Alla inlägg under april 2011

Av shedlight - 28 april 2011 10:44

Patrik Sjöberg har börjat berätta om övergrepp som på gick under barndomen.

http://www.dn.se/sport/viljo-kallade-det-vetenskapliga-test

http://www.svd.se/sport/han-forgrep-sig-pa-mig-under-flera-ar_6121191.svd

http://www.svd.se/sport/sjoberg-jag-vet-att-det-finns-fler_6121879.svd

http://www.gp.se/sport/1.612016-sjoberg-han-utsatte-mig-for-overgrepp-

http://www.dn.se/sport/fotboll/vidrigt-och-just-darfor-sa-viktigtHan berättar att hans styvpappa mycket väl visste vilka han valde ut och hur han med manipulation inte bara kunde uföra sina handingar utan också fick dessa att framstå som normala.


Patrik Sjöberg uttycker att styvpappan/tränaren valde just de pojkar som kom från en lite trasslig bakgrund med ett behov av en gestalt i träningen, och annars i livet  som brydde sig, som såg dem.


Människor som skändar barn vet ofta precis vad de gör.


Alla unga vill ha bekräftelse  - det ligger i den mänskliga naturen, även hos vuxna.

Men de finns de som har har större behov  än andra.


En trygg hemmiljö som stärker barnens  självkänsla och ger dem en solid grund att gå ut i vuxenlivet - så ser det inte ut för alla.

Varken i Sverige eller i vår omvärld.


Men förövarna är märkvärdigt lika i sitt utstuderade val av offer.

Oavsett var i världen man tittar.

Förövarna har en klar sökbild som zoomar in de som är lämpligast med en välutvecklad presision.


De som har ett behov av en fadersgestalt.

De som har behov om omhändertagande.

De som har ett behov av att känna sig sedda eller älskade.

De som behöver ett hem.

Och de som kan tiga.

Eller som inte blir trodda.


En utsatta bakgrund + övergepp + normalisering av handlingen , så åstadkommer man en säker förövarmijö. Ju finare förövare - desto säkrare är man. Ju större glapp mellan offer och förövare desto bättre, i miljö, i beroende,  i utsatthet, i bakgrund.

Skammens tystnad hjälper förövaren ytterligare.

Eller rätt kontakter.


Över hela världen är det samma upprepning.


I en kort dokumentär från Moldavien

"Hon såldes i handeln med barn." (se svt play)

visades  just det här, att barn med otillräckligt förädrastöd;  föräldern jobbar utomlands eller har missbruksproblem blir till lätta byten, för de som vill utnyttja barn.

Barn som tigger på gatorna , barn som lämnas vind för våg,  hos någon likgiltig släkting eller på barnhem där tillsynen är bristfällig.

De blir lätta offer för förövare.

Som på så många andra ställen i världen.

Samma otäcka upprepning.

Barn som säljs, utsätts för övergrepp och sedan säljs vidare  och hamnar i sexhandeln -övergreppshandeln.


Från Patrik Sjöbergs historia  löper en röd tråd till alla barns om utsätts för övergrepp och tvingas leva i situationer som de inte kan bestämma över.

Och där ingen hjälp finns att få.

Det tog Patrik många år att komma fram till vad han upplevt och att komma dit han gjort idag.

Det är bra och viktigt för det visar hur svårt det är tro ens för sig själv. Det kan ta tid.

Här är det en vuxen man med ett liv, där barndomens upplevelser sitter så djupt och påverkar varje dag.


De barn som blir vuxna i övergreppsmiljöer - som befinner sig i dessa från barndomen till vuxeninträdet - hur ska de får hjälp?  De  som är traumatiserade sedan många år till en normal tillvaro med övergrepp.

Det räcker med ett övergrepp för att det ska få förödande konsekvenser i en människas liv.  

Vad händer då vid övergrepp som får fortgå i 10-20 år, upprepade otaliga gånger?

Vad händer med  de som befinner sig i övergreppsmiljöer från barnsben till vuxenålder och sedan ständigt  pågående?

Där skammen och förnedringen blir normaliserad,  där det inte finns något annat  liv, en annan tillvaro.

För det är en normal mänsklig reaktion - att vänja sig vid allt oavsett hur hemskt det är.  Man skyddar sig mentalt. Man blir normaliserad till övergrepp.

