Direktlänk till inlägg 1 april 2012

Juridisk drift leder till frånvaro av rättsväsende

Av shedlight - 1 april 2012 11:11

I GP skriver åklagare Thomas Ahlstrand en debattartikel där han pekar på en utveckling som skett i domstolarna under senare år.


I fyra punkter visar Ahlstrand vad som har hänt.


Fyra idéer ligger bakom

Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister.

 

-Den första idén är tanken att domstolarna ska inte söka sanningen, bara det som är bevisat. En i sig sund tanke som till överdrift leder till idén om rättegångar som spel, som tävlingar, som teater.

 

-Den andra tanken, som är en överdriven misstolkning av en princip från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, är att det spelar ingen roll vad den misstänkte säger, om han ljuger eller ljugit, eller bara tigit sig i genom en polisutredning och rättegång; det är vad han säger sista gången, i rättegången när han vet vad alla andra har sagt och känner till all bevisning som finns, som räknas.

 

-Den tredje tanken är att det spelar ingen roll hur många bevis för en misstänkts skuld som finns; de får inte vägas samman till ett helt.

 

-Den fjärde idén är att åklagaren inte bara har bevisbördan för vad som hänt i yttre mening, utan även vad som hänt inne i den misstänkte personens huvud.Meningen allra först är intressant och avgörande för vad som tas upp i de fyra punkterna


"Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister"


Det här visar på  den juridiska drift som pågår, som man ständigt måste uppmärksamma.

En juridisk drift är alltså att en lagtext under årens gång kommer att, utan att texten ändras, få en annan innebörd än den ursprungligen skulle ha. Eller att domstolar väljer att tolka lagen på ett annat sätt än vad som var tänkt, som vid införandet av kvinnofridslagstiftningen, inlägg  om hur domstolar hanterar denna lag här.  ( Jämför uttrycket  genetisk drift, alltså en slumpmässig förstärkning av vissa egenskaper.)


Den här juridiska driften sker utan att det kommer upp till allmän kännedom, det bara sker i  "väggarna."

Domare låter sig påverkas av en sorts allmän inställning kollegor emellan utan att ta ställning själva till om det är rätt eller inte.

Det är i sådana här lägen det är oerhört viktigt att inte ha för konforma grupper.

Ju mer lik en grupp är i desto större risk att sådant här händer.


Finns  det dessutom en egen värdering som understödjer denna drift, så är det desto enklare att falla för den.


Flera uppmärksammade domar den senaste tiden har varit tydligt påverkade av både värderingar och en sorts överdriven nit - som en utgångspunkt - att fria den åtalade.


Ett exempel på det är en  dom som kom ifrån Hovrätten över Skåne och Blekinge förra veckan, som  friade en man som fällts i tingsrätten för bl a barnvåldtäkt.

Vad skrev då HR? Här följer  fem utav de argumentationer och slutsatser som HR skriver i sin dom och reflektioner över dessa.


1.

HR skriver att barnen inte reagerat på det sätt som   barn som utsätts för övergrepp ska.


Samtidigt kan konstateras att de uppgifter hon

sammantaget lämnat om denna händelse inte innebär att de sexuella handlingarna har

beskrivits särskilt detaljerat. Hon har inte heller berättat om några egna reaktioner eller

intryck som gör att berättelsen i det hänseendet kan beskrivas som särskilt levande.


Däremot saknas även här i stor utsträckning detaljer om de sexuella handlingarna, både vad gäller hur dessa gått till och inte   minst hur målsägande A upplevt saken av dem har heller, enligt vad som framkommit, visat några känslomässiga reaktioner inför …/


Barnen beter sig uppenbarligen inte som domarna har förväntat sig och då är det barnen som ska anpassa sig till det och inte tvärtom.

 

 2.

HR anser också att barnet /en haft en avsikt att avsluta sin mammans förhållande med den misstänkte mannen och att det

varit ett skäl till att de hittat på.


Målsägandena förefaller inte ha varit nöjda med att

deras moder valt att fortsätta förhållandet med honom, t.ex när han kom tillbaka från

behandlingen.


Med detta vill HR alltså tala om att barnen skulle varit både beräknande och planerande nog att kunna

använda ”våldtäktsvapnet” i sina planer. Med andra ord att deras berättelse skulle tyda på en förslagenhet snarare än att de utsatts för övergrepp.


