Senaste inläggen

Av shedlight - 22 juli 2012 09:17

Idag har det gått ett år sedan händelserna på Utöya och i Oslo.

Ett stort antal artiklar i olika media skriver om denna årsdagen.

DN, GP, DN2, DNdebatt, GP2, SVDdebatt, AB, AB2, DN3


Man skriver spaltmeter om främlingsfientlighet men nästan inget om Breiviks kvinnohat.

Det här inlägget kommer ta upp citat från rättegången( blå text) och ställa det i relation till Nazitysklands enorma kvinnohat. Precis som i fallet med Breivik, så har nazismens förtryck mot just kvinnor inte uppmärksammats alls, trots att halva befolkningen förtrycktes, med lagar och politiska beslut i det egna landet.


Men vi börjar i de tidigare händelserna i Oslo tinghus. Domen kommer först om en månad.

Under rättegångsprocessen  framkom en rad motsägelser från Breivik. Hans värld är full av efterkonstruktioner, självförhärligande och förakt för alla som inte tillhör hans definition av det norska folket. Det leder till att han rör till det ordentligt rent logiskt förutom att han har grava empatistörningar.Några exempel.


I ett tidigare inlägg om Breviks kvinnosyn nämndes hans försök under 2006 att få kontakt med en kvinna via nätet från Vitryssland, hur han planerade att flytta dit och hur förhållandet sedan tog slut. Efter det bröt han upp från sitt liv och flyttade hem till sin mor. Sedan gick allt snett.

Men ändå var det första han yttrade som exempel på hur Norge nedvärderar den egna befolkningen följande.


"Det begynte med at en asylsøker fra Hviterussland fikk representere oss" /I Eurovisionsschlagern/


Det blir nästan, men bara nästan,  komiskt när han själv var beredd att flytta till just det landet för att leva med en kvinna.


Under rättegången kom fram att Breivik yttrat följande om sitt liv


"Om våren 2002 sier han, dette var slutten på min umoralske periode, oppgjør med mitt liv, min seksualmoral."


Trots det skrev han följande i sitt manifest:


"My thought was to save the last flask for my last martyrdom celebration and enjoy it with the two high class model whores I intend to rent prior to the mission”


För att hävda att han håller sin sexualmoral högt så är han totalt motsägelsefull här. Men det får väl anses vara ett utslag av hans storvulna sexuella fantasier och fabulerande om sin egen person. Och – kanske för att bevisa sin manliga heterosexualitet.

Men som visas nedan är sexualmoralen endast gällande just kvinnors beteende.

Förresten hur moraliskt är det att sälja falska examensbevis, köpa blodsdiamanter och att leva på sin mor som 26-åring för att kunna spela dataspel.  Allt detta har han i efterhand konstruerat som planering för dåden. Men det stämmer inte - som åklagare och psykologer visat.


Ett annat exempel på hur extremt självförhärligande han är, är när han hävdar han att det är bra att äta smågodis när man ska planera ett attentat, när det bara helt enkelt handlar om han gillar godis. Han anser också att det är bra att snusa för att kunna genomföra ett attentat. Breivik både röker och snusar. Så anpassar han och omtolkar i efterhand sina handlingar som planerade och strukturella in i minsta detalj.


Det gäller även händelserna under hans tonårstid där han också efterkonstruerade och omtolkade oförätter mot honom själv, om att ” hans systrar som våldtagits”, som ett skäl till hans politiska skäl till terrorangrepp för ett år sedan.  Det är ett sätt att i efterhand leta efter fel begångna. Själv är han ofelbar.

Men: Breiviks kvinnosyn är alltså alldeles för  lite uppmärksammad av svensk media.

Den kvinnosyn som kommer fram under hans liv och under manifestet delar han med stora nätskaror av antifeministiska män på Flashback och i medias kommenteringsfält. Det gör det speciellt viktigt att uppmärksamma detta; att förtiga detta samband kan stärka extremismen.


I Breiviks framtida samhälle vill han att kvinnor ska vara underordnade mannen, som i idealsamhället Japan.  Däremot ska det trots hans tidigare nämnda höga sexualmoral vara tillåtet med prostitution, men bara i vissa städer dit män ska kunna åka. handlar det inte om sexualmoral, utan om mäns rätt.


Från Psykolograpport nr 1.


Observanden forklarer videre at han vil danne Norge som på 50-tallet. Skilsmisseraten skal ned og moralske dyder skal reetableres. 95 % vil bo i reservatene. Det vil bli dannet liberale steder der man kan dyrke marihuana og det skal være lovlig prostitusjon.


De moraliska dygderna gäller alltså endast kvinnorna i samhället. Han avskydde som bekant Tv-serien Sex and the city för att kvinnor där fick sexuell frihet. Att kvinnor har flera partner går inte ihop med Breiviks moral, män däremot kan köpa så många kvinnor i de behöver i de speciellt inrättade prostitutionszonerna.


Breivik står för en genomfascistisk kvinnosyn.

Han vill skapa ett riktigt helvete för kvinnor. Det kan man bara göra utifrån ett kvinnohat.

Norge och Norden är  ”förstörda av feminism” , en syn Breivik för övrigt delar med konservativa nätmän i Sverige, samma män som stödjer SD , högerfalangen i Moderaterna eller KD.


När började det då gå snett i Norge och i Norden enligt Breivik?


"Dette startet med andre verdenskri"


Dvs när Hitler föll gick det snett.

Och i samband med kvinnornas frigörelse efter 68 började det definitivt barka åt fel håll.


"Jeg har skrevet en del i kompendiet om fraværet av moral i Norge etter 1968."


Särskilt har han hängt upp sig på könssjukdomar, ett område där han smutskastade sin syster i kompendiet.


"Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, så er det faktisk noe som er underanalysert, og det har skapt store problemer i Europa."

 

 I Breiviks värld vill han skapa speciella lagar som ska gagna män.


"For det første må faderen garanteres. For det andre må den tradisjonelle patriarkale familien garanteres, der guttene blir selvsikre, aggressive, dominante og produktive. Kvinnene blir milde og emosjonelle."


"Kvinner må tvinges til sitt eget beste og må lære seg å adlyde. Dette må sikres med lover/lagar/, som blant annet kun tillater skilsmisser om mannen får omsorgsrett for barna."


Han vill alltså att fadern alltid ska få barnen vid skilsmässa. Det ska enligt honom, få kvinnor att vilja stanna oavsett hur de förtrycks i den Breivikska patriarkala familjen.

Det ska dessutom införas prygel, lite oklart om det bara gäller barnen eller om det gäller rätten att slå kvinnor också. Men kvinnor ska alltså tvingas till att lyda mannen.


Kvinnor ska också låta bli att utbilda sig och att resa, de ska börja föda barn redan i 20årsåldern.


"Folk tar utdanning, de reiser, de blir 35 før de begynner å få barn. Kvinner bør begynne å få barn i 20-årene. Fødselsraten vår er under eksistensminimum."


Han är fixerad vid födelsetalen och anser att norska staten mördar sina egna medborgare då de tillåter abort.


Men man inte ska tro att han hatar kvinnor försäkrar han;  han älskar dom. Men han hatar feminism.


"Det er gitt et inntrykk av at jeg hater kvinner, men det gjør jeg ikke, jeg elsker kvinner! Men jeg hater femininsme"


I hans och i andra könskonservatister fall innebär dock detta att alla rättigheter som kvinnor har haft sedan andra världskriget tillskrivs denna onda feminism. Normala framsteg för mänskliga rättigheter för kvinnor blir något ont som ska fördrivas. För detta står alla kvinnor i ett samhälle, de är lika skyldiga på grund av sitt kön.

