Senaste inläggen

Av shedlight - 16 april 2012 13:12

Rättegången mot Breivik har inletts.  Här i DN , GP SvD , SR , SvD .  

I media visas bilder när Brevik gråter av rörelse över sitt  eget manifest.


Rättegången inleddes  med att Breivik ville yttra sig. Han ansåg att rätten var politisk.

Det han anförde då  att rättens ordförande var vän till  Gro Harlem Brundtlands syster.


Gro Harlem Brundtland var Norges första kvinnliga statsminister och den första kvinnliga i Norden överhuvudtaget.

Hon regerade under en tioårs period och hon satte jämställdhet på kartan i landets politik och hon var 

och är en förebild för kvinnor och även  för flickor.

Hon visade att kvinnor kunde leda ett land och göra det med styrka och övertygelse.

Hon har sedan dess haft en rad internationella uppdrag.


Gro Harlem Brundtland var Breiviks främsta mål på Utöya. Han blev försenad på grund av trafiken så

hon hann lämna ön.

Slumpen styrde.


Brevik visade med denna markering i rätten idag tydligt sin ideologi.


Breiviks fiender är mångkulturen, " kulturmarxism" och feminism.

Han anser att jämställdhet försvagar mannen.

Hans övertygelse är  att kvinnors utökade rättigheter har skett på mannens bekostnad. Det är ett nollsummespel i hans värld.

Mannen har försvagats och kvinnan har fått för mycket makt.


Samma åsikter råder på nätet, både i bloggar och  tex i medias kommentarsfält .

Männen i dessa elektroniska fält  anser att mannen är ett offer för kvinnors maktbegär, de avskyr feminism mest av allt.


Dessa män anser att kvinnor är självcentrerade, bortskämda, tar över mäns jobb, tar över i familjen, är hjärntvättade till att tro att det är jämställda med mannen, att de är lika mkt värda som män.

De har svårt med att kvinnor har så mycket makt. De skyller på TV, media, staten, institutioner.

De avskyr feminism och vill ha traditionella könsroller.

Alla som förespråkar jämställdhet är feminazister.

De anser sig inte avsky kvinnor, bara västvärldens kvinnor.

De anser , likt Breivik, att jämställdhet sker på mannens bekostnad. Ett nollsummespel som sagt.


Brevik ansåg att kvinnor från tredje världen, eller från fattigare länder är ok att importera för västvärldens riktiga män.

För dessa kvinnor är inte förstörda av feminazism.

De är inte kulturbärare från sitt land, sitt ursprung, de är bara lydiga kvinnor. Riktiga kvinnor. Sanna kvinnor.


Att se kvinnor som likvärdig partner i äktenskap och familj är för dessa män på nätet som att förlora kontrollen.

De vill vara familjens överhuvud och familjeförsörjaren.

De uttrycker tvivel, ibland till och med ångest, över vad de kan bidra med och vad de kan ge en kvinna som redan

har allt och i deras ögon har kvinnan nu makten.

De ser sig själva som offer för denna kvinnliga  makt, enligt dem.

I verkligheten återstår mycket innan jämställdhet råder.

Men tredje världens kvinnor är ok, för de får dessa män att känna sig manliga.


Terrordåden i Norge  handlar lika mycket  om kön som religion.

Breivik håller  inte bara feminister utan hela västvärldens kvinnor ansvariga för islams påstådda övertagande.

Värt att komma ihåg  i medias elektroniska fält.


"Den europeiska civilisationens öde vilar ytterst på de europeiska männens handfasta motstånd mot den politiska korrekta feminismen.”

Ur Anders Behring Breiviks manifest.


ANNONS
Av shedlight - 3 april 2012 12:12

En historia på Göteborgsoperan rullas upp som har sitt ursprung i en facebookkommunikation.

Bakgrunden är  återgivet i här i GP.


I fredagens Expressen skrev opera­kritikern Gunilla Brodrej på kultursidorna om operasexismen och att hon blivit påhoppad på Facebook.

Hon nämner bland andra Operans dramaturg, Göran Gademan, och en solist i ensemblen, och tidskriften Operas chefredaktör Sören Tranberg, som delaktiga i nätdiskussionen. Så här refererades samtalet i Facebookstråden:

NN: ”Tror att hon behöver ett rejält kylskåpsknull”.

Göran Gademan: ”Där satte du fingret på den ömma punkten, NN”.

Operasångare: ”Hon har nog fått för lite …”

Sören Tranberg: ”Ömma punkten: Kylskåpshandtaget, eller...”

Göran Gademan: ”hahaha”.


Vuxna mäns konversation - bäst att förtydliga.

Vuxna män från operavärlden.


Det har har lett till förvecklingar.

GP:s  kulturskribent skriver följande


Problemet är uppenbarligen inte kommentarerna i sig och den människosyn de speglar utan att rollerna sammanblandats, att den unkna synen blottats för en offentlighet.
I själva verket är det precis tvärtom.

Det faktum att rollerna sammanblandats, att dessa kommentarer spreds till omvärlden är utmärkt. Det tvingar Göteborgsoperans ledning att ta itu med ett problem som tveklöst finns. Det inträffade måste bli startskottet för en bredare och djupare diskussion inom Göteborgsoperan. En diskussion som inte i första hand handlar om sociala medier, utan om grundläggande värderingar. Att det finns en del att arbeta med torde vara ställt utom allt rimligt tvivel.


Och kommunalrådet Jan Hallberg, tillika vice ordförande i styrelsen för Operan, uttalar sig i följande artikel.


Men:

Göteborgsoperan lägger locket på efter några pliktskyldiga floskler.


.....håller Operan också på att arbeta med en policy för sociala medier.

– Självklart ska det finnas en respekt för yttrandefriheten, men man måste också veta var gränsen går för vad som får sägas.


Sammanfattningsvis säger sig /Operans ledningsgrupp/se allvarligt på händelsen. Den menar att Gademan brustit i omdöme och beklagar att han som medarbetare vid Operan agerat på ett sätt som kan uppfattas som kränkande.

Påföljden för det sexistiska påhoppet på Gademans Facebooktråd blir en erinran.

 

Vad det innebär är oklart. I pressmeddelandet skriver operachefen Lise-Lotte Axelsson:

– Medarbetaren har fortsatt förtroende i sin yrkesroll på Göteborgsoperan trots det inträffade.


Jaha.

Så är det alltid; synd att det kunde  UPPFATTAS som kränkande,  inte att det VAR kränkande.

Så lägger Operan skulden på den utsatte och skyddar sin dramaturg.

Känns det igen?

När det handlar om djupt sittande värderingar som kom upp till ytan.

Borde inte Operans ledningsgrupp var tacksam istället att deras dramaturg visar sitt rätta ansikte ?

Precis som GP:s skribent påpekade?


En genusvetare intervjuas i en av artiklarna.


Genusvetaren Lisa Lindén arbetar med jämställdhetsfrågor och har studerat teater- och operarepertoar ur könsperspektiv. Mellan 2004-2011 såg hon 40 föreställningar. En av uppdragsgivarna var Göteborgsoperan.

Lisa Lindén säger att det utifrån pågående debatt inte är mycket som har förändrats när det gäller skildringar av sexualitet:

- Just på Operan var ett återkommande drag i analysen att det var vanligt med en rå, manlig sexualitet där det förekom mycket sexualiserat våld mot kvinnor, ofta för att uttrycka en stämning i föreställningen. Kvinnor framställdes ofta som subjekt i form av prostituerade.


