Alla inlägg under augusti 2011

Av shedlight - 29 augusti 2011 17:15

Expressen har nu bestämt sig för att tillfälligt förhandsmoderera kommentarer.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4668792#srcomments


Det är en ansvarsfull förändring.


Den här bloggen startades en gång som en reaktion  mot det näthat som finns i media framför allt riktat  mot kvinnor och att det har fått florera helt fritt.

Och tystnaden om detta.


Rasistiska komentarer tillåts inte alls i samma utsträckning som kvinnofientliga eller rått kvinnohatiska.

Sexistiska kommentarer är liksom legio.


Kommentering är också en enormt  mansdominerad arena.

Det är heller inget som finns uppe i debatten nu. Märkligt.Till höger finns under kategorierna näthat, media,  mfl många inlägg om näthat med exempel på hur det kan låta.Lägger några exempel  nedan.


http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/04/26/5213191-flashbackniva-pa-dn/


http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/14/3565056-man-som-hatar-pa-natet/


http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/10/23/3806498-abort-och-morkerman/


http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/10/04/3684617-getingens-alla-man/


Och ett exempel på hur kommentering styr medias artikelval 

http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/10/25/3820416-i-aftonbladet-1000-ganger-gubbigare/

ANNONS
Av shedlight - 29 augusti 2011 12:24

I en artikel uttalar sig en maskulinitetsforskare.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/jakten-pa-maskulinitet-forenar-hogerextrema


De har en del att göra idag...

Samtidigt som media var upptaget med att angripa SD-representanter på olika håll skedde en parallell verksamhet från kvinnohatarhåll.


Det är naturligtvis alldeles rätt att fokusera på de som skyller terroristen Breiviks dåd på invandringen.


Men det borde ges samma uppmärksamhet att det från kvinnohatarhåll skylls på den jämställda  kvinnan  i Norden. Om inte hon funnits så hade inte Breivik gjort som han gjort. Vad säger det om kvinnohatarna?


Och vad säger det om samhället som inte vill ta i detta?

Att det alltid finns annat att som anses viktigare att ta upp först,  innan man man kan skriva om kvinnohat.

För det är svaret man får om man frågar varför man inte fokuserar på Breiviks kvinnohat.

Att det drabbar halva folket ses inte som tillräckligt allvarligt.


Det är ett gammalt faktum att om man inte  kan innesluta kvinnor i mänskligheten på lika värde, kan man inte heller innesluta andra grupper.


Kvinnan är och förblir den första främlingen.

Det är grunden för allt främlingshat.


Kulturen anses bäras av män och kvinnan är barnafödare - eller hora.

Kan man inte få svenska kvinnor,  kan man få mer lydiga från andra håll. Att de kommer från andra kulturer spelar ingen roll.Breivik ansåg att mannen blivit underlägsen  kvinnan.

Trots att inte jämställdhet inte uppnåtts i praktiken, eller i riksdagsbeslut ens, så upplevs den relativt större jämställdheten i Norden som ett stort hot.

Mot någon imaginär föreställning om en mansrätt.


Men det intressanta är att även i länder med extremt förtryck  av kvinnor upplevs små minimala strävanden från kvinnorörelser och förbättringar i kvinnors levnadsituation  som ett hot. Alltså även då.


Så fenomenet är globalt  och  har egentligen  inget  alls med faktisk jämställdhet att göra utan med att det finns män som  till varje pris vill upprätthålla sina privilegier.


Däremot behöver man uppmärksamma kvinnohatet i Sverige.

Det är ingen ny företeelse men det har ökat senaste åren  och sker mer och mer öppet.

Man skriver tex om att  kvinnojourer för misshandlade kvinnor är skadliga . Vad säger det?

Både det faktum att sådana artiklar tas in och att det  finns män  som framför dessa åsikter - numera öppet .


Särskilt  allvarligt blir det eftersom vi har hatbrott mot kvinnor - brott som begås mot dem  för att de är  kvinnor  Ett hat som även drabbar barn.


Fortfarande  har inget hörts om krimvårdens undersökning om vilka som misshandlar kvinnor och vad förövarna  anser om mäns privilegier och överhöghet.

