Direktlänk till inlägg 22 juli 2012

Breivik: "Kvinner må tvinges till og lære seg å lyde" .

Av shedlight - 22 juli 2012 09:17

Idag har det gått ett år sedan händelserna på Utöya och i Oslo.

Ett stort antal artiklar i olika media skriver om denna årsdagen.

DN, GP, DN2, DNdebatt, GP2, SVDdebatt, AB, AB2, DN3


Man skriver spaltmeter om främlingsfientlighet men nästan inget om Breiviks kvinnohat.

Det här inlägget kommer ta upp citat från rättegången( blå text) och ställa det i relation till Nazitysklands enorma kvinnohat. Precis som i fallet med Breivik, så har nazismens förtryck mot just kvinnor inte uppmärksammats alls, trots att halva befolkningen förtrycktes, med lagar och politiska beslut i det egna landet.


Men vi börjar i de tidigare händelserna i Oslo tinghus. Domen kommer först om en månad.

Under rättegångsprocessen  framkom en rad motsägelser från Breivik. Hans värld är full av efterkonstruktioner, självförhärligande och förakt för alla som inte tillhör hans definition av det norska folket. Det leder till att han rör till det ordentligt rent logiskt förutom att han har grava empatistörningar.Några exempel.


I ett tidigare inlägg om Breviks kvinnosyn nämndes hans försök under 2006 att få kontakt med en kvinna via nätet från Vitryssland, hur han planerade att flytta dit och hur förhållandet sedan tog slut. Efter det bröt han upp från sitt liv och flyttade hem till sin mor. Sedan gick allt snett.

Men ändå var det första han yttrade som exempel på hur Norge nedvärderar den egna befolkningen följande.


"Det begynte med at en asylsøker fra Hviterussland fikk representere oss" /I Eurovisionsschlagern/


Det blir nästan, men bara nästan,  komiskt när han själv var beredd att flytta till just det landet för att leva med en kvinna.


Under rättegången kom fram att Breivik yttrat följande om sitt liv


"Om våren 2002 sier han, dette var slutten på min umoralske periode, oppgjør med mitt liv, min seksualmoral."


Trots det skrev han följande i sitt manifest:


"My thought was to save the last flask for my last martyrdom celebration and enjoy it with the two high class model whores I intend to rent prior to the mission”


För att hävda att han håller sin sexualmoral högt så är han totalt motsägelsefull här. Men det får väl anses vara ett utslag av hans storvulna sexuella fantasier och fabulerande om sin egen person. Och – kanske för att bevisa sin manliga heterosexualitet.

Men som visas nedan är sexualmoralen endast gällande just kvinnors beteende.

Förresten hur moraliskt är det att sälja falska examensbevis, köpa blodsdiamanter och att leva på sin mor som 26-åring för att kunna spela dataspel.  Allt detta har han i efterhand konstruerat som planering för dåden. Men det stämmer inte - som åklagare och psykologer visat.


Ett annat exempel på hur extremt självförhärligande han är, är när han hävdar han att det är bra att äta smågodis när man ska planera ett attentat, när det bara helt enkelt handlar om han gillar godis. Han anser också att det är bra att snusa för att kunna genomföra ett attentat. Breivik både röker och snusar. Så anpassar han och omtolkar i efterhand sina handlingar som planerade och strukturella in i minsta detalj.


Det gäller även händelserna under hans tonårstid där han också efterkonstruerade och omtolkade oförätter mot honom själv, om att ” hans systrar som våldtagits”, som ett skäl till hans politiska skäl till terrorangrepp för ett år sedan.  Det är ett sätt att i efterhand leta efter fel begångna. Själv är han ofelbar.

Men: Breiviks kvinnosyn är alltså alldeles för  lite uppmärksammad av svensk media.

Den kvinnosyn som kommer fram under hans liv och under manifestet delar han med stora nätskaror av antifeministiska män på Flashback och i medias kommenteringsfält. Det gör det speciellt viktigt att uppmärksamma detta; att förtiga detta samband kan stärka extremismen.


I Breiviks framtida samhälle vill han att kvinnor ska vara underordnade mannen, som i idealsamhället Japan.  Däremot ska det trots hans tidigare nämnda höga sexualmoral vara tillåtet med prostitution, men bara i vissa städer dit män ska kunna åka. handlar det inte om sexualmoral, utan om mäns rätt.


Från Psykolograpport nr 1.


Observanden forklarer videre at han vil danne Norge som på 50-tallet. Skilsmisseraten skal ned og moralske dyder skal reetableres. 95 % vil bo i reservatene. Det vil bli dannet liberale steder der man kan dyrke marihuana og det skal være lovlig prostitusjon.


De moraliska dygderna gäller alltså endast kvinnorna i samhället. Han avskydde som bekant Tv-serien Sex and the city för att kvinnor där fick sexuell frihet. Att kvinnor har flera partner går inte ihop med Breiviks moral, män däremot kan köpa så många kvinnor i de behöver i de speciellt inrättade prostitutionszonerna.


Breivik står för en genomfascistisk kvinnosyn.