Göteborgsoperan har staten pumpat in miljoner i och Göteborgs kommun har bidragit såväl som länet till verksamheten.

Ska allmänna medel gå till att en verksamhet som har medarbetare med en kvinnosyn som objektifierar halva Sveriges befolkning? Är det ok?

Till en verksamhet som skyddar och upphöjer konstnärliga ledare såväl som enskilda medarbetare som har värderingar som en flashbackmobb?

Hur ska de kunna spegla en komplex verklighet? Och kvinnors del i  den? Glada prostituerade? Män som tar för sig?


Detta visar att vardagssexism är utbredd överallt.

Ingen verksamhet är skonad.

Den finns hos medelålders it-nördar, hos fotbollspelare, lärare, regissörer, operasångare, lastbilschaufförer, direktörer, poliser, ledningsgrupper , hos chalmersprofessorer som nyligen uppdagades här och här , osv.

Och att de som är sexistiska beskyddas. De är missförstådda, har utsatts för komplott, menade inget illa osv.


Vad är det som gör att Operans dramaturg så  självklart uppmuntrar att en kvinna behöver ett knull?

Och att en chefredaktör, tidigare sångare vid samma opera, nu en som ska spegla operavärlden,  gör samma sak.

Bröder emellan?


Finns det något som förenar så som lite "hederligt kvinnoförakt"?

 Som ett objektifierande av kvinnan som ett sexualobjekt?

Där tar alla bröder sig i hand över alla yrkesgränser , över alla nationsgränser, över alla  religionsgränser, över alla etniska gränser. Där finns inga gränser.


Så Göteborgsoperan tar lätt på det.

Det är ju bara lite vanligt kvinnoförakt, inget som ruckar på förtroendet. "Vi ser över rutinerna på sociala medier".


Men här kvinnosynen bär operans dramaturg med sig överallt, i varje möte med en kvinna, i varje uppsättning, hur en kvinna ska framställas, hur hon ska betraktas , hur hon ska titta och bli betittitad.

Hur kvinnan ska vara ett ting eller en människa.

Det här är  kultur som skapar och vidmakthåller urgamla  strukturer. De patriarkala strukturerna. Istället för motsatsen.


ANNONS
Av shedlight - 1 april 2012 11:11

I GP skriver åklagare Thomas Ahlstrand en debattartikel där han pekar på en utveckling som skett i domstolarna under senare år.


I fyra punkter visar Ahlstrand vad som har hänt.


Fyra idéer ligger bakom

Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister.

 

-Den första idén är tanken att domstolarna ska inte söka sanningen, bara det som är bevisat. En i sig sund tanke som till överdrift leder till idén om rättegångar som spel, som tävlingar, som teater.

 

-Den andra tanken, som är en överdriven misstolkning av en princip från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, är att det spelar ingen roll vad den misstänkte säger, om han ljuger eller ljugit, eller bara tigit sig i genom en polisutredning och rättegång; det är vad han säger sista gången, i rättegången när han vet vad alla andra har sagt och känner till all bevisning som finns, som räknas.

 

-Den tredje tanken är att det spelar ingen roll hur många bevis för en misstänkts skuld som finns; de får inte vägas samman till ett helt.

 

-Den fjärde idén är att åklagaren inte bara har bevisbördan för vad som hänt i yttre mening, utan även vad som hänt inne i den misstänkte personens huvud.Meningen allra först är intressant och avgörande för vad som tas upp i de fyra punkterna


"Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister"


Det här visar på  den juridiska drift som pågår, som man ständigt måste uppmärksamma.

En juridisk drift är alltså att en lagtext under årens gång kommer att, utan att texten ändras, få en annan innebörd än den ursprungligen skulle ha. Eller att domstolar väljer att tolka lagen på ett annat sätt än vad som var tänkt, som vid införandet av kvinnofridslagstiftningen, inlägg  om hur domstolar hanterar denna lag här.  ( Jämför uttrycket  genetisk drift, alltså en slumpmässig förstärkning av vissa egenskaper.)


Den här juridiska driften sker utan att det kommer upp till allmän kännedom, det bara sker i  "väggarna."

Domare låter sig påverkas av en sorts allmän inställning kollegor emellan utan att ta ställning själva till om det är rätt eller inte.

Det är i sådana här lägen det är oerhört viktigt att inte ha för konforma grupper.

Ju mer lik en grupp är i desto större risk att sådant här händer.


Finns  det dessutom en egen värdering som understödjer denna drift, så är det desto enklare att falla för den.


Flera uppmärksammade domar den senaste tiden har varit tydligt påverkade av både värderingar och en sorts överdriven nit - som en utgångspunkt - att fria den åtalade.


Ett exempel på det är en  dom som kom ifrån Hovrätten över Skåne och Blekinge förra veckan, som  friade en man som fällts i tingsrätten för bl a barnvåldtäkt.

Vad skrev då HR? Här följer  fem utav de argumentationer och slutsatser som HR skriver i sin dom och reflektioner över dessa.


1.

HR skriver att barnen inte reagerat på det sätt som   barn som utsätts för övergrepp ska.


Samtidigt kan konstateras att de uppgifter hon

sammantaget lämnat om denna händelse inte innebär att de sexuella handlingarna har

beskrivits särskilt detaljerat. Hon har inte heller berättat om några egna reaktioner eller

intryck som gör att berättelsen i det hänseendet kan beskrivas som särskilt levande.


Däremot saknas även här i stor utsträckning detaljer om de sexuella handlingarna, både vad gäller hur dessa gått till och inte   minst hur målsägande A upplevt saken av dem har heller, enligt vad som framkommit, visat några känslomässiga reaktioner inför …/


Barnen beter sig uppenbarligen inte som domarna har förväntat sig och då är det barnen som ska anpassa sig till det och inte tvärtom.

 

 2.

HR anser också att barnet /en haft en avsikt att avsluta sin mammans förhållande med den misstänkte mannen och att det

varit ett skäl till att de hittat på.


Målsägandena förefaller inte ha varit nöjda med att

deras moder valt att fortsätta förhållandet med honom, t.ex när han kom tillbaka från

behandlingen.


Med detta vill HR alltså tala om att barnen skulle varit både beräknande och planerande nog att kunna

använda ”våldtäktsvapnet” i sina planer. Med andra ord att deras berättelse skulle tyda på en förslagenhet snarare än att de utsatts för övergrepp.


3.

HR skriver vidare att det är negativt att  flickorna talat med varandra och med kamrater om det inträffade.


Värdet av detta hade emellertid varit större

om det hade rört sig om två målsägande som inte hade talat med varandra och även i

övrigt kunde anses vara oberoende av varandra. I detta fall framgår det av målsägandenas

berättelser att de två hade talat med varandra och det redan innan målsägande B

talade med sin mamma


Barnen är syskon och - barn. Skulle de inte få tala med varandra? Hur verklighetsförankrat är HR:s resonemang här egentligen?

Ska det ligga barn i fatet att de är syskon? Tydligen anser  domarna i HR det.


4.

HR skriver vidare:


 I förevarande mål finns det ingen händelse som någon av de två målsägandena har

kunnat ange någon mer exakt tidpunkt för. ………. Detta är således ett exempel där en mer exakt tidsangivelse

hade gjort det möjligt att kontrollera uppgifternas riktighet gentemot yttre förhållanden.


Barn har andra tidsperspektiv, det verkar HR  inte ägna en tanke åt. Det är knappast något ovanligt att barn har svårt att ange exakt när övergrepp sker.  Ska inte en domstol  ha bättre kunskap  än så  när det gäller övergrepp på barn?


