Inlägg publicerade under kategorin Våldtäkt

Av shedlight - 23 augusti 2011 18:20

DSK-åtalet läggs ner:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/strauss-kahn-aklagare-byts-inte-ut

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.705592-atalet-mot-strauss-kahn-laggs-ner

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4661125


I vilken värld skulle DSK, mannen,  åtalats och ställts inför rätta och fått svara för sina lögner. Inte i denna världen i alla fall.

Nu är det plötsligt kvinnan som är anklagad för sitt beteende.

 

I en annan världsordning skulle andra frågor ha ställts.

Så frågorna får ställas här istället.

 

Varför ljög då DSK?  Och varför ”glöms” det så lätt nu?

Han ljög om att det  förekommit sexuellt umgänge på hotellrummet. Han blev sedan överbevisad vid teknisk  bevisning – hans egen sperma.

Han ljög om middagen med sin dotter.

 

Dessutom,  apropå trovärdighet, i en annan  världsordning skulle följande haft betydelse.

Han har tidigare betett sig  illa mot kvinnor vilket har framkommit i olika vittnesberättelser i hans hemland. Även kvinnlig kabinpersonal på Air France undvek att befinna sig i hans närhet.

Han har också enligt en tidigare prostituerad beställt kvinnor till rummet som varor, kvinnor med olika utseende som tillfredställt hans tillfälliga preferenser av tillgång till kvinnlig kropp

Vad säger det om kvinnosynen?

Ett sexuellt övergrepp  är en handling som kommer ur brist på empati och respekt för kvinnans önskemål.


Mannens kvinnosyn ifrågasätts aldrig, i denna världen.

Alltså inte i Sverige heller.

Tänk att vi inte har kommit längre än att man kan få läsa i domar att gärningsmannens dåliga kvinnosyn vänds mot brottsoffren.  Ve det brottsoffer som nämner kvinnosyn alltså!  Så kan man  få till det i de kvinnokonservativa  politiska domstolarna i Sverige.


Men, vilka historiska värderingar hade de inblandade med sig till rummet i New York?

I Frankrike skrevs vid revolutionen kvinnans underlägsenhet in i lagtexterna.

I det land som anses vara mänskliga rättigheternas vagga tog det mer än tvåhundra år att förbättra och revidera lagen.

Det dröjde ända

till 1944 innan kvinnorna fick sina medborgerliga rättigheter, till de fick rösträtt.

till 1967 innan de kunde få ett avlönat arbete utan sin mans medgivande,

till 2004 för att inte barn skulle automatiskt bära mannens efternamn

till 2005 för att den sista rättsliga skillnaden mellan könen skulle försvinna.’


Det krävdes 156 år för att en kvinna skulle bli medlem av den franska regeringen, som ändå grundades 1789 på de revolutionära slagorden ”Frihet, jämlikhet och broderskap”


Ungefär en kvinna dör mellan varannan och var tredje dag av en mans våld.

Det sker 75 000 våldtäkter varje år.

Synen på våldtäkter som har kommit fram efter DSK-affären, har med all önskvärd tydlighet synliggjort en utbredd sexism i landet.

Så mörkertalet för icke anmälda våldtäkter är förmodligen mycket stort.


Våldtäkt dömdes länge slentrianmässigt i lägre rätt i Frankrike tills några feministiska advokater ingrep, så att brottet fördes upp i brottsmåldomstolarna.

 Att få stympning av småflickor att dömas som ett brott i Frankrike, med en stor andel invandrare från Afrika,  har varit en lång kamp från kvinnliga jurister och av kvinnoorganisationer. T o m läkare som fick hand om blödande småflickor tyckte att det har ju redan skett, varför bråka i efterhand. Vilket säger en del om synen på flickors rätt till kroppslig integritet.

Franska civillagen från 1804,  med dess könsdiskriminerande innehåll, exporterades till ett flertal kolonialländer utanför Europas gränser.

