Inlägg publicerade under kategorin Barn

Av shedlight - 11 januari 2012 14:19


De tre som åtalats för att ha köpt och våldtagit en 14-årig serbisk flicka släpptes idag.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.823710-misstanks-ha-kopt-flicka-slapptes


Det indikerar att de kommer att frias.


Flickan har bevisligen utsatts för sexuella övergrepp; hon har fått två missfall.

Då har familjen skrivit in henne under falskt namn, vilket tyder på att de har något att dölja.

Det är ett barn som utsatts, det är alltså lika med våldtäkt av barn.

Hur kan de åtalade släppas och frias?


Flickan har ändrat sin historia från den ursprungliga, när hon ställdes inför rätten.

 Är det konstigt?

Tycker rätten det?

Är det inte något som fattas här?


Det fattas barnperspektiv.

Det fattas förståelse för brottets allvar.

Det fattat kunskap om brottets karaktär.

Och:

Det fattas uppenbarligen skydd för flickan i framtiden.


Hur lätt är det för ett barn att ställas i en rättegångssal, med rader av vuxna allvarliga

människor som stirrar?

Där de som känner hennes släkt är åtalade och har tre försvarare, som med kritiska blickar iakttar henne?


Det är inte lätt att vara en vuxen målsägande.

Det är ännu svårare att vara målsägande för ett svenskt barn.

Det är ännu svårare att var målsägande för ett barn från en annan kultur.


Vilken hänsyn har domstolen tagit  till detta?

Knappast någon som det verkar.

Det är ju svensk vuxen rättvisa som ska skipas här.


Då kan man inte ta" ovidkommande" hänsyn.

Bevisprövning - "rättvisa" framför allt. Det vill säga vuxen" rättvisa".


Åklagaren uttalar i en intervju:


"Flickan har haft att ta hänsyn till sin far och andra släktingar i Serbien, alltså till relationer

och personer som hon är beroende av i framtiden"


Hur kan man kräva att ett barn, som är beroende av de som ursprungligen lämnat henne,

troligen sålt henne, ska vittna mot dessa?

Om hon ska tillbaka till dem?

Varför erbjuds inte flickan stöd och en trygg framtid?


Var finns barnkonventionen nu?  


Varför används inte inspelat material  så att flickan slipper vittna i rätten?

OCH.

Varför erbjuds inte flickan skydd i framtiden så hon vågar berätta obehindrat?


När muskelknuttar ska vittna mot Hells Angels eller annan gängkriminalitet, så förutsätts

de inte behöva återvända till gänget.

De får vittnesskydd.

Då är det "riktig" brottslighet.

Inga "små "övergrepp mot barn.


Men en flicka förutsätts  klara det, att återvända till de hon ska vittna emot.


Vad är det som händer i svenska domstolar?


Där domarkåren anser sig inte behöva utbildning  i modern människohandel eller om hur barn fungerar  i rättsväsendet.


Några andra exempel  på när rättsväsendet inte tar tillvara barns rätt


1

Om ett uppmärksammat fall där en  42-åring utnyttjade barn sexuellt, där brottet först 

nedgraderades och  påföljden blev - skyddstillsyn!

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/24/6728854-skyddstillsyn-vem-skyddar-barn-nu/


2

Om en 14-årig förståndshandikappad flicka som drogades och  våldtogs, där alla gick fria från straff

 (utom en som fick 3 månaders fängelse men släpptes direkt från häktet)

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/06/01/5498242-fritt-fram-for-barnsexhandel/


3

Om en 32-årig man som frides från misshandel , där ett barns egen berättelse  negligerades  helt

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/09/21/6284648-vilken-ratt-har-barn-i-ratten/


4

En debattartikel från Ecpat  om att barns rätt  till skydd urholkas

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barns-ratt-till-skydd-urholkas_5970609.svd


5.

En debattartikel av åklagare Ulrika Rogland om  att barns perspektiv saknas i rätten

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barns-perspektiv-saknas-i-rattssalarna_5975877.svd


 

Svenskt rättsväsende kan inte tillvarata barns rätt till skydd idag;

det är nästan riskfritt att begå övergrepp på barn.


Är det då konstigt att nätsajter uppstår som hänger ut barnskändare?


Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.ANNONS
Av shedlight - 29 december 2011 00:09


En diskussion om nämndemannaväsendet pågår.

Den är oroväckande  ensidig och dessutom med elitistiska inslag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/namndemannen-har-helt-spelat-ut-sin-roll_6736703.svd


En juristprofessor anger bl a som skäl mot nämndemannasystemet att dessa är juridiskt inkompetenta och medger samtidigt att det är visserligen därför de är där. Men just därför ska de bort.

En märklig cirkelargumentation kan tyckas från just juristhåll.


Varför dyker det upp så samfällt motstånd mot nämndemannaväsendet på bred front just nu?

 Nu när större antal domare kommer att gå i pension de närmaste åren.

Det är domarbrist på olika håll i Sverige så då kallas just  pensionerade domare in.

Gamla domare utbildade på 60-talet.

Från miljöer som knappast kan sägas vara gemene kvinnas eller mans.


Men varför är det inget fokus på domarna?

Varför höjs de nästan  till skyarna, varför ingen granskning eller sund kritik överhuvudtaget av dem?


Vidare.


Nämndemän ÄR politiskt tillsatta, men de ska spegla samhället

Medelåldern är hög, det är ett problem.

Som skäl mot nämndemannasystemet anfördes av en domare i Malmö tingsrätt att

unga människor kommer in i nämndemannasystemet. Det lät märkligt.

Är man rädd för unga människor?

Är de inte lika lättstyrda som det gamla gardet, som oftast rättar sig efter domarens åsikter?

Är det detta som blir obekvämt?


Säg det rätt ut i så fall, dölj det inte under andra s k skäl.Först kommer moral, sedan kommer lagen.

Våra lagar lever inte heller  i ett vakuum som nu verkar anspeglas från juristhåll.

Lagar är fattade utifrån ett samhälles gemensamma utgångspunkter hur man vill att samhället ska se ut.

I så måtto är vi alla lika mycket "experter".


Lagen är inte Guds eller juristernas eget lilla redskap att använda som de vill.

Så som det verkar nu i debatten.

Vare sig man tycker att politiska nämndemän är bra eller dåligt, eller bara någorlunda, så är lagen allas vårt redskap och inget förbehållet en maktnomenklatura.

Att tolka lagen är en annan sak.

Det gör människor även om dom är domare.

De har också sina värderingar och sina politiska hemvister.

Domarna framställs lite för mycket som om de är någon sorts övermänniskor.

Så är det inte.

Varför låtsas man inte om att domarna också tillför värderingar och att det är ett problem?

Varför blundar  man för denna problematik -återigen?

Hur ofta har de bestämt sig innan av magkänslan och skriver domslut efter denna?

Som att våldtäktsoffer är för fulla eller för nyktra. Eller att två målsägande är för samstämmiga om gärningmannens kvinnosyn.