3.

HR skriver vidare att det är negativt att  flickorna talat med varandra och med kamrater om det inträffade.


Värdet av detta hade emellertid varit större

om det hade rört sig om två målsägande som inte hade talat med varandra och även i

övrigt kunde anses vara oberoende av varandra. I detta fall framgår det av målsägandenas

berättelser att de två hade talat med varandra och det redan innan målsägande B

talade med sin mamma


Barnen är syskon och - barn. Skulle de inte få tala med varandra? Hur verklighetsförankrat är HR:s resonemang här egentligen?

Ska det ligga barn i fatet att de är syskon? Tydligen anser  domarna i HR det.


4.

HR skriver vidare:


 I förevarande mål finns det ingen händelse som någon av de två målsägandena har

kunnat ange någon mer exakt tidpunkt för. ………. Detta är således ett exempel där en mer exakt tidsangivelse

hade gjort det möjligt att kontrollera uppgifternas riktighet gentemot yttre förhållanden.


Barn har andra tidsperspektiv, det verkar HR  inte ägna en tanke åt. Det är knappast något ovanligt att barn har svårt att ange exakt när övergrepp sker.  Ska inte en domstol  ha bättre kunskap  än så  när det gäller övergrepp på barn?


5.

Dessutom ägnar sig HR åt ett upphävande av trovärdigheten hos detta syskonpar genom att en annan flicka i

deras närhet verkar ha hittat på övergrepp, enligt HR.


Efter kontroll gjorde åklagaren bedömningen

att målsägande C:s uppgifter inte kunde stämma och att hennes påståenden om

sexuella övergrepp således inte var riktiga. Detta innebär givetvis inte att även målsägande

A och B behöver ha lämnat oriktiga uppgifter. Däremot innebär det att en person

– som särskilt målsägande A känner väl, som är ungefär jämnårig med målsägande A

och B och som de uppenbarligen har diskuterat sexuella övergrepp med – har varit

kapabel att lämnat oriktiga påståenden om sexuella övergrepp.


Längre fram i domen i domskälen återkommer detta:


Vid bedömningen av om de enskilda uppgifterna är korrekta måste vägas in att en någorlunda jämnårig bekant till dem,

som de umgåtts och samtalat med, har lämnat uppgifter om sexuella övergrepp som vid en närmare granskning

visat sig vara oriktiga och påhittade.


Trots att de skriver att det inte ska ha betydelse, väljer HR själva att återkomma till det i domskälen som något som

har en  avgörande betydelse för utfallet.


Den här domen är skriven på ett sätt som visar på dålig kunskap om barns reaktioner på övergrepp .

Detta både när det gäller hur barn berättar, hur de beter sig och vilka syften som HR väljer att anse att så unga barn

kan ha med att berätta om övergrepp.  Domen har målnr. B 430-12


Domen säger något om både värderingar och juridisk drift eftersom den går att se i ett sammanhang med andra liknande domar.


Det finns en rad märkliga domar sista tiden som gör att de här i fyra punkterna i debattartikeln borde väcka till

 besinning över vad som håller på att hända.

Och det  är inte endast när det gäller övergrepp på barn utan överhuvudtaget. Men barn lider dubbelt utav de här här kraven eftersom domstolsväsendet i  så hög utsträckning  är en domstol för starka människor.

Oftast synonymt med vuxna och män.


Några fall har tagits upp här i  tidigare inlägg:


Den friande våldtäktsdomen mot en flicka med aspbergers och det svårbegripliga resonemang rätten förde i det fallet.


De två männen som friades för människohandelsbrottet där rättens åsikt var att det inte förelåg något maktförhållande trots hot, tvång, utnyttjande av utsatt ställning i annat land och kvinnornas bakgrundshistoria.


Den friande domen mot en familjeklan som utnyttjat ett barn.


Den skrämande friande domen mot den handikappade flickan i Malmö.


Den friande domen i BDSMmålet, där målsägandes berättelse ignorerades  helt trots att det var misshandel.

Rätten valde att se misshandeln som frivillig, viket kan få förödande konsekvenser eftersom det i stort sett alltid är ett enkönat begrepp, där unga kvinnor blir slagna och män slår, precis som i samhället i övrigt,  vilket  - återigen - visas här.