Bland annat till Algeriet som alltsedan oberoendet 1962 vägrar ge landets kvinnor deras grundläggande mänskliga rättigheter. Trots att det är inskrivet i lagen att jämlikhet råder för alla medborgare, lever de algeriska kvinnorna under en av de mest konservativa familje-lagstiftningarna i arabvärlden


I Frankrikes parlament finns endast 18 % kvinnorepresentation (2009)

Som jämförelse ligger motsvarade siffra i Förenade Arabemiraten  på 22.5%

Rwanda ligger i topp på 56.3%

Sverige låg tidigare på andra plats med 47 %, men efter SD:s inträde i riksdagen har som bekant kvinnorepresentationen sjunkit för första gången.


Till sist några ord om det land varifrån kvinnan kom ifrån.

I Guinea stipulerar lagstiftningen att mannen är familjens överhuvud, att mannen väljer var familjen ska bo och att endast han utövar makt som förälder.

Dessutom specificerar lagen att när mannen dör, blir dement eller absolut inte förmår utöva sin auktoritet ” skall farbrodern, modern eller varje annan släkting utöva denna rätt” över hustrun.


Med detta som bakgrund om förhållandena mellan makt, kön, ursprung, i det här fallet, är det är svårt att föreställa sig ett större avstånd mellan de två inblandade parterna.


En fattig kvinna uppväxt i ett land där mannens överhöghet är fastställd i lag.

 En rik man med hela det franska sexistiska samhället i sig, där kvinnor sent fått sina fullständiga rättigheter, ett land där våldtäkt är ett brott det hyssjas om, där uttryck som ”troussage de domestique” (det vill säga en husbondes tillgång till tjänsteflickans kropp) florerar.

Sällan har väl det åskådliggjorts så tydligt som här.

Det är skillnad på broderskap och allas lika värde.

ANNONS
Av shedlight - 21 augusti 2011 19:56


 

DSK förmodas släppas.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/strauss-kahn-atal-vantas-dras-in

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.703987-strauss-kahn-atal-tros-bli-nedlagt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1120&artikel=4661125


 

Ingen utom de inblandade vet vad som hände på  rummet i New York.

Men globalt finns precis samma mönster.

I Kongo, i Mexico, speciellt i Ciudad Juarez, i Guatemala, i Sydafrika, i Pakistan.

I alla länder även i USA och i Sverige.

 Straffriheten  för våldtäkt är ett globalt fenomen.

 Ändå anmäls bara en mindre del av alla begångna våldtäkter, vilket undersökningar  både i Sverige och i andra länder visar.


Och skulle mot all förmodan en  gärningsman kunna spåras, så vidtar denna process som även den  är global.


Som känns igen från Sverige.


 En process där våldtäktsmannens ansvar minskar och offret får skulden.


Det är en universell reaktion på våldtäkt. En världsbild där man försöker förklara våldtäkten som en konsekvens av kvinnans beteende, och inte av förövarens.

Kan man inte få beteendet i samband  med den aktuella händelsen,  så hittar man den i kvinnans förflutna.


 Här kommer raderna om bortförklarandet som vidarefordrats av  utländska nyhetsbyråer, som fortplantats  till TT och sedan vidare till svenska medier.

Oreflekterat sprids det. 

 Hann ni märka det? 

"Kvinnans trovärdighet i målet har skadats sedan det framkommit att hon i sin asylansökan ljugit om att hon utsatts för en gängvåldtäkt i hemlandet Guinea."


 

Har skadats  - som om det var en sanning.


Det är en myt.


Att den anses ha skadats är något annat,  som har med okunskap och fördomar att göra.

För vem som helst kan när som helst utsättas för en våldtäkt.

Men det är mycket större risk om det är fråga om en kvinna.


Som av en händelse sprids denna typ av myter i en värld där mannen har mest makt och begår den övervägande delen av alla övergrepp.


Eller har det kanske ett samband?


Mer om våldtäktsmyter och DSK-affären här:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/07/05/5756883-myterna-om-valdtakt-sprids-ogenerat-oppet/


 

 ANNONS
Av shedlight - 16 juli 2011 01:21

En kvinna har mördats .


