Inlägg publicerade under kategorin Media - Aftonbladet

Av shedlight - 12 juli 2012 11:09

Nu har BRÅ kommit med preliminär statistik över antalet brott under första halvåret 2012.


Här är länk till hela rapporten.


Media ( GP SvD  SR) skriver om att antalet anmälda våldtäkter minskat med 19% jämfört med samma period under förra året.

Det bryter en uppåtgående utveckling. Den nya sexualbrottslagen från 2005 påverkade men det har man redan avhandlat och tagit hänsyn till. Ökningen har varit odiskutabel ändå. Men nu har denna trend alltså brutits för första gången.


Så här skriver BRÅ i inledningen i rapporten:

benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av

ändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta gör det svårare

att avgöra om brotten faktiskt ökar eller minskar.


När det gäller just sexualbrott  är viljan att anmäla mycket beroende av olika faktorer, men en avgörande faktor är samhällets syn på våldtäkter och andra  sexualbrott .

Det vet man genom forskning.

I länder där offret skambeläggs och tvingas till förnedrande behandling så vet man att benägenheten att anmäla  minskar. Att offret stigmatiseras  av omgivningen bidrar också starkt till beslutet att avstå brottsanmälan.

Eftersom en våldtäkt som inte lagförs sänder signaler till samhället att handlingen inte var  "så farlig" så normaliseras handlingen  att män tvingar sig till samlag eller inte bryr sig om ömsesidighet. Även omgivningen påverkas och nätet har ökat denna påverkan mångdubbelt.


Det finns knappast någon anledning till att tro att utsattheten för sexualbrott skulle ha minskat.

Låt oss som en jämförelse  titta på den preliminära siffrorna över misshandel av kvinnor.


Så här står det i rapporten:

För anmäld misshandel

mot kvinna 18 år och äldre är misshandel i nära relation vanligast.

För man 18 år och

äldre är misshandel utomhus av obekant vanligast.

Under det första halvåret 2012

anmäldes 19 900

misshandelsbrott mot man, vilket är 3 procent färre än första halvåret

2011. Antalet

misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre ökade med 3 procent till

13 700 anmälda brott.Anmäld misshandel fortsätter att öka -  när det gäller kvinnor.

Ändå gäller samma mörkertal där, det är svårt att anmäla bekanta.

Men där ser man alltså ingen minskning.


Kan man dra någon slutsats av de här preliminära siffrorna om just de minskade våldtäktsanmälningarna?Det är naturligtvis svårt att säga men nog kan man fundera.


Sexualbrott tillhör, som skrivits ovan, de brott där mörkertalen är som störst, samhälleliga attityder och händelser påverkar viljan att anmäla.


Det är nu allmänt känt att HD:s vägledande domar i våldtäktsmål  från 2009 har fått effekt på både lagföringen och naturligtvis i förlängningen på viljan att lägga tid på utredningar och som en effekt påverkar det anmälningsviljan.  HD anser sig inte ha påverkat detta. Mer om det här: Allt färre anmäler våldtäkt och HD tvår sina händer


Varför ska man utsätta sig för hela processen att anmäla, bli ingående undersökt, ifrågasatt,  inte bara vid det aktuella händelseförloppet  utan också få hela sitt tidigare sexuella liv uthängt, och vad värre är, man kan bli uthängd på nätet, facebook, flashback eller någon annanstans med mansordet  "hora". Eller lögnare.


Just det sista är värt att beakta.

Sista året har i Assangeaffären , men också på andra håll  kvinnors upplevelser ifrågasatts. Kvinnorna i detta globala Bjästa som Assangeaffären lett till,  har smutskastats i en sällan skådad nätkampanj. Detta har också läckt över till andra fall.

Man kan se på vilken blogg eller sajt som helst som driver antikvinnlig propaganda att kvinnor /flickor som anmäler våldtäkt blir grovt smutskastade. Beskyllningar som mansordet hora, att kvinnan ljuger eller ångrar sig efter dåligt samlag, duggar tätt.


Ordet hora är för det första ett manligt sätt att lägga ansvaret på kvinnor för sina egna handlingar och det har kommit att användas med och mer på nätet av svenska män mot kvinnor som har "fel " gärningsmän dvs där svenskar är misstänkta. Utav svenska "trevliga"män  med den "jämställda" kvinnosynen som alla förmodas ha.


