Senaste inläggen

Av shedlight - 10 augusti 2013 10:04

Könshandeln med barn växer globalt och även i Sverige.


Sexköpande män vill ha allt yngre och yngre offer. Det följer direkt porrens mönster. Excitationspunkten flyttas ständigt mot det allt mer extrema ; mot allt yngre flickor och mer våld.  Barnporren har exploderat på en marknad där allt fler efterfrågar  denna "vara" och där de ser sig själva som normala.  Och gör det utan problem i Sverige där får man på sin höjd får böter för att konsumera barnporr. Om man upptäcker det - något som alltid tycks ske som en bibrottslighet till ett annat brott. Aldrig enskilt. Det prioriteras inte. 

Steget från att konsumera barnporr och att köpa barn IRL är inte långt och påföljderna är ungefär detsamma.

Stöd får man av bröderna på nätet - och i kommentering på sajter och i media. Och driver sin propaganda. Som den rabiata W som fortsätter sitt krigande för att få "rätt" till att köpa kvinnors och barns kroppar i Sverige.


Det har skett normalisering  av prostitution där media är en medaktör. Det påverkar all prositution. Eftersom barn är mest skyddslösa så drabbas de alltid värst. Antingen sker övergrepp direkt på barn eller på barn i vuxnas kroppar- det är prostitutionens väsen.


När Sveriges  största morgontidning tycker synd om torskarna så normaliseras även köp av barn.

När media osynliggör  männen genom att skriva om "barnen som säljer sex" så hjälper de också dessa män.


Heder åt Simon Häggström som med oförtrutlig envishet sprider sina värderingar: att männen som köper kommer undan för lätt.


Bloggen har tidigare skrivit om könshandel i  många inlägg -se kategorin till höger.


Koppleribrottet har också nämnts. Det är ett brott mot staten som borde tas bort.

Alla sexualbrott ska vara mot person! Allt annat är statens egen förnedring av främst kvinnor och barn.

Där visar Sverige sin dubbelmoral igen. Man säger sig vilja bekämpa  mäns våld mot kvinnor och övergepp på barn, men lagstiftningen och framför allt tillämpningen av ålderdomlíga domstolar och domare visar på något helt annat.


Fortfarande är det ingen som har givit den 14 åriga förståndshandikappade flickan i Malmö upprättelse.

Fortfarande har inte staten givit upprättelse till de kvinnor från öst som såldes i skånska Klippan. En rättegång där domstolen valde att helt bortse från makt och kön och gärningsmännen på båda sidor könshandeln friades.

Fortfarande har inte den 14 åriga flickan i Göteborg som såldes som barnbrud fått upprättelse.

Listan kan göras lång.


Mer fokus på männen som köper. In med dem i rätten och döm dem till minst två års fängelse och att betala skadestånd till de vars kroppar de har köpt. Det är en nutida slavhandel men som kallas "sex arbete" och "fri vilja mellan samtyckande vuxna"  av dessa män -torskarna.  Då hjälper bara skampålen  för offentlighet  är deras skräck och anonymitet deras livsluft. Det duger inte med ett anonymt kuvert till en boxadress och 2000 kr i böter - till det lilla fåtal som åker fast.


Men hur ska det gå till i Sverige som har ledande media som är prostitutionsvänligt?  Som skyddar männen, särskilt de med makt?

Svar: Det måste komma från kvinnorörelsen; från kvinnor och män som inte accepterar att män köper kvinnor och barns kroppar och gör det utan straff.Av shedlight - 22 juli 2013 08:50

Idag är det två år sedan terrorattentaten i Oslo och på Utöja.


Även om Breivik är en enskild och avskyvärd person så är han inte ensam om sina värderingar. Det finns tyvärr hur många ideologiska Breivikar som helst därute, han är bara en i mängden. Med det avses alltså hans tankegods. Det kan knappast vara någon nyhet för någon längre att hans starka könskonservativa invandrarfientliga åsikter delas av en högröstad nätmobb.


Men det största problemet är att samhället tycks uppmuntra deras tankegods både av okunskap om samband eller för att man faktiskt stödjer hans tankar om kvinnans värde.


Breivik kom inte i ett vakuum. Han kom ur ett splittrat Norge. Det finns ett kvinnohat i Norge som nästan är ännu starkare än i Sverige. Där spelar händelserna under andra världskriget in. I inlägget

Post-Breivik har öppnat för ett förakt neråt

beskrivs hur kvinnofientligt en del av Norge är och även hur norsk press agerar.


Breivik har angivit att han beundrar al-Qaida för deras metoder och deras våldsamma kamp för det de tror på. Samtidigt är han livrädd för främmande kulturer. Främmande kultur för honom är också att kvinnan tar större plats. Trots att han växt upp under Gro Harlem Brundtlands era så anser han att det inte är Norge utan feminism som har förstört hans hemland. Att feminism inte är omtyckt hos  fundamental politisk islam och att just detta borde leda till att han skulle stödja feminism, verkar han inte förstå. Viss logik går inte in hans hjärna och det är han inte ensam om. Tvärtom; SD och andra högerextrema rörelser bär på samma brist på logik. I grunden handlar det om starka konservativa värderingar och om kvinnohat.


Breiviks kvinnosyn har tidigare avhandlats här i bland annat inläggen

Breiviks förhållande till kvinnor

Breivik: "Kvinnor må tvingas till att lära sig att lyda.


Det sistnämnda inlägget beskriver vilket samhälle Breivik vill skapa och  hur det sammanfaller med Nazitysklands helvete för kvinnor.


Av nutida länder tillhör Japan det land som Breivik beundrar mest. Han ville till exempel ha en psykiatriker från Japan –eller från Sydkorea.


Det ville vært bedre med en psykiater fra Japan eller Sør-Korea. (VG)


Han tycker att den japanske mannen agerar som en man ska.


