Direktlänk till inlägg 29 december 2011

Varför undslipper domarna sund granskning?

Av shedlight - 29 december 2011 00:09


En diskussion om nämndemannaväsendet pågår.

Den är oroväckande  ensidig och dessutom med elitistiska inslag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/namndemannen-har-helt-spelat-ut-sin-roll_6736703.svd


En juristprofessor anger bl a som skäl mot nämndemannasystemet att dessa är juridiskt inkompetenta och medger samtidigt att det är visserligen därför de är där. Men just därför ska de bort.

En märklig cirkelargumentation kan tyckas från just juristhåll.


Varför dyker det upp så samfällt motstånd mot nämndemannaväsendet på bred front just nu?

 Nu när större antal domare kommer att gå i pension de närmaste åren.

Det är domarbrist på olika håll i Sverige så då kallas just  pensionerade domare in.

Gamla domare utbildade på 60-talet.

Från miljöer som knappast kan sägas vara gemene kvinnas eller mans.


Men varför är det inget fokus på domarna?

Varför höjs de nästan  till skyarna, varför ingen granskning eller sund kritik överhuvudtaget av dem?


Vidare.


Nämndemän ÄR politiskt tillsatta, men de ska spegla samhället

Medelåldern är hög, det är ett problem.

Som skäl mot nämndemannasystemet anfördes av en domare i Malmö tingsrätt att

unga människor kommer in i nämndemannasystemet. Det lät märkligt.

Är man rädd för unga människor?

Är de inte lika lättstyrda som det gamla gardet, som oftast rättar sig efter domarens åsikter?

Är det detta som blir obekvämt?


Säg det rätt ut i så fall, dölj det inte under andra s k skäl.Först kommer moral, sedan kommer lagen.

Våra lagar lever inte heller  i ett vakuum som nu verkar anspeglas från juristhåll.

Lagar är fattade utifrån ett samhälles gemensamma utgångspunkter hur man vill att samhället ska se ut.

I så måtto är vi alla lika mycket "experter".


Lagen är inte Guds eller juristernas eget lilla redskap att använda som de vill.

Så som det verkar nu i debatten.

Vare sig man tycker att politiska nämndemän är bra eller dåligt, eller bara någorlunda, så är lagen allas vårt redskap och inget förbehållet en maktnomenklatura.

Att tolka lagen är en annan sak.

Det gör människor även om dom är domare.

De har också sina värderingar och sina politiska hemvister.

Domarna framställs lite för mycket som om de är någon sorts övermänniskor.

Så är det inte.

Varför låtsas man inte om att domarna också tillför värderingar och att det är ett problem?

Varför blundar  man för denna problematik -återigen?

Hur ofta har de bestämt sig innan av magkänslan och skriver domslut efter denna?

Som att våldtäktsoffer är för fulla eller för nyktra. Eller att två målsägande är för samstämmiga om gärningmannens kvinnosyn.

Hur många sådana domar ska vi se?


De äldre domarna,  eller yngre för den delen, kommer knappast från en arbetarklassbakgrund.

I olika granskningar framkommer att det finns ett idealiskt brottsoffer liksom en idealisk gärningsman.

Det är inte någon de kan identifiera sig med.

Utan tvärtom.

Det är inte det" fina" folket som råkar mest illa ut i domstolar.


Och var står domarna politiskt?

 Är de konservativa?

Håller på konserverande normer?

Vad gäller barn och kvinnor?

Bör vi inte få diskutera det nu också?


Undersökningar och deras beteende tyder på det och hur domsluten kan formuleras.

Alldeles för många fall lägger stor vikt vid våldtäktsoffers beteende och utelämnar den misstänktes beteende och åsikter om tex manlighetsnormer.


Mer.

Det borde diskuteras om förbud ska införas för att vara med i ordenssällskap.

De är manliga kotterier där lojalitetsband frodas i det fördolda.

Där man vill bli nästa stormästare och hjälpa sin broder.

I olika andra västländer är det förbjudet för domare att vara med i tex frimurarna.