5.

Dessutom ägnar sig HR åt ett upphävande av trovärdigheten hos detta syskonpar genom att en annan flicka i

deras närhet verkar ha hittat på övergrepp, enligt HR.


Efter kontroll gjorde åklagaren bedömningen

att målsägande C:s uppgifter inte kunde stämma och att hennes påståenden om

sexuella övergrepp således inte var riktiga. Detta innebär givetvis inte att även målsägande

A och B behöver ha lämnat oriktiga uppgifter. Däremot innebär det att en person

– som särskilt målsägande A känner väl, som är ungefär jämnårig med målsägande A

och B och som de uppenbarligen har diskuterat sexuella övergrepp med – har varit

kapabel att lämnat oriktiga påståenden om sexuella övergrepp.


Längre fram i domen i domskälen återkommer detta:


Vid bedömningen av om de enskilda uppgifterna är korrekta måste vägas in att en någorlunda jämnårig bekant till dem,

som de umgåtts och samtalat med, har lämnat uppgifter om sexuella övergrepp som vid en närmare granskning

visat sig vara oriktiga och påhittade.


Trots att de skriver att det inte ska ha betydelse, väljer HR själva att återkomma till det i domskälen som något som

har en  avgörande betydelse för utfallet.


Den här domen är skriven på ett sätt som visar på dålig kunskap om barns reaktioner på övergrepp .

Detta både när det gäller hur barn berättar, hur de beter sig och vilka syften som HR väljer att anse att så unga barn

kan ha med att berätta om övergrepp.  Domen har målnr. B 430-12


Domen säger något om både värderingar och juridisk drift eftersom den går att se i ett sammanhang med andra liknande domar.


Det finns en rad märkliga domar sista tiden som gör att de här i fyra punkterna i debattartikeln borde väcka till

 besinning över vad som håller på att hända.

Och det  är inte endast när det gäller övergrepp på barn utan överhuvudtaget. Men barn lider dubbelt utav de här här kraven eftersom domstolsväsendet i  så hög utsträckning  är en domstol för starka människor.

Oftast synonymt med vuxna och män.


Några fall har tagits upp här i  tidigare inlägg:


Den friande våldtäktsdomen mot en flicka med aspbergers och det svårbegripliga resonemang rätten förde i det fallet.


De två männen som friades för människohandelsbrottet där rättens åsikt var att det inte förelåg något maktförhållande trots hot, tvång, utnyttjande av utsatt ställning i annat land och kvinnornas bakgrundshistoria.


Den friande domen mot en familjeklan som utnyttjat ett barn.


Den skrämande friande domen mot den handikappade flickan i Malmö.


Den friande domen i BDSMmålet, där målsägandes berättelse ignorerades  helt trots att det var misshandel.

Rätten valde att se misshandeln som frivillig, viket kan få förödande konsekvenser eftersom det i stort sett alltid är ett enkönat begrepp, där unga kvinnor blir slagna och män slår, precis som i samhället i övrigt,  vilket  - återigen - visas här.


Givetvis finns också HD:s friande domar som sätter en agenda som är obehaglig för alla som råkar befinna sig på fel plats  som tex  domen om samurajmannen, som ansågs för berusad för att fällas för försök till mord. Debattartikel om fallet.

Den domen skakar nog om de flesta. Plötsligt är man inte säker på att det är mordförsök att hugga en människa till döds ens.

HD har som bekant även en rad andra  märkliga friande domar i våldtäktsmål.Sammantaget är den här debattartikeln oerhört viktig.

Det kan inte vara meningen att Sverige ska  ha  ett rättsväsende som lever sitt eget liv vid sidan av samhället.


Om ett lands rättsväsende inte är till för att skydda medborgarna utan istället väljer att genom  tolkningar av redan

fattade lagar skapa ett juridiskt extraterritoriellt land, så har landet Sverige plötsligt inget rättsväsende.


Och vad ska då medborgare i ett sådant land göra för att få rättvisa?

Av shedlight - 27 mars 2012 16:23

/Ändrat inlägg!*/

 

I DN skriver Maria Sveland en slutreplik om hatet mot feminism och jämställdhet.


Hon frågar sig precis som förra gången varför det är en sådan kompakt tystnad om hatet.

Hatet som syns på nätet, i bloggar, i nätattacker mot kvinnor, det hörs i radioprogram, det kommer fram i vad och hur som skrivs. Kvinnoföraktet och den nödvändiga objektfieringen kvinnokroppen är en bra mylla för det iskalla hatet som nu finns öppet.


Den bok som Sveland och Wennstam gav ut om skilsmässa Happy, Happy mötes med en

fullständig hatstorm i kommentarsfält.

Den starka viljan viljan att kränka kvinnor som genomfört abort är också tydlig.

Eller hur man ser på ämnet kvinnomisshandel.


Dödshoten mot SCUM,  med bloggare som ursäktade Breviks antifeminiska handlingar eftersom

feministerna får skylla sig själva.

DÅ märktes en tydlig skillnad i samhället:

Samhället reagerade MOT ursäkter av Breiviks handlingar från rasistiska antimuslimska grupper.

Men samhället reagerade INTE mot att detsamma skedde med antifeministiska eller kvinnohatiska argument.

Trots att det sker en holocost i världen vart fjärde år p g a mäns våld mot kvinnor och att kvinnor och

flickor fortfarande säljs som varor runt om i världen för mäns behov.

Varken utrotningskrig mot kvinnor eller kvinnliga slavar är förbjudet idag 2012.

Så hatet mot kvinnan i Sverige  är en del av detta globala krig mot kvinnans värde.


Reaktionerna efter Brevik tydliggjorde detta.


Den här bloggen startades en gång som en reaktion mot det öppna kvinnohat som skrevs i

medias kommentarsfält och som tilläts att skrivas.  Se mediakategorierna m m.

Kunde man skriva så om någon annat grupp och komma undan med det i media?

Är inte det en tydlig signal om att Sveland har rätt?


"En stor del av hatet mot feminismen som finns i vårt samhälle tror jag handlar om just detta. Antifeministerna vet nämligen att ett rättvist samhälle på inga sätt skulle likna det samhälle vi har i dag. Ett rättvist samhälle skulle innebära en förskjutning av såväl makten som gamla sköna privilegier. Kanske är det denna rädsla inför förändring som även den stora tysta massan upplever? En tystnad som faktiskt understödjer hatet."


Det utbredda kvinnohatet och den enorma mansdominansen ni kommentering är ett ickeämne.

Det finns alltid något annat som är viktigare att ta upp. 

Ointresse och bortförklaringar alltså.


Tidigare har inte öppnar artiklar öppnats om våldtäkt för att de spårar ur.

Men nu några år senare är det inget som helst hinder.

Nu tillåts "att spåra ur" som en normalitet.

Kvinnoföraktet och det rena kvinnohatet är legio och en affärsidé.

Man t o m väljer att just öppna de artiklar som ska appelera till kvinnohatare.

Man öppnar inte sådant som kan uppmuntra till homohat eller muslimhat men kvinnohat - det är legitimt.


I media pågår en ständig exploatering av kvinnokroppen i alla artiklar, allt ska exemplifieras med kvinnokroppen.

En lördagsafton kan det se ut så här  Noboytoy


 Det kan finnas  två anledningar att inte ta upp kvinnohatet.