Här i Norge är det normalt för män som visar känslor, men i de flesta länderna i världen är män uppfostrade att inte visa känslor. I Japan till exempel ska män inte visa känslor, och det är ett ideal jag delar jag hade inte klarat att genomföra aktionen och jag inte hade tagit bort min empati. (AB)


Han anser också att Japan är ett land som har rätt inställning till flyktingar.


Japan og Sør-Korea har lært seg å si nei. De ønsker ikke at landet skal bli brukt som en dumpingplass for fødselsraten fra den 2. eller 3. (VG)


Breivik har satt sig in hur det japanska samhället fungerar. Han känner en samhörighet med den samhällsordning som råder där. Det är kanske inte så konstigt. Den kvinnosyn som är förhärskade i Japan stämmer nämligen väldigt bra med den kvinnosyn Breivik har.


Det japanska samhällets sätt att behandla och se på kvinnors roll är extremt könstraditionalistiskt. Landet satsar numer alltmer militärt och en ultranationalistisk politiker har hävt ur sig att sexslavar var nödvändiga under andra världskriget. Det är inget slump att det är just en japan som säger något så extremt kvinnofientligt.


I ett projektarbete från 2003, från Linköpings universitet, finns en del att hämta om hur det japanska samhället fungerar och varför mansrollen där lockar en sådan som Breivik.


Japan är det industrialiserade land som har kommit i minst på vägen mot jämställdhet – och det vill inte säga lite. Om Sverige och flera andra nordiska länder kommit längst står Japan i andra änden.


Från projektarbetet


Sverige och Japan befinner sig på två motsatta sidor i ett Jämställdhetsspektrum.


Den officiellt sponsrade bilden av det ideala familjelivet är dock alltjämt ett sådant där kvinnans sanna plats är i hemmet och där mannen är brödvinnare och den förmedlade bilden av en stereotyp hustru är en kvinna med oskyldig, gullig uppsyn som är moderligt omhändertagande och har en röst med ett gentilt, högoktavigt tonläge.

När de /kvinnorna/, i tjugoårsåldern, först kommer in på arbetsmarknaden förväntas det bara vara som en hållplats i väntan på att gifta sig, en förväntning som är så djupt rotad att kvinnor som passerar tekireiki (giftasålder) utan att gifta sig ofta blir offer för diskriminering.


Väl på arbetsmarknaden kränks kvinnor och män vill inte ha kvinnliga chefer


I realiteten är det väldigt få kvinnor som klagar på sin situation…. eftersom sådana klagomål ses som brist på lojalitet gentemot arbetsgivaren och leder till utfrysning. Och på arbetsplatser där man faktiskt insett att en anställds förmåga är viktigare än kön och ålder och placerar kvinnor i högre positioner, får man istället problem med att hennes manliga kollegor blir obekväma eller helt vägrar att arbeta med henne.


Den här synen på kvinnans plats i samhället färgar av sig även på flickor i Japan.


Denna traditionella segregering av könen och deras roller färgar av sig på i stort sett alla delar av det japanska samhället. Föräldrar har generellt sett få eller inga förväntningar gällande deras döttrars utbildning och karriär och de kvinnor som väljer att studera vidare på universitetsnivå väljer ofta ämnen att läsa efter den traditionella synen på vad som är ”kvinnoämnen”.


En tidigare premiärminister har uttalat följande:

"Det är besynnerligt att vi ska behöva använda skattepengar för att ta hand om kvinnor, som inte fött ett enda barn, som blir äldre och lever sina liv själviskt".


Med andra ord har kvinnan bara ett värde som barna-alstrare, en åsikt som även Breivik ansluter sig till. För övrigt tillsammans med en oroväckande växande skara svenska konservativa män på nätet. De män som likt Breivik är starka abortmotståndare  för fri abort det ger ju kvinnan ett val och därigenom viss makt. Breivik anser att abort är lika med mord, men som vanligt försvinner mannens ansvar för sina spermier. Män som likt Breivik vill ha full kontroll över kvinnor, vill att de ska vara hemma, att kvinnor ska bedömas efter utseende, att kvinnor sexuellt ska stå till mäns förfogande och de vill även ha makt över kvinnors reproduktivitet.


I en DN artikel för några år sedan speglades situationen i Japan. Så här berättar en kvinnlig anställd.


Första dagen på jobbet hade de en välkomstceremoni för oss nyanställda. De delade in oss i en manlig och en kvinnlig grupp. En chef sa åt oss kvinnor att vi var där för att göra det lättare för männen. Jag ville lämna företaget redan då, säger Yoko Kawana. Män på mitt arbete får gå på kurser under en månad varje år så att de kan specialisera sig i yrket. Kvinnor får gå kurser under en vecka och då handlar det bara om uppträdande och etikett.

Jag har jobbat på personalavdelningen så jag vet vilka kvinnor som anställs på företaget. Det är de unga som ser bra ut på bild som får arbete, säger hon. En stor del andel av kontorsanställda japanska kvinnor kommer aldrig längre i karriären än till att koka te och sköta kopieringsmaskinen.


Endast 13 procent av japanska barn under tre år går på daghem. Bara 55 procent av japanska kvinnor i arbetsför ålder yrkesarbetar, och då ofta i deltidsarbete I ett samhälle där mannen fortfarande förväntar sig full markservice i hemmet och där kvinnan ofta förväntas stanna hemma för att fostra barn är allt färre kvinnor lockade av äktenskap.


Precis som i Sverige finns det män som inte vill acceptera att framför allt yngre kvinnor väljer bort äktenskap och går sin egen väg. Det är en hotfull förändring. ´Men det japanska samhället är bisarrt, det finns speciella vagnar i kollektivtrafiken där endast kvinnor får åka för att de ska slippa sextrakasserier. Det går att köpa använda trosor i automater t o m av minderåriga flickor.