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.675661-polisen-mordad-kvinna-kande-den-misstankte


Polisen utgår ifrån att det finns en relation mellan den misstänkte gärningsmannen och offret.

Kvinnan har troligen bragts om livet i sin lägenhet och kroppen har sedan transporterats iväg. I artikeln står följande


" Lägenheten bebos av en medelålders kvinna som nyligen mötte den nu anhållne 33-åringen i rätten. Han stod åtalad för att ha misshandlat och hotat kvinnan till livet men friades."


Den nu misstänkte gärningsmannen friades alltså från  misstankarna för misshandel innan mordet.

Med det fruktansvärda facit på vad som hänt nu, måste man dra lärdom.


Detta är vad det verkar nu ytterligare ett mord på en kvinna i en relation.

En siffra  fogas till statistiken.


Nyligen mördades ett barn i Umeå, barnets mor hade sökt hjälp från sin misshandlande make.

Nu ska man utreda vad som gått snett.


Även i detta fallet med den nu mördade kvinna måste samma ske.

Vad har gått snett?

Här fanns ju uppenbarligen varningstecken.


Man får backa tillbaka och ställa sig ett antal frågor:


Varför friades gärningsmannen tidigare? Fattas något i domstolens kunnande om relationsvåldets mekanismer?


Fanns det varningstecken på att den nu misstänkte kunde fortsätta misshandla kvinnan?

Hur uttryckte han sig om sin syn på den nu mördade kvinnan?


Frågan är: kunde man förhindrat mordet om man agerat annorlunda, hade haft mer kunskap och ställt de rätta frågorna?


Och oavsett om man nu tycker att man gjorde rätt i domslutet:

Kunde man hjälpt kvinna på något annat sätt?


Och den viktiga frågan:

Vad kan man lära sig om framtiden?


En haverikommission bör utreda om rättsväsendet  och samhället agerat rätt och kunnigt.

Kanske behövs det en kalibrering av de värderingar som styr utredningar om relationsvåld.

Kanske känner man inte igen tecknen eller inte vill se dem.


/Tillägg  16.7 1045, ev rör det sig om mor och son, frågan kvarstår dock  om samhället gjort vad de kunnat för att skydda kvinnan/Ytterligare en händelse rapporteras i media idag.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.675746--dricker-ol-och-valdtar-


En serievåldtäktsman har dömts till 6.5 års fängelse


Denne 53-åring har tidigare gjort sig skyldig till våldtäkt.

Han har dock ”bara ”dömts vid ett tillfälle.

Han fick då 4 års fängelse.

Han har senare ändå friats från just våldtäktsanklagelser.


Detta trots att just sexualbrott är ett brott som begås utifrån gärningsmannens syn på manligt och kvinnligt sexuellt värde.


Gemensamt är också attityden att man har föga förståelse för offrets situation och version – frånvaro av empati är påfallande. I många fall kan man se en kvinnoföraktande attityd  Ur övergepp 2009  Diesen

 


Han har också släppts från häkte tidigare och då kunnat begå  ytterligare övergrepp.

 Trots att man vet hans tidigare förhistoria.

Det andra övergreppet skulle alltså kunnat förhindras.


En utredning som det som har gått så snett i detta fallet behövs även här.

Har rättssamhället tillräcklig kunskap om gärningsmannabeteende i sexualbrott?


Det är fortfarande så att kvinnans/offrets prehistoria nagelfars och allt som kan tala till hennes nackdel tillmäts betydelse, medan precis det omvända gäller för gärningsmannen.

Om man överhuvudtaget uppmärksammar hans kvinnosyn.


Förhören med parterna är inte förutsättningslösa – istället präglas förhöret med målsäganden av ifrågasättande och förhöret med den misstänkte av godtagande. Ur Övergrepp 2009 Diesen


Visar inte detta fall med denne mans kvinnosyn som uttrycks i artikeln:


"- Jag dricker öl, våldtar flickor och runkar"att något fattas hos rättsväsendet i synen på sexualbrott och mentaliteten bakom?


