Direktlänk till inlägg 25 mars 2012

Färre fälls för våldtäkt och HD tvår sina händer.

Av shedlight - 25 mars 2012 21:25

Antalet friande domar i våldtäktsmål har ökat.


Både SvD, DN, GP skriver om ett examensarbete från Stockholms universitet, där man har gått igenom

 alla 313 våldtäktsdomar som avkunnades 2010 i någon av landets tingsrätter och jämfört dem med tingsrättens våldtäktsdomar 2006.

Man fann då att 22 procent friades 2006 jämfört med 33 procent fyra år senare.

/Tillägg 26.3 Även i Studio ett diskuteras ämnet +  28.3 debattartikel i GP/


Det visar sig att tingsrätterna ofta hänvisar till våldtäktsdomarna från HD.

Det var väl väntat att det skulle bli så här.

Under tiden har alltså framför allt kvinnor och flickor offrats: gärningsmän släppts fria och brottsoffer inte fått någon  upprättelse . Och då ska man ha i åtanke att det är många som inte ens anmäler, men utav de som anmäler,

så läggs de flesta utredningar ner och utav de som ändå utreds går få till åtal. Och nu frias alltså 1 av tre i rätten.

Ett nålsöga, som nu krympt ytterligare.


Det är en skam för Sverige  att människors rättvisa offras med rättsväsendets högsta instans goda minne.


År 2009 kom  två uppmärksammade friande våldtäktsdomar från HD.

Enligt Johan Munck, Högsta domstolens dåvarande ordförande, skulle inte dessa domar få någon prejudicerade effekt alls.
Det var inte alls så man skulle se dem.

Hur kan ett Justitieråd i HD uttala något så dumt?


Domarna var en klar signal om att nu jädrar ska vi se till att det minnsann inte räcker med att brottsoffrets berättelse är mer trovärdig än gärningsmannen. Ju höjer vi ribban, drar åt tumskruvarna . På brottsoffret.


För brottsoffret är fortfarande är den som utan problem ännu 2012 , får nagelfaras in i minsta detalj rörande

tidigare sexuella erfarenheter och preferenser.

Till och ned barn drabbas. Och drabbas skoninglöst som Barnombudsmannen nyligen framlagda rapport visade.

Trots det räcker det inte med att brottsoffret är MER trovärdigt.


Det slog domsluten fast 2009.


Att Munck då hävdade att de inte skulle få prejudicerande effekt vara bara ett uttryck för feghet.

En oförmåga att stå för det beslut man fattat och för att det skulle få konsekvenser.


Nu har det upprepat sig igen. Idag fegar Lambertz ut. Återkommer till det.


För vad har hänt efter 2009? Ja, alltså precis det som alla utom HD "ville" inse, att allt färre fälls för våldtäkt.


Vill man undgå straff för ett brott , välj för all del brottet våldtäkt, och gör det i en relation.

Buskvåldtäkter åker man dit för, om gm hittas, men inomhus - i stort sett riskfritt.

Har gm dessutom en långvarig relation med brottsoffret, då är risken obefintlig.

Har gm påbörjat sexuell handling och brottsoffret vill dra sig ur umgänget, det går inte.

 Har man sagt ja, har man sagt ja till ALLT  så som domstolar resonerar. Inte i lagen, men alltså  i verkligheten, i rätten.

Vid de flesta andra brott, är det större risk att man åker dit. Men inte i våldtäktsbrottet.


Det har HD sett till, och domstolar runt om i Sverige var snabba på att ta till sig detta, utan knot.


Särskilt som "alla " tror att riktiga våldtäkter är dessa överfallsvåldtäkter.


Hur många gånger det än basuneras ut att våldtäkter oftast begås i någon form av relation, så återkommer

det i diskussionen gång på gång.

I media blir det stora rubriker om överfallsvåldtäkter. Det är inte fel, men det blir skevt.

För samtidigt sker våldtäkter i bostäder hela tiden. I tystnad.

Till exempel de där "etikettsbrotten". Som bryter ner, inympar rädsla, och effektivt tystar motstånd.


I Dagens Juridik från sept 2009 dissekeras dessa två HD- domar.


Det står klart hur fullt utav fördomar som både HD och vårt rättsväsende är.

Man förväntar sig att ett våldtäktsoffer ska bete sig på ett visst sätt. Ännu 2012.


Trots allt som skrivits och berättats.

Hon ska omedelbart slå larm, hon får absolut inte vara förvirrad, inte känna skuld, hon ska ringa runt till vänner och bekanta och tala om att hon blivit våldtagen. Hon ska helst efter våldtäkten omedelbart ha tillkallat hjälp från grannar och kompisar, även gärningsmannens kompisar alltså. Hon ska omedelbart polisanmäla, åka till läkare, klart och tydligt utan minsta tveksamhet tala om vad som hände. Inte ändra något. Hon ska helst vara juridiskt bevandrad själv så hon vet exakt vad som är våldtäkt.