Flickor sexualiseras från tidig ålder. På bilmassor har man småflicksmodeller.  I all denna samhälleliga kvinnofientliga kontext är det inte konstigt att t o m unga flickor blir mäns sexleksaker. Skoluniformer som är rena lolita-kläder förekommer. Barnporrinnehav är tillåtet. I det juridiska klimatet är det inga problem att komma runt lagen om förbud av spridning. De som erbjuder allt och gör det mer eller mindre öppet har relativt lätt för att verka utan hot från rättsväsendet. Så ser det japanska samhället ut.

Läs mer här:

Websites selling child pornography DVDs continue to operate despite the launch in April


Manga är en gammal konstform och även i denna avspeglas det mansdominerade samhället och att småflickor sexualiseras.

Ur Wikipedia:

The role of girls and women in manga produced for male readers has evolved considerably over time With the relaxation of censorship in Japan in the 1990s, a wide variety of explicit sexual themes appeared in manga intended for male readers.


Kopplingen mellan Breiviks kvinnosyn och det stöd han har i Sverige för denna antifeminism är tydlig. Det är bara att läsa om det i komentarsfält eller var som helst på nätet, inte minst på Flashback. I den kontexten är det en effekt av antifeminism och stödet för den som har förfäktat idén om att mangabarnporr ska legaliseras såsom HD fattade beslut om sommaren 2012. Det är en rent antifeministisk idé, precis som Breiviks vurm för Japan.


Den kvinnosyn som både Breivik och HD företräder (synliggjort i deras olika avgöranden) färgar alltid av sig flickors sexuella värde. Det som drabbar kvinnor, drabbar flickor. Flickor har dessutom så mycket mindre möjligheter att värja sig. Så idag är det ett faktum att Japans kvinnosyn och uppfattningen att kvinnan är underordnad även har påverkat Sverige.


Det är alltså inte bara Breivik utan alla hans könskonservativa anhängare som hyllar Japan och sin rätt att till grov sexualisering kvinnor – och flickor. Teckningarna har aldrig tillåtis om det varit 38 bilder på våldtagna småpojkar, förutsättningen för den friande domen var att det var just flickor på bilderna. (Den 39:de bilden fick vi inte se.)


Breivik är bara en person. Men hans tankegods delas av en växande skara rasister /sexister. Media har genom att stödja barnporrmangans tillåtande även uppmuntrat Breiviks kvinnokonservativa värdegods. Varför insåg de inte detta?


Traditionella könsroller och sexualisering av allt feminint kön skapar ett samhälle där flickor har mindre värde och desto större sexuellt värde. Det är så situationen är i Japan där små flickor blir behandlade som mäns sexleksaker.

Det är raka motsatsen till det "feministiska" Norge och det vet Breivik. Det är synen på kvinnor och flickor som formar en kultur som den japanska. En kultur där barnporr är naturligt att titta på. Där mannen vördas på det sätt som han bör. Det anser Breivik och fler med honom. 

Av shedlight - 29 juni 2013 10:30

På kvinnohatar o prostitutionsforumet Flashback pågår febril aktivitet på en tråd som handlar om hur man bäst kan drag iväg badande flickor. Flickor som är mellan 8- 14 år.


Tråden är startad av en signatur som kallar sig "Jagknullarbarn".

Han har kommit på en idé om att dra iväg badande småflickor under ytan genom att man med dykardräkt närmar sig en flicka  underifrån och drar ned henne.  Det är uppsåtet.

Han vill ha tips på hur man ska göra.


Den här tråden kallas:

"Kidnappa o dra ner badande flickor underifrån med dykardräkt- simma iväg osedd under." 


Det hela kan ju tyckas vara ett skämt. Är det, det?


I tråden görs flickor till ting, i och för sig sprattlande och skrikande ting, vilket försvårar, men de avhumaniseras totalt.


Men kan tro att de flesta blir förbannade för att utsätta barn ens i tanken för dessa handlingar.

Speciellt flickor är särskilt utsatta idag, både på nätet och IRL . Det finns en ofrånkomlig genusaspekt. De som begår sexualbrott är män och de begår dem oftast mot kvinnor och numera även flickor.

Mannen som kidnappade och mentalt och kroppsligt torterade en 9 årig flicka i Örgryte är en sann historia.

Den kom inte i ett vakuum. Mannen hade inspiration från nätet. Från barnporrsidor och sidor som normaliserar att flickor är sexuella varelser. Först och främst. Inte barn.


Hur reagerar då andra? Blir de förbannade?

Tycker de att de nog med sjuka fantasier om hur man plågar småflickor? Tycker det att sexualiseringen har gått för långt redan innan denna tråden? Tycker de att Flashback allmänt är ett forum som horifierar våldtäktsoffer,  som avskyr kvinnors lika rätt, där man  uppmuntrar prostitution och att det då  vore att gå för långt att ens fantisera över hur man beter sig för att fullständigt objektifiera småflickor?

Flashback har ju fortfarande ett (stängt) pedofilforum och den lägsta tråden på porrdelen är


"Tjejer som ser mycket unga ut sökes"  Tråden har  8 miljoner visningar.

Håller förresten polis koll på kopplingen till barnporr och övergrepp på dessa delar av Flashback?  Eller saknas det "resurser? Eller är straffsatserna för låga så att det inte går att göra något?


Tillbaka till tråden om hur man våldför sig på badande småflickor. Frågan var: är det en massiv protest mot ämnet? Markeras det tydligt mot att den här typen av fantasier inte uppstår i ett vakuum utan ur ett sammanhang där småflickor redan sexualiseras?


Nej. Inte ett dugg.


Det kommer tips på hur signaturen "´Jagknullarbarn" ska göra.  Vilken dykarutrustning som skulle vara lämplig. Att man ska ha snören, fästanordningar, planera reträtten, sätta plastsäck över huvudet på flickan, hur man få flickan att sluta sprattla osv.


