Direktlänk till inlägg 30 januari 2012

Hur resonerar tingsrätten? Uppdaterad med dom 1 feb.

Av shedlight - 30 januari 2012 16:25

Idag kom en friande dom i fallet med en 14-årig flicka från Serbien.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.843495-familj-frias-for-manniskohandel

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-frikanda-for-manniskohandel_6809295.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-frikanda-for-manniskohandel


/Notera att  i DN står underrubriken: Påstods ha haft 14-årig  sexslav.

DN har tidigare påstått att det var fråga om en sexslav, inte åklagaren.

Så vänder media sina egna överdrifter mot en 14-åring./Flickan togs till Sverige av vuxna för att  bli hustru till en 25-årig handikappad son.


Det är alltså fråga om ett barn som i och med denna friande dom ansågs ha följt

med frivilligt och låttit sig utnyttjas utav denna 11 år äldre man.


Flickan kommer från enkla förhållanden och från en situation där hon

 knappast kunnat välja över vad hon ville.

I ett samhälle som är styrt utav patriakala  föreställningar  om kvinnors och flickors roll.


I artikeln från GP står:


"Till stor del beror frikännandet på att den unga flickan ändrat sina uppgifter, inte bara i förhållande till vad hon sagt under polisutredningen utan också från en dag till en annan under den tre dagar långa rättegången.

Detta gör att åtalet faller eftersom det "i allt väsentligt" bygger på flickans uppgifter."Tingsrätten lägger alltså hela bevisbördan på ett barn.


Kan inte flickan bevisa att hon utsatts för brott så finns inget brott enligt tingsrätten.


Man gör ingen bedömning utav maktförhållanden.

Man gör ingen  bedömning över könstrukturella mönster.


Man förutsätter tydligen att en 15-årig flicka,  14 då hon fördes till Sverige, har

samma makt som tre vuxna personer.

Man förutsätter att  polisförhör och sedan domstolsförhandling är en

situation som ett barn helt enkelt ska klara av.

Något annat alternativ gives icke av tingsrätten.


Flickan blev gravid två gånger och fick missfall under tiden i familjen.

Hon besökte sjukvård flera gånger och skrevs då in under falskt namn.


Ur artikeln i GP:


"Flickan besökte läkare under falskt namn. Det talar för att det funnits något att dölja, noterar tingsrätten, som dock kommer fram till slutsatsen att den 45-åriga kvinnan inte haft den fullständiga kontroll över flickan som åklagaren hävdat"Kan det bli tydligare?


Att barn förutsätts vara små vuxna. 

Att barn förutsätts ha samma makt, samma mentala styrka och samma möjlighet att välja sitt liv.

I alla lägen.

Även 14-åriga flickor från ett extremt patriarkalt samhälle.

Där flickor kan säljas som varor.


Så illa fungerar vårt rättsväsende idag.

Uppenbarligen är det fritt fram att hämta hit 14-åriga flickor för att vara älskarinnor.

Flickorna klarar inte de svenska rättsprocesserna ändå.


För en tid sedan friades ett  antal män för att ha utnyttjat en 14-årig förståndshandikappad  flicka i prostitution.

Inte heller då gick det att bevisa brott ( utom ett fall med  mild påföljd: 3 mån fängelse)


Flickor är inte mycket värda i domstolssverige.

Dom är mer värda på den öppna marknaden tydligen.


Någonting är mycket,  mycket fel med vårt rättsväsende.


Och till sist :

Flickan i dagens dom, vad händer med henne nu?


Domen har  mål nr 15416-11

och  kan beställas på

gbg.tingsratt@dom.se


Inlägget kommer uppdateras när domen skickats och lästs igenom.


Tillägg 1 februari om domen.

Utdrag ur domen är blåmarkerade.


I domen vittnar den handikappade sonen, modern till sonen, fadern till sonen, och släktingar till dessa.

Alltså en hel familjeklan.

Flickan står ensam mot dessa.

Hon har dessutom sin egen  far som vittnar mot henne.

Inga låga krav som ställs på ett barn.


I domen står tydligt att det är flickans berättelse ensam som utgör bevisning.

Inga andra indicier, bevis eller t ex kunskap om hur flickor  brukar  behandlas i de här sammanhangen.