Hur många sådana domar ska vi se?


De äldre domarna,  eller yngre för den delen, kommer knappast från en arbetarklassbakgrund.

I olika granskningar framkommer att det finns ett idealiskt brottsoffer liksom en idealisk gärningsman.

Det är inte någon de kan identifiera sig med.

Utan tvärtom.

Det är inte det" fina" folket som råkar mest illa ut i domstolar.


Och var står domarna politiskt?

 Är de konservativa?

Håller på konserverande normer?

Vad gäller barn och kvinnor?

Bör vi inte få diskutera det nu också?


Undersökningar och deras beteende tyder på det och hur domsluten kan formuleras.

Alldeles för många fall lägger stor vikt vid våldtäktsoffers beteende och utelämnar den misstänktes beteende och åsikter om tex manlighetsnormer.


Mer.

Det borde diskuteras om förbud ska införas för att vara med i ordenssällskap.

De är manliga kotterier där lojalitetsband frodas i det fördolda.

Där man vill bli nästa stormästare och hjälpa sin broder.

I olika andra västländer är det förbjudet för domare att vara med i tex frimurarna.

Varför är det inte så i Sverige?

Just ordförande i Sveriges Domareförbund är ju själv med i frimurarna.

Inte särskilt förtroendeingivande.


Varför är domare ointresserade av att lära sig om människohandel?

Expressen granskade domare tidigare i år angående deras likgiltighet att utbilda sig om nutida människohandel

http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2619094/domarna-sviker-manniskohandelns-offer


Det är ett välkänt problem sedan länge att domstolar dömer alldeles okunnigt i dessa ärenden.

De dömer till koppleri av normalgraden på sin höjd när det borde ha varit människohandel.

De ser milt på utnyttjandet av både svenska och utländska kvinnor och barn.


Just Malmö utmärkte sig ju där, apropå domaren från Malmö TR som i SVT var kritisk mot unga nämndemän.

I Malmö dömde både TR och sedan HR och friade alla de misstänkta i fallet* med den 14 åriga flickan som grovt utnyttjades, eller helt enkelt våldtogs och hon blev utan något som helst stöd.

Formuleringarna i domen var bitvis nästan stötande nedvärderande.

Det visar tydligt okunskapen, ointresset och vilka värderingar som styr.

(* en fick 3 mån (!) som ansågs avtjänade redan i häktet)

Då gick inga debattörer ut i tidningarna på bred front.
Det var på nätet som människor upprördes.
Vanliga "juridiskt inkompetenta" människor.


Varför så lågt intresse för att lära sig om barns beteende?
Apropå barn så har domare också utmärkt sig för det låga intresset för kunskap om just
hur barn bör behandlas i domstolar och hur barn fungerar som brottsoffer.
De anser redan att de kan tillräckligt.

http://www.dagensjuridik.se/2011/06/domarens-bristande-barnkunskap


Hur många domare är sexköpare förresten?

Äldre män som tycker att de har rätt till kroppar, så som det har kommit till uttrycks

tidigare, när dessa handlingar kommit på tal.

Liksom ett av Justitieråden som sitter kvar i HD ännu visar på.


Vad säger det om människosynen och vad man sätter sig själv i förhållande till andra människors värde.

Att man tycker just domare är lite förmer?

Har rätt till vissa "förmåner", kanske liksom de andra ”bröderna”.

Som här när just TR i Malmö ville behålla domaren.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bordellbesokande-domare-falld-av-ad

Skulle han också  kunnat dömt i  prostitutionsrelaterad brottslighet sedan?


Hur många domare går på strippklubb?

I samband med härvan runt Lindberg figurerade domare på samma klubb.

Vilka det var kom aldrig fram.

Är det lämpligt, vilka utpressningssituationer kan de försätta sig i och hur ska de kunna döma i människohandelsrelaterade brott- eller våldtäktsmål – dagen efter?


Eller kvinnomisshandel där det har framkommit att skulden läggs i olika fall på kvinnan som ”provocerat” mannen. Precis som varit uppe till diskussion om andra delar utav samhället.


Varför så milda domar i barnporrbrott? 

Det är ju  samma som filmade barnvåldtäkter.

Oftast blir det bötesstraff eller villkorliga domar, för att betrakta barn som

plågas för att män någonstans ska köpa materialet.


Sätt ljuset på domarväsendet nu också.

Låt det inte stanna vid bara nämndemännen.

De kanske inte är det största problemet utan just de som ska vara lagfarna.

Varför denna osunda otidsenliga respekt?


Kravs som ska ställas  på domare borde vara:

-Förbjud medlemskap i ordensväsende.


-Kräv deltagande i vidareutbildning i ämnen som människohandel, i barnkunskap, offer och förövarkunskap.


-Domare som visar en nedvärderande kvinno- och människosyn, som sexköp eller normaliserande av det, strippklubbsbesök o d visar på, ska självklart fråntas domarämbetet.


'

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.ANNONS
Av shedlight - 10 december 2011 20:07

 

Hade det inte varit på sin plats att media granskat mansrörelsen, särskilt med tanke på de senaste årens utveckling och den plats som mansrörelsen fått i media?

 

Jo, men det är nog få personer som på allvar tror att media (som borde ha mer kunskap och kompetens och framförallt HAR mer resurser än enskilda bloggare och personer) kommer att använda sin makt till att granska mansrörelsen.

 

Men eftersom media oftast är tysta samt genom sin tystnad medvetet eller omedvetet legitimerar mansrörelsens framfart eller lämnar utrymme i media till mansrörelsen, så blir det andra som får göra medias jobb.

 

Själv skulle jag vilja dra mina slutsatser så långt att det inom media finns ett stort antal antifeminister, Johan Ingerö på SvD för att nämna någon.

 

Johan skriver att ”När tre svenska forskare 2006 bestämde sig för att undersöka partisympatier inom olika akademiska discipliner blev resultatet på många sätt en bekräftelse av etablerade fördomar.”

 

Johan skriver vidare att ”Men inom ett annat forskningsfält lyckades trion identifiera en överrepresentation som måste betraktas som extrem. Bland genusvetarna nådde Feministiskt initiativ 33,3 procent.”

 

Nu känner inte jag närmare till denna forskning eller anser att den är relevant för ämnet. Borde inte Johan Ingerö vara lika eller mer intresserad av att skriva om hur medias egen eller övriga maktelitens partisympatier ser ut? När får vi se de artiklarna signerade Johan Ingerö?

 

Vilken partisympati är i majoritet och har ett reellt inflytande över andra partisympatier, Johan Ingerö? Det vill vi att du visar fram istället, Johan Ingerö! När kommer du i dina artiklar att inkludera ett maktperspektiv och fler perspektiv än ett manligt?