Han vill skapa ett riktigt helvete för kvinnor. Det kan man bara göra utifrån ett kvinnohat.

Norge och Norden är  ”förstörda av feminism” , en syn Breivik för övrigt delar med konservativa nätmän i Sverige, samma män som stödjer SD , högerfalangen i Moderaterna eller KD.


När började det då gå snett i Norge och i Norden enligt Breivik?


"Dette startet med andre verdenskri"


Dvs när Hitler föll gick det snett.

Och i samband med kvinnornas frigörelse efter 68 började det definitivt barka åt fel håll.


"Jeg har skrevet en del i kompendiet om fraværet av moral i Norge etter 1968."


Särskilt har han hängt upp sig på könssjukdomar, ett område där han smutskastade sin syster i kompendiet.


"Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, så er det faktisk noe som er underanalysert, og det har skapt store problemer i Europa."

 

 I Breiviks värld vill han skapa speciella lagar som ska gagna män.


"For det første må faderen garanteres. For det andre må den tradisjonelle patriarkale familien garanteres, der guttene blir selvsikre, aggressive, dominante og produktive. Kvinnene blir milde og emosjonelle."


"Kvinner må tvinges til sitt eget beste og må lære seg å adlyde. Dette må sikres med lover/lagar/, som blant annet kun tillater skilsmisser om mannen får omsorgsrett for barna."


Han vill alltså att fadern alltid ska få barnen vid skilsmässa. Det ska enligt honom, få kvinnor att vilja stanna oavsett hur de förtrycks i den Breivikska patriarkala familjen.

Det ska dessutom införas prygel, lite oklart om det bara gäller barnen eller om det gäller rätten att slå kvinnor också. Men kvinnor ska alltså tvingas till att lyda mannen.


Kvinnor ska också låta bli att utbilda sig och att resa, de ska börja föda barn redan i 20årsåldern.


"Folk tar utdanning, de reiser, de blir 35 før de begynner å få barn. Kvinner bør begynne å få barn i 20-årene. Fødselsraten vår er under eksistensminimum."


Han är fixerad vid födelsetalen och anser att norska staten mördar sina egna medborgare då de tillåter abort.


Men man inte ska tro att han hatar kvinnor försäkrar han;  han älskar dom. Men han hatar feminism.


"Det er gitt et inntrykk av at jeg hater kvinner, men det gjør jeg ikke, jeg elsker kvinner! Men jeg hater femininsme"


I hans och i andra könskonservatister fall innebär dock detta att alla rättigheter som kvinnor har haft sedan andra världskriget tillskrivs denna onda feminism. Normala framsteg för mänskliga rättigheter för kvinnor blir något ont som ska fördrivas. För detta står alla kvinnor i ett samhälle, de är lika skyldiga på grund av sitt kön.

Hans manifest innehöll också ett speciellt avsnitt om hur man dödar just kvinnor. Där skiljer sig Breivik från andra terrorister eftersom  han anser att man måste kunna  döda kvinnor och t o m utbildas speciellt i det. Kan man inte döda kvinnor, så kan man heller inte bli en soldat i kriget för det Nya Norge och Europa.

 

Breivik ansåg själv inte att han var någon nazist, men som ett sakkunnigt vittne med kunskap om högerextremsism framförde under rättegången så ser nazism olika ut på 30-talet och idag.

Men under Hitlers politiska styre finns märkvärdigt mycket som överensstämmer med Breiviks syn på hur samhället ska organiseras och hur de såg på kvinnors rätt.


Kvinnorörelsen hade kommit igång sent i just Tyskland, så landvinningarna var mindre där än i andra västländer. Men redan från första stund så utropade Hitler ett krig mot feminism och mot den sexuella frigörelse som hade inletts för kvinnor, med ett friare liv, med möjlighet till arbete och reproduktivt och sexuellt medbestämmande.

När nazisterna hade kommit till makten såg de till att infiltrera kvinnorörelsen och splittra den, dom rensade ut ledarna och förde in organisationen under nazistisk ledning och ändra inriktningen genom att tillsätta egna antifeministiska kollaboratörer.  Effektivt sätt att söndra – än idag.


Nazisterna ville ha kvinnan tillbaka till hemmet och barn, : de båda orden Kinder och Küche blev ledorden för kvinnans uppgifter i det nazistiska samhället.


Andelen kvinnor som fick studera minskade, de endast fick utgöra 10 % av studenterna på universiteten.

Man rensade bort kvinnor i de akademiska kretsarna , man gav dem de lägst betalda jobben,  och man förbjöd helt enkelt kvinnliga domare.

I Riksdagen försvann de fåtalet kvinnor som fanns.  Ledningen för riket skulle vara var en sak för enbart män.


Hitler hade själv klara åsikter om kvinnors underlägsenhet. Han skrev i Mein Kampf att ”den tyska flickan är ett statligt subjekt och blir statlig medborgare först när hon gift sig”.

Och att ”syftet med flickornas fostran måste undantagslöst var deras roll som blivande mödrar”.