Hans manifest innehöll också ett speciellt avsnitt om hur man dödar just kvinnor. Där skiljer sig Breivik från andra terrorister eftersom  han anser att man måste kunna  döda kvinnor och t o m utbildas speciellt i det. Kan man inte döda kvinnor, så kan man heller inte bli en soldat i kriget för det Nya Norge och Europa.

 

Breivik ansåg själv inte att han var någon nazist, men som ett sakkunnigt vittne med kunskap om högerextremsism framförde under rättegången så ser nazism olika ut på 30-talet och idag.

Men under Hitlers politiska styre finns märkvärdigt mycket som överensstämmer med Breiviks syn på hur samhället ska organiseras och hur de såg på kvinnors rätt.


Kvinnorörelsen hade kommit igång sent i just Tyskland, så landvinningarna var mindre där än i andra västländer. Men redan från första stund så utropade Hitler ett krig mot feminism och mot den sexuella frigörelse som hade inletts för kvinnor, med ett friare liv, med möjlighet till arbete och reproduktivt och sexuellt medbestämmande.

När nazisterna hade kommit till makten såg de till att infiltrera kvinnorörelsen och splittra den, dom rensade ut ledarna och förde in organisationen under nazistisk ledning och ändra inriktningen genom att tillsätta egna antifeministiska kollaboratörer.  Effektivt sätt att söndra – än idag.


Nazisterna ville ha kvinnan tillbaka till hemmet och barn, : de båda orden Kinder och Küche blev ledorden för kvinnans uppgifter i det nazistiska samhället.


Andelen kvinnor som fick studera minskade, de endast fick utgöra 10 % av studenterna på universiteten.

Man rensade bort kvinnor i de akademiska kretsarna , man gav dem de lägst betalda jobben,  och man förbjöd helt enkelt kvinnliga domare.

I Riksdagen försvann de fåtalet kvinnor som fanns.  Ledningen för riket skulle vara var en sak för enbart män.


Hitler hade själv klara åsikter om kvinnors underlägsenhet. Han skrev i Mein Kampf att ”den tyska flickan är ett statligt subjekt och blir statlig medborgare först när hon gift sig”.

Och att ”syftet med flickornas fostran måste undantagslöst var deras roll som blivande mödrar”.


Särskilda lån betalades ut till familjer men skulden lades på kvinnan och lånet gick till mannen. Så blev kvinnan fast i en ekonomisk hustrufälla, oavsett vad som hände.


Han förbjöd abort och preventivmedel. Men dubbelmoralen härskade som vanligt bland maktens män för soldater och  militärer fick ohämmad tillgång till kondomer för att de inte skulle smittas könssjukdomar.

Prostitution var förbjudet men precis som hos Breivik fick männen privilegier och ohämmad tillgång till kvinnor. Det skedde genom  en reglerad och polisövervakad prostitution, där kvinnor blev livegna och slavar. Under den nazistiska perioden ökade prostitutionen enormt både till följd av statens agerande och att kvinnor marginaliserades. I efterkrigstiden hade kvinnor få eller inga möjligheter att försörja sig och våldtäkterna i framför allt slutskedet av kriget hade ytterligare tvingat kvinnor ut i mentalt armod. Det är därifrån Tysklands nutida legalisering grundlades, dvs grunden las  under nazitiden.


Maken till repressiv politik mot kvinnor får man leta efter historiskt.


Den har tyvärr inte uppmärksammats lika mycket som förtrycket mot judar, men det kan bero på att historien skrivs av män för män. Då väger kvinnors situations lätt. Det framkom i förspelet till Nürnbergrättegångarna där man inte ville ha gråtande kvinnor bland alla dessa manliga domare, åklagare och anklagade.

Och fortfarande uppmärksammar man inte t ex de massiva övergreppen mot kvinnor/flickor under folkmordet i Armenien eller när man rapporterar om rättegångar mot krigsherrar i Kongo eller på Balkan. Man är helt enkelt tystare om övergrepp på halva befolkningen -fortfarande.  Det kan förklara även varför man inte uppmärksammar Breiviks kvinnosyn mer och att han förordade mord på just kvinnor.


Så det helvete för kvinnor som skapades i Tyskland som fortfarande leder till att tyska kvinnor inte har kommit lika långt i jämställdheten som andra industrialiserade västländer, grundlades under tredje riket av Hitler.


Ett kvinnohelvete som också Breivik förordar.


För som synes är Hitlertysklands förtyck av kvinnor som en karbonkopia på Breiviks ideala samhälle.


Så närhelst en man säger att han älskar kvinnor men avskyr feminism, finns det anledning att frukta det värsta. Då älskar han sig själv och sin och andra mäns rätt att använda kvinnor på det sätt de vill.


ANNONS
Av shedlight - 12 juli 2012 11:09

Nu har BRÅ kommit med preliminär statistik över antalet brott under första halvåret 2012.


Här är länk till hela rapporten.


Media ( GP SvD  SR) skriver om att antalet anmälda våldtäkter minskat med 19% jämfört med samma period under förra året.

Det bryter en uppåtgående utveckling. Den nya sexualbrottslagen från 2005 påverkade men det har man redan avhandlat och tagit hänsyn till. Ökningen har varit odiskutabel ändå. Men nu har denna trend alltså brutits för första gången.


Så här skriver BRÅ i inledningen i rapporten:

benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av

ändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta gör det svårare

att avgöra om brotten faktiskt ökar eller minskar.


När det gäller just sexualbrott  är viljan att anmäla mycket beroende av olika faktorer, men en avgörande faktor är samhällets syn på våldtäkter och andra  sexualbrott .

Det vet man genom forskning.

I länder där offret skambeläggs och tvingas till förnedrande behandling så vet man att benägenheten att anmäla  minskar. Att offret stigmatiseras  av omgivningen bidrar också starkt till beslutet att avstå brottsanmälan.

Eftersom en våldtäkt som inte lagförs sänder signaler till samhället att handlingen inte var  "så farlig" så normaliseras handlingen  att män tvingar sig till samlag eller inte bryr sig om ömsesidighet. Även omgivningen påverkas och nätet har ökat denna påverkan mångdubbelt.


Det finns knappast någon anledning till att tro att utsattheten för sexualbrott skulle ha minskat.

Låt oss som en jämförelse  titta på den preliminära siffrorna över misshandel av kvinnor.


Så här står det i rapporten:

För anmäld misshandel

mot kvinna 18 år och äldre är misshandel i nära relation vanligast.

För man 18 år och

äldre är misshandel utomhus av obekant vanligast.

Under det första halvåret 2012

anmäldes 19 900

misshandelsbrott mot man, vilket är 3 procent färre än första halvåret

2011. Antalet

misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre ökade med 3 procent till

13 700 anmälda brott.Anmäld misshandel fortsätter att öka -  när det gäller kvinnor.

Ändå gäller samma mörkertal där, det är svårt att anmäla bekanta.

Men där ser man alltså ingen minskning.


Kan man dra någon slutsats av de här preliminära siffrorna om just de minskade våldtäktsanmälningarna?Det är naturligtvis svårt att säga men nog kan man fundera.


Sexualbrott tillhör, som skrivits ovan, de brott där mörkertalen är som störst, samhälleliga attityder och händelser påverkar viljan att anmäla.


Det är nu allmänt känt att HD:s vägledande domar i våldtäktsmål  från 2009 har fått effekt på både lagföringen och naturligtvis i förlängningen på viljan att lägga tid på utredningar och som en effekt påverkar det anmälningsviljan.  HD anser sig inte ha påverkat detta. Mer om det här: Allt färre anmäler våldtäkt och HD tvår sina händer


Varför ska man utsätta sig för hela processen att anmäla, bli ingående undersökt, ifrågasatt,  inte bara vid det aktuella händelseförloppet  utan också få hela sitt tidigare sexuella liv uthängt, och vad värre är, man kan bli uthängd på nätet, facebook, flashback eller någon annanstans med mansordet  "hora". Eller lögnare.