 

Johan skrev bl a att ”Nyligen beslutade landets vetenskapsråd att frysa alla pengar till genusforskning. Beslutet anses ha utlösts av en dokumentärserie i sju delar, Hjernevask (hjärntvätt), som våren 2010 sändes i NRK.” Båda påståendena är felaktiga enligt uppgifter från Arvid Hallén, VD för forskningsrådet i Norge, också intervjuad i P1.

 

Ja, det är ju så här Johan Ingerö och andra antifeminister arbetar, de tar inte reda på fakta, de tar saker ur ett sammanhang och gör deras egen inskränkta verklighet till en sanning för andra. Borde inte deras metoder vara väl kända vid det här laget, särskilt som de använder ett litet antal metoder (väl kända härskartekniker) varje gång?

 

Johan Ingerö tycks ha fått sådan panik när han hörde ordet genus att han genast ansåg sig tvungen att publicera en artikel utan en grundläggande research, utan fler perspektiv än ett och utan någon som helst tankeförmåga bakom.

 

Det roliga (eller sorgliga, beror på hur man ser det) är att Johan Ingerö och tidningens ledning inte själva inser hur inskränkta och lättpåverkade de är av andra män.

 

Men det var mansrörelsen som skulle analyseras och inte media (trots att media och mansrörelsen knappast kan skiljas åt, då de verkar tillsammans och har samma syfte och mål).

 

Mansrörelsen med Pär Ström i spetsen uppmanar till kampanjer. Så här skriver Pär Ström ”På flera bloggläsares begäran kommer här ett antal lappar om bloggen GenusNytt som du kan skriva ut och sätta upp på anslagstavlor. Syftet är att sprida information om det skruvade samhällsklimatet på genusområdet, och därigenom förändra opinionen!”

 

Vad ett ”skruvat samhällsklimatet på genusområdet” är, det kan också diskuteras. Men som vanligt tror jag tyvärr att vi skulle hamna i slutsatsen att det är antifeministerna egna ”skruvade” värld dvs deras verklighetsfrämmande uppfattning om omvärlden som avses.

 

Pär skriver vidare ”En lapp har kommit in från Matte Matik (den översta).”
Jag kommer inte analysera NIVÅN på Pär och hans antifeministiska gäng, det får var och en av läsarna göra själva.

 

Pär skriver vidare: ”Resten har jag gjort själv.”
Duuuuktigt Pär (ja, män vill alltid bli bekräftade när de gjort något som de anser är bra och stort, ja Pär har ju lagt ner en avsevärd tid på sina lappar, så det är inte mer än rätt att han får lite cred för det).

 

Sedan fortsätter Pär ”Jacks mejl med förslag har tyvärr kommit bort.”
Oj, så sorgligt, är det någon som kan hjälpa stackars Pär?

 

Sedan uppmanar Pär ”Gör gärna en kampanj. Så här: Sätt upp en lapp. Den kanske blir nedriven. Nästa dag sätter du upp en lapp med en alternativ formulering. Och så vidare. Kan bli rätt kul…”
Ja, de är både uppfinningsrika antifeministerna och roliga. Eller inte…

 

Men vilka kampanjer driver då Mansrörelsen? Ja, en har jag påtalat förut nämligen ”Kvotera kvinnor till sophämtare”. Den behöver inte analyseras vidare eftersom Monica Antonsson skrivit ett så informativt inlägg om den kampanjen på sin blogg. Tack Monica Antonsson!

 

Övriga kampanjer som mansrörelsen driver är bl a:

 

”Män är förtryckta!”
Man kan undra när män blev förtryckta, eftersom det historiskt kan visas att kvinnor varit förtryckta. Vilket årtal pratar vi om, Pär Ström och andra antifeminister? Jag vill veta exakt årtal samt datum för när samhället blev mansförtryckande istället för kvinnoförtryckande. När övergick samhället till att kvinnor blev de som förtryckte männen? När fick kvinnor mer makt, status och inflytande än män och kunde förtrycka män?

 

”Feminism är anti-jämställdhet!”
Varför definierar antifeministerna vad feminism är? Är det inte feministerna själva och andra än antifeminister som ska göra detta? Sedan undrar ju jag med flera om inte anti-feministerna projicerar när de uttrycker detta? Är det inte antifeministerna som arbetar MOT jämställdhet och MOT kvinnor?

 

”Svensk lag diskriminerar män! Män är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning!"
Vilken lag avses Pär Ström? Män har uteslutit kvinnor från att utforma lagstiftningen som istället bygger på en manlig norm och vår grundlag samt övrig lagstiftning är fortfarande inte könsneutral utan innehåller ordet han.

 

”Kvotering av kvinnor är mans-diskriminering! Finn dig inte i att bli bortsorterad på grund av ditt kön!"
Att män innehar 75 % av maktpositionerna i Sverige innebär inte att män innehar 75 % av den samlade kunskapen och kompetensen. Män har tillfrågats och utsetts till maktpositioner av andra män. Positionerna har inte tillsatts i öppen konkurrens. Män har kvoterats till sina positioner pga sitt kön inte pga sin kunskap och kompetens.

 

”Stoppa manshatet!”
Att kvinnor och andra underordnade grupper påtalar att män t ex har mer makt, status och inflytande än kvinnor är inte att hata män. Det innebär istället att kvinnor synliggör kvinnors ojämlika villkor, möjlighet och reella rättigheter. Mansrörelsen använder genast sin privilegierade position och uttrycker och positionerar makt genom att så fort en kvinna uttrycker att kvinnor har mindre möjligheter och sämre villkor än män så ska istället uttalandet vändas MOT kvinnan. Sedan undrar jag om inte mansrörelsen projicerar då de anser att det finns ett utbrett manshat?

 

”Stoppa kvinnors våld mot män!” ”Visste du till exempel att kvinnors våld mot män är av samma storleksordning som mäns våld mot kvinnor.”
Statistik och kunskap visar att män utövar det mesta våldet mot såväl kvinnor som män. Forskning visar att det våld som kvinnor utövar mot män är ett annat våld än det som män utövar mot kvinnor. Borde inte mansrörelsen istället på allvar arbeta med varför män utövar våld mot kvinnor och män?

 

Hur kommer det sig att våldsamma män (personer som anmälts, åtalats och/eller dömts för våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn) är de som hänvisar till papparättsrörelsens PAS-agenda dvs en icke-vetenskaplig teori i rättsprocesserna och till mansrörelsens i övrigt samt är de som hamrar på tangentborden på mansrörelsens webbsidor och sprider sitt kvinnoförakt och kvinnohat?

 

Hur kommer det sig att inte heterosexuella personer driver liknande kampanjer som mansrörelsen?

 

Varför driver inte heterosexuella kampanjer som:
”Heterosexuella är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot heterosexuella”, ”Svensk lag diskriminerar heterosexuella. Heterosexuella är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa homosexuellas våld mot heterosexuella” och ”Kvotera homosexuella till sophämtare”. Ja, varför gör inte heterosexuella det?

 

Hur kommer det sig att personer utan funktionshinder inte driver liknande kampanjer som mansrörelsen?