En kvinna eller t o m en flicka så ung som 13- 14 år är också en "hora" om hon träffar utlänningar på något sätt och blir våldtagen utav dessa. Mobben skuldbelägger då BÅDE gärningsmännen, eftersom de INTE är svenskar, OCH dessutom offret som hade den dåliga smaken att umgås med utlänningar.

Kvinnoföraktet är så starkt så man lyckas med konsten att smutskasta både gärningsmän och offer, när det gäller dessa våldtäkter. Trots att detta alltså anses vara   s k "riktiga våldtäkter" så är ändå offret skyldigt också.


För eller senare får hopplösheten i att det är så meninglöst att anmäla efter  HD:s vägledande domar och att man riskerar att hängas ut på nätet,  genomslag.

Om detta blir en trend att kvinnor och flickor inte  vill anmäla våldtäkt så är det en allvarlig utveckling.


Idag pågår ingen kampanj  att få unga  män till ändrade attityder gentemot unga kvinnor.

I en dokumentär för en tid sedan  " Ingen riktig våldtäkt"   framkom att  unga killar tar sig rätten att våldta och sedan smutskasta offret. En dubbel markering. De unga flickorna lär sig snabbt vad som är ett acceptabelt beteende och vad som förväntas av dem. Alla är rädda för att hamna på andra sidan. Ingen vill bli outcast.


"Varför händer ingenting ?? "frågade studioreporter Claes Elfsberg i Aktuellt, "det lät ju likadant som när jag växte upp".

Sanningen som ingen vågar säga är att det har vänt. Det hade blivit bättre men den utvecklingen avstannat - och vänt.

Och utvecklingen ser ut att fortsätta. Idag finns ingen motkraft mot nätets kvinnoförakt och det manliga tolkningsföreträdet när det gäller sexualiteten.

Tvärtom.

Det har aldrig varit ett så maskuliniserat samtal om sexualitet i media och på nätet.


Dessa unga män -och andra givetvis- är helt utlämnade till nätets normaliserade kvinnoförakt  i porren, musiken spelvärlden och i diskussionsajter.

Det är männens värld.  Det är där dom lär sig att ta för sig och att kvinnor =sex för män.


De män som ägnar sig åt att köpa kvinnor i Sverige eller utomlands  påverkas ytterligare både i sina egna värderingar och när de möter likasinnade.  Sverige har också närbelägna länder  där kvinnor säljs på burk eller på estrad.  Det har verkat i 10 år nu, samtidigt som flashbackifieringen breder ut sig. Hand i hand går praktik och ideologi.

Kvinnors värde går ner för varje år, respekten för kvinnor byts ut mot förakt.

Integriteten och intimiteten ersätts av hantering , makt och kontroll.  Män ger order istället för att fråga.

 

Även media medverkar i allra högsta grad i denna negativa utveckling, de både speglar och driver den.

Samtidigt.

Det är ingen nyhet alls att kommentarsfälten är mansdominerade och otroligt kvinnohatiska.

Men media fortsätter ändå att spekulera i sexism, senast igår i Aftonbocken med en förutsägbar webfråga. Vad vill de uppnå? Hade AB ställt samma  fråga om det gällt rasism? Hade de vågat?


Sanningen är att media uppenbarligen inte ser några problem att driva denna utveckling framåt, trots att även kvinnor är medborgare, men vad spelar det för roll när patriakatet håller i pengarna?  Vem vågar gå emot då?

Så sexism tar media lätt på.


I de våldtäktsfall som inträffat i Grekland som tidigare rapporterats om i  media ( nyligen har det hänt ett nytt) så framkommer tydligt att en stor del av de svenska  männen på nätet delar en kvinnosyn som även det grekiska rättsväsendet och deras manligt styrda samhälle står för. Se inlägg här om det.


Det säger en del.

I det samhällsklimatet är det inte konstigt om utvecklingen i Sverige nu tar ett steg bakåt när det gäller hur vi ser på våldtäktsoffer.

De får mer och mer skylla sig själva. Det kom en bok om det på 70-talet förresten. 

I nätets tidevarv går det otvetydigt bakåt nu när det gäller synen på  jämställdhet och på kvinnan som likvärdig varelse.

Få verkar våga tala om det.

Kanske kommer en ny  Boëthius att få skriva  "Skylla sig själv?" om ett antal år, då när vi minns hur det var på 2010-talet, innan det vände. Och fråga oss varför vi inte såg tecknen.  Hur kunde vi missa det?