Det är synd.


Den kommer här igen,   läs gärna  försättsidan åtminstone.

http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2010/-Man-som-hatar-kvinnor--Ny-forskningsrapport-om-partnervald/


Några få utdrag ur rapporten:

 

"I synnerhet bland män har det visat sig att individer med en konservativ syn på vad som är passande manligt respektive kvinnligt beteende också har en större benägenhet att tolerera eller ursäkta misshandel av kvinnor."


"Kvinnomisshandlare har ofta ett påtagligt behov av att känna sig som ”herren på täppan”


"En klassisk åsikt som är relaterad till en förhöjd benägenhet till partnervåld är att kvinnor är underlägsna män beträffande tankeförmåga, begåvning och ledaregenskaper."


ANNONS
Av shedlight - 29 augusti 2011 11:14

I olika media fokuseras på att Breivik får "kärleksbrev".

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/breivik-far-karleksbrev_6423014.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.709712-breivik-far-karleksbrev


Den norska ursprungsartikeln i Verdens Gang har fokuserat på breven från kvinnor och satt det i ett sammanhang med andra "drapsmen" där de har tillfrågat olika expertis om det här fenomenet.

Annars skulle inte just den rubriken satts.

Men svenska  media sätter den rakt av utan att skriva om varför och vad syftet med den var.

Det blir  underligt.


För svenska media kunde lika gärna ha skrivit att Breivik får brev.


Han får både hatbrev, hotbrev och brev från kvinnor.


I VG  att man inte vet varför vissa kvinnor skriver brev till mördare, men dessa mördare  har ett gemensamt; att de fått mycket uppmärksamhet i medierna.

Men det finns ingen forskning om vilka kvinnor som skriver dessa brev.


Men det finns en del funderingar som kommer fram i artikeln.


En psykolog säger:

"Det är en del kvinnor som dras  till kriminella som har gjort extrema ting, som våldtäkter och mord."

Jag tror några av kvinnorna har en önskan att rädda den kriminella."


Fängelseprästen är inte förvånad:

"Det är så pass många speciella folk ute i samhället som är  på kanten till galenskap, som kan komma på att göra något sådant här."


En annan psykolog säger :

"Det är all grund till att  tro att detta är ganska nedkörda och störda kvinnor som sliter med sig själv. De har ofta en slags föreställning om attt de kan göra skillnad, en önskan om att rädda den kriminelle, att få honom på rätt köl och att ta ansvar för hans rehabilitering."

Samtliga citat översatta från norska av bloggaren


Utan att ge den här bakgrunden som svenska medier valde att avstå ifrån, så framstår rubriken som klumpig, naiv och tendensiös.


/Tillägg 1645: efter inläggets publicerande har GP kompletterat artikeln med en intervju med en svensk psykolog./


länk till VG.artikeln:


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10098234http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10098234
 

Av shedlight - 23 augusti 2011 18:20

DSK-åtalet läggs ner:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/strauss-kahn-aklagare-byts-inte-ut

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.705592-atalet-mot-strauss-kahn-laggs-ner

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4661125


I vilken värld skulle DSK, mannen,  åtalats och ställts inför rätta och fått svara för sina lögner. Inte i denna världen i alla fall.

Nu är det plötsligt kvinnan som är anklagad för sitt beteende.

 

I en annan världsordning skulle andra frågor ha ställts.

Så frågorna får ställas här istället.

 

Varför ljög då DSK?  Och varför ”glöms” det så lätt nu?

Han ljög om att det  förekommit sexuellt umgänge på hotellrummet. Han blev sedan överbevisad vid teknisk  bevisning – hans egen sperma.

Han ljög om middagen med sin dotter.

 

Dessutom,  apropå trovärdighet, i en annan  världsordning skulle följande haft betydelse.

Han har tidigare betett sig  illa mot kvinnor vilket har framkommit i olika vittnesberättelser i hans hemland. Även kvinnlig kabinpersonal på Air France undvek att befinna sig i hans närhet.

Han har också enligt en tidigare prostituerad beställt kvinnor till rummet som varor, kvinnor med olika utseende som tillfredställt hans tillfälliga preferenser av tillgång till kvinnlig kropp

Vad säger det om kvinnosynen?