 

Varför driver inte personer utan funktionshinder kampanjer som:
”Personer utan funktionshinder är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot personer utan funktionshinder”, ”Svensk lag diskriminerar personer utan funktionshinder. Personer utan funktionshinder är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa personers med funktionshinder våld mot personer utan funktionshinder” och ”Kvotera personer med funktionshinder till sophämtare”. Ja, varför gör inte personer utan funktionshinder det?

 

Hur kommer det sig att personer med svensk bakgrund inte driver liknande kampanjer i sin helhet som mansrörelsen?
Varför driver inte personer med svensk bakgrund kampanjer som:
”Svenskar är förtryckta”, ”Stoppa hatet mot svenskar”. ”Svensk lag diskriminerar svenskar. Svenskar är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lagstiftning”, ”Stoppa personers med utländsk bakgrund våld mot svenskar” och ”Kvotera personer med utländsk bakgrund till sophämtare”.

 

När det gäller etnisk bakgrund så märker ni att vissa av dessa åsikter och kampanjer faktiskt drivs av rasister och främlingsfientliga personer (mestadels män), men inte i den yttersta (absurda löjliga) formen som mot kvinnor.

 

När det gäller rasism och främlingsfientlighet finns dock inte samma tolerans ifrån media som när det gäller kvinnoförakt och kvinnohat samt en lagstiftning som explicit hindrar hets mot folkgrupp.

 

Vi vet att personer med utländsk bakgrund diskrimineras i Sverige samt utsätts för hatbrott enbart på grund av sin etnicitet, så det är inte det jag inte vill visa fram.

 

Jag vill visa fram att det finns skillnader mellan mäns kampanjer mot kvinnor respektive mäns kampanjer mot personer med utländsk bakgrund. Likheterna mellan antifeminister och rasister är dock större än skillnaderna.

 

Vad en ”svensk” är kan diskuteras också samt hur det ändras över tid. Det som ansågs svenskt för hundra år sedan anses säkert inte som svenskt idag. Jag går inte in på den diskussionen nu.

 

Det som är intressant att visa fram är likheten mellan rasisters och främlingsfientliga personers sätt att ta sig rätten att definiera vad en svensk är är jämfört med antifeministernas sätt att ta sig rätten att definiera vad jämställdhet och feminism är.

 

Det är inte rasister och andra främlingsfientliga personer som ska definiera vad en svensk är lika lite som antifeminister ska definiera vad jämställdhet eller feminism är! Men likväl anser de sig själva ha denna rätt samt tar sig denna rättighet.

 

Det är ett allvarligt demokratiproblem när vissa odemokratiska grupperingar anser sig ha rätten att definiera demokratiska värden och grundläggande mänskliga rättigheter!

 

Hur ser det då ut med mansrörelsens framfart? Har de framgång med sina kampanjer? Får de utrymme i media? Har de framgång i rättsprocesser?

 

När det gäller mansrörelsens framgång i media, tycker jag att både Shed Light och Noboytoy återupprepade gånger visat fram mansrörelsens påverkan på och framgång i media, en framgång och påverkan som är problematisk ur såväl ett demokratiskt perspektiv som ett likabehandlingsperspektiv. Tack Shed Light och Noboytoy för era sakliga, kunniga och kompetenta inlägg!

 

När det gäller mansrörelsens framgång i rättsväsendet så påstår jag att den är väl belagt i domar samt att det finns kunskap om mansrörelsens agenda, så jag väljer att visa fram vissa sammanfattande fakta:

 

En man kan med framgång hävda det minst sannolika scenariot som argument för de dokumenterade skador som kvinnan har…

 

En man kan med framgång hävda att kvinnan provocerade fram våldet…

 

En man kan med framgång hävda att barnen påverkats av mamman att lämna falska uppgifter om våld och sexuella övergrepp trots att forskning visar att falska anmälningar och falska påståenden om våld och sexuella övergrepp är mycket ovanliga… Kvinnor och barn tenderar istället att underrapportera samt förminska våldet och de sexuella övergreppen.

 

En våldsam man kan med framgång med hjälp av rättsväsendet tvinga kvinnor och barn att umgås med förövaren/honom...

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång komma med de mest osannolika påståenden samt förklaringar till våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn…

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång erkänna att våldet mot barnen skett i uppfostringssyfte, trots att våld i uppfostringssyfte är totalförbjudet i svensk lag sedan slutet på 1970-talet…

 

Män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång komma med de mest uppenbara lögnaktiga uppgifter som enkelt kan kontrolleras av domaren… När kvinnor sedan påpekar (de lättkontrollerade) lögnerna blir våra domare (män) arga på kvinnorna som bevisat männens lögner. Det är uppenbart att kvinnor inte är tillåtna att åberopa skriftlig bevisning för männens lögner eller deras ovilja att samarbeta. Sådan skriftlig bevisning väljer domare (män) att bortse ifrån helt.

 

Våldsamma män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång t ex tillerkännas ensam vårdnad utan motivering av domen trots att mannen (den f.d direktören) t o m är berusad under förhandlingen eller se till att ställa kvinnan utan skydd från samhällets sida genom att besöksförbudet upphävs t o m av en och samma domare som själv utövat våld mot sin hustru…

 

Hur kommer det sig att mansjourerna är så aktiva på internet och bl a kommenterar och ifrågasätter en blogg som Suspicio? Är Roslagens mansjour MOT att sexuella övergrepp på barn synliggörs?

 

Hur kommer det sig att mansjouren i Jämtland tog parti MOT ungdomar som lämnat följande kommentar ”Dags att komma fram med sanningen snart?? Barnen var inte kidnappade utan SKYDDADES undan sin fars grova fridskränkning mot dem, deras mor och djur!” på en Facebook-grupp som en brottsmisstänkt man med hjälp av Saknade Barns Nätverk bildat då han var misstänkt för våld mot barnen.

 

Mansjouren i Jämtland skrev då följande kommentar riktad till ungdomar ”mobbning via internet? tråkigt tråkigt, nu ni alla domare och jury va? någon som stöder den handling av barn kidnappning är lika skyldig som alla andra inblandade parter”.

 

Med facit i hand kan vi konstatera att mansjouren tog parti MOT flera ungdomar utifrån en våldsam mans uppgifter som motsades av tre våldsutsatta barns samstämmiga uppgifter.

 

Hur kommer det sig att EN våldsam mans uppgifter bedöms som mer trovärdig av mansjouren i Jämtland än tre samstämmiga barns uppgifter om våld samt flera samstämmiga ungdomars uppgifter?

 

Är det alltså detta som mansjourerna ägnar sin tid åt och som de vill ha statliga och kommunala medel för? Mansjouren i Uppsala skriker högt om mer finansiering. Informationen på mansjourens i Uppsala hemsida är ett bevis för hur mansjouren har ett mansperspektiv och inte kunskap om den kunskap och forskning som finns om t ex vårdnadstvister. Mansjouren i Uppsala MÖRKAR att vårdnadstvister huvudsakligen beror på pappans våld mot barnen eller mamman eller en missbruksproblematik.

