Alla inlägg under december 2011

Av shedlight - 29 december 2011 12:05

Nu läggs mycket medialt intresse på SVT:s årliga program om kungafamiljen och om "skandalerna" kring kungen.

http://www.gp.se/kulturnoje/1.810921-vinkande-floskelmaskiner
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-se-over-lagen-mot-fortal_6737007.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/svt-skildrar-turbulent-kungaar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4882066

Med skandalerna menar man en eventuell riktig eller fejkad eller stulen efterfejkad bild.

Det är verkligen att undvika vad detta rör sig om.

Kungens kvinnosyn.
Som den har kommit till uttryck, dels genom hans mångåriga valda vänskapsband och dels genom hans eget leverne.

De som nu skyddar kungen och tycker att man ska lämna statschefen ifred, torde vara olika kategorier av människor.
Men bland dem finns även de som vill skydda sin egen kvinnosyn.
Som den som kommer till uttryck i en grupp på nätet som försvarar  kungens rätt att gå på strippklubb.

Undrar om dom tror att dom hjälper kungen eller om syftet är att tala om för hela Sverige  
att förtingligandet av kvinnor, det är det många män som tycker är ok.
Inte minst efter att ha deltagit i könshandel utomlands. I Thailand kanske.

Inte bara kungen som tycker detta alltså, vill man tydligen ha sagt.

Men vad som är viktigt nu är att kungens leverne är en utav pressen under
decennier  väl bevarad  allmän offentlig hemlighet.
Något som han delar med andra maktsfärer i samhället.

Därför briserar  allt som en tryckkokare när en "bild" dyker upp.

Det är bara ett tecken på att det har varit tyst alldeles för länge.
Inte på att bilden är så betydelsefull i sig.

Att det finns en sexism som breder ut sig som vill skydda kungen nu,  för sin egen skull,
det syns som sagt tydligt i vårt samhälle idag.
Där strippklubbar i Sverige skildras romantiskt och mysigt både i press och i Public Service.

Kungen har besökt strippklubbar i modern tid också, med åtföljande största möjliga tystnad.

Både i USA ( en  strippklubb med maffianstrykningar) och i Slovakien så sent som för några år sedan.

Att dessa miljöer inte är lämpliga heller ur säkerhetssynpunkt är uppenbart.
Att installera kameror  världen över i dessa miljöer  är legio.
Sedan är det lätt med tjänster och gentjänster.
Det är så korruption breder ut sig, inte med pengar utan med "vänskap".
Grabbighetens lojala vänskapsband.

Nu är det  vår statschef det handlar om, ingen obetydlig kommungubbe (som hade åkt ut med huvudet före iofs). Då är det tyst om säkerhetsproblematiken.

Dessutom, vilket också glöms, den kvinna som nu väntar barn som pryder alla löpsedlar med
jämna mellanrum, hade bara varit ett monarkiskt kuttersmycke om kungens kvinnosyn fått bestämma.

Då hade Carl-Philip varit nästa monark.


Drottningen arbetar förtjänstfullt många gånger i sitt arbete mot utsatta barn.

Vad som inte skrivs särskilt mycket om är att det är mot prostitution.

Att strippklubbar är verksamheter som är intimt förknippade med trafficking och prostitution,
det behöver man inte läsa på särskilt mycket i ämnet för att upptäcka.

Det blir då extra märkligt.

Kungen besöker strippklubbsmiljöer med prostitution.

Drottningen  arbetar mot trafficking och prostitution.

Vi skulle definitivt behöva en Vilhelm Moberg idag som röjde  i sambanden.

Idag är det bara  krusningar på ytan, ingen kommer ner i den utav decenniers handlingar smutsiga botten.

Tills dess lär vi få se dessa utbrott återkomma, utan att någon i media vågar skriva vad det handlar om:
en systematisk nedvärdering av människor och framför allt kvinnor, och en likgiltighet
 för utsattas möjligheter till att värdigt liv utan utnyttjande, av män med makt.

Jultal om fattiga gör ingen som helst skillnad på detta faktum.
Eller om stekta sparvar för den delen.


Lite om  samband och strukturer, som det borde se ut i media:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/06/r-tt-att-kr-va-besked-om-kungen-var-p-mille-markovic-bordell#co

Av shedlight - 29 december 2011 00:09


En diskussion om nämndemannaväsendet pågår.

Den är oroväckande  ensidig och dessutom med elitistiska inslag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/namndemannen-har-helt-spelat-ut-sin-roll_6736703.svd


En juristprofessor anger bl a som skäl mot nämndemannasystemet att dessa är juridiskt inkompetenta och medger samtidigt att det är visserligen därför de är där. Men just därför ska de bort.

En märklig cirkelargumentation kan tyckas från just juristhåll.


Varför dyker det upp så samfällt motstånd mot nämndemannaväsendet på bred front just nu?

 Nu när större antal domare kommer att gå i pension de närmaste åren.

Det är domarbrist på olika håll i Sverige så då kallas just  pensionerade domare in.

Gamla domare utbildade på 60-talet.

Från miljöer som knappast kan sägas vara gemene kvinnas eller mans.


Men varför är det inget fokus på domarna?

Varför höjs de nästan  till skyarna, varför ingen granskning eller sund kritik överhuvudtaget av dem?


Vidare.


Nämndemän ÄR politiskt tillsatta, men de ska spegla samhället

Medelåldern är hög, det är ett problem.

Som skäl mot nämndemannasystemet anfördes av en domare i Malmö tingsrätt att

unga människor kommer in i nämndemannasystemet. Det lät märkligt.

Är man rädd för unga människor?

Är de inte lika lättstyrda som det gamla gardet, som oftast rättar sig efter domarens åsikter?

Är det detta som blir obekvämt?


Säg det rätt ut i så fall, dölj det inte under andra s k skäl.Först kommer moral, sedan kommer lagen.

Våra lagar lever inte heller  i ett vakuum som nu verkar anspeglas från juristhåll.

Lagar är fattade utifrån ett samhälles gemensamma utgångspunkter hur man vill att samhället ska se ut.

I så måtto är vi alla lika mycket "experter".


