Alla inlägg under januari 2012

Av shedlight - 30 januari 2012 16:25

Idag kom en friande dom i fallet med en 14-årig flicka från Serbien.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.843495-familj-frias-for-manniskohandel

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-frikanda-for-manniskohandel_6809295.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-frikanda-for-manniskohandel


/Notera att  i DN står underrubriken: Påstods ha haft 14-årig  sexslav.

DN har tidigare påstått att det var fråga om en sexslav, inte åklagaren.

Så vänder media sina egna överdrifter mot en 14-åring./Flickan togs till Sverige av vuxna för att  bli hustru till en 25-årig handikappad son.


Det är alltså fråga om ett barn som i och med denna friande dom ansågs ha följt

med frivilligt och låttit sig utnyttjas utav denna 11 år äldre man.


Flickan kommer från enkla förhållanden och från en situation där hon

 knappast kunnat välja över vad hon ville.

I ett samhälle som är styrt utav patriakala  föreställningar  om kvinnors och flickors roll.


I artikeln från GP står:


"Till stor del beror frikännandet på att den unga flickan ändrat sina uppgifter, inte bara i förhållande till vad hon sagt under polisutredningen utan också från en dag till en annan under den tre dagar långa rättegången.

Detta gör att åtalet faller eftersom det "i allt väsentligt" bygger på flickans uppgifter."Tingsrätten lägger alltså hela bevisbördan på ett barn.


Kan inte flickan bevisa att hon utsatts för brott så finns inget brott enligt tingsrätten.


Man gör ingen bedömning utav maktförhållanden.

Man gör ingen  bedömning över könstrukturella mönster.


Man förutsätter tydligen att en 15-årig flicka,  14 då hon fördes till Sverige, har

samma makt som tre vuxna personer.

Man förutsätter att  polisförhör och sedan domstolsförhandling är en

situation som ett barn helt enkelt ska klara av.

Något annat alternativ gives icke av tingsrätten.


Flickan blev gravid två gånger och fick missfall under tiden i familjen.

Hon besökte sjukvård flera gånger och skrevs då in under falskt namn.


Ur artikeln i GP:


"Flickan besökte läkare under falskt namn. Det talar för att det funnits något att dölja, noterar tingsrätten, som dock kommer fram till slutsatsen att den 45-åriga kvinnan inte haft den fullständiga kontroll över flickan som åklagaren hävdat"Kan det bli tydligare?


Att barn förutsätts vara små vuxna. 

Att barn förutsätts ha samma makt, samma mentala styrka och samma möjlighet att välja sitt liv.

I alla lägen.

Även 14-åriga flickor från ett extremt patriarkalt samhälle.

Där flickor kan säljas som varor.


Så illa fungerar vårt rättsväsende idag.

Uppenbarligen är det fritt fram att hämta hit 14-åriga flickor för att vara älskarinnor.

Flickorna klarar inte de svenska rättsprocesserna ändå.


För en tid sedan friades ett  antal män för att ha utnyttjat en 14-årig förståndshandikappad  flicka i prostitution.

Inte heller då gick det att bevisa brott ( utom ett fall med  mild påföljd: 3 mån fängelse)


Flickor är inte mycket värda i domstolssverige.

Dom är mer värda på den öppna marknaden tydligen.


Någonting är mycket,  mycket fel med vårt rättsväsende.


Och till sist :

Flickan i dagens dom, vad händer med henne nu?


Domen har  mål nr 15416-11

och  kan beställas på

gbg.tingsratt@dom.se


Inlägget kommer uppdateras när domen skickats och lästs igenom.


Tillägg 1 februari om domen.

Utdrag ur domen är blåmarkerade.


I domen vittnar den handikappade sonen, modern till sonen, fadern till sonen, och släktingar till dessa.

Alltså en hel familjeklan.

Flickan står ensam mot dessa.

Hon har dessutom sin egen  far som vittnar mot henne.

Inga låga krav som ställs på ett barn.


I domen står tydligt att det är flickans berättelse ensam som utgör bevisning.

Inga andra indicier, bevis eller t ex kunskap om hur flickor  brukar  behandlas i de här sammanhangen.


Åtalet bygger i allt väsentligt på målsägandens uppgifter


Så här resonerar rätten om varför flickan har ändrade sin berättelse efter de inledande polisförhören.


Det kan således konstateras att hon befunnit sig i en utsatt situation utan möjlighet att vända sig någonstans för att få råd eller stöd.

Hennes förklaring till varför hon lämnat osanna och överdrivna uppgifter under förundersökningen kan mot denna bakgrund inte lämnas utan avseende.


Alltså: å ena sidan är flickan helt utan stöd, och å andra sidan hävdar rätten självklart att det var osanna och överdrivna uppgifter som hon lämnade innan, så rättens slutsats blir:


Hennes vid förundersökningen lämnade uppgifter som åberopats av åklagaren kan mot denna bakgrund

inte läggas till grund för bedömningen i målet


Det här språkbruket och synsättet är genomgående igenom hela texten.

Hur Diesen skriver i boken Övergrepp, om hur dolmstolar handlar  i sexualbrott,  är definitivt  tillämpbart här.


"Förhören med parterna  är inte förutsättningslösa istället präglas förhöret med målsäganden av ifrågasättande och förhöret med den misstänkte av godtagande."


Det läggs en enorm börda på flickan medan däremot de vuxnas motsägelsefulla och ofta vaga och oklara berättelser, där de inte avkrävs  specificerade uppgifter TROTS att de är vuxna, godtas utan problem.


Det här är ingen förutsättninglös förhandling eller dom.

Den här flickan har inte en chans i den situationen hon befinner sig i;  

rädd och osäker  som det barn hon är.

Inte en chans.


T ex:

Om de pengar som familjen  i Sverige skickade till flickans far finner rätten troligt att de var ett utryck för  ren givmildhet.

 ...han /flickans far/var i behov av medicin, mat eller betala räkningar.

Denna förklaring framstår inte som orimlig och den går inte att bortse från.


Alltså en flicka förs till Sverige med avsikt att giftas med sonen, det står i domen, men familjen är endast vänlig och snäll mot  fadern i Serbien. Det tycker rätten är sannolikt.


Det anses också klarlagt  av rätten att en av de åtalade (M) har handlat som om hon har något att dölja.

Men det bortförklarar rätten:


Den omständigheten att målsäganden besökt läkare under falskt namn talar vidare för att det funnits något att dölja. Att en lapp med det falska namnet återfunnits i en handväska

som tillhör M talar också för att M i vart fall känt till omständigheterna

kring läkarbesöken men det går dock inte att dra några säkra slutsatser av detta.


Vidare.