 

Fundera över varför mansrörelsen driver de kampanjer som de gör och framförallt varför de har haft framgång i media och i rättsväsendet trots sina åsikter och agendor!

 

Fundera över varför det är MÄN som beter sig på detta sätt samt sprider sitt kvinnoförakt och kvinnohat. Fundera på varför män är kraftigt överrepresenterade som våldsutövare. Är det inte här som mansrörelserna borde arbeta och lägga sin energi och tid?

 

Visste du förresten Pär Ström, att det är många fler män än kvinnor som gått på mansrörelsens antifeministiska agenda?

 

Hur kommer det sig att fler män än kvinnor trott på mansrörelsens ””fakta””? Vad säger det om män? Hur kommer det sig att fler manliga domare gått på männens argument och ””fakta”” än kvinnliga domare?

 

Jag vet ingen feminist eller genusvetare (vare sig kvinna eller man) som trott på mansrörelsens ””fakta””. Vad säger det om feminister och genusvetare?

 

Har feminister och genusvetare förmåga till ett mer kritiskt tänkande än de som utgår ifrån och vars värderingar styrs av ett (manligt) perspektiv och en (manlig) norm och som inte är beredd eller har förmåga att analysera utifrån mer än denna (manliga) aspekt?

Av shedlight - 24 november 2011 13:58

I en tingsrättsdom döms den 42 -åriga kranföraren tillika pedofilen, till skyddstillsyn.

http://www.dn.se/sthlm/skyddstillsyn-for-sexbrott-mot-ungaUr artikeln:


Södertörns tingsrätt friar mannen från de allvarligaste åtalspunkterna grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och misshandel.

Han döms nu bara för köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

 

Tingsrätten anser i princip att 42-åringen borde dömts till fängelse, men eftersom han suttit häktad i sju månader har han redan suttit av mer än den tid han skulle ha dömts till vilken är fyra till sex månader.

Domstolen har också tagit hänsyn till hans personliga förhållanden.

 

Detta var ett tillslag som var mycket uppmärksammat tidigare  i år. Polisen höll presskonferens och talade om hur omfattande målet var och hur förslagen mannen varit  i sina kontakter med barnen.

Ett stort antal flickor misstänktes ha blivit offer för denna man med utgångspunkt från hans

aktiviteter  på nätet.

Mannen har alltså med berått mod lockat så små flickor som 7 åringar.

Han har haft sexuellt umgänge med barn som han träffat via nätet.


Nu döms han till skyddstillsyn.


Återigen ett exempel på en dom där svenska domstolar uppenbarligen väljer att förringa

mannens eget ansvar.

Då lägger domstolen även indirekt skuld på barnen.


Mannen lockades och barnen fanns där helt enkelt.


Bara att genom att finnas har barn en skuld.

 

Mannens skuld och ansvar för sina handlingar ses ur ett  förminskande mansperspektiv.


Domstolen tar dessutom hänsyn till hans personliga förhållanden.

Det kan man göra när det gäller en gärningsman, särskilt om det är ett sexualbrott.


Personliga förhållanden, som att vara ett barn, gäller aldrig aldrig  för offer.


Ett tecken så gott som något att våra domstolar inte är könsneutrala om nu någon trodde det.

De är dessutom inte åldersneutrala, de har inget barnperspektiv.


Var finns nu upprördheten i media?

Tror vi att den kommer?

När pedofilsajter hänger ut pedofiler finns däremot stor upprördhet ifrån media.

Diskrepansen mellan utebliven reaktion på den här typen av domar, grooming, övergrepp och barnporrinnehav och  den starka reaktionen när  pedofiler hängs ut som skydd för allmänheten är skrikande, illande och skärande stor.


Samtidigt som den mediala upprördheten däremot  är stor när en vuxen man dömdes  för barnporrbrott för innehav av bla tecknade barnvåldtäkter,  så väljer man att helt bortse från att barn beläggs med skuld i den här domen.


Domen är också en signal att grooming av ett stort antal barn, våldtäkt  mot barn, inte är så farligt ändå.

Barnen ville väl själva.


Till pedofiler:

Hamnar du i svensk domstol kan du alltid framställa dig som tillräckligt ynklig och bedyra att

du verkligen vill bli botad.

Enligt den här TR-domen, så behöver du som pedofil bara genomgå ett program, spela med och göra det tillräckligt bra , sedan ut och grooma på  nytt och på nytt och på nytt....


Signalerna från svenskt rättsväsende är tydligt;

barnens skyddsbehov och samhällets uppgift att skydda barn, kommer i andra rummet.

Gärningsmannens väl och ve är viktigast.


Av shedlight - 9 november 2011 14:51

En 14 årig flicka har utsatts för ofattbara  övergrepp.

Se filmen här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13906984.ab


http://www.dn.se/nyheter/sverige/14-aring-holls-som-sexslav-i-goteborg

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.770346-flicka-holls-insparrad-i-ett-ar

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flicka-holls-insparrad-i-ett-ar_6622076.svd

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.770691-flicka-holls-fangen-och-valdtogsFlickan kommer från ett sammanhang med en stark patriarkal samhällsstruktur.


Hon såldes första gången som 11-åring och beskriver hur hon hölls fast av flera män som våldtog henne.

Övergreppen har sedan fortsatt, både i hemlandet och i Sverige. Med samma våld från män som anser sig ha rätten till henne.


Då återstår frågan:  vilka utsätter en flicka för detta?

Vem?

Vilka?

Vilka föreställningar, vilka tankar finns i huvudet på dessa män?


Det  som är själva orsaken till att de här övergreppen sker.

De som driver fram de här brotten på nytt och på nytt - de osynliggörs igen.

De män som höll fast ett barn för att våldta henne och de som våldtog henne,

för att de helt enkelt  hade rätt till det, för att de betalat för det och hon fanns där.


Det finns en orsak till att man anser sig ha rätt till andras kroppar, barn eller vuxnas.


Det är en föreställning om att makt är rätt.

Att män har rätt att använda en kvinnas och eller en  flickas kropp för sitt behov.

Kvinna – flicka – spelar ingen roll, bara så ungt som möjligt.

Så värnlös som möjligt.

Sen blir flickan tonåring, sedan ung  kvinna och slutligen kvinna som har normaliserats  

till övergrepp och att flickor är inget värda.

Man köper, betalar och säljer dem , som vilken vara som helst.

Det blir en samhällsstruktur, övergripande  eller underliggande. Men alltid närvarande.


Det är inget exceptionellt för denna situationen utan det händer hela tiden i vår omvärld, ibland på nära håll.


Tystnaden om vad som leder till den här typen av övergrepp på alla människors rätt till värdighet , integritet och säkerhet är universell.


För en tid sedan såldes en 14-årig flicka till män i Malmö.

