Alla inlägg under november 2011

Av shedlight - 9 november 2011 14:51

En 14 årig flicka har utsatts för ofattbara  övergrepp.

Se filmen här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13906984.ab


http://www.dn.se/nyheter/sverige/14-aring-holls-som-sexslav-i-goteborg

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.770346-flicka-holls-insparrad-i-ett-ar

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flicka-holls-insparrad-i-ett-ar_6622076.svd

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.770691-flicka-holls-fangen-och-valdtogsFlickan kommer från ett sammanhang med en stark patriarkal samhällsstruktur.


Hon såldes första gången som 11-åring och beskriver hur hon hölls fast av flera män som våldtog henne.

Övergreppen har sedan fortsatt, både i hemlandet och i Sverige. Med samma våld från män som anser sig ha rätten till henne.


Då återstår frågan:  vilka utsätter en flicka för detta?

Vem?

Vilka?

Vilka föreställningar, vilka tankar finns i huvudet på dessa män?


Det  som är själva orsaken till att de här övergreppen sker.

De som driver fram de här brotten på nytt och på nytt - de osynliggörs igen.

De män som höll fast ett barn för att våldta henne och de som våldtog henne,

för att de helt enkelt  hade rätt till det, för att de betalat för det och hon fanns där.


Det finns en orsak till att man anser sig ha rätt till andras kroppar, barn eller vuxnas.


Det är en föreställning om att makt är rätt.

Att män har rätt att använda en kvinnas och eller en  flickas kropp för sitt behov.

Kvinna – flicka – spelar ingen roll, bara så ungt som möjligt.

Så värnlös som möjligt.

Sen blir flickan tonåring, sedan ung  kvinna och slutligen kvinna som har normaliserats  

till övergrepp och att flickor är inget värda.

Man köper, betalar och säljer dem , som vilken vara som helst.

Det blir en samhällsstruktur, övergripande  eller underliggande. Men alltid närvarande.


Det är inget exceptionellt för denna situationen utan det händer hela tiden i vår omvärld, ibland på nära håll.


Tystnaden om vad som leder till den här typen av övergrepp på alla människors rätt till värdighet , integritet och säkerhet är universell.


För en tid sedan såldes en 14-årig flicka till män i Malmö.

Alla friades utom en som fick – tre månaders fängelse. En mycket mild behandling.

Alla fick mild behandling.

Utom flickan.


Det blev ingen medial storm; inga ledare skrevs, inga kultursidor översvämmades med harm,

inga debattsidor som fylldes.

Just på grund utav normaliseringen att flickor ska vara tillgängliga.

De har inget värde.

Det är : Sånt som händer. Varför uppröras?

Det sker ju över hela världen. Har skett jämt. Vi är vana.


Och alla de arga männen i kommentering, som alltid brukar höras överallt annars?

De var mest tysta då, det var liksom inte deras ”sida".

Och det visste nog media då.


Däremot är det viktigt att få slå en 16-årig flicka, att få runka till tecknade våldtäkter av småflickor, att få hänga ut och håna våldtäktsoffer, att få tillgång till "tjejers" kroppar utan att dessa ska få skadestånd, att män ska tolka vad som är en våldtäkt, att få håna kvinnomisshandel, att få skydda sig mot övergrepp när barn köps med att det var ju "frivilligt", att få ha sin  "yttrandefrihet" ifred.


Då hörs dom och även media allt som oftast, för då är det "rätt" sida.


Så.

Oavsett vilken flicka som drabbas, vilka hemska historier vi läser om,

så är det  tyst om de strukturer  som driver fram övergreppen.

Varför de sker .

Gärningsmännens syn på sin rätt  och de värderingar de har,  får inte nämnas.

För då kanske "alla" män blir förorättade?

Som till exempel de som hörs  på nätet , för de styr mer än man tror.

Rubriker, vinklingar, vad som får nämnas, eller vad som inte får nämnas eller problematiseras.


Och vi i Sverige är därmed en del av ett globalt accepterande av att dessa brott händer på nytt ...

..och på nytt.

Grundorsaken kommer vi aldrig åt.


.

Tillägg 10.11

I inlägget tas utgångspunkt från flickan som kallas Sandra i filmen från  AB.

Det länkas även till det andra fallet med den 14-åriga flickan som befriades i  Göteborg.

Fallen är olika men ändå snarlika:

strukturerna är densamma, att flickor är varor och inte människor.ANNONS
Av shedlight - 4 november 2011 11:15

En mörkermoderat, som kallar sig intresserad av moral, skriver en i det närmaste hysterisk artikel där han blandar friskt för ett enda syfte.

Förminska övergrepp.

Han blandar in tecknade våldtäkter av små flickor, kriminalvården, p-piller m m .


