11/15/do-ser-mellan-fingrarna-pa-polishogskolans-olagliga-inkvotering-av-kvinnor/


Undrar om han även skulle ha gjort det på 70-talet då de fåtaliga kvinnliga poliserna som fanns då  tvingades ha kjol. För att man skulle se att de var just kvinnliga poliser. Inte bara poliser.


Eller om han tycker att det är en naturlag att poliser ska vara män.

Eller om han bortser från att halva Sveriges befolkning består av kvinnor.

För polisyrket är inte vilket yrke som helst och då ska  de vara representativa  för HELA befolkningen.

Inte bara halva.


Men han hyllas av Mansrättshaveristerna på nätet, de som hänger i alla kommentarsfält och som mailar och ringer och tar plats hela tiden. Ingen diskriminering där inte. Dessa "jämställdister" som tycker att det ska vara som det alltid har varit för annars blir de diskriminerade.


För ett tag sedan drev Polisfacket att en ollande  bloggande sexistisk polis skulle få tillbaka sitt jobb. Det tyckte dom var viktigt.

Viktigare än att halva Sveriges befolkning kan känna sig säkra på att INTE hamna hos en sexistisk polis vid en brottsanmälan, tex vid ett så allvarligt brott som ett sexualbrott.

För där fick vi svart på vitt:

Poliser får vara sexistiska. Det är ok. Man kan vara polis ändå.

Ingen enskild polis, avdelning, rotel, eller annan organisatorisk enhet  synes ha protesterat, åtminstone inte offentligt. Så viktigt ansåg det tydligen inte vara att alla manliga poliser  från och med den AD-domen misstänkliggjordes.Men Crafoord och hans påhejande anhang av mansrättsaktivister  har nog inget att frukta av denna polis. 

De är ju män.

Och det är ju det viktigaste , att män får hjälp.


Då är det inte så noga med våldtäktsutredningar, det drabbar ju inte män i någon större utsträckning.

Möjligen som förövare då.

Men det är ett brott som nästan uteslutande har kvinnliga offer.

Att de kan behöva bemötas av kvinnliga poliser  - det bortser Crafoord och hans organisation ifrån.


Som till exempel i Lund.

Där har man valt att i princip avkriminalisera våldtäkter.

För att det är synd om gärningsmännen.


Vid andra brott gäller inte samma omsorg om gärningsmännen, för i så fall skulle ju polisen avskaffa sig själva. Och det gör dom ju knappast.

Men just vid våldtäkter visas speciell omsorg om gärningsmännen.

Kriminalkommissarie Söderholm, vid Lundpolisen säger följande om våldtäktsutredningar.


 Och ofta är mannen i ett underläge i den här typen av utredningar.


Tydligen i ett sådant  underläge att inga utredningar ens leder till åtal av hänsyn till detta orättfärdiga underläge.


Poliskommissarien säger också att de som blir våldtagna även får skylla sig själva ibland.

Eftersom de blir våldtagna.

Som exempelvis om en 14åring som anmält flera våldtäkter:


Hon är kontaktsökande och försätter sig i situationer där hon kan bli utnyttjad. Jag vill påstå att hon är en fara för sig själv.


Poliskommissarien  försvarar sig till sist  med att det INTE handlar om manliga strukturer eftersom det finns flera kvinnliga åklagare.

Sina egna uttalanden och de värderingar de visar att han har, de tar han inte ansvar för...men de talar sitt tydliga språk.


Här är artikeln

http://www.sydsvenskan.se/lund/article1503739/Polisen-Det-ar-inget-konstigt-i-detta.htmlSå har vi ju gränspolisen som sexutpressade  asylsökande kvinnor som befann sig i en mycket utsatt livssituation.

Men han "mådde dåligt" så han fick ett milt straff.  Hur kvinnorna mådde av detta, det togs ingen hänsyn till då.

Mer om detta här:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/09/19/6269901-de-stackars-omtaliga-garningsmannen/


Deta var bara några av en mängd exempel på när poliser styrs av urgamla manliga föreställningar och en nedvärderande kvinnosyn. Där ett visst beteende sitter i väggarna, som leder till ett dåligt bemötande och undermåliga utredningar.


Ju mer man kan göra för att bryta upp dessa strukturer och se till att poliskåren är myndighet för ALLA medborgare oavsett kön, desto mer rättvisa får vi och desto mer förtroende får polisen.


Det är en självklarhet att minst 5o% av Sveriges poliser är kvinnor.

Allt annat är en orättvisa och ett machotänkande som inte hör hemma i ett modernt land.


Och kvinnor ska kunna kräva att få möta en kvinnlig polis tex vid kvinnofridsbrott och vid sexualbrott.

Då måste det också finnas kvinnliga poliser på olika nivåer att tillgå - överallt och hela tiden.
 
Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se