Just det sista är värt att beakta.

Sista året har i Assangeaffären , men också på andra håll  kvinnors upplevelser ifrågasatts. Kvinnorna i detta globala Bjästa som Assangeaffären lett till,  har smutskastats i en sällan skådad nätkampanj. Detta har också läckt över till andra fall.

Man kan se på vilken blogg eller sajt som helst som driver antikvinnlig propaganda att kvinnor /flickor som anmäler våldtäkt blir grovt smutskastade. Beskyllningar som mansordet hora, att kvinnan ljuger eller ångrar sig efter dåligt samlag, duggar tätt.


Ordet hora är för det första ett manligt sätt att lägga ansvaret på kvinnor för sina egna handlingar och det har kommit att användas med och mer på nätet av svenska män mot kvinnor som har "fel " gärningsmän dvs där svenskar är misstänkta. Utav svenska "trevliga"män  med den "jämställda" kvinnosynen som alla förmodas ha.


En kvinna eller t o m en flicka så ung som 13- 14 år är också en "hora" om hon träffar utlänningar på något sätt och blir våldtagen utav dessa. Mobben skuldbelägger då BÅDE gärningsmännen, eftersom de INTE är svenskar, OCH dessutom offret som hade den dåliga smaken att umgås med utlänningar.

Kvinnoföraktet är så starkt så man lyckas med konsten att smutskasta både gärningsmän och offer, när det gäller dessa våldtäkter. Trots att detta alltså anses vara   s k "riktiga våldtäkter" så är ändå offret skyldigt också.


För eller senare får hopplösheten i att det är så meninglöst att anmäla efter  HD:s vägledande domar och att man riskerar att hängas ut på nätet,  genomslag.

Om detta blir en trend att kvinnor och flickor inte  vill anmäla våldtäkt så är det en allvarlig utveckling.


Idag pågår ingen kampanj  att få unga  män till ändrade attityder gentemot unga kvinnor.

I en dokumentär för en tid sedan  " Ingen riktig våldtäkt"   framkom att  unga killar tar sig rätten att våldta och sedan smutskasta offret. En dubbel markering. De unga flickorna lär sig snabbt vad som är ett acceptabelt beteende och vad som förväntas av dem. Alla är rädda för att hamna på andra sidan. Ingen vill bli outcast.


"Varför händer ingenting ?? "frågade studioreporter Claes Elfsberg i Aktuellt, "det lät ju likadant som när jag växte upp".

Sanningen som ingen vågar säga är att det har vänt. Det hade blivit bättre men den utvecklingen avstannat - och vänt.

Och utvecklingen ser ut att fortsätta. Idag finns ingen motkraft mot nätets kvinnoförakt och det manliga tolkningsföreträdet när det gäller sexualiteten.

Tvärtom.

Det har aldrig varit ett så maskuliniserat samtal om sexualitet i media och på nätet.


Dessa unga män -och andra givetvis- är helt utlämnade till nätets normaliserade kvinnoförakt  i porren, musiken spelvärlden och i diskussionsajter.

Det är männens värld.  Det är där dom lär sig att ta för sig och att kvinnor =sex för män.


De män som ägnar sig åt att köpa kvinnor i Sverige eller utomlands  påverkas ytterligare både i sina egna värderingar och när de möter likasinnade.  Sverige har också närbelägna länder  där kvinnor säljs på burk eller på estrad.  Det har verkat i 10 år nu, samtidigt som flashbackifieringen breder ut sig. Hand i hand går praktik och ideologi.

Kvinnors värde går ner för varje år, respekten för kvinnor byts ut mot förakt.

Integriteten och intimiteten ersätts av hantering , makt och kontroll.  Män ger order istället för att fråga.

 

Även media medverkar i allra högsta grad i denna negativa utveckling, de både speglar och driver den.

Samtidigt.

Det är ingen nyhet alls att kommentarsfälten är mansdominerade och otroligt kvinnohatiska.

Men media fortsätter ändå att spekulera i sexism, senast igår i Aftonbocken med en förutsägbar webfråga. Vad vill de uppnå? Hade AB ställt samma  fråga om det gällt rasism? Hade de vågat?


Sanningen är att media uppenbarligen inte ser några problem att driva denna utveckling framåt, trots att även kvinnor är medborgare, men vad spelar det för roll när patriakatet håller i pengarna?  Vem vågar gå emot då?

Så sexism tar media lätt på.


I de våldtäktsfall som inträffat i Grekland som tidigare rapporterats om i  media ( nyligen har det hänt ett nytt) så framkommer tydligt att en stor del av de svenska  männen på nätet delar en kvinnosyn som även det grekiska rättsväsendet och deras manligt styrda samhälle står för. Se inlägg här om det.


Det säger en del.

I det samhällsklimatet är det inte konstigt om utvecklingen i Sverige nu tar ett steg bakåt när det gäller hur vi ser på våldtäktsoffer.

De får mer och mer skylla sig själva. Det kom en bok om det på 70-talet förresten. 

I nätets tidevarv går det otvetydigt bakåt nu när det gäller synen på  jämställdhet och på kvinnan som likvärdig varelse.

Få verkar våga tala om det.

Kanske kommer en ny  Boëthius att få skriva  "Skylla sig själv?" om ett antal år, då när vi minns hur det var på 2010-talet, innan det vände. Och fråga oss varför vi inte såg tecknen.  Hur kunde vi missa det?

Då, framöver,  när kvinnor inte vågar anmäla mer än de allra grövsta uppenbara våldtäkterna, men få "etikettsbrott" av nya eller gamla bekantskaper  av rädsla för att blir uthängda på nätet och smutskastade av okända nätmobbar av män.


Nu upprörs världen, med rätta, över en video som visar ihjälskjutningen av en kvinna och hurrande män runt om.

Det åskådliggör inget annat än djupt rotat kvinnohat.

 Så har vi väl ändå inte det i Sverige?

Inte så uppenbart men samma kvinnohat rotar sig nu igen här.

I Sverige skadas kvinnor/flickor av att deras liv och identitet hängs ut för att de är "horor" och glåporden skadar för livet. Allt medan de hurrande männen bakom tangenterna får fortsätta i skyddad anonymitet med stöd av den nya tidens broderskap.  En viss gradskillnad, men ingen artskillnad. Men så mycket  svårare att filma och få en global upprördhet över.

.

Från Wikipedia om boken Skylla sig själv (1976)

Boken problematiserar samhällets inställning till våldtäkt utifrån utgångspunkten att det generellt är våldtäktsoffret själv som skuldbeläggs.....

ANNONS
Av shedlight - 5 juli 2012 09:36

Nu har Försäkringskassan kommit på att de ska ge prostituerade sjukpeng. En nyhet i DN, SvD, GP, SR

Det rör sig tydligen om ca tio personer  i Sverige.

Det är alltså ett i praktiken   litet problem som får ENORMA proportioner.


Detta är också endast en liten liten skärva utav hur prostitution ser ut.
Oftast ser den inte ut så här.

Varför får detta så stora och felaktiga proportioner?

Detta är ett samhällsproblem och borde diskuteras i en helt annan kontext än det här. 


Pengarna kommer från en sorts erotisk verksamhet som också innebär att män anser sig ha rätt att  knulla.

Med det säger ju ingen.  Männen försvinner igen.