Åtalet bygger i allt väsentligt på målsägandens uppgifter


Så här resonerar rätten om varför flickan har ändrade sin berättelse efter de inledande polisförhören.


Det kan således konstateras att hon befunnit sig i en utsatt situation utan möjlighet att vända sig någonstans för att få råd eller stöd.

Hennes förklaring till varför hon lämnat osanna och överdrivna uppgifter under förundersökningen kan mot denna bakgrund inte lämnas utan avseende.


Alltså: å ena sidan är flickan helt utan stöd, och å andra sidan hävdar rätten självklart att det var osanna och överdrivna uppgifter som hon lämnade innan, så rättens slutsats blir:


Hennes vid förundersökningen lämnade uppgifter som åberopats av åklagaren kan mot denna bakgrund

inte läggas till grund för bedömningen i målet


Det här språkbruket och synsättet är genomgående igenom hela texten.

Hur Diesen skriver i boken Övergrepp, om hur dolmstolar handlar  i sexualbrott,  är definitivt  tillämpbart här.


"Förhören med parterna  är inte förutsättningslösa istället präglas förhöret med målsäganden av ifrågasättande och förhöret med den misstänkte av godtagande."


Det läggs en enorm börda på flickan medan däremot de vuxnas motsägelsefulla och ofta vaga och oklara berättelser, där de inte avkrävs  specificerade uppgifter TROTS att de är vuxna, godtas utan problem.


Det här är ingen förutsättninglös förhandling eller dom.

Den här flickan har inte en chans i den situationen hon befinner sig i;  

rädd och osäker  som det barn hon är.

Inte en chans.


T ex:

Om de pengar som familjen  i Sverige skickade till flickans far finner rätten troligt att de var ett utryck för  ren givmildhet.

 ...han /flickans far/var i behov av medicin, mat eller betala räkningar.

Denna förklaring framstår inte som orimlig och den går inte att bortse från.


Alltså en flicka förs till Sverige med avsikt att giftas med sonen, det står i domen, men familjen är endast vänlig och snäll mot  fadern i Serbien. Det tycker rätten är sannolikt.


Det anses också klarlagt  av rätten att en av de åtalade (M) har handlat som om hon har något att dölja.

Men det bortförklarar rätten:


Den omständigheten att målsäganden besökt läkare under falskt namn talar vidare för att det funnits något att dölja. Att en lapp med det falska namnet återfunnits i en handväska

som tillhör M talar också för att M i vart fall känt till omständigheterna

kring läkarbesöken men det går dock inte att dra några säkra slutsatser av detta.


Vidare.

Det kan dock hållas för visst att /modern i familjen/ haft mer omfattande kontakt med och inflytande över målsäganden än vad hon uppgett. Det kan emellertid inte anses utrett att hon haft kontroll över målsäganden på sätt som åklagaren påstått.


Flickan väljer i ett läge att skylla på en annan pojke som gjort henne gravid, helt enkelt för att hon förmodligen  är rädd.

Hon vet kanske inte då att de åtalade redan har talat om att de vet att sexuellt  umgänge redan

ägt rum mellan den handikappade  sonen och flickan.


Så DÅ tycker rätten att flickan ljuger. För att få allt att stämma.


Målsägandens uppgift om att hon haft samlag med en svensk kille och inte med /sonen/ - uppgifter som lämnades sent under huvudförhandlingen – framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion

och kan lämnas utan avseende.


DÅ anses det  vara en efterhandskonstruktion.

Men inte det andra som flickan tar tillbaka.

DÅ anses hon trovärdig.


Så håller det på.

Att fadern säger att flickan velat giftas bot med en man som är 11 år äldre, som är i ett tillstånd där han behöver tillsyn hela tiden, är inget som rätten verkas ifrågasätta.

Att fadern ger upplysning om att flickan haft en pojkvän i Serbien men i nästa andetag tycker det är naturligt att hon vill gifta sig i Sverige reds aldrig ut.

Det finns flera sådana motsägelser som lämnas därhän av rätten.

Bland annat att det hävdas att flickan blivit kär och ville ha sexuellt umgänge  med  sonen  och t o m varit drivande.

Alltså:.

En 14 årig flicka hävdas varit drivande sexuellt mot en 11 år äldre man som behöver ständig tillsyn. 

Detta verkar inte rätten invända emot .