Det är inte enstaka tips utan det strömmar in. 10 sidor på några timmar. Och det forsätter.


Man kan fundera på hur normaliserat det anses att fantisera om den här typen av handlingar. Och idag vet man att inte alla stannar vid fantasier. Och hur påverkar denna typ av fantasier möten med flickor i åldern 8-14 år?

För "Jagknullarbarn" kan ju vara vem som helst. En lärare, en polis, en byggnadsarbetare. Alla möter flickor i olika situationer.


Själv mår jag dåligt av att någon fantiserar om att utsätta barn för det här och att man uppenbarligen gör det utifrån ett sexuellt syfte. En flicka som blir dragen under ytan av en okänd män i vattnet utan att veta vem det är kommer att bli totalt skräckslagen. Kanske för lång tid framöver. Det räcker med så lite.  Man behöver inte "kidnappa" henne. Hon kan bli traumatiserad och får sin sommar förstörd. Och kanske aldrig mer kan slappna av och leka i vattnet mer i sitt liv utan bära på traumat att det kan finnas någon som drar ner henne.

En flicka fråntas sina mänskliga rättigheter.


I det är sammanhanget är  de empatilösa inläggen på Flashbacks som svar på trådstartaren, rent psykopatiska.

Det är alltså inte  enstaka störda individer, det är sida upp och sida ner med diskussioner om hur man bäst borde planera för att kidnappa småflickor. Det blir en normalitet. Trådstartaren får därigenom stöd i sitt resonemang. Några få exempel:


Spontant tror jag det blir svårt att få en panikslagen flicka att andas genom en regulator.

 

Sedan om man nu antar att det inte fanns något annat folk där, och att man på något sätt faktiskt lyckades få på handklovarna, så finns risken att hon redan har svalt mycket vatten och drunknar, även om man trycker på en mask.

 

Grabben du ska nog börja med en dykkurs så förstår du nog precis varför det inte är så enkelt som du tror att hålla din utrustning intakt medans du försöker kontrollera en panikslagen människa under vattnet..


Vad gör moderator?  Ja hen styr upp så att det inte ska bli annat än tips på hur man plågar, dränker och mentalt torterar en flicka på 8- 14 år.


Denna tråds topic är inte huruvida TS är ett troll, om det är sommarlov eller vad man tycker om pedofiler.

/Mod


Så vet vi det.

Av shedlight - 10 juni 2013 00:02

Snart ett år sedan HD släppte barnporren fri och fortfarande är inte barnporrförespråkarna nöjda.


I ytterligare en artikel framställs barnporrmangamannen som nationens hjälte. Som om det är en hedervärd handling att importera barnporr för att retas. Vad säger det om vilka värderingar han har?


Japan är ett land som fullständigt sexualiserar småfllickor och där jämställdheten är långt efter övriga industrialiserade västländer. Barnporrmangan ska ses i den kontexten.


Sverige borde göra upp sin egen självbild som en land som fördömer barnporr. Är det något som barnporrmangan har visat är det hur många som är intresserade av att titta på barnporr.

I kölvattnet visade sig både jurister, politiker och journalister  vilja avskaffa allt förbud mot barnporr som ett led i att göra upp med "statsfeminism". Så grunt sitter alltså det juridiska och mediala Sveriges förmenta avståndstagande emot övergrepp på barn.


Varför visar inte SvD nu bilderna som friades?

Om de är så ofarliga varför vågade överhuvudtaget  ingen svensk media visa dem?

Varför så pinsamt tyst när Wicklin från programmet Medierna på mediedagarna tidigare i år ställde frågan varför media varit så tysta om bakgrunden till barnporrmangafallet?

Varför går svensk barnporrpolis in och ger sitt stöd till en barnporrmangaförespråkare? Samtidigt som den väljer att ta ställning i ett rättsfall innan HD:s dom kom? Varför detta agerande?

Varför var det inte någon som kritiserade Lambertz när han var med och legaliserade barnporr?


För mer info om barnporrmangan se kategorierna till höger,  tex inläggen

Har Sverige gjort upp med barnporrliberalism?

Barnporrtillgång - viktigaste händelsen 2012

Kritik nu? - Men barnporren blev fri utan problemInlägget avslutas med ett öppet brev till Sveriges riksdag och dess ledamöter.


För ett år sedan kom HD med en friande dom som innebär att det är fritt fram för animerad barnporr dvs tecknade barnvåldtäkter i Sverige.

Detta går stick i stäv med svensk lagstiftning och med vårt lands intentioner med att skydda barn från att framställas i sexuella syften.

Detta föregicks av ett sällan skådad medialt drev där man trivialiserade bilderna. Det kunde man göra så länga de var sekretessbelagda.

I och med att sekretessen släpptes är det fritt fram att titta på dessa bilder.

Jag antar att ni har gjort det, i annat fall uppmanar jag er till det.


Drevet i media var både otäckt och hade pedofila intressen i bakgrunden.

Att utnyttja barn är oftast ett  gränsöverskridande beteende som inte alls behöver vara notoriskt utan beror på kulturella och sociala normer. Men detta har också utvecklat sig till en genusfråga.


Det är män på nätet som konsumerar dessa bilder, bilderna i det aktuella fallet föreställer små outvecklade flickor. Denna kategori män i olika åldrar har aggressivt i kommentering och på sajter försvarat sin rätt till att se dessa barn och kallat det fantasier. Det är piratpartiska kretsar och kvinnoföraktande grupperingar som verkar ha fått genomslag i media och på medias kulturredaktioner. Ingen genomlysning av vad tecknad barnporr är har skett, liksom i vilket kulturellt sammanhang de kommer ifrån. Inte heller har någon maktanalys skett.


