Direktlänk till inlägg 20 februari 2013

Sexism is alive and kicking - líksom patriarkatet

Av shedlight - 20 februari 2013 23:58

En dom från Svea Hovrätt river upp en våldtäktsdom från tingsrätten.

De kommer fram till att mannen som förde in fingrar i kvinnans underliv gjorde det från ett ickesexuellt syfte.

Mannen döms därför endast för olaga tvång.

Genusperspektiv på den domen?  Vad hade hänt om domarna läst en utbildning i juridikens genus tro?


Den här domen har så många fel så man vet inte var man ska börja.


Mannens syfte enligt hovrätten, var att kontrollera att kvinnan inte haft samlag med en annan man.


Fel 1.

Det går inte att kontrollera oskuld. Det är bara en patriarkal föreställning.

Därmed faller den delen av rättens resonemang som de inte själva är medvetna om att de för.


Fel 2.

Om det nu är som hovrätten anser att det skulle att kontrollera - vad skulle då syftet vara om inte ett sexuellt dvs att kontrollera kvinnans sexualitet. En  otroligt ologisk tankevurpa.


Fel 3.

Varför ska överhuvudtaget en kvinna kontrolleras? I vilken kontext har det uppstått om inte en patriarkal?

Hovrätten fastskärper en patriarkal handling och försvarar den med en annan patriakal handling - att fria en man från våldtäkt som för in fingrar i en kvinnas underliv för att det är patriarkalt motiverat. Och detta resonemang ska man ha en domarlön för?Hovrätten visar med all önskvärd tydlighet att våra domstolar är patriarkalt styrda.

Deras föreställningsvärld är mannens rätt att kontrollera. Oavsett om det finns något att kontrollera.

Detta är maktutövning från svenskt rättsväsende gentemot alla kvinnor.


För en tid sedan kom en dom där en kvinna fick en hand uppkörd i underlivet när hon var i hjälplöst tillstånd.

Kvinnan höll på att förblöda. Skulden las på kvinnan, hon var för trång.  Kvinnor ska anses klara knytvnävar - det är mäns rätt att kräva det. Det blev bara våldtäkt av normalgraden

-trots att kvinnan var i hjälplöst tillstånd

-trots att man vet att kvinnor skadas främst genom fingrar i underlivet eller via föremål.

Mer om den domen här.


Svenskt rättsväsende talar om vad kvinnor är värda men de lindar in det i juridiskt språk.

Näthatet mot kvinnor  är  egentligen ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället .


DET ÄVEN I SVENSKA DOMSTOLAR.

Det ser bara annorlunda ut än näthatets "horífierande" och "sönderknullande".


Det finns jurister som skriver kommentarer på dagens juridik med en häpnadsväckande kvinnosyn. Vad säger det?

Att vi har ett strukturellt kvinnohat som genomsyrar hela samhället. Domare, nämndemän, och åklagare, på alla nivåer i rättsväsendet återfinns dessa strukturer. Och de skäms inte ens för det när de är anonyma.


Vem sitter som chef för Svea hovrätt om inte Fredrik Wersäll - han som vill att de som döms för kortare fängelsestraff än ett år ska slippa fängelse. Det gäller tex kvinnofridsbrott, våldtäkter mot barn, barnporrdömda.

För alla dessa brott är det idag häpnadsväckande låga domar. De nedgraderas dessutom så att de blir normalgrader och mildare strafformer.

Som koppleri istället för människohandel.

Som olaga tvång istället för våldtäkt.

Som sexuellt ofredande istället för våldtäkt.


Av vilken anledning vill Wersäll att dessa ska slippa fängelsestraff? Tycker han inte att det är så allvarliga brott?

Vilken anda skapar han på Svea Hovrätt? Han som medverkade i det friande Tumbamålet där han valde bort bevisning?


I MFF har de omogna fotbollsspelarna en tårta med en naken kvinna, en pinuppa.

Detta strax efter att en spelare dömts för sexuellt utnyttjande av  barn. Han slapp våldtäktsdom för att det var så synd om honom. Också ett exempel på att gärningsmännen skyddas.