1. Man delar de antifeministiska åsikterna men låtsas inte om det.

2. Man tjänar pengar på att kvinnan är ett objekt och då kan man inte reagera mot kvinnohatet, för hur skulle det så ut?
Och kvinnokroppen säljer.
Då skulle man ju få sluta med mjukporren i bildsättningen och att slänga ut dessa lockbetenom kvinnor i prostituton, som våldtagits, eller om kvinnors kroppar. För det är män som debatterar om kvinnor och kvinnors rätt.
Inte kvinnor. Det vet media.

 Så kvinnokroppen säljs varje dag, och kvinnans värde , integritet och jämlikhet sitter som en slempropp i halsen på media Man harklar lite men hoppas att den ska försvinna av sig själv; diskussionen om det ökande kvinnohatet.

 Men det kommer det inte att göra.

Det är för uppenbart när flickor rankas på nätet som lammkött, våldtäktsåtalen blir färre, och hatet blossar mot en armhåla. Från unga män från äldre män. Kvinnohatet löper som en röd tråd genom broderskapets nätgemenskap.
Och har gjort så i ökande frenesi i ca 10 år nu. Flashback har hjälpt till, liksom den globala sexualiseringen av kroppen.
Tvserier, musik, våldsporr, förnedringsporr, ren tortyrporr, reklam, frånvaron av aktiv jämställdhetspolitik, allt fullständigt skriker ut att kvinnan är en kropp.
Hur ska en kropp, ett objekt, en vara kunna vara jämlik?
Hur ska hatet mot ett objekt kunna ses som något allvarligt?

Men fler och fler  hatas, hotas, tystas med odemokratiska medel,  mobbas och kränks.
Det är ett hot mot demokratin och idén om allas lika värde.
För det kan väl ingen ta avstånd från - demokratins idéer?
Man börjar märka en yrvaken kvinnorörelse - fler och fler som börjar bli förbannade på tystnaden i media,
bland debattörer, bland politiker. Så ta ställning mot hatet.

.

.

*) Någon anmälde  tidigare inlägg och DN web valde att gå anmälaren till mötes. Inlägget är därför "mildrat".

Av shedlight - 26 mars 2012 12:33

Nu har Hovrätten i Skåne/Bleking gjort det igen.

Trollat bort brottsoffer.

DN, SvD skriver om det.


De har i en dom nedgraderat åtalet i människohandel till grovt koppleri.

Och medhjälp till människohandel till koppleri.


Av det urpsrungliga åtalet där  kvinnor lurades så valde domstolen att endast döma gärningsmännen

för att, tja,  bara ha stört någon sorts allmän ordning.


Bakgrunden ( se artikel i HD)  är två kvinnor som lockades till Sverige för  jobb på en nattklubb, där de visste att det kunde  ¨

förekomma att de skulle sälja sexuella tjänster.

Väl i Sverige fördes de till den ena åtalades bostad  i Klippan och där såldes de utav männen till andra män

och där de åtalade tog hand om alla pengarna.

De åtalade männen sålde alltså varan kvinnokroppen till sexuell hantering som en affärsidè.


En enda sexköpande man togs i härvan, en 21-åring.

Det positiva är dock att även han ställdes inför rätta i tingsrätten.


Kvinnorna gav sig iväg och de uppmärksammades av en vaken tågvärd som slog larm.

Det var skälet till att de fick hjälp och att männen överhuvudtaget kunde  åtalas.

Kvinnorna visste inte själva vad de skulle göra åt sina förövare. Hur skulle de kunna göra det i ett främmande land?

De som med allt sannolikhet lärt sig att frukta polis och rättsväsende.


Tingrätten fällde de båda männen för människohandel resp medhjälp för människohandel.

Så långt är allt relativt bra, även om straffen tyvärr låg på den nedre straffskalan.


För i människohandelsbrottet spelar det ingen roll att offren vet om att de ska sälja  sig eller inte.

Och kvinnorna får vara brottsoffer - dom får helt enkelt uppgraderas till att bli brottsoffer.

Förmodligen en enorm  en viktig upplevelse för dem. Och för vårt samhälle.


Ändå valde Hovrätten att ogilla åtalet för männskohandel.

Varför ?

Är det inte uppenbart att männen lurat hit kvinorna med falska förespeglingar, utnyttjat deras utsatt belägenhet  

och dessutom  lagt beslag på alla pengar de fått på att sälja sig till främmande män?


Men precis som i fallet med den 14-åriga förståndshandikappade flickan där hovrätten friade  alla inblandade ( utom en  - 3 mån!) så väljer denna domstol att negligera skadan på offren och att nedgradera värdet av övergreppen i juridiskt avseende.

Den ena mannen  får bara 10 månaders fängelse, han är ute efter några månader.  Eller med en gång, han kanske ska  anses ha suttit straffet av precis som i fallet i  med 14-åringen. Se tidigare inlägg och även här.


Så talar svensk domstol. Kvinnorna fick inte vara brottsoffer, det blev "a slap in the face" på två utsatta kvinnor.

I hovrätterna dominerar jurister och nedvärderas alltså  kvinnorna.


För vad är det för värderingar som denna hovrätten återigen ger utryck för i prostitutionsrelaterad brottslighet?

Ja , kan det vara något annat än att kvinnor är varor som kan hanteras av män för män.

Möjligen är det lite störande för samhället.


Det är en dom som heter duga i kvinnoförakt.


Inlägget kommer uppdateras med domen.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Uppdatering  med domen 26.3 kl 23.30

(I all hast)

Mål nr B 111-12


I målet förekommer de två kvinnorna, A och B

Dessutom vittnar tågvärd D, som uppmärksammade kvinnorna på tåget.

De två männen benämns X och Y

Utdrag ur domen är blåmarkerat.


Först ur TINGSRÄTTSDOMEN

Före Sverigeresan.

De fick uppgifter från X att deras vistelse i lägenheten skulle bli tillfällig


 Om prostitutionen:

 Tjänsterna utfördes hos kunderna dit oftast X transporterade dem.


A och B har inte kunnat beskriva var de befunnit sig,


A och B har därefter förts till en lägenhet med flera män som de sedan hade sexuellt umgänge med.


 X tog hand om all betalning från kunderna


Om skulden.

X... gjort en uträkning på hur mycket han anser att A och B är skyldiga honom


 Samarbetet mellan männen.

I samtal mellan X och Y har det framkommit uppgifter som visar på att de har agerat tillsammans och i samförstånd.


Kvinna A:s berättelse:

A har sammanlagt gått åtta år i skolan. Under tonåren var det problem i

hemmet varför hon fick flytta till ett barnhem. När hon var omkring 18 år gammal

åkte hon till Tyskland där hon prostituerade sig. Dock kände hon inte till att hon

skulle syssla med detta innan hon kom dit

 

Avsikten var att stanna i Sverige under en månad för att sedan

återvända hem till Rumänien med de pengar som de skulle ha tjänat.

När de frågade om betalning fick de veta att detta skulle ordnas med X.

 

Hot (framkom vid telefonavlyssning)  

det pratas om att de skulle fått stryk så att de aldrig mer skulle fråga om pengar,

då åsyftas A och B.


Männen har också fotograferat kvinnorna, som en del i försäljningen men också ett maktutövande ¨

...nakenfotografierna på A och B i förundersökningsprotokollet

 

Tvång

Vid ett tillfälle låste X in dem i bilen utanför Bogdans bostad men de kunde ta sig ut ur den på

egen hand.


Flykten

X kallade även dem för fula ord. På onsdagen bad de om pengar

till biljetter så att de kunde ta sig hem; vilket de inte fick. De kände sig ledsna och bedragna.

 

X  skickade också ett meddelande om att de skulle hålla käften för annars skulle de få problem vilket de

uppfattade som ett hot. De var rädda för att X kunde slå eller sälja dem.