Mot bakgrund av ett en man (en polis) nyligen friades bla  med argument att de båda målsägande kvinnorna anfört att han hade dålig kvinnosyn. Det användes mot kvinnorna istället för tvärtom!

Har det varit så här också?

Tillmättes  hans kvinnosyn betydelse när han friades från våldtäkten tidigare i  år?


Så många frågor väntar på ett svar.

En ordentlig genomsyn behövs alltså även i det här fallet.Gemensamt för båda dessa fall är att gärningsmannabedömningarna har fallerat grovt.

Gemensamt är att mer fokus bör läggas på gärningsmannen.Ett rättsamhälles uppgifter är att förebygga brott, skydda medborgare och skapa trygghet.


De här händelserna gör inte det.

De skapar otrygghet.


Samhället har misslyckats med att skydda medborgarna.

Av shedlight - 5 juli 2011 23:24

Enligt uppgifter till media uttalar en åklagare att åtalet mot DSK kan komma att läggas ner.

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.668653-imf-chefsmalet-kommer-laggas-ner-

http://www.dn.se/nyheter/varlden/imf-chefsmalet-kommer-laggas-ner

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/imf-chefsmalet-kommer-laggas-ner_6297494.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hotellstaderskan-stammer-journalister_6297532.svd

http://www.svd.se/naringsliv/inga-bevis-varken-for-eller-emot-brottet_6297928.svd


Åklagaren anser att kvinnan inte är trovärdig.


Då kan man i alla fall konstatera att kombinationen pengar/ makt /man, ger utdelning.


En otrolig kaskad av uppgifter har spridits i New Yorkpressen den senaste tiden.

Uppgifter som har till syfte att åsamka så mycket skada som möjligt för  den anmälande kvinnan.

Hon som är en fattig invandrarkvinna från Guinea.

Från ett våldsutsatt land där en kvinna inte är mycket värd. Där våldtäkter och trafficking rapporteras, ett land som självaste USA kritiserar i sina rapporter.

Hon var inte så mycket mer värd i USA , det har hon fått erfara nu.


Dessa fina advokater från det trygga landet, anställda av mannen med makt och pengar gör precis de det sa i början; de gräver upp ALLT för att smutskasta kvinnan.

Så som alltså sker dagligen nu.

  

Och under denna smutskastning används alla myter om kvinnor och män och makt och sexualitet man bara kan.


Myt 1


En våldtagen kvinna ska bete sig på ett visst sätt.

 

Facit på rätt beteende har män med makt.


En våldtagen kvinna gör irrationella handlingar eller fortsätter som inget hänt eller blir hysterisk först och lugn sen eller tvärtom eller blir inte alls hysterisk utan iskall eller skrattar tillsammans med våldtäktsmannen eller tar en drink eller  en cigarett med honom eller går hem och låtsas som inget hänt eller förnekar det eller går till polisen med en gång eller pratar med sin bästa vän eller väntar fler månader innan anmälan eller gråter eller tiger för alla eller städar vidare och de flesta  minns händelserna gradvis och kan komma på nya detaljer allt eftersom.

Det  är inget märkligt i sig.

En våldtagen kan kvinna kan göra vad som helst, som man inte förväntar sig.

Eller rättare sig: som en okunnig man inte förväntar sig.


Det finns inget facit på rätt beteende.


Det finns lika många olika reaktioner som det finns våldtagna kvinnor.


I andra brott har man denna kunskap eller tycker inte det är konstigt med att människor är olika.

Men våldtagna kvinnor förutsätter man ska bete sig på ETT visst sätt.

Precis som DSK-männen gör

Då koketterar man till och med öppet man med okunskapen  - utan minsta skam.Myt 2


Kvinnor i prostitution kan inte våldtas.


Den mäktige mannens advokater har spritt ut ett rykte, via en ”anonym” källa att kvinna är prostituerad

Vad spelar det för roll?