Det kan dock hållas för visst att /modern i familjen/ haft mer omfattande kontakt med och inflytande över målsäganden än vad hon uppgett. Det kan emellertid inte anses utrett att hon haft kontroll över målsäganden på sätt som åklagaren påstått.


Flickan väljer i ett läge att skylla på en annan pojke som gjort henne gravid, helt enkelt för att hon förmodligen  är rädd.

Hon vet kanske inte då att de åtalade redan har talat om att de vet att sexuellt  umgänge redan

ägt rum mellan den handikappade  sonen och flickan.


Så DÅ tycker rätten att flickan ljuger. För att få allt att stämma.


Målsägandens uppgift om att hon haft samlag med en svensk kille och inte med /sonen/ - uppgifter som lämnades sent under huvudförhandlingen – framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion

och kan lämnas utan avseende.


DÅ anses det  vara en efterhandskonstruktion.

Men inte det andra som flickan tar tillbaka.

DÅ anses hon trovärdig.


Så håller det på.

Att fadern säger att flickan velat giftas bot med en man som är 11 år äldre, som är i ett tillstånd där han behöver tillsyn hela tiden, är inget som rätten verkas ifrågasätta.

Att fadern ger upplysning om att flickan haft en pojkvän i Serbien men i nästa andetag tycker det är naturligt att hon vill gifta sig i Sverige reds aldrig ut.

Det finns flera sådana motsägelser som lämnas därhän av rätten.

Bland annat att det hävdas att flickan blivit kär och ville ha sexuellt umgänge  med  sonen  och t o m varit drivande.

Alltså:.

En 14 årig flicka hävdas varit drivande sexuellt mot en 11 år äldre man som behöver ständig tillsyn. 

Detta verkar inte rätten invända emot .


Så människohandelsåtalet  avfärdas lätt  av rätten.

Sedan går det i flygande fläng:

Alla misstänkta  frias på allt:Våldtäkt mot barn

Hot och  misshandel
Våldtäkt
Sexuellt tvång
Medhjäp till våldtäkt
Medhjälp till sexuellt tvång.


Återigen, den här flickan hade inte en chans i vårt svenska rättsväsende.


.

Tillägg 27.2

Domen överklagas i avseende människohandelsdelen

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.863214-manniskohandelsdom-overklagas

'Fler inlägg i samma ämne

http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/01/11/7069968-orimliga-krav-pa-barn-i-domstolar-ger-natsajter/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/10/10/6421045-ingen-lag-ar-battre-an-dess-tillampning/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/06/01/5498242-fritt-fram-for-barnsexhandel/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/02/18/4640803-helikopterran-contra-barnhandel/

Av shedlight - 26 januari 2012 10:23

Två herrar ger en föreläsning med titeln "Skärpning tjejer".

http://www.svd.se/kultur/ar-det-kvinnor-som-ska-rycka-upp-sig_6797433.svdSer man i historien är det knappast en skärpning som behövs från "tjejerna".


De som har vågat kämpa för kvinnors mänskliga rättigheter har varit kvinnor(=tjejer) med livet, hälsan, och friheten som insats.


Så ser det fortfarande ut 2012.

Den kvinnliga krönikör som sticker upp  mot mansväldet får veta att hon är just det - kvinna.

Och inte människa.


Könsord, nedlåtande omdömen om utseendet och mentalt tillstånd är bara en mycket

 förskönande omskrivning för hur det ser ut.


Den som vill se kan titta in här på lite  internethat.

http://noboytoy.blogspot.com/search/label/SOPTIPP%20F%C3%96R%20N%C3%84THAT


När kvinnor kämpade för rösträtt förhånades de av  män med makt, för inte kunde kvinnor begripa politik.

Ofta tyckt av äldre herrar.


När kvinnor strejkade i den stora telefoniststrejken 1922 så beskrevs de strejkande  som prostituerade av medias manliga journalister.

Dessa mansbrigader beskrev också de kvinnor som talade för sina rättigheter då, som att dessa hade ett språkbruk som kom "från en usel bordell". Vilket visade dels det mediala motståndets  nivå (den tidens flashbacknivå), dels  vad journalister visste om språkbruk på bordeller och dels vilken kvinnosyn  de hade.

Men ändå:  Skärpning tjejer!


I arbetarrörelsens  LO (som idag är aktuellt) så har kvinnor motarbetats  länge trots att de

utgjort en betydande  andel av de anslutna.

Att fruntimmer skulle tala och föreläsa ansågs löjligt.

När kvinnor skulle tala lämnade de manliga ledamöterna rummet eller började läsa tidningar.

Men som sagt: Skärpning tjejer.


I pigdebatten som har förts en stor del av förra seklet på olika fronter, från pigor till hembiträden, så

drog de män som styrde ut på att införa  reformer för just denna skara arbetare ända till dess att det i princip inte fanns några hembiträden kvar.

Alla stora manliga mansdominerade sektorerna hade fått arbetstidslagstiftning sedan länge , men inte denna kvinnodominerade  lågstatusgrupp. Den fick utgöra ett undantag alla år enligt  den manligt dominerade politiken.

Återigen så:  Skärpning tjejer.


Idag har vi andra mer tysta RUT-kvinnor som gör jobben, för att män ska slippa städa.

Kvinnor som ingen vet något om eller vill veta något om.

Men Skärpning tjejer, säger äldre herrar  -  de som inte  behövt lära sig städa..I Sverige vägrar byggbranschen släppa in kvinnor  - idag - trots att kvinnor försöker få in kvinnor.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/byggbranschen-valjer-bort-kvinnorna_6151149.svd


Men det är "tjejerna" som ska skärpa sig.


I Sverige är Försvarmakten precis lika kvinnofientlig idag som för 30 år sedan visar en avhandling.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nygamla-konsroller-i-forsvarsmakten


Så ser det ut lite överallt idag - men inga herrar behöver skärpa sig.


Och i kommentarsfälten gillas de som hånar kvinnor allra värst.

Och så dyker det upp sexanspelningar, kränkningar mot krönikören,  osv som om de som

kommenterar  inte visste redan  vilka som borde skärpa sig.


Så säg ifrån för vi måste höja våra röster om  igen och om  igen.


Så:  de kvinnor som hör denna "föreläsning" av herrar som talar om att "tjejer"ska skärpa  sig,

 borde unisont resa sig som en kvinna  och säga ifrån:

SKÄRPNING GUBBAR!

 

Av shedlight - 24 januari 2012 15:52

Ompublicerat inlägg från 13 jan p g  a angrepp på bloggen  - 2:a  försöket

Kommentarerna till det ursprungliga inlägget kommer i särskilt inläggOm sexism i Sverige och hur den kan ta sig uttryck .

