Alla inlägg under mars 2013

Av shedlight - 8 mars 2013 10:36

8 mars. Internationella kvinnodagen.

Det skrivs en mängd artiklar och krönikor i som behandlar dagen på ett eller annat sätt. Tex i AB DN SvD SvD2 DN2 AB2 AB3


Ute i världen kämpas det på många håll för kvinnors och flickors rättigheter och idag finns anledning att vara glad för det som hittills uppnåtts och att ta nya tag för att kämpa vidare med ALLT det som finns kvar att göra för att alla människor ska ha samma rätt till sitt liv, sin hälsa, sin sexualitet, sin ekonomi, sina juridiska och politiska möjligheter.


Men tyvärr finns det ute i Europa nu en iskall vind som blåser kallare och kallare.

När kvinnor skulle behöva ägna kraft åt diskriminering, förtryck, mäns våld mot kvinnor, mot sexuellt våld, mot den ökande prostitutionen, för ett mer politiskt inflytande och allt annat så behövs mycket kraft läggas på abortfrågan.


Det är effektivt sätt att styra upp och förkväva kvinnokampen.


Att ta kraft från kamp mot försäljning av kvinnors och flickors kroppar till att behöva försvara att alla kvinnor och flickor ska slippa tvingas till att göra livsfarliga eller dyra aborter eller att bli mödrar mot sin vilja för att män gjort dem tvångsgravida.

Kampen för fri abort är en kamp för kvinnors liv och reproduktiva hälsa.


Nu blåser dessa iskalla vindar in över Sverige efter statens rapport som kom en vecka innan Internationella kvinnodagen.


Nu ska även svensk kvinnokamp behöva lägga tid på vad som borde vara en självklarhet: att kvinnors kroppar inte är vandrande behållare. Nu har vi ett hot inte bara i en enskild kvinnorättsfråga utan mot hela kvinnans värde. Jämställdhet och kvinnofrågor har nu gått från att inte bara vara viktiga, utan till att bli brännande heta. Allt på grund utav surrogatlivmödrafrågan.


Kvinnan diskuteras återigen som en livmoder och en kropp första hand och inte som en människa.

Att kvinnan framhålls som en altruistisk varelse är endast en omskrivning för att kunna förstärka önskemålet att få använda hennes kropp på det sätt man önskar. Det har hänt förut i historien. Det här underliggande syftet synliggörs även genom att man inte anser att kvinnor ska få frysa ägg och att”människor” dvs kvinnor istället bör skaffa barn tidigt. Andemeningen verkar vara att kvinnor ska skynda sig att se till att bli mödrar, helst sätta i en parrelation och bli beroende.


Det hela är häpnadsväckande kvinnofientligt men allra mest känner jag en iskall vind från förr i historien där det ansågs att kvinnors främsta uppgifter var att frambära barn. Nu föreslår ett statligt råd att det återigen normaliseras att kvinnokroppen först och främst är till för barnalstring.


Frågan om surrogatmammor är en könspolitisk fråga och ska behandlas som det.


Sedan gammalt har heterosexuella män ansett att kvinnors kroppar ska finnas för deras sexuella behov. Nu är det främst homosexuella män som driver frågan om att även de ska kunna få tillgång till kvinnors kroppar, men istället för könsdelar, bröst och mun är det nu istället livmoder, placenta, blodomlopp och bukhinna.


I en tid när jämställdheten på område efter område går bakåt, istället för framåt så föreslår staten att vi ska ta ett generalkliv bakåt för att bli " moderna". Då får vi som i Europa, kvinnor bakbinds i kvinnokampen. Det är ytterst kränkande att ett förslag om surrogatmödraskap kommer i Sverige.