Ett sexuellt övergrepp  är en handling som kommer ur brist på empati och respekt för kvinnans önskemål.


Mannens kvinnosyn ifrågasätts aldrig, i denna världen.

Alltså inte i Sverige heller.

Tänk att vi inte har kommit längre än att man kan få läsa i domar att gärningsmannens dåliga kvinnosyn vänds mot brottsoffren.  Ve det brottsoffer som nämner kvinnosyn alltså!  Så kan man  få till det i de kvinnokonservativa  politiska domstolarna i Sverige.


Men, vilka historiska värderingar hade de inblandade med sig till rummet i New York?

I Frankrike skrevs vid revolutionen kvinnans underlägsenhet in i lagtexterna.

I det land som anses vara mänskliga rättigheternas vagga tog det mer än tvåhundra år att förbättra och revidera lagen.

Det dröjde ända

till 1944 innan kvinnorna fick sina medborgerliga rättigheter, till de fick rösträtt.

till 1967 innan de kunde få ett avlönat arbete utan sin mans medgivande,

till 2004 för att inte barn skulle automatiskt bära mannens efternamn

till 2005 för att den sista rättsliga skillnaden mellan könen skulle försvinna.’


Det krävdes 156 år för att en kvinna skulle bli medlem av den franska regeringen, som ändå grundades 1789 på de revolutionära slagorden ”Frihet, jämlikhet och broderskap”


Ungefär en kvinna dör mellan varannan och var tredje dag av en mans våld.

Det sker 75 000 våldtäkter varje år.

Synen på våldtäkter som har kommit fram efter DSK-affären, har med all önskvärd tydlighet synliggjort en utbredd sexism i landet.

Så mörkertalet för icke anmälda våldtäkter är förmodligen mycket stort.


Våldtäkt dömdes länge slentrianmässigt i lägre rätt i Frankrike tills några feministiska advokater ingrep, så att brottet fördes upp i brottsmåldomstolarna.

 Att få stympning av småflickor att dömas som ett brott i Frankrike, med en stor andel invandrare från Afrika,  har varit en lång kamp från kvinnliga jurister och av kvinnoorganisationer. T o m läkare som fick hand om blödande småflickor tyckte att det har ju redan skett, varför bråka i efterhand. Vilket säger en del om synen på flickors rätt till kroppslig integritet.

Franska civillagen från 1804,  med dess könsdiskriminerande innehåll, exporterades till ett flertal kolonialländer utanför Europas gränser.

Bland annat till Algeriet som alltsedan oberoendet 1962 vägrar ge landets kvinnor deras grundläggande mänskliga rättigheter. Trots att det är inskrivet i lagen att jämlikhet råder för alla medborgare, lever de algeriska kvinnorna under en av de mest konservativa familje-lagstiftningarna i arabvärlden


I Frankrikes parlament finns endast 18 % kvinnorepresentation (2009)

Som jämförelse ligger motsvarade siffra i Förenade Arabemiraten  på 22.5%

Rwanda ligger i topp på 56.3%

Sverige låg tidigare på andra plats med 47 %, men efter SD:s inträde i riksdagen har som bekant kvinnorepresentationen sjunkit för första gången.


Till sist några ord om det land varifrån kvinnan kom ifrån.

I Guinea stipulerar lagstiftningen att mannen är familjens överhuvud, att mannen väljer var familjen ska bo och att endast han utövar makt som förälder.

Dessutom specificerar lagen att när mannen dör, blir dement eller absolut inte förmår utöva sin auktoritet ” skall farbrodern, modern eller varje annan släkting utöva denna rätt” över hustrun.


Med detta som bakgrund om förhållandena mellan makt, kön, ursprung, i det här fallet, är det är svårt att föreställa sig ett större avstånd mellan de två inblandade parterna.


En fattig kvinna uppväxt i ett land där mannens överhöghet är fastställd i lag.

 En rik man med hela det franska sexistiska samhället i sig, där kvinnor sent fått sina fullständiga rättigheter, ett land där våldtäkt är ett brott det hyssjas om, där uttryck som ”troussage de domestique” (det vill säga en husbondes tillgång till tjänsteflickans kropp) florerar.