Givetvis finns också HD:s friande domar som sätter en agenda som är obehaglig för alla som råkar befinna sig på fel plats  som tex  domen om samurajmannen, som ansågs för berusad för att fällas för försök till mord. Debattartikel om fallet.

Den domen skakar nog om de flesta. Plötsligt är man inte säker på att det är mordförsök att hugga en människa till döds ens.

HD har som bekant även en rad andra  märkliga friande domar i våldtäktsmål.Sammantaget är den här debattartikeln oerhört viktig.

Det kan inte vara meningen att Sverige ska  ha  ett rättsväsende som lever sitt eget liv vid sidan av samhället.


Om ett lands rättsväsende inte är till för att skydda medborgarna utan istället väljer att genom  tolkningar av redan

fattade lagar skapa ett juridiskt extraterritoriellt land, så har landet Sverige plötsligt inget rättsväsende.


Och vad ska då medborgare i ett sådant land göra för att få rättvisa?

 
ANNONS
 
Ingen bild

noboytoy

1 april 2012 14:34

Dessa barn är 10 respektive 11 år gamla...

Hovrätten kräver alltså av så små barn, att kunna berätta "utförligt" om våldtäkter som deras styvpappa har utsatt dem för? Vad är det de vill höra?

Hovrätten tror att små barn, som knappt börjat mellanstadiet, är så sluga att de använder sig av "våldtäktsvapnet" mot sin mammas pojkvän?

Förutsätter HR att så små barn ens vet vad våldtäkt är och att de skall kunna "redogöra" för datum när dessa har skett?

Om jag inte minns fel från domen så hade styvpappan och hans manlige vän också skrivit snuskmeddelande till en av barnens kompis på facebook..? Styvpappan skyllde på sin manlige vän och menade att han själv var helt oskyldig till detta tilltag.

Frågan man då ställer sig är; varför sitter medelålders män, varav en styvpappa, och skriver snusk på småflickors facebook-konton? Sina bonusdöttrars kompisar?

För övrigt undrar jag om det är bevisat att barnens kompis, C, har "ljugit" om sexuella övergrepp eller om det bara var så att hennes förövare aldrig blev dömd?

De blir ju så sällan det, barnvåldtäktsmännen, och då heter det att barnen har "ljugit" om övergrepp. Det heter likadant när vuxna kvinnor inte får sina förvövare fällda i domstol. Då antas det att männen är "oskyldiga" och att kvinnorna har anmält "falskt".

Konstigt att det inte ligger styvpappan i fatet att han är alkoholist? Jag menar, socialt "förfallna" människor, brukar ju anses som mindre trovärdiga i vårt rättsväsende, tex de prostituerade. Två små barn, säger samma sak om sin alkoholiserade, socialt förfallne, styvpappa och HR väljer att tro på alkoholisten?

Hela rättsväsendet är en lekstuga.

shedlight

1 april 2012 16:30

Man häpnar när man läser den domen.
Det är konstigt att ingen juridisk krönikör i media lagt märke till den.

Barn (och kvinnor) blir liksom dubbelt utsatta, dels går domar emot dem och dels så är det männen som tar plats i media och tillåts "gråta ut" med jämna mellanrum.

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

1 april 2012 17:29

Tack för ännu ett oehört viktigt blogginlägg, shedligt.

Jag kände inte till begreppet juridisk drift sedan innan, men tycker det är jätteviktigt att det som händer inom svenskt rättsväsende beskrivs och uppmärksammas.

Jag tror att mycket av det vi ser beror på den första idéen. Självklart ska bevisning krävas för att få någon dömd, men som det ser ut handlar i princip allt om teknikaliteter och vad som kan bevisas. Mänskliga aspekter och rimliga händelseförlopp verkar förbises helt. De som jobbar inom rättsväsendet verkar inte alls kunna eller vilja förstå hur människor tänker och agerar.

Det har gått alldeles för långt när man anklagar barn för att vilja ha försäkringspengar eller förstöra föräldrars förhållande. Det har gått alldeles för långt när man inte ser att det finns ojämlika maktförhållande mellan en ung traffikerad tjej och ett manligt nätverk. Det har gått alldels för långt när man anser att barn misshandlas frivilligt.