Varför är det inte så i Sverige?

Just ordförande i Sveriges Domareförbund är ju själv med i frimurarna.

Inte särskilt förtroendeingivande.


Varför är domare ointresserade av att lära sig om människohandel?

Expressen granskade domare tidigare i år angående deras likgiltighet att utbilda sig om nutida människohandel

http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2619094/domarna-sviker-manniskohandelns-offer


Det är ett välkänt problem sedan länge att domstolar dömer alldeles okunnigt i dessa ärenden.

De dömer till koppleri av normalgraden på sin höjd när det borde ha varit människohandel.

De ser milt på utnyttjandet av både svenska och utländska kvinnor och barn.


Just Malmö utmärkte sig ju där, apropå domaren från Malmö TR som i SVT var kritisk mot unga nämndemän.

I Malmö dömde både TR och sedan HR och friade alla de misstänkta i fallet* med den 14 åriga flickan som grovt utnyttjades, eller helt enkelt våldtogs och hon blev utan något som helst stöd.

Formuleringarna i domen var bitvis nästan stötande nedvärderande.

Det visar tydligt okunskapen, ointresset och vilka värderingar som styr.

(* en fick 3 mån (!) som ansågs avtjänade redan i häktet)

Då gick inga debattörer ut i tidningarna på bred front.
Det var på nätet som människor upprördes.
Vanliga "juridiskt inkompetenta" människor.


Varför så lågt intresse för att lära sig om barns beteende?
Apropå barn så har domare också utmärkt sig för det låga intresset för kunskap om just
hur barn bör behandlas i domstolar och hur barn fungerar som brottsoffer.
De anser redan att de kan tillräckligt.

http://www.dagensjuridik.se/2011/06/domarens-bristande-barnkunskap


Hur många domare är sexköpare förresten?

Äldre män som tycker att de har rätt till kroppar, så som det har kommit till uttrycks

tidigare, när dessa handlingar kommit på tal.

Liksom ett av Justitieråden som sitter kvar i HD ännu visar på.


Vad säger det om människosynen och vad man sätter sig själv i förhållande till andra människors värde.

Att man tycker just domare är lite förmer?

Har rätt till vissa "förmåner", kanske liksom de andra ”bröderna”.

Som här när just TR i Malmö ville behålla domaren.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bordellbesokande-domare-falld-av-ad

Skulle han också  kunnat dömt i  prostitutionsrelaterad brottslighet sedan?


Hur många domare går på strippklubb?

I samband med härvan runt Lindberg figurerade domare på samma klubb.

Vilka det var kom aldrig fram.

Är det lämpligt, vilka utpressningssituationer kan de försätta sig i och hur ska de kunna döma i människohandelsrelaterade brott- eller våldtäktsmål – dagen efter?


Eller kvinnomisshandel där det har framkommit att skulden läggs i olika fall på kvinnan som ”provocerat” mannen. Precis som varit uppe till diskussion om andra delar utav samhället.


Varför så milda domar i barnporrbrott? 

Det är ju  samma som filmade barnvåldtäkter.

Oftast blir det bötesstraff eller villkorliga domar, för att betrakta barn som

plågas för att män någonstans ska köpa materialet.


Sätt ljuset på domarväsendet nu också.

Låt det inte stanna vid bara nämndemännen.

De kanske inte är det största problemet utan just de som ska vara lagfarna.

Varför denna osunda otidsenliga respekt?


Kravs som ska ställas  på domare borde vara:

-Förbjud medlemskap i ordensväsende.


-Kräv deltagande i vidareutbildning i ämnen som människohandel, i barnkunskap, offer och förövarkunskap.


-Domare som visar en nedvärderande kvinno- och människosyn, som sexköp eller normaliserande av det, strippklubbsbesök o d visar på, ska självklart fråntas domarämbetet.


'

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej. 
ANNONS
 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

8 januari 2012 15:17

Ja, varför undslipper domarkåren granskning. Det är en högst berättigad fråga. Eftersom domarkåren inte granskas så kan vi enbart spekulera om anledningarna.