Försäkringskassan har numera den avdankade  Migrationsverks - GD:n  Dan Eliasson som GD.

Han som spelat in  låten"Knulla i Bangkok".   

Bangkok som är världens huvudstad när det gäller bordeller = knullhus för män.

Detta sas bara som en skojig anekdot när han fick spaltmeter i pressen i samband med övergången. Det hölls till och med fram som något positivt att man skriver en låt som det här.  Ingen ifrågasatte  att en man med hans syn på prostitution och på mäns skojiga rätt att få knulla,  får bli GD för en stor myndighet. Att en man med hans kvinnosyn knuffas upp i myndighetsverige.

Och vad det säger - om Sverige.


Hade han skrivit "Med huvor  på bomullsfälten" hade han aldrig för det första kommit in i Myndighetssverige för det andra om han hade gjort det,  skulle de knappast hållas som en rolig grej. Han skulle blivit ställd till svar.


Men återigen - kvinnan är andra klassen medborgare och ska finnas för att "Knulla i Bangkok".

Det ska man också ha i minnet i när man bedömmer dagens nyhet. Det säger nämligen något om hur självklart det är  -att det sitter i ryggmärgen  - med mäns rätt till kroppar.  Det är som en grundbult.
Nåväl  - detta är Försäkringskassans GD.


Nu har samma Försäkringskassa stoppat huvudet i sanden.

Ska man hantera prostitutionsrelaterad problematik, som är och förblir en djup samhällsproblematik, ska man inte göra så här.
Det är djupt okunnigt och bidrar till att normalisera att män köper och tillåts köpa kvinnokroppar.


Det finns en maktdimension som försvinner, som media inte greppar eller vill greppa.

Det går inte att diskutera prostitutionsproblematik utan att föra in maktbegreppet - det blir  fel.

Då visar man hur lite man förstår.

Media speglar aldrig maktförhållanden ur ett samhällelligt perspektiv, men sällan blir det så tydligt som i prostitution.

Makt och prostitutionsproblematik såväl som mäns självpåtagna rätt att få kvinnokroppar, dvs könsmakten är idag totalt   frånvarande.  Det verkar vara tabu. Varför ? Det var det inte på 90-talet. Är det samhällsandan: Åt den  som har ska varda givet, allt är indviduella problem:  "hur har DU det"?

Det borde vara ännu mer diskussion om makt och kön  nu när människohandeln för sexuella syften ökar som aldrig förr. Vi har en sexuell slavhandel. Där även svenska män deltar.


Det går heller  inte att diskutera denna nyhet utan att samtidigt ta in mäns köp  i den globala kvinnohandeln (se om Lydia Cacho!med kroppar som även sker i Sverige, av nätgroomade 14-åringar här och av unga flickor i där som i Thailand,  av östeuropeiska Natasjor i Tyskland osv.

Trafficking är ett enormt, växande och inhumant brott mot mänskliga rättigheter.Det värsta och det finns och tillåts bara av en anledning. Samma anledning som ger nyheten från TT-idag.  Några rader som ska täcka in allt - men täcker in ingenting.


Dagens beslut från Försäkringskassan, samma Försäkringskassa som slänger ut cancersjuka människor,  reser en del frågor.

Inte bara om deras kunnighet om prostitutionsproblematik.


Om en prostituerad kvinna blir våldsutsatt och inte kan fortsätta så får hon sjukskriva sig, men mannen som utsatt henne för våldet blir osynlig. Han får slå och förnedra och knulla  på skattebetalarnas kostnad. Blåmärkerna får försvinna med samhällets goda minne. Om en av dessa tiotalet kvinnor får livmoder/ äggledarsinflammation av att knulla ( inte ovanligt ) så ska försäkringspengar betalas ut till de fysiska problemen försvunnit.

Om en av dessa tiotalet kvinnor får mentala  problem av våldet kan hon sjukskriva sig en längre tid.

Det är inget fel att dessa kvinnar får hjälp.

Men det är fel att männen slipper undan- igen.


Det här  öppnar också  för en trivialisering som är djupt olycklig  och den skulden bär Försäkringskassan och dess GD  Dan - Knulla i Bangkok -Eliasson.


Dessa kvinnor har också ett annat problem på sina axlar.

Deras verksamhet påverkar alla kvinnor  i Sverige och alla kvinnor och flickor i världen.

För männen som köper deras kroppar nöjer sig inte med det.

De vill ha ett smörgåsbord av kvinnor: olika åldrar, olika etnicietet, olika bröst, olika hårfärg, olika knullanden, olika fittor, olika leenden, olika undergivenhet, olika allt.

De vill  ha sadism, de vill ha den smutsiga horan, de vill  ha snabb"sex" av unga kvinnor på gatan  från Rumänien och Nigeria, de vill vraka och välja på nätet och på line-upen,  de vill  beställa hem eller till hotellrummet under affärsresan, de vill ha en avsugning bilen eller en rejäl genomgång som "belöning" för deras stressade arbete, de vill ha barn= flickor under 15 i Thailand, de vill ha nya, de vill ha bekanta ansikten.

De vill ha avslutning på styrelsemötet  på en tysk  "badklubb". De vill ha de unga flickorna som göms i rummet bakom bardisken någonstans i världen.

De vill ha slynor att binda på en källarmadrass och turas om med de andra grabbarna i gangbang-gänget med att pumpa på i.

De vill ha allt.


Detta tar inte Försäkringskassan hänsyn till.
Men konsekvenserna av torskarnas verksamhet  tar de hänsyn till, de hjälper dem.


Men detta är inget  för Försäkringkassan.

Det är en djup mångbottnad samhällsproblematik som ska lösas på annat sätt.


Och torskarna som dras som flugor till det här ämnet, ska inte få någon  hjälp, vilket de indirekt får här.


Är det en slump att denna nyhet kommer strax efter att en del av  Thaimassagesalongerna visat sig vara förtäckta bordeller =knullhus, dit män går för att utnyttja fattiga?   Så som det brukar se ut i världen.

Behövde  torskarna få lite drag-hjälp av Försäkringskassan?

Efter massage -avrunkningen med thailändska kvinnor .

Så  här knyts det trots allt  ihop med låten  "Knulla i Bangkok".Av shedlight - 2 juli 2012 09:22

Två nyheter idag:

en om thaimassagesalonger, och utbredd prostitution  på dessa,  och en om hur kvinnliga politiker behandlas medialt.

Hänger dessa två nyheter ihop?  Ja , det gör de.  Det finns gemensamma nämnare.


***

Skatteverket har försökt komma åt verksamheten på thaimassagesalonger enligt SR och GP.


Dessa som har växt upp som svampar ur jorden i takt med att svenskar besöker Thailand på semester.

En stor andel av de som åker dit är ensamma män - av alla nationaliter.


I SVT-serien ”30 gr i februari ” skildras en utav dessa män som en ensam stackare och han får ta emot mängder av lovord för sin roll som "snälle Glenn". Vad är det för snällt med honom? Och vad förmedlar SVT med den här rollen och hur han hyllas? Han åker till Thailand som den värsta kolonisatör och tror att hans pengar som fixa kvinnor. Det är allt.  Det säger en del om samhällsklimatet och vilken kvinnosyn som råder när det blir något som förbehållslöst hyllas.


Dessa ensamma män som åker till ett annat land långt borta och köper det dom vill har tar givetvis med  den synen hem på dessa kvinnor och i förlängningen alla kvinnor.

Utomlands beteer man sig som en pascha och tar med sig den världsbilden hem. Stödet från nätet av likasinnade män hjälper till.


Antingen anser män att kvinnor är något män har rätt till eller så gör man det inte. Det finns inget däremellan. Men det underlättas av att se kvinnor säljas på rad inför ögonen i andra länder.