Har det någon betydelse annat än att DSK ger den globala torsken ett ansikte, de som med sitt agerande underhåller den globala sexindustrin:

den världsomspännande handeln med kvinnor och flickor.


Att detta anses hjälpa honom, vilken värld visar det att vi lever i då?!


Dessutom;

Kvinnor i prostitution är extremt våldsutsatta och utlämnade till våldsamma män.

Och just dessa menar man inte kan våldtas?


För kvinnor och flickor i prostitution  är dödligheten 40 ggr högre än genomsnittet än för kvinnor/flickor ej i prostitution.


Kvinnor och flickor i prostitution är också enormt överrepresenterade i våldtäktsanmälningsstatistiken.

Kvinnor och flickor som lämnar prostitution ökar sina chanser att både överleva, undgå misshandel och slippa våldtäkt väsentligt.


Men vem tror på en "hora". Polisen, åklagaren, domstolen?


Och JUST de kan inte våldtas enligt denna verksamt spridda myt,  en myt som DSK-män ser till att sprida överallt.


De fina advokaterna plockar fram detta uråldriga ”argument” när det snarare enligt all tillgänglig statistik är ett stöd på motsatsen.


Samma myt som libyska soldater använde mot en gruppvåldtagen kvinna som rusade in på ett hotell. Den libyska säkerhetstjänsten som  grep henne framför ögonen på västfolk hävdade att det bara var en förvirrad sinnesjuk prostituerad kvinna. Som alltså inte kan våldtas.

Närvarande journalister, observatörer och västvärlden i övrigt förfasade sig över de libyska maktmännens agerande.

Nu gör västvärlden samma sak.

Så mycket bättre kvinnosyn har alltså den ”civiliserade, demokratiska” världen. Eller så lite.


Det har ingen betydelse om en kvinna är i prostitution eller inte det är samma skadade slemhinnor, samma smärta, samma skräck, samma kränkningar, kort sagt, det är samma människa.


Prstituerad kvinna eller inte är ovidkommande, man vill bara se till att smutskasta.

Däremot tycker man tydligen ingen smuts ska vidhäftas mannen som är förutsättningen för hela händelsen:  DSK - torsken.

Han är helt ren från kvinnans smuts.Myt 3


Har man en gång ljugit om något kan man inte råka ut för ett brott.

Ingen misshandel, inga stölder, man kan tydligen inte mördas och absolut inte våldtas.


Så har man en gång försnillat skatt, stulit en bil, förfalskat betyg eller fabricerat delar av sin bakgrund i  syfte att få komma in i ett land och få skydd- DÅ kan en kvinna inte våldtas.

Detta är en verksam myt just vid våldtäkt, men inte vid andra brott på samma ”självklara” sätt.


Vem som helst kan ljuga om vad som helst och ändå råka ut för en våldtäkt.

 

Tidigare handlingar har inte och ska inte ha betydelse.

Ingen har rätt att bortförklara våldtäkt med de skälen.


Skulle en tidigare lögnaktig utsaga hos en kvinna, ge en man rätt att våldta henne vid ett senare tillfälle? Ser västvärldens lagar ut så i praktiken?

Så dessa DSK-män hävdar alltså att de har rätt att våldta om kvinnan kan beslås med en enda lögn vid ett helt annat tillfälle. Då är det fritt fram att våldföra sig.


Ingen av dessa tre myter ha betydelse för om en våldtäkt skett nu eller inte.

Eller vid något annat tillfälle.

Men det har betydelse för DSK-män.

Med mycket pengar som köper rättvisan och maler ner kvinnan.


Vem hade haft en chans mot en DSK-man i den här situationen?

Vem?

En fattig, invandrad hotellstäderska har definitivt inte skuggan av en chans.Och som vanligt sägs INTE ETT ORD om det som faktiskt har betydelse vid sexuella övergrepp:

Det som inte är en myt - den misstänktes kvinnosyn och värderingar.


Vem granskar den mäktige mannens kvinnosyn?

Hur har han behandlat unga kvinnor tidigare?