Lagen är inte Guds eller juristernas eget lilla redskap att använda som de vill.

Så som det verkar nu i debatten.

Vare sig man tycker att politiska nämndemän är bra eller dåligt, eller bara någorlunda, så är lagen allas vårt redskap och inget förbehållet en maktnomenklatura.

Att tolka lagen är en annan sak.

Det gör människor även om dom är domare.

De har också sina värderingar och sina politiska hemvister.

Domarna framställs lite för mycket som om de är någon sorts övermänniskor.

Så är det inte.

Varför låtsas man inte om att domarna också tillför värderingar och att det är ett problem?

Varför blundar  man för denna problematik -återigen?

Hur ofta har de bestämt sig innan av magkänslan och skriver domslut efter denna?

Som att våldtäktsoffer är för fulla eller för nyktra. Eller att två målsägande är för samstämmiga om gärningmannens kvinnosyn.

Hur många sådana domar ska vi se?


De äldre domarna,  eller yngre för den delen, kommer knappast från en arbetarklassbakgrund.

I olika granskningar framkommer att det finns ett idealiskt brottsoffer liksom en idealisk gärningsman.

Det är inte någon de kan identifiera sig med.

Utan tvärtom.

Det är inte det" fina" folket som råkar mest illa ut i domstolar.


Och var står domarna politiskt?

 Är de konservativa?

Håller på konserverande normer?

Vad gäller barn och kvinnor?

Bör vi inte få diskutera det nu också?


Undersökningar och deras beteende tyder på det och hur domsluten kan formuleras.

Alldeles för många fall lägger stor vikt vid våldtäktsoffers beteende och utelämnar den misstänktes beteende och åsikter om tex manlighetsnormer.


Mer.

Det borde diskuteras om förbud ska införas för att vara med i ordenssällskap.

De är manliga kotterier där lojalitetsband frodas i det fördolda.

Där man vill bli nästa stormästare och hjälpa sin broder.

I olika andra västländer är det förbjudet för domare att vara med i tex frimurarna.

Varför är det inte så i Sverige?

Just ordförande i Sveriges Domareförbund är ju själv med i frimurarna.

Inte särskilt förtroendeingivande.


Varför är domare ointresserade av att lära sig om människohandel?

Expressen granskade domare tidigare i år angående deras likgiltighet att utbilda sig om nutida människohandel

http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2619094/domarna-sviker-manniskohandelns-offer


Det är ett välkänt problem sedan länge att domstolar dömer alldeles okunnigt i dessa ärenden.

De dömer till koppleri av normalgraden på sin höjd när det borde ha varit människohandel.

De ser milt på utnyttjandet av både svenska och utländska kvinnor och barn.


Just Malmö utmärkte sig ju där, apropå domaren från Malmö TR som i SVT var kritisk mot unga nämndemän.

I Malmö dömde både TR och sedan HR och friade alla de misstänkta i fallet* med den 14 åriga flickan som grovt utnyttjades, eller helt enkelt våldtogs och hon blev utan något som helst stöd.

Formuleringarna i domen var bitvis nästan stötande nedvärderande.

Det visar tydligt okunskapen, ointresset och vilka värderingar som styr.

(* en fick 3 mån (!) som ansågs avtjänade redan i häktet)

Då gick inga debattörer ut i tidningarna på bred front.
Det var på nätet som människor upprördes.
Vanliga "juridiskt inkompetenta" människor.


Varför så lågt intresse för att lära sig om barns beteende?
Apropå barn så har domare också utmärkt sig för det låga intresset för kunskap om just
hur barn bör behandlas i domstolar och hur barn fungerar som brottsoffer.
De anser redan att de kan tillräckligt.

http://www.dagensjuridik.se/2011/06/domarens-bristande-barnkunskap


Hur många domare är sexköpare förresten?

Äldre män som tycker att de har rätt till kroppar, så som det har kommit till uttrycks

tidigare, när dessa handlingar kommit på tal.

Liksom ett av Justitieråden som sitter kvar i HD ännu visar på.


Vad säger det om människosynen och vad man sätter sig själv i förhållande till andra människors värde.

Att man tycker just domare är lite förmer?

Har rätt till vissa "förmåner", kanske liksom de andra ”bröderna”.

Som här när just TR i Malmö ville behålla domaren.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bordellbesokande-domare-falld-av-ad

Skulle han också  kunnat dömt i  prostitutionsrelaterad brottslighet sedan?


Hur många domare går på strippklubb?

I samband med härvan runt Lindberg figurerade domare på samma klubb.

Vilka det var kom aldrig fram.

Är det lämpligt, vilka utpressningssituationer kan de försätta sig i och hur ska de kunna döma i människohandelsrelaterade brott- eller våldtäktsmål – dagen efter?


Eller kvinnomisshandel där det har framkommit att skulden läggs i olika fall på kvinnan som ”provocerat” mannen. Precis som varit uppe till diskussion om andra delar utav samhället.


Varför så milda domar i barnporrbrott? 

Det är ju  samma som filmade barnvåldtäkter.

Oftast blir det bötesstraff eller villkorliga domar, för att betrakta barn som

plågas för att män någonstans ska köpa materialet.


Sätt ljuset på domarväsendet nu också.

Låt det inte stanna vid bara nämndemännen.

De kanske inte är det största problemet utan just de som ska vara lagfarna.

Varför denna osunda otidsenliga respekt?


Kravs som ska ställas  på domare borde vara:

-Förbjud medlemskap i ordensväsende.


-Kräv deltagande i vidareutbildning i ämnen som människohandel, i barnkunskap, offer och förövarkunskap.


-Domare som visar en nedvärderande kvinno- och människosyn, som sexköp eller normaliserande av det, strippklubbsbesök o d visar på, ska självklart fråntas domarämbetet.


'

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.Av shedlight - 27 december 2011 12:36

I en ledare på DN om de män som valt att via Centrum för rättvisa överklaga att det inte antagits på polishögskolan.

http://www.dn.se/ledare/signerat/diskriminering-lika-man-leka-inte-bastDet behövs fler kvinnor och människor från  andra etniska bakgrunder.

Eftersom vårt samhälle ser ut åt.

Konstigare är det inte.