De andra männen bör ta tydligare avstånd och visa att detta inte är ok. Detr är viktigt att de hörs.


Fattiga kvinnor kommer alltid finnas i överflöd.

Det finns anledning att solidariskt ställa upp för dessa kvinnor som oftast inget har att välja på.

De hamnar tusentals mil bort i  ett annat land och ställd inför bleka vita män som de oftast inte ens kan prata med som vill ha vad dom anser sig ha rätt till  av dessa kvinnor. Män som utnyttjar sin överhöghet maximalt. Som sedan går ut på i ur salongen och försöker se normala ut.


Denna strida ström av män till Thaimassagesalonger -  tror dom att andra tror dom har ont i ryggen?

Som en västsvensk politiker sa när han åkte fast, han var stel.


Kanske ska man ställa sig utanför dessa salonger och säga att man vill ta en bild och höra hur de tycker att de blir omhändertagna och om de är lika intresserade av kost och motion som av massage?

Och kanske ställa lite frågor till:

Vilken livsstil har du?

Hur långt bort parkerar du bilen?

Vilken kvinnosyn har du?

Har du varit i Thailand mycket? Tror att du att din kropp  är trevlig att ta på?

Hänger du på  den tunga tråden om thaimassagesalonger på kvinnohatar -och prostitutionssforumet Flashback?

Bland annat.


Vill de bara  bota för sin stela rygg har de ju inget att frukta.


I ett reportage i P3 (i programmet Verkligheten)skildrades sexhandeln i Thailand.

Några män satt och hängde i en bar med unga flickor i knät. Männen var i 60 –årsåldern.

De flamsade som småpojkar när reportern ställde frågor till dem. Ingen ville säga sitt namn.

Något mer omoget  fick man nog leta efter.

Har de någonsin tänkt på hur ”flickorna” uppfattade dem?  Som äckliga, avskyvärda eller bara patetiska?

En av dom hade lämnat ”tanten” på hotellrummet och gått ut på ”promenad”.

Om hon får veta detta…” sa han lite vädjande till reportern.


På samma ställe fanns också två läkarstudenter som passande nog för dem,  gjorde en undersökning om svenska män i Thailand.

Dom vill inte uppge sina namn eller vilket universitet de kom från. Men de pratade stockholmska.

På frågan vad de själva skulle göra sedan och om de köpte ”sex” kom de med undanglidande haranger. Inga raka svar där inte. Inget nej.  De blev klart överraskade av frågan och nervösa. Det var ingen tvekan om vad de skulle göra efter ”studien”.

Två manliga blivande läkare.

Vem vill möta sådana i vården som behandlar kvinnor som varor?


Varför tar man inte upp svenska mäns kvinnosyn? Om man inte ser kvinnor som andra klassens medborgare betalar man inte för dem.

Detta påverkar alla som möter dessa män, som taxichaufförer, jurister, lärare,  hantverkare, kommunanställda,  beslutsfattare -  eller som läkare. Eller var som helst. 

Fram med dolda kameror UG!  Det kan inte bara vara invandrade mäns kvinnosyn som är intressant.


***


En avhandling idag visar också  att  män och kvinnor behandlas olika i den mediala bevakningen återgivet i SR och DN.

Kvinnor bevakas hårdare och under längre tid.

På kvinnor fokuseras också på dem som personer.

Män slipper detta, de behöver inte utsättas för den närgångna granskningen.

Deras personer hålls  i dunkel.


Precis som männen i thaimassagesalongerna -och i prostitution överhuvudtaget- så hamnar de i dunkel- fokus  hamnar på kvinnorna. Det är till och med ALLTID bilder på kvinnorna i prostitution  -  inte på männen som köper kropparna för sitt behov. De vars pengar och inställning driver prostitution. Männen som är äldre och rikare . Männen som är många gånger fler än kvinnorna.

En sak skiljer torskar från andra brottslingar -  de finns i alla samhällskikt, ofta högre upp.

Det gäller inte annan brottslighet. Där finns en stor förklaring till att just dessa brottslingar skyddas och en historisk ovilja att erkänna männens skuld i detta samhällsproblem. Om det bara var " tjuvar och banditer" skulle de  hängts ut.


***


Vilka tydliga men förtigna värderingar styr vårt samhälle i den dagliga rapporteringen?

Oavsett vad det handlar om?

Vilket raster läggs över kvinnors och mäns olika skuld?

Är det Gamla Testamentet och den urgamla myten som lever kvar -än?

Av shedlight - 29 juni 2012 16:01

Nu har Landshövding Eva Erikssons utredning om importfruar kommit.

Det skrivs både i DN och SvD såväl som det avhandlas i radions Studio Ett.

Jämställdhetsministern uttalar att lagstiftningen inte  är modern.

Det gäller nog fler lagar, till exempel de som ska skydda barn i vår teknifierade och tecknifierade värld.


Problemet har uppmärksammats under ett flertal år och misshandlade kvinnor har skickats tillbaka utav män som skiljer sig innan två år har gått. Dessa kvinnor och ibland även deras barn är då ofta traumatiserade och blir stigmatiserade i sina hemländer när de utfattiga återvänder.  De har, som de flesta utsatta människor,  ingen möjlighet att göra sig hörda - de har ingen rätt till "yttrandefrihet".


Man kan tro att detta är något som alla självklart tar avstånd från.

Men icke.


När mäns våld mot kvinnor tas upp ur något perspektiv så strömmar kommentarerna in från

män som mest av allt tänker på männen som slår. Rasistiska underto....nej ÖVERtoner är tydliga liksom kvinnoföraktet som vanligt.


De är precis i samma anda som när Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad  tog upp att 57000 kvinnor misshandlas varje år i Sverige  - och då är inte mörkertalet med! - och  han blev alldeles överhopad med reaktioner från arga män. Han fick till och med "artiga" brev från "fina" herrar som skrev att han var smygbög. För det var det värsta dessa män  kunde komma på som anledning till att  man tycker att det är upprörande att kvinnor fortfarande blir slagna av män i nära relationer.


Dolda kameror går bra i moskeer, invandrare buntas ihop och deras  kvinnosyn avhandlas överallt - men när svenska män kommer i skottgluggen då ställer man upp i Broderskapet. Då blir de kränkta vita män. För det finns inga  som är så fullständigt  likgiltiga för  kvinnomisshandel som de lättkränkta bakom sina tangentbord.


I SvD släpps de fram. Av någon anledning anser man det är viktigt att få höra samma tirader om  och om igen.

Ena hälften utav åsikterna skyddar vita män,  andra hälften  går på invandringen. Eller så både och.

I ena ögonblicket är utredningen ett genuspolitiskt verk och i andra är det mörkande av det "sanna" stora problemet.


Här nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste åsikterna med ett exemplifierande.

Dessa kategorier går givetvis att applicera  på valfri debattartikel om kvinnor /jämställdhet.


Kategori 1.

Skydda vita män.


Men det som folk blir upprörda över här är just generaliseringarna. Att dra alla (inlkusive hela historien) över en kam. En bättre ansats är att försöka minimera gruppen och försöka dra ner det till inidvid. Istället för som nu skuldbelägga alla män. Det är det reaktionerna kommer mot.


Men alla män går bra att smutskasta om de är invandrare, för det har ju man sett i TV om inte annat.


Kategori 2a

Kvinnor är lika goda kålsupare


...är det många av kvinnorna som kommer hit med enda avsikten att få uppehållstillstånd, för att sedermera ta hit hela familjen. Dessutom finns det lika många oseriösa kvinnor som importera män på liknande sätt.