Då, framöver,  när kvinnor inte vågar anmäla mer än de allra grövsta uppenbara våldtäkterna, men få "etikettsbrott" av nya eller gamla bekantskaper  av rädsla för att blir uthängda på nätet och smutskastade av okända nätmobbar av män.


Nu upprörs världen, med rätta, över en video som visar ihjälskjutningen av en kvinna och hurrande män runt om.

Det åskådliggör inget annat än djupt rotat kvinnohat.

 Så har vi väl ändå inte det i Sverige?

Inte så uppenbart men samma kvinnohat rotar sig nu igen här.

I Sverige skadas kvinnor/flickor av att deras liv och identitet hängs ut för att de är "horor" och glåporden skadar för livet. Allt medan de hurrande männen bakom tangenterna får fortsätta i skyddad anonymitet med stöd av den nya tidens broderskap.  En viss gradskillnad, men ingen artskillnad. Men så mycket  svårare att filma och få en global upprördhet över.

.

Från Wikipedia om boken Skylla sig själv (1976)

Boken problematiserar samhällets inställning till våldtäkt utifrån utgångspunkten att det generellt är våldtäktsoffret själv som skuldbeläggs.....

Av shedlight - 11 september 2011 12:15

/Tillägg 12 sep;  del av inlägget  behandlar att

I SvD  hetsar  ledare  mot främlingar och mot kvinnor. se nedan/


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-borde-prata-om-feminismen_6460944.svd

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/samma-gamla-djupt-forandrade-varld

http://www.dn.se/ledare/signerat/tio-ar-av-steroider

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kamp-mot-terror-ar-allas-ansvar_6459486.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kanslan-av-sarbarhet-finns-kvar_6458192.svd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.719033-minskade-klyftor-motverkar-terrorism

http://www.gp.se/kulturnoje/1.719503-bella-stenberg-varlden-stannar-flera-ganger-om-dagen

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-borde-prata-om-feminismen_6460944.svd


För 10 år sedan  skedde terrorattackerna  i USA.


Det sägs att alla vet vad de gjorde när de fick beskedet om vad som hänt.

Händelserna har styrt världen sedan dess.


Det blev ett krig mot terrorn.

Och; det blev ett krig mot kvinnan.


Nu har även det  fått viss uppmärksamhet.

Överallt där kriget dragit fram har kvinnor drabbats värst.

I rapporter och artiklar  har  börjat skrivas om det. Litegrann och abstrakt.

Och framför allt långt bort. Inte berör det oss inte.


Men det har det gjort.

Både i praktiken och ideologiskt

Ideologin; nedvärderandet av kvinnan och det hårda språkbruket, har  påverkat praktiken.

Även i Europa och i Sverige.


Och kriget, det ideologiska, har skördat sitt offer här hemma.

Det är det som gör att man idag skriver om kvinnan på ett sätt som inte varit möjligt för 10 år sedan.


För 10 år sedan hade inte en grovt sexistisk polis fått behålla jobbet. Varken polisfack eller AD hade gjort det de gjorde för 10 år sedan.  Det är kriget mot kvinnan som möjliggjort det.

Facket och AD handlar i en kontext.


Idag görs kriget mot kvinnan legio; ett hårt språkbruk har brett ut sig och  man får förakta kvinnor öppet, Man tillåts göra det.

Man skriver artiklar med mer eller mindre öppet kvinnoförakt.

Det visas  i ledare och krönikor.


På 10 år har det hänt något.


Sajten Flashback startade 1999 . Det är nu ett institutionaliserat kvinnoförakt och kvinnohat utan något motstånd från någon.

För nästan 10 år sedan skapade Flashback Media Group, grundat av sajtens ägare, prostitutionssidor där kvinnor kunde köpas.

Så sajten har stått för affärsidén att kvinnan exploaterade som ett objekt, en vara, ett djur. Män erbjuds att mötas i sitt kvinnoförakt och hetsa varandra.

Så skapas kundunderlag och mer pengar genereras till ägaren.

Genialiskt eller hur?

Flashbacks ägare har fått mycket draghjälp av 10 sep.

Ägaren har tjänat pengar på att skapa och underhålla ett kvinnoförakt.

Man ska inte glömma vad Flashback gjort med en hel generation av unga av män och hur de även påverkat journalister under hela denna tid.