Hur ser han på att deras kroppar finns för hans skull?

Har han slagit skiten ur några utsatta kvinnor innan?

Är kvinnor människor eller varor för honom?


Med dessa pågående myter framför ögonen som återges i media,  syns det tydligt att världen än idag 2011, styrs av  patriarkala myter vars syfte är att beskydda män - inte kvinnor.


För vem finns annars dessa myter?

Av shedlight - 15 maj 2011 13:02

En slutreplik  från Madeleine Leijonhufvud om  det självklara i en samtyckeslagstiftning.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/markliga-argument-mot-en-samtyckeslag_6165507.svd


Som vanligt ackompanjerade av en svans av indignerade nätmän....som verkar sitta beredda dygnet runt.

Dom bevisar ju som sagt bara en sak ...det som står underst i inlägget.


Men det är lite märkligt.

I en tid när kvinnohatet är så framträdande på nätet, så bevisar dom, inte motsatsen, att de har respekt för kvinnor.

Utan tvärtom , att de anser att kvinnor SKA vara sexuellt underordnade annars är DE diskriminerade.

OJ.


Hur ser det ut tex på flashback idag?

Vilket kön diskuterar vilket?

På porrsidorna och på prostitutionssidorna?

Och på Youporn och andra porrsajter, vilken bild får  nätmännen av "tjejer" där eller rättare sagt har de redan fått?  

Till och med på flash börjar det komma reaktioner - man börjar blir "trött" på kvinnoförnedringen i porren. Vill se något annat.


Den kvinnoförnedrande synen på nätet har impregnerat en ny generation män. De gamla fanns ju redan.

Unga män som deltar i Bjästa -mobbningar som dyker upp med jämna mellanrum. Som skrämmer kvinnor, och framför allt flickor,  från att anmäla.

Normeringen att kvinnor och flickor är objekt som finns för mannens skull har spridits länge nu och sprids  - just nu.  Dygnet runt.


Eller är det så att  kanske kommentarerna reagerar mot detta och säger att vi minsann, VI och JAG gör inte så.

Nej då, det gör de inte.

Inte alls.

Tvärtom.


Och så tar man till det vanliga  mantrat om vad som förstör och gör livet surt för nätmännen:


S T A T S F E M I N I S M


Finns det något ord som är vanligare i kommentering än det?

Det är nästan komiskt och patetiskt numera.


När jämställdheten har gått bakåt, och Sverige sjunker för varje år på rankningen.

På område efter område.


Men visst!

Kvinnan ska väl ännu längre ner för att dessa kommenteringsflasharna ska vara nöjda.

Kanske tycker de att våldtäkt helt ska avkriminaliseras.

Vi är ju nästan där nu.

Det är oerhört svårt att få en misstänkt gärningsman fälld.

Och det är en negativ trend enligt  BRÅ:s  statistik.

Sverige får kritik av Amnesty, återigen, för den dåliga lagföringen.

Men nätmännen är inte nöjda, tydligen.

Så då återstår ju bara avkriminalisering  för dem, vad annars?


Förutom för invandrare då.

För då jävlar anamma.... ska svenska kvinnor skyddas som om de vore en ägodel.


I en amerikansk undersökning har det visats sig att mer än hälften av de unga  tillfrågade männen inte skulle vara främmande för att våldta om de var säkra på att komma ifrån det utan upptäckt.


Hur många är det i Sverige som säger samma sak?

Med tanke på hur de låter i kommentering.

Vågar man ens undersöka detta?


HÖG TID FÖR EN SAMTYCKESLAG!

Kvinnan ska INTE anses vara sexuellt tillgänglig tills motsatsen bevisats.  


DAGS FÖR EN NY NORM!Av shedlight - 12 maj 2011 14:38

I en artikel idag skriver justitieministern och jämställdhetsministern om att rätten för sexualbrottsoffer måste stärkas.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser


Det är naturligtvis välkommet.

Hela kedjan måste bli bättre.