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.826424-smiskstrategi-hos-pojklag-i-innebandy

http://www.dn.se/sport/sexism-i-innebandytraning

http://www.svd.se/sport/tranades-med-sexistisk-taktik_6767793.svd

http://www.dn.se/sport/forbundsordforanden-om-taktikorten-chockerande

http://www.dn.se/sport/anvande-sexistiska-taktikkort--polisanmals


I det här fallet uppenbar grov sexism.


Normaliserat av vuxna män, som i sin tur för över normer på 14-åriga grabbar.

Så som det alltid fungerat; gubbarna lär upp grabbarna, hur dom ska tas , tjejerna.


Ingen förälders tycks ha reagerat för att de använde "tjejnamn" i undervisningen.

Ingen annan i klubben heller, för fler måste ju ha känt till det.


Det var helt enkelt:

Vardagssexism.


När det blir känt säger en av de ansvariga männen i klubben, "tråkigt att någon känner sig kränkt".

Tråkigt att någon känner sig kränkt?

Så mycket förstod denne idrottsansvarige man.


För några dagar sedan väckte en "skämtteckning" i Metro stor uppståndelse för att

den var rasistisk.

Ingen nämnde dock att den OCKSÅ förtingligade kvinnan och gjorde hennes kropp till något som skulle kommenteras och överlämnas från man till man.

Kvinnan som en bytesvara fanns inte ens uppe till debatt.


Regissören von Trier gjorde bort sig när han uttalade sitt stöd till nazism.

Har har dock inte ansetts göra bort sig för att han visar en unken kvinnosyn.


En krönikör i Expressen blev utsatt för skarp kritik för en främlingsfientlig text.

Samma krönikör har både uttalat och skrivit negativt om kvinnors värde utan problem.


En annan krönikör i samma tidning skrev en krönika om hur han ser att invandrade männskor

lurar honom och fick mycket kritik.

Samma krönikör har uttalat sig negativt om kvinnors värde och utan problem.


En krönikör i AB, mångårig sådan, har tidigare grovt smutskastat en utsatt kvinna och en mycket utsatt flicka. Krönikören, och författaren, hyllas ständigt och andra journalister kryper för honom.


En amerikansk skådespelare har upprepade gånger visat att han har en unken kvinnosyn.

Han hyllas ändå på nätet.


En modeskapare åker ut ur kylan för att han är rasistisk.

Att han varit sexistisk under många år spelar ingen roll.


Breiviks handlande har bara studerats och omskrivits i media ur ett främlingsfientligt prespektiv.

Han starka anti-feministiska tankar och hans åsikter att kvinnans jämställdhet är av ondo har inte fått någon uppmärksamhet. (Utom av tidningen Feministiskt perspektiv )


Det finns mängder av exempel på att sexism är normalt.
Där rasismen är en skamfläck.
Ändå är rasism och sexism densamma!
Mot de andra.
Kön och ras spelar ingen roll där.

Men kvinnan drar som alltid det kortaste strået. Hon får inget skydd.


Varför ?

Därför att media är sexistisk till sin grundform idag och hur ska de då kunna kritisera sig själva?


Varför annars alla dessa nakna kvinnor i alla media?


Nu har alltså en innebandyklubb uppmärksammats för extrem sexism.


Lägg märke till att tidningen som gjort det är Feminstiskt Perspektiv.

Ingen annan media.

Det visar återigen att normaltillståndet i media har en djupt sexistisk grundton.


Sexism ligger där hela tiden som en avklädd kvinnokropps-dörrmatta som alla trampar på varje dag.


Vad hade hänt om innebandyklubben skrivit lika nedlåtande mot "negrer" eller judar?

Då hade Mansmedia uppmärksammat det för längesedan.


Trots att det är kvinnor som våldtas, misshandlas, mördas, kränks, trakasseras och diskrimineras

mer än någon annan grupp idag i Sverige.


Eller i världen.


Men forfarande, trots detta, tillåter media att kränkningar av kvinnor ska vara ett diskussionsämne.


Fortfarande får män tycka till om rätten att kränka!


Män dominerar i medias komentering och de dominerar stort

de är de som får sätta agendan- gång på gång.


Det som aldrig får sägas, är att Män som hatar kvinnor tagit över media totalt.


Män som alltså kända för att ha en extremt negativ kvinnosyn och för att gärna kränka kvinnor.

Den här bloggen har mängder av exempel på detta under främst mediakategorierna.


Och GP frågar dessa män: Vad tycker du?


På det sättet normaliserar en tidning, som får miljoner i presstöd för att värna allas lika rätt,

att män får kränka kvinnor.


GP har valt att sälja ut kvinnokroppen till männen i kommentering.

Och de är inte ensamma om detta fenomen: att män som hatar kvinnor får kommentera kvinnor.

För det är ju så det ser ut.

Och kvinnoföraktet växer - jämställdhetstanken försvinner bort.


Dessa män som hatar kvinnor får alltså normalisera sin sexism i media - den media vi själva
stödjer genom skattepengar, män som kvinnor.
Så kvinnor är och förblir andra klassens medborgare.

Kan det vara tydligare?


Kvinnor ska inte ha samma skydd mot kränkningar och diskriminering som andra grupper har rätt till.

Så tycker samhället. Och Mansmedia.


Och våldet mot kvinnor i alla dess former, fortsätter oförminskat i Sverige.


Tillägg 1425:

På Expressen får man rösta om det är rätt att vara sexistisk eller inte.

Antar att de anser att man även ska rösta om man rätten att vara rasistisk eller homofobisk - också.

Annars är det ju hyckleri och ett mycket talande exempel för just: Mansmedia


***


Tillägg vid andra publiceringen


Taktikkorten kunde lika gärna ha använts i styrelserummen och av företagsledningen i näringslivet.

Ta t e x direktören som hade följande programförklaring:

Kursprogram för killkursen ”Evert”

Dag 1:
Samling. Vi tar en bärs, vilar litet på sofflocket och bläddrar lite i Fibban.
INLEDNINGSDISKUSSIONER
Kan vi vända på kalsingarna mer än fyra gånger?
Hur skall vi få bort kärringarna från trafiken?
Vi kollar igenom några gamla videoinspelningar från Tipsextra.
Kamratafton med grogg och p-rulle.
Dag 2:
Sovmorgon
DISKUSSIONER
Vilken deodorant döljer svettlukten bäst?
Så tvingar man kärringen att vara hemma med ungarna.
Hur spöar man kärringen utan att yttre tecken på våld uppstår?
Kvinnlig rösträtt: Bara i kommunalvalen, eller inte alls?
LUNCH: Råbifff och en stor stark.
Lumparminnen.
Vi jagar höns på Stadt.
Dag 3:
Sovmorgon. Släng ut ev. övernattade höns.
Kaffekask.
FRAMTIDSFRÅGOR
Hur startar vi fler herrklubbar?
Hur förbättrar vi kontaktombudsverksamheten på våra systembolag?
LUNCH: Stångkorv och ölhävning.
Vi åker hem och ger kärringen en örfil och visar vart skåpet skall stå.