Särskilda lån betalades ut till familjer men skulden lades på kvinnan och lånet gick till mannen. Så blev kvinnan fast i en ekonomisk hustrufälla, oavsett vad som hände.


Han förbjöd abort och preventivmedel. Men dubbelmoralen härskade som vanligt bland maktens män för soldater och  militärer fick ohämmad tillgång till kondomer för att de inte skulle smittas könssjukdomar.

Prostitution var förbjudet men precis som hos Breivik fick männen privilegier och ohämmad tillgång till kvinnor. Det skedde genom  en reglerad och polisövervakad prostitution, där kvinnor blev livegna och slavar. Under den nazistiska perioden ökade prostitutionen enormt både till följd av statens agerande och att kvinnor marginaliserades. I efterkrigstiden hade kvinnor få eller inga möjligheter att försörja sig och våldtäkterna i framför allt slutskedet av kriget hade ytterligare tvingat kvinnor ut i mentalt armod. Det är därifrån Tysklands nutida legalisering grundlades, dvs grunden las  under nazitiden.


Maken till repressiv politik mot kvinnor får man leta efter historiskt.


Den har tyvärr inte uppmärksammats lika mycket som förtrycket mot judar, men det kan bero på att historien skrivs av män för män. Då väger kvinnors situations lätt. Det framkom i förspelet till Nürnbergrättegångarna där man inte ville ha gråtande kvinnor bland alla dessa manliga domare, åklagare och anklagade.

Och fortfarande uppmärksammar man inte t ex de massiva övergreppen mot kvinnor/flickor under folkmordet i Armenien eller när man rapporterar om rättegångar mot krigsherrar i Kongo eller på Balkan. Man är helt enkelt tystare om övergrepp på halva befolkningen -fortfarande.  Det kan förklara även varför man inte uppmärksammar Breiviks kvinnosyn mer och att han förordade mord på just kvinnor.


Så det helvete för kvinnor som skapades i Tyskland som fortfarande leder till att tyska kvinnor inte har kommit lika långt i jämställdheten som andra industrialiserade västländer, grundlades under tredje riket av Hitler.


Ett kvinnohelvete som också Breivik förordar.


För som synes är Hitlertysklands förtyck av kvinnor som en karbonkopia på Breiviks ideala samhälle.


Så närhelst en man säger att han älskar kvinnor men avskyr feminism, finns det anledning att frukta det värsta. Då älskar han sig själv och sin och andra mäns rätt att använda kvinnor på det sätt de vill.


 
ANNONS
 
Ingen bild

P

22 juli 2012 10:12

Det som du skriver är sant bara för män på en viss känslomässig nivå.

Feminismen har sin känslomässiga nivå.

Sen finn det personer av båda könen som ligger högre.

Vad det egentligen handlar om är att både feminister, facister och många andra behöver utveckla sig så de kan tänka med empati, men det kommer ni feminister inte se för ni tycker er känslomässiga reaktion är den mest förnuftiga.

Det här är en sanning så den får bara komma till tals på vissa bloggar och ibland på nåder i någon tidning, fast det finns mycket skräp i bloggar och kommentatorsfälten också ska medges.

Fast innan internet hade feminismen ett litet monopol av någon anledning på åsikter svårt att säga varför men antagligen vara några män som tyckte det skulle vara spännande.


shedlight

22 juli 2012 13:46

Om du anser att mänskliga rättigheter för kvinnor är lika med fascistiskt förtryck sitter du uppenbarligen fast i strukturer där du anser att kvinnor helt enkelt får finna sig i att vara lite mindre värda. Att män ska ha privilegier för att de är män.
Det blir ett "naturligt" inslag att kvinnor förtrycks. Lika naturligt som att andas luft.
Därmed stödjer DU också detta förtrycket.

Världen skulle aldrig tillåta att detta förtryck skulle fortgå OM DET INTE GÄLLT JUST KVINNOR.

Man har gjort upp med slaveriet och rasism, när män har drabbats också, men när enbart kvinnor/flickor drabbas får det fortgå.
Ett förtryck som slår tvärsigenom samhällen och ligger som en inre kolonialism, i varje land på jorden.
Det t o m uppmuntras från mansdominerade organsationer.

Det milleniemål som är längst ifrån att uppnås är rätten till reproduktiv hälsa.
Fortfarande dör kvinnor som flugor för att män med makt, och andra män, accepterar detta som "oundvikligt".
Varför gör annars inte MÄN uppror?
Det är forfarande kvinnor som för den kampen, liksom kampen mot kvinnohandeln och mot prostitution, den för inte män.
Det är bara att konstatera.
Män som helhet (med få undantag) kämpar inte för kvinnors rätt.

Som exemplet med Tyskland visade så var de, om än små men dock, framgångar för kvinnor som uppnåtts innan Hitlers maktövertagande snabbt bortblåsta av nazisterna och deras mansförhärligande samhälle.
Det KAN alltså gå bakåt med kvinnors rätt att få leva sina liv på SAMMA villkor som män. Ett liv som män ALLTID tagits för givet av män, men som förvägras kvinnor -än idag.

