Direktlänk till inlägg 26 mars 2012

Ytterligare en dom som nedvärderar brottsoffer, Tillägg: Dom

Av shedlight - 26 mars 2012 12:33

Nu har Hovrätten i Skåne/Bleking gjort det igen.

Trollat bort brottsoffer.

DN, SvD skriver om det.


De har i en dom nedgraderat åtalet i människohandel till grovt koppleri.

Och medhjälp till människohandel till koppleri.


Av det urpsrungliga åtalet där  kvinnor lurades så valde domstolen att endast döma gärningsmännen

för att, tja,  bara ha stört någon sorts allmän ordning.


Bakgrunden ( se artikel i HD)  är två kvinnor som lockades till Sverige för  jobb på en nattklubb, där de visste att det kunde  ¨

förekomma att de skulle sälja sexuella tjänster.

Väl i Sverige fördes de till den ena åtalades bostad  i Klippan och där såldes de utav männen till andra män

och där de åtalade tog hand om alla pengarna.

De åtalade männen sålde alltså varan kvinnokroppen till sexuell hantering som en affärsidè.


En enda sexköpande man togs i härvan, en 21-åring.

Det positiva är dock att även han ställdes inför rätta i tingsrätten.


Kvinnorna gav sig iväg och de uppmärksammades av en vaken tågvärd som slog larm.

Det var skälet till att de fick hjälp och att männen överhuvudtaget kunde  åtalas.

Kvinnorna visste inte själva vad de skulle göra åt sina förövare. Hur skulle de kunna göra det i ett främmande land?

De som med allt sannolikhet lärt sig att frukta polis och rättsväsende.


Tingrätten fällde de båda männen för människohandel resp medhjälp för människohandel.

Så långt är allt relativt bra, även om straffen tyvärr låg på den nedre straffskalan.


För i människohandelsbrottet spelar det ingen roll att offren vet om att de ska sälja  sig eller inte.

Och kvinnorna får vara brottsoffer - dom får helt enkelt uppgraderas till att bli brottsoffer.

Förmodligen en enorm  en viktig upplevelse för dem. Och för vårt samhälle.


Ändå valde Hovrätten att ogilla åtalet för männskohandel.

Varför ?

Är det inte uppenbart att männen lurat hit kvinorna med falska förespeglingar, utnyttjat deras utsatt belägenhet  

och dessutom  lagt beslag på alla pengar de fått på att sälja sig till främmande män?


Men precis som i fallet med den 14-åriga förståndshandikappade flickan där hovrätten friade  alla inblandade ( utom en  - 3 mån!) så väljer denna domstol att negligera skadan på offren och att nedgradera värdet av övergreppen i juridiskt avseende.

Den ena mannen  får bara 10 månaders fängelse, han är ute efter några månader.  Eller med en gång, han kanske ska  anses ha suttit straffet av precis som i fallet i  med 14-åringen. Se tidigare inlägg och även här.


Så talar svensk domstol. Kvinnorna fick inte vara brottsoffer, det blev "a slap in the face" på två utsatta kvinnor.

I hovrätterna dominerar jurister och nedvärderas alltså  kvinnorna.


För vad är det för värderingar som denna hovrätten återigen ger utryck för i prostitutionsrelaterad brottslighet?

Ja , kan det vara något annat än att kvinnor är varor som kan hanteras av män för män.

Möjligen är det lite störande för samhället.


Det är en dom som heter duga i kvinnoförakt.


Inlägget kommer uppdateras med domen.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Uppdatering  med domen 26.3 kl 23.30

(I all hast)

Mål nr B 111-12


I målet förekommer de två kvinnorna, A och B

Dessutom vittnar tågvärd D, som uppmärksammade kvinnorna på tåget.

De två männen benämns X och Y

Utdrag ur domen är blåmarkerat.


Först ur TINGSRÄTTSDOMEN

Före Sverigeresan.

De fick uppgifter från X att deras vistelse i lägenheten skulle bli tillfällig


 Om prostitutionen:

 Tjänsterna utfördes hos kunderna dit oftast X transporterade dem.


A och B har inte kunnat beskriva var de befunnit sig,


A och B har därefter förts till en lägenhet med flera män som de sedan hade sexuellt umgänge med.


 X tog hand om all betalning från kunderna


Om skulden.

X... gjort en uträkning på hur mycket han anser att A och B är skyldiga honom


 Samarbetet mellan männen.

I samtal mellan X och Y har det framkommit uppgifter som visar på att de har agerat tillsammans och i samförstånd.