Patrik Sjöbergs bok kan ses som en bok till  alla de barn idag som far illa,  till alla de barn som farit illa och som behöver få berätta - och bli trodda!,  och till alla de som varit barn men som  fortfarande sitter fast i övergrepp utan hjälp , där traumat blivit en del av deras vardag. Alla dessa som inte kommit loss utan får leva kvar år efter år, decennie efter decennie.

Deras förövare  finns  runt omkring oss.

 Både de som en gång begått ett övergrepp, de som upprepar sitt beteende och de som upprepar andras övergrepp.

Och förövarna gör fortfarande sitt val, de offer som är lättast att få tillgång till.

Av shedlight - 26 april 2011 22:10


Återigen på DN : mörkermän som vill bestämma över kvinnans kropp, vare sig de är bruna eller mörkblå , med en kräkla i handen eller inte så är det samma visa.


Har skrivit om det tidigare då symbolen var klimat.

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/04/18/5144708-framlingsfientlighet-mot-kvinnor/

 Nu är symboliken blåsippor.


Jaha.

Men det är, som sagt samma visa.


Kvinnokroppen är mannens redsskap.

Flickor och kvinnor ska straffas för sin sexualitet. Eller för en söndrig kondom.

För kvinnokroppen är inte kvinnans egendom.

Kvinnan är underordnad  livmodern. 

Och "horar hon runt"  ska hon ta konsekvenserna.

Livmoder eller sköka - moder eller hora.

Återigen. Vi har hört det förrut.


http://www.dn.se/debatt/blasippors-rattsskydd-hogre-an-oonskade-fosters


Debattinlägget är på ren Flashbacknivå när det gäller kvinnosynen, vilket även märks i vissa av de grumliga kommentarerna.

Fiskar man i dessa vatten så får det konsekvenser.


Lägger här bara in en tidigare publicerad åsikt från en utav Flashbacks mörkaste  moderatorer: Husvagnssvensson

Och konstaterar  att det kristna Svärdet hamnar på Flashbacks kvinnohatsnivå.

Fast nu på DN.

Så kan det gå!  I dessa mångfaldstider!


Men först en liten  kommentar från DN:s fält  från en som bryr sig om att kvinnan som genomgått en abort trampas ner i skiten, för att  hon ska inse vad hon gör - enligt denna man:


Jag tycker kvinnor ska tänka på hela livet att de låtit döda sitt barn, att de begått ett mord. De måste påminnas. Jag brukar därför alltid fråga kvinnor många år efter en abort hur det känns att ha mördat sitt barn. Låt dem må illa, de förtjänar det efter att ha mördat.Flashback moderator (bloggarens svärtning):


Emedan den förra tråden om abort fick stängas, har jag fått synpunkter på att det behövs en tråd särskilt ägnad åt konservativa uppfattningar om abort. Trådens ämne är således hur vi konservativa ser på abortfrågan - inte abort i största allmänhet.

 

 Så, jag börjar och redogör för min uppfattning:

 Dagens höga aborttal anser jag vara ett betydande problem i samhället. Givetvis finns ekonomiska aspekter, liksom demografiska, men mina viktigaste bevekelsegrunder är moraliska. För mig är även det ofödda livet ett liv med värde. Det har inte samma värde som det födda, men är för den skull inte värdelöst. Det ofödda livet måste skyddas; med moral och med lag. Därför skall dagens myckna slentrianaborter avskaffas och inte vara tillåtna.

Emellertid finns det behjärtansvärda omständigheter som stundom kan motivera aborter.
Den som blir gravid genom våldtäkt, eller på andra olagliga vägar, bör erbjudas abort. Kanske till och med uppmuntras till det, då det inte är rekommendabelt att vidarebefordra dylika gener. Skulle den gravida moderns hälsa vara i fara genom graviditeten så måste givetvis också abort vara möjligt, en är det födda livet är mer värt än det ofödda. Skulle fostret visa sig vara behäftat med grav sjukdom eller allvarlig skada kan abort också medges.