Poliser ska återspegla samhället.


Det handlar inte om fysisk styrka eller att män ska brösta upp sig och starta konflikter.

Det handlar  tvärtom att lösa konflikter och  att skapa förtroende.

Även hos kvinnor och invandrade svenskar.

Sverige består inte bara av män som ska ha hjälp och bli företrädda.


Man skapar  inte förtroende  med muskelkraft och genom att låta batonger tala.

Som vissa tycks tro, de som bygger sitt samhälle på våld och förtryck.

Kanske  inom familjern, i företaget eller i "herrklubbarna, med lite grabbigt höhö-ande.


Men en allt annat än enhetlig poliskår kanske vi slipper


-kvarglömda mobiler med känsligt material på strippklubbar 

-poliser som köper flickors kroppar

-poliser som bloggar sexistiskt och ett "manligt" polisförbund som försvarar det

-poliser som anser att misshandlade kvinnor får skylla sig själva

-poliser som  tycker synd om misstänkta gärningsmän i just våldtäktsutredningar 

-poliser som rycker på axlarna åt mördade flickor i andra etniska kulturer för att de är fega

och inte ser det som ett patriarkalt uttryck


Med mera

Bloggen har tagit upp sexistiska poliser och machistiska poliser i dessa inlägg:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/13/6656188-bloggande-poliser-och-nedlagda-valdtaktsutredningar/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/09/07/6192070-vilken-kvinna-vill-mota-en-sadan-polis/Och.

För att inte nämna alla dessa poliser i alla länder som förenas i ett manligt polisväsendes

inblandning i sexhandel som deltagare eller beskyddare.

 I Lydia Cachos bok "Maktens slavar" går detta som en röd tråd, i Mexiko, Guatemala,

Thailand, Frankrike, Spanien, USA och i land efter land.

Män skyddar män i sexhandeln/pornografiframställningen med barn och unga.

Hur är det i Sverige?


De modiga i kvinnokampen runt om i världen är just -  kvinnor, de är det de  som vågar.

Ska man gå efter det, och ovanstående, kanske BARA kvinnor ska vara poliser.


Så som män dominerat polisväsendet stort eller helt och hållet, i långliga tider utan att

någon av den tidens machistiska nätmän har protesterat.


För det är ju rättssäkra jämställda modiga poliser vi vill ha i Sverige  - oavsett kön.


Vad återstår då annat än att få in de som bryter enhetlighetens bojor så mycket som möjligt.

Ett rättsväsende utan förtroenden från alla är ju inget rättsväsende.


.


 


Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Tänk att man behöver skriva detta självklara...

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.


Av shedlight - 25 december 2011 15:21

En jägare skriver om sitt vargmotstånd.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14117653.ab


Intet dock om hur de som är mot varg agerar i denna "levande landsbygd".


Redan i mitten på 80-talet när de första vargarna dök upp i Värmland, så dök även varghatet upp.

De som då var positiva till detta naturliga inslag i nordisk fauna fick ständigt försvara sina positioner mot vargmotståndarna.


Sedan dess har det rullat på.

Det har dock aldrig varit ett så starkt polariserat klimat som nu efter nästan 20 års uppluckring av skyddet för varg och efter två års licensjakt.

 Acceptansen från de hårdnackade jägarkretsarna lyser totalt med sin frånvaro.


Så licensjakt och uppluckring av vargskyddet är INTE en framkomlig väg.


Det är känt sedan länge att de som arbetar för att ta reda mer om varg, att de som utreder jaktbrott

och att de som är positiva till varg,  hotas.


Vargfilmare får bildäcken uppskurna, de som uttalar sitt stöd  för vargen fryses ut, människor hotas om att de kommer att få en ”otrevlig” frånvaro om de inte gör som vargmotståndarna vill.

Radioprogrammet Kaliber har b l a skildrat detta.


Gift som läggs ut i skogen utgör en fara för alla djur, även hundar och barn.

Då är inte tamhundars och barns skydd viktigt.


Även frysta tvättsvampar indränkta med blod har hittats, tanken är att de ska tina i vargens tarmar

och orsaka en lång plågsam död med tarmvred.


De som vill bedriva vildmarksturism motarbetas och lägger ner sin verksamhet.

Då finns ingen vilja att stödja lantbygdens intressen.

Då, när vargen kan vändas till något positivt.


Vissa hävdar att inkomster från turismen skulle kunna utgöra en bra inkomstkälla, förmodligen högre i vissa områden än inkomster från tamdjur om landsbygdens människor vågade och fick satsa på detta.


Inte heller är jägare intresserade utav att stödja arbetet med att använda rovdjursstängsel.

Det, som borde vara ett viktigt steg för att skydda tamdjuren.

Inget tamdjur har tagits inom dessa stängsel.

Kanske är det helt enkelt så att jägare vill kunna visa rivna tamdjur. Man undrar annars över vad skälet är till motståndet till vargstängsling är.


Idag ställs inga krav på typ av stängsling för tamdjur, det räcker i princip med att sätta upp en ståltråd.


Vargmotståndet och varghatet har inget med kostnader eller frihet att göra.

Det är en grupp jägare som håller bygden i ett järngrepp.


Så långt från romantik man kan komma.

Det handlar om hot, hat och en djup intolerans.

Mot oliktänkande och mot varje form av förändring.


Vargen står för en annan syn på tillvaron, för tolerans och för att även rovdjuren är  

en del av faunan i Sverige. 

Att man ska gottgöra med ökad kunskap och öppet sinne det utrotningskrig som vissa

av våra förfäder bedrev mot framför allt varg. 

Av shedlight - 23 december 2011 00:35


I en intervju i radio återges vad en representant för det etiopiska utrikesdepartementet uttalat om den svenska regeringens agerande i fallet med de två fängslade Etiopiensvenskarna; Martin Schibbye och Johan Persson.

Intevjun återges i en artikel.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/etiopien-nojt-med-svenska-regeringen

 

 

Det är inte smickrande för den svenska regeringen med Carl -jag är Kabulkonferensen-Bildt i spetsen.

 

Den etiopiska regimen driver en hårdför linje mot all fri press.