Men även på andra ställen som ingen tänkt på har utvecklingen tagit en väg man inte hade hoppas på för 10 år sedan.

I radions stora samhällsprogram Studio 1 är kvinnor med när det

talas om mammor, skilsmässa och om den svenska tanten.

Då kallar man det ett kontroversiellt inslag.

Sedan tar männen över igen, vardagen, ekonomin, krigen, världspolitiken.

De  riktiga arenorna.


I TV har hemmafruar tagit över.

SVT skildrar starka kvinnor i en serie om deras berömda  män.

Män dominerar programmen i nöjesdelen totalt.

Ingen strukturellt granskning av den egna verksamheten sker.

Man gömmer sig och hukar och tror att man inte deltar i kriget mot kvinnanOch medias kommentering.

Där blossar kriget mot kvinnan blodfullt och effektivt.

Utan hämningar vad som skrivs eller får skrivas.


Nu har media yrvaket vaknat upp.

Man börjar prata om hat.


Men inte om allt hat.

Ett hat får inte nämnas: hatet mot kvinnan

En effekt av kriget mot kvinnan.


AB har drivit könskriget i krönika efter krönika, artikel efter artikel, debatt efter debatt.

Man har vältrat sig i det och som pliktskyldigast ibland sagt usch! och fy så hemskt!, men fortsatt igen.

Man har till och med startat en tidning Wendela, som ska vända sig till kvinnor men som har  använts som en förevändning för att kunna fortsätta kriget mot kvinnan obehindrat i kommenteringen.

Ett effektivt vapen. Kvinnan blir sin egen fiende.


I DN hade man redan en strategi så kvinnohatet kom väl till användning.

Där skriver man idag om kvinnors brott där både män sätter agendan för anklagelsen, är domare och bödel.

Kriget mot kvinnan i rikets största tidning.

Det hade inte kunnat ske om inte 11 sep inträffat.


I SvD* hetsar  ledare  mot främlingar och mot kvinnor.

Men bara det förstnämnda har fått uppmärksamhet och väckt indignation.

Det andra kan pågå än idag utan problem.

Där försvarar man till och med extremt kvinnohat med att kvinnor vill ha det så.

Så vänder man kvinnor mot kvinnor.

Det effektiva vapnet.

Kvinnor ska bekriga sig själva.

*/tillägg 12. sep; tänk att detta skulle besannas så tydligt dagen efter 10 års minnet av kriget mot terrorn och kvinnan med en extremt kvinnofientlig ledare/


Även i Europa har de unkna vindarna dragit fram till kvinnans nackdel.

Kvinnohandeln ökar och prostitutionen är utbredd, sexindustrin bestämmer orden som ska användas , kvinna som blir vara dag efter dag i orden, och normaliseringen  syns även här hemma.

"Feminister" vänds mot feminister.

Abortfrågan sätts under lupp.

Samma unkna vindar har nått Sverige,

Vi verkar i samma kontext.


Kriget mot kvinnan fortgår.

Kvinnan och kvinnokroppen är ett slagfält på ett sällan skådat sätt efter 11 september 2001.

Sexualisering eller övertäckning. Vad ska gälla? Alla tycker till.

Ingen förstår att de därigenom själva också deltar i kriget mot kvinnan.


Män med makt får bestämma vilka ord som används, vilken sanning som ska gälla .

Kvinnan ställer upp som alibi; så som vanligt, kvinnor vänds mot kvinnor.

Det mest effektiva vapnet i den kampen.


På TV visades attackerna mot tvillingtornen.


Där inleddes kriget mot terrorn,

I nästa scen, under tystnad, faller tornen samman.


Tystnad råder också om kriget mot kvinnan.


När medias kommentering öppnas igen, efter en tids kontemplation och återhållsamhet över kriget mot terrorn så har ingen motsvarande  tanke  ägnats åt kriget mot kvinnan.

Det kommer vi återigen att se öppet.

Så länge tystnaden om detta krig råder.


Av shedlight - 28 mars 2011 21:46

Se där - ännu en artikel idag.

Media är  på hugget.

Kvinnokroppen säljer.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article12793425.abMed alla dessa bastumän.

Precis som om kommentarerna  på AB brukar bry sig om något annat än männens rätt.