 I övrigt anser jag att den som sex under lagliga omständigheter, alltid måste ta i beaktande att graviditet är en möjlighet. Agerandet måste präglas av denna insikt och lämpliga åtgärder vidtas för att hindra att oönskad graviditet uppstår. I Sverige har vi ett så väl utbyggt socialt skyddsnät att det i princip saknas socioekonomiska skäl för abort oaktat mammans ålder (över 15 år). Därför skall aborter av detta skäl inte medges"

 

Inte så stor skillnad från kvinnofientlig  kristen ultrahöger,  som  härjar runt i EU.  Dagens mediaartikel är bara lite mer DN-anpassad.

Annars en ultrahöger  som Svärd är en del utav. Som vädrar morgonluft, fast unken sådan.
Husvagnsvenson kommentar  tidigare publicerad i detta inlägg

http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/14/3565056-man-som-hatar-pa-natet/

Av shedlight - 19 april 2011 18:03

Det är mycket  som skiljer olika länder i EU vad avser sexuellt våld, som  våldtäkt är en del utav,  ett  område som  kommer upp i nedanstående artiklar


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/grekland-och-sverige-ytterligheter-pa-valdtaktsskalan_6100243.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4489428

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvinnors-rattigheter-ska-galla-i-hela-eu_6105141.svd


EU- kommissionen har genomfört en jämförande studie utav  lagarna inom området våld mot kvinnor och barn. Länk: se sist i inlägget.

Där finns ett kapitel om just våldtäktslagstiftningen i medlemsländerna.


Från sidan 51 i rapporten hämtas följande info, siffrorna anger hur många

länder, av totalt 27, som kriminaliserar handlingen:


Penetration of vagina by penis 27

Penetration of anus by penis 24  SK (missing DK, LT)

Penetration of vagina by object 22  LV, SK, UK (missing DK, LT)

Penetration of mouth by penis 22  LV, MT, SK (missing DK, LT)

Penetration of vagina by other body part 21  LV, SK, UK (missing DK, IE, LT)

Penetration of anus by other body part 19  EE, FI, LV, SK, UK (missing DK, IE, LT)

Penetration of anus by object 19  EE, FI, LV, SK, UK (missing DK, IE, LT)


 Med andra ord:

Det finns länder där det inte är att betrakta som ett våldtäktsbrott med anal våldtäkt, oral våldtäkt eller att föra upp en hand, fingrar eller näve,  i kvinnans underliv.

Så olika ser det ut i EU.


Lagstiftning mot våldtäkt benämns också olika.

I några länder, däribland Sverige, benämns det ett sexualbrott. I andra länder ett brott mot individens sexuella frihet och i andra ett brott mot moral. I den sistnämnda kategorin kan det t o m vara så att anklagelsen om våldtäkt läggs ner om om gärningsmannen gifter sig med offret. Alltså att offret inte bara våldtas utan också mer eller mindre måste gifta sig med sin gärningsman.


I de flesta länder måste det ingå våld eller hot för att det ska anses vara en våldtäkt.

I endast sju  länder, däribland Sverige, utgör någons hjälplösa tillstånd även en omständighet som är ett rekvisit för våldtäktsbrottet.

Endast tre, Irland, Belgien, Storbritannien, har samtycke.


Alltså:

I de flesta EU- länder är det inte kriminellt att våldta en sovande, en drogad, en dement, eller en människa som befinner sig i ett tillstånd av stark rädsla (frozen fear).


Enligt WHO ska särskilt medicinsk tränad personal , och kvinnliga läkare, undersöka våldtäktsoffer för att försäkra sig om att kvaliteten på de medicinska  bevisen ska hålla hög kvalitet  och att offret ska bli väl omhändertaget.

Bara sex länder uppfyller detta.

I några länder får den som blivit våldtagen uppsöka vilken läkare som helst som inte har någon specialkompetens, tex en husläkare.


Trots att de nationella lagarna inte  föreskriver  det så finns samma företeelse över hela EU, nämligen att offer för våldtäkter betraktas som mindre trovärdiga  än offer för några andra  brott.


Detta i sin tur länkar till föreställningen om falska anklagelser, som ett antal studier har visat att poliser och rättväsendet har som ett antagande, vilket skapar en skeptisk kultur som möter offret tex  om att våldtäkter ska ske utomhus, att det ska finnas skador och att en överfallsvåldtäkt  ska anmälas omgående.

Alla undersökningar visar att det endast är en minoritet av alla våldtäkter som begås som ser ut så, trots  det bemöts offren med denna inställningen.

Fortfarande. (Även i Sverige.)