Man förföljer, misshandlar och fängslar journalister som skriver  om vad de ser.

Media i Etiopien har inte en chans att skriva om övergreppen i Ogadenregionen.

Regeringen vill inte ha dit journalister, det sker för mycket smutsig hantering där.

I dubbel bemärkelse.

Både olja och blod.

 

Denna regerings tjänsteman uttalar följande enligt  intervjun:

 

"Svenska regeringen har inte låtit det få för stora proportioner. Om man kommenterar för snabbt kan man dra felaktiga slutsatser."

 

De rätta slutsatserna är alltså att fängslandet av två svenska journalister som avsåg att skriva om brott mot mänskliga rättigheter är helt i sin ordning .

Det uttalandet måste var en mardröm för den svenska regeringen.

 

Vilket betyg sätter det på Bildts agerande?

 

Nu när det gått ett halvår och den enda journalist som vågat ställa frågor till Jag-är-Kabulkonferensen-Bildt  är en programledare för ett nöjesprogram.

 

Vidare säger tjänstemannen:

"Det är bra att svenska regeringen låtit domstolsprocessen ha sin gång"

 

Som om det var en normal rättegång och inte en politisk rättegång.

 

Svenskarna är nu samvetsfångar.

 

För det är just det; de hade ett samvete.

 

Det är långt ifrån de fega ynkliga små människorna som nu utgjuter sitt hat i kommentering.

De hatar allt, barn, kvinnor, jämställdhet, barnporrförbud, kvotering, kvinnojourer, invandrare ,

genusforskning, och nu modiga journalister som fattar sin mission.

 

Nu om inte förr ser man vilka extremister som härjar i kommentering.

De, som använder våldtäktsvapnet mot invandrare, men som är fullständigt likgiltiga för våldtäkter i Ogaden.

De som är rädda om sin egen yttrandefrihet att få hata och kränka ifred, men som hånar de som strider för den i Etiopien.


Exempel på hur det låter finns här

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/frige-johan-persson-och-martin-schibbye_6726451.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenskarna-huvudnyhet-i-etiopien_6726795.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4869780

 

För nu plötsligt har vi ett läge där medias kommentering är fullt med individer som stöder den etiopiska regeringens "lagar" om yttrandefrihet.

Då plötsligt blir lagar viktiga.

Annars är man snabb att håna  svenska lagar om jämställdhet.

 

Vad säger det om deras värderingar?

Deras intresse för mänskliga rättigheter?

 

Den är lika med noll.

Det är alltså totalitära  hatiska människor som media upplåter sig utrymme till.

Media som får presstöd för att upprätthålla det fria ordet.

 

Fallet med Etiopiensvenskarna har visat med all önskvärd tydlighet att det är farliga extremister

som ohämmat och oftast oemotsagda får tillgång till det fria ordet.

 

Det är värt att komma ihåg det för framtiden.

När nästa omstörtande händelse inträffar.

Som kan inskränka rätten till liv, värdighet, och hälsa.


Av shedlight - 14 december 2011 16:42

En krönika i DN.

http://www.dn.se/sport/fotboll/johan-esk-all-stjarnstatus-skalas-av-i-domen


I föregående inlägg tas attityden till kvinnomisshandel upp, både hur den kommer till uttryck i en undersökning av sjukhuspersonal och hur det låter i medias kommentering.


Om maskulina kommentarer som både normaliserar och trivialiserar  kvinnovåld.

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/12/13/6856251-maskulina-kommentarer-och-vald-mot-kvinnor/


 

Krönikören upprepar samma mönster.

Man får läsa och tänka till. Vad gör krönikören i sin text egentligen?


 Inledningsvis:


"Alexander Gerndt döms för misshandel av ex-frun och jag ska tycka något om hans landslagsspel. Men först det jag inte kan släppa: Dotterns del i dramat. Den är värst."


 Senare i  texten redogör han för bråk mellan Han och Hon, som han skriver.

..."och kliva rakt in i en verklighet där vuxna bråkar "...


Där sker det: han gör kvinnomisshandel till en del av ett bråk mellan vuxna.  


Med andra ord mellan raderna: kvinnan förtjänade det, hon bråkade ju också.


Barnet tycker han synd om, men inte kvinnan.


Att ta strypgrepp på en kvinna ingår i ett vanligt familjebråk.

Bara inte barn är med.

Så fast sitter strukturerna:  i familjebråk ingår kvinnomisshandel.


Krönikören är förmodligen varken värre eller bättre  än normaljournalisten, utan det är snarare ett textmässigt synliggörande av de osynliga  strukturer som tycker att "båda parter har del i att situationen (misshandeln) uppstår".  


 

Från den tidigare SvD-artikeln:

 "Påståendet var formulerat som att ”kvinnans passiva personlighet utsätter henne för våld”. 28 procent av personalen tycker att det kan vara en del av orsaken, säger hon.

Maaret Castrén betonar att det inte är samma sak som att säga att det är kvinnans fel att hon blir misshandlad. Ett annat påstående var att ”båda parter har del i att situationen (misshandeln) uppstår”. 21 procent höll med."


 


Av shedlight - 13 december 2011 12:15


I media om att sjukhuspersonal  har till del överseende med att män slår kvinnor; de lägger en del av skulden indirekt på kvinnan.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/personal-pa-sos-skyller-valdtakt-pa-offren-svdse_6704111.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-anser-att-misshandeln-ar-kvinnans-fel

Liknande syns även hos polisen, åklagare och domstolar.


Vad betyder det att en tingsrätt väljer att döma till villkorlig dom här?

Vilka signaler sänder det ut om brottets allvarsgrad?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskt-fotbollsproffs-doms-for-misshandel

http://www.svd.se/sport/landslagsman-domd-for-misshandel_6706605.svd


Blev påföljden villkorlig dom just för att gärningsmanne inte skulle drabbas av det han gjort?

Tog en domstol hänsyn till gärningsmannen - igen?

http://www.svd.se/sport/domd-stjarna-far-spela-i-blagult_6706785.svd


Som här med polismannen:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/12/01/6776299-varfor-sa-milt-straff-hade-han-inget-eget-val/Så denna syn på misshandel av kvinnor, är något som genomsyrar hela samhället Sverige.