Då väljer de vuxna "pojkarna" i MFF att äta upp en kvinnobild.

Det är också en signal.


Men det är just det som Svea Hovrätt signalerar med dagens dom.

Steget från omogna fotbollsspelare till jurister är inte särskilt långt. 

De spelar på samma planhalva, vare sig det är i kostymer eller i shorts.

Sexism is alive and kicking. Och patriarkatet.


 
ANNONS
 
Gubbfan

Gubbfan

21 februari 2013 06:37

Läste just på SVD.se om domen. Var tvungen att se om du sett eländet.
Jag blev paff.
Hur i ... kan vuxna människor som skall vara så fint utbildade vara så korkade som dessa högre jurister?
Har de inget att tänka med?
Kommer domen att försöka överklagas, eller leder det bara till att det blir ett frikännande?

Och tårthistorien får mig bara att tänka på en sk konstnärlig svart tårta utformad som en kvinna för lite sedan.

http://Gubbfan.bloggplatsen.se

shedlight

21 februari 2013 11:00

Den här domen är inte ensam. Det är vanligt med dessa typer av domar där man utgår från rent fabulerande och godtyke. Jag tycker det är illa att inte media uppmärksammar fler!

 
Ingen bild

noboytoy

21 februari 2013 10:13

Var det öht några kvinnor som var med och dömde i detta fall med mannen som ville "kontrollera oskulden" hos kvinnan? Man kan tycka att sådant som män i domstolarna uppenbarligen har dålig kunskap om, tex kvinnlig anatomi, borde någon kvinna kunna ha upplyst dem om så att de slapp göra bort sig på detta sätt?

Förmodligen förstår de väl inte ens sina egna, som du väljer att kalla det, "tankevurpor"?

shedlight

21 februari 2013 10:57

Ja, det var kvinnor med. Med fina poster.
Det är som media, man kommer inte fram om man inte följer de strukturer som finns.
Kvinnorna i starka patriarkala omgivningar blir själva en del av dessa. Det ser man gång på gång. En genusmedveten jurist kommer inte få bli domare enkelt. Man kommer aldrig så långt i karriären. Dessutom är juristubildningen patriarkalt styrd.
In med genus på utbildningen redan!!

 
Ingen bild

El

21 februari 2013 10:18

Hovrättens dom följer bara lagstiftningen. Kritisera lagstiftarna istället för domarna i hovrätten. Citerar RH 2010: 9 :

"Vad därefter gäller den närmare innebörden av begreppet "sexuell handling" anser regeringen, i likhet med vad kommittén föreslagit, att uttrycket bör motsvara i allt väsentligt vad som i dag benämns som sexuellt umgänge. För att bedöma en handling som en "sexuell handling" bör således utgångspunkten även i fortsättningen vara att det har förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring av antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet. Regeringen instämmer dock i vad kommittén anfört om att också andra handlingar, som inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring, bör kunna omfattas av uttrycket. Avgörande för en sådan bedömning bör vara att handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel samt varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. För att en handling skall anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Frågan om den sexuella handlingen medfört en direkt tillfredsställelse av könsdriften eller inte bör dock lika lite som i dag vara av betydelse vid den rättsliga bedömningen."

shedlight

21 februari 2013 11:10

Inbillad oskuldkontroll , som bara så häpnadsväckande dumt och okunnigt så man baxnar , är också SEXUELL!
Det syftar till att ta sig rätten till andras sexualliv och dessutom gör rätten ett cirkelresonemang, det är "lätt" hänt när de är genusokunniga.

Kontroll av oskuld är en patriarkal sexuell handling, att DÅ i nästa steg använda den sexuella patriakala historiska handlingen som en ursäkt i svensk lag från att det INTE är sexuellt, gör att jag allvarligt funderar på om domare idag är mer okunniga än allmänheten om hur förtryck och sexualitet samagerar.