Så människohandelsåtalet  avfärdas lätt  av rätten.

Sedan går det i flygande fläng:

Alla misstänkta  frias på allt:Våldtäkt mot barn

Hot och  misshandel
Våldtäkt
Sexuellt tvång
Medhjäp till våldtäkt
Medhjälp till sexuellt tvång.


Återigen, den här flickan hade inte en chans i vårt svenska rättsväsende.


.

Tillägg 27.2

Domen överklagas i avseende människohandelsdelen

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.863214-manniskohandelsdom-overklagas

'Fler inlägg i samma ämne

http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/01/11/7069968-orimliga-krav-pa-barn-i-domstolar-ger-natsajter/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/10/10/6421045-ingen-lag-ar-battre-an-dess-tillampning/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/06/01/5498242-fritt-fram-for-barnsexhandel/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/02/18/4640803-helikopterran-contra-barnhandel/

 
ANNONS
 
Ingen bild

Henrik

30 januari 2012 21:13

Varför känns det som om så många vill fälla hellre än fria?

Vårt rättssamhälle är (och ska vara!) baserat på att man hellre friar än fäller. Det är faktiskt bättre att 10 våldtäktsmän går fria än att en endaste en blir oskyldigt dömd.

shedlight

31 januari 2012 19:20

Du har missuppfattat helt.

Allmänt:
Barn har svårt i svenska domstolar.
De har också rätt till ett rättsväsende.

Specifikt:
Flickan är från en kultur där hon inte är mkt värd.
Hor är rädd.
Hon ska ev tillbaka till samma sammanhang som hon förutsätts vittna emot.

Vem skulle våga vittna mot HA och sedan åka tillbaka till dem?
DÅ får man vittneskydd och skyddad identitet.

Men denna flicka ska våga.

Rättsväsendet tog INTE hänsyn till att hon var rädd. Och är ett barn i behov av skydd.

Man kräver alltså mer av ett barn, en flicka, än en fullvuxen muskelbyggande man.

Det är vad detta handlar om.

Svenskt rättsväsende är värre än andra länders, i dessa sammanhang.

I andra länder förstår man rädsla i människohandelssammanhang.
Särskilt hos barn.

 
Ingen bild

Leah

31 januari 2012 01:15

Vad läskigt att Henrik genast ställer sig på de tre vuxnas sida-han reflekterar inte ens över flickan situation...för att hon är just flicka????

Det är just så denna värld ser ut. Flickor är inte mycket värda, flickor och kvinnor är bara till för männens lust. Flickor för skylla sig själva vad de än utsätts för.

Det är skrämmande,sorgligt och vedervärdigt på alla sätt.

shedlight

31 januari 2012 09:49

Ja, i människohandelsåtal är Sverige ett rättsmässsigt efterblivet land nu.
Hur många vet det?

 
Ingen bild

Victor

31 januari 2012 09:54

I detta fall är det klart och tydligt att bevisningen inte håller, och du undrar hur tingsrätten resonerar ? det undrar jag med... att dom ens får lov att resonera ? i många fall döms personer endast på historier och vittnen osv, när all teknisk bevisning saknas ! en svensk tingsrätt ser ofta ut som en ren teater där åklagaren pratar 80% av tiden och den som är åtalad bara får säga något enstaka, det gör att trovärdigheten i slutändan ändå faller till åklagarens sida och sedan domare som uttalar sig om saker dom inte har någon som helst vetskap om.

shedlight

31 januari 2012 17:03

Du är raljant.

Vad säger det?

Du tar inte upp vad inlägget handlar om.

Ett systemfel i svenska domstolar som inte tar hänsyn till att barn är särskilt utsatta i förhandlingar.
Ett barn som dessutom känner stark rädsla för framtiden har alltså inget rättskydd alls i våra domstolar.

Varför väljer du att inte diskutera sakfrågan?

Jag har en gissning.
Du bryr dig inte särskilt mycket om sexualbrott, annat än ur ett förövarperspektiv.

För annars kan du väl inte heller vara nöjd med hur dåligt Sverige hanterar människohandelsärenden?

Har du läst hur utländska domstolar kan resonerar?
Att dom inte tar hänsyn till när de som vittnar t o m när gäller vuxna kvinnor, har ändrats sin berättelse, eftersom de VET att de gör det av just rädsla.