I rapporten konstateras att allt ska göras för att offrets värdighet och självkänsla och kontroll över den egna kroppen ska upprätthållas.

 

Trots det:

Sexuella erfarenheter tillåts efterfrågas  i 17 länder

Man finner också att domare tolkar  lagarna mycket  liberalt och misslyckas därmed att upprätthålla  lagens mening.


Medicinsk historia  som tidigare aborter och  användning av

preventivmedel m m tillåts i 21 länder(!).

Tidigare genomgångna aborter kan alltså påverka utgången  i ett våldtäktsmål, offret  anses ha  mindre trovärdighet då.

(Hur är det möjligt fortfarande  i  EU?)


Ifrågasättande av offrets karaktär tillåts i 21 länder

Beter man sig utmanande så får man skylla sig själv. 

(Lite som i Sverige -  fortfarande.)

I endast 5 länder är det förbjudet att utgå från detta ;

Frankrike, Portugal, + tre till.


Som rapporten konstaterar:


Nuvarande lagstiftning i många EU- länder misslyckas att skydda kvinnors privatliv och värdighet i våldtäktsrättegångar.


Bara tre länder i EU har nationella hjälplinjer för våldtagna kvinnor.

(Inte Sverige)

Tyskland har tex en lag om rätt till stöd men följer inte upp att den fungerar vilket gör att det inte finns, mer än ett antal undantag,  något  stöd för kvinnor.


Vad gör då medlemsländer i EU för att förhindra våldtäktsbrottet?


Ingenting.

Förutom Frankrike som  har  en pågående kampanj + några kortvariga exempel i några länder till.


Sverige  nämns inte i,  har görs alltså inget för att upplysa, arbeta med i värderingar och annat för att ändra på människors attityder för att förhindra våldtäktsbrottet.

(Tvärtom har, så finns ett omfattande näthat mot kvinnor på sajter och i kommentarer.)


Egen slutsats:

Sverige är ok , men sticker inte  ut särskilt i rapporten.

Frankrike däremot och även  Irland och GB nämns ofta som positiva exempel.Länk till rapporten:


http://www.vguengl.org/upload/file/Standardise%20national%20legislation%20on%20violence%20against%20women%20violence%20against%20children%20and%20sexual%20orienta.pdf


Av shedlight - 18 april 2011 21:31

En debatt förs i DN om abort, som började med en artikel av två förvirrade filosofer med en unken kvinnosyn med ett svar från Ylva Johansson.


http://www.dn.se/debatt/dags-for-samhallet-att-nyansera-synen-pa-aborter

http://www.dn.se/debatt/unket-forslag-om-att-inskranka-abortratten

http://www.dn.se/debatt/inget-stod-for-andrad-abortlag


Det är ingen slump att en så abortfientlig artikel publiceras en tid efter att det kommit in  ett främlingsfientligt parti i riksdagen för första gången.

Ett parti som också är främlingsfientligt mot kvinnor och kvinnors rätt att delta i samhället på lika villkor och som vill inskränka kvinnors aborträttigheter.


Det är heller ingen slump att detta händer samtidigt som det går en brunblå våg över Europa, en våg som också vill inskränka kvinnors rätt till abort.


Men.

Det är heller ingen slump att artikeln  kommer när medias "läsarkontakter" domineras stort av män med en mycket nedvärderande syn på kvinnor.


Detta tar media intryck utav och det har skapats en tillåtande attityd till att få nedvärdera kvinnans värde på ett sätt som inte skulle ha förekommit så öppet för ett decennie sedan.

Detta breder vägen för den typ av åsikter som Espinoza och Peterson företräder.


Det här handlar om män som vill bestämma över kvinnokroppen.

Där sexualiseringen av kvinnors kroppar och främlingsfientligheten mot kvinnor går hand i hand.

Det har varit flera exempel  på det bara senaste tiden.


Kvinnan blir mindre och mindre en människa  och mer och mer en kropp:

en livmoder eller  en hora.


Det handlar inte om abort utan om makt över kvinnokroppen.


Nätet är fullt utav mörkermän som är enormt aktiva på alla fronter och som vill driva tillbaka de framsteg  på jämställdhetens område som hittills uppnåtts.

De vill få tillbaka den makt de anser att män rättmätigt ska ha.


Effekten av dessa nätkrafter och den påverkan de har syns  även i våra domstolar och i HD:s vägledande domar.