Alla friades utom en som fick – tre månaders fängelse. En mycket mild behandling.

Alla fick mild behandling.

Utom flickan.


Det blev ingen medial storm; inga ledare skrevs, inga kultursidor översvämmades med harm,

inga debattsidor som fylldes.

Just på grund utav normaliseringen att flickor ska vara tillgängliga.

De har inget värde.

Det är : Sånt som händer. Varför uppröras?

Det sker ju över hela världen. Har skett jämt. Vi är vana.


Och alla de arga männen i kommentering, som alltid brukar höras överallt annars?

De var mest tysta då, det var liksom inte deras ”sida".

Och det visste nog media då.


Däremot är det viktigt att få slå en 16-årig flicka, att få runka till tecknade våldtäkter av småflickor, att få hänga ut och håna våldtäktsoffer, att få tillgång till "tjejers" kroppar utan att dessa ska få skadestånd, att män ska tolka vad som är en våldtäkt, att få håna kvinnomisshandel, att få skydda sig mot övergrepp när barn köps med att det var ju "frivilligt", att få ha sin  "yttrandefrihet" ifred.


Då hörs dom och även media allt som oftast, för då är det "rätt" sida.


Så.

Oavsett vilken flicka som drabbas, vilka hemska historier vi läser om,

så är det  tyst om de strukturer  som driver fram övergreppen.

Varför de sker .

Gärningsmännens syn på sin rätt  och de värderingar de har,  får inte nämnas.

För då kanske "alla" män blir förorättade?

Som till exempel de som hörs  på nätet , för de styr mer än man tror.

Rubriker, vinklingar, vad som får nämnas, eller vad som inte får nämnas eller problematiseras.


Och vi i Sverige är därmed en del av ett globalt accepterande av att dessa brott händer på nytt ...

..och på nytt.

Grundorsaken kommer vi aldrig åt.


.

Tillägg 10.11

I inlägget tas utgångspunkt från flickan som kallas Sandra i filmen från  AB.

Det länkas även till det andra fallet med den 14-åriga flickan som befriades i  Göteborg.

Fallen är olika men ändå snarlika:

strukturerna är densamma, att flickor är varor och inte människor.Av shedlight - 4 november 2011 11:15

En mörkermoderat, som kallar sig intresserad av moral, skriver en i det närmaste hysterisk artikel där han blandar friskt för ett enda syfte.

Förminska övergrepp.

Han blandar in tecknade våldtäkter av små flickor, kriminalvården, p-piller m m .


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/snart-har-vi-alla-fatt-pedofilernas-blick_6608730.svd


Orden som används:

puritanism

sexualskräck

moralpanik


Han verkar väldigt intresserad av barns sexualliv. Särskilt  flickors.


Han känner uppenbarligen PANIK över någon sorts samhälle som tar övergrepp

på barn och framför  allt flickor på allvar.

Det är kanske ett hot för honom.


Moderater vill  INTE införa barnkonventionen i svensk lag.

Det kanske trots  allt finns en orsak till det, vilket möjligen kan framkomma med all

önskvärd tydlighet  av denna mörkermoderata syn på barns sexualitet.Varför inte titta på lite forskning?

Istället för att känna denna panik som "debattören" tydligen gör?Tex boken av Rädda Barnen


"Varför berättar dom inte"


Som visar hur svårt barn har att berätta om faktiska övergrepp, som finns på film - filmade av förövaren.

Och där förövaren skyller på..., just det , på de barn  han har  förgripit sig på. Det var deras fel.


Eller varför inte läsa  rapporten


Polisanmälda våldtäkter mot barn

En uppdaterad kunskapsbild

Rapport 2011:6

från BRÅ.


Några utdrag  från rapporten.


När det gäller brotten mot barn i åldrarna 0–11 år är den misstänkte

i drygt 70 procent av fallen en person inom släkten, oftast

inom den närmaste familjen. s15


det bara är en bråkdel av sexuella övergrepp som

kommer till myndigheternas kännedom.  s 19Forskning visar att barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp

när det gäller djupt integritetskränkande brottstyper som sexualbrott. s21


Som det kommer att framgå utgör pojkar och män en närmast total majoritet av förövarna även

i detta datamaterial, och flickor utgör en klar majoritet av offren. s57


Pappor, styvpappor och bröder står för närmare tre fjärdedelar av anmälningarna

inom varje åldersgrupp s 61I förhören beskrivs en rad olika sätt som förövarna har använt för

att manipulera barnen, dels för att normalisera övergreppen, dels

för att få barnen att hålla tyst om dem.

Ett exempel på en formav normalisering som de minsta barnen

berättar om är att förövaren har kallat de sexuella övergreppen

för ”lekar” av olika slag.


Vidare berättar en del barn att övergreppen framför allt har skett

vid en viss typ av situation som ofta är kopplad till fysisk intimitet,

exempelvis bad eller nattning. Även detta kan tolkas som ett sätt

för förövaren att normalisera de sexuella övergreppen då de successivt

förs in som en del av en vardaglig situation s 62


Forskare menar vidare att ett sexuellt övergreppsbeteende

kan förknippas med bland annat en

-bristande empatiförmåga,

-problem med sexuell upphetsning,

-attityder som är toleranta mot sexuella övergrepp, så kallade kognitiva

förvrängningar som underlättar för förövare att bagatellisera sina övergrepp,

-dålig social kompetens och

-en överdriven sexuell upptagenhet s 76


Det stora problemet är alltså de övergrepp som inte kommer fram.

Inte förrän barnen är vuxna i vissa fall, om de ens då berättar. Eller om de lever i traumatisk tystnad.


Precis som vanvårdsutredningen visade, så är övergrepp mot barn ett förtiget  samhällsproblem.

Nu börjar vi prata om det, med då finns det mörkermän som vill ha tillbaka den mörka tiden

då  tystnaden rådde.

I  mörkret som rådde ända till för tre -fyra decennier sedan.


Då moralen var den rätta -  tystnadens moral.

Då förövare av olika slag slapp  känna panik.


.

Mer om mörkermoderata samhällsynen:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/01/31/4498869-kvinnor-och-barn-ska-veta-sin-plats/


Länk till BRÅ:s rapport

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=2011_06_Polisanm_lda_v_ldt_kter_mot_barn.pdf&url=/dynamaster/file_archive/110610/a03d1c7308bb776f2fc21963c3cdedfd/2011%255f06%255fPolisanm%255flda%255fv%255fldt%255fkter%255fmot%255fbarn.pdf


Av shedlight - 1 november 2011 09:45

Nu har HD gjort det igen, enligt en debattartikeln av straffrättsprofessorerna Leijonhufvud och Wennberg.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.764193-berusade-kan-slippa-straff


Den här gången har några Justitieråd bestämt att fylla är en förmildrande omständighet vid brott,

som mord, misshandel, våldtäkt, rån, osv.


Vi har en tredje statsmakt för att de ska granska regering och riksdag.