Sverige och gbg tingsrätt ligger uppenbart efter där.

Det kanske du inte visste i din raljans.

Jag konstaterar också att när jag skriver om barnövergrepp, med eller utan foto/teckning, så kommer den här typen av raljanta kommentarer från vissa män.

Det är intressant i sig.

 
Ingen bild

Tittarstorm

31 januari 2012 12:31

Bättre att 10 våldtäktsmän går fria än att en enda döms felaktigt? Bättre för vem? Är det ens möjligt att felaktigt dömd för våldtäkt eller andra sexualbrott idag när så få anmälningar leder till åtal?

Vi ska givetvis ha ett fungerande rättsväsende. Problemet är att det har vi inte idag och det är ett större problem. Att kvinnors och barns rättssäkerhet brister är väl dokumenterat så det stora problemet är hur vårt rättsväsende tänker agera utifrån den kunskapen.

shedlight

31 januari 2012 17:04

Vi ser det gång på gång.
Det är inte lagar som brister, utan våra domstolar.

Det är alltså ett allvarligare fel.
Ett systemfel.

Man får byta ut dom som inte vill utbilda sig och reflektera och ta hänsyn över svårigheter för tex barn.
Dessa domare får döma i felparkeringsmål och liknande.
Inte i allvarlig brottslighet och definitvt inte i sexualbrott, tex människohandelsrelaterade sexualbrott.

 
Ingen bild

Erika

31 januari 2012 13:52

Varför ställer sig en del alltid på männens sida. Jag hade kunskap om affären med bajsmarodören och har aldri förstått att han fik gå fri trots sitt kvinnohat.
http://www.expressen.se/nyheter/1.1263314/jag-forfoljdes-av-fra-mannen

shedlight

31 januari 2012 21:15

Kvinnohat är inte ens erkänt som en brottsgrund.
BRÅ har ingen forskning eller för någon statistik på det.
Ändå finns det, kriminologer och andra forskare patar om det.
Det finns över hela världen, som femicide i Latinamerika.

Var det ett kvinnohat som fick polismän och andra att agera som de gjorde mot den kvinnliga narkosläkaren?
Med psykisk tortyr och förakt?

Det låter märkligt med denne marodör.
Kan det vara så att man negligerar brott som begås utifrån kvinnohat?
Tack för länken.

 
Atmosphere girl (LL)

Atmosphere girl (LL)

31 januari 2012 18:27

Alla förövare måste skratta åt rättsväsendet. De kan göra precis vad de vill mot barn och ändå komma undan med det. Fall på fall när vuxna våldtar barn - och går fria! Jag vill bara spy.

Och varför ploppar dessa "Henrik", "Per", "Anders" alltid upp som svampar ur jorden för att tala om för oss att ingen bör bli oskyldigt dömd? Är det någon som sagt eller velat det eller? Handlar saken ens om det? NEJ!

Självklart vill inte jag heller att någon oskyldigt spärras in. Men barn som utsätt för övergrepp - anser inte dessa antifeminister att de också är oskyldiga? Varför är det en självklarhet att EN oskyldig vuxen ska slippa råka ut för någonting hellre än (minst) 10 barn som får sina liv förstörda?

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

31 januari 2012 19:21

Håller med.

Det handlar aldrig om att oskyldiga
ska dömas utan att skyldiga SKA dömas.

Genom ökad kunskap och genom att peka på vilka värderingar som genomsyrar vårt rättsväsende.
Och den uppenbara frånvaron av barnperspektiv.

Jag har läst domen nu.
Man häpnar en del
Återkommer om det.

 
Ingen bild

Tittarstorm

31 januari 2012 20:08

Det finns en tråd på Flashback om den här bajsmarodören. Numera håller han sig nog lugare, han brukar hålla till på Monica Antonssons blogg och kommentera där.
Men hans grannar gillar honom nog inte så mycket. Jag vet inte om han utförde sina dåd i anfall av kvinnohat, han utger sig för att vara feminist. Han har dock inte så mycket gott att säga om kvinnor inom polisen eller rättsväsendet i övrigt.
Han tycker helt enkelt synd om sig.

shedlight

31 januari 2012 21:17

Ok. Tack.