Men även på frånvaron av medias engagemang i det som händer i rättsväsendet.


"Läsarkontakterna"  från dessa mörkermän, denna Bjästamobb, har troligen  en dämpade effekt på medias lust att uppmärksamma det som sker som drabbar kvinnor - och även barn.

För det hänger ju  ihop, synen på kvinnor och synen på barn. 

De där andra.


För det är märkvärdigt tyst ibland ifrån medias håll i vissa ämnen.


Däremot tar man in artiklar som öppet ifrågasätter kvinnors rättigheter.


För media ser vad som händer med de kvinnor som går emot nätmobben, de  överöses med kommentarer och smutskastas på nätet.  Så försöker man skrämma bort allt motstånd.


För vem vill råka ut för nätets Bjästamobb?

Inte media i alla fall.


*****

Ett tidigare inlägg i abortfrågan med exempel  på mörkermännens hatiska kommentarer och vad som är helt ok att skriva i medias "läsarkontakter".

http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/10/23/3806498-abort-och-morkerman/


Av shedlight - 18 april 2011 13:18

I Expressen har ett antal artiklar skrivits om människohandel i Sverige.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2406456/rita-saldes-till-svenska-manniskohandlare


Det är bra att Expressen tar upp det här, det är så vidriga brott att all uppmärksamhet är viktig och angelägen.

Så:  tack  Expressen!


Det händer med ojämna mellanrum att media fokuserar på denna mörka del av vår omgivning. Men man glömmer bort de värsta i brottslingarna.


Artiklarna fokuserar:


dels på  offren,

på de som utsätts för sexhandelns tvång och förnedring.

I dagens artikel skrivs om ett barn , en 16-åring från Nigeria som lurats och fått en skuld på 60.000 euro . En 16-åring  har en skuld på 600. 000 kr. Horribelt. Ändå finns det ännu "värre" exempel med ännu yngre flickor med   ännu större skulder, ibland på nästan en miljon kr.


dels fokuserar artiklarna på människohandlarna

De som utan någon form av empati eller rädsla för repressalier utsätter andra människor - även barn - för smärta, rädsla , skam och förnedring , för sin egen vinnings skull.


Men Expressen lägger männen som köper i periferin.

I dagens artikel finns ett exempel där den 16 åriga flickan blir misshandlad och tvingad till förnedrande handlingar.


VEM gör sådant?
VAR finns dessa män nu?


Är det dom som går ut och hävdar med emfas i  100-tals kommentarer så fort prostitution kommer upp att:

"Frivilliga överenskommelser mellan människor ska ingen lägga sig i "


Det som är Torskmantrat nr1.


Och det är alltid kvinnor och barn som är frivilliga och de själva som är oskyldiga.


Men dom bryr sig inte, de köper allt de kan och vill.

Alla undersökningar visar samma;  det handlar om makt.

Att köpa sig makt över andra.

Ju mer tvingade och skräckslagna offren är, desto mer maktberusning, desto större kick. 


En 16-årig flicka  500 mil från sitt hemland.

Det finns alltid köpare till en sådan maktdemonstration.


Fokusera på männen!  De som betalar!


Och Expressen:

Ha då ingen rubrik i följande stil:

 "Att köpa sex är som att klippa gräsmattan".


Den rubriken  sattes efter att en torsk köpt utsatta drogade tonåringar  i en småstad. Den  fick torskarna på flashback  samstämmigt utbrista i ett unisont "precis så är det" och "så ska man se det". Och dunka varandra  i ryggen över tangentbordet.  En friskrivning från en torsk i media till alla andra därute.

De flesta läste bara rubriken och och det räckte för att de skulle bli upphetsade i sin övertygelse att det de gör är så normalt. Som att köpa och utnyttja en livrädd 16 åring ska vara som att klippa gräsmattan. Helt normalt.


Men köparna klarar sig oftast , de som är själva är grundorsaken till människohandel.

De hamnar utanför fokus.

De får tala fritt i media och förminska sina handlingar:

-jag vissste inte ,

-hade jag vetat hade jag aaaldrig.....