Regeringen ger stöd till en abortmotståndare i Europakommissionen och har företrädare som röstar abortfientligt i Europarådet. Det finns nygamla strömningar som gör sig hörda om att aborträtten bör/ska begränsas både i Sverige och ute i Europa. Och dessutom:

*

 • På svenska sjukhus utsätts förlossningsvården för besparingar och nyförlösta skickas hem. Livslånga skador uppkomna under en stressad förlossning är uppe till diskussion ena dagen men den andra dagen när surrogatfrågan kommer upp, glöms snabbt realiteten i mördravården bort. Det är som en örfil på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa.
 • Antalet dömda våldtäktsmän  minskar och fortfarande misstänkliggörs kvinnor och flickor som anmäler att de utsatts för övergrepp. De får höra att de hittar på, att ord som står mot ord utan att ens adekvat teknisk ens bevisning efterfrågas och gärningsmän frias. Mörkertalet gällande sexuella övergrepp är dessutom fortfarande skrämmande stort. Utredningar läggs ner, ofta utan att misstänkta ens hörs.
 • Mäns våld mot kvinnor är också fortfarande ett stort samhällsproblem. Minst 95000 kvinnor misshandlas varje år och endast ca 5% av dessa fall leder till åtal och i bara en fjärdedel av dessa fall fälls en gärningsman.
 • Fortfarande mördas ca 20 kvinnor per år för att samhället inte klarar av att skydda dem och mer ser till våldsamma mäns behov än till kvinnors säkerhet.
 • I Sverige pågår verksamhet på strippklubbar varje dag där kvinnokroppar konsumeras för betalande män. Fullt tillåtet. I Stockholm åker stora bilar runt med strippreklam där jättebilder på nakna ihopkrupna anonymiserade kvinnokroppar försedda med stilettklackar och stringtrosor poserar mitt framför ögonen på kvinnor och män, flickor och pojkar. Så ges utan problem tydliga signaler till män och pojkar att kvinnokroppen är kommersialiserad sex och till kvinnor och flickor är deras kroppar finns till för mäns konsumtion.
 • Prostitution pågår fortfarande i Sverige med globaliserad kvinnohandel där kvinnor och flickor far illa och sexköpare straffas fortfarande med det minimala straffet 50 dagsböter - inget har hänt på 13 år.
 • Svenska män kan fortfarande utan hinder delta i kvinnohandel med unga sårbara människor, bara det sker på andra sidan Östersjön eller Öresundsbron eller någon annanstans. Då finns inte några representanter från ett statligt råd som utrycker önskemål om att män bör bete sig altruistiskt istället för att enbart tänka på sig själva.
 • Kvinnors löner släpar fortfarande efter och löneglappet mellan könen ökar istället för tvärtom. Kvinnor har 6 miljoner mindre i livslön än män. Jobbskatteavdraget har framför allt gynnat män. Kvinnor har svårare att få arbetsskador godkända, är sjukskrivna mer, har oftare otrygga anställningar, utsätts i högre utsträckning för enformiga utarmande arbetsuppgifter och fler kvinnor jobbar skift.
 • Kvinnor utsätts för trakasserier under körutbildning, i kollektivtrafiken och på arbetsplatser. Det är t o m ett så allvarligt problem att det ges ut en skrift med uppmaningar om att kvinnor ska våga bryta tystnaden om trakasserierna. Kvinnor som söker bostad får förslag där det ingår sexuella tjänster.
 • Kvinnor är fortfarande de som gör hushållssysslorna i precis lika hög uträckning som för 20 år sedan, kvinnor tar största ansvaret för barn och är samtidigt de som vårdar äldre anhöriga.
 • Kvinnors pensioner är lägre och andelen fattiga äldre kvinnor som inte ens klarar sig ökar utan att någon tycks se det som ett problem.
 • Polis anger att de har över 800 män i på bevakning som groomar flickor utan att kunna lagföra dem. Hur många som kan fortsätta i det fördolda vet ingen utanför radarn vet ingen.
 • Barnporrbrott ger endast dagsböter och att dra in en 14årig flicka i en port och utsätta henne för sexuellt ofredande leder inte ens till att samhället reagerar - polisen inte tycker det är lönt att spana efter förövaren på grund av den låga påföljden.
 • Domstolar friar barnvåldtäktsmän med argumentet att sjuåriga flickor inte vittnar som vuxna och barn som berättar om övergrepp misstänkliggörs för att de är bara vill ha ett skadestånd.
 • Domstolar tror mer på vuxna ljugande män är 7 åriga flickors berättande för proffsiga utfrågare, man beskyller rumänska fattiga kvinnor som farit illa och vågar vittna för att vara ute pengar,
 • Domstolar skriver att misshandlade kvinnor kan ha fått alla sina skador från annat håll, dvs man plockar 2013 fram den gamla garderobsdörren igen, man skickar in en kvinna 12 år i fängelse för att man behöver en syndabock
 • Kvinnor omnämns inte i lärobäcker i skolor, jämställdhet utesluts ur lärandet. Flickor värderas som veckans lammkött och får tidigt lära sig att deras kroppar ska bedömas. Ohälsotalen bland unga flickor och kvinnor är skriande stort, som en tickande bomb som briserar varje dag i det tysta.
 • Reklam visar könstereotypa könsroller och nakna kvinnor, media hamrar in budskapet att kvinnor ska bedömas efter sitt utseende och män efter sin handling.
 • Det sexistiska kvinnohatet mot kvinnor växer och tar sig olika uttryck, via nätet och i faktiska handlingar där kvinnor som reagerar mot sexism straffas med misshandel av främmande män, män som går fria. Sportvärlden osar av sexism både i innebandy, fotboll och i vintersporter. Kvinnliga fotbollspelare blir trakasserade.
 • Kvinnor är underrepresenterade i kommuner och ju högre poster desto sämre kvinnorepresentation. I styrelser och på VD-poster är kvinnor fortfarande i minoritet.
 • Sverige har ännu inte haft en kvinnlig statsminister.