Behöver jag tala om att direktören utövade våld mot kvinnan och barnen?


Det är självklart så att det finns ett samband mellan en osund kvinnosyn och männens våldshandlingar.

Att det är vuxna män som använder korten och programmen säger det mesta om dessa män.


Det ENDA som är olyckligt i sammanhanget är väl vice ordförande i Engelholms FBC Leif Winterhofs okunskap samt snedvridna kvinnosyn.


Ungefär lika olyckligt som när direktörers rattfylleridomar så olyckligt går upp i rök…

Ja, för män är mycket så olyckligt…


Jag citerar tränaren Christian Hägerström:

”Förstå mig rätt nu (dvs utifrån min snedvridna kvinnosyn). Du ser på detta utifrån ett väldigt vinklat perspektiv (dvs ett likabehandlingsperspektiv och med utgångspunkten alla människors lika värde) när du sitter och tittar väldigt starkt (dvs jag vill förminska mitt handlande och konsekvenser av mitt handlande nu när jag blivit tagen på bar gärning) på enbart detta (att det har framkommit att vi har en osund kvinnosyn måste kunna förmildras med något annat gjort).

Vår förening har en otroligt stark värdegrund (med andra ord så företräder, helgonförklarar, lovordar, föredrar och högaktar vi män samt återigen män), där vi är väldigt mycket emot mobbning (iaf mot oss vuxna (??) män när det nu framkommit hur sexistiska vi är), rasism, sexism (enligt vår definition är det när vi inte får tillräckligt med sex som ju är vår lagliga rätt).

Vi agerar väldigt proffsigt utåt (det anser vi själva iaf utifrån vår begåvningsnivå och våra referensramar). I dina ögon (dvs en kvinnas ögon) har detta blivit stort (eftersom vi inte nu kan fortsätta på samma sätt som förut), men i våra ögon väldigt lättsamt (för oss är det ju självklart att män har rätt att smiska och tafsa på kvinnor och att kvinnor är mindre värda).


Lite olyckligt så föll Christian Hägerströms slutkommentar bort i artikeln, men jag har lyckats hitta den.

Nu vänder vi blad och tar en kaka till (dvs flicka) till kaffet och låter allt vara som det är…


Kommentarer  från Frida med bloggägarens svar.

Frida

När jag var 14-15 år och gick i högstadiet så hade jag en lärare som var dum i huvudet och älskade sexistiska skämt (en morgon på morgonsamlingen drog han den här: "Vem har störst fitta i djungeln? Svar: Fladdermusen") nästa dag så sa han att vi skulle ha frågetävling igen och då sa jag att jag inte ville delta om nivån skulle vara på samma sätt som dagen innan, han frågade vad jag menade jag svarade då att gåtan var sexistisk och jag hade ingen lust att delta helt enkelt. Han blev FULLKOMLIGT rasande. Han var helt röd i ansiktet och tvingade mig att sitta kvar i ett samtal efter detta och då gapade han om att jag inte hade någon humor, hans tidigare klasser hade tyckt att de var jättekul skämt osv, jag svarade att jag inte fann det de minsta lustigt och inte uppskattade hans sätt då svarade han bara: nej, jag tycker inte om dig heller.
Man kan undra varför en 35-årig manlig lärare tycker att de är okej att skrika på sin 14-15åriga elev?
När vi spelade squash på gympen och det gick uruselt för mig coh min kompis så gapade han till oss: "sluta spela som om ni vore handikappade kärringar i rullstol", vilken trevlig och proffsig kommentar av en lärare istället för att hjälpa oss eller bara låta oss försöka och skita i det. Alla tjejer i klassen tyckte som jag men ingen ville göra något för då "kanske han sätter IG på oss som straff", jag fick med mig en kompis och vi gcik till vår kvinnliga rektor hon svarade: ja, nu skämtade han ju så en gång bara vad jag vet och gympan vet jag ingenting om så ni får ju helt enkelt återkomma om det händer igen och inte överreagera.
TACK SOM FAN! Sen undrade de varöfr man skolkade och var skoltrött och hatade vuxna/lärare?????????Den jäveln (manliga läraren) fick dock sparken 3 år senare fick jag höra för att han var öppet sexistisk mot en elev av kvinnligt kön och slet sönder hennes uppsats som inte dög, rektorn hade råkat se det och hade inget annat val än att agera.


shedlight

Det du berättar är ju inte klokt! Jag blir ursinnigt arg.

Självklart blev denne grottman så högröd när du kritiserade honom; hans egen skam och skuld kom ju då i dagen.

Sådana lärare ska bort.Har inte i skolan att göra.
Ett klart misslyckande för lärarutbildningen i detta fallet.

En bra självkänsla och ett gott självförtroende är det viktigaste man kan bära med sig i livet och den ska inte förstöras utav omogna män. Det är oförlåtligt!

Bra att du sa ifrån!

Hur denne man såg på flickor var också något han tog med sig överallt, det kan man vara säker på. Oroväckande.


Frida

Ja, han var galen. En tvättäkta idiot.
Men man har så mkt med sig från den skitskolan, vi hade tex inte skilda toaletter (dam och herr) utan samma och eftersom jag gick montessori så var man tvungen att städa tillsammans och vi tjejer tyckte det var äckligt att städa efter killarna för de pissade på ringen och smutsade ner mer och vi tyckte också det var pinsamt för vi hade genomskinliga påsar i papperskorgarna så killarna såg våra bindor och tamponger när de städa och de tyckte att det var äckligt. Jag tog upp detta (återigen själv för alla var rädda för IG) med en kvinnlig lärare och hon säger då: Men Frida, det är väl inte jämställdt med skilda toaletter? Så jobbar vi inte här!
Snacka om idioti, kolla vilken restaurang/café som heslt klart det är skillda toaletter - varför inte på en skola? Har inget med jämställdhet att göra, och att ignorera ett barn som ber om detta och när hela klassen tycker samma är oförskämt. Det värsta de sedan gjorde mot mig var avslutningen i nian, alla fick ett diplom med en finurlig text av lärarna där det stod vad lärarna trodde att man skulle bli "när man blir stor", alla fick träffsäkra roliga saker så kommer mitt diplom som de läser upp högt för klassen: "toalettrengörare och utformare" jag kände mig förudmjukad (alla lärare gapskrattade och sa: "ja du kämpade så himla mycket med dina skillda toaletter, haha)och blev ledsen för att ingen tog mig på allvar och inte gav mig ett kul yrke utan hånade mig istället. Jag hatade dem allihop.


shedlight

Det här låter som mobbing.