Kvinna A:s berättelse:

A har sammanlagt gått åtta år i skolan. Under tonåren var det problem i

hemmet varför hon fick flytta till ett barnhem. När hon var omkring 18 år gammal

åkte hon till Tyskland där hon prostituerade sig. Dock kände hon inte till att hon

skulle syssla med detta innan hon kom dit

 

Avsikten var att stanna i Sverige under en månad för att sedan

återvända hem till Rumänien med de pengar som de skulle ha tjänat.

När de frågade om betalning fick de veta att detta skulle ordnas med X.

 

Hot (framkom vid telefonavlyssning)  

det pratas om att de skulle fått stryk så att de aldrig mer skulle fråga om pengar,

då åsyftas A och B.


Männen har också fotograferat kvinnorna, som en del i försäljningen men också ett maktutövande ¨

...nakenfotografierna på A och B i förundersökningsprotokollet

 

Tvång

Vid ett tillfälle låste X in dem i bilen utanför Bogdans bostad men de kunde ta sig ut ur den på

egen hand.


Flykten

X kallade även dem för fula ord. På onsdagen bad de om pengar

till biljetter så att de kunde ta sig hem; vilket de inte fick. De kände sig ledsna och bedragna.

 

X  skickade också ett meddelande om att de skulle hålla käften för annars skulle de få problem vilket de

uppfattade som ett hot. De var rädda för att X kunde slå eller sälja dem.

 X ville också köra dem någonstans men de vågade inte följa med. De beslöt sig då för att lämna lägenheten.

 

Tågvärden D:s vittnesmål

En av kvinnorna som först ville att hon skulle kontakta polisen ändrade sig

sedan då de kände rädsla för polisen. Hon upplevde kvinnorna som nedstämda och förtvivlade.


 Den åtalade mannen X hävdar att han erbjöd dem städarbete men att kvinnorna hellre ville prostituera sig.

 Han erbjöd dem arbete inom städbranschen.

 Han kommer idag inte ihåg firmanamnet.

Eftersom de var prostituerade ville de inte syssla med städning.


Den åtalade mannen Y berättar följande.

Y hade sex med B vid ett tillfälle vilket skedde gratis

eftersom X stod för det … Först i efterhand förstod han att det rörde sig om prostitution.

Men andra ord motsäger  Y  själv i sin utsaga.


Tingsrättens skuld resonemang är förvånande kunnigt och visar att de tydligt har greppat

människohandelsbrottet.  Ur domen - läs och lär:


Människohandelsbrottet bygger på tre rekvisit; att en handelsåtgärd vidtagits med

hjälp av otillbörliga medel i ett utnyttjandesyfte, till exempel att exploatera någon

för sexuella ändamål.


Handelsåtgärder kan vara rekrytering och transport av

människor. Att inhysa offren är också att anse som en handelsåtgärd.

Att gärningsmannen genom otillbörliga medel genomför en handelsåtgärd i

utnyttjandesyfte innebär att gärningsmannen genom att upprätta eller utnyttja ett

maktförhållande bemästrar offrets fria vilja och på så sätt förmår offret att

underkasta sig åtgärden.


Vilseledande är ett av de otillbörliga medlen som

uttryckligen anges som ett otillbörligt medel i människohandelsparagrafen.

  Ett exempel på vilseledande är att offret är införstått med att det rör sig om prostitution

men blir lurad beträffande villkoren.

Det krävs alltså inte drastiska åtgärder såsom att offret tvingas till en plats.

Ett annat otillbörligt medel är utnyttjande av någons utsatta belägenhet,

 

 Ett exempel på detta är när offret lever under svåra

ekonomiska förhållanden, är särskilt skyddslös eller befinner sig i beroendeställning

till gärningsmannen.

 

Genom att gärningsmannen skapar eller utnyttjar offrets

sårbara situation har offret inte något annat reellt val än att underkasta sig

utnyttjandet. Människohandelsbrottet tar alltså sikte på förfaranden där

gärningsmannen bemästrar offrets fria och verkliga vilja. Det måste råda ett

orsakssamband mellan de förfaranden genom vilka gärningsmannen uppnårmaktförhållandet

och de handelsåtgärder som vidtas

 

 Sammanfattningsvis har X och Y skapat ett maktförhållande som typiskt sätt varit

ägnat att försätta A och B i en sådan situation att de i slutändan skulle bli

exploaterade för sexuella ändamål, vilket de sedan utnyttjat.

 Gärningarna kan inte bedömas som mindre grova.HOVRÄTTENS DOM.