 X ville också köra dem någonstans men de vågade inte följa med. De beslöt sig då för att lämna lägenheten.

 

Tågvärden D:s vittnesmål

En av kvinnorna som först ville att hon skulle kontakta polisen ändrade sig

sedan då de kände rädsla för polisen. Hon upplevde kvinnorna som nedstämda och förtvivlade.


 Den åtalade mannen X hävdar att han erbjöd dem städarbete men att kvinnorna hellre ville prostituera sig.

 Han erbjöd dem arbete inom städbranschen.

 Han kommer idag inte ihåg firmanamnet.

Eftersom de var prostituerade ville de inte syssla med städning.


Den åtalade mannen Y berättar följande.

Y hade sex med B vid ett tillfälle vilket skedde gratis

eftersom X stod för det … Först i efterhand förstod han att det rörde sig om prostitution.

Men andra ord motsäger  Y  själv i sin utsaga.


Tingsrättens skuld resonemang är förvånande kunnigt och visar att de tydligt har greppat

människohandelsbrottet.  Ur domen - läs och lär:


Människohandelsbrottet bygger på tre rekvisit; att en handelsåtgärd vidtagits med

hjälp av otillbörliga medel i ett utnyttjandesyfte, till exempel att exploatera någon

för sexuella ändamål.


Handelsåtgärder kan vara rekrytering och transport av

människor. Att inhysa offren är också att anse som en handelsåtgärd.

Att gärningsmannen genom otillbörliga medel genomför en handelsåtgärd i

utnyttjandesyfte innebär att gärningsmannen genom att upprätta eller utnyttja ett

maktförhållande bemästrar offrets fria vilja och på så sätt förmår offret att

underkasta sig åtgärden.


Vilseledande är ett av de otillbörliga medlen som

uttryckligen anges som ett otillbörligt medel i människohandelsparagrafen.

  Ett exempel på vilseledande är att offret är införstått med att det rör sig om prostitution

men blir lurad beträffande villkoren.

Det krävs alltså inte drastiska åtgärder såsom att offret tvingas till en plats.

Ett annat otillbörligt medel är utnyttjande av någons utsatta belägenhet,

 

 Ett exempel på detta är när offret lever under svåra

ekonomiska förhållanden, är särskilt skyddslös eller befinner sig i beroendeställning

till gärningsmannen.

 

Genom att gärningsmannen skapar eller utnyttjar offrets

sårbara situation har offret inte något annat reellt val än att underkasta sig

utnyttjandet. Människohandelsbrottet tar alltså sikte på förfaranden där

gärningsmannen bemästrar offrets fria och verkliga vilja. Det måste råda ett

orsakssamband mellan de förfaranden genom vilka gärningsmannen uppnårmaktförhållandet

och de handelsåtgärder som vidtas

 

 Sammanfattningsvis har X och Y skapat ett maktförhållande som typiskt sätt varit

ägnat att försätta A och B i en sådan situation att de i slutändan skulle bli

exploaterade för sexuella ändamål, vilket de sedan utnyttjat.

 Gärningarna kan inte bedömas som mindre grova.HOVRÄTTENS DOM.

HR väljer trots att det framkommit att X och  Y handlat ihop och även i samförstånd utnyttjat kvinnorna själva,

att tolka deras handlingar åtskilda.


Som hovrätten tidigare redovisat är det inte styrkt att Y varit införstådd  med det vilseledande

om ekonomiska förmåner m.m som föregick målsägandenas resa  till Sverige.


Här kan man fråga sig vad HR menar.

Vad X ska dömas för har inte präglats av förslagenhet och han kan, som hovrätten nyss konstaterat, inte heller göras ansvarig för att koppleriet ska ha skett under människohandelsliknande former.

Kan inte X göras ansvarig för att brottet liknar människohandel, de gärningar han själv gjort sig skyldig till?


Men HR fortsätter i samma märkliga förlåtande stil.

Även om utnyttjandet av målsägandena i mänsklig mening har varit hänsynslöst, vilket ligger i själva koppleribrottets natur, har det inte innefattat ett hänsynslöst utnyttjande i den mening som avses


Med följande resonemang väljer HR att helt bortse från det vilseledande, den rädsla, uppgivenhet, utsatthet, och beroendeförhållande som A och B känt och istället utgår de ifrån att det råder en jämlik maktposition.


För att straffansvar för människohandel ska komma i fråga krävs nämligen att det ska ha uppstått ett maktförhållande mellan gärningsman och offer och att gärningsmannen, genom sina åtgärder, bemästrar offrets fria och verkliga vilja.


HR visar även med följande mening att de inte vet ens vad människohandelsbrottet innebär:


.../ inget / som ger stöd för att målsägandena inte skulle ha haft något annat val än att resa till Sverige.


Det har ingen betydelse om de rest frivilligt om de sedan  i Sverige utsatts för människohandelsbrottet.

En skrämmande och uppenbar okunskap.


Som om HR vill ursäkta sin dom konstarar de att den ena kvinnan  faktiskt kunde engelska.

 Det bör i det sammanhanget framhållas åtminstone att målsägande A trots allt måste ha talat och förstått en del engelska,


Varför väljer HR att särskilt nämna detta? Menar HR att det skulle göra någon avsevärd skillnad?  


Och här nedan  trollar HR i domen  bort alla skillnader i makt mellan

gärningsmännen och de utsatta kvinnorna.


För att straffansvar för människohandel ska komma i fråga krävs nämligen att det ska ha uppstått ett maktförhållande mellan gärningsman och offer och att gärningsmannen, genom sina åtgärder, bemästrar offrets fria och verkliga vilja.


Målsägandena har således, även om de tveklöst utnyttjats och

behandlats på oacceptabelt sätt, haft ett verkligt och godtagbart alternativ till att

underkasta sig gärningsmannens vilja, nämligen att ge sig i väg,


Och med den här meningen försvinner hela A:s bakgrund som barnhemsbarn och lurad till prostitution i Tyskland

och även  att A och B hotats, lurats, fruktat för sina  liv och för att de skulle säljas som de varor de ansågs vara:


Det har enligt hovrättens mening inte uppstått något sådant maktförhållande mellan

gärningsman och offer

  

Så med ovanstående  meningen ordnar en svensk domstol så att två unga rumänska kvinnor har samma makt och

samma möjligheter som svenska domare har i sina liv,  lätt som en plätt.

Den sammanfattar två otroligt åtskilda världar i samma rättssal.

Där hjälper nog ingen utbildning i människohandelsbrottet, där handlar det om brist på inlevelseförmåga.

Det kan man inte utbilda sig till.

 

HR väljer också att två sina händer med följande skrivning som tydligt visar att svenska domstolar har hittat på en mellanväg, så de slipper döma för människohandelsbrottet genom att kalla det "människohandelsliknande".

 

Det koppleribrott X har gjort sig skyldig till har dock haft människohandelsliknande inslag och har inneburit ett

hänsynslöst utnyttjande av målsägandena.

Brottet är därför för hans del att bedöma som grovt koppleri.


Detta ur dagens domslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge.


 Så till sist är det bara att konstatera följande:

Kvinnorna A och B, som inte fick vara brottsoffer enligt Hovrättens ledamöter, får visserligen ett skadestånd,  

( rejält sänkt), och de får fortsätta sina liv utan att svenskt rättsväsende har gett dem upprättelse.

Av shedlight - 25 mars 2012 21:25

Antalet friande domar i våldtäktsmål har ökat.