Idag 2011.

Läser man kommentarer som kommer in i anslutning till ämnet mäns våld mot kvinnor, så blir detta extra tydligt.Här blandas ett urval av kommentarer från artikeln i SvD  ovan med citat från en nyligen publicerat rapport från WHO om det globala fenomenet mäns våld mot kvinnor. Citaten är översatta, orginaltexten ligger under. 

Då ser man till både sin förvåning och fasa att svenska män inte skiljer sig nämnvärt från andra länders män, länder som inte har kommit så långt i ”Gender Equality”som Sverige, trodde man.

Det visar att vår jämställdhet ligger grunt.

Den finns mest på pappret och i idévärlden.


Nu börjar vi:"Man ska ta konsekvenserna av sina egna beslut. Majoriteten av kvinnorna dras till coola, häftiga, kaxiga, arroganta, dominanta män. Dessa egenskaper tycks vara sexiga för kvinnor.
Men då ska kvinnorna inte komma och åja sig över att de blir misshandlade... därför att män med de ovan nämnda egenskaperna har oftast psykopatiska och/eller våldsamma tendenser. Men det är tydligen det kvinnorna föredrar…  då får de stå sitt kast.


Därmed försvarar jag inte det minsta dessa mäns agerande... utan konstaterar bara att ´som man bäddar får man ligga´. Om kvinnor föredrar att ge sex åt sådana män... då får kvinnorna också ta konsekvenserna."

 


Våld mot kvinnor är ett universellt fenomen som förekommer i alla länder på jorden, och förövarna till våldets utövare är oftast kända av offren.


Violence against women is a universal phenomenon that persists in all countries of the world, and the perpetrators of that violence are often well known to their victims. WHO

 

                                                  ***

 


"Nu svär man väl i kyrkan, men om en misshandlad kvinna faktiskt försvarar sin man, vägrar att samarbeta med polisen i någon utredning och fortsätter att leva tillsammans med honom ("han är ju egentligen snäll"), då är hon faktiskt medskyldig."Våld mot kvinnor har en djupare påverkan än den omedelbara skadan som orsakas. Det har  en förödande konsekvens för kvinnan som utsätts, och en traumatisk effekt på de som bevittnar det, särskilt på barn.


Violence against women has a far deeper impact than the immediate harm caused. It has devastating consequences for the women who experience it, and a traumatic effect on those who witness it, particularly children. WHO

 

 

***"På ett sätt håller jag med sjukhuspersonalen.


I vissa fall så får ju faktiskt kvinnan skylla sig själv. Det finns inget som kan reta upp en man så som en kvinna, så är det. Om gubben sedan krökar eller vad det nu är och tanten tjatar och tjatar så är jag inte förvånad att även den som aldrig skulle göra något till slut brister. Kvinnor vet detta och ändå så fortsätter de... Varför då fortsätta??"Nationella regeringar har det yttersta ansvaret för säkerheten och hälsan för sina invånare.

Och det är därför av avgörande betydelse att regeringar ålägger sig att minska våldet mot kvinnor, som är ett stort hälsoproblem som är möjligt att  förhindra.


National governments are ultimately responsible for the safety and health of their citizens, and it is therefore crucial that governments commit themselves to reducing violence against women, which is a major and preventable public health problem. WHO


                                                  


                          ***"Skuld är ointressant.

Saker är eller är inte. Det är bara löjligt att tala om skuldbeläggande.

Den ena partnern har valt att misshandla. Det är helt och hållet dennes val.
Den andra partnern har valt att stanna kvar och ta emot. Det är helt och hållet dennes val.

Båda kan när som helst välja att ändra situationen

Det är till 100% den enes ansvar att inte slå. Och till 100% den andres ansvar att bryta upp. Samtidigt."Nationellt agerande förutsätter att regeringar erkänner offentligt att problemet existerar.


National action first requires that governments publicly acknowledge that the problem exist WHO


                                                  


             ***"Första gången en person blir misshandlad av sin partner, förutsatt att partnern inte hade en känd historia där den misshandlade, så tycker jag synd om personen och önskar dem allt vä
Andra gången? Kunde inte bry mig mindre, är man så j-la dum att man stannar kvar hos en person som slår en så förtjänar man ingen sympati från mig. Ta ett personligt ansvar, ingen annan lär ta det åt dig."
Förebyggande arbete bör därför inkludera multimedia och andra sätt att öka allmänhetens kunskap och för att motarbeta attityder, åsikter och värderingar om kvinnans underordning


Prevention efforts should therefore include multimedia and other public awareness activities to challenge women’s subordination, and to counter the attitudes, beliefs and values – WHO***


"Slår en "normal" tjej mig allt vad hon orkar så får jag lite ont, slår jag tillbaka med samma relativa kraft så slår jag ihjäl henne. Den återhållsamhet som vi män måste behärska mot andra är betydligt större än den kvinnor behöver behärska, detta är något kvinnor behöver tänka på innan de börjar provocera."Speciella ansträngningar bör göras för att nå män.

 Mediastrategier som uppmuntrar män som inte är våldsamma att höras för att utmana acceptansen att slå är acceptabelt,  kommer   motverka att män  överser med våldet.

De kommer också att ge ett alternativ till den typ maskulint beteende som vanligtvis porträtteras i media.


Special efforts should be made to reach men. Media strategies that encourage men who are not violent to speak out against violence and challenge its acceptability will help counter notions that all men condone violence. They also serve to provide alternative role models of masculine behaviour to those commonly portrayed by the media. WHO***


"Varför skulle det alltid vara fel med våld, men rätt att få säga vad man vill. Våld är inte alltid lösningen, men det är faktiskt inte så dumt ibland. Det är inte så ovanligt med relationer där man kommit överens om att mannen får aga kvinnan, för att deras värderingar säger att det är rätt. Ingen lösning, särskilt inte en dogmatisk sådan, passar alla."


***

Vilka slutsatser kan man dra av detta?


Lite fakta:


Senaste Trygghetsundersökningen  från BRÅ visar att kvinnor är  lika utsatta som män när det gäller brottet allvarlig misshandel, men medan män  drabbas av okända män, så drabbas kvinnor av för dem kända män .