-jag skulle aldrig förnedra någon

-jag behandlar alla kvinnor med respekt

-jag älskar kvinnor

-jag var deprimerad

-min fru hade lämnat mig

- jag var ensam

- jag ville bara pröva på

- bla bla bla


Och Torskmantrat nr 2:

"Vi gör inget  fel det,  finns andra lagar, sätt åt dom som är skurkar"


På så sätt friskriver de sig helt från ALLT ansvar.

Och samhället ställer upp.


Den allra största andelen sexköpare går fria och finns därute nu, för att utnyttja nya offer.

Och människohandlarna  tar emot deras pengar.


Åker de fast får de ett kuvert till arbetsadressen eller en boxadress.

På  böter på 1200 kr eller kanske  ibland 60. 000 kr

Ingen rättegång, allt sker i tystnad, de som inte gör något fel och inte skäms, enligt vad de själva anser på nätet,  slipper ändå all uppmärksamhet.

Men flickorna  får vittna trots sin skam och sin rädsla.


Men varken 1200 kr  eller 60.000 kr  stoppar dem som köper.

Inte ett dugg. De har resurser , sexköp är ingen billig fritidssysselsättning.


Så Expressen,  visa de "fina" brottslingarna.  Inte bara de fula.


Varför skydda dem som begår det värsta brottet;  som ser till att människohandlaren  får sina 60.000 euro?

Via  en 16-årings kropp.


Det finns  100-tals  dömda sexköpare - bara i år.


Häng ut dem i ett bildspel.

Av shedlight - 15 april 2011 12:35

I media skriver Kent Asp från Göteborgs universitet om senaste Medievalundersökningen.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.602031-media-lag-inte-bakom-sd-s-valframgang


I artikeln fokuseras på hur medierna har rapporterat om partierna och framför allt om hur rapportering om Sverigedemokraterna  har varit, om den varit negativ eller neutral.


Vad som inte ingår i Medievalundersökningen är den interaktivitet som medierna idag har med vissa av sina läsare via den utbredda kommenteringen på webben.


Sverigedemokaterna är oerhört aktiva på nätet. De har anhängare som syns och hörs överallt.

Läser man  på deras egna sidor så framkommer  ett kvinnoförakt  bland deras anhängare.

SD har ju också i sitt partiprogram angett att de  t ex tycker att genusforskning ska försvinna och framhåller dessutom vikten av att de traditionella könsrollerna bibehålls.


Bland anhängarna finns ett motstånd mot att jämställdheten har  gått för långt och att Sverige har en "statsfeminism". (Ett utryck som SD själva använder)

Alla kvinnor som arbetar för jämställdhet och med attityder emot diskriminering beskylls för det allra värsta skällsord dessa anhängare vet:

att vara feminister, eller kanske ännu hellre,  feminizter  (ofta rabiata).


Åter till media.

Media är försiktiga med att öppna kommentering till artiklar där de kan befara att tonen ska bli rasistisk.

Det gäller dock inte om tonen kan befaras bli kvinnoföraktande eller uttalat grovt och rått sexistisk.

Man kan skriva och to m säga i radio (Ring P1) att kvinnor är mindre begåvade, lögnare, varor till mäns hantering, osv , sådant man inte kan skriva eller säga om invandrare.


Tesen:

Media har genom att dels tillåta men även uppmuntra en mycket grov sexistisk ton bidragit till att SD fått framgång  bland grupper de inte fått annars.

Det har skett en legitimering utav att hysa kvinnoföraktande åsikter och därmed för främlingsförakt.

Normen har förskjutits och synen  på jämställdhet  har försämrats, i överensstämmelse med den politik som SD  bedriver.

Synen på kvinnans värde som likvärdig människa har också  påverkats negativt  genom denna kommentering.

Fler och fler deltar och de män som en gång tog ställning emot, har nu tystnat.

Man vill vara en i gänget och tar till sig åsikter som är mer och mer extremistiska och hatiska.

Därmed främjas främlingsfientlighet  mot andra. Dessa andra som är av annat kön eller etnicitet. Och SD:s stöd ökar.


För det  hänger alltid  ihop:  synen på kvinnor och synen på invandrare.

Det framgår tydligt i SD:s  partiprogram och av det som de själva har uttalat i  tex genusfrågor från riksdagens talarstol. 

Ivrigt påhejade på nätet av kvinnoföraktare.

Detta väljer media att inte se.


Och SD kommer fortsätta växa tack vare medias agerande.