Hon ska absolut helst ha vittnen , eller foto på övergreppet. Hon får också självklart vara beredd på att privatlivet och det egna beteendet hudflängs i rätten. Det är alltså en självklarhet trots att det strider mot lagens anda och andan i EU:s avtal.

Hon ska ha ett ärbart förflutet och inte "för lösaktig", vara lagom berusad, lagom klädd, osv.


Ur artikeln i Dagens Juridik: Läs gärna hela:


Hur förväntas våldtäktsoffer bete sig?

I den andra domen noterade HD att målsäganden i början inte själv använde ordet våldtäkt. Dessa exempel från domarna kan användas av en förundersökningsledare som vill säkerställa en fällande dom, men de visar även att det är mycket ett våldtäktsoffer ska tänka på efter att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Även telefonsamtal och SMS kan vara av betydelse, så ring gärna runt till vänner och berätta. Att utredningen i det ena fallet inte plockat fram sådan påstådd kommunikation ter sig för en läsare som obegripligt.


Var befinner sig HD? På vilken planet?


Sedan kom då den famösa friande domen 2010, i ett incestfall tillika sexuellt övergrepp på en minderårig.


Även där friades den 49-åriga gärningsmannen, brottsoffrets pappa, och dennes advokat var glad att hans klient blev friad, men tyckte trots att HD varit alltför vag i sina formuleringar och inte "satt ned foten" tillräckligt.

Han sa:

-De borde slå fast att man inte kan döma en person enbart på en berättelse, säger han till TT.

Han tycker att det är absolut nödvändigt att det finns vittnen i den här typen av mål.

-Om det inte finns bevisning så ska det inte gå att döma. Så här många övergrepp kan inte ske utan att någon märker det, säger han.


Den domen avkriminaliserade i princip övergrepp på både barn och vuxna i en  relation.  Där de flesta sker.

Det krävs alltså helst vittnen. Eller foto.


För några dagar sedan skrevs om friande dom där en flicka med aspbergers blivit utsatt för våldtäkt.

Trots att hovrätten ansåg att flickan blivit utsatt för övergrepp så var inte HR säkra på att mannen förstod att flickan inte ville.

Kan det sägas tydligare att Sveriges kvinnor och flickor anses som utgångspunkt sexuellt tillgängliga tills motsatsen bevisats.

Observera bevisats i domstol.


Tvärr har alltså många nu redan drabbats av dessa prejudicerande domar som dagens presenterade undersökning visar.

Så tillbaka till Lambertz igen, som uttalar sig idag.


Justitierådet Lambertz är känd för sina ambitioner att lägga sig vin om att det ska var extremt svårt att bli dömd och blir man dömd i sexualbrott så är man med största sannolikhet en av de "oskyldigt dömda".


Denne tidigare JK tvår sina händer, med samma undfallande feghet som Munck gjorde 2009.


Han anser inte att HD ställt något generellt krav på stödbevisning i våldtäktsmål.


- Vad vi har sagt är att man måste ställa höga krav på bevisningen i mål om våldtäkt. Men den fria bevisprövningen finns kvar,


Ändå såg  Lambertz sig tvungen att lägga till en bilaga till domen 2010, med tex följande innehåll


Att målsäganden framstår som mer trovärdig än den tilltalade är givetvis inte

tillräckligt för en fällande dom.


Det kan sammanhänga med att personen av något skäl är övertygad om att berätta

sanningen fastän uppgifterna delvis har sin grund i inbillning, sammanblandning, suggestion,


Särskilt noggrant bör domstolen beakta sådana omständigheter som kan tala för att

målsägandens uppgifter är mindre tillförlitliga, exempelvis att det finns personliga

motsättningar mellan målsäganden och den tilltalade,


Också den frestelse som kan finnas för vissa målsägande att få

skadestånd bör beaktas.


Är det konstigt med denna Högsta juridiska instans i Sverige och de värderingar de ger utryck för, att vi har så få fällande domar?

Är det inte mer konstigt att vi överhuvudtaget lyckas fälla någon våldtäktsman?

Länkar till domarna 2009 här och här och till domen 2010 här.

 
ANNONS
 
Ingen bild

Kim

25 mars 2012 23:38

Problemet är ju alla falska våldtäktsanmälningar.

Falskanmälningarna har sin grund i vårdnadstvister, tillfälligt fyllesex som man inte vågar stå för inför sin partner, osv. Eftersom man väldigt sällan någon blir dömd för en falskanmälan och straffet då är löjligt lågt är det lika bra att “chansa”.

Som det står i artikeln i DN anmäls det 4.134 våldtäkter per år i Sverige. Med ca 85 års medellivslängd blir det ca 350.000 under en persons livstid. Eftersom det i huvudsak är män som anmäls, och det finns ca 4.500.000 män i Sverige, så blir det nästan 10% chans för varje man att bli anmäld för våldtäkt under sin livstid.