Både SvD, DN, GP skriver om ett examensarbete från Stockholms universitet, där man har gått igenom

 alla 313 våldtäktsdomar som avkunnades 2010 i någon av landets tingsrätter och jämfört dem med tingsrättens våldtäktsdomar 2006.

Man fann då att 22 procent friades 2006 jämfört med 33 procent fyra år senare.

/Tillägg 26.3 Även i Studio ett diskuteras ämnet +  28.3 debattartikel i GP/


Det visar sig att tingsrätterna ofta hänvisar till våldtäktsdomarna från HD.

Det var väl väntat att det skulle bli så här.

Under tiden har alltså framför allt kvinnor och flickor offrats: gärningsmän släppts fria och brottsoffer inte fått någon  upprättelse . Och då ska man ha i åtanke att det är många som inte ens anmäler, men utav de som anmäler,

så läggs de flesta utredningar ner och utav de som ändå utreds går få till åtal. Och nu frias alltså 1 av tre i rätten.

Ett nålsöga, som nu krympt ytterligare.


Det är en skam för Sverige  att människors rättvisa offras med rättsväsendets högsta instans goda minne.


År 2009 kom  två uppmärksammade friande våldtäktsdomar från HD.

Enligt Johan Munck, Högsta domstolens dåvarande ordförande, skulle inte dessa domar få någon prejudicerade effekt alls.
Det var inte alls så man skulle se dem.

Hur kan ett Justitieråd i HD uttala något så dumt?


Domarna var en klar signal om att nu jädrar ska vi se till att det minnsann inte räcker med att brottsoffrets berättelse är mer trovärdig än gärningsmannen. Ju höjer vi ribban, drar åt tumskruvarna . På brottsoffret.


För brottsoffret är fortfarande är den som utan problem ännu 2012 , får nagelfaras in i minsta detalj rörande

tidigare sexuella erfarenheter och preferenser.

Till och ned barn drabbas. Och drabbas skoninglöst som Barnombudsmannen nyligen framlagda rapport visade.

Trots det räcker det inte med att brottsoffret är MER trovärdigt.


Det slog domsluten fast 2009.


Att Munck då hävdade att de inte skulle få prejudicerande effekt vara bara ett uttryck för feghet.

En oförmåga att stå för det beslut man fattat och för att det skulle få konsekvenser.


Nu har det upprepat sig igen. Idag fegar Lambertz ut. Återkommer till det.


För vad har hänt efter 2009? Ja, alltså precis det som alla utom HD "ville" inse, att allt färre fälls för våldtäkt.


Vill man undgå straff för ett brott , välj för all del brottet våldtäkt, och gör det i en relation.

Buskvåldtäkter åker man dit för, om gm hittas, men inomhus - i stort sett riskfritt.

Har gm dessutom en långvarig relation med brottsoffret, då är risken obefintlig.

Har gm påbörjat sexuell handling och brottsoffret vill dra sig ur umgänget, det går inte.

 Har man sagt ja, har man sagt ja till ALLT  så som domstolar resonerar. Inte i lagen, men alltså  i verkligheten, i rätten.

Vid de flesta andra brott, är det större risk att man åker dit. Men inte i våldtäktsbrottet.


Det har HD sett till, och domstolar runt om i Sverige var snabba på att ta till sig detta, utan knot.


Särskilt som "alla " tror att riktiga våldtäkter är dessa överfallsvåldtäkter.


Hur många gånger det än basuneras ut att våldtäkter oftast begås i någon form av relation, så återkommer

det i diskussionen gång på gång.

I media blir det stora rubriker om överfallsvåldtäkter. Det är inte fel, men det blir skevt.

För samtidigt sker våldtäkter i bostäder hela tiden. I tystnad.

Till exempel de där "etikettsbrotten". Som bryter ner, inympar rädsla, och effektivt tystar motstånd.


I Dagens Juridik från sept 2009 dissekeras dessa två HD- domar.


Det står klart hur fullt utav fördomar som både HD och vårt rättsväsende är.

Man förväntar sig att ett våldtäktsoffer ska bete sig på ett visst sätt. Ännu 2012.


Trots allt som skrivits och berättats.

Hon ska omedelbart slå larm, hon får absolut inte vara förvirrad, inte känna skuld, hon ska ringa runt till vänner och bekanta och tala om att hon blivit våldtagen. Hon ska helst efter våldtäkten omedelbart ha tillkallat hjälp från grannar och kompisar, även gärningsmannens kompisar alltså. Hon ska omedelbart polisanmäla, åka till läkare, klart och tydligt utan minsta tveksamhet tala om vad som hände. Inte ändra något. Hon ska helst vara juridiskt bevandrad själv så hon vet exakt vad som är våldtäkt.

Hon ska absolut helst ha vittnen , eller foto på övergreppet. Hon får också självklart vara beredd på att privatlivet och det egna beteendet hudflängs i rätten. Det är alltså en självklarhet trots att det strider mot lagens anda och andan i EU:s avtal.

Hon ska ha ett ärbart förflutet och inte "för lösaktig", vara lagom berusad, lagom klädd, osv.


Ur artikeln i Dagens Juridik: Läs gärna hela:


Hur förväntas våldtäktsoffer bete sig?

I den andra domen noterade HD att målsäganden i början inte själv använde ordet våldtäkt. Dessa exempel från domarna kan användas av en förundersökningsledare som vill säkerställa en fällande dom, men de visar även att det är mycket ett våldtäktsoffer ska tänka på efter att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Även telefonsamtal och SMS kan vara av betydelse, så ring gärna runt till vänner och berätta. Att utredningen i det ena fallet inte plockat fram sådan påstådd kommunikation ter sig för en läsare som obegripligt.


Var befinner sig HD? På vilken planet?


Sedan kom då den famösa friande domen 2010, i ett incestfall tillika sexuellt övergrepp på en minderårig.


Även där friades den 49-åriga gärningsmannen, brottsoffrets pappa, och dennes advokat var glad att hans klient blev friad, men tyckte trots att HD varit alltför vag i sina formuleringar och inte "satt ned foten" tillräckligt.

Han sa:

-De borde slå fast att man inte kan döma en person enbart på en berättelse, säger han till TT.

Han tycker att det är absolut nödvändigt att det finns vittnen i den här typen av mål.

-Om det inte finns bevisning så ska det inte gå att döma. Så här många övergrepp kan inte ske utan att någon märker det, säger han.


Den domen avkriminaliserade i princip övergrepp på både barn och vuxna i en  relation.  Där de flesta sker.

Det krävs alltså helst vittnen. Eller foto.


För några dagar sedan skrevs om friande dom där en flicka med aspbergers blivit utsatt för våldtäkt.

Trots att hovrätten ansåg att flickan blivit utsatt för övergrepp så var inte HR säkra på att mannen förstod att flickan inte ville.

Kan det sägas tydligare att Sveriges kvinnor och flickor anses som utgångspunkt sexuellt tillgängliga tills motsatsen bevisats.

Observera bevisats i domstol.


Tvärr har alltså många nu redan drabbats av dessa prejudicerande domar som dagens presenterade undersökning visar.

Så tillbaka till Lambertz igen, som uttalar sig idag.


Justitierådet Lambertz är känd för sina ambitioner att lägga sig vin om att det ska var extremt svårt att bli dömd och blir man dömd i sexualbrott så är man med största sannolikhet en av de "oskyldigt dömda".


Denne tidigare JK tvår sina händer, med samma undfallande feghet som Munck gjorde 2009.