*

Exemplen ovan på ojämställdhet och antifeminism är inte på något sätt heltäckande för kvinnors situation varken till omfattning eller till djup.


Men det är alltså i den här samhälleliga kontexten man anser att kvinnor ska vara altrustiska och ställa upp som behållare för andra, främst mäns, behov.


anser man att det är viktigt att slå fast att kvinnor är kroppar och att därigenom normalisera att kvinnor köps utomlands vare sig det är som livmödrar - eller för sexuellt syfte.

För det är ju ingen slump att de som är prostitutionsivrare också förespråkar surrogatmödraskap och att de använder samma argumentation om kvinnors fria vilja och en önskan att uppoffra sig. För kvinnors fria vilja är ju bara viktigt att framhålla när det handlar om att kvinnor ska förminskas för andras behov.


Hur kan staten öppet föreslå att kvinnor ska bli handelsvaror igen med tanke på hur illa det fortfarande ser ut med jämställdheten på ALLA plan idag?

Vad är det som pågår i Sverige?


ANNONS
Av shedlight - 4 mars 2013 09:11

Ask skriver en debattartikel om att straffpåföljder i svenska domstolar inte har följt lagstiftarens intentioner att straffen ska bli högre för vissa våldsbrott.

Hon tar som exempel upp att straffen för grov misshandel inte blivit de önskade.


Hon skriver om vad som hände efter riksdagsbeslutet om straffskärpning:


Av statistik från Brottsförebyggande rådet framgår att straffen höjdes under det första halvåret efter ikraftträdandet. Därefter hände något överraskande: de straff som utdömdes av domstolarna sjönk tillbaka! Av statistiken avseende 2011 framgår att endast marginellt längre straff dömdes ut för våldsbrott jämfört med före reformen.

Det är förvånande att ett beslut om en så tydlig och bred straffskärpningsreform inte verkar ha fått något egentligt genomslag på de utdömda straffen. Straffen som döms ut i dag är i stort sett på samma nivå som före reformen. Samtidigt har Högsta domstolen förändrat straffmätningspraxis på narkotikaområdet så att strafftiderna radikalt har sänkts.


Jaha.

Detta är märkligt.  HD har år efter år varit extremt liberala när det gäller synen på brott.

Inte bara har en dömd sexualbrottsling fått fortsätta jobba i HD, de har också sänkt våldtäktsdomarna 2009 vilket direkt påverkat hur allvarligt domstolarna ser på våldtäktsbrottet - till det sämre.


Justitieråden  tillsätts av regeringen där Ask ingår.


HD har också visat hur domstolar ska se på brottet övergrepp på barn genom domen 2010. Det har också påverkat.


Senast i förra veckan kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige där straffet för våldtäkt mot barn sänktes från 2 år och 6 månader till 8 månader! och man frångick våldtäktsåtalet och det nedgraderades till sexuellt utnyttjande FASTÄN DET VAR ETT BARN.


Ask ger med ena handen och tar tillbaka med andra alltså.

För varför valde annars regeringen annars ut just Svea Hovrätts könskonservativa och "straffliberala"  chef Fredrik Wersäll att utreda om påföljder i framtiden?  