Är det verkligen någon som tror att 10% av alla män i Sverige har begått en våldtäkt?

shedlight

26 mars 2012 11:46

Du begriper inte något om hur statistik fungerar.
Att man tex adderar upprepade våldtäkter i en relation. Och att samma gm kan återkomma.

Dessutom, vad är det DU tycker är orimligt med 10% siffran?
Som just du med din mycket fördomsfulla attityd tycker låter hög?
Om män låter som du så är det snarare en för låg siffra.

En studie gjord i Norge visade att en tredjedel utav 700 unga män skulle begå våldtäkt om de visste att de inte skulle straffas.
En sådan studie skulle behöva göras i Sverige också.
För vi är ju där nästan, risken att straffas är nästan obefintlig.

Ditt " falska anmälningar" resonemang visr att du har en machistisk kvinnosyn inte olik grekiska företrädare för deras rättsväsende.

Har du läst någon våldtäktsdom någon gång, eller läst hur kvinnor upplever att utfrågas? Du kanske skulle göra det.

I annat fall får du återvända till mansrättsaktivisterna på nätet.
För ditt "vårdnadstvistande" visar din hemvist.

Eller flashback, för där är de enda "riktiga" våldtäkterna de som begås av invandrare, resten är falska.

 
Ingen bild

Tittarstorm

26 mars 2012 10:30

Vad vet Kim om falska våldtäktsanmälningar? Förmodligen ingenting, han gissar vilt och eftersom han med sin kommentar visar att han är en av de antiintellektuella så tror han säkert att alla som inte går till åtal eller fälls är falska anmälningar.
Jag beundrar ditt tålamod och dina försök att pedagogiskt förklara siffror i statistik för denne totalt omedvetne och okunnig man. Jag tror dock det är meningslöst att hänvisa honom till att ta del av våldtagna kvinnors upplevelser och redogörelser, hans förmågor sträcker sig inte så långt att han skulle förstå dem.

Den här friande domen där den våldtagna uppges ha asperger är lite oklar tycker jag. Det framgår inte vilken diagnos våldtäktsmannen hade. Den diagnos som förhoppningsvis måste vara grunden till att han inte fattade att hon inte ville.

Jag tänkte samma tanke som du skriver i inlägget. VEM kan bli förvånad? Inte jag iaf och ingen annan av alla de som reagerade när HD kom med sina riktlinjer och med brasklappen att de inte var några riktlinjer.
Lika lite förvånande som att det är samma namn som dyker upp i de här sammanhangen varje gång som propagerar för och försvarar friandet av sexualbrottslingar.
Det skulle vara intressant att höra vad Ask tycker. Hon är ju ändå ansvarig för att de här maktmännen sitter där de sitter.

shedlight

26 mars 2012 11:45

Visst borde lagstiftaren reagera när vi har en HD som kommer med avgöranden gång efter annan och vägrar inse att dessa är prejudicerande, som ju just är HD:s roll att vara.

Något stämmer inte.

HD har inte fattat sin roll. Eller så har de det och vilseleder om sina intentioner med berått mod.
Båda är lika illa.
Det borde ASk ta tag i.

 
Ingen bild

Venus

26 mars 2012 14:08

Så från att ha varit ca en femtedel oskyldigt anlklagade 2006 till en tredjedel 2010 kåter ganska hemskt tycker jag. Tänk om vi hade liknande statistik för mord. Att var tredje mordanklagade var oskyldig, hemska tanke.

shedlight

26 mars 2012 17:36

Eller i misshandelsfall, eller i värdetransportrån.

Har man passerat så långt i processen i ett våldtäktsfall att det kommit till rättegång, så är det nog inte frågan om skyldig eller inte utan vad som går att bevisas, som ju juridik handlar om.

Och icke att förglömma fördomarna hos de "rättslärda" som kommer fram tydligt i alltför många domslut.
Det är det största problemet.

 
Ingen bild

noboytoy

27 mars 2012 08:54

Det handlar inte om rättsväsendets "okunskap" i sexualbrott. Sexualbrottslagstiftningen vill män med makt avskaffa men det ser ju illa ut att verka för sånt öppet. Därför ser man till att inte följa de lagar som finns och vips så har man lyckats med sina intentioner i alla fall, dvs avskaffa sexualbrott som brott. Män tycker att dessa brott inte är brott - det är "bara lite sex". Vem mår dåligt av "lite sex", menar män?

shedlight

27 mars 2012 10:05

Nej. inte det handlar inte om kunskap även om den också är en del i problemtiken.
Men det går att ta på och diskutera.

Vad som är svårare är den fördomsfulla och direkt nedväderande värderingarna som finns mer eller mindre utbredda.
Man kan inte forumulera sig så illa i domslut om man inte själv har en viss kvinnosyn.
Orden står där svart på vitt.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se