I rapporten står också att skillnaden mellan kvinnor (1.7)och män (3.0) i utsatthet för misshandelsbrottet har minskat. Det betyder att relationsvåld mot kvinnor är ett vanligare brott än tidigare. 

Följande står på samma sida.:

I detta sammanhang är det viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens. Antagandet bygger på att kvinnor oftare än män utsätts av en närstående, vilket är en omständighet som enligt tidigare studier bidrar till underrapportering av utsattheten."


Allt detta sammantaget visar på oroande utveckling i samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. 

De kommentarer som kommit in  - och som alltid kommer in när mäns våld mot kvinnor omskrivs  i media -  understrycker detta.


Det är värt att upprepa här:


-En regerings uppdrag är att skydda dess medborgare - ALLA medborgare.

-Medias bild inklusive inkomna kommentarer visar på en maskuliniserad mansbild som är oroande för Sveriges kvinnor.

Så:

Vad gör regeringen? Hur används mediala metoder för att minska mäns våld mot kvinnor?


Länk till WHO:s rapport

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/index.html


Länk till tidigare inlägg om globalt våld mot kvinnor

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/25/6734541-mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-folkhalsoproblem/

Av shedlight - 10 december 2011 20:07

 

Hade det inte varit på sin plats att media granskat mansrörelsen, särskilt med tanke på de senaste årens utveckling och den plats som mansrörelsen fått i media?

 

Jo, men det är nog få personer som på allvar tror att media (som borde ha mer kunskap och kompetens och framförallt HAR mer resurser än enskilda bloggare och personer) kommer att använda sin makt till att granska mansrörelsen.

 

Men eftersom media oftast är tysta samt genom sin tystnad medvetet eller omedvetet legitimerar mansrörelsens framfart eller lämnar utrymme i media till mansrörelsen, så blir det andra som får göra medias jobb.

 

Själv skulle jag vilja dra mina slutsatser så långt att det inom media finns ett stort antal antifeminister, Johan Ingerö på SvD för att nämna någon.

 

Johan skriver att ”När tre svenska forskare 2006 bestämde sig för att undersöka partisympatier inom olika akademiska discipliner blev resultatet på många sätt en bekräftelse av etablerade fördomar.”

 

Johan skriver vidare att ”Men inom ett annat forskningsfält lyckades trion identifiera en överrepresentation som måste betraktas som extrem. Bland genusvetarna nådde Feministiskt initiativ 33,3 procent.”

 

Nu känner inte jag närmare till denna forskning eller anser att den är relevant för ämnet. Borde inte Johan Ingerö vara lika eller mer intresserad av att skriva om hur medias egen eller övriga maktelitens partisympatier ser ut? När får vi se de artiklarna signerade Johan Ingerö?

 

Vilken partisympati är i majoritet och har ett reellt inflytande över andra partisympatier, Johan Ingerö? Det vill vi att du visar fram istället, Johan Ingerö! När kommer du i dina artiklar att inkludera ett maktperspektiv och fler perspektiv än ett manligt?

 

Johan skrev bl a att ”Nyligen beslutade landets vetenskapsråd att frysa alla pengar till genusforskning. Beslutet anses ha utlösts av en dokumentärserie i sju delar, Hjernevask (hjärntvätt), som våren 2010 sändes i NRK.” Båda påståendena är felaktiga enligt uppgifter från Arvid Hallén, VD för forskningsrådet i Norge, också intervjuad i P1.

 

Ja, det är ju så här Johan Ingerö och andra antifeminister arbetar, de tar inte reda på fakta, de tar saker ur ett sammanhang och gör deras egen inskränkta verklighet till en sanning för andra. Borde inte deras metoder vara väl kända vid det här laget, särskilt som de använder ett litet antal metoder (väl kända härskartekniker) varje gång?

 

Johan Ingerö tycks ha fått sådan panik när han hörde ordet genus att han genast ansåg sig tvungen att publicera en artikel utan en grundläggande research, utan fler perspektiv än ett och utan någon som helst tankeförmåga bakom.

 

Det roliga (eller sorgliga, beror på hur man ser det) är att Johan Ingerö och tidningens ledning inte själva inser hur inskränkta och lättpåverkade de är av andra män.

 

Men det var mansrörelsen som skulle analyseras och inte media (trots att media och mansrörelsen knappast kan skiljas åt, då de verkar tillsammans och har samma syfte och mål).

 

Mansrörelsen med Pär Ström i spetsen uppmanar till kampanjer. Så här skriver Pär Ström ”På flera bloggläsares begäran kommer här ett antal lappar om bloggen GenusNytt som du kan skriva ut och sätta upp på anslagstavlor. Syftet är att sprida information om det skruvade samhällsklimatet på genusområdet, och därigenom förändra opinionen!”

 

Vad ett ”skruvat samhällsklimatet på genusområdet” är, det kan också diskuteras. Men som vanligt tror jag tyvärr att vi skulle hamna i slutsatsen att det är antifeministerna egna ”skruvade” värld dvs deras verklighetsfrämmande uppfattning om omvärlden som avses.

 

Pär skriver vidare ”En lapp har kommit in från Matte Matik (den översta).”
Jag kommer inte analysera NIVÅN på Pär och hans antifeministiska gäng, det får var och en av läsarna göra själva.

 

Pär skriver vidare: ”Resten har jag gjort själv.”
Duuuuktigt Pär (ja, män vill alltid bli bekräftade när de gjort något som de anser är bra och stort, ja Pär har ju lagt ner en avsevärd tid på sina lappar, så det är inte mer än rätt att han får lite cred för det).

 

Sedan fortsätter Pär ”Jacks mejl med förslag har tyvärr kommit bort.”
Oj, så sorgligt, är det någon som kan hjälpa stackars Pär?

 

Sedan uppmanar Pär ”Gör gärna en kampanj. Så här: Sätt upp en lapp. Den kanske blir nedriven. Nästa dag sätter du upp en lapp med en alternativ formulering. Och så vidare. Kan bli rätt kul…”
Ja, de är både uppfinningsrika antifeministerna och roliga. Eller inte…

 

Men vilka kampanjer driver då Mansrörelsen? Ja, en har jag påtalat förut nämligen ”Kvotera kvinnor till sophämtare”. Den behöver inte analyseras vidare eftersom Monica Antonsson skrivit ett så informativt inlägg om den kampanjen på sin blogg. Tack Monica Antonsson!