Vitsen med skämt är att ALLA ska tycka det är roligt, även den som är föremålet för skämtet.

Man ska skratta med varandra, INTE mot. För då blir det mobbing.

Om vuxna inte inser detta låter det mycket illavarslande. De normer vuxna visar formar eleverna.

Det här låter som en riktigt dålig skola.


 

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.

Av shedlight - 23 januari 2012 13:51

Lydia cacho har fått Palmepriset.

http://www.dn.se/kultur-noje/hon-vet-att-hon-ar-avlyssnad-pa-telefon

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.835226-saviano-och-cacho-far-palmepris

http://www.svd.se/kultur/palmepris-till-roberto-saviano_6789703.svd

http://svt.se/2.27170/1.2684373/palmepris_till_roberto_saviano

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4924079

http://www.svd.se/kultur/mexiko-ar-forbannat-av-privat-och-statligt-vald_6804605.svd


Lydia Cacho är en mycket modig kvinna.

Hon har hotats till livet, lever under ständigt dödshot och ägnar sitt liv åt att hjälpa de som

 utnyttjas av andra för deras nöjes skull.

Det är förenat med livsfara att avslöja sexhandeln.


Lydia Cacho har skrivit boken "Maktens slavar" som kom ut på svenska för några månader sedan.


Aldrig förr har slavhandeln för sexuella syften, för att mätta mäns efterfrågan på kvinno-

och barnkroppar, varit så stor som nu.Hon skriver om:

Turkiet och den stora handeln med utländska  kvinnor om pågår i den legala prostitutionen.

Israel och Palestina och om hur kvinnor på flykt faller offer för könshandelns profitörer.

Japan och den komplexa organisationen som finns runt prostitutionen och om den livsfarliga Yakuzimaffian.

Kambodja där småflickor får lära sig att leka yum-yum åt västerländska män och får godis som tack.

Burma och de förintelseläger som finns med kvinnor och flickor där de utsätts för obeskrivliga övergrepp och där de dödas när de tjänat ut, fasor som  ännu är okända för världen;  för kvinnor är Burma ett förintelseläger.

Argentina och Mexico där droger , vapen  och kvinnohandel följer samma mönster, samma kanaler, där samma människor är inblandade , men där just kvinnohandeln förminskas  och negligeras.


Hon skriver om kunderna som hela tiden vill ha yngre och yngre flickor, mer och mer avancerade tjänster utförda , som hela tiden hävdar frivillighet när de borde se något annat,  där flickor som aldrig fått välja utnyttjas , där kvinnor i olika åldrar  som varit i prostitution så länge de kan minnas fortfarande anses frivilliga,  där barn som föds in i sexhandeln  av mammor som är fast i den, anses som tillgängliga utav det skälet.


Hon skriver om den nödvändiga penningtvätten, om att unga pojkar tränas i hallickskolor, att nyliberalism med sin brist på känslighet  berett vägen  för en  ständigt ökande global sexhandel, att militärer och arméer driver fram prostitution och att maffians makt  ständigt växer i prostitutionens spår.


Hon skriver om hur sexindustrin har outtömliga resurser till sitt förfogande medan de organisationer som hjälper sexindustrins offer, får kämpa för sin existens.


Hon skriver om hur de som får hjälp från en plågsam tillvaro snabbt ersätts med nya fattiga  flickor och kvinnor.


Hon skriver om hur den politiska och dömande makten och hur den ekonomiska  och mediala makten  är inflätade med sexhandeln som kunder och beskyddare, där deras involvering ger åtalsimmunitet  åt brottslingar och även beskydd och upphöjelse.


Hon skriver om hur de som driver  näthandel  med kroppar har kontroll på vilka som ansluter sig, via ip-nr , och hur detta kan uttnyttjas som utpressning .


Hon skriver:


Jag blev förfärad över de mekanismer  olika samhällen använder för att normalisera ett av de värsta uttrycken för våld: koloniseringen av kroppen.

 Lydia Cachos bok innehåller 367 sidor om fruktansvärda ofattbara övergrepp, kallhamrat utnyttjande, obegriplig egosim, oerhörda vinster till kriminella och en ständig ny införsel av kroppar i en växande sexindustri.


Läs den. Världen kommer inte att vara likadan efteråt.


En intervju med Lydia Cacho finns att läsa här

http://www.svd.se/kultur/mexiko-ar-forbannat-av-privat-och-statligt-vald_6804605.svd


 Lite från boken Maktens slavar:


Sexismen är på väg tillbaka, starkare än förr och med tillgång till nya effektivare resurser för marknadsföring. Eller rättare sagt: i en del länder har sexism aldrig försvunnit, den har bara förklätts i politiskt korrekt tal. s 200


Man måste att ständigt utsätta flickorna för porr få dem att se det sexuella utnyttjandet som något normalt, få dem att tro att de själva valt att göra det de gör.. ..s 201


Om vi verkligen vill göra något åt prostitutionen, måste vi se torskarnas roll, och de måste ta ansvar för sina handlingar. Prostitution är en fråga om tillfälle och beslut, och valet är kundens...

Han väljer att åka till platser i fattiga länder där det finns sexturism, eftersom han känner sig sviken eller förråd i sitt förhållande till västerländska kvinnor... s265


I Spanien finns det högerextrema grupper som bidrar ekonomiskt för att de prostituerade ska kunna organisera sig samtidigt som de på den politiska arenana tar avstånd från dem. I samma land finns en maffia som utnyttjar tvångsprostituerade och driver 4000 bordeller som inbringar 18 miljarder euro om året.... s 318Efter frågan på barnpornografi ökar... ständigt, och kunderna blir alltfler på bordeller där unga flickor hålls som slavar, de vill ständigt ha yngre flickor som inte kan försvara sig. Ändå förbigås kunderna i de flesta studier om den här tragedin.

Människohandel fortsätter att öka....

Man kan till exempel fråga sig varför det är så tyst om den prostitution som förekommer i samband med affärsresor och kongresser. ....s 322Av shedlight - 23 januari 2012 10:30

I USA växer det konservativa abortmotståndet.

En ledare i GP om detta,

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.835044-sorglig-abort-debatt-i-usa


Det är kvinnan som står i fokus, det är kvinnan som ska lida, som ska titta på ultraljudsbilder, som hånas och hotas utanför kliniker, kvinnan som ska begränsas i möjligheter att få säker hjälp.