Nu är ju som bekant ordet feminist ibland även använt som ett alibi och betyder inte alltid så mycket. Vet dock inte hur det är i detta fallet.

 
Ingen bild

Bittersillen

31 januari 2012 21:15

Men härregud. Klart en 14 åring får ta ansvar för att bli bortgift och sexslav. Kan hon inte heller hålla sig till en och samma historia (ja menar, hon är ju faktiskt 14!!!) så får hon skylla sig själv. För man har ju full koll på allt när man är så stor som 14 år. Hon borde ha vetat bättre, när hon är 14. Man är ju jättevuxen i både tanke och kropp när man är 14 år. För när man har fått vara fru och blivit våldtagen av en 25-årig handikappad man så borde man ju ha huvudet på skaft och inte ändra på någon historia. Jag menar. Hon är ju 14 år! Man kan allt, vet allt och borde inse att det är bara att knipa käft och gilla läget. Någon som missat att flickan bara är 14-år. 14 ÅR!!!!!
För fan alla män(pojkar) som kommenterat här, använd hjärnan.

shedlight

31 januari 2012 21:21

Domskälen är anmärkningsvärda och verkar ungefär resonera som din ironi.
Det finns inte mkt till makt- och könstrukturell analys.
Kommer lägga till lite om det, antingen här eller som ett eget inlägg.

 
Ingen bild

Rain

31 januari 2012 21:28

Jag skäms över att leva i ett samhälle där man tar större hänsyn till människohandlare och våldtäktsmäns lögner än barns sanningar. Processerna i våra domstolar handlar inte längre om rättvisa och rättssäkerhet utan om löjeväckande och ofta absurda resonemang som alla går ut på att till varje pris finna en mikroskopisk detalj som att ett barn inte minns vilken veckodag den blev våldtagen och använder det som argument för att fria pedofiler. Jovisst alla henrikar, "hellre fria än fälla". Till priset av vadå? Hoppas ni är beredda att ta morgondagens konsekvenser av dagens bristande rättssäkerhet. För alla övergrepp på barn får någon form av negativa konsekvenser, lägg till samhällets svek på det så blir ekvationen inte särskilt svårlöst.

shedlight

1 februari 2012 15:11

I det här fallet är det uppenbart att flickan är rädd.

Rätten resonerar väldigt inkonsekvent i domslutet.
Å ena sidan anser rätten att det är klart att flickan i efterhand hittar på om en fiktiv pojkvän, men när hon inte vågar säga samma som under de inledande polisförhören så läggs det å andra sidan henne till last.
Samtidigt som de tre åtalade utsagor tolkas välvilligt trots att de är mycket svävande i flera viktiga avseenden. Tre vuxna människor* bedöms mycket mer välvilligt än en uppenbart rädd flicka.
Man tar inte heller hänsyn till vad som sägs om romsk kultur.
Upprörande.
Beställ domen om du vill, den är snabbläst.

*en är mentalt handikappad


 
Ingen bild

Emelie

31 januari 2012 21:40

Men vaddå "saknas bevis"? Om tjejen haft missfall och varit gravid (ett barn överlevde väl?) vid så unga år som 14 är det väl ett solklart fall av våldtäkt mot barn alldelles oavsett alla övriga omständigheter, eller? Borde dessutom klassas som grov misshandel att utsätta en så ung tjej för risken att bli gravid då kroppen inte är redo oavsett om hon hade deltagit "frivilligt" eller ej..Finns det ingen juridiskt kunnig som skulle kunna förklara domen?

shedlight

31 januari 2012 22:01

Det borde varit missfall i båda fallen, det är ngt oklart. Men hon besökte inte sjukhus mer än vid det ena.
I domskälen görs stor sak om det kunde ha hänt efter 15 års ålder.
Då plötsligt blir allt frivilligt.
Domstolen ser inte till sammanhanget.
Ingen maktanalys.

 
Ingen bild

Tittarstorm

31 januari 2012 23:21

Flickans låga ålder, rädsla för förövarna och det faktum att hon befinner sig i ytterligare underläge i en rättssituation i ett främmande land är faktorer som tillsammans med de traumatiska upplevelser hon haft alldeles nödvändiga omständigheter att ta hänsyn till
Det verkar inte tingsrättens domare och nämndemän begripit.
Precis som Victor och Henrik här ovan.
Arma unge!

shedlight

1 februari 2012 15:08

OBS uppdatering av dom i inlägget.