 

Övriga kampanjer som mansrörelsen driver är bl a:

 

”Män är förtryckta!”
Man kan undra när män blev förtryckta, eftersom det historiskt kan visas att kvinnor varit förtryckta. Vilket årtal pratar vi om, Pär Ström och andra antifeminister? Jag vill veta exakt årtal samt datum för när samhället blev mansförtryckande istället för kvinnoförtryckande. När övergick samhället till att kvinnor blev de som förtryckte männen? När fick kvinnor mer makt, status och inflytande än män och kunde förtrycka män?

 

”Feminism är anti-jämställdhet!”
Varför definierar antifeministerna vad feminism är? Är det inte feministerna själva och andra än antifeminister som ska göra detta? Sedan undrar ju jag med flera om inte anti-feministerna projicerar när de uttrycker detta? Är det inte antifeministerna som arbetar MOT jämställdhet och MOT kvinnor?

 

”Svensk lag diskriminerar män! Män är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning!"
Vilken lag avses Pär Ström? Män har uteslutit kvinnor från att utforma lagstiftningen som istället bygger på en manlig norm och vår grundlag samt övrig lagstiftning är fortfarande inte könsneutral utan innehåller ordet han.

 

”Kvotering av kvinnor är mans-diskriminering! Finn dig inte i att bli bortsorterad på grund av ditt kön!"
Att män innehar 75 % av maktpositionerna i Sverige innebär inte att män innehar 75 % av den samlade kunskapen och kompetensen. Män har tillfrågats och utsetts till maktpositioner av andra män. Positionerna har inte tillsatts i öppen konkurrens. Män har kvoterats till sina positioner pga sitt kön inte pga sin kunskap och kompetens.

 

”Stoppa manshatet!”
Att kvinnor och andra underordnade grupper påtalar att män t ex har mer makt, status och inflytande än kvinnor är inte att hata män. Det innebär istället att kvinnor synliggör kvinnors ojämlika villkor, möjlighet och reella rättigheter. Mansrörelsen använder genast sin privilegierade position och uttrycker och positionerar makt genom att så fort en kvinna uttrycker att kvinnor har mindre möjligheter och sämre villkor än män så ska istället uttalandet vändas MOT kvinnan. Sedan undrar jag om inte mansrörelsen projicerar då de anser att det finns ett utbrett manshat?

 

”Stoppa kvinnors våld mot män!” ”Visste du till exempel att kvinnors våld mot män är av samma storleksordning som mäns våld mot kvinnor.”
Statistik och kunskap visar att män utövar det mesta våldet mot såväl kvinnor som män. Forskning visar att det våld som kvinnor utövar mot män är ett annat våld än det som män utövar mot kvinnor. Borde inte mansrörelsen istället på allvar arbeta med varför män utövar våld mot kvinnor och män?

 

Hur kommer det sig att våldsamma män (personer som anmälts, åtalats och/eller dömts för våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn) är de som hänvisar till papparättsrörelsens PAS-agenda dvs en icke-vetenskaplig teori i rättsprocesserna och till mansrörelsens i övrigt samt är de som hamrar på tangentborden på mansrörelsens webbsidor och sprider sitt kvinnoförakt och kvinnohat?

 

Hur kommer det sig att inte heterosexuella personer driver liknande kampanjer som mansrörelsen?

 

Varför driver inte heterosexuella kampanjer som:
”Heterosexuella är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot heterosexuella”, ”Svensk lag diskriminerar heterosexuella. Heterosexuella är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa homosexuellas våld mot heterosexuella” och ”Kvotera homosexuella till sophämtare”. Ja, varför gör inte heterosexuella det?

 

Hur kommer det sig att personer utan funktionshinder inte driver liknande kampanjer som mansrörelsen?

 

Varför driver inte personer utan funktionshinder kampanjer som:
”Personer utan funktionshinder är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot personer utan funktionshinder”, ”Svensk lag diskriminerar personer utan funktionshinder. Personer utan funktionshinder är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa personers med funktionshinder våld mot personer utan funktionshinder” och ”Kvotera personer med funktionshinder till sophämtare”. Ja, varför gör inte personer utan funktionshinder det?

 

Hur kommer det sig att personer med svensk bakgrund inte driver liknande kampanjer i sin helhet som mansrörelsen?
Varför driver inte personer med svensk bakgrund kampanjer som:
”Svenskar är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot svenskar”. ”Svensk lag diskriminerar svenskar. Svenskar är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa personers med utländsk bakgrund våld mot svenskar” och ”Kvotera personer med utländsk bakgrund till sophämtare”.

 

När det gäller etnisk bakgrund så märker ni att vissa av dessa åsikter och kampanjer faktiskt drivs av rasister och främlingsfientliga personer (mestadels män), men inte i den yttersta (absurda löjliga) formen som mot kvinnor.

 

När det gäller rasism och främlingsfientlighet finns dock inte samma tolerans ifrån media som när det gäller kvinnoförakt och kvinnohat samt en lagstiftning som explicit hindrar hets mot folkgrupp.

 

Vi vet att personer med utländsk bakgrund diskrimineras i Sverige samt utsätts för hatbrott enbart på grund av sin etnicitet, så det är inte det jag inte vill visa fram.

 

Jag vill visa fram att det finns skillnader mellan mäns kampanjer mot kvinnor respektive mäns kampanjer mot personer med utländsk bakgrund. Likheterna mellan antifeminister och rasister är dock större än skillnaderna.

 

Vad en ”svensk” är kan diskuteras också samt hur det ändras över tid. Det som ansågs svenskt för hundra år sedan anses säkert inte som svenskt idag. Jag går inte in på den diskussionen nu.

 

Det som är intressant att visa fram är likheten mellan rasisters och främlingsfientliga personers sätt att ta sig rätten att definiera vad en svensk är är jämfört med antifeministernas sätt att ta sig rätten att definiera vad jämställdhet och feminism är.