Från det första bemötandet av poliserna på plats, till medicinska kontakter, till utredare och åklagare. På olika håll har det blivit bättre , men inte genomgående. Det är fortfarande  slumpen som avgör hur bra våldtäktsoffer bemöts.

Så ska det inte få vara!


Men framför allt måste man titta på domstolarnas agerande i sexualbrott.

Det hjälper inte hur bra utredningarna är  och hur bra offrets bemöts, hur bra vårdpersonalen  är och hur bra polispatruller är på att bemöta

OM

domstolarna  fortfarande agerar bromsklossar och styrs av värderingar där kvinnans/flickans liv och leverne ifrågasätts medan den misstänkte inte hörs på samma vis.

Han,  för det är oftast en han, slipper frågor om kvinnosyn,  värderingar och tidigare sexuella erfarenheter  och preferenser. Sådant som har betydelse för att en person begår sexuella övergrepp.


När domstolarna  t o m skuldbelägger barn:

Att en 13 åring inte säger nej tillräckligt tydligt

Att en 14 årig flicka uppträder "professionellt" som prostituerad

Att en liten flickas våldsamma motstånd leder till att mannen inte döms för våldtäkt


och när en flicka tvingas till att genomgå ytterligare en rättegång bara för att , för en gång skull, en tingsrätt försökte skydda henne från kränkande frågor - vilka signaler skickar det?


DÅ och i alltför många andra fall både när det gäller barn och kvinnor dömer domstolar fördomsfullt och skyddar gärningsmän och inte offer.


Och HD har genom sina prejudicerande domar gjort mest skada av alla domstolar när det gäller synen på sexualbrott.

Ingen  har granskat  deras agerande och vad de egentligen skrivit i sina domar OCH hur det har påverkat andra domstolar.

HD är den mest skyddade instansen i Sverige idag.  

Den högsta juridiska makten  är som ett orakel;  de som de säger måste ju vara rätt per definition.

Eller?


Men Justitieråden är ockå människor med värderingar  och i inga andra mål spelar värderingarna  - och fördomarna  - stor roll som i sexualbrottsmål.

Men det är bekvämast att glömma bort det och bara låta de, HD,  få verka ostört.


Ang våldtäktsutredningar se:

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/02/12/4591543-bra-satta-fokus-pa-rattsvasendet-och-valdtaktsbrottet/

Av shedlight - 10 maj 2011 11:47

 F d åklagare Rolf Hillegren replikerar  på Madeleine Leijonhufvuds debattartikel om samtyckeslagstiftning.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-om-samtycke-skulle-inte-falla-fler_6152193.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-om-samtycke-kan-inte-vanta_6147831.svd


Hillegren har tidigare ansett att våldtäkter i nära relationer inte ska bedömas som våldtäkt utan att dessa ska bedömas mildare.  De ska anses vara som ett etikettsbrott. Att våldta  sin fru/sambo är som att stoppa kniven i mun. Att våldta sin fru i 30 år skulle kanske vara som att gå mot  röd gubbe?


Hillegren anser, följdriktigt, att en samtyckeslag är fel.

Vem skulle tro något annat.

Det visar ytterligt tydligt att det  handlar om värderingar. Inte om juridik.

Vid tidigare tillfälle när åklagare Hillegren visade sin kvinnosyn undersöktes bla City Åklagarekammares arbete , där han verkade  då. Det framkom då att de hade en mycket låg uppklarningsprocent när det gällde våldtäkter.


Hillegren ska alltså bedömas inte bara utifrån att han anser att  våldtäkt=etikettsbrott utan också att han var en utav de åklagare som inte drev våldtäktsutredningar särskilt bra.


Han verkar också ha någon sorts medeltida syn våldtäktsbegreppet.  Ett begrepp som från början betecknade att en man tog en annan mans kvinna, inte själva övergreppet i sig, kvinnan var ju en ägodel.

Men våldtäkt betyder något annat nu,  Hillegren. Vi lever inte på medeltiden.


Hur många Hillegrenare  har vi i rättsväsendet?