 
Ingen bild

noboytoy

21 februari 2013 10:18

Nu går MFF ut och tar avstånd från detta med tårtan och talar om att sexisterna skall straffas på något sätt. Varför? Vi vet ju alla att det inte kommer att bli något straff och att de allihop nu sitter i sina illaluktande omklädningsrum, skrattar gott åt sitt tilltag och förfasar sig över pk-feministerna som inte tål lite gubbskämt på kvinnors bekostnad.

shedlight

21 februari 2013 10:53

Återigen uttrycktes att man skulle förstå att man om man la ut instafoton så kan det väcka anstöt. Mer problem med att folk SER deras kvinnosyn än att de HAR den alltså.

Fotboll och rättsväsendet är BÅDA patriarkalt styrda bastioner, vilket inlägget syftar till att synliggöra.
Det ena nöje - det andra akademi. Men samma.

 
Ingen bild

El

21 februari 2013 10:27

Jag menar inte att man inte kan kritisera utfallet men man ska då kritisera rätt personer/instanser. Hovrätten dömer helt enligt gällande rätt, här brottsbalken. Gällande rätt beslutar våra valda lagstiftare, de som bestämmer hur brottsbalken ser ut. Blir vanskligt att kritersera domstolarna på det sättet du gör utan att vara insatt i den juridiska sakfrågan. Domstolarna måste och ska hålla sig inom juridska ramar, en genusutbildning hade inte gjort någon skillnand. Skicka politikerna på utbildning!

shedlight

21 februari 2013 11:31

Tvärtom!
Sälllan visas det så tydligt som i sexualbrott att vi har juriststyre i Sverige.

Våra domstolar ligger 20 - 30 år efter omgivande samhälles normer och dessutom följer det INTE lagstiftarens intentioner.

Sveriges domstolar är mer patriarkalt styrda än vad vi vågar se. Det är inte så stor skillnad mot tex ett land som Indien som vi tror. De uppför sig bara annorlunda.

Det gäller både hur de ser på kvinnofridsbrottet när det infördes, det gäller hur de ser på prostitutionsbrott (vilket inte minst visade sig i HRV-domen i september), det gäller våldtäkt.
Jag tog upp fallet i Göta Hovrätt av ett visst skäl - den totala frånvaron av debatt om det.

Lagrådet som ska ha en rådgivande funktion till lagstiftaren visar detta gång på gång.
De ligger efter.

Ett samhälles rättsväsende finns för medborgarna -INTE för domarnas unkna sekelsgamla värderingar.
Detta undergråver rättsväsendets hela ställning. Det är ytterst allvarligt.
Kvinnor och barn är de som råkar mest illa ut. De skyddas inte längre av domarna-juridiken utan endast av normer i samhället. Vad händer när dessa börjar följa juristernas värderingar och lär av den?

Vi är på väg bakåt, inte framåt.
Då spelar lagsfiftningen ingen roll.
Det är TILLÄMPNINGEN! Då har vi juriststyre.

 
Ingen bild

noboytoy

21 februari 2013 11:20

Jag förstår inte vart El vill komma? Hen skriver att en sexuell handling är tex att kränka en annans människas sexuella integritet och det är just vad den här mannen gjorde när han med våld tvingade in sina fingrar i kvinnans könsorgan.

En man som med våld får föremål eller fingrar uppkörda i sin stjärt av en annan man, anser med stor sannolikhet att detta är sexuellt våld mot honom?

shedlight

21 februari 2013 13:08

Det fattas genus- och maktperspektiv. Det fattas förståelse för att domare och nämndemän internaliserar ett patriarkalt tänkande oreflekterat.

 
Ingen bild

El

21 februari 2013 15:46

"För att en handling skall anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift." Citat från prop. 2004/05:4, alltså från direkt från lagmotiven.

Sexuell handling definieras som en handling som involverar den enas eller bådas kön och som är avsedd att reta eller stimulera någons sexualdrift.
Uppnår gärningen inte det kriteriet är det ingen sexuell handling. Detta är vad lagstiftaren säger, inte något som en domstol "bollat fram". Ni får inte glömma bort att man däremot hamnar i andra lagrum, där straffvärdet inte är mindre än vid våldtäkt. Är inte straffvärdet intressant?

@shedlight Jag förstår inte på vilket sätt domstolen här har frångått lagmotiven?