Hur har då kvinnan hamnat  i denna situation? Hur har hon gjorts ofrivilligt gravid?


Återigen går det att konstarera att en ledare tar upp ämnet och tar tacknämligt ställning

för aborträtt, men som undviker vad frågan handlar om - egentligen.


En friskrivning av mannens sexualitet och tolkning av vad sexualitet är,

och rätten till en kvinnokropp.

Och skuldbeläggande av kvinnokroppen  - som en undanglidande manöver.

Så osynliggörs mannens -IGEN.


Man kommer aldrig att komma åt de konservativa  om man inte tar upp mannens skuld och ansvar för sin sperma.


För det handlar inte om liv. Som nämns i ledaren.

Årligen dör 500.000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning, huvudsakligen i fattiga länder.


Detta fortsätter i princip oförminskat år efter år.

Så det där med liv är bara en schimär, en falsk tillvitelse.

För varför tillåts annars  alla dessa kvinnor dö och ofta  lämna moderlösa barn efter sig?

Barn som är extremt utsatta utan en mor?

Varför inte en samlad världs-protest ifrån de konservativa?


Så det handlar alltså om okänslighet för liv men makt över kvinnokroppen  och att få använda den - ifred.


I en tidigare  i ledarartikel, i en  annan tidning, som också tog upp samma fråga ur ett annat perspektiv

skrevs  följande inlägg.

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/20/6699784-alltid-samvetenar-det-galler-kvinnors-kroppar/


Ur inlägget  - som även är aktuellt här - som alltid när abortfrågan är uppe.


I hela ledarartikeln nämns inte en enda gång ordet; S-ordet:

SPERMIER.
Återigen dessa konservatister som tror på uralstring? Eller?
Hur är det möjligt? 2011?


Blir kvinnan gravid för sin egen utlösnings skull ?

För att HON har njutit för mycket?

Och ska nu avkrävas ansvar genom att straffas lite extra för det?

Känna att hon gör något fel när hon vill ha abort?

Är det det, som är vitsen?


Nej, inte alls.


Mannen har fått utlösning ; INTE kvinnan.

Så kvinnan ska straffas för att mannen fått utlösning.

HON ska skämmas där på sjukhuset när läkare vänder henne ryggen.


Så ser det ut över världen :

kristna konservatister, katoliker, islamska fundamentalister tar varandra broderligt i hand - när det gäller kvinnans mänskliga rättigheter.


För det handlar som vanligt om de urgamla patriarkala föreställningarna:
Mäns rätt att bestämma över kvinnokroppen


***

Av shedlight - 21 januari 2012 12:35

Det är tio år sedan Fadime Sahindal mördades.

Det uppmärksammas på olika sätt.


Bl a skriver Katarina Wennstam här

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14244191.abSamtidigt så skriver en del debattörer att det finns ett felaktigt och snävt synsätt av ”feminister”.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.833521-sluta-forklara-fadimes-dod-pa-fel-satt


I andra änden finns sverigedemokratiska och olika rasistiska element som utnyttjar det

 här skeendet för att verka i sin främlingsfientliga anda.

Att de samtidigt får oväntad draghjälp i sitt hat mot feministers jämställhetsarbete, det blir en extra

 bonus för dem som snabbt utnyttjas i tex radiodebatter.


Däremellan har vi de flickor och kvinnor som far illa idag.


Från ett extrem totalitärt förtryck där varenda steg bevakas till ett liv som mamma och hemmafru,

där mannen är familjers överhuvud och har ekonomisk makt.

Det är ingen tvekan om att våld mot kvinnor är just våld mot kvinnor.


Det är heller ingen tvekan om att våld mot kvinnor kan se helt olika ut  globalt.

Det är som en månghövdad hydra.


Varje huvud ska synliggöras på precis det sätt som  är mest verksamt.


Det heller ingen tvekan om att det är  i grunden djupt patriarkalt styrda samhällen

och familjer som möjliggör våld mot kvinnor och barn.


Ett patriarkat som tar sig i uttryck i  bla hedersproblematik och kontroll av framför allt

flickors liv och sexualitet, där flickor blir en ägodel snarare än en människor.


Då har vi å ena hållet

Våld mot kvinnor och en patriarkal sexuellt förtryckande samhällsordning


Och å andra hållet

SD och andra främlingsfientliga krafter som  vill skuldbelägga både invandring

och feminism-jämställdhet


Det finns bara ett svar på detta dilemma:

att återinföra ordet könsmaktsordningen.


En historisk och global gigant som förklarar allt våld och förtryck mot kvinnor och barn.

Överallt och i alla tider.

Men som just därför  avskys av de främlingsfientliga.


På samma sätt som en terrorist i Norge drevs av ett feministhat och ville döda urmodern för kvinnors jämställdhet i hans land.  Men där tystades kritiken mot feminism av någon anledning ner  i media.


Men nu när de främlingsfientliga framför sin falska kritik, lyssnar media och andra debattörer.


Men då i Breiviks kölvatten, som var fullt av feministhat, så var det märklig lugnt jämfört med

den kritik som nu förs fram mot de som alltid står på de förtryckta kvinnornas sida.


Så ordet behövs mer än någonsin.

Könsmaktsordningen.

Detta ord som skiljer de som bryr sig från de som hycklar.

Och hedersproblematiken är en del av denna historiska underordning.

Här står utmärkt om detta.

http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/


Det största hotet mot att hjälpa flickor och även de pojkar, som utsätts av

våld är skräcken för att bli kallad rasist.

Detta främjar rasism.


För ju mer lamslaget rättsväsendet står i sin rasismpanik, ju mindre  vi gör åt det,

desto mer vinner de främlingsfientliga krafterna.

För ju mer våld, desto mer argument får de mot invandring.


De skyr inte våld, det vill bara kunna använda det för sina syften.


Så visa det vapnet som de som hycklar med sin medkänsla, avskyr;  visa könsmaktsordningen.

Inget ord väcker samma hat från de extrema krafterna som detta ord, där skiljer man

agnarna från vete, de som hycklar från de som verkligen bryr sig.

Där avslöjas de som likt Breivik, hatar feminism.


I boken Kvinnornas Svarta Bok samlas olika skrifter om förtryck, diskriminering och våld mot kvinnor.

På dessa femhundra  sidor avhandlas kvinnors olika situationer och erfarenheter av förtryck runt om i

världen. Som tex


irakiska kvinnors heder

hedersbrott i Europa

slöjdebatten

feministerna i Iran

förtryck mot palestinska kvinnor

tvångsäktenskap


Just så som det här specifika våldet, hedersproblematiken,  ska behandlas:  med kunskap om

det här huvudet på hydran. Hur det här  fula huvudet ser ut och uppför sig.