Givetvis nys - svenska kvinnor  gifter sig nordiska och nordeuropeiska män - knappast" import".

Den ojämförligt största gruppen snabbanknytningsinvandrare är thailändska och ryska kvinnor som gifter sig med svenska män.  En ekonomiskt och socialt ojämlik situation som utredningen pekar på.


Kategori 2b

Gambiavarianten


kämpar du /annan signatur/lika hårt emot tvångsgiftemål ..eller är det bara thailänska import tjejer som sticker i dina ögon och varför inte gambianska import män?=)


Aldrig skrivs det så mycket om Gambia  som av svenska nätmän .

Det måste vara deras favoritresemål efter Thailand, Brasilien, Costa Rica, Tjeckien, Japan osv...


Kategori 3

Statsfeminism är problemet till  att kvinnor misshandlas


Men man ställer ju inte ens krav på oförvitligt leverne för de som invandrar till Sverige. Dessutom ska väl de som begått brott och sonat dessa inte straffas ännu en gång av samhället genom att hindras från att bilda familj? Den här artikeln är fullkomligt vansinnig, och en produkt av statsfeminismen. 


Denne kände prostitutionsivrare lyckas för övrigt  liksom få med allt som prostitutionsivrare brukar göra.


Kategori 4

De som hakat upp sig i samma spår i 7 år


..Ireen "män är djur" von Wachenfeldt från ROKS..Kategori 5.

Kvinnor är minsann inga offer


Varför ska i lagens och myndigheters ögon kvinnor ses som offer "det svagare könet" i det avseendet är hen bra, låt oss vara jämlika kvinna eller man alla får stå för sina beslut och även konsekvenser utav detta, kvinnor som "importeras hit" kan ju informeras om detta vid sin ankomst. sluttjatat om jämlikhet.


Hoppsan!  - till och med en kränkt vit man kan omfamna ordet hen när det ska till att bortförklara den globala kopplingen mellan makt och kön- könsmaktsordningen


Kategori 6.

Balkongflïckeargumentet  -alltid gångbart.


Du /annan signatur/ bör nog skaffa dig mera fakta innan du bemöter kritiken mot artikeln på det sättet, håll dig först till ämnet sedan bör du se vilka som står för problem hur vanligt är det med fall från balkonger bland tjejer, flickor, kvinnor från Thailand, Kina, Filipinerna deras balkonger håller alltid det bör ge dig en fingervisning om var problemen finns. Eller tror du att det är så att de endast bor i villor .... eller lägenheter utan balkong.Kategori 7.

Frihetsivrarna, allt ska vara fritt, det handlar om livstil


 Landshövdingen stör sig på andra människors livstil och med en politruks ryggmärgsreflexer vill hon ingripa. Vi borde ha en författningspolis och författningsdomstol som stoppar politrukerna och byråkraterna, annars har vi snart som i "1984" en "telescreen" på väggen som alltid ser oss, så att det inte sker något "sex-crime".Allt är bara fantasier.Alltid gångbart när man ska bortförklara misshandel, kränkningar och  förtryck.Se där kom till sist också ordet fantasier med som även  går att använda på andra typer av exploatering som inte minst hörts för en tid sedan ...

.


För övrigt används  förresten nu en  "människoliknande figur" av sajten jobbsafari.se. för att

utröna vilken personlighetstyp man är.

En tecknad flicka med svart hår och stora ögon som ska locka människor till att reagera på ett visst sätt.

Ligger bland annat som en reklamblänkare på denna sajt.

Konstigt att reklammakare väljer att använda fantasier när de vill påverka.Av shedlight - 16 juni 2012 11:16

/Tillägg mitt inlägg anmält igen - det brukar alltid hända när man skriver om barnövergrepp/

Beskrivning av några av bilderna i textform se längst ner i inlägget.


I Norge har man en rättegång mot en terrorist som den viktigaste mediala händelsen.

I Sverige toppar alla medier med en friande dom som gör i praktiken barnporr legaliserat och som en köpbar produkt i affärer. Det som uttrycks som positivt.

Ingen skriver dock vad det handlar om, och att det är sexualiserade småflickor - igen.


En ledare i DN tar upp barnporren. Återigen skriver man upp de "verkliga offren" - de som ALDRIG nämns annars.

Man skriver inte heller hur det lät  i det egna kommentarsfältet när tittförbudet diskuterades.

Inte heller att de inte tog upp den friande domen mot 14-åringen i Malmö, ett "verkligt" offer.

Och det verkliga 16-åriga offret som misshandlades tyckte de var en seger - för mannen.

DN glömmer också genusaspekten i sin yttrandefrihetsiver.


Mer om DN och barnporren här och här, och om den feministiska segern i att piska en 16 åring här.


Även i SvD fortsätter Stockholmsmedia sin skylning av barnvåldtäkter till "konst".

Ingen genusaspekt eller maktdito för den delen heller.

Makten tillkommer barnporrkonsumenterna oavkortat.


Som vanligt är det alltid konst och yttrandefrihet när det handlar om barnporr.

Det har vi hört förr. PÅ 70- och 80-talet om inte annat.


I Aktuellt igår framträdde Lambertz och sa att det var visst små människor men...något obestämt gjorde dem till något annat. Med andra ord barnporr är ok.


I Aktuellt igår framträdde också den friade lärarvikarien som samlarpå den tecknade porren med småflickor.


Hade förresten HD friat om det varit våldtäkter av pojkar?

Det får vi aldrig veta för det var 39 bilder på småflickor.

Men det är vårt att tänka på.


För det handlar ju alltid om sex i media även när det är våldtäkter på flickor.

Något som inte gäller pojkar får då får det stå tex grov våldtäkt.

Så troligen hade pojkbilder fällts.


För visst är det så att all sexualisering av småflickor har påverkat samhället redan.

Strippdans för sexåringar, smink på småbarn, tajta flickkläder, rakning av 8 åriga fjuniga ben.

Tofsar i håret, nagellack, bikinireklam för små strandflickor i media.

Princesskläder.

Tryck på kläderna med stora ögon och stora öron.


Vill man skydda sina flickor mot sexualisering får man köpa kläder på pojkavdelningen.


För det är med småflicksassociarer som småflickor framställs i den friade barnporren.

Barnporrläraren såg sig själv som en figur från Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta när han
stridit för sin rätt till barnporrbilder.
Vad hade Astrind Lindgren, barnens vän, tänkt om det tro?
Har mangamannen månne  en grandios självuppfattning som anser sig vara en krigare för barnporr?


För att veta vad Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta nu associeras med beskrivs
nedan några av bilderna som det nu är ok för lärarvikarier och andra att konsumera .


Först:

Alla är flickor. De är små, i 5-årsåldern, utan könshår, med springor tilll småflicksköten, och med platta bröstkorgar och små prickar till bröstvårtor. De har smala små magar utan midja.

De har stora ögon som uttrycker bättre än vanliga hur de mår.

Ögonen visar tydligt på förvirrade, gråtande, uppgivna och underkastade småflickor.

De visar smärta, att de inte är med om detta, att de är tvingade.

Ingen som ser dessa ögon kan ta miste på det om man inte saknar empati.


BILD

Naken liten flicka endast iförd vita stayups

Flickan har stora förvånade ögon och kattöron i övrigt naturtrogen


BILD
Flicka som står med höftkort litet skynke till klänning lutande fram mot bilden med ledsen bedrövad blick .
Hon försöker dra ner klänningen och skyla sig.


BILD

Flicka sitter sitter på en säng och håller i en dildo som hon för in i en mans ändtarm.

Hon har en ledsen bedrövad blick och tittar in i kameran


BILD

Flicka ligger naken utfläkt på en säng med särade ben visandes en tunn skåra, ett streck mellan benen.