@noboytoy Nej, jag citerar en hovrättsdom. Där skrivs det först som du skriver att en sexuell handling är att t.ex kränka en annans sexuella intergritet. Det domstolen då gör är att läsa regeringens prop där de skriver när en handling ska bedömas vara just sexuell. I propen så står det att handlingen ska syfta till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift.

Detta hade framgått om du läst hela den citerade texten.

shedlight

21 februari 2013 16:05

"...frångått lagmotiven?"
Att man hävdar att det finns anledning till att göra en oskuldkontroll öht dvs att stoppa in fingrar av annat skäl än sexuellt.
Det ÄR sexuellt. Kan aldrig kan aldrig vara något annat syfte om man som mannen "tror" på att det finns uppgifter att hämta i en kvinnas underliv. Som sagt det är sexualitet
(sex-retning) i allra högsta grad.
Det handlar bara om kunskap om genus och makt-återingen våra domstolar utgår de facto från en föreställning om mäns rätt.

 
Ingen bild

EL

21 februari 2013 15:51

Genusutbildning förekommer för övrigt i relativt stor omfattning inom iaf Umeå universitets juristprogram, speciellt under termin 4.

shedlight

21 februari 2013 16:02

Vad är i relativt stor omfattning, i vilket sammanhang, vem föreläser?

 
Ingen bild

noboytoy

21 februari 2013 18:03

El: jag förstår mycket väl vad du citerar. Jag förstår också, liksom du själv säkert också är medveten om, att det finns många sätt att tolka lagstiftningen och att uppfinningsrikedomen är stor, åtminstone när det gäller sexualbrott mot kvinnor och barn.

Här har man tolkat lagstiftningen som att det inte är våldtäkt, när en person mot sin vilja och under tvång och våld, får en annan människas fingrar instoppade i sitt könsorgan.

Man utgår alltså ifrån vad gärningsmannen påstår, att hans syfte var att göra detta, vilket jag finner ytterst anmärkningsvärt. Sedan när är det gärningsmäns avsikt/syfte som skall bedöma vilken typ av brott som har begåtts mot offret?

Om en homosexuell man stoppar fingrarna i en annan mans stjärt under hot, tvång och våld - känner sig mannen, offret inte våldtagen då, bara för att gärningsmannen hävdar att han gjorde det för att undersöka offrets prostata i all välmening?

Är det gärningsmannens perspektiv och hans syften och avsikter som skall hjälpa domstolen att avgöra vilket brott som har begåtts mot offret?

shedlight

21 februari 2013 18:39

Som Wennstam utryckte det i radio: rätten går i gm:s huvud och tolkar åt honom
Man förtingligar alltså kvinnan omedvetet i samma andemening.

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

21 februari 2013 21:38

På Umeå Universitet T4 (straff- och processrätt) låter många titlar i kurslitteraturen lovande. Ex "Genusrättsvetenskap" och "Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp ". Men detta borde inte ses som något speciellt utan vara en självklarhet på alla juristutbildningar!

Det var ju också i Hovrätten i Norrland som ordet "hen" användes första (och sista?) gången i en dom. Kanske ingen slump, eftersom de som dömer där kanske också läst i Umeå. Den utbildning man får påverkar såklart hur man utövar sitt yrke.

Juridiken kommer aldrig att bli helt blind. Även om lagar ska följas kommer rådMÄNNENS och nämndeMÄNNENS inställning och referensramar spela in. Och ingenstans blir detta tydligare än i domar om brott mot kvinnor och barnen, även om män likt El skriker sig hesa om att "de bara följer lagen". Jag ställer mig lika frågande som du till hur det INTE kan vara en sexuell handling att köra upp fingrar i någons underliv för att kontrollera otrohet?

Tack för att du som vanligt skriver så bra.

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

22 februari 2013 13:24

Gamla strukturer sitter i väggarna.
Titta bara på HD.
Vem väljs in i tystnad och varför?
Igår berättade en JR hur hen ringts upp av någon på justdept. Hur kan det gå till på det sättet? Ett politiskt parti tillsätter i tystnad ledamöter?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se