Inlägg publicerade under kategorin Sverigedemokraterna

Av shedlight - 26 november 2011 11:51

Ingen diskussion om SD:s kvinnofientliga program fördes innan valet i media,

allt koncentrerades till deras främlingsfientlighet.

Nu ska SD bli socialkonservativa. Nu ska de  "bli mjukare".


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sd-ska-bli-ett-mjukare-parti_6665490.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/akesson-till-angrepp-mot-reinfeldt


Då börjar journalister ställa frågan: Men...hur ska ni locka kvinnor...?

Och blir helt bortdribblade av Åkesson.


Så länge de inte ställer frågan hur det rimmar med svensk kultur att kvinnan ska stå i hemmet och föda barn.


SD pratar ofta om den svenska jämställdheten.

Hade SD styrt politiken de senaste 40 åren, hade vi inte haft någon nämnvärd jämställdhet i Sverige.

Då hade det varit som i Egypten.

T o m Tunisien hade kommit längre.


I korthet:

SD vill ha hemmafrun tillbaka. De vill att kvinnan ska vara i beroendeställning till mannen.

SD vill att kärnfamiljen ska vara normen där mannen är socialt och ekonomiskt överlägsen.

SD vill ha bort all forskning om de traditionella könsrollerna.

SD vill ha bort pappamånaderna.

SD vill ha tillbaka de "biologiskt" givna rollerna.

SD vill inskränka kvinnans rätt till fri abort,  för då vet mannen bäst, då är de biologiska rollerna ointressanta


Det är DÄR som SD ska ställas väggen, men ingen journalist verkar ha kunskap eller intresse av jämställdhetsfrågor.

Tyvärr.


Så vi tar det här:


Här följer några utdrag ur SD:s partiprogram som de presenterade innan valet:


"Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare."SD skriver om statlig styrning. Trots att kvinnor tar ut  80 % av förädraledigheten och att ökningen av pappors uttag har minskat de senaste 5 åren.

Detta får SD att skriva att den statliga styrningen för för stor. Vad är då lagom?

Att kvinnan tar allt =100%?


Fråga 1

Vad är statlig styrning när kvinnan tar 80% av föräldraledigheten?

 

"Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn."


 

73% av alla barn bor tillsammans med sina ursprungliga föräldrar.

92% av barn, med separerade föräldrar, har föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet.


Fråga 2.

Varifrån tas uttrycket "ett starkare ifrågasättande" när siffrorna visar tvärtom?"En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet."

De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg"


Fråga 3.

Varför vill SD ta bort pappamånaderna samtidigt som man tycker att det finns ett "ifrågasättande" av  

rätten till en far?


Fråga 4.

Svensk föräldraförsäkring  är omtalad utomlands för att det befrämjar pappors roll i familjen och

med barnen på ett helt annat sätt än i andra kulturer, tex i arabländer.

Varför vill SD nedmontera svensk kultur  till förmån för andra kulturers  familjesyn?
"I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. "


Fråga 5.

Vad är det  för skillnad på begreppen natur och kultur?

Är kvinnor natur och män kultur? "I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet."


Fråga 6.

På vilket sätt ska barn vara fria att bilda sin könstillhörighet i SD:s Sverige?


Fråga 7.

Sverige har en de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i EU.  Är det bra svensk natur? Eller kultur?


Fråga 8

Varför är 4 av 5 styrelsemedlemmar medelålders eller äldre vita män? "I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor ..


Fråga 9.

Vilka doktriner är detta?

 Och hur visar sig de med tanke på vilket kön  som ännu tar ut 80%  föräldraledigheten, den uppdelade  arbetsmarknaden och att jämställdheten har gått bakåt på flera områden vilket forskning visar?

Är det tex en biologisk skillnad att kvinnor har svårare att få fasta jobb?" En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet."


Fråga 10.

SD framhåller ofta  Sveriges jämställdhet och kritiserar andra kulturers oförmåga att omfatta den svenska jämställdheten.

Hur har Sverige blivit såpass jämställd som vi är idag?

Har genuspedagogik och andra "verklighetsfrånvända politiska teorier" någon roll  i detta?Slutligen


Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger." Källa: SD:s idédokument, familjepolitik.


Reflektion

Tolv veckor är knappt 2 och en halv månader. Det finns något som heter oregelbundna blödningar och personliga situationer i vilken situation varje kvinna, ung som äldre, befinner sig i? Med SD:s politik får en kvinna skynda sig.


Fråga 11.

Ska staten lägga sig i enskilda personers liv?

Spelar de "biologiskt givna rollerna " ingen som helst roll just här?

Ska kvinnor underkasta sig SD idédokument om abort, vilken  styrning är det i så fall av enskildas=kvinnors  liv?


Fråga 12.

Sveriges abortlagstiftning är en del av Sveriges jämställdhetsarbete. 

Är jämställdheten viktigt som svensk kultur eller inte?


 

I en motion från SD inom området Integration och jämställdhet står följande:


"Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet."


 I en SD-motion inom området Utbildning och universitetsforskning står följande:


"För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten.

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap skall motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. "


Fråga överkurs.

Är sexuella trakasserier beroende av biologiska könsroller eller är de kulturellt betingade?

Om de är biologiska - kan man då motverka dem?