Ena handen över huvudet. Flickan är tunn, har knappt en midja, och småflicksarmar.

Hon har en sårbar mycket ledsen blick, en blick som gör ont att se. Flickan gör som hon blir tillsagd.


BILD

Flicka sitter  i en sorts pyjamas med neddragna byxor så att skåran syns. En uppdragen tröja så att en liten bröstvårta syns. En arm är uppsträckt. Den andra handen torkar antingen tårar eller gnuggar ögonen av trötthet.


BILD

Flicka står med neddragna byxor på ett badrumsgolv med klinkers.

Hon är helt naken för övrigt . En uppförstorad bild på hennes underliv visas i övre bilden där hon dessutom skrevar med benen och där man ser trosans inlägg tydligt som nyss skylt flickan.

Pilar i bilden pekar mot var på hennes kropp uppförstoringen är gjord.


BILD

En vuxen man håller den lilla flickan i sin famn med armarna under hennes ben så att hon är helt i hans våld, hennes fötter hänger fritt, ena handen torkar ögonen den andra försöker hålla fast i något och söker efter något på mannens arm. Flickan ligger dubbelvikt i mannens famn, hon kan inte komma loss på något sätt.

Mannen penetrerar flickan, bilden är lite blurrad just där kuken går in i den lilla flickan

Bilden är naturtrogen men flickan har större ögon och blått hår.


BILD

En man håller en liten flicka i sitt knä, han håller upp hennes ena ben för att kunna penetrera henne. Flickan är mycket liten mellan benen, hon håller ett grepp om mannens hals för att inte åka så djupt i honom , hon har tydligt ont och är bedrövad. Men hon gömmer sig i något som liknar skamkänsla, hon verkar känna mannen

Flickan har blått hår.Detta bland annat kämpar Astrid Lindgrens bröderna Lejonhjärta för enligt barnporrmangaläraren.


Se bilderna via länk på noboytoys blogg.


Tillägg
På förekommen anledning - INGA PEDOFILBLOGGAR SLÄPPS IGENOM  som liksom 
 av en tillfällighet  "råkar" tillhöra de  som vill  kunna köpa kvinnors  och barns  kroppar.
Fy fan vilken övertydlig koppling.  När skriver media om det?
Att det är mäns rätt till kroppar som styr även här?

Av shedlight - 15 juni 2012 11:02

Nu är barn sexualiserade i porr- teckningar. SvD, DN, GP, SR, SR2, SVT GP DN  SR

Bara man gör det lite otydligt.

/Tillägg 1  - en juridikprofessor lyckas uttala sig utan att nämna ordet tecknad våldtäkt av barn/

/Tillägg 2 - en kultursnubbe i radio nämner för första gången trafficking som ett problem när han ska försvara barnporr - hyckleriet fortsätter alltså, precis som det inte sker trafficking till japanska lolitamän, kultursnubben nämner inte heller ordet barnvåldtäkter. /

/ Tillägg 3 - en domare visar i en debattartikel var han står genom att misstänkliggöra vår endast 15 år gamla barnporrlag som om den tvingades igenom - kan det sägas tydligare vilka värderingar som styr i vårt rättsväsende?/


Glädjande ur ett ”yttrandefrihetsperspektiv” anser kulturen.

Men vilka får inte höras i detta yttrandefrihetsvurmande?


Två ting slår ner som en blixt.


De som slår på stora trumman för vår ”yttrandefrihet ” är de som MEST förtiger allt som går emot dem.


Varför är ALLTID yttrandefrihet i Sverige lika med porr, nu barnporr?


Nu kallas att manga är ett ”konstnärligt” uttryck.

Tecknad barnporr finns i EXAKT SAMMA kontext som annan barnporr.


Pedofila kretsar är oerhört förslagna, men nu är de inte brottslingar bara bilderna är ”tillräckligt otydliga”.

Och kallar man sig översättare så kan man göra vad som helst i " yttrandefrihetens "namn.

BARA FANTASIN SÄTTER GRÄNSER NU! Manipuleringen är total både av media och av allmänheten.


Varför vågar man inte säga vad detta rör sig om? Är det för pinsamt?


Man måste vara principiell,  säger kulturmedia.

Men hur ser det ut i Japan, där den fina kulturen kommer ifrån?

Där småflickor är totalsexualiserade?


Titta här tex, ändå är det inte så farligt, det finns våldtäktsspel som är mycket värre.

En kommentar till detta inlägg.


Situationen i Japan är helt enkelt för jävlig för flickor och kvinnor.
Det patriarkala japans syn på flickor är att dom är sex objekt för män. Uniformen flickor har när de går i skolan är en sexsymbol. En stor del av männen verkar tycka att kvinnor är som sexigast när de ser ut och beter sig som förpubertala barn, pratar med jätteljus barnslig röst osv.


Landet har en enorm porr och prostitutions industri. Som man kan du köpa skolflickor, eller gå på en klubb och låtsas att du sextrakasserar tjejer utklädda till skolflickor, eller titta på de halvt avklädda dansade småflickorna i underhållningsprogrammen, eller glutta på "modellbilder" av "U15" flickor (mjukporr av "under 15"-åriga flickor)eller avnjuta enorma mängden "lolicon" som finns tillgänglig. (tecknad eller animerad pedo porr.)


Det här spelet du visar bilder ifrån är "milt" i jämförelse med de barnvåldtäktsspel som finns.

Det finns särskilda tunnelbanevagnar som kvinnor kan åka i för att inte bli trakasserade och tafsade på av män. Problemet är så gigantiskt.

Kvinnor förväntas fortfarande vara hemmafruar. En ogift kvinna över 25 över en skam och anses inte vara giftermåls material längre. Men den nya generationen är inte helt med på noterna. Mängder av kvinnor väljer numera att inte gifta sig och skaffa barn utan istället fortsätta jobba för de vet vilken rutten deal de får som hemmafru. Det anses av de manliga politikerna vara ett problem, trots att Japan är överbefolkat.

Jag skulle kunna fortsätta och ge länkar om mina påståenden, men jag har inte tid just nu eller ork med äckligt sexistiskt pedo material. Du kan bara googla "lolicon" eller "h-games" för att se hur illa det är.


KULTUR?

Så - VEMS yttrandefrihet och VEMS kultur?

MANNENS i båda fallen.


Varför bedrevs ingen kampanj-journalistik:


-när HD avkriminaliserade incest/övergrepp på barn


-när en 14-årig flicka våldtogs på rad i Malmö utan att någon straffades


-när sexåringar ska lära sig dansa strippdans


-när massor av svenska män annonserar efter sex med barn på nätet – varje dag


-när polisen har 678 manliga (och 1 kvinnlig) groomare som dom inte kommer åt


-när sexbrottslingar kan få slippa fängelse enligt en ny utredning


-när barn köps runt om i världen av svenska män, Thailand, Filippinerna, Kambodja, Tjeckien, Kenya , Brasilien


-när våldtäkterna mot barn ökar men ytterst få fälls


-när locket lades på i Lindbergfallet


-när Stockholmsutredningen las ner i fallet med Södertäljeflickan då media ISTÄLLET valde att angripa ett barn


-när ett barn blev misshandlat och där rätten valde att tro på den vuxne mannen - då media tog ställning FÖR mannen


-när PAS används av förövares advokater och av domstolar


-när mammor förlorar vårdnaden när de försöker skydda barnen
Varför blir det bara små notiser när pedofilligor och barnporringar sprängs? Om ens det.


Man skriver man gärna om kungahuset men aldrig om drottning Silvias mångåriga arbete mot trafficking och barnporr.