Som du ser i de uppdateringen så häpnar man när man läser domen.
Den går ut på att fria.
Den är inte förutsättningslös.
Man borde ha använt bandade polisförhör som
man kan göra med barn.

Och - ge flickan permanent skydd.

 
Ingen bild

noboytoy

1 februari 2012 11:00

Jag har inte läst domen men jag undrar ju vad det är som flickan har "ändrat" i sin berättelse? Det måste vara ytterst allvarliga "ändringar" eftersom hon nu anses inte ha blivit utsatt för brott?

Vad skulle dessa allvarliga ändringar kunna vara? Har hon åkt till Sverige på egen hand? Har hon själv kontaktat den 11 år gamle mannen på nätet med romantiska avsikter? Har hon slängt av sig kläderna framför honom och bett honom penetrera henne och göra henne gravid?

Ja, det måste ju vara något riktigt allvarligt, alltså...
Eller är det bara gamla vanliga fördomar hos domstolen?

shedlight

1 februari 2012 15:03

Se gärna uppdateringen.

Där framkommer lite hur rätten "resonerar".
Det är upprörande.

 
Ingen bild

Emelie

1 februari 2012 11:54

Hm. Förstår verkligen inte hur rätten resonerar här. Som du säger tas varken barnperspektivet upp eller maktanalysen heller. Hur mycket har en 14-15 åring i fråmmande land att sätta emot vuxna egentligen. Varför ställs aldrig frågan hur familjen säkerställde att tjejen var med på det som hände henne? Om avsikten inte hade varit att skaffa ett lätt offer för sonen att våldta varför välja en 14 åring i främmande land o inte en frivillig vuxen? För att ingen kvinna ville troligen?

Man blir så trött. Tack för att du orkar uppmärksamma o skriva om det. Märkligt att det inte är mer debatt i media om sånt här..

shedlight

1 februari 2012 15:09

Jag tycker också att det är märkligt att det är så tyst nu.

Särskilt om man jämför med den mediala uppslutningen om mangamannen.

Varför är det så tyst om hur illa barn, och speciellt detta utsatta barn, behandlats av svenskt rättsväsende?

Det är bara Metro som skrivit litegrann om det.

 
Ingen bild

Frida

1 februari 2012 15:37

Märkligt att alla dessa män som gapar på Pelle BilliG och Pär Ströms blogg inte gapar över detta? Men förstås, hellre att alla våldtäksmän får gå fria i hela världen (alla är nog oskyldiga när man tänker efter) och detta är ju en lgnaktig flicka, finns säkert någon manipulerande moder med i spelet också.
Kanske skulle ingrid carlqvist gapa över detta eftersom hon hatar invandrare men nej, för offret är en flicka och det existerar inga våldtäksmän, jag glömde.

shedlight

1 februari 2012 16:09

Dom tenderar och "glömma" allt som tyder på ett patriarkalt synsätt.
Så de händelser som domen speglar är säkert någon "feministisk konspiration" i grunden.
Det konstiga är att dessa "feministiska konspirationer" aldrig har någon chans i svenska domstolar.
Så mycket för dessa stollar.


 
Ingen bild

noboytoy

1 februari 2012 22:44

Nu har jag läst domen.
Blev inte mycket klokare.

shedlight

1 februari 2012 23:20

Domen är inte klok.
Man blir förtvivlad över att detta får fortgå utan uppmärksamhet.

Är det då konstigt att unga pojkar hånar flickor när vuxenvärlden verkar acceptera sådana här domslut?

 
Ingen bild

trea

2 februari 2012 00:44

Bajsman är fortfarande aktiv. FRA är hans arbetsplats. Bra blog du har.

shedlight

2 februari 2012 11:57

Tack!

 
Ingen bild

gunB

3 februari 2012 09:58

Herregud, jag läste om detta och kan inte tro att det är sant. Sverige är lika jämställt som Saudiarabien om det går att sälja 14-åringar till giftermål.

shedlight

3 februari 2012 16:56

Våra domstolar är alltför ofta otroligt barnfientliga.
Är det sexualitet inblandat eller en relation av något slag så förmildrar det - när det istället borde vara tvärtom.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se