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/snart-har-vi-alla-fatt-pedofilernas-blick_6608730.svd


Orden som används:

puritanism

sexualskräck

moralpanik


Han verkar väldigt intresserad av barns sexualliv. Särskilt  flickors.


Han känner uppenbarligen PANIK över någon sorts samhälle som tar övergrepp

på barn och framför  allt flickor på allvar.

Det är kanske ett hot för honom.


Moderater vill  INTE införa barnkonventionen i svensk lag.

Det kanske trots  allt finns en orsak till det, vilket möjligen kan framkomma med all

önskvärd tydlighet  av denna mörkermoderata syn på barns sexualitet.Varför inte titta på lite forskning?

Istället för att känna denna panik som "debattören" tydligen gör?Tex boken av Rädda Barnen


"Varför berättar dom inte"


Som visar hur svårt barn har att berätta om faktiska övergrepp, som finns på film - filmade av förövaren.

Och där förövaren skyller på..., just det , på de barn  han har  förgripit sig på. Det var deras fel.


Eller varför inte läsa  rapporten


Polisanmälda våldtäkter mot barn

En uppdaterad kunskapsbild

Rapport 2011:6

från BRÅ.


Några utdrag  från rapporten.


När det gäller brotten mot barn i åldrarna 0–11 år är den misstänkte

i drygt 70 procent av fallen en person inom släkten, oftast

inom den närmaste familjen. s15


det bara är en bråkdel av sexuella övergrepp som

kommer till myndigheternas kännedom.  s 19Forskning visar att barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp

när det gäller djupt integritetskränkande brottstyper som sexualbrott. s21


Som det kommer att framgå utgör pojkar och män en närmast total majoritet av förövarna även

i detta datamaterial, och flickor utgör en klar majoritet av offren. s57


Pappor, styvpappor och bröder står för närmare tre fjärdedelar av anmälningarna

inom varje åldersgrupp s 61I förhören beskrivs en rad olika sätt som förövarna har använt för

att manipulera barnen, dels för att normalisera övergreppen, dels

för att få barnen att hålla tyst om dem.

Ett exempel på en formav normalisering som de minsta barnen

berättar om är att förövaren har kallat de sexuella övergreppen

för ”lekar” av olika slag.


Vidare berättar en del barn att övergreppen framför allt har skett

vid en viss typ av situation som ofta är kopplad till fysisk intimitet,

exempelvis bad eller nattning. Även detta kan tolkas som ett sätt

för förövaren att normalisera de sexuella övergreppen då de successivt

förs in som en del av en vardaglig situation s 62


Forskare menar vidare att ett sexuellt övergreppsbeteende

kan förknippas med bland annat en

-bristande empatiförmåga,

-problem med sexuell upphetsning,

-attityder som är toleranta mot sexuella övergrepp, så kallade kognitiva

förvrängningar som underlättar för förövare att bagatellisera sina övergrepp,

-dålig social kompetens och

-en överdriven sexuell upptagenhet s 76


Det stora problemet är alltså de övergrepp som inte kommer fram.

Inte förrän barnen är vuxna i vissa fall, om de ens då berättar. Eller om de lever i traumatisk tystnad.


Precis som vanvårdsutredningen visade, så är övergrepp mot barn ett förtiget  samhällsproblem.

Nu börjar vi prata om det, med då finns det mörkermän som vill ha tillbaka den mörka tiden

då  tystnaden rådde.

I  mörkret som rådde ända till för tre -fyra decennier sedan.


Då moralen var den rätta -  tystnadens moral.

Då förövare av olika slag slapp  känna panik.


.

Mer om mörkermoderata samhällsynen:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/01/31/4498869-kvinnor-och-barn-ska-veta-sin-plats/


Länk till BRÅ:s rapport

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=2011_06_Polisanm_lda_v_ldt_kter_mot_barn.pdf&url=/dynamaster/file_archive/110610/a03d1c7308bb776f2fc21963c3cdedfd/2011%255f06%255fPolisanm%255flda%255fv%255fldt%255fkter%255fmot%255fbarn.pdf


ANNONS
Av shedlight - 1 november 2011 09:45

Nu har HD gjort det igen, enligt en debattartikeln av straffrättsprofessorerna Leijonhufvud och Wennberg.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.764193-berusade-kan-slippa-straff


Den här gången har några Justitieråd bestämt att fylla är en förmildrande omständighet vid brott,

som mord, misshandel, våldtäkt, rån, osv.


Vi har en tredje statsmakt för att de ska granska regering och riksdag.

Men de ska även granska rättsväsendet som polis, åklagare, kriminalvård, domstol.


Polisen granskas, både enskilda och som helhet, med ganska jämna mellanrum.

Särskilt när något våldsamt  ingripande gjorts som tyder på oegentligheter eller som när en polis i radioprogrammet Kaliber uttalar att han inte vill utreda ett eventuellt mord för att han är feg.