 

Det är inte rasister och andra främlingsfientliga personer som ska definiera vad en svensk är lika lite som antifeminister ska definiera vad jämställdhet eller feminism är! Men likväl anser de sig själva ha denna rätt samt tar sig denna rättighet.

 

Det är ett allvarligt demokratiproblem när vissa odemokratiska grupperingar anser sig ha rätten att definiera demokratiska värden och grundläggande mänskliga rättigheter!

 

Hur ser det då ut med mansrörelsens framfart? Har de framgång med sina kampanjer? Får de utrymme i media? Har de framgång i rättsprocesser?

 

När det gäller mansrörelsens framgång i media, tycker jag att både Shed Light och Noboytoy återupprepade gånger visat fram mansrörelsens påverkan på och framgång i media, en framgång och påverkan som är problematisk ur såväl ett demokratiskt perspektiv som ett likabehandlingsperspektiv. Tack Shed Light och Noboytoy för era sakliga, kunniga och kompetenta inlägg!

 

När det gäller mansrörelsens framgång i rättsväsendet så påstår jag att den är väl belagt i domar samt att det finns kunskap om mansrörelsens agenda, så jag väljer att visa fram vissa sammanfattande fakta:

 

En man kan med framgång hävda det minst sannolika scenariot som argument för de dokumenterade skador som kvinnan har…

 

En man kan med framgång hävda att kvinnan provocerade fram våldet…

 

En man kan med framgång hävda att barnen påverkats av mamman att lämna falska uppgifter om våld och sexuella övergrepp trots att forskning visar att falska anmälningar och falska påståenden om våld och sexuella övergrepp är mycket ovanliga… Kvinnor och barn tenderar istället att underrapportera samt förminska våldet och de sexuella övergreppen.

 

En våldsam man kan med framgång med hjälp av rättsväsendet tvinga kvinnor och barn att umgås med förövaren/honom...

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång komma med de mest osannolika påståenden samt förklaringar till våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn…

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång erkänna att våldet mot barnen skett i uppfostringssyfte, trots att våld i uppfostringssyfte är totalförbjudet i svensk lag sedan slutet på 1970-talet…

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång komma med de mest uppenbara lögnaktiga uppgifter som enkelt kan kontrolleras av domaren… När kvinnor sedan påpekar (de lättkontrollerade) lögnerna blir våra domare (män) arga på kvinnorna som bevisat männens lögner. Det är uppenbart att kvinnor inte är tillåtna att åberopa skriftlig bevisning för männens lögner eller deras ovilja att samarbeta. Sådan skriftlig bevisning väljer domare (män) att bortse ifrån helt.

 

Våldsamma män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång t ex tillerkännas ensam vårdnad utan motivering av domen trots att mannen (den f.d direktören) t o m är berusad under förhandlingen eller se till att ställa kvinnan utan skydd från samhällets sida genom att besöksförbudet upphävs t o m av en och samma domare som själv utövat våld mot sin hustru…

 

Hur kommer det sig att mansjourerna är så aktiva på internet och bl a kommenterar och ifrågasätter en blogg som Suspicio? Är Roslagens mansjour MOT att sexuella övergrepp på barn synliggörs?

 

Hur kommer det sig att mansjouren i Jämtland tog parti MOT ungdomar som lämnat följande kommentar ”Dags att komma fram med sanningen snart?? Barnen var inte kidnappade utan SKYDDADES undan sin fars grova fridskränkning mot dem, deras mor och djur!” på en Facebook-grupp som en brottsmisstänkt man med hjälp av Saknade Barns Nätverk bildat då han var misstänkt för våld mot barnen.

 

Mansjouren i Jämtland skrev då följande kommentar riktad till ungdomar ”mobbning via internet? tråkigt tråkigt, nu ni alla domare och jury va? någon som stöder den handling av barn kidnappning är lika skyldig som alla andra inblandade parter”.

 

Med facit i hand kan vi konstatera att mansjouren tog parti MOT flera ungdomar utifrån en våldsam mans uppgifter som motsades av tre våldsutsatta barns samstämmiga uppgifter.

 

Hur kommer det sig att EN våldsam mans uppgifter bedöms som mer trovärdig av mansjouren i Jämtland än tre samstämmiga barns uppgifter om våld samt flera samstämmiga ungdomars uppgifter?

 

Är det alltså detta som mansjourerna ägnar sin tid åt och som de vill ha statliga och kommunala medel för? Mansjouren i Uppsala skriker högt om mer finansiering. Informationen på mansjourens i Uppsala hemsida är ett bevis för hur mansjouren har ett mansperspektiv och inte kunskap om den kunskap och forskning som finns om t ex vårdnadstvister. Mansjouren i Uppsala MÖRKAR att vårdnadstvister huvudsakligen beror på pappans våld mot barnen eller mamman eller en missbruksproblematik.

 

Fundera över varför mansrörelsen driver de kampanjer som de gör och framförallt varför de har haft framgång i media och i rättsväsendet trots sina åsikter och agendor!

 

Fundera över varför det är MÄN som beter sig på detta sätt samt sprider sitt kvinnoförakt och kvinnohat. Fundera på varför män är kraftigt överrepresenterade som våldsutövare. Är det inte här som mansrörelserna borde arbeta och lägga sin energi och tid?

 

Visste du förresten Pär Ström, att det är många fler män än kvinnor som gått på mansrörelsens antifeministiska agenda?

 

Hur kommer det sig att fler män än kvinnor trott på mansrörelsens ””fakta””? Vad säger det om män? Hur kommer det sig att fler manliga domare gått på männens argument och ””fakta”” än kvinnliga domare?

 

Jag vet ingen feminist eller genusvetare (vare sig kvinna eller man) som trott på mansrörelsens ””fakta””. Vad säger det om feminister och genusvetare?

 

Har feminister och genusvetare förmåga till ett mer kritiskt tänkande än de som utgår ifrån och vars värderingar styrs av ett (manligt) perspektiv och en (manlig) norm och som inte är beredd eller har förmåga att analysera utifrån mer än denna (manliga) aspekt?

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se