  • Mamman ska vara hemma.
  • Kvinnan ska inte ha "mans-yrken"
  • Småflickor ska leka  med rosa dockar och småpojkar  med  blå bilar.
  • Mannens och kvinnans biologistiska väsen är sanningen! - framför allt !
  • Så det så
  • Kvinnor ska fan inte ska inte få ta plats i TV.
  • Kvinnor i politiken är kvotering.
  • Män i politiken är kompetenta.
  • etc etc

Kvinnor som vågar yppa sig om kvinnors rätt kallas

r a b i a t f e m i n i s t e r.


Strukturer vet bastumännen inte vad det är.


Och givetvis, vem trodde annat, så anser sig  dessa män ha RÄTT att köpa kvinnor utomlands.

Och NU hyllas Ask.

Som har varit så bespottad som  justitieminister OCH kvinna.


Men NU står hon på bastuklubbens sida.

Nästan komiskt.

Men bara nästan.


Och alla dessa  sexköpare som är ute...

Artikeln las ut av självaste torskmoderator på flashback kl 18.30

Så kan det gå:


"Trevligt att för en gång skull få läsa ett vettigt inlägg i den här debatten från Tant Gredelin"


Sen strömmade torskarna in i bastuklubben -  de,  som inte redan fanns där innan alltså.

I en ryggdunkande gemenskap mellan  nätbrynjor och slipsar.

Man kan fråga sig varför dessa män tror sig ha tolkningsföreträde.


De är ju jäviga.


De är ju män.

OCH torskar.

Är det inte kvinnor som ska tycka om detta - enbart?

Kvinnor känner väl  kvinnor bättre?

Hur var det med biologin?


De som hyllar könskillnader annars och frenetiskt hatar varje jämställdhetsyttrande .

Ska inte kvinnan biologiska väsen få tycka om sitt eget biologiska väsen?

Enbart?

Varför tycker män något överhuvudtaget i denna frågan?

Och framför allt  - hur kan  torskar tycka till?

Var finns nu strukturerna? Ja, inte finns de i hjärnbarken i alla fall.


Av shedlight - 6 november 2010 17:14

I artiklar idag i AB om kungens beteende


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article8080684.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8079554.ab


Återigen låter AB sina konservativa "läsare" = den andel som kommenterar,

bli norm.

De som alltid tar ställning mot kvinnan. För mannen.

Oavsett vilket ämne som har med kvinnosyn och jämställdhet att göra.

AB ser till att denna skara, som agerar likt mobben i Bjästa,  får uppmärksamhet gång på gång.


Givetvis också i denna fråga, för även här handlar det om kvinnosyn och

att ge sitt stöd till mannen.  Har mannen makt, så blir det ännu tydligare.

Detta framstår med all önskvärdhet i kommenteringen.

"Inga lägre stående varelser som dessa kaffeflickor,  ska fläcka ner vår kung! "Melin anser att det enbart handlar om kungens komprometterande

kopplingar till kriminalitet.

Det är fel.

Det handlar om dessa kopplingar OCH om kvinnosynen.


Melin anser vidare att det enbart handlar om bristande "omdöme".

Att en man ser unga kvinnor och därmed alla kvinnor som handelsvaror ; det handlar FAN ta mig inte enbart om "omdöme".


Det handlar om  att kungen var han än är i världen tar med sig denna kvinnosyn. Vilka härskare han än möter, vilka förkämpar för mänskliga rättigheter, vilken problemtik han ställs inför,  i vilka sällskap han än befinner sig i, så har han med sig sin  kvinnosyn.

Både i Saudi-Arabien och i Kina.

Tjugofyra timmar om dygnet.


Kungen var emot kvinnlig tronföljd.   Han ville inte ha Viktoria som kronarvinge utan ville hellre se sin son axla denna position.


Viktoria ville bli överlämnad som en vara vid sitt bröllop.

Varifrån fick hon denna värdering, denna önskan?

Som visades över i stort sett hela världen som en bild av Sverige.


Viktoria är vår framtida monark.

Trots att kungens var motståndare till kvinnlig tronföljd.

Hur känns det för Kronprinsessan?


Alla påverkas vi  av de värderingar vi är uppvuxna med.  Hur har  kungens kvinnosyn påverkat Viktoria och hur kommer den att påverka hennes handlingar som kronprinsessa och senare som monark, Sveriges statschef?Nej, Melin, att förringa kvinnosyn till "omdöme", avslöjar inte bara dina egna och därmed AB:s värderingar.