Då ska det granskas.


Åklagare löper gatlopp ibland, både  på nätet och i media.

De som däremot drar ett tungt lass och kämpar i motvind, mothalsstarriga poliser och domare, uppmärksammas tyvärr alldeles för sällan.


Kriminalvården granskas  ofta också hårt, mycket hårt, vilket inte minst senaste tidens händelser återigen visat.Men domstolarna - dom lämnas nästan alltid ifred.


Där får domarna begå vilka brott som helst och sitta kvar.

En domare som misshandlat sin fru, får sitta kvar och döma i kvinnofridsmål även i framtiden.

Att det skulle vara jäv, att domaren är en fara för rättsäkerheten är det i stort sett tyst om.


Sexköpande domare får döma vidare i fall som berör likande mål.
Det är tyst om detta.


Nämndemäns olämplighet är det också tyst om.


Och som kronan på verket.  HD.

HD granskas aldrig.   

Det är Sveriges högsta dömande makt.

De ses som ett orakel, inte från  Delfi, utan från Riddarholmen.

Med oinskränkt makt.


Mer än statministern, kungens , eller Kamprads.

Ändå sitter de rätt säkert också.

Men säkrast sitter de som har rätt att döma så vi alla  medborgare  drabbas mest:  Högsta domstolen.


Som verkar sitta  för sin egen skull, i sin egen värld.

Och definitivt inte för brottsoffren.


I December -10, kom förra kallduschen,

Då bestämde de att barn som utsätts för sexuella övergrepp skulle dömas hårdare än andra barn och att just deras ord inte skulle betyda något.

Den domen har fått effekter.

Bra för landets alla förövare.

Men katastrofalt för utsatta barn, som om de inte hade det tillräckligt svårt innan.

Ingen i tredje statsmakten granskar följderna.Tre år innan kom två friande våldtäktsdomar , som inte inte heller granskades  av denne tredje statsmakt.

Man bara godtog allt.

Vad skrevs i  domen?

Trots att polis  och utredare sa att man inte kunde varit mer nogranna,  friades två gärningsmän, den ena som använt knivhot och den andra använt förtryck under lång tid.

Även detta har fått effekt, trots att ett Jr gick ut och bedyrade att man inte skulle se det så.

Men det ver vi ju, ingen  frågasätter oraklet från Riddarholmen.


Nu kommer en mildrande syn på rusets effekt.

Som om man är tvungen ett dricka alkohol, som om berusning är en mänsklig rättighet utan att behöva dras med följder.

Det brottsoffer som som råkar illa ut, får helt enkelt skylla sig själva.

Otur.Sorry

På något annat sätt går inte att tyda domen.


Ett antal människor har utfrån sina värderingar bestämt detta  och de anser sig vara orakler eftersom de behandlas därefter.

Utan att behöva löpa gatlopp som kriminalvården får vid rymningar  eller som polisen får vid ett felaktigt gripande. Med all rätt.


Men Justitieråden kan bara gå och spela  lite pingis,  gå och ta en whisky och rycka på axlarna.

Högsta domstolen har skyddat sexköpare, förordat månggifte med kvinnor, anser att barn , till skillnad från vuxna, ljuger för att få skadestånd.

Men inget stör i Riddarhustorget 8.

Inga horder av journalister hänger där, inga uppriggade kameror på bilar, inga frågor ställs i mun på varandra.

Inget som stör.

För varför ska dom granskas?

Mer  än att det fattar beslut som påverkar alla svenska medborgare.


Inte ens om varför just de som sitter i HD, sitter där?

Hur hamnade de där?

Vilka specialområden har de ,  och vad fattar dom beslut om?

Dom är inte födda till Justitieråd. Dom blir det av något skäl.


Vi måste få en ny ordning.  

Sätt in domare med specialutbildning inom de områden de ska döma om

som även väger in följderna utav en dom.


Det duger inte med specialkunskap i

immaterialrätt

företagskunskap

förmögenhetsrätt

transporträtt

sjörätt

m m


eller

att man är ordförande i pressstödsnämnden

att man är ordförande i pressens opinionsnämnd

att man är ordförande i granskningsnämnden


Man kan ju börja undra varför det är så tyst i pressen.


Så länge HD lever i sin uppenbarligen ogranskande värld så kan de fatta vilka beslut som helst. 

Hämtade ur  den växande klyfta som finns mellan de beslut de hittar på och den verklighet som finns därute.

Inget händer.

Tur är väl det för dom, från deras  upphöjda sits och deras ersättningar.


Men inte för de brottsoffer  som som nu blir rånade, våldtagna, misshandlade, eller mördade av berusade gärningsmän.

Kopplat till det faktum att svenska folket dricker och drogar mer och mer.Avskaffa HD - de har överlevt sig själva.

De är inget orakel - de är en relik.


Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se