Där denne kom fram till att fängelsestraff  under 1 år skulle omvandlas till  villkorligt.

Hur påverkar detta agerande av regeringen domstolarna?  Är inte valet av Wersäll en tydlig signal?


Precis som att surrogatfrågan flyttades till Ask och justititedepartementet alldeles innan SMERs rapport kom. Det luktar beställningsverk det också.

Med regeringens utredare Wersälls förslag skulle det alltså  betyda, enligt domen från HR Västra som nämns, ovan att en barnvåldtäktsman skulle sluppit  fängelse.


I ljuset detta och att hallickarna i den stora traffickinghärvan i GBG förra året fick lindrigare straff med hänvisning till just HD:s syn på narkotikabrott( ! )så verkar Asks upprördhet lite som ett spel för en gallerierna.

Eller är hon så aningslös att hon inte vet vilka Jr: som tillsätts och vad de står för?

Att HD:s beslut i narkotikamål  leder till att kvinnor ses som varor är hårresande.


Regeringen och Ask vill ha lindringare brott med ena handen i skymundan och går ut i debattartikel och vill ha strängare med den andra.

Detta är dubbelmoral och populism.


Domstolarna i Sverige har länge drivit iväg åt ett som snarare liknar att vi har ett domstolsstyre  i Sverige.


Här skriver chefsåklagare Ahlstrand om det här problemet som behandlas i ett inlägg som heter just

Juridisk drift leder till frånvaro av ett rättsväsende.

Även där följer en dom om våldtäkt mot barn från HR Skåne där en barnvåldtäktsman frias på mycket märkliga grunder.


Det hjälper ju inte vad regeringen gör när man utser företrädare och utredare som går tvärt emot.

Och när domstolarna består av konservativa stofiler som vägrar att ta till sig ny kunskap och information.


Idag har vi maktfullkomliga självstyrande domstolar som gagnar de med makt - mot de utan makt: barn utländska kvinnor och kvinnor som är "fel" offer.
ANNONS
Av shedlight - 2 mars 2013 14:35

I en debattartikel i Svd skriver en man som använt en livmoder från en kvinna för sina syften.


Återigen används det urgamla patriarkala greppet att kvinnor ska vara altrustiska och vilja ställa upp.


Men.

SER DET UT SÅ RUNT I VÄRLDEN?


Eller är det män med makt som tar sig rätt att sälja och köpa kvinnor och flickor som fruar, sexslavar, hembiträden, hushållerskor, barnaalstrare och sexualobjekt och surrogatlivmödrar.


Och den springande frågan:

VAR FINNS ALLA DESSA ALTRUSTISKA MÄN?

Varför ställs ALDRIG  krav på altruism hos män?


Var finns alla altruistiska män som ger sig ut och räddar kvinnor från sexhandeln med risk för sitt liv?

Var finns alla altruistiska män som avstår lön till kvinnor?

Var finns alla altruistiska män som upprörs över sexism och står upp mot andra män?

Var finns alla altruistiska män som avstår styreleseuppdrag för att släppa fram kvinn0r?

Var finns alla altruistiska män som avstår från att ta plats i kommentarsfält och inringarprogram för att släppa fram kvinnors röst?

Var finns alla altruistiska män som avgår från kommunfullmäktiga och kommunala styrelser nu när man vet att kvinnor är de som oftast slutar och  förgubbningen breder ut sig?

Var finns alla altruistiska män som släpper fram kvinnor i melodifestivalen?

Var finns alla altruistiska män som AVSTÅR barn för att stödja barnhem i Rumänien och i Litauen?


Så länge vi lever i ojämställd, sexistisk, patriarkalt styrd och kvinnofientlig värld så är surrogatlivmödrar bara ett uttryck för ojämställdhet, sexism,  patriarkalt styre och kvinnofientlighet.


Den dagen män kan bära barn i konstgjorda livmödrar är förmodligen närmare än en värld där kvinnor har samma rätt till att bestämma över sina liv som män har.


I gårdagens Metro stod just om det, att kvinnors vanligaste dödsorsak runt om i världen är självmord, som en desperat åtgärd för inte få leva sina liv som vill.

Här i är artikeln om detta den enorma bristen på jämställdhet.

En skriande signal om vilken värld vi har.