Iran är ett annat skräckexempel där kvinnors relativa framsteg på jämställdhetsfronten kvästs av ett repressivt manssamhälle.
Samma ser vi över hela västvärlden - och faktiskt övriga världen också i nutid.
Det pågår en backlash när det gäller kvinnors rätt globalt.

Det kan gälla rätt till säker och fri abort (tex USA, Spanien, Polen) rätt till lika ekonomiska möjligheter och till försörjning, att få tillgång till ett rättsväsende, könsstympning (där man skär bort vitala könsdelar i syfte att KVÄSA all sexualitet och göra den till en plåga),rätt att få arbete på lika villkor och slippa diskriminering, rätten att inte våldtas och att förövare går fria, tvånget att bära heltäckande slöja, den ökade groomingen av flickor i Sverige, barnporrlegalisering som drabbar flickor värst, återinförande av barnäktenskap, förtigandet av mord på kvinnor i Mexiko, globala maktmän som kan våldta och går fria med en massiv mansopinion som stöd, m m.

Jag vet inte vilken värld du lever i, men inte är det kvinnornas.
Jag beklagar att du gör dig till en del av den repressiva utvecklingen av kvinnors rätt som nätet och extremism har hjälpt till att främja.
Det är inte första gången i historien som män agerat mot kvinnors mänskliga rättigheter, det skedde även mellan 1930-1960talen, men aldrig har män så starkt och effektivt gått emot kvinnors rätt som idag.

 
Ingen bild

P

22 juli 2012 15:46

Det du inte vill se är vilka män som förtrycker kvinnor mest.

Det är män som mentalt på en hatisk mental nivå t.ex som nazisterna och att de kom till makten berodde på att Tyskarna vid den tidpunkten var mycket bittra av olika anledningar.

Det är alltså fel strategi feminismen använder sig av den skapar fler bittra kvinnor och män och därmed höjs istället för sänks förtryck.

Breivik var en mycket bitter man han hade lidit förluster mentalt i stor utsträckning. Om man nu kunde det skulle man ha hjälpt denna individ på ett tidigt stadium komma ur sin bitterhet.

Västvärldens män råkar i snitt vara lite mindre mentalt negativt påverkade än t.ex islamistiska länder och därför har kvinnor det något bättre här.

Därför kan man konstatera feminister gör i regel inte det som är bra för kvinnor genom att generallisera alla män och ej skilja de goda från de som behöver höja sig mentalt.

shedlight

22 juli 2012 20:09

De strukturer som ett samhälle lever under påverkar ALLA kvinnor och män.
Du lever i någon föreställning att det bara är vissa män som har fördelar och vissa kvinnor som förtrycks.
Så är det inte. Utan alltså alla.
Kvinnor påverkas negativt av att kvinnor är hemma med barn mest, inte bara just de som är hemma med barn utan alltså även de som inte har barn. Kvinnor påverkas av att kvinnolöner generellt är lägre. Kvinnor påverkas av våldtäktshotet. Det offentliga rummet ser annorlunda ut för kvinnor än för män. Alla kvinnor påvekas av forskning om kvinnors hjärtan är eftersatt Osv.

Jag vet inte varför du hänger upp dig så på ordet feminister utan att se vad det är som feminism dvs kvinnorörelsen har reagerat emot, som att inte få rösta, att få mindre i lön, att inte få äga, och att inte få räknas i juridiska sammanhang.

Västvärldens män är bland de största förtryckarna i världen först och främst under kolonialism.
De förgrep sig på urbefolkningen, våldtog och dödade. De skickade sina egna kvinnor i den vita slavhandeln för att få förlusta sig med deras kroppar, förutom lokalbefolkningens kvinnliga kroppar alltså.
De spred en syn på kvinnor som delar av världen lider av ÄN idag. Konflikter har också fötts i kolonialismens spår, tex i Afrika. Det är också tex vita män i Indien som drev fram att även indiska män började köpa kvinnokroppar i mycket större utsträckning än innan.
Det är kvinnorörelsen som med fara för sitt eget liv drivit fram de förändringar som lett till att kvinnor kunnat leva mer fritt.
Men det böljar fram och tillbaka. Inget är givet, vilkket historien visar oss. Polens kvinnor har tex förlorat rätten till fri abort. Spanien kan vara på samma väg.
Ingenstans i världen har man i så stor utsträckning som i Europa institutionaliserat tillgången till framför allt fattiga kvinnors kroppar.
Ingenstans har producerats så mkt kvinnoföraktande porr som i västvärlden.
(Nu tar Östeuropa över mer och mer i takt med att de öppnar sig mot väst...)
Ingenstans kläs kvinnan av så i reklamen som i västvärlden.
Kvinnan, och även då flickan, är fullständigt sexualiserad.

Mot denna komersialiering av kvinnokroppen kämpar idag kvinnorörelsen. Men pengarna och de starka maskulina intresset av att få kroppar är svåra motståndare.

Människohandeln för sexuella syften inbringar mest pengar i världen i just Europa.
Det är dom strukturerna som det handlar om, inte någon sorts "bitterhet".
Det är verkligen att förminska och förlöjliga dels de som far illa och dels de problem kvinnor upplever.