Ett agerande som både är betingat av medias egna värderingar i jämställdhetsfrågor men även av brist på reflektioner.

Även ekonomiska skäl spelar in och att media härmar varandra.


Den aspekten missas helt av olika forskare när de försöker utröna varför SD ökat.

Medievalforskare tittar på tidningsartiklar och mediaforskare tittar på annat. Ingen ser sambandet.

Ingen har helhetsbilden.


Så SD kommer fortsätta öka - med medias hjälp.

Och ingen kommer att förstå varför.

Att det handlar om en råare och kallare människosyn  - och kvinnosyn.


Av shedlight - 12 april 2011 16:26

Återigen i SvD skriver den som har möjlighet att  höras.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tvinga-mig-inte-att-bli-brottsoffer-mot-min-vilja_6084297.svd


Inte de andra.

För de  flesta av dem kan ju inte svenska - eller ens engelska.


Och ingen tvingar "Linnea" att bli ett brottsoffer- det blir nästan för dumt att tro det.  Det handlar snarare  om något annat syfte med den här artikeln.


För vem säljer flest antal samlag:

-de som brutalt säljer sig på gatan för 20o kr per avsugning/vaginalt-analt samlag. De som får ta 10 män per kväll, eller ännu fler.

-eller de som kan  välja att sälja sig  kanske en gång i veckan eller månaden.


För det är ett faktum att frivilliga  "Linneor"  tydligen inte räcker till.  Ens idag.  


För torskarna vill ha  variation i utbudet.

De vill ha ungt - de vill ha makt.


För annars skulle ju inte människohandel finnas.

Framför allt skulle det inte finnas som ett så stort problem  i Europa  - om det  inte fanns köpare.


Vilken kvinnosyn bidrar dessa röster till, både torskarna och dessa lyckliga "Linneor"?

För alla kvinnor i ett land och framför allt för de uppväxande flickorna i ett samhälle.


I Nederländerna blir föräldrar upprörda för att de får gå med sina små flickor till dagis och måste passera bordeller på vägen. För vad ska deras töser få för  uppfattning om sin eget värde?


En skolflicka , också i Nederländerna har försökt att få ersättning från staten för att hon har tvingats in i landets sexhandel  utav sin pojkvän/hallick.  Ett utslag som  om det hade blivit positivt kunde fått stora konsekvenser för landets syn på prostitution. Men naturligtvis  fick hon inte rätt, hur skulle staten ha kunnat ge henne det?  Hur många skulle då kräva sin rätt för att de sålts som varor i landets sexhandel , åt män som tar sig rätten. Och betalar till hallicken utan att blinka. I ett land som ger dem den  rätten?


För att inte tala om alla utländska unga  kvinnor, de som alltid dominerar sexhandeln, även i Sverige.  De som är de som står för det övervägande antalet betalda samlag  och är de som far mest illa. De som inte kan eller får säga nej.


Vem bryr sig om att skydda dem mot våld från hallickar och torskar?

Ja, inte "Linnea" och inte torskarna själva. Ingen.


Dom, "Linneor" och torskar,  går aldrig i täten för deras säkerhet.

Faktum  är att de inte ens vill tala om våldet mot prostituerade.


Prostituerade är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.

Varför?


Vem köper utav de handlade  fattiga nigerianska, rumänska, thailändska  kvinnorna i Sverige?

Som också  åker till Thailand och köper unga och barn på semestern.

Eller för all del hemlösa  barn i Sverige och groomar flickor på nätet.

För har man passerat gränsen, kan man vilja ha och köpa vem som helst.


Men i den här artikeln kan de lätta sin skam och skuld och få utgjuta sitt kvinnoförakt. Allt på en gång.


Så har vi de andra, de män som bara tycker om tanken och fantasin om  den smutsiga horan.

De som avskyr kvinnor och deras rättigheter. 

Som njuter av tanken på att trycka ner kvinnors värde i smutsen.


I artikel efter artikel, dyker de upp, samma män. Överallt.

Inte konstigt att jämställdheten går bakåt i Sverige.


Det är ju ett krig varje dag i media och media spelar med.

Så kvinnans värde går i en nedåtgående spiral för varje artikel som publiceras om den "lyckliga horan Linnea".


För varför om man nu vill stödja kvinnors rätt att sälja sina kroppar, varför stödjer man inte kvinnors rättigheter  inom andra områden också? Varför så rabiata hatiska motståndare mot all jämställdhet?