Så att tala om "altruism"  framstår bara som vulgärt och egoistiskt mot bakgrund av hur världen - och Sverige - ser ut.  En värld där självmord och självskadebeteenden är ett alternativ för så många kvinnor och flickor .  Där fattigdom är en realitet sam drabbar kvinnor värst och det även i Sverige.


Var finns alla altruistiska män som vill bekämpa dessa orättvisor och detta förtryck? 

Om nu inte altruism alltid är synonymt med att bara tänka på män och mäns rätt.


Mer om detta ämne här och här.Av shedlight - 1 mars 2013 12:12


Idag publiceras en debattartikel om att kvinnors kroppar inte är behållare.


Det är alltså så att 2013, kommer en statlig utredning till att surrogatlivmödraskap är ett "modernt" sätt att se på kvinnokroppen med ett europeiskt perspektiv. Birgitta Ohlsson instämmer i ett inslag i TV.


Vad är modernt idag?


I Europa är det "modernt" att kunna gå in och peka på en kvinna och betala för att få tillgång till hennes kropp.

I Europa är det modernt att kvinnor och flickors kroppar säljs i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Den Hvita slafhandeln som tog form under kolonialiseringen nådde aldrig ens i närheten av dessa nivåer.

Inte heller 70- 80 talets asiatiska kvinnoimport.


Men nu:

Efter murens fall och med fattigdomen och nyliberalism så har det blivit modernt att män knullar av sig i kvinnokroppar när de vill. Numera är var fjärde kropp en minderårig flicka.

Det är modernt att inte ge någon hjälp till dessa kvinnor som far illa. Det är modernt att kvinnokroppen säljs på glasburk. Det är modernt att trivialisera detta i media. Ingen Birgitta Ohllson står i TV om det och inte heller får  någon medicinsk-etist expert utreda detta.


Det är också "modernt" med en begränsningar i abortlagstiftningen. I land efter land i Europa händer detta ofattbara, kvinnor straffas för ett de blir gravida mot sin vilja. De tvingas bli mödrar eller ibland t o m dö.

Birgitta Ohlsson stödde en aktiv abortmotståndare, EU-kommissionären Tonio Borg. Tyckte hon det var modernt?


När Smer:s ordförande stod i TV och talade om surrogatlivmördrar sa han att "människor" ska kunna föda barn till andra.


MÄNNISKOR?

Han klarade inte ens att säga som det var - det är KVINNOR det handlar om.

Och den där idén om uppoffrande kvinnor.


Var finns alla uppoffrande män? De som agerar mot prostitution och våldtäkter, de som skänker pengar till skyddshem för offer människohandel, som är villiga att donera njurar till okända, eller delar av levern?

Varför ska kvinnor förbehållas "rätten " att vara uppoffrande"?

Det är samma gamla föreställningar som funnits i 100-tals år. Kvinnor ska ställa upp.

Och det är ännu värre.


Regeringen smyger in annat som ska få surrogatlivmödraskapet att upplevas bli lika naturligt som något medicinskt progressivt.

Man har lite andra förslag på cellulär nivå, äggdonation, donation av befruktade ägg och som en bisats nästan säger man att även surrogatmoderskap ska tillåtas. Som om det har med medicin och etik att göra.


Men.

Det har med kvinnosynen att göra.

Inte medicinsk etik.


I radio pratas öppet om att gaylobbyn nu arbetat bra och i TV ställs en prostitutionsförespråkare i  form av Federley att försvara tillgången till kvinnokroppen återigen mot en kristen fundamentalist.

Så skapas historien om att surrogatlivmödraskap bara handlar om frihet och modernismen mot fundamentalismen.


När det är precis tvärtom.

Det handlar om det pågående backlashen mot kvinnors rätt.

Att man vant sig vid att kvinnor och flickors kroppar är mindre värda.


Vänner och släktingar ska kunna ställa upp.

Vem kontrollerar vad som är vänner?

Visst kan man bli vän med en rumänsk prostituerad. Vem kontrollerar pengaflöden över gränser? VEM?

Vem kontrollerar att inte en splitterny bil plötsligt börja rulla någonstans, att guldkedjor plötsligt hänger på rumänska män i Bukarest eller i Spanien?

Vem kontrollerar att inte "vännen" får mat betald i ett år?

Vem kontrollerar att betalning sker i flera led, via gåvor till "vänner"?