 
Bella

Bella

22 juli 2012 18:26

Breivik är inget annat än ett stort skämt men tyvärr finns det ju en hel del män därute som mer än gärna skulle se kvinnorna som lydiga små hjon som de kan styra och ställe med som de vill. Må vi aldrig komma dithän.

http://ingenmanskvinna.bloggplatsen.se

shedlight

22 juli 2012 19:56

Tyvärr visar oss historien att det är inget vi ska ta för givet. Kvinnorörelsen måste vakna.

 
Ingen bild

P

23 juli 2012 09:38

Du verkar mest titta på och ha i sinnet allt negativt som existerar i den här kulturen.

Titta själv på vilken fantastisk utbildning du fått och hur fri du är,se det positiva.

Det är ingen betydande kraft i västeuropa som ifrågasätter att kvinnor ska vara fria däremot finns det de i t.ex muslimska länder.

T.ex kvinnor dominerar och kommer dominera än mer sjukvården, ändå så oroar du dig för att vården för kvinnor ska vara sämre det är väl snare männen som ska oroa sig men de gör de inte de litar på kvinnors och deras förmågor.

Det som är viktigt nu är att männen och kvinnorna ökar sin kärlek till varandra.Det vore bra om de kvinnor som utsatts för förtryck fick hjälp att bearbeta detta och de bittra män som förtrycker kvinnor också fick någon slags hjälp att komma över sin bitterhet.

Absolut inte köra någon informationskampanj för att öka personers bitterhet.

shedlight

23 juli 2012 10:50

Att sprida information om de strukturer som påverkar oss från det vi föds till det vi dör, är väsentligt.
On du blandar ihop det med bitterhet anser jag att du är kunskapsfientlig.

Det är märkligt att just det som är kopplat till kön ska förtigas, men det är ok att prata om andra kulturers män.
Det är ett hyckleri utan dess like som mängder utan svenska nätmän vidmakthåller utan att blinka.
De strukturen som påverkar kvinnor i Europa ser annorlunda ut, och jämställdheten har gått bakåt i Sverige, både i praktiken och i debatten de senaste åren. Det är en process som styr hur det låter i media, vilka som får höras och tex hur man ska spegla kvinnors liv nu.
Det har jag skrivit många inlägg om.
Regeringen vågar tex inte idag adressera mäns värderingar, värderingar som styrs från nätsajter.

.
Medicinen globalt sett har under århundraden varit ett mansdominerat område.
Du kanske ska läsa lite medicinhistoria.
Till och med jag har hunnit uppleva hur läkare i vita rockar står på en högre nivå än sjuksystern och patienten finns ännu längre ner.
Dessa strukturer försvinner inte, de är seglivade framför allt bland äldre män och bland utbildarna. Det har jag också själv upplevt.
Dessutom handlar det om forskning som ligger till grund för behandling och för medicinering.
Den har utförts på män, för att kvinnor helt enkelt ställer till det, och försvårar.
Än idag kan man se att de söker män till projekt, för att kvinnor har en menstruationscykel som gör dem olämpliga. Att kvinnor har mens ska alltså leda till att man ska veta mindre om dem och deras behandlingar. Horribelt. Men de stora stiftelserna som delar ut pengar styrs i sin tur av gamla strukturer . Där sitter män på pengarna och tycker att det är ok att man inte vet något om kvinnor – eller rättare sagt dom har inte ens tänkt tanken att det är fel. De saknar kunskap. Men du kanske tycker dom är bittra. Det här är på väg att förändras i viss mån. Men vi har långt kvar.

Men detta är en strukturer som går att se tydligt, infrastrukturer och fysisk planering av städer är en annan sak som påverkar kvinnor, (efter att det sker överfallsvåldtäkter på ett område så har man åtgärdat vissa saker, men det är bara en detalj där det blev fel från början som inte alls har med dessa brott att göra i första hand).
Infrastrukturen är planerad utifrån ett tänkt manssamhälle som utgångspunkt. Där fattas kunskap. Inte att förväxla med bitterhet – igen.
Vi har rättsäkerhet som inte tar hänsyn till barn och inte till kvinnor i de brott som drabbar just kvinnor.

Även i biologisk forskning är hannar normen. Det gäller såväl svartvita flugsnappare som syrsor.
Kvinnohjärtan vet man idag skiljer sig mycket från manshjärtan, men det är eftersatt forskning som börjar komma igång. Då reagerar dock bittra män mot det och tycker det är orättvisst Jag antar att du bemöter dessa också.
När de gäller vården och bedömningen utav den historiskt så har man ansett att sjuksköterskor en gång i tiden ska arbeta oavlönat utifrån ett kall, det avspeglar sig på lönenivån än idag, det är därför ha vi tex ett löneuppror. Att läkare ska ha lön och status är mycket gamla strukturer, men det gällde inte de kloka gummor som gick runt bland folk, trots att de kunde ha lika god kunskap som männen då.