Sällan har väl det åskådliggjorts så tydligt som här.

Det är skillnad på broderskap och allas lika värde.

Av shedlight - 21 augusti 2011 19:56


 

DSK förmodas släppas.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/strauss-kahn-atal-vantas-dras-in

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.703987-strauss-kahn-atal-tros-bli-nedlagt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4661125


 

Ingen utom de inblandade vet vad som hände på  rummet i New York.

Men globalt finns precis samma mönster.

I Kongo, i Mexico, speciellt i Ciudad Juarez, i Guatemala, i Sydafrika, i Pakistan.

I alla länder även i USA och i Sverige.

 Straffriheten  för våldtäkt är ett globalt fenomen.

 Ändå anmäls bara en mindre del av alla begångna våldtäkter, vilket undersökningar  både i Sverige och i andra länder visar.


Och skulle mot all förmodan en  gärningsman kunna spåras, så vidtar denna process som även den  är global.


Som känns igen från Sverige.


 En process där våldtäktsmannens ansvar minskar och offret får skulden.


Det är en universell reaktion på våldtäkt. En världsbild där man försöker förklara våldtäkten som en konsekvens av kvinnans beteende, och inte av förövarens.

Kan man inte få beteendet i samband  med den aktuella händelsen,  så hittar man den i kvinnans förflutna.


 Här kommer raderna om bortförklarandet som vidarefordrats av  utländska nyhetsbyråer, som fortplantats  till TT och sedan vidare till svenska medier.

Oreflekterat sprids det. 

 Hann ni märka det? 

"Kvinnans trovärdighet i målet har skadats sedan det framkommit att hon i sin asylansökan ljugit om att hon utsatts för en gängvåldtäkt i hemlandet Guinea."


 

Har skadats  - som om det var en sanning.


Det är en myt.


Att den anses ha skadats är något annat,  som har med okunskap och fördomar att göra.

För vem som helst kan när som helst utsättas för en våldtäkt.

Men det är mycket större risk om det är fråga om en kvinna.


Som av en händelse sprids denna typ av myter i en värld där mannen har mest makt och begår den övervägande delen av alla övergrepp.


Eller har det kanske ett samband?


Mer om våldtäktsmyter och DSK-affären här:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/07/05/5756883-myterna-om-valdtakt-sprids-ogenerat-oppet/


 

 Av shedlight - 10 augusti 2011 14:00

/Tillägg i ämnet våld mot kvinnor se längst ner i inlägget/


Ett amerikanskt forskningsinstitut har kommit med en rapport om religiöst våld i världen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/religiosa-konflikter-okar-i-sverige

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/religiosa-konflikter-okar-i-sverige_6379688.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.694755-religiosa-konflikter-okar-i-sverigeNågra länder nämns som värst.

Just dessa länder har ett enormt kvinnoförtryck och en del har varit på väg mot ökad jämställdhet men detta har vänt de senaste decennierna.

Det finns alltså all anledning att se förtrycket och våldet i ett sammanhang.


Värst synes det vara i


Iran

Kvinnorna var under shahens tid friare än idag. Det religiöst präglade ledarskapet har infört sträng lagstiftning som har drabbat kvinnorna hårt de senaste decennierna. Idag är kvinnorna i Iran oerhört förtryckta.


Andra länder som ligger långt fram på våldslistan är Egypten, Saudiarabien, och Irak.

Som av en händelse talar utvecklingen av kvinnors rättigheter  sitt tydliga språk i dessa länder.


Egypten

Under Sadat gjordes framsteg i  frågan om kvinnans rättigheter. Han mördades 1969.

Sedan dessa fram till nyligen har Mubarak styrt. Han har, för att förvissa sig om makten, lierat sig med den konservativa opinionen. Männens privilegier har genom åren införts helt och hållet.

Samtidigt som deras rättigheter beskurits anger  en  förskräckande hög andel kvinnor att de utsätts för sexuella trakasserier.


Saudiarabien

I det landet är det lättast att ange vad kvinnor får lov att göra än tvärtom.