Det här är snömos för att dölja en syn på kvinnokroppen hos Smer som är anskrämlig.

Smer utförde sitt beställningsverk.

Precis som Lagrådet gör.

Precis regeringens utredare Fredrik Wersäll gör som vill att barnvåldtäktsmän ska slippa fängelse.

Igår kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige om just det. En flicka under 15 utnyttjades av en lärare. Straffet lindrades från 2,5 år i TR till 8 månader! i HR. Han hade alltså gått fri om regeringens utredare fått som han velat.


Det handlar också om kvinnosyn.

Så devalverar regeringen kvinnors och flickors värde i ett flerfrontskrig.

Smers ovilja att ens nämna att det handlar om kvinnor visar just det. Man smyger in det bakom andra ord.

Bakom medicinska termer eller bakom termer av att fängelsestraff inte är bra i "alla lägen".

Detta är backlashens i all del osynligjorda synlighet.


Ska kvinnor bli handelsvaror i Sverige och ska barnvåldtäktsmän släppas lösa? Är det modernt?


'

'

'

Lite artiklar om vad surrogatindustrin gör med flickor och kvinnor.


Thailand


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/raddade-fran-olaglig-babyfabrik_5966457.svdNigeria


to force teenage girls to have babies that were then offered for sale


pregnant girls aged between 15 and 17 are being made to make babies for the proprietor," said Bala Hassan, police commissioner for Abia state in the country's southeast.


"We rescued 32 pregnant girls and arrested the proprietor who is undergoing interrogation over allegations that he normally sells the babies to people who may use them for rituals or other purposes."


Some of the girls told police they had been offered to sell their babies for between 25,000 and 30,000 naira (192 dollars) depending on the sex of the baby.


The babies would then be sold to buyers for anything from 300,000 naira to one million naira (1,920 and 6,400 dollars) each


Hassan said the owner of the "illegal baby factory" is likely to face child abuse and human trafficking charges. Buying or selling of babies is illegal in Nigeria and can carry a 14-year jail term.


http://news2.onlinenigeria.com/headlines/97789-police-raid-illegal-nigerian-baby-factory-32-teens-freed.html


Thailand


FIFTEEN Vietnamese women involved in an illegal surrogacy service in Bangkok will be sent back to their home country along with two mothers' newborn babies.


The women - seven of whom are pregnant - were discovered after a raid last week on two houses in a suburb of Bangkok, where an illegal ring was providing babies for couples overseas, the authorities said today


http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/illegal-bangkok-baby-factory-broken-up/story-e6frf7jx-1226013850919


Grekland


 A Mail investigation has uncovered such a baby factory in Athens run by the Albanian and Russian mafias, catering to the demands of wealthy Western women unable to have children of their own.


They come from Britain, Europe and as far afield as America, hand over a huge wad of cash and take the child back home.


The baby factory in Athens is doing a booming trade. The girls selected by the gangs for the production line are mostly Bulgarians and Romanian gipsies.


http://www.dailymail.co.uk/femail/article-424450/The-shocking-truth-baby-factories.html


Grekland Kreta. Maffian


Island police are aware that Albanians control the market for drug's and prostitutes, Romanians control fake passports and documents, and Bulgarians have control of illegal adoptions.


Childless couples are offered Bulgarian babies for sale, but the Greek authorities try to control the entrance of very pregnant Bulgarian women as they are aware of the illegal sales. The babies need to be born in Greece to avoid being registered on entrance to the country, so mostly the women are trafficked in illegally before they give birth, generally entering Crete by boat from Italy.
http://digitaljournal.com/article/314698


Grekland

The members of the criminal gang used to smuggle pregnant women, in their early 20′s, from Bulgarian to Greece, where they would give birth and then sell their children. Girls were sold at a price of 18,000-20,000 euros and boys for 25,000 euros. The mothers would receive € 2,000.

http://greece.greekreporter.com/2011/01/25/authorities-bust-bulgarian-baby-selling-ring-gr/


Nigeria

http://www.expressen.se/nyheter/barnfabrik-upptackt-i-nigeria/

Kaukasus

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.1115780-liga-salde-bebisar-i-kaukasus

Israel Rumänien 

http://squareeye.se/wordpress/2013/02/20/rumansk-liga-i-befruktningsharva/Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se