Det visar också på  en oförmåga att förstå  hur en nedvärderande kvinnosyn påverkar skeenden i vår omvärld och vilket elände denna faktiskt leder till.

Idag och nu.

Av shedlight - 28 oktober 2010 14:47

I en artikel idag försöker  AB:s  journalister  och webredaktörer "skämta " till det igen om prostitution.


http://www.aftonbladet.se/wendela/article8029646.ab#abArticleComments


De letar verkligen  i omvärldspressen  efter någon skojigt om sexhandel och


-sätter sedan en rolig rubrik 


-skriver en lättsam text,


-med en bild på några "snygga" kvinnorFörmodligen traffickerade från Öststaterna, men det gör ju inget, bara de drar till sig blickarna.


På typiskt Aftonbladsmanér.

I ett tidigare inlägg om Aftonbladet extremt gubbiga stil  så visas hur de gång på gång  har en putslustig inställning till prostitution/sexhandel och den problematik det innebär.

AB har en mansdominerad kommentering:  en bastuklubb med en kvinnosyn som är  rent ut sagt  bedrövlig.

Och AB:s webredaktörer vet om det.


Genom att mata  bastumännen med nya "roliga" artiklar om sex-prostitution så invaggas hela tiden dessa män att detta är något roligt som män ägnar sig åt.

En normering till prostitutionsföreteelsen,  vilket säger en del om svenska journalister och deras kvinnosyn. 


Utan att någon gång skildra sexhandeln i Europa.

Och definitivt inte i Spanien. 


AB fortsätter i denna artikel med rubriksättning  sin tradition att främja en syn på kvinnan som en köpbar vara.


I inlägget:


I Aftonbladet :1000 gånger gubbigare

 

redogörs för hur AB har behandlat prostitutionsfrågan i synnerhet och om deras kvinnosyn i allmänhet.


Vilken dubbelmoral  tyder det på  när AB:s Helin tar avstånd från rasism med emfas men samtidigt normaliserar sexhandel och sexism?


Av shedlight - 25 oktober 2010 16:45

Återigen är en artikel som verkar locka fram de män som får sin livslust från att nedvärdera kvinnor.


http://www.aftonbladet.se/wendela/article8014986.ab#abArticleComments

http://www.aftonbladet.se/wendela/article8014995.ab#abArticleComments


 Kommentarer från män är i stor majoritet på  AB liksom i alla media.

Särskilt de som har en nedvärderande kvinnosyn.

Dessa har fått mycket utrymme på AB. Gång på gång.


Vid en mailkontakt med en webredaktör kallades dessa män för en bastuklubb.

 Ett bra ord faktiskt, speciellt då  det kom från AB själva.  De vet alltså själva om vilka som framför allt kommenterar.


I sin blogg skriver Aftonbladets chefredaktör Anders Helin att hans stil är "gubbig".

Jaha.  Kanske är  det en förklaring,  kanske  en utav flera.


Men AB är inte bara gubbigt utan har i det närmaste grävt ner sig periodvis och återkommande  i kvinnoföraktande och kvinnoförnedrande  artiklar.

Och har lärt upp sin komenterande mobb att detta är ok.Varför skriver Sportbladets artikel efter artikel om tennisstjärnan Venus Williams rumpa  med närbilder, och inte om hennes sportsliga insatser?

 Med unken gubbig kommentering efter artiklarna.


Varför blir rubriken om den utländske tennisspelare som åkte fast  för sexköp av en sannolikt traffickerad kvinna. "det var roligt att köpa sex"?


Varför får män tycka till om kvinnors bilkörning och inte tvärtom?

 

Varför letas en "nyhet" upp  om en enda tjej som bara dejtar rika män som får över 1000  kommentarer.

 

Varför en artikel om en tjej som säljer sin oskuld samtidigt som tre män gjorde samma sak, men fokus las bara på kvinnan.  Varför det "gubbiga", AB?


Varför en artikel  om kvinnor som inte klarar sig utan män  med texten "jag kan inte  jag är tjej"? 


Så fungerar gubbiga AB.  Hela tiden.


Jag skulle kunna skriva "1000 nya inlägg" om dessa artiklar som leder till och innebär en nedvärdering av kvinnor, som inte på något sätt har sin motsvarighet när det gäller män. Att kränka kvinnor sker liksom per automatik. Och ska bara accepteras.