De får i princip inte göra något utan manligt beskydd.

Det är ett utav de mest könskonservativa länderna i världen.

Kvinnor har inte hittills fått rösta, de fråntas alltså den mest grundläggande rättigheten i världen, den som en medborgare.

Dock förs inga internationella krav på bojkott fram, som när det gällde segregeringen i Syd-Afrika.

Världen, dvs maktens män i världen, är vana vid att kvinnor behandlas illa.


Irak

USA:s President Bush rättfärdigade sitt krig mot fundamentalism med att han förde fram kvinnornas rättigheter.

Dock fick under hans tid  kvinnorna  i USA se sina rättigheter beskäras på område efter område, liksom indraget stöd påverkade kvinnors rätt på andra ställen i världen.

Men även de irakiska kvinnorna har fått det mycket sämre efter den amerikanska invasionen.

USA har flera gånger backat för konservativa religiösa grupper som vill återgå till islamsk lag  där kvinnor frånskrivs sina rättigheter  inom områden som rör äktenskap, skilsmässa, vårdnadsfrågor, arv m m


I Afghanistan är nu en liknande utveckling påbörjad, där kvinnornas underordning tillåts i praktiken, med USA:s godkännande.Men Sverige då?  Vårt jämställda Sverige

Hur hänger det ökade våldet ihop med vår utmärkta kvinnosyn?


Svaret är att synen på kvinnan  stadigt har blivit sämre.

De kvinnokonservativa krafterna har vunnit terräng.


Både i media och i hur vårt rättsväsende agerar.


Media har senaste åren konstant främjat kvinnoförakt i den tilltagande kommenteringskulturen. Det har växt sig starkare. Gå tillbaka några år och titta själv. Om du tvekar på detta.

Då kanske det fanns 3-4 kommentarer mot kvinnor, nu finns det 100-tals, kanske upp till över 1000 i många  fall.

Bloggare med en kvinnofientligt agenda får utrymme okritiskt i media.

Abortmotståndare breder ut sig med det ena märkliga argumentet efter det andra.


I våra domstolar har det första  smyginförandet av pedofil-PAS gått till att ha blivit öppet etablerat i domstolar. Utan någon större uppmärksamhet.

Kvinnan hamnar  i ett sämre utgångsläge för att hon är kvinna med sämre resurser.

Att barn berättar om övergrepp vänds mot deras egen mamma.

Mammor som vill skydda sina barn hämtas med civila kvinnokonservativa organisationers hjälp och sätts i förvar.

Konservativa krafter köps in av män med pengar till förhandlingar i domstolarna.


Allt medan färre och färre våldtäkter klaras upp och allt färre våldtäktsmän fälls i domstol, trots att det kan finnas bevisning.  Domstolarna är numera uppfinningsrika när det gäller att skuldbelägga kvinnan. Nu räcker det inte med  två brottsoffer, att kvinnan är nykter, att hon har skador eller att gärningsmannen visat upprepad brottslighet. Han frias. Anger kvinnan att mannen har en negativ kvinnosyn vänds det mot henne själv. Allt som kan, vänds mot kvinnan.

Har vi fått politiska domstolar i Sverige också?


Hatet mot politiskt aktiva kvinnor ökar.

Man ifrågasätter kvinnojourer och misstänkliggör kvinnor som hjälper våldsutsatta kvinnor.

Hemmafru-vurmen är stark från konservativt politiskt håll och från media.


Synen på kvinnan som en sexuell varelse och som en sexuellt tillgänglig varelse ökar i media.

Barn och kvinnor skuldbeläggs för mäns agerande.


Tillgången till bredband och kommenteringskulturen i media har ökat kvinnoföraktet och späder på rent kvinnohat.


Och som en ständigt neråtgående spiral har media och den förda politiken spelat varandra i händerna.

Ingen politiker vågar införa någon ny lag nu längre som bekämpar eller ifrågasätter synen att mannen har rätt till kvinnor. * /se tillägget nedan/


Allt medan  blogghatet fortsätter obehindrat och understöds.

Och kvinnor förföljs på nätet medan rättsväsendet står bredvid och tvår sina händer.