Utan att mista perspektivet samtidigt. Man måste slå både specifikt och allmänt.


För alla kvinnors skull överallt.

Dom dödas inte bara i Sverige, dom dödas överallt.


Överallt är det ett patriarkalt förtryck och ett förtingligande av flickor och, senare i livet,  kvinnan.


Med ett könsmaktsperspektiv kan inte någon polis fega ur med att säga att han inte

 vill bli anklagad för att vara rasist, när han överser med ett mord. När det egentligen handlar

 lika mycket om likgiltighet för kvinnovåld.


För det går ihop: rasism och likgiltighet för kvinnors värdighet, rättighet och säkerhet.

Och rätten att som man definiera verkligheten.


För kvinnors skull, för  flickors,  för de  pojkar som inte får leva de liv de vill, för de som till slut

tvingas acceptera förtryck:


Återinför könsmaktsordningen

Så slipper vi hycklarna.

Av shedlight - 19 januari 2012 16:11

/Uppdatering 27.6 

I höst kommer en antologi om det våld som riktas mot främst kvinnor i deckare.

Mycket bra initiativ. /


I en utmärkt debattartikel skriver Katarina Wennstam om att våldtäkt skildras vällustigt på film samtidigt  som jämställd sexualitet  inte får plats.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/filmbranschen-vill-hellre-ha-skrik-av-smarta-an-av-vallust

Även Malin Ullgren skriver om detta ämne i en krönika.
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-valdtaktsskildringar-ar-en-sjalvklar-del-av-underhallningsvaldet

Det här är någonting som genomsyrar vårt samhälle.
Inte endast på film.

I språket, både det talade och det skrivna, så undviks vissa ord som stöter bort.
Däremot omsluts andra ord som ska kittla.
Som ska vara hemligt lockande.
Fast ingen låtsas inte om det.

Och förtryck och manlig överhöghet skildras som något kvinnor vill omsluta.

Nyligen återgav både DN och AB hur en amerikansk presidentvalskandidat stöds av sexindustrin.
En två veckor gammal nyhet som man dristade  sig till att plocka upp. Fast man skrev förstås inte om sexindustrin.
Man skrev "han vet vad kvinnor vill ha".
Man skrev inte " han vet vad män vill ha och anser sig ha rätt till"
Hur kittlande hade det då  blivit för de manliga  läsarna?  De, som är i majoritet.
Och den kvinnliga minoriteten - dom  lär sig hur landet ligger.
Media sätter pliktskyldigt citationstecken, man tvår sin händer lite.
Men inte ett ord om att hallicken, den ökände Dennis Hof, är välkänd för sina hårda
metoder, för att vara den som bestämmer. Ingen kvinna sticker upp där.
Allra minst i hans "stall" eller i hans kaninfarm.
Att kvinnor i dessa läger är i princip livegna, stod det heller inte ett ord om. 
Det blir inte så kittlande.


Inte heller skriver man om sambandet mellan våld och prostitution, för  just där ska våld hållas borta.
Långt borta.
Även i riksmedia.
Nej, där ska prostitution ska skildras putslustigt, hej och hå! 
Leende kurviga kvinnor som hejar på sin man.


Men inte i film.

Där är mord på prostituerade ett  vanligt tema.


Men det finns fler exempel när våld är tabu.


AB gjorde reklam för ett hotell i Prag.

"Bo gratis spela in porrfilm!"

Med öppnad kommentering.

Inte ett ord om att det handlade om prostituerade och att dessa är mer eller mindre tvingade

att delta och få sin nakna kroppar med en främmande man i, utlagda på nätet. För all tid.

Nej, allt skulle vara spännande och galet kul.  Något för de svenska läsarna?

Även då var våld långt borta.


I SvD skrivs om kärlekshotell.

Kärlek - så fint och trevligt.

Att det handlade om prostitution döljdes väl under ordet "kärlek".

Och var fanns den  "kärleken"?

Det kanske inte hade varit så kittlande med prostitutionshotell.


Nej, våld och våldtäkt och fruktansvärda övergrepp skildras när det anses  

finnas medial anledning.

Men då lite lagom, och deinitivt inte så man begriper.


Hur skildrade media Göran Lindbergs rättegång och vad han gjort sig skydlig till?

En tunnare och tunnare man blickade sorgset in i bilden.

Några krönikörer skrev lite tårdrypande om den sorgsne, men inget om det bråddjup som finns därute i samhället.

"Unga som säljer sex" skriver AB, men något samband med män som Lindberg, som möjliggör övergreppen blir svårt att hantera. Unga och sex blir lagom nivå.


Hur skrevs det om serievåldtäktsmannen i Örebro?

Hur han fungerade, hans kvinnosyn, hur han konsumerade porr, vad han såg, hur hans hans gärningar skapades?

Ingenting.  Han gjordes istället helt obegriplig. Så blir det ett mörkt hot därute bara. För kvinnor.

Ett detaljerat återgivande i vissa fall av det grova våldet fick plats, med ett korrekt avståndstagande,

men vi begrepp forfarande inget, det förblev diffust.


Förutom att excellera  detaljer om hur dessa smygande farliga män, dessa utstuderade kvinnoplågare, som

hanterar och beter sig mot kvinnor och flickor finns det något mer. Det blir som i  filmvärlden.

En kittling där också. Mellan raderna kommer det fram, den skräckblandade förtjusningen.


Men ibland så presenteras mäns överhöghet rakt på.  Utan eftertanke.


I Kulturkanalen skildras främlingslegionen, genom en sorts hjälteskimmer.

De unga spänningstörstande männen intervjuas, deras verklighet med hårda övningar och

med diktatoriska officerare, hjälper till att glorifiera dessa  Riktiga Män.

En speakarröst beskriver vad som sker i bild och hur drillningen går till av unga grabbar väg

till att bli Riktiga Män.

 Plötslig säger rösten " de har bara ett antal barer och ett 20-tal brasilianskor att roa sig med på fritiden". 

Stopp där!

Här får vi får plötsligt in i vårt medvetande att "några brasilianskor" är något unga testosteronstinna Män

roar  sig med. Så normaliseras, utan att vi var beredda på det, att mäns sexualitet är något självklart

och deras behov av kvinnokroppar  att roa sig med också är något självklart.


Så språket  i media lär oss dagligen att kvinnor är till för mäns behov och att kvinnor

 är i deras våld.

Det är den verklighet som  även flickor får sig till livs dagligen, utan att någon ens tänker särskilt

mycket på det som ens ett problem.