HR väljer trots att det framkommit att X och  Y handlat ihop och även i samförstånd utnyttjat kvinnorna själva,

att tolka deras handlingar åtskilda.


Som hovrätten tidigare redovisat är det inte styrkt att Y varit införstådd  med det vilseledande

om ekonomiska förmåner m.m som föregick målsägandenas resa  till Sverige.


Här kan man fråga sig vad HR menar.

Vad X ska dömas för har inte präglats av förslagenhet och han kan, som hovrätten nyss konstaterat, inte heller göras ansvarig för att koppleriet ska ha skett under människohandelsliknande former.

Kan inte X göras ansvarig för att brottet liknar människohandel, de gärningar han själv gjort sig skyldig till?


Men HR fortsätter i samma märkliga förlåtande stil.

Även om utnyttjandet av målsägandena i mänsklig mening har varit hänsynslöst, vilket ligger i själva koppleribrottets natur, har det inte innefattat ett hänsynslöst utnyttjande i den mening som avses


Med följande resonemang väljer HR att helt bortse från det vilseledande, den rädsla, uppgivenhet, utsatthet, och beroendeförhållande som A och B känt och istället utgår de ifrån att det råder en jämlik maktposition.


För att straffansvar för människohandel ska komma i fråga krävs nämligen att det ska ha uppstått ett maktförhållande mellan gärningsman och offer och att gärningsmannen, genom sina åtgärder, bemästrar offrets fria och verkliga vilja.


HR visar även med följande mening att de inte vet ens vad människohandelsbrottet innebär:


.../ inget / som ger stöd för att målsägandena inte skulle ha haft något annat val än att resa till Sverige.


Det har ingen betydelse om de rest frivilligt om de sedan  i Sverige utsatts för människohandelsbrottet.

En skrämmande och uppenbar okunskap.


Som om HR vill ursäkta sin dom konstarar de att den ena kvinnan  faktiskt kunde engelska.

 Det bör i det sammanhanget framhållas åtminstone att målsägande A trots allt måste ha talat och förstått en del engelska,


Varför väljer HR att särskilt nämna detta? Menar HR att det skulle göra någon avsevärd skillnad?  


Och här nedan  trollar HR i domen  bort alla skillnader i makt mellan

gärningsmännen och de utsatta kvinnorna.


För att straffansvar för människohandel ska komma i fråga krävs nämligen att det ska ha uppstått ett maktförhållande mellan gärningsman och offer och att gärningsmannen, genom sina åtgärder, bemästrar offrets fria och verkliga vilja.


Målsägandena har således, även om de tveklöst utnyttjats och

behandlats på oacceptabelt sätt, haft ett verkligt och godtagbart alternativ till att

underkasta sig gärningsmannens vilja, nämligen att ge sig i väg,


Och med den här meningen försvinner hela A:s bakgrund som barnhemsbarn och lurad till prostitution i Tyskland

och även  att A och B hotats, lurats, fruktat för sina  liv och för att de skulle säljas som de varor de ansågs vara:


Det har enligt hovrättens mening inte uppstått något sådant maktförhållande mellan

gärningsman och offer

  

Så med ovanstående  meningen ordnar en svensk domstol så att två unga rumänska kvinnor har samma makt och

samma möjligheter som svenska domare har i sina liv,  lätt som en plätt.

Den sammanfattar två otroligt åtskilda världar i samma rättssal.

Där hjälper nog ingen utbildning i människohandelsbrottet, där handlar det om brist på inlevelseförmåga.

Det kan man inte utbilda sig till.

 

HR väljer också att två sina händer med följande skrivning som tydligt visar att svenska domstolar har hittat på en mellanväg, så de slipper döma för människohandelsbrottet genom att kalla det "människohandelsliknande".

 

Det koppleribrott X har gjort sig skyldig till har dock haft människohandelsliknande inslag och har inneburit ett

hänsynslöst utnyttjande av målsägandena.

Brottet är därför för hans del att bedöma som grovt koppleri.


Detta ur dagens domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge.


 Så till sist är det bara att konstatera följande:

Kvinnorna A och B, som inte fick vara brottsoffer enligt Hovrättens ledamöter, får visserligen ett skadestånd,  

( rejält sänkt), och de får fortsätta sina liv utan att svenskt rättsväsende har gett dem upprättelse.

 
ANNONS
 
Ingen bild

Tittarstorm

26 mars 2012 15:22

Nu har jag skickat ett mail till Ask med några frågor jag vill ha svar på. Ska bli intressant att se om jag får några.

shedlight

26 mars 2012 17:26

Intressant!
Återkom om detta!