Det finns mycket att skriva om hur vi påverkas i synsättet än idag.
Som att kvinnokroppen ska vara lika med sex och ska kläs av överallt i västvärlden.
Och som sagt den ständigt pågående kvinnohandeln.
Om du tror att europeiska män är så mycket bättre än andra har du inte förstått att förtryck kan se olika ut, det kan vara tydligt och uppenbart och det var mer dolt och finnas som ett raster.
Faktum är att rastret är betydligt svårare att synliggöra och komma tillrätta med än ett öppet förtryck.
Men det som behövs är kunskap och upplysning. .Kanske känner du det som ett hot.
För när det gäller kvinnors mänskliga rättigheter så förs märkvärdigt ofta ordet kärlek fram som ett bot. Kvinnor blir lyckligare om de visar kärlek till män.
Vi känner alla igen Freuds negativa påverkan på synen på vad kvinnor är och hur de ska bli ” lyckliga”. Sagt av en man som ville motverka feministiska framgångar. Så det där med ”kärlek” har vi hört förut i historien. Det har inget med mänskliga rättigheter och rätten att få forma sina liv att göra.

 
Ingen bild

P

23 juli 2012 13:25

Du kan väl ändå hålla med om att om män ,individuellt, skulle ha mer kärlek för kvinnor skulle utnyttjandet i porr och prostitution minska och de skulle inte ge dem sämre lön för att arbeta osv.

Sen har män haft relativ hög kärlek till kvinnor i historien: De har inte skickat kvinnorna så ofta att kriga och så kanske det är lättare för en man att experimentera på män för han vill inte riskera att det händer något med en kvinnas hälsa.

Tråckigt om du inte känner att du i den västerländska kulturen kan forma ditt liv som du vill men jag misstänker att du gör som du vill i vilket fall.

shedlight

24 juli 2012 12:24

Det handlar om respekt för andra människor.
Du envisas med ordet kärlek som är så flummigt och det finns gott om män som anser att de av kärlek köper kvinnorkroppar.

Det handlar om RESPEKT och HÄNSYN för andra människor!
Och människosyn.

Problemet för dig och andra är att alltid tro att kvinnor är lika med kärlek, då har man redan avhumanserat och gjort kvinnor lite mytiska. Men vi är människor.
Inga vandrande kärleksprojektioner.

"Ge dem sänre lön" Tror du att du är medveten om strukturer när du skriver så?
Så enkelt är det inte.
Jag upplever dig som okunnig om kvinnohistoria och synen på vad som är värdefullt arbete.

Du skriver att män ska handla av "kärlek" men skriver samtidigt om kvinnor som handelsvaror, utan att tveka, i din text.
Inser du att detta är det största problemet, hur normalt det är för män att se kvinnor som något män ska bestämma över? Som en naturlighet.

Män med makt krigar mot andra män med makt.
Då änvänds kvinnorna i ett land som ett vapen mot den andre. Det är inte alls uppmärksammat som mäns dödande av varandra alltid varit, men har fått viss problematisering idag.
SD använder samma retorik, och för den delen Breivik, att kvinnorna i ett land tillhör männen.

Den enormt maskulint förhärligande vapenindustrin har försett världen med så mkt vapen att män överallt kan förse sig med dessa utan problem idag och skapar ett helvete för främst de som är maktlösa.
Kvinnor och barn betalar priset i form av utebliven försörjning och utsatthet för grymma övergrepp.

Från den dag en flicka föds kommer hon att påverkas av omgivande samhälle (liksom en pojke). Hon får lära sig att hon ska var söt och passiv, att hon ska vara attraktiv för män, att hon är en kropp som ska omvandlas och förvanskas, och att hon förväntas ta hand om markservice, så ser det ut än idag. Kvinnan tar ansvar, mannen hjälper möjligen till.
Hom får akta sig från den dag hon blir medveten om det, för fula gubbar, och sedan från att röra sig fritt överallt, hon blir tafsad på, blir skuldbelagd om hon klär och uppför sig fel, befinner sig utan att veta det i ett samhälle där sexualiteten utgår från mannens tolkningsföreträde och rätt till kvinnors kroppar. För så ser vår lagastiftning ut - idag. Det finns ingen frihet att forma livet som man vill på något sätt idag, Från det vi föds till det vi dör påverkas vi av dessa strukturer.
Och det har blivit mycket värre under 90-00 talen än det var 70-80 talen. Sexualiseringen för flickor är idag enorm och slår fullständig knock deras liv.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

24 juli 2012 20:45

Mycket bra och viktigt inlägg som vanligt, Shed Light.

P är tröttsam…
Att det är möjligt att år 2012 vara så okunnig, naiv och omogen som P är fascinerande i sig.
P anser att feminister behöver utveckla sig att tänka med empati, att feminism har sin ”känslomässiga nivå” samt P tycks inte heller tycka om att feminister kan sprida kunskap genom internet.

P tillskriver feminister känsla och andra förnuft utan att inse att vi feminister inser att kvinnor tillskrivits känsla och män förnuft historiskt och av vissa än idag. P befinner sig flera hundra år tillbaks i tiden. Det finns större skillnader inom könen än mellan. Varför kan inte personer som P utvecklas bort från stereotypa föreställningar om könen och feminism?