Sverige fördömer pedofiler och att vi ska se hårt på övergrepp på barn. Media tävlar nästan när det sker.

Men det ligger ytligt.

För Sverige och svensk media har en enorm dubbelmoral och ett hyckleri och ett ensidigt maktperspektiv.


Varför förtigs annars bakgrunden till att den japanska barnporren hittades?


Varför kan ingen INGEN kan prata om vad det föreställer - VÅLDTAGNA BARN?

Och VEM som konsumerar dem?  Inlägg här

Och hur vindarna från barnporrliberalismens  70-tal  har vänt och kommit tillbaka.

I globaliseringens och internets tidevarv.  Inlägg här


Varför är det så svårt?


När våldtäkterna mot barn ökar men ytterst få fälls behöver vi inte mer sexualisering av barn som grupp.

Nu är det alltså fritt  fram att visa barnporrmanga för barn. Det är ju "kultur".

Det är ju bara skojiga fantasifigurer. Tecknade också  - extra skojigt för barn.


Det här är en tydlig signal till Sveriges medborgare att ”sexövergrepp” på skolgårdar, utanför dagis, i lekparken, på träning, i vardagsrum eller i sommarstugor är nog inte så farligt.


Det är värderingar i vardagen som styr antalet övergrepp – inte lagar i första hand.


De ska bara vara ett riktmärke -men de hjälper inte om mediesamhället agerar emot.

HD:S dom  kommer att få betydelse, men de som betalar priset har ingen "yttrandefrihet".

Vi har en så decenniedjup dubbelmoral mot barnövergrepp i Sverige.

Men låtsas inte om det.

Och barnen – dom hörs ju inte.


Den här domen är skandalös.

Den innehåller allt, nepotism, manipulering med fakta, nedtystandet av motstånd, ett ensidigt maktperspektiv till förmån för män, utsäljandet av flickor och även pojkar, pappaperspektivet på bekostnad av barn, PAS-problematik, maskuliniseringen av media och av rättsväsendet.

Samma exploativa kretsar som är  för tecknad barnporr är också emot kvinnors och barns rätt -ALLTID.

Det är bara att läsa kommentering.

Det är inga jämställdhetsivrare och det säger också något om klimatet idag.

Se återigen - se sambanden -" Shed Some Light"


Finns det någon gång som vi ska protestera mot en enskild dom så är det mot denna.


HD har visat det igen.


Fler bloggar

noboytoy

atmosphere girl

ingenmanskvinna

squareeye

squareeye igen

Sverige det mest pedofilvänliga landet i världen?


Inga sexistiska eller pedofila kommentarer tillåts.

Bara de som svarar på VARFÖR de vill se småflickor som våldtas.

Så kom igen - inget hyckleri!

Av shedlight - 12 juni 2012 15:25


/Tillägg 1 -nu har både AB och Expressen skrivit om domen, t o m torskarna nämndes/


/Tillägg 2 - BRA krönika av Ann-Sofie Hermannson i GP /


Ett antal litauer har fällt i domstol för människohandel och grovt koppleri enligt  korta artiklar i SvD, GP,

en ännu kortare i DN.    /Tillägg -nu har både AB och Expressen skrivit om domen, t o m torskarna nämndes/

En utav de utsatta kvinnorna har fått stanna i Sverige  för att få skydd.


Varför har det inte skrivits lika mycket om detta fall som om den stora människohandelshärvan

som rullades upp i Göteborg?

Varför har det varit så tyst om detta fallet?


I det här inlägget har skrivits om det här fallet tillsammans med andra liknande fall sista tiden i

vårt så kallade  jämställda land.

Ur inlägget:


http://www.dn.se/sthlm/i-dag-atalas-litauer-som-salde-kvinnor

http://metrobloggen.se/kvinnomisshandel/2012/04/05/


De åtalade männen, mellan 21 och 28 år gamla, är samtliga litauiska medborgare och misstänks för att sålt sexuella tjänster av ett femtontal kvinnor från Litauen.
Brotten – koppleri och människohandel – ska ha begåtts i olika lägenheter och hotellrum i Stockholm mellan november 2010 och augusti 2011. Nio av kvinnorna är målsägande i rättegången.

…att deras verksamhet har varit organiserad och omfattande. Åtminstone flera hundra tusen kronor ska ha omsatts.

Kvinnorna ska, enligt åtalet, ha varit ekonomiskt utsatta och rekryterats med vilseledande uppgifter om att de skulle få mängder med pengar och andra förmåner om de prostituerade sig i Sverige.

 


Vad är det som gör att det finns en sådan efterfrågan på att köpa kvinnokroppar för mäns sexuella tillfredställelse i Sverige nu?


Vad är det för män som gör detta?

Hur låter dom i kommentering?  Läs  de artiklar  som länkas till här.


I media idag står att en unga kvinna, tonåring,  tvingades att ha mellan 5 och 8  "kunder" per dag

och även följande.


fyra andra har administrerat koppleriverksamheten genom att ragga kunder


Vem har bestämt ordet "kunder"?

En så tacksam omskrivning för torskar - män med k*ken i ena handen och pengarna i den andra.

Låt oss få veta - vem köper och hur resonerar de som anser att de kan köpa

litauiska kvinnor (eller andra) i Stockholm.


För en tid sedan skrevs en bok av en f d kändis som köpt östeuropeiska handlade kvinnor.

Författaren omhuldades i det ena media efter det andra.

Så snabbt går det alltså.

Männen skyddas och blir senare intressanta - men kvinnorna offras gång på gång.

De offras för dessa män som  mår dåligt, som ångrar sig.

Men DE hade ett val och de valde.

Antingen ser man kvinnan som en vara eller så gör man det inte. Det finns inget däremellan.


Hur många  böcker kommer komma nu efter denna härva.

Men nej , det kommer det inte göra, ingen har avslöjats, de benämns bara anonymt som "kunder".

De kallas inte ens köpare.

I Tyskland kallas dom också kunder, så lätt är det att använda sexindustrins vokabulär även i Sverige.


Kvinnan är ju NU 19 år, hur gammal var hon när hon köptes av svenska män?

Varför ställs inte gubbarna, grabbarna", kostymnissarna och familjefäderna inför rätta i

SAMMA rättegång som de som säljer kvinnorna?


Höj straffen NU för köp av sexuell tjänst.

(Tjänst förresten , vem har bestämt att det ska kallas så? Benämn det handling!)

 Maxstraffet höjdes ju till ett år för särskilt "ömmande" fall.

Varför utnyttjas inte det i detta fallet?

Det visar att nuvarande straffsater  inte räcker varken för rättsväsendet eller som avskräckande medel.

Det är dags att adressera de som driver brotten.

Det är dags att inse sambanden.


För hur många gånger ska vi se detta hända gång på gång?

Män som på nätet förringar kvinnors rätt och slipper undan offentligheten.

Om de nu tycker det är ok -låt dem synas i domstolen!

Varför skäms de för sina handlingar?


Ur artikeln.


Åklagaren uppskattar att ligan omsatt cirka en miljon kronor under de tio månader de bedrivit koppleriverksamhet, från november 2010 till augusti 2011


Omsatt?


SÅ MYCKET PENGAR  BETALAR DE SOM ANSER ATT KVINNOR ÄR VAROR.

Låt oss alltid förstå - efterfrågan är det som driver det mänskliga förtryck som prostitution är.

Det är och förblir ett djupgående samhälleligt uttryck för mäns våld mot kvinnor - mentalt och fysiskt.

Det ska inte omskrivas till "omsättning" och" kunder".

Det skulle man aldrig göra - om det inte gällde just kvinnokroppar och betald våldtäkt.Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se