De som hörs har ingenting med en allmän mening att göra, allmänheten har dessutom bibringats uppfattningar att det handlar om ”yttrandefrihet” när det återigen handlar om barnporr, tecknad denna gång.

På nätet ser man också att barnporrmanga används i precis samma sammanhang som annan barnporr. Dessa bilder  blandas med foton på japanska skolflickor med uppdragna kjolar och på filmer med barn i underkläder med sexuella poser.  Där finns kommentarer som tipsar varandra om nya filmer på barn. Där nämns både "lillasystrar" och flickor i skolmiljöer.


Sidorna är givetvis internationella men många svenskar var ute och hyllade HD:s friande dom. Det är inget tvivel om att dessa exploativa miljöer är starka på nätet och har påverkat klimatet runt domen.

Sällan har någon samhällsfråga framställts så felaktigt, så snuttifierad och så ensidigt som om Sverige nu återigen ska tillåta tecknad barnporr, nu med nationalistiska japanska förtecken. Att barnporr är tillåtet i Japan liksom den enorma sexualiseringen av flickor och bristen på jämställdhet i samhället har inte nämnts för  att slippa sätta denna mangan i ett sammanhang.


Barnporrmanga uppstår inte i ett vakuum.


Media har inte heller trots påstötningar från olika håll velat publicera bilderna, trots att det finns ett allmänintresse och trots att de nu är legaliserade.  Detta kan inte tolkas som något annat än att man inte vill ett det ska komma fram vad som nu är tillåtet att köpa och sälja, nämligen avklädda gråtande småflickor och våldtäkter av barn som är så grova att de skadar barn för livet.

Enligt flera polismyndigheter är dessa bilder nu ok att handla med i Sverige.

Hur blev det så?


HD har tidigare visat sig vara både en könspolitiskt konservativ och en barnfientlig  institution. Flera vägledande domar går emot barns rätt både när det gäller incest/övergrepp, misshandel i skolan och nu senast alltså barns sexualisering.

De har dessutom tolkat lagen juridiskt felaktigt och i praktiken satt sig över den.

Vi har fått ett nätstyrt manligt tolkningsföreträde där barn, främst flickor drar det kortaste strået.

Eftersom HD är suveräna oavsett vad de hittar på och folk utanför dessa nätkretsar inte har någon möjlighet att påverka domstolar så bör lagstiftning tydliggöra att barnporr och sexualisering av barn, oavsett om det rör sig om animerad, photoshopad, halvanimerad eller fotograferad, fortfarande är förbjuden.

Detta måste leda till en förändring av lagen och en skärpning av vad som anses vara barnporr i vår globaliserade värld med nya datortekniska möjligheter .

.

Sveriges riksdag borde fatta beslut om ett förtydligande av lagen eller en lagskärpning så att barn fortfarande åtnjuter skydd från att sexualiseras i vad som kallas barnlandet  Sverige.

Annars har vi i praktiken gått tillbaka till 70-talet där barnporr får spridas, köpas och produceras i vårt land igen.

Det kan väl knappast vara så vi ser på barn idag.

 

Av shedlight - 14 maj 2013 12:50

Nu har domen från Hovrätten för Västra Sverige kommit rörande ett s k andeutdrivningsmål. GP DN

Föräldraparet och en pastor fälls.

Flickan blir trodd och hon får skadestånd.


Problemet med att benämna fallet som ett "andeutdrivningsmål", som media gör, är att en sådan benämning i viss mån normaliserar exorcism. Det finns alltså en inbyggd problematik i att använda ord som döljer förtryck och barnmisshandel. Andeutdrivning anknyter också till film, media och en historisk berättelse som bygger på vidskepelse. Allt detta måste man kasta av sig och istället se klart vad det egentligen handlar om:.

att det är ett barn, oftast en flicka för det finns en könsmaktsordning även här, som utsätts för kränkningar och misshandel bara genom att det finns och att vuxna projicerar sitt missnöje på oskyldiga barn.


Det händer även i Sverige av svenskar att barn skuldbeläggs för vuxnas beteende. Det ska man nog ha i minnet.


Fallet ovan ledde till friande dom i Borås TR.

Det  behandlas i ett inlägg från den 17 april 2012 . Se här.

Där problematiseras hur TR:s häpnadsväckande resonemang förs vilket är intressant med tanke på ett nytt liknande fall som snart kommer upp där.
Av shedlight - 15 april 2013 08:51

Trafficking ökar i EU enligt ny EU-rapport.


Artikeln som bygger på denna rapport rör ihop allt.


Vad är trafficking. En resa? Ett falskt löfte eller en skuldfälla?


Två saker gäller:


1. Man måste våga prata om orsaken till att det sker- att det finns pengar att hämta och om tabut kring mäns köp av prostituerade!


Det är SEXKÖPARNAS pengar som driver brottet. Inte som reportern säger på Ekot, "Det är oklart varför det ökar"  - NEJ, det är inte alls oklart!  Det har aldrig funnits så mycket torskar ute i EU som nu, dit även svenska män åker för att välja kvinnor på burk.


2. Skilj på prostitution och  på handel för tiggeri, tvångsarbete och organhandel!


Våldtäkt och brott mot den egna integriteten - när någon går in i ens kropp - ger alldeles speciella förslitningar för det mänskliga psyket. Det blir krigsskador mentalt - som vid sexuell tortyr.

Offren blir tysta, skuldbeläggs av seklers ovana att anklaga kvinnor i prostitution, hon blir "smutsig" för sig själv och sin omgivning.  Denna process händer aldrig vid vanligt disk- eller byggjobb. Inte heller vid tiggeri eller försäljning av organ.