Sambandet mellan ”bitterhet” och förtryck saknar stöd i forskning, påstår jag.
Feminister generaliserar inte alls män, om feminister pratar om mäns våld mot kvinnor pratar feminister om de män som utövar våld mot kvinnor, men det vill P inte erkänna. P vill istället osynliggöra mäns våld mot kvinnor och fokusförskjuta och osynliggöra våldet. P vill inte diskutera våldet och våldets mekanismer.

Det vore intressant om P kunde hänvisa till forskning för hens åsikter.

P säger: ”Titta själv på vilken fantastisk utbildning du fått och hur fri du är,se det positiva.”
P vill fokusförskjuta bort från strukturer och skilda villkor, kvinnor ska vara nöjda och inte synliggöra maktskillnader mellan könen.
”Vilken fantastisk utbildning du fått”… Kvinnor har väl inte fått en utbildning ändå.

Vidare säger P: ”Absolut inte köra någon informationskampanj för att öka personers bitterhet.” P gör alltså gällande att om maktstrukturer och skillnader mellan kvinnors och mäns villkor synliggörs så medför det bitterhet. P kanske skulle ta reda på vilka som i första hand blir bittra och kränkta om kvinnors och mäns villkor synliggörs. Antifeministiska män…

Och sen P:s trams om kärlek som måste öka blir tröttsamt. Varför har inte männen ökat sin kärlek till kvinnor då P? Varför finns överhuvudtaget mäns våld mot kvinnor fortfarande kvar? Kunskap och forskning om våldet finns, information och lagstiftning finns. Ändå existerar våldet. Hur förklarar P det?

När det gäller kvinnors villkor och situation i konfliktzoner kanske P skulle läsa dessa rapporter:
http://notrade.bloggsida.se/

Det är uppenbart att all kunskap som finns inte leder till ökad medvetenhet och kunskap utan att det finns ett MOTSTÅND som det borde pratas mer om.

shedlight

25 juli 2012 10:16

Bra igen URN!

Har precis läst ut "Sexualpolitiken" av Millet och kan konstatera att inget är nytt under solen, samma skäl mot kvinnors frigörelsekamp som användes för sisådär 150 år sedan, används fortfarande. Det är precis som om tiden stått stilla. Obehagligt.
De gamla strukturerna sitter bergfast oavsett hur vårt samhälle förändras ytligt.
Mannens rätt till kvinnor och barns lydnad och "kärlek" finns kvar både i rättsväsendet och, vad värre är, i lagarna.

 
Ingen bild

Petra

26 juli 2012 11:38

Alltid ska man vara så tacksam över att män här i vårt hörn av världen är så fantastiskt generösa och tillåter oss kvinnor att utbilda oss och gå ut när och var vi vill... För det finns ju alltid kvinnor som har det värre, och det alltid någon annanstans, inte här inte. Suck. Varför ska vi kräva mer självständighet och respekt när det finns andra som inte har nåt alls? Jag är så trött på att jag inte ska få arbeta för jämställdhet utan att behöva känna skuld för att inte alla mina medsystrar har samma möjligheter.
Tack för en grym blogg, SL! Hittade dig för några månader sen, du sätter så ofta ord på sånt jag känner!

shedlight

27 juli 2012 12:19

Vi ska inte alls vara tacksamma.
Vi ska tänka på att feminister har kämpat för och KRÄVT de rättigheter som vi har nu. Vi har inte fått något gratis.
Tvärtom. Maktens strukturer har motarbetat kvinnors rätt.

Den dag som idag är, hörs samma (!) argument mot kvinnors rätt som hördes för 150 år sedan.
Så det har både rört på sig och stått stilla.
Vi måste också inse att de rättigheter vi har idag är inte givna. Idag påverkar nätmän både hur media vågar uttrycka sig och hur politiker agerar.
Senast i ring p1 där de inte vågar prata om fruimporten, som är baksidan av bristande jämställdhet. De kallar det "kärleksimporten”, ett ord som är ett hån mot de kvinnor som far illa, och en eftergift åt de arga kränkta vita män som hört av sig.

Vi i Sverige måste också gå före och visa vägen för våra systrar runt om i världen. Det är vår skyldighet att i varje generation flytta fram kampen för kvinnors mänskliga rättigheter, för deras skull.

Kvinnor i Sverige har länge antagit att jämställdheten löser sig av sig själv. Det gör den inte. Kämpar man inte framåt, går det oundvikligen bakåt. Det finns fortfarande så starkt intresse av att behålla makten där den alltid funnits.
Men fler och fler börjar vakna upp nu.
Det är positivt.

Så jag är glad att du gillar bloggen.

 
Ingen bild

P

27 juli 2012 17:33

Det kanske är så att vissa kvinnor från Asien uppskattar de svenska männen och därav verkligen vill gifta sig med en.

Det som är synd är att det finns många rötägg till män som utnyttjar detta faktum.