Men jag återger endast ett urval nedan.


Underst i inlägget finns dessutom angivet de värsta signaturerna

 som härjar på AB  - som i artikel efter artikel utgjuter  sitt kvinnoförakt.Vi backar tillbaka till våren 2009, till Herland artiklarna

 Då publicerades en artikel om en norsk missnöjespolitiker som vädrade sitt egna kvinnoförakt genom att påstå att kvinnor i Norden inte kan ta hand om män som kvinnor från Thailand klarar.

AB var enda tidningen som tog upp denna s k   "nyhet".


 I de hundratals kommentarer som kom följde på artikeln ondgjorde sig i stort sett alla över att den  svenska kvinnan var bortskämd , lat, klarar inte av att ge männen det de vill ha. Vilket minsann thailändska kvinnor klarar.  Kommentarerna andades  inte bara unket kvinnoförakt utan även en  rasism dold till den vanliga exotism, i en sexistisk föreställning om villiga asiatiska "flickor". I texterna syntes också tydligt att dessa män sökte varandras stöd, uppmuntrade och hetsade på varandra.


Detta otroliga kvinnoförakt gjorde till och med AB själva förskräckta och det följdes upp med en med en intervju med en mansforskare som uttryckte att dessa män upplevde hot.

Vilket bara följdes av ytterligare nedvärderande kommentarer,  nu dessutom riktat mot denne mansforskare.Nu visste AB hur tonen lät mot kvinnor, utan tvekan. Men de fortsatte: det har blivit värre  - mycket värre.
AB har fortsatt att förse denna grupp med nya möjligheter att hela tiden uttrycka sitt kvinnoförakt och att få normera sitt beteende för varandra.  Nya  möjligheter i form av ett ständigt flöde av artiklar om kvinnors kroppar och deras värde.Nu några exempel på hur det har låtit i AB efter Herlandartiklarna.
Kvinnokroppsköp

I höstas följde från en månads tid 11 stycken artiklar som tog upp ämnet prostitution, med ett antal artiklar med positiv inställning till fenomenet.


Efter att 2-3 artiklar publicerats konstaterade webbansvarig på sin blogg att prostitution är ett ämne som lockar många läsare. Efter det följde alltså ytterligare en flod av  liknande artiklar.


Det blev mer och mer inlägg från män och föraktet mot kvinnor ökade för i stort sett varje artikel. Det gick att känna igen samma signaturer till andra kvinnonegativa artiklar ex i de som jag ovan referat till ovan om thailändska kvinnors fördelar framför svenska kvinnor. I en månad tid fick  dessa män ge utlopp för sin  rätt till kvinnokroppar och egna prostitutionsköp refererades till.

Helin har pratat i radio om vikten av att inte skriva om självmord för att det kan leda till en  normering.  Vilken normering leder alla dessa artiklar till?Toys R Us

Barn anmälde företaget för att de hade könsdiskriminerande reklam. Det blev en debatt där dessa män naturligtvis tyckte att det barnen gjort var att anse som fånigt och att könsdiskriminering inte var ett problem. AB tyckte dessutom att det skulle göras en webfråga om det för att riktig visa hur fel barnen haft. Naturligtvis tyckte majorieten att barnen hade gjort "fel". Vad väntade ni er AB , med er välkända bastuklubb?

Vilken normering  innebär detta för barnen och för deras föräldrar?SVT:s  könsfördelning i nöjesprogrammen

Frågan om SVT är könsdiskriminerande kom upp när Oldsberg i ”Här är ditt liv” hade haft tre manliga huvudpersoner sträck. Dominansen i kommentarerna var att de som klagade, bara var ”gnälliga kärringar ” och att det helt enkelt fanns några intressanta kvinnliga personer att bjuda in..Det blev även här en webbfråga, majoriteten tyckte  naturligtvis att programmet inte var diskriminerande. Återigen...konstigt, va?!


Lustigt nog tog kulturredaktionen på just AB upp en diskussion med SVT om könsdiskriminering.

TV-programmet Agenda tog upp detta. Och medverkande programdirektör Helena Glaser, försvarade sig då med hur svaret blivit på denna AB:s webbfråga .... så kan det gå när AB biter sig själv i svansen!Filmbranschens mansdominans

Filmbranschens mycket manliga övervikt har också  varit uppe till debatt på AB, där Kjell Sundvall tyckte att detta var i sin ordning då kvinnor inte klarar att göra bra actionfilmer. Och mängder av medhåll från bastuklubben. Och en på förhand given webfråga...suck .