Några rubriker i media där ordet sex används som en lindring av övergreppen:
-En pappa har mångårig "sex" med sin dotter. Inte våldtäkt.
-En annan man  blir" åtalad för sex". Som inte ens är ett brott.
-En lärare utövar "elevsex".  Inte våldtäkt mot barn i  beroendeställning..
Långsamt lärs vi, långsamt trubbas vi av. Och vänjer oss.


Sex blir som en kittling, även när det skett något så hemskt som en våldtäkt mot ett barn.


Det som skildras i filmvärlden påverkar media och tvärtom

Samhället skapar en norm att våldtäkt och övergrepp är något lite, lite, lite vällustigt.

Inte själv övergreppet, utan skildringen om det.

 

Maria-Pia Boëthius återger i sin fantastiska bok Mediatan att våldtäkter i media skildras ur ett

sexualiserat och just kittlande perspektiv.

Om att inget görs för att försöka komma åt problemet med dessa globala våldtäkter som kvinnor

utsätts överallt för.

Inget för att komma åt problemets kärna:

Det patriarkala synsättet på våldtäkt som en erövring som finns i botten och att

 sexualiten är förbehållen männens behov.


"Men i själva verkat är det inte meningen att något ska ändras."


"Ingen djupare kvinnlig/mänsklig medvetenhet  om att de flesta våldtäkter begås i hemmet av "vanliga hyggliga män"


"Man sysslar med en medveten efterblivenhet där kvinnor alltid presenteras som hjälplösa offer och där våldtäktsmännen går fria, både från gripande och medial granskning om de inte är invandrare."


"Våldtäkter behövs för att hålla kvinnor nere och genom den kraftiga medialiseringen har man istället ökat kvinnors diffusa och för samhället nödvändiga skräck; särskilt som kvinnor insett att nästan inga våldtäktsmän grips."


Ingen deckare är riktigt rätt om den inte beskriver sexuella övergrepp med eller utan mord som följs.

Gärna en naken flickkropp på första sidan, så ingen kan missa vad det rör sig om.

Man ser det på långt håll.

Sexualisering och mord.


Så vidmaktshålls skräcken.

Men författare kan säga: Vi skildrar bara verkligheten"

Det är deras alibi.


Så alla tjänar på våld, prostitution och mord på kvinnor.

Varför inte en program om sommarmord på SVT? Det kan väl ingen stå emot?


Filmindustrin, bokförlag, media.

Våldtäkter och mord är en miljardindustri.


Det lockar männen som en hemlig lustbetonad känsla - makt! - men ivrigt

förnekad och kraftigt avståndstagande: "Inte jag inte".

Och kvinnorna och flickorna lär sig att livet är farligt därute och att

det är mannen som bestämmer var sexualitetens gränser går.


Mannens sexualitet som norm hotas inte utan stärks för varje skildrad våldtäkt.

Och kvinnor lär sig att tro på det.

 

 

 

Av shedlight - 16 januari 2012 11:12

I en krönika idag skriver Anna Laestadius  Larsson om medicin och moral och att sätta företeelser i ett större perspektiv.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/profithunger-driver-skonhetskirurgin_6766803.svd


Samma kväll börjar en dokusåpa i en kommersiell kanal om mammor som coachar

sina små döttrar till att bli modeller.


Till att vara utseende.

Till att vara föremål med en yta.

Och man ska börja i tid, när de inte själva har en chans.

Precis som tidningar för 9-åringar som visar smink och hur man bäst ser ut för att killar

ska tycka om vad de ser.

Se här tex

http://calleism.wordpress.com/2012/01/13/calle-pa-krigsstigen/


Vad är det som gör att kvinnor frivilligt låter skalpeller skära i deras kroppar?

Vilken kontext?


Ett TV -program som granskar samhällsföreteelser granskar en bröstförstoring som gick

fruktansvärt fel som om det rört sig om vilken operation som helst.

Inte en vinkling nämnde att det faktiskt  rörde sig om en samhällelig större kontext.

Att frågan man kunde ställa också var:

vad har vi för samhälle när kvinnor riskerar sin hälsa och hela sitt friska liv för

att låta skära i sina kroppar.

Genom att inte ställa den frågan så legitimerar SVT  företeelsen.

Bara den sker  "säkert" och av bra förmedlare.

Så långt har det gått.


I debattartiklar i media och i den efterföljande komenteringen deltar rader av män.

De män som alltid hånar kvinnor, gör så även nu.

Är de "så korkade" att de opererar  sig frivilligt får de skylla sig själva.

Hånet vet ibland inga gränser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4910805

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-personliga-ansvaret-for-halsan-gloms-bort_6761999.svd


Samtidigt är det ett faktum att män som vanligt är väldigt intresserade

 av och tar sig rätten att tycka till om kvinnors kroppar.

Så också nu.

Att de därigenom också visar att  just det faktum existerar, den kontext,  

de själva  kritiserar  hos de " korkade"  inser de däremot  inte. Så vem är mest  korkad?


På nätet  blir unga kvinnor med stora tuttar rakt in i skärmen hungrigt beskådade och

 kommenterade i en ivrig förbrödring, av samma män som nu deltar i hånet.

I porren är treenigheten bröst-rumpa -mun  det heliga.

Kvinnan bakom dessa attribut, vem hon är, hur hon blivit så,  är ointressant.

Ytan hyllas, kvinnan hånas så fort tillfälle ges.

Så förytligar porren kvinnosynen.


Och så  finns allt det andra i samhället också.

Som media och reklam:


Tuttchocker

Vinterns sexigaste underkläder

Lyxiga sensuella underverk

"Små pattar kan dra åt helvete. ”

Avklädda kvinnokroppar pålysande  tvåmeterstavlor rakt i ansiktet  i kollektivtrafiken

Likaledes avklädda kvinnokroppar på helsidesannonser på köksbordet eller på fikabordet

Modebloggare visar i stort sett nakna kvinnokroppar mitt på medias websida, såsom aldrig varit

möjligt om inte "modet" funnits där  som ett alibi, annars hade det varit ren innebandy- sexism.

En kvällstidning har en bilaga om plastikoperationer , som vilket ämne som helst.  

Mat, bilar, resor, botox.

Bantning,  bröst på webTV, få bort gravidmagen, cellulitkriget, måttband, försäkrade bröst, tennisstjärnor dansar utmanande, tyska  U21 landslaget viker ut sig, Scarlett Johanson viker ut sig, etc, i all oändlighet dag efter dag


Så vad skapar ytan?

Vem håller egentligen i skalpellen?


Är det samhällets skrikande efterfrågan eller är det tillgången?
Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se