Men de ska även granska rättsväsendet som polis, åklagare, kriminalvård, domstol.


Polisen granskas, både enskilda och som helhet, med ganska jämna mellanrum.

Särskilt när något våldsamt  ingripande gjorts som tyder på oegentligheter eller som när en polis i radioprogrammet Kaliber uttalar att han inte vill utreda ett eventuellt mord för att han är feg.

Då ska det granskas.


Åklagare löper gatlopp ibland, både  på nätet och i media.

De som däremot drar ett tungt lass och kämpar i motvind, mothalsstarriga poliser och domare, uppmärksammas tyvärr alldeles för sällan.


Kriminalvården granskas  ofta också hårt, mycket hårt, vilket inte minst senaste tidens händelser återigen visat.Men domstolarna - dom lämnas nästan alltid ifred.


Där får domarna begå vilka brott som helst och sitta kvar.

En domare som misshandlat sin fru, får sitta kvar och döma i kvinnofridsmål även i framtiden.

Att det skulle vara jäv, att domaren är en fara för rättsäkerheten är det i stort sett tyst om.


Sexköpande domare får döma vidare i fall som berör likande mål.
Det är tyst om detta.


Nämndemäns olämplighet är det också tyst om.


Och som kronan på verket.  HD.

HD granskas aldrig.   

Det är Sveriges högsta dömande makt.

De ses som ett orakel, inte från  Delfi, utan från Riddarholmen.

Med oinskränkt makt.


Mer än statministern, kungens , eller Kamprads.

Ändå sitter de rätt säkert också.

Men säkrast sitter de som har rätt att döma så vi alla  medborgare  drabbas mest:  Högsta domstolen.


Som verkar sitta  för sin egen skull, i sin egen värld.

Och definitivt inte för brottsoffren.


I December -10, kom förra kallduschen,

Då bestämde de att barn som utsätts för sexuella övergrepp skulle dömas hårdare än andra barn och att just deras ord inte skulle betyda något.

Den domen har fått effekter.

Bra för landets alla förövare.

Men katastrofalt för utsatta barn, som om de inte hade det tillräckligt svårt innan.

Ingen i tredje statsmakten granskar följderna.Tre år innan kom två friande våldtäktsdomar , som inte inte heller granskades  av denne tredje statsmakt.

Man bara godtog allt.

Vad skrevs i  domen?

Trots att polis  och utredare sa att man inte kunde varit mer nogranna,  friades två gärningsmän, den ena som använt knivhot och den andra använt förtryck under lång tid.

Även detta har fått effekt, trots att ett Jr gick ut och bedyrade att man inte skulle se det så.

Men det ver vi ju, ingen  frågasätter oraklet från Riddarholmen.


Nu kommer en mildrande syn på rusets effekt.

Som om man är tvungen ett dricka alkohol, som om berusning är en mänsklig rättighet utan att behöva dras med följder.

Det brottsoffer som som råkar illa ut, får helt enkelt skylla sig själva.

Otur.Sorry

På något annat sätt går inte att tyda domen.


Ett antal människor har utfrån sina värderingar bestämt detta  och de anser sig vara orakler eftersom de behandlas därefter.

Utan att behöva löpa gatlopp som kriminalvården får vid rymningar  eller som polisen får vid ett felaktigt gripande. Med all rätt.


Men Justitieråden kan bara gå och spela  lite pingis,  gå och ta en whisky och rycka på axlarna.

Högsta domstolen har skyddat sexköpare, förordat månggifte med kvinnor, anser att barn , till skillnad från vuxna, ljuger för att få skadestånd.

Men inget stör i Riddarhustorget 8.

Inga horder av journalister hänger där, inga uppriggade kameror på bilar, inga frågor ställs i mun på varandra.

Inget som stör.

För varför ska dom granskas?

Mer  än att det fattar beslut som påverkar alla svenska medborgare.


Inte ens om varför just de som sitter i HD, sitter där?

Hur hamnade de där?

Vilka specialområden har de ,  och vad fattar dom beslut om?

Dom är inte födda till Justitieråd. Dom blir det av något skäl.


Vi måste få en ny ordning.  

Sätt in domare med specialutbildning inom de områden de ska döma om

som även väger in följderna utav en dom.


Det duger inte med specialkunskap i

immaterialrätt

företagskunskap

förmögenhetsrätt

transporträtt

sjörätt

m m


eller

att man är ordförande i pressstödsnämnden

att man är ordförande i pressens opinionsnämnd

att man är ordförande i granskningsnämnden


Man kan ju börja undra varför det är så tyst i pressen.


Så länge HD lever i sin uppenbarligen ogranskande värld så kan de fatta vilka beslut som helst. 

Hämtade ur  den växande klyfta som finns mellan de beslut de hittar på och den verklighet som finns därute.

Inget händer.

Tur är väl det för dom, från deras  upphöjda sits och deras ersättningar.


Men inte för de brottsoffer  som som nu blir rånade, våldtagna, misshandlade, eller mördade av berusade gärningsmän.

Kopplat till det faktum att svenska folket dricker och drogar mer och mer.Avskaffa HD - de har överlevt sig själva.

De är inget orakel - de är en relik.


Av shedlight - 18 oktober 2011 12:03

Idag kom domen mot den man och de 23 kvinnor som har medverkat i spridande och tittande på barnporr.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/dom-i-uppmarksammad-barnporrharva

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fangelse-for-man-bakom-barnporrharva_6560167.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.751325-barnporrharva-gav-fangelse


Händelsen har givits mycket medial uppmärksamhet.

Det har benämts en  kvinnlig pedofilhärva och olika experter har  intervjuats.

Dessa kvinnor var korkade, lättledda, brottsliga och handlade vidrigt när de inte direkt polisanmälde så fort de såg en övergreppsbild.

Men.

Detta är ingen härva.


Det är en rak linje med personer relativt lätta att spåra via en dejtingsajt.

Dessa kvinnor hade ingen aning om hur man döljer sitt agerande, vilka man kan söka beskydd hos, hur man får tips av pedofila kretsar och de hade inga kontakter i samhället i övrigt som beskyddade dem.

De gick att plocka en efter en via dejtingkontakterna och enligt pressen förfasar sig enskilda poliser över att detta var det ”värsta” de sett.


Huvudmannen  kom polisen i Dalarna på genom ett tips om en ”annan brottslighet”, polisen fann dock inget tecken på denna brottslighet men tog med sig datorn , enligt media,  och så rullades historien upp.

Vad var det för brottslighet som han anklagades för - vad låg bakom?

Allt kan säkert vara rimligt och förståeligt, men ingen förklaring har getts i media till varur det ursprungliga intresset från Dala-polisen uppstod.


Inte heller verkar någon intresserad sig för de kontakter mannen har haft med andra, var han har fått sina bilder ifrån som han spridit till kvinnorna.

Ingen, förutom dejtingssajtens kontakter, har följts upp;

ingenstans i media står det att polisen i Dalarna undersöker mannens kontakter med andra spridare.