Jag tror att en anledning (och den grundar jag på erfarenhet och kunskap) är att en del av domarkåren är bland de värsta kvinnoföraktarna och det vill makteliten inte synliggöra. En annan anledning kan vara domarnas funktion att fria den del av makteliten som utövar våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn och som blir anmälda.

Hur ska den delen av makteliten som har en osund och snedvriden kvinnosyn annars kunna skyddas av domarna och undslippa straff om de inte skyddar domarna från granskning? Tjänster och gentjänster. Det finns fall som visar att så är fallet och som således stödjer denna teori.

Domare har valts till sina positioner utan öppenhet, vilket i sig inte är klokt och något som inte borde kunna ske i en rättsstat. Bland domarkåren finns flera avarter, nedan finns några av dem.

Ett urval dömda domare:
2002 – en domare ertappas med en prostituerad på en kyrkogård, döms till dagsböter, får behålla jobbet
2004 – en domare erkänner ett tiotal sexköp, dagsböter, hotades 2005 – en domare har barnporr i sin dator, villkorlig dom, sade upp sig
2005 – en domare i Högsta domstolen döms för sexköp, dagsböter, omplaceras till lagrådet, är tillbaka i HD (Leif Thorsson)
2007 – en domare frias från sexbrott i tingsrätten, döms av Arbetsdomstolen, avskedas (ej ordinarie domare)

Sedan har vi rådmannen vid Skaraborgs tingsrätt som tidigare arbetat i Karlskoga tingsrätt och som misshandlat sin fru, men som så turligt lyckades hitta en åklagare som istället fixade till brottsrubriceringen ofredande (efter rådmannens egna initiativ) och som i sin rättskipning dömer till våldsamma mäns fördel och kvinnors nackdel. Ja, denne rådman är inte trevlig att möta i rätten för kvinnor samt skyddas av lagmannen (en Daddys girl).

Att dömda domare får behålla sitt jobb samt ostört tillåts fortsätta att missgynna kvinnor och barn samt gynna våldsamma män säger väl det mesta om svenskt rättsväsende.

Ja, genom att hitta en åklagare som tänjde en del på lagstiftningen till den våldsamme domarens fördel så lyckades även fallet att tystas ner och den offentliga rättegången uteblev liksom i Leif Thorssons fall. Den unge gymnasisten som Leif Thorsson köpte runk av erkände att det hade skett flera gånger. Sms-korrespondens fanns som styrkte att så var fallet, men det kriminella justitierådet Leif Thorsson SA att det var en gång. Naturligtvis gav åklagaren tolkningsföreträde till den kriminelle Leif Thorsson, hur skulle det se ut om inte maktelitens kriminella män blev trodda och fick tolkningsföreträde?

Även Leif Thorsson har ju som bekant i sin rättskipning sänkt straffen i sexköpsmål.De kriminella domarna verkar i eget intresse kan man säga.

Ja, det är inte konstigt att domarkåren undsluppit granskning. Skandalerna skulle ju bli många och omfattande om det kom till allmänhetens kännedom om vad som sker i våra domstolar. Bättre att låtsas som ingenting olagligt sker.

Jag kan dock berätta att det är känt på högsta nivå i Sverige. Återstår att se vad som kommer hända framöver…

shedlight

8 januari 2012 19:32

Börjar man gräva i domarkåren ser man hur många märkliga beteenden som helst. Både vilka som känner vilka, och hur domslut formuleras, där man uppenbart väljer förövarens intressen, och kriminella kontakter.
Gå man på sexklubb sitter man sig i knät på kriminella.

Sedan har vi då dessa ordenssällskap.
Där vi inte ens har insyn i vilka som känner vilka.
Läser man igenom listor över medlemmar, så ser man ordet domare, jurist, polis etc dyka upp då och då.
Politikerna döljer sig oftast under andra beteckningar.
Det finns som sagt all anledning att granska domarna.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se