 

Dödligt våld i relationer.

Ytterligare ett exempel på att det inte fungerar att debattera en könsrelaterad fråga visar det sig när AB i sin egen granskning över dödligt våld i relationer öppnade en artikel för kommentering . Den var tvungen att stängas eftersom ”bastuklubben” istället hävdade att det stora problemet istället var kvinnors våld mot män.Ständigt dessa kvinnokroppar

 Under de sju första månaderna i år,  publicerades 44 artiklar där män kunde kommentera kvinnor, deras kroppar eller dessa kroppars värde. Motsvarande

siffra om mäns kroppar var 3, och då var det ändå mest varit män som kommenterade dessa också.


 

AB driver sin antirasistkampanj, Vi gillar olika.

 Visst,  men  ni gillar uppenbarligen också  ett aldrig sinande kvinnoförakt.

 I artiklar och i tillåten kommentering.  Trots att negativ inställning till invandring tydligt  går hand i hand med synsättet på kvinnor.


Och en ständigt uppmuntrad bastuklubb med webfrågor och vad " läsarna tycker".

 Aldrig blev detta  så tydligt som när AB skrev om BDSM-domen.

 När man trodde att AB inte kunde sjunka djupare...


BDSM-domen

 Domen om ett barn i ett utsatt läge fick kommenteras på AB i en artikel av Katarina Wennstam.

 Som väntat fick  bastuklubben härja fritt.

 Det fanns kvinnor, som gick emot, det finns alltid  kvinnor som orkar,  men de får jobba hårt mot horden, de blir bortplockade, "anmälda" av horden, för att de tycker fel.

 Kvar blir bastuklubben i stort sett ensamt majesät.


Vad gör AB då?

Jo, de belönar dem med en uppföljande artikel och  -då plötsligt handlar  det om kvinnor inte om ett barn!  

Hur gick det till?


"Sluta utgå ifrån att kvinnorna är offer"


Basunerar AB ut i stora rubriker att bastuklubben, "läsarna" har tyckt.

Var dom så "duktiga" , AB  så att dom var värda  en belöning, eller varför? 


Och var, AB, tog barnet vägen och var kom kvinnan in?AB stänger kommentering i olika frågor när det går överstyr.

 ALDRIG NÅGONSIN  HAR KOMMENTERING STÄNGTS FÖR ATT DET HAR GÅTT ÖVERSTYR UTAV KVINNOFÖRAKT.


Det verkar inte finnas någon ände på vad man får skriva om kvinnor på AB.

 Allt är  tillåtet.

 Det är ju bara kvinnor. Vad är det mot gubbighet? Så frågan som måste ställas är:

 vill AB ha kvinnliga läsare?

 eller är det rent av  dags för  kvinnor att bojkotta AB om detta kommer fortsätta?*******************************


Kända bastuklubbare på AB . "Män som hatar kvinnor"

 Anteeks, abkontot, Brixling, Messerschmitt, Bentelkalb, Snakehunter, 

 Kakula, Johnny75a, Tornuggleman, Adam Weisshaupt, Krutongen, H1N1,.... 

 ...fortsättning följer......

Av shedlight - 8 oktober 2010 16:59

En krönika i dagens AB om näthat.


http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/juliaskott/article7921688.abDet är bra att uppmärksamma det omfattande näthat som har brett ut sig idag.


Att  håna, förminska, kränka verkar har  blivit en del personers livsuppgift.


Men näthatet har också en mer organiserad  form.

Både mot de som kommer från andra länder men även mot de som har ett anant kön.


Vad krönikören inte tar upp är det omfattande näthat som existerar på  medias egna sajter,  i komenteringen.


AB är dessutom en tidning som utnyttjar detta näthat för att öka uppmärksamheten mot den egna produkten.  


Så näthat har i media men famför allt på AB blivit en affärsidé.


I inlägget

Getingens alla män 

tar jag upp hur Expressen utnyttjar detta näthat


Tidigare inlägg har också kritiserat SvD och DN.


Kommande inlägg kommer att handla om AB, som själva alltså är den allra smutsigaste mediaaktören. De utnyttjar och exploaterar näthatet maximalt på sin egen sajt.Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se