Det verkar finnas ganska många fall där det är helt uppenbart vem som är förövaren och vad som har hänt, men det går helt enkelt inte att bevisa och de går fria. Förutom alla de våldtäktsdomar du skrivit om, finns det även ett par olösta "försvinnanden" av människor där det tycks uppenbart vad som hänt. Men det går bara inte att göra något, för bevis saknas.

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

1 april 2012 18:42

Juridisk drift är inget begrepp som används - ännu.

Men det är dags att inse att domstolarna lever sitt eget liv. För många svaga parter- brottsoffer blir lidande av ett rättsväsende som inte tillgodoser deras intresse.
Det handlar inte om bevisning eller ej i första hand utan ett val att INTE ta hänsyn till maktförhållanden.
I andra hand fattas kunskap, om barn, om offer- och förövarpsykologi och annat.

Människohandelsbrottet är ett exempel på en lag som uppenbart varit utsatt för juridisk drift sedan den instiftades i början på 2000-talet. Efterhand har gränsen för vad som är människohandel flyttats bort, där brister domarna i UPPDATERING hur brottet har förändrat sig.
Det betyder att maktutövningen ser annorlunda ut men den finns där likafullt. Och den fysiska och mentala smärtan såväl som kränkningen är lika stor för offren oavsett vilket.

Det är viktigt att man börjar skärskåda vad som egentligen händer i domstolarna. Hur de olika domarna(individerna) påverkar varandra åt att döma på ett visst sätt, som inte stämmer överens med lagstiftarens och samhällets intentioner.
Så driver lagen iväg åt något håll som inte var avsikten från början, dvs en juridisk drift uppstår.

 
Ingen bild

Tittarstorm

2 april 2012 10:54

Hela rättsväsendet har blivit ett stort skämt. Kvinnor och barn saknar skydd i Sverige år 2012 och citaten från domen är skrämmande läsning.
Är det kanske den här omvärderingen av lagarna som juristerna själva brukar kalla för "praxis"? Något man har bestämt sig för att göra men som ger lagarna helt andra betydelser och där man helt struntar i lagstiftarens intentioner. Eller så är det så illa att man faktiskt inte förstår intentionerna eftersom man inte förstår människor.
Domstolarnas uppgift är inte att kränka människor som är troliga eller möjliga brottsoffer, det ska vi inte ha våra domstolar till. Redan där har vi fått en glidning i värderingar som inte överensstämmer med intentionerna.

Jag blir väldigt arg nu känner jag.

shedlight

2 april 2012 11:17

Jag förstår din ilska!
Verkligen!

Det första man kan göra är att sprida denna och andra domar så mkt man kan göra.

Rättsväsendet klarar sig för att få journalister läser igenom och analyserar en dom.
De tar TT:s korta utsagor som oftast härrör sig kort ifrån domskälen, utan sammanhang eller förståelse för vad som sker i domstolen egentligen.

Det måste VI ändra på.

VI måste ta oss tid att beställa, läsa och analysera domar som ställer brottsoffer åt sidan.

De som bor i Skåne kan så ofta de bara kan, bevista rättegångar i denna HR, som utmärker sig särskilt, som rör sexualbrott mot kvinnor och barn. Att visa att vi finns och kan berätta hur det går till och vad som sedan skrivs i domen.
Men även andra TR och HR givetvis.

Och sedan måste vi skriva om dem så ofta vi kan!
Och sprida.
Det är så man kan skapa opinion, för de tysta som kränks och som inte får upprättelse.

 
Hanna-Karin Grensman

Hanna-Karin Grensman

10 juni 2012 11:54

Mycket bra och viktigt inlägg! Och så svårt att komma åt.

Jag har skrivit något på ämnen, inte lika allvarligt, men kanske intressant för dig i alla fall: http://hgrensman.blogspot.se/2012/06/sa-undviker-du-valdtakt-i-sommar.html

http://hgrensman.blogspot.com

shedlight

10 juni 2012 13:01

Bra blogginlägg av dig!

Det borde tapetsera alla ljustavlor i sommar.
Det får läsaren att tänka till några varv extra om hur skulden än idag läggs på våldtäktsoffret.

 
Hanna-Karin Grensman

Hanna-Karin Grensman

10 juni 2012 13:37

Tack! Jag försöker i alla fall :)

http://hgrensman.blogspot.com

shedlight

10 juni 2012 20:50

Det är bra!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se