Men det händer när någon penetrerat ens kropp i sexuellt syfte. Man föds och dör med en sexualitet men det är ens egen och kränks den så kränks hela ens existens och det mentala skyddets slår till med kraft för att kunna överleva psykiskt. Förstår man inte den här skillnaden är man diskvalificerad att tala om s k "trafficking".


Skilj på prostitution och arbete alltså!


De flesta offer till EU:s legaliserade prostitution är kvinnor men en alamerande ökande  andel är flickor.

De är lättare att få tillgång till och det finns en efterfrågan på yngre och yngre som drivs fram  av porren.

De står på gatan i Danmark och Tyskland, de finns på sk bordeller dvs knullhus i Tyskland, Schweiz och Österrike. De finns på nätet som "kåta Gloria", på strippklubbarna och i de sunkiga rummen bakom.


Strippklubbar är tillåtna i Sverige  - vi har också människohandel där. Det står t o m i domar.

Inget görs för att förbjuda dessa ställen. De borde öppna sin verksamhet  framför riksdagshuset - varför leva på det där hycklande tabut? De får finnas bara de inte syns och man inte pratar öppet om att man går dit.


Det är också en sida av prostitutionen som driver en handeln med människor.

Men handeln är liksom för 100 år sedan könad - det är en könshandel.

Män köper kvinnors kroppar för att de kan och anser sig ha rätt av en självpåtagen "tradition".

"Andra gör det", "alla på affärsresan gjorde det", "killgänget drog dit mig".


Läs Pascalidous krönika från Grekland om vilka männen är som köper, de som beställer ett "hårt" samlag, just de som driver trafficking till prostitution med sina skrynkliga sedlar:  "Tror du torskar har horn?" 


För det vad det handlar om och det är därför EU:s gubbar inte vågar ta i detta. Då hamnar smutsen på dem och det vill de undvika till varje pris. Man pratar istället abstrakt och kliniskt och vägrar VÄGRAR blanda in prostitutionen. Detta urgamla förtryck av alla kvinnor.


Hanna Olsson sa i intervjun med Maria Sveland i radioprogrammet "Som en hora"  (Lyssna här!)

att " ordet hora är en sexuell bild av en kvinna för att kunna använda henne som man vill utan skuld"


"Det finns inga kvinnor som är horor - antingen är alla horor eller ingen".Det är på den nivån som Cecilia Malmström ska bekämpa trafficking till prostitution.

Hon måste våga  UTMANA MÄNNENS TABU, deras beröringsångest, skuldbeläggande och skam.


Kan de inte stå för sina handlingar ska de inte ha politisk makt.  Idag kan ingen blunda för vad det gör för alla kvinnor att några anses finnas för mäns sexuella njutning. Det påverkar ALLA kvinnors värde att några anses kunna köpas.


SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-blir-offer-for-trafficking-i-europa_8085596.svd

SR- ekot: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5504706

Av shedlight - 8 mars 2013 10:36

8 mars. Internationella kvinnodagen.

Det skrivs en mängd artiklar och krönikor i som behandlar dagen på ett eller annat sätt. Tex i AB DN SvD SvD2 DN2 AB2 AB3


Ute i världen kämpas det på många håll för kvinnors och flickors rättigheter och idag finns anledning att vara glad för det som hittills uppnåtts och att ta nya tag för att kämpa vidare med ALLT det som finns kvar att göra för att alla människor ska ha samma rätt till sitt liv, sin hälsa, sin sexualitet, sin ekonomi, sina juridiska och politiska möjligheter.


Men tyvärr finns det ute i Europa nu en iskall vind som blåser kallare och kallare.

När kvinnor skulle behöva ägna kraft åt diskriminering, förtryck, mäns våld mot kvinnor, mot sexuellt våld, mot den ökande prostitutionen, för ett mer politiskt inflytande och allt annat så behövs mycket kraft läggas på abortfrågan.


Det är effektivt sätt att styra upp och förkväva kvinnokampen.


Att ta kraft från kamp mot försäljning av kvinnors och flickors kroppar till att behöva försvara att alla kvinnor och flickor ska slippa tvingas till att göra livsfarliga eller dyra aborter eller att bli mödrar mot sin vilja för att män gjort dem tvångsgravida.

Kampen för fri abort är en kamp för kvinnors liv och reproduktiva hälsa.


Nu blåser dessa iskalla vindar in över Sverige efter statens rapport som kom en vecka innan Internationella kvinnodagen.


Nu ska även svensk kvinnokamp behöva lägga tid på vad som borde vara en självklarhet: att kvinnors kroppar inte är vandrande behållare. Nu har vi ett hot inte bara i en enskild kvinnorättsfråga utan mot hela kvinnans värde. Jämställdhet och kvinnofrågor har nu gått från att inte bara vara viktiga, utan till att bli brännande heta. Allt på grund utav surrogatlivmödrafrågan.


Kvinnan diskuteras återigen som en livmoder och en kropp första hand och inte som en människa.

Att kvinnan framhålls som en altruistisk varelse är endast en omskrivning för att kunna förstärka önskemålet att få använda hennes kropp på det sätt man önskar. Det har hänt förut i historien. Det här underliggande syftet synliggörs även genom att man inte anser att kvinnor ska få frysa ägg och att”människor” dvs kvinnor istället bör skaffa barn tidigt. Andemeningen verkar vara att kvinnor ska skynda sig att se till att bli mödrar, helst sätta i en parrelation och bli beroende.


Det hela är häpnadsväckande kvinnofientligt men allra mest känner jag en iskall vind från förr i historien där det ansågs att kvinnors främsta uppgifter var att frambära barn. Nu föreslår ett statligt råd att det återigen normaliseras att kvinnokroppen först och främst är till för barnalstring.


Frågan om surrogatmammor är en könspolitisk fråga och ska behandlas som det.