Hur många åklagare och domare har hans kvinnosyn och hans milda syn på våldtäktsbrottet?

Hur  många Hillegrenare har yttrat sig i remissinstanser?

Det är den tanken som oroar mest,  med den här repliken.Inlägg om  Madeleine Leijonhufvuds debattartikel (+kommentarer)

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/05/08/5303543-varfor-ar-natmannen-sa-radda/

Av shedlight - 8 maj 2011 12:28

I en debattartikel  skriver Madeleine Leijonhufvud om att en lag om samtycke vid sexuellt umgänge behöver införas och det skyndsamt.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-om-samtycke-kan-inte-vanta_6147831.svd


Det som en samtyckeslag  uttrycker är någonting som  måste vara självklart nämligen att: båda parter ska samtycka.

Kan man inte omfamna denna lag, så vem vet, då kanske man inte är mogen att ha sexuellt umgänge med någon överhuvudtaget.


Men samtyckeslag skrämmer en del, framför allt dessa nätkrafter, som alltid är mycket aktiva  och är emot alla kvinnors rättigheter - på alla områden.


Vad är det som skrämmer just här?

Vad är det som kan hända som blir så förskräckligt  om båda parter samtycker?


Det är att tolkningsföreträdet försvinner.


Plötsligt ställs allt på ända och världen blir upp och ner.

Klart de blir rädda.


Med nuvarande lagstiftning är partnern tillgänglig ända till denne sagt NEJ.


Med samtyckeslagstiftning blir partnern tillgänglig först när denne sagt JA.

 


Lagstiftningen är som alltid   könsneutral.

Så det borde ju inte vara något som skrämmer.

Alla gagnas ju.


Men just där ser man vilket kön som reagerar, vilket kön som upplever en förlust av tolkningsföreträdet.

Dessa nätmän.

De upplever förlorad makt.

Det, om något , visar att lagstiftningen verkligen  behövs. Skyndsamt.


Samma nätmän som alltid går ut och hävdar att kvinnor ljuger, att män blir oskyldigt anklagade, att kvinnor ångrar sig, att kvinnor bara vill ha skadestånd etc.  Hela tiden samma ordalydelser - om och om igen.

Statistik  - göre sig ej besvär.

Ständiga nyhetsnotiser i stort sett dagligen, om våldtäkt - spelar igen roll. 

Berättelser från offer -ingenting biter.

Böcker, rapporter,  utredningar - nej, hör inget, ser inget,

Det råder en "grekisk kvinnosyn" bland dessa svenska nätmän.

Skrämmande.

Klart de är rädda, det ska de vara.


För att den kvinnosyn de företräder är  skrämmande.


För precis som de antar själva, så är det just män och unga pojkar som kommer att påverkas i första hand.

Eftersom de, i praktiken, utifrån  tradition och föreställning har tolkningsföreträde idag.  


Kroppar är idag tillgängliga till kroppen sagt nej.

Men kroppar är inte tillgängliga av tradition  per automatik och det är det som samtyckeslagstiftning talar om.

Det är helt annan norm, än den hittills rådande.


Tyvärr vet vi att svenska domstolar har mycket att lära om offer- och förövarpsykologi.

För idag  rör det sig i praktiken  alldeles för ofta  om en lagstiftning som uttrycker att  kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom de där tvång förekommer. Och hon är tillänglig tills hon genom motstånd visat att hon inte vill.

En samtyckesreglering innebär att kvinna/flickan inte är tillänglig förrän hon visat att hon vill.


Plötsligt läggs fokus på männens ansvar.

Inte bara att hela tiden lära tjejer att säga nej.


Samtyckeslagstiftning finns för övrigt redan i flera länder i EU och i andra länder.


Om våldtäktslagstiftningen i EU

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/04/19/5151392-valdtakt-i-eu-sa-ser-lagarna-ut/


Mer om våldtäkt och lagföring idag

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/02/12/4591543-bra-satta-fokus-pa-rattsvasendet-och-valdtaktsbrottet/

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se