Allt fokus har hamnat på  dejtlinjen  - och på kvinnor som inte vet hur pedofiler beter sig.


Allt medan de stora nätverken, pedofilringarna hamnar utanför fokus – igen.

De svårutredda brotten med 100 000-tals och miljontals bilder och filmade övergrepp som köps och säljs, där barn är varor.


Varför släpper man en läkare som har 250 000 barnporrbilder i sin dator för att preskriptionstiden plötsligt råkade gå ut? Utan att någonsin få veta vilka han utbytte bilder med.


Varför skriver ingen om den stora pedofila aktiviteten på ”avsomnade” sajter?

Där grupper av vana pedofiler möts och byter bilder mer eller mindre öppet.

Läs mer här om det fenomenet

http://suspicio.wordpress.com/2011/09/18/kandissajtens-gastbok-kapad-av-pedofiler/


Ur inlägget:


”Pedofiler lånar eller kapar avsomnade bloggar och gästböcker för sin handel. I det här fallet handlar det om aktiv sajt med en ”avstängd” gästbok”


”Den här barnporrhandeln som pågår helt öppet visar också att det inte finns någon skiljelinje mellan tecknad/animerad barnporr och riktiga barnporrbilder”


”…pågående handel och sexuell exploatering av små! Pedofila konversationer om var man kan hitta och köpa bilder/filmer på våldtagna barn. Säljare som erbjuder sådana!” 


Nya inlägg hela tiden just bara på denna enda kapade sajt.

Ingen granskning sker i media, trots att det sker helt öppet för vem som helst att ta del utav.


Och utomlands slår polis till mot stora barnporr/pedofilringar men här hamnar allt fokus på en dejtingsajt.


I Sverige hinner inte polisen utreda barnporrbrott. Det är ett enormt resurskrävande arbete och resurserna räcker inte.


”En anledning att polisen inte hinner med är att brotten har blivit allt mer omfattande. Under senare år har beslagsvolymerna ökat. I stället för 10 000 eller 100 000 bilder och filmer kan det röra sig om en eller två miljoner bilder och filmer. Filmer som tidigare var på 20 till 30 sekunder är ofta två timmar långa.”


”Vi önskar att det här skulle vara prioriterade brott i och med att det är barnfrågor”


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnporrbrott-riskerar-preskription_1424447.svd


Och i ett annat fall som lades ner som omfattade:


”inte mindre än 151 672 barnpornografiska bilder och 2 043 barnpornografiska filmsekvenser. 2 175 bilder och 188 filmsekvenser visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling”


Gärningsmannen slipper undan med endast lite dagsböter pga bristande resurser.

Ingen fängelsedom där inte.

http://www.nsk.se/article/20110311/NYHETER/703109808/1057/ESLOV/-/inget-fangelse-for-barnporrbrott


”Det är ett stort problem, polisen hinner inte med. I nästan varje lite större ärende som berör barnpornografi drar det ut på tiden”


Vilket nätverk verkade denna person i?

Knappast en dejtingsajt.


Komplexiteten i de brotten bara ökar. De brott där de pedofila nätverken konsumerar sina otroliga mänger övergrepp och kommentarer bilder, tipsar varandra om nyheter och hetsar varandra till att producera mer och mer. Och hjälper varandra att dölja sin verksamhet.


Svensk polis söker nya metoder för dessa raffinerade brott.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pedofilutredning_6416744.svd


”Aldrig har det varit så lätt för pedofiler att hitta sina offer.

Utredningsarbetet är svårt.”


Men inte i Dala-fallet och i media. Där är bilden klar.

Allt medan barnporr-ringarna lämnas ifred.


Men utomlands där slår polis till mot stora nationella och internationella nätverk.

Det blir ibland en liten notis i svensk media. Om ens det.

Hur ska vi då kunna jämföra resurser, mellan datingsajter och de nätverkande pedofilerna? De som vet hur man gör: barnporr-ringarna.

Som här tex:

Barnporrliga sprängd i New York, 25 personer gripna

http://www.dn.se/nyheter/varlden/barnporrliga-sprangd-i-new-york


Eller här där en europeisk pedofilring sprängdes, och 52 personer greps , varav två svenskar.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stor-pedofilring-sprangd

Där ingrep svensk polis, när andra länders polis gör jobbet.

Själva ges de inte resurser.

Tur är väl det för pedofilerna.


EUROPOL, den europeiska polisbyrån, gör här  tillsammans med nationell polis ett tillslag där 174 misstänkta greps!

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/542069-global-pedofilliga-sprangd


Eller i Spanien. Där i ett enda stort tillslag med 300 specialutbildade poliser, och 50 domstolar medverkade i åtalet.

Efter ett års spaning greps 66 personer i en nationell insats, med 48 millioner foton och filmer.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/spanish-police-arrest-66-people-in-child-pornography-sweep-457414.html


DET är en härva, en barnporrhärva, som visar att det landet tar denna brottslighet på allvar.

Men det är ju Spanien, ett stort land...


…men i Grekland med i stort sett samma folkmängd som i Sverige, sin korrupta polis.

http://dalje.com/en-world/greek-police-break-child-porn-ring-arrest-abbot/228440


DÄR slår polis till och griper ett 20-tal pedofiler vid ett och samma tillfälle.

Och beslagtar allt deras material med övergrepp på barn, det yngsta var bara 4 månader.

Bland de gripna finns: en präst, två läkare och en arméofficer.


När händer det i Sverige?


För att det inte ”finns”?

Knappast.


Men här läggs istället locket på, resurserna stryps allt medan pressen excellerar i, tja,  en dejtingsajt.


Vem granskar svenska barnporr-ringar?

Ingen.

Dom får fortsätta verka t o m öppet.

Vad sker då inte i det fördolda?


Men ett är lätt att inse: de är överlyckliga över allt fokus på det som media rubricerar som den kvinnliga pedofilhärvan.


I en debattartikel om det svenska barnlandet, om svenskt ointresse för dessa brott och att Sverige utdömer oerhört milda straff ,oftast böter,  om det ens blir något, om det inte hinner bli preskriberat eller läggas ner. Det är skillnad mot utomlands med de riktiga barnporrhärvornas skyldiga som kan få över 20 år i fängelse.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-lyssna-pa-fns-kritik_6556875.svd


Följt utav de vanliga förminskande, förnekande och känslokalla kommentarerna som alltid följer på brott mot utsatta särskilt barn. De som inte alls upprörs över övergrepp ens på små barn, som tycker att dessa debattörer inklusive Ecpat, sprider  propaganda. De som argsint hävdar att allt är ”morallagar”, ”övervakning”, ”censur”, och att ”byxmyndiga” barn drabbas och  - förresten -  vems byxor menar dom då?


Så barnlandet Sverige,  det som vi gärna vill tro att vi är,

det får vi nog omvärdera om vi tittar på vår omvärld.


För det är för pedofiler, som Sverige är ett barnland.Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se