Han anser inte att HD ställt något generellt krav på stödbevisning i våldtäktsmål.


- Vad vi har sagt är att man måste ställa höga krav på bevisningen i mål om våldtäkt. Men den fria bevisprövningen finns kvar,


Ändå såg  Lambertz sig tvungen att lägga till en bilaga till domen 2010, med tex följande innehåll


Att målsäganden framstår som mer trovärdig än den tilltalade är givetvis inte

tillräckligt för en fällande dom.


Det kan sammanhänga med att personen av något skäl är övertygad om att berätta

sanningen fastän uppgifterna delvis har sin grund i inbillning, sammanblandning, suggestion,


Särskilt noggrant bör domstolen beakta sådana omständigheter som kan tala för att

målsägandens uppgifter är mindre tillförlitliga, exempelvis att det finns personliga

motsättningar mellan målsäganden och den tilltalade,


Också den frestelse som kan finnas för vissa målsägande att få

skadestånd bör beaktas.


Är det konstigt med denna Högsta juridiska instans i Sverige och de värderingar de ger utryck för, att vi har så få fällande domar?

Är det inte mer konstigt att vi överhuvudtaget lyckas fälla någon våldtäktsman?

Länkar till domarna 2009 här och här och till domen 2010 här.

Av shedlight - 23 mars 2012 09:45

I en krönika i DN omskrivs ett alldeles hårresande domslut från en hovrätt.


Det handlar om en våldtäkt av en flicka med aspberger på rymmen från en ungdomspsykiatrisk klinik.


Gärningsmannen , en 19-åring, fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten.


I tingsrätten dominerar nämndemän och senaste  tiden har det riktats kritik mot just dessa.

I hovrätten dominerar domare.

Men ändå blir det lika ofta alldeles fel där utifrån en rimlighetsbedömning  alltså alldeles oavsett juridisk "kompetens".

Det kan tex inte vara rätt att våldta en dement, en person som har svårt att uttrycka sig , en full, eller en nykter person.  Det kan tex inte vara rätt att våldta för att gärningmannen har en dålig kvinnosyn och att målsäganden dristar sig till att påpeka det.

Detta alldelses oavsett om en jurist vid en domstol anser det.

Juridisk utbildning  är inte allt: det handlar om  värderingar och villighet att fortbilda sig inom olika områden.

Men av någon anledning har kritiken  mot domarkåren uteblivit helt  i diskussionen om nämndemännen.

Den här krönikan beskriver bara ett fall av många där domare har värderingar som visar på dels en okunskap om samhället men också på en syn på våldtäktsbrottet som fortfarande inte är uppdaterad med nutid.


Det finns domare som är utmärkta men det finns alldeles  för många som har värderingar och ett kunskapsläge  som är djupt otillfredställande.

Kritik har riktats från spridda håll mot domarkåren för deras ovilja att ta till sig ny kunskap.

Barnkunskap är ett exempel på när det brister generellt  hos domarkåren, se artikel i Dagens juridik.
Även HÄR om barn och sexualbrott och domstolars okunskap.  Lyssna!

Kunskap  om människohandel är en ennan sådan brist, där de få domare som deltagit visat  en dålig attityd.
Se artikel i Expressen , "Domare sviker människohandelns offer"  och även  i SvD. om atttiyder.

Den här bloggen har tidigare flera gånger tagit upp just domares värderingar  och bristen på diskussion  om dessa.

Här tex Varför undslipper domarna sund granskning  eller  varför inte här hur resonerar tingsrätten.

/Tillägg 24.3 Bra artikel i Svd om upprördheten efter hovrättens friande dom./


Till ett utav dessa tidigare  inlägg kom en kommentar om  hur domare ser på våldtäkt.


Utifrån denna kommentar och krönikans ämne kan man fundera över om  verkligen alla domare är  lämpliga att döma i sexualbrott.  Vissa är kanske bortom all kunskap och ska då  ägna sig åt andra brott tex trafikförseelser.Om våldtäktsmål (mål nr är borttagna precis som vanligt för att skydda kvinnor och barn):


Rättsväsendets fokus i våldtäktsmål


• Kvinnans klädsel
• Kvinnans berusning
• Kvinnans tidigare sexuella erfarenheter
• Kvinnans handlande/beteende


Kvinnans klädsel:
• ”Hon hade en kort svart klänning, en orange genomskinlig topp, skor samt behå och trosor på sig.”
• ”Hon var klädd i jacka, linne, bh, trosor och långbyxor.”

Varför omnämns kvinnans klädsel men inte gärningsmännens?
Vilken relevans har kvinnans klädsel?
I vems intresse beskrivs klädseln?
Vilka värderingar ger domstolarna uttryck för genom att beskriva kvinnornas klädsel?


Kvinnans berusning:
• ”Till en början antecknar TR:n att frågan om Laila D:s berusningsgrad under kvällen och natten har mycket stor betydelse för ställningstagandena i målet.”
• ”Hon hade inte druckit alkohol eller tagit narkotika.”
• ”Att endast av den omständigheten att en person till följd av påverkan av alkohol eller droger haft nedsatt omdöme dra slutsatsen att personen varit hjälplös kan inte komma ifråga.”
• ”I målet har framkommit en rad speciella omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av åtalet. En sådan omständighet är att målsäganden vid tiden för det påstådda brottet i lägenheten var mycket kraftigt berusad av alkohol.”


• ”En möjlighet som det enligt tingsrättens mening inte helt går att bortse ifrån är sålunda att målsäganden i sitt mycket berusade tillstånd inte gett uttryck för sitt i något skede uppkomna ogillande av de fortsatta sexuella aktiviteterna med våldsinslag.”
• ”Tingsrätten anser att det förhållandet att målsäganden var mycket kraftigt påverkad av alkohol ger anledning att bedöma hennes uppgifter med viss försiktighet.”
• ”Att målsäganden i så fall efter det att de sexuella aktiviteterna avslutats känt sig våldtagen är inte förvånande och hon kan också först då ha kommit till klarhet med att hon blivit utnyttjad, förnedrad och sviken av sina vänner.”

Männen frias!


Vilka värderingar ger domaren uttryck för?

Kvinnans berusning inverkar negativt på kvinnans tillförlitlighet/trovärdighet

Kvinnans berusning anses varit (som man får förstå rådmannen den
enda tänkbara) orsak till att hon ej gett uttryck för sitt ogillande dvs berusningen gör att hon ej kunnat säga ifrån och det läggs kvinnan till last

Kvinnans berusning medförde att hon först vid tillnyktrande insett att hon våldtagits dvs berusningen har medfört att ej haft insikt och det läggs kvinnan till last (samtidigt som erkänner att kvinnan våldtagits)


Fall 1: kvinnans berusning (3 ppm) ansågs inverka negativt på
att klart värdera situationen, det stod klart för männen att kvinnan befann sig i ett hjälplöst tillstånd (domen har ansetts var en eftergift för den massmediabevakning som uppstod)


Fall 2: enbart pga berusning (2,25 ppm) eller drogning kan det inte klassificeras som ett hjälplöst tillstånd

Diskutera: innebär det att gränsen för att befinna sig i ett hjälplöst tillstånd går mellan 2,25 och 3 ppm?

Bedömningarna visar att en stor godtycklighet tillämpas!


Vilken relevans har kvinnans berusning för rätt till sexuellt självbestämmande och integritet?