Mer våld mot kvinnor på alla nivåer innebär mer våld i samhället i övrigt.


Rasism och sexism ökar – våldet ökar på alla håll.


Hur man ser på kvinnor i ett land, hänger ihop med människosynen och därmed hur man ser på att utsätta sina medmänniskor och medborgare för våld och förtryck.

Människor består ju trots allt av två kön, kan man förtrycka det ena kan man förtrycka alla.

.

.


Tillägg 10.7  1920.


Hur mycket påverkar den globaliserade könshandeln svenska  mäns syn på kvinnor?

De män som köper fattiga, utsatta kvinnor och flickor (barn) i Thailand som beskrivs i nedanstående artikel;  hur ser de på kvinnor/flickor när de kommer hem?

Vilka protesterar som mest när riksdagsledamöter vill förbjuda svensk könshandel utomlands?

De unga söner som fått köpta kvinnokroppar av sina fäder, som också nämns i artikeln,  hur kommer deras framtida relationer till kvinnor se ut?


Dessutom, värt att fundera över,  hur låter dessa Thailands-torskar i kommentering? När de försvarar sitt handlande med yttersta frenesi?

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/turistparadisets-dystra-baksida
Av shedlight - 7 augusti 2011 10:31

En debattartikel av en freds- ooch utvecklingsforskare.

http://www.dn.se/debatt/terrordaden-har-blottat-ett-djupt-splittrat-norge

Ur artikeln"Debatten kring kön har varit religiöst präglad och tillspetsad genom flera år. Striden står mellan å ena sidan det djupt konservativt kristna Norge som ser kvinnan som skapad för barnafödande och hushållsarbete, och å andra sidan den moderna genusorienterade uppfattningen att människor, oberoende av kön har förmågan till ledarskap, omsorg och arbetsuppgifter som tar dem bort från hemmet.""Norge är ett europeiskt specialfall, men Breivik står inte alls ensam, inte i Norge, inte i Europa och inte i USaA, Sydafrika eller Australien. Han har stöd inte bara i extremismens ljusskygga marginaler, utan mitt ibland oss och alldeles öppet. "Det finns givetvis även i Sverige.

Det finns bloggar som driver ett öppet förakt mot kvinnor och kvinnors rätttigheter, som förtiger och förvanskar fakta, väljer enstaka detaljer istället för att se strukturer.

Dessa bloggar  och personerna  bakom dem, ges rätt stort mediutrymme  utan att man någonsin ifrågasätter vilken kvinnosyn de står för.

Precis de frågor som artikelförfattaren ställer, borde ställas till dessa företrädare för en konservativ kvinnosyn.

Och vilka som står bakom  finansiellt och som stödjer dem  i hemlighet.


Men det är inte "bara" en konservativ kvinnosyn på dessa bloggar utan det sker en uppmaning till ett direkt kvinnohat och man går samfällt ut i medias kommentering och dominerar totalt hela  kommenteringsfält.


Och givetvis;  kvinnohatet på flashback är nu i det närmaste en  institution, som har funnits i över 10 år.  Kvinnohatet liksom rasism.

Hur påverkar det yngre män?


Sammantaget; hur påverkar detta kvinnosynen och beteendet mot kvinnor?

Hur påverkar det diskriminering, trakasserier och våld mot kvinnor?


År 2010 kom Kriminalvården med en rapport om vilka som misshandlar kvinnor.

http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2010/-Man-som-hatar-kvinnor--Ny-forskningsrapport-om-partnervald/


Den har, så vitt jag kunnat se, aldrig omskrivits i media.

Trots det angelägna innehållet.

Angeläget för kvinnor framför allt.

 

Några få utdrag ur rapporten:

 

"I synnerhet bland män har det visat sig att individer med en konservativ syn på vad som är passande manligt respektive kvinnligt beteende också har en större benägenhet att tolerera eller ursäkta misshandel av kvinnor."


"Kvinnomisshandlare har ofta ett påtagligt behov av att känna sig som ”herren på täppan”


"En klassisk åsikt som är relaterad till en förhöjd benägenhet till partnervåld är att kvinnor är underlägsna män beträffande tankeförmåga, begåvning och ledaregenskaper."