Sedan gammalt har heterosexuella män ansett att kvinnors kroppar ska finnas för deras sexuella behov. Nu är det främst homosexuella män som driver frågan om att även de ska kunna få tillgång till kvinnors kroppar, men istället för könsdelar, bröst och mun är det nu istället livmoder, placenta, blodomlopp och bukhinna.


I en tid när jämställdheten på område efter område går bakåt, istället för framåt så föreslår staten att vi ska ta ett generalkliv bakåt för att bli " moderna". Då får vi som i Europa, kvinnor bakbinds i kvinnokampen. Det är ytterst kränkande att ett förslag om surrogatmödraskap kommer i Sverige.

Regeringen ger stöd till en abortmotståndare i Europakommissionen och har företrädare som röstar abortfientligt i Europarådet. Det finns nygamla strömningar som gör sig hörda om att aborträtten bör/ska begränsas både i Sverige och ute i Europa. Och dessutom:

*

 • På svenska sjukhus utsätts förlossningsvården för besparingar och nyförlösta skickas hem. Livslånga skador uppkomna under en stressad förlossning är uppe till diskussion ena dagen men den andra dagen när surrogatfrågan kommer upp, glöms snabbt realiteten i mördravården bort. Det är som en örfil på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa.
 • Antalet dömda våldtäktsmän  minskar och fortfarande misstänkliggörs kvinnor och flickor som anmäler att de utsatts för övergrepp. De får höra att de hittar på, att ord som står mot ord utan att ens adekvat teknisk ens bevisning efterfrågas och gärningsmän frias. Mörkertalet gällande sexuella övergrepp är dessutom fortfarande skrämmande stort. Utredningar läggs ner, ofta utan att misstänkta ens hörs.
 • Mäns våld mot kvinnor är också fortfarande ett stort samhällsproblem. Minst 95000 kvinnor misshandlas varje år och endast ca 5% av dessa fall leder till åtal och i bara en fjärdedel av dessa fall fälls en gärningsman.
 • Fortfarande mördas ca 20 kvinnor per år för att samhället inte klarar av att skydda dem och mer ser till våldsamma mäns behov än till kvinnors säkerhet.
 • I Sverige pågår verksamhet på strippklubbar varje dag där kvinnokroppar konsumeras för betalande män. Fullt tillåtet. I Stockholm åker stora bilar runt med strippreklam där jättebilder på nakna ihopkrupna anonymiserade kvinnokroppar försedda med stilettklackar och stringtrosor poserar mitt framför ögonen på kvinnor och män, flickor och pojkar. Så ges utan problem tydliga signaler till män och pojkar att kvinnokroppen är kommersialiserad sex och till kvinnor och flickor är deras kroppar finns till för mäns konsumtion.
 • Prostitution pågår fortfarande i Sverige med globaliserad kvinnohandel där kvinnor och flickor far illa och sexköpare straffas fortfarande med det minimala straffet 50 dagsböter - inget har hänt på 13 år.
 • Svenska män kan fortfarande utan hinder delta i kvinnohandel med unga sårbara människor, bara det sker på andra sidan Östersjön eller Öresundsbron eller någon annanstans. Då finns inte några representanter från ett statligt råd som utrycker önskemål om att män bör bete sig altruistiskt istället för att enbart tänka på sig själva.
 • Kvinnors löner släpar fortfarande efter och löneglappet mellan könen ökar istället för tvärtom. Kvinnor har 6 miljoner mindre i livslön än män. Jobbskatteavdraget har framför allt gynnat män. Kvinnor har svårare att få arbetsskador godkända, är sjukskrivna mer, har oftare otrygga anställningar, utsätts i högre utsträckning för enformiga utarmande arbetsuppgifter och fler kvinnor jobbar skift.
 • Kvinnor utsätts för trakasserier under körutbildning, i kollektivtrafiken och på arbetsplatser. Det är t o m ett så allvarligt problem att det ges ut en skrift med uppmaningar om att kvinnor ska våga bryta tystnaden om trakasserierna. Kvinnor som söker bostad får förslag där det ingår sexuella tjänster.
 • Kvinnor är fortfarande de som gör hushållssysslorna i precis lika hög uträckning som för 20 år sedan, kvinnor tar största ansvaret för barn och är samtidigt de som vårdar äldre anhöriga.
 • Kvinnors pensioner är lägre och andelen fattiga äldre kvinnor som inte ens klarar sig ökar utan att någon tycks se det som ett problem.
 • Polis anger att de har över 800 män i på bevakning som groomar flickor utan att kunna lagföra dem. Hur många som kan fortsätta i det fördolda vet ingen utanför radarn vet ingen.
 • Barnporrbrott ger endast dagsböter och att dra in en 14årig flicka i en port och utsätta henne för sexuellt ofredande leder inte ens till att samhället reagerar - polisen inte tycker det är lönt att spana efter förövaren på grund av den låga påföljden.
 • Domstolar friar barnvåldtäktsmän med argumentet att sjuåriga flickor inte vittnar som vuxna och barn som berättar om övergrepp misstänkliggörs för att de är bara vill ha ett skadestånd.
 • Domstolar tror mer på vuxna ljugande män är 7 åriga flickors berättande för proffsiga utfrågare, man beskyller rumänska fattiga kvinnor som farit illa och vågar vittna för att vara ute pengar,
 • Domstolar skriver att misshandlade kvinnor kan ha fått alla sina skador från annat håll, dvs man plockar 2013 fram den gamla garderobsdörren igen, man skickar in en kvinna 12 år i fängelse för att man behöver en syndabock
 • Kvinnor omnämns inte i lärobäcker i skolor, jämställdhet utesluts ur lärandet. Flickor värderas som veckans lammkött och får tidigt lära sig att deras kroppar ska bedömas. Ohälsotalen bland unga flickor och kvinnor är skriande stort, som en tickande bomb som briserar varje dag i det tysta.
 • Reklam visar könstereotypa könsroller och nakna kvinnor, media hamrar in budskapet att kvinnor ska bedömas efter sitt utseende och män efter sin handling.
 • Det sexistiska kvinnohatet mot kvinnor växer och tar sig olika uttryck, via nätet och i faktiska handlingar där kvinnor som reagerar mot sexism straffas med misshandel av främmande män, män som går fria. Sportvärlden osar av sexism både i innebandy, fotboll och i vintersporter. Kvinnliga fotbollspelare blir trakasserade.
 • Kvinnor är underrepresenterade i kommuner och ju högre poster desto sämre kvinnorepresentation. I styrelser och på VD-poster är kvinnor fortfarande i minoritet.
 • Sverige har ännu inte haft en kvinnlig statsminister.