I svensk rätt kan en berusad kvinna inte våldtas utan det anses istället vara sexuellt utnyttjande (kraftig berusning kan bedömas som våldtäkt efter lagändring 2005)

Varför finns detta synsätt och denna lagstiftning i Sverige då det strider mot europeisk och internationell rätt?Kvinnans tidigare sexuella erfarenheter:
• ”Frågan är då om målsägandens berättelse ska läggas till grund för tingsrättens bedömning. Hon har uppenbart haft mycket sexuellt umgänge med olika pojkar både före och efter den åtalade händelsen.”
• Kvinnans tidigare sexuella erfarenheter används för att bedöma kvinnans trovärdighet/tillförlitlighet!
• Vilken relevans har kvinnans tidigare sexuella erfarenheter för att bedöma kvinnans trovärdighet/tillförlitlighet?
• Bedömningen görs dessutom vid ett senare tillfälle och en annan situation
• ”De kände dessutom till att hon visat sexuellt intresse för andra män i deras ålder och bekantskapskrets tidigare och att hon dessutom haft s.k gruppsex med två av deras kamrater vid ett tidigare tillfälle.”
• Det var ”nödvändigt” att väga in kvinnans tidigare sexuella erfarenheter för att bedöma männens uppsåt uppgav lagmannen efteråt
• Vilken relevans har kvinnans tidigare sexuella erfarenheter för att bedöma männens uppsåt?
• Vilka värderingar ger domstolen uttryck för?


Slutsats:
Kvinnans tidigare sexuella erfarenheter används för att både bedöma kvinnans trovärdighet/tillförlitlighet samt männens uppsåt!


Vilken relevans har kvinnans tidigare sexuella erfarenheter?
• I vems intresse beskrivs kvinnans tidigare sexuella erfarenheter?
• Vilka konsekvenser får synsättet som finns i svenskt rättsväsende?
• Sexuellt självbestämmande och integritet gäller i varje situation och vid varje tidpunkt enligt europeisk och internationell rätt

Av shedlight - 21 mars 2012 16:44

I Göteborg löper traffickingrättegången på.


Under dagen har två unga kvinnor förhörts.

Ingen utav dom vågar vittna inför de sex männen som står åtalade.


Båda är djupt lurade och tvingades att sälja sina kroppar till främmande män på gatan i Sverige.


Den 21 –åriga kvinnan trodde att hon skulle börja jobba inom äldreomsorgen men tvingades redan

efter två timmar ut på gatan.

Hon berättar


Redan drygt två timmar efter att 21-åringen kom till Göteborg fick hon åka till Rosenlund för att sälja sex. Hon hade otur och råkade ut för en våldsam kund.

- När jag berättade det för tjejen jag var med så skrattade hon bara och sade att du kan råka ännu mer illa ut än det.


Den andra kvinnan, 24 år,  korsförhördes rätt okänsligt av de sex männens advokater.

När man vet hur det kan gå till i våldtäktsfall och hur jobbigt svenska kvinnor kan uppleva det så förstår man att detta måste upplevas till och med värre än det.

De här kvinnorna kommer från instabila miljöer har upplevt starkt tvång och hot. De har varit tvungna att ställa upp för att i princip våldtas gång på gång i Rosenlundområdet i Göteborg.


Det är  fri bevisprövning i  svenska domstolar, men vad de här kvinnorna nu tvingas utstå är nästan ytterligare ett övergrepp, ett mentalt denna gång.  De ifrågasätts och de misstänkliggörs.

Får bland annat frågor om hur de försörjer sig nu, ganska insinuant. Vad har det med åtalet att göra?


Precis så som händer våldtäktsoffer. De smutskastas och tvingas utstå samma typ av insinuanta frågor.


Med andra ord är det bara få traffickingoffer som skulle klara detta. Förhoppningsvis får de allt psykiskt stöd de behöver men det är ändå värt att tänka på framöver, vad som ska vara lämpligt att säga till de här utsatta kvinnorna.


Dom må var 21 och 24 år, men de är knappast jämförbara med svenska kvinnor i den åldern.

De har fått lära sig att de har ett mindre värde i ett mansdominerat samhället och de har utstått våld både från de rumänska männen och från de svenska männen i sina bilar som plockar in dem för några hundralappar.


Män som sedan åker hem till sin lägenhet eller sin villa. Kanske har de sagt till frun att de jobbar över.

Eller så återvänder de till hotellet och fortsätter sin tjänsteresa.


Annars åker de till jobbet nästa dag som vilken man som helst och ägnar inte de tvingade utsatta kvinnorna en tanke.


En utan dessa män är föreståndare för ett behandlingshem för unga kriminella.


En kriminell som ska leda andra kriminella.

Vad förmedlar han för typ av manlighetsnorm?


Sitter de och fikar och snackar om tjejer?

Hur tjejer är, vad man ska göra med dem, hur de vill ha det, hur man fixar dom?

Få föredömen är så viktiga som de som förmedlar hur man ska kunna umgås respektfullt med kvinnor.

Vilken attityd förmedlar denna man, denna torsk , när han möter unga män med ett trassligt förflutet?


Det kan väl knappast finnas någon värre ledare för dessa män än en  som betalt för en våldtäkt med

en rumänsk traffickerad  kvinna ?

Var han dessutom en av de våldsamma männen, som tog hårdhänt i kvinnan, hanterade henne, tvingade

sig på henne. Njöt han när hon hade ont? Slog han henne?

Vad gjorde han, vad tänkte han?

Troligast är att han åkt ner till Rosenlund fler gånger än den gång han åkte  fast.


Den kvinnosyn  den här mannen har lämnas  inte hemma.  

Den bär han med sig varje dag  på arbetet, varje minut  i sitt beteende mot de grabbar han möter.


Göteborgs kommun bör omgående säga upp avtalet med denna våldsamma man, med en kvinnosyn

som knappast kan förmedla en god manlighetsnorm till unga män. Tvärtom, det är katastrofalt illa..

Ett tidigare inlägg i samma ämne: Vad tänker köparna nu?Tillägg 22 mars

En utav kommentarerna läggs här. Den måste tyvärr mörkas till vissa delar. Tack  "En som vet".


En som vet vem företagaren är

Torsdag 22 mars 11:23

Denna företagare heter C****  och han driver behandlingshemmet N** ***  på S*****torget i Göteborg. Hans fru i dags läget är hög gravid och paret väntar sitt andra barn tillsammans nu inom kort. När jag bodde på N** *** så var det mycket snack om brudar och man kände sig som en i gänget mera tillsammans med C.  Jag tog återfall många gånger både på amfetamin, hasch, ghb men detta fick aldrig min socialsekreterare veta utan C och personalen mörkade detta för soc.
Jag vet en kille som bodde där som hade massa olika diagnoser till exempell grov autism och adhd han tog återfall nästan varje vecka under 1 års tid jag var där men C såg till att han fick vara kvar ändå för han fick väl mest pengar för honom sas det, en annan kille som bodde där samtidigt och som också tog mycket återfall på ghb dog förra året av just ghb han blev 24 år.
Och sen vet jag en sak till som jag själv såg det var när C hade gått igenom ett rum då hittade C ett avsågat hagel gevär och en rånar luva och en massa svampar, hagel geväret skickade han med min kompis i en ryggsäck på spårvagnen för att lämna tillbaka till det gäng han hade passat det för så han inte skulle råka illa ut, ingen fick veta något om detta sa min kompis.
 Det finns massa saker att säga om C och jag hoppas att soc ska få veta allt som hänt på N** *** för det är många av oss som är besvikna på honom efter alla löften han gav oss men nu vet man att allt bara handlade om pengar för det var så han såg oss.

 

En förre detta knarkare som bott på N** ***

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se