Läs den gärna, åtminstone försättsidan.Breivik ansåg att det fel att blanda olika kulturer.

Dock gällde inte det kvinnor. Asiatiska kvinnor var tex bättre än nordiska eftersom de inte blivit "förstörda" av feminism.

Kvinnor tillhörde alltså inte kulturen. Kulturen bärs av män.

Detsamma tankegods ser man hos SD.Följande tre kommentarer är från en presentationstråd på en vanlig kvinnoföraktande blogg.


 

Jag är en svensk man med vietnamesisk partner och blandbarn. Jag är hyfsat främlingsfientlig när det gäller män av muslimskt ursprung men har däremot inget alls emot kvinnlig invandring. Jag gillar vita, jag gillar svarta och jag gillar gula tjejer. Jag gillar med andra ord dom flesta kvinnor, oavsett etniskt ursprung, kultur och religion. Mitt liv vore fattigt utan tillgång till denna variation. Jag röstat dock outtröttligt på Sverigedemokraterna. Detta eftersom jag innerligt vill få slut på asyl och flyktingmottagandet. Jag vill se krafttag mot den oavbrutna arabfloden, men vill inte försvåra för dom som tex gillar ryskor, thailändskor, negresser och övriga multietniska förhållande. Jag är för ett multietniskt samhälle i dom fall det kan antas vara i linje med den allmänna folkviljan, på medborgarnas villkor och för landets bästa. Öppenhet, kärlek och tolerans enligt detta synsätt tycker jag är vägen till ett varmare och trevligare Sverige för alla.


Mitt perspektiv på feminismen är att den bidrar starkt till vårt samhälles förfall. Orsaken till det är att i slutändan växer barn upp mer otryggt än tidigare. Barn behöver tid från vuxna inte genusprogram eller prylar. Resultatet av feminismen är att kvinnor går ifrån sin egen natur att beskydda och skapa trygghet för sina barn till att jaga någon slags feminist-utpoia av karriär och inflytande och extremt överdriven duktighet. När de inte hinner med allt bryter de ihop och blir nervvrak och är olyckliga. De sällsynta kvinnor som väljer att stanna hemma och ta hand om sina barn terroriseras av avundsjuka medsystrar.


 

Feminismen är i mycket en ond ideologi som med lögner sår hat och rädsla, misstänksamhet och avund mellan män och kvinnor.

Av shedlight - 6 augusti 2011 11:10

Ändrat 7.7 10.00


Med anledning av attentaten i Norge har det dykt upp en debatt om näthat.

Bland annat om kommentering på tidningars websidor.


http://www.dn.se/kultur-noje/sa-hanterar-svenska-tidningar-nathatet

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2795&grupp=9346&artikel=4633816#srcomments


Men det fattas något.

Eller är det snarare ett tecken i tiden? I alla tider.


Man nämner inte med ett ord det hat som drabbar allra flest i Sverige.

Kvinnohatet.


Det hänger ihop med att man fortfarande uttalar sig  som om läsarna =lika med de som kommenterar.

Man nämner inte heller att nästan bara män kommenterar. Bolagsstyrelserna är rena kvinnoparadisen jämfört med hur det ser ut i kommentering.

Kvinnohatet drabbar i synnerhet enskilda kvinnor hårt och det drabbar alla kvinnor i allmänhet.

Breivik är en utav dessa män som är besatt av idé att samhället blivit förfelat på grund av jämställdheten mellan män och kvinnor.

Men han är inte ensam.

Medias kommenteringsfält är  fullt utav dessa.

Kvinnor är den grupp, halva befolkningen,  som utsätts för mest hat i media.

Men kvinnohatet är en också affärsidè från  tidningarnas sida.

För media utnyttjar det för att få  "läsare". De gräver skyttegravar i krönikor och artikelval, mellan kvinnor och män,  för att få  dessa "läsare” dvs arga hatiska män som kommenterar.


Men ska hatet diskuteras ska allt hat, särskilt det som drabbar flest människor,  nämnas.

Man måste våga nämna kvinnohatet.

 

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se