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

26 mars 2012 20:28

Rättsväsendet har verkligen skapat en situation där alla sexbrottsoffer är i princip chanslösa. Suspicio hade länkat till en artikel i Dagens juridik och efter en snabb räkning fick jag fram att ca 5 % av alla anmälda våldtäkter 2010 gick till fällande dom. Hur ska alla som beskyller kvinnor för falskanmälan och påstår att en massa män är oskyldigt fängslade förklara det? Över 95% oskyldigt anklagade, eller? Efter att under det senaste året ha läst din blogg, litar jag inte alls på rättsväsendet längre.

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

27 mars 2012 00:51

Det är tyvärr en mental kalldusch man blir utsatt för om man börjar granska hur det låter i domslut.

Det gäller både i människohandelsbrott och i våldtäkt: samma mönster går igen.

I grunden handlar det om kvinnosyn och det rådande manliga tolkningsföreträdet i värderingarna.

 
Ingen bild

Jonathan L

26 mars 2012 21:01

Lägg gärna in målnr.

shedlight

27 mars 2012 00:31

Ligger ovan, men lägger det här också
B 111-12

 
Ingen bild

Tittarstorm

27 mars 2012 09:41

"Det har enligt hovrättens mening inte uppstått något sådant maktförhållande mellan gärningsman och offer"

Jaså minsann. Hovrätten tycker inte att tjejerna borde varit rädda och känt sig hotade. De kunde ju gått därifrån om de var missnöjda, en av dem förstod ju faktiskt och pratade också lite engelska så det borde väl varit ganska enkelt. Tycker hovrätten.

Vad är det för människor som har så dålig förmåga att förstå andra villkor än sina egna välutbildade och välavlönade? Jag tycker klassperspektivet blir tydligt här. Överklassen har synpunkter på vad maktutövning är och hur omständigheterna borde vara för att upplevas som hot. Det är uppgifter som överklassen i hovrätten läst i en bok som de tror är en manual. Utbildning om makt och maktutövning verkar bortkastat på dessa personer.
Att klara av att läsa in en text i en bok kan vilken normalbegåvad person som helst göra. Svårigheten ligger i att kunna tillämpa det man läser, till det krävs mer än enbart läsförmåga. Det krävs intelligens också och som vi numera vet så innefattar intelligens också EQ.
Hade dessa juridiskt skolade personer varit läkare hade de fått anmälningar på sig på löpande band. Den här sortens strebrar hade vi i Sverige inom läkarkåren förr innan man gjorde om läkarutbildningen så man var tvungen att inneha någon sorts lämplighet för arbetet med människor, alltför många läkare som bara var intresserade av status och lön misshandlade patienter genom sin okunnighet och ointresse av människor.
Det är hög tid för lämplighetstest på domare! Och det är våra folkvaldas uppgift att se till att det sker.

shedlight

27 mars 2012 10:12

Ja, det blev mycket tydligt i den här domen att domstolens ledamöter dömer två utsatta kvinor efter sin egen mall, sitt eget universum.

Jag trodde inte det var så illa och studsade när jag läste formuleringarna och de instoppade bortförklaringarna. De valde dessutom aktivt att INTE ta ställning till vissa framkomna fakta i avlyssningar m mm.
Allt för att negligera målsägandens vanmakt.
Hur ska man annars tolka det?

 
Ingen bild

Tittarstorm

28 mars 2012 09:53

Är det någon som vet namnet på den här domaren:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14594402.ab


shedlight

28 mars 2012 14:11

I JO beslutet namnges domaren

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=5791

Han står också här med sitt förnamn under fall 1

http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/02/08/7282187-rattsvasendet-bade-vanskaps-och-intressekorruption/

 
Ingen bild

Tittarstorm

29 mars 2012 10:43

Jag saknar en tillgänglig kartläggning av domstolar och domare som visat brister i kvinnosyn, barnperspektiv och som visat sig sig vara motståndare till fällande domar i sexualbrottmål.
Är det ingen som har koll på läget som kan lägga ut en sådan?

shedlight

29 mars 2012 17:50

Jag tror det görs enstaka kandidat - och magisteruppsatser.

Men annars är det ju först när dessa sammanställs tex i en bok av Katarina Wennstam som det går att nå ut och få ett samband.

Diesen är ju också aktiv. Det borde komma en uppföljare på "övergrepp" som även tar upp prostitutionsrelaterad brottslighet och domares attityder.

Metro gör som ensam större dagstidning en uppföljande granskning utav den JO-anmälde domaren.
Bra Metro!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se