Men ett grundläggande problem vi har haft uppe förut är att det är brist på kvinnor i Sverige som vill vara ihop med svenska män.
Därför förekommer det rätt ofta att bra män är gifta med Asiatiska kvinnor,jag tycker mig se ett exempel i huset där jag bor

shedlight

28 juli 2012 00:17

Din första är att uppgift här i livet måste väl ändå vara att tänka bort att kvinnor är ägodelar som finns ENKOM för mäns skull och för att underlätta i deras liv.
Hur lyckas du alltid missa detta utpräglade ganska otäcka, drag hos dig själv?

Hur kan du överhuvudtaget anse dig kunna bedöma någonting om du anser att kvinnor är mindre värde rent mänskligt?

Du glömmer också påpassligt bort att det finns en kolonial ekonomisk aspekt.

Och VARFÖR vill inte svenska kvinnor (som ju uppenbarligen du anser vara männens blindtarmarsbihang) vara ihop med svenska män ( sina tarmar)?
Kan det bero på att tarmarna behandlar dem som just bihang?

Jag skulle också önska att du fick återfödas som en thailändsk flicka i ditt nästa liv.

 
Ingen bild

P

29 juli 2012 09:23

Det är inte så att alla svenska kvinnor inte vill vara ihop med svenska män. Dock så har uppemot 20% av kvinnorna blivit bisexuella eller lesbiska vilket gör att det är brist på kvinnor att gifta sig med för män.Se på vilken kontaktsite som helst så kan du få det bekräftat.

Att kvinnorna blir mer lesbiska beror på:

-Porren: Det är mest kvinnor som framställs som objekt och det är kvinnan som framställs som det åtråbara.

- Även utanför porren framställs kvinnor i reklam och dyl. som det objekt.

- Det blir fler och fler lesbiska och därför mer accebtabelt och lättare att leva som lesbisk.

- Män framställs negativt i media och det blir en nedgång i kärleksnivå till män relativt kvinnor.

Naturligtvis så söker sig svenska män till marknader där oddsen är lite bättre.

Varför ska detta fördömmas och varför ska dessa män utmålas som generellt dåliga efter som de är offer för omständigheter som de inte kan rå för speciellt mycket.?.

shedlight

31 juli 2012 10:41

Män beter sig hyfsat och försöker uppriktigt bete sig jämställt har inga problem. Män som visar kvinnor respekt.
De som VILL ha ojämställda förhållanden söker sig till länder där kvinnor fötrycks mer än i Sverige.

Det finns homosexeulla män också, inte bara lesbiska kvinnor. Det glömmer du.

Så länge sexualiten utgår från mäns rätt till masturbering och inte hur kvinnans sexualitet är, är vårt samhälle inte sexuellt jämlikt.
Faktum är att världen med den manliga suprematin som förhärskande inte ens varit inärheten av att förstå kvinnlig sexualitet och kvinnans behov. Dom flesta har ingen aning om vad kvinnlig sexualitet är.
Kanske mäne skule börja där och ge kvinnor "kärlek" och strunta i sin utlösning?
Att se den som sekundär. Som en eventuell bieffekt. Så som kvinnor alltid har behandlats av män.

 
Ingen bild

Lillith

5 augusti 2012 13:16

Jag förvånas ofta över hur just Breivik kommit att representera "män" visavi feminism.Man yvs dessutom över att han är "motsägelsefull", dvs "icke renlärig". Märkligt är det då han samtidigt är en "sinnesjuk individ" som inte "är som vi andra". Hur ska man ha det här? Är Breivik möjligen även han en komplex möjligen galen individ med många bottnar? Är det motsägelsefulla inte samtidigt det mänskliga, trots allt? Jag tar hans "kvinnohat" med ro. Det finns betydligt allvarligare saker att bli upprörd över.

shedlight

5 augusti 2012 13:22

Kvinnohat är ett verkligt hot mot halva jordens befolkning.
Jag tar inte det med ro.

Breivik är ingen isolerad företeelse.
Han har stöd i sin ideologi.

I Tyskland förtrycktes kvinnor med statlig politik. Det händer idag också.

 
Pinkozzy

Pinkozzy

20 augusti 2012 09:41

Lite långa inlägg för min smak. Men mycket bra och tänkvärt. Men för mig räcker det med att skriva att Breivik är en stor djävla skitstövel och att det är synd att de inte har dödsstraff i Norge. Denna människa förtjänar inte livet.

http://pinkozzy.bloggagratis.se

shedlight

20 augusti 2012 13:52

Jag är övertygad motståndare till dödsstraff, det straffar främst efterlevande och staten ska inte döda. Det är barbariskt.

Visst är Breivik en otäck människa, men verkligheten är alltid mer -MYCKET mer- komplex än vad den framställs i media.
Jag följer Ingrid S-W:s ledstjärna i det, med all ödmjukhet!, att det är inte det enskilda villebrådet som ska jagas utan sambanden.

Och Breivik är varken ensam i sitt tankegods eller i första hand en islamhatare. Det finns alltid en anledning att man börjar gruppera människor och anser sig ha rätt att bestämma över liv och död. Det är här jag gräver runt.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se