*

Exemplen ovan på ojämställdhet och antifeminism är inte på något sätt heltäckande för kvinnors situation varken till omfattning eller till djup.


Men det är alltså i den här samhälleliga kontexten man anser att kvinnor ska vara altrustiska och ställa upp som behållare för andra, främst mäns, behov.


anser man att det är viktigt att slå fast att kvinnor är kroppar och att därigenom normalisera att kvinnor köps utomlands vare sig det är som livmödrar - eller för sexuellt syfte.

För det är ju ingen slump att de som är prostitutionsivrare också förespråkar surrogatmödraskap och att de använder samma argumentation om kvinnors fria vilja och en önskan att uppoffra sig. För kvinnors fria vilja är ju bara viktigt att framhålla när det handlar om att kvinnor ska förminskas för andras behov.


Hur kan staten öppet föreslå att kvinnor ska bli handelsvaror igen med tanke på hur illa det fortfarande ser ut med jämställdheten på ALLA plan idag?

Vad är det som pågår i Sverige?


Av shedlight - 4 mars 2013 09:11

Ask skriver en debattartikel om att straffpåföljder i svenska domstolar inte har följt lagstiftarens intentioner att straffen ska bli högre för vissa våldsbrott.

Hon tar som exempel upp att straffen för grov misshandel inte blivit de önskade.


Hon skriver om vad som hände efter riksdagsbeslutet om straffskärpning:


Av statistik från Brottsförebyggande rådet framgår att straffen höjdes under det första halvåret efter ikraftträdandet. Därefter hände något överraskande: de straff som utdömdes av domstolarna sjönk tillbaka! Av statistiken avseende 2011 framgår att endast marginellt längre straff dömdes ut för våldsbrott jämfört med före reformen.

Det är förvånande att ett beslut om en så tydlig och bred straffskärpningsreform inte verkar ha fått något egentligt genomslag på de utdömda straffen. Straffen som döms ut i dag är i stort sett på samma nivå som före reformen. Samtidigt har Högsta domstolen förändrat straffmätningspraxis på narkotikaområdet så att strafftiderna radikalt har sänkts.


Jaha.

Detta är märkligt.  HD har år efter år varit extremt liberala när det gäller synen på brott.

Inte bara har en dömd sexualbrottsling fått fortsätta jobba i HD, de har också sänkt våldtäktsdomarna 2009 vilket direkt påverkat hur allvarligt domstolarna ser på våldtäktsbrottet - till det sämre.


Justitieråden  tillsätts av regeringen där Ask ingår.


HD har också visat hur domstolar ska se på brottet övergrepp på barn genom domen 2010. Det har också påverkat.


Senast i förra veckan kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige där straffet för våldtäkt mot barn sänktes från 2 år och 6 månader till 8 månader! och man frångick våldtäktsåtalet och det nedgraderades till sexuellt utnyttjande FASTÄN DET VAR ETT BARN.


Ask ger med ena handen och tar tillbaka med andra alltså.

För varför valde annars regeringen annars ut just Svea Hovrätts könskonservativa och "straffliberala"  chef Fredrik Wersäll att utreda om påföljder i framtiden?  

Där denne kom fram till att fängelsestraff  under 1 år skulle omvandlas till  villkorligt.

Hur påverkar detta agerande av regeringen domstolarna?  Är inte valet av Wersäll en tydlig signal?


Precis som att surrogatfrågan flyttades till Ask och justititedepartementet alldeles innan SMERs rapport kom. Det luktar beställningsverk det också.

Med regeringens utredare Wersälls förslag skulle det alltså  betyda, enligt domen från HR Västra som nämns, ovan att en barnvåldtäktsman skulle sluppit  fängelse.


I ljuset detta och att hallickarna i den stora traffickinghärvan i GBG förra året fick lindrigare straff med hänvisning till just HD:s syn på narkotikabrott( ! )så verkar Asks upprördhet lite som ett spel för en gallerierna.

Eller är hon så aningslös att hon inte vet vilka Jr: som tillsätts och vad de står för?

Att HD:s beslut i narkotikamål  leder till att kvinnor ses som varor är hårresande.


Regeringen och Ask vill ha lindringare brott med ena handen i skymundan och går ut i debattartikel och vill ha strängare med den andra.

Detta är dubbelmoral och populism.


Domstolarna i Sverige har länge drivit iväg åt ett som snarare liknar att vi har ett domstolsstyre  i Sverige.


Här skriver chefsåklagare Ahlstrand om det här problemet som behandlas i ett inlägg som heter just

Juridisk drift leder till frånvaro av ett rättsväsende.

Även där följer en dom om våldtäkt mot barn från HR Skåne där en barnvåldtäktsman frias på mycket märkliga grunder.


Det hjälper ju inte vad regeringen gör när man utser företrädare och utredare som går tvärt emot.

Och när domstolarna består av konservativa stofiler som vägrar att ta till sig ny kunskap och information.


Idag har vi maktfullkomliga självstyrande domstolar som gagnar de med makt - mot de utan makt: barn utländska kvinnor och kvinnor som är "fel" offer.
Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se