Varför går de i spinn varje gång det är uppe till debatt?


Varför är de emot att de som far illa ska få hjälp?

Om det inte rör sig om ett  kvinnoförakt?


Varför går de inte i främsta ledet och bekämpar människohandel så att bara Linneor återstår?


Och förresten.

Varför censureras trafficking på flashbacks sexköparforum, och det av torskmoderator själv?  Om inte av skam och skuld?


***********


Om  flashbacks mest rabiata torsk:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/03/22/4920375-inga-kvinnor-ar-till-salu-inte-ens-till-w/


Av shedlight - 9 april 2011 20:34

Efter en debattartikel om att prostituerade ska ses som brottsoffer

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prostituerade-ar-brottsoffer_6077511.svd

väljer SvD att följa upp den med en artikel där en viss kategori män får sätta agendan.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starka-reaktioner-i-prostitutionsdebatt_6078779.svd


Så fungerar mediadramaturgin  nu.

Granskning och perspektiv ersätts av kvinnoförakt.

För nu får mobben sätta agendan.

Men bara när det gäller kvinnokroppen.


För vad hade man väntat sig efter   Bjästa I och II?

I dokumentären om Assange som visades i veckan i SVT framgår - som de som är därute redan vetat länge  -   att kvinnan är lovligt byte på nätet.


Nu är kvinnan lovligt byte även  i  SvD.


När åklagare Hillegren uttalade att vissa våldtäkter är etikettsbrott fick han ett stort stöd ifrån SvD:s nätmobb.

Män som vill tolka verkligheten. För sin rätt.


För några rumänska, nigerianska eller polska utsatta kvinnor får inte höras.

HVB-barnen får inte heller höras.

Så var kommer de in? Ja, det är de som står för kropparna som ska vara tillgängliga för dessa "Starka reaktioner".


Och förresten : öppna en artikel om invandring så kommer också "Starka reaktioner".


Men, förstås, det är skillnad för kvinnokroppen är ju fortfarande ett slagfält.

Där män får härja. Nu mer än nånsin, med medias kommentering som skarpa knivar till vapen.

Särskilt för dem som redan köper dessa kvinnokroppar - och  flickkroppar.

Dom härjar extra vilt.

Och glöm inte:

De kommer ifrån en röststark skara som är vana att få höras  - och det får de ju ohämmat.

De får nu indirekt  skriva egna artiklar.


Östergren plockas fram, en känd förespråkare för prostitution och för de utvalda 12  som intervjuades i hennes bok. Som får sponsring från mäktiga intressen. De intressen som vill kunna köpa lite  slynor.


Men här finns:

Inga traffickingoffer.

Ingen  14årig förståndshandikappad flicka på en soffa bakom en pizzeria.

Inga HVB-barn.

Inga rumänska 5-åringar, de som kommer att vara i EU: s sexhandel om tio år. Inga 15-åriga flickor från Thailands landsbygd som skickas runt världen. 

Inga   nedtystade Lindberghärvor med mäktiga män...men ... stopp där!! Det är just det, det är.


Nedtystade sexhandelshärvor med mäktiga män.

Som är vana att höras och få respekt.  Minsann!  Och som har rätt till det, fattas bara annat.

Hur många av dessa hundratals runt Lindberg får nu vara en del i de "Starka reaktionerna"?

För det var hundratals telefonnummer i härvan, alla gick fria utom Lindberg.

I Norrlandshärvan gick även där hundratals män fria.

Liksom i kopplerihärvan med utsatta flickor 2009. Med lite böter på ca 1500 kr för några, för de flesta inte.


Och det är bara de härvor senaste tiden som man känner till. De flesta bara fortgår i det tysta.


För HVB-barnen har ingen brytt sig om. De hamnar utanför mediadramaturgin.

Hundratals barn som köpts utav hundratals, kanske tusentals,  män.


Nysta runt Lindberg.

Det kommer  säkert starka reaktioner även då.

Eller så blir man  av med jobbet.


SvD är en tidning som ofta stöttar prostitution.

Starka intressen.

Man går inte emot dessa.


Här får sexköpare och kvinnoföraktare  utgöra "Starka reaktioner".


Men var VAR  finns de svagas reaktion?


Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se