Fråga överkurs överkurs

Hur ska man veta vilket om man inte får lov att forska om det?ANNONS
Av shedlight - 7 augusti 2011 10:31

En debattartikel av en freds- ooch utvecklingsforskare.

http://www.dn.se/debatt/terrordaden-har-blottat-ett-djupt-splittrat-norge

Ur artikeln"Debatten kring kön har varit religiöst präglad och tillspetsad genom flera år. Striden står mellan å ena sidan det djupt konservativt kristna Norge som ser kvinnan som skapad för barnafödande och hushållsarbete, och å andra sidan den moderna genusorienterade uppfattningen att människor, oberoende av kön har förmågan till ledarskap, omsorg och arbetsuppgifter som tar dem bort från hemmet.""Norge är ett europeiskt specialfall, men Breivik står inte alls ensam, inte i Norge, inte i Europa och inte i USaA, Sydafrika eller Australien. Han har stöd inte bara i extremismens ljusskygga marginaler, utan mitt ibland oss och alldeles öppet. "Det finns givetvis även i Sverige.

Det finns bloggar som driver ett öppet förakt mot kvinnor och kvinnors rätttigheter, som förtiger och förvanskar fakta, väljer enstaka detaljer istället för att se strukturer.

Dessa bloggar  och personerna  bakom dem, ges rätt stort mediutrymme  utan att man någonsin ifrågasätter vilken kvinnosyn de står för.

Precis de frågor som artikelförfattaren ställer, borde ställas till dessa företrädare för en konservativ kvinnosyn.

Och vilka som står bakom  finansiellt och som stödjer dem  i hemlighet.


Men det är inte "bara" en konservativ kvinnosyn på dessa bloggar utan det sker en uppmaning till ett direkt kvinnohat och man går samfällt ut i medias kommentering och dominerar totalt hela  kommenteringsfält.


Och givetvis;  kvinnohatet på flashback är nu i det närmaste en  institution, som har funnits i över 10 år.  Kvinnohatet liksom rasism.

Hur påverkar det yngre män?


Sammantaget; hur påverkar detta kvinnosynen och beteendet mot kvinnor?

Hur påverkar det diskriminering, trakasserier och våld mot kvinnor?


År 2010 kom Kriminalvården med en rapport om vilka som misshandlar kvinnor.

http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2010/-Man-som-hatar-kvinnor--Ny-forskningsrapport-om-partnervald/


Den har, så vitt jag kunnat se, aldrig omskrivits i media.

Trots det angelägna innehållet.

Angeläget för kvinnor framför allt.

 

Några få utdrag ur rapporten:

 

"I synnerhet bland män har det visat sig att individer med en konservativ syn på vad som är passande manligt respektive kvinnligt beteende också har en större benägenhet att tolerera eller ursäkta misshandel av kvinnor."


"Kvinnomisshandlare har ofta ett påtagligt behov av att känna sig som ”herren på täppan”


"En klassisk åsikt som är relaterad till en förhöjd benägenhet till partnervåld är att kvinnor är underlägsna män beträffande tankeförmåga, begåvning och ledaregenskaper."


Läs den gärna, åtminstone försättsidan.Breivik ansåg att det fel att blanda olika kulturer.

Dock gällde inte det kvinnor. Asiatiska kvinnor var tex bättre än nordiska eftersom de inte blivit "förstörda" av feminism.

Kvinnor tillhörde alltså inte kulturen. Kulturen bärs av män.

Detsamma tankegods ser man hos SD.Följande tre kommentarer är från en presentationstråd på en vanlig kvinnoföraktande blogg.


 

Jag är en svensk man med vietnamesisk partner och blandbarn. Jag är hyfsat främlingsfientlig när det gäller män av muslimskt ursprung men har däremot inget alls emot kvinnlig invandring. Jag gillar vita, jag gillar svarta och jag gillar gula tjejer. Jag gillar med andra ord dom flesta kvinnor, oavsett etniskt ursprung, kultur och religion. Mitt liv vore fattigt utan tillgång till denna variation. Jag röstat dock outtröttligt på Sverigedemokraterna. Detta eftersom jag innerligt vill få slut på asyl och flyktingmottagandet. Jag vill se krafttag mot den oavbrutna arabfloden, men vill inte försvåra för dom som tex gillar ryskor, thailändskor, negresser och övriga multietniska förhållande. Jag är för ett multietniskt samhälle i dom fall det kan antas vara i linje med den allmänna folkviljan, på medborgarnas villkor och för landets bästa. Öppenhet, kärlek och tolerans enligt detta synsätt tycker jag är vägen till ett varmare och trevligare Sverige för alla.


Mitt perspektiv på feminismen är att den bidrar starkt till vårt samhälles förfall. Orsaken till det är att i slutändan växer barn upp mer otryggt än tidigare. Barn behöver tid från vuxna inte genusprogram eller prylar. Resultatet av feminismen är att kvinnor går ifrån sin egen natur att beskydda och skapa trygghet för sina barn till att jaga någon slags feminist-utpoia av karriär och inflytande och extremt överdriven duktighet. När de inte hinner med allt bryter de ihop och blir nervvrak och är olyckliga. De sällsynta kvinnor som väljer att stanna hemma och ta hand om sina barn terroriseras av avundsjuka medsystrar.


 

Feminismen är i mycket en ond ideologi som med lögner sår hat och rädsla, misstänksamhet och avund mellan män och kvinnor.

ANNONS
Av shedlight - 15 april 2011 12:35

I media skriver Kent Asp från Göteborgs universitet om senaste Medievalundersökningen.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.602031-media-lag-inte-bakom-sd-s-valframgang


I artikeln fokuseras på hur medierna har rapporterat om partierna och framför allt om hur rapportering om Sverigedemokraterna  har varit, om den varit negativ eller neutral.


Vad som inte ingår i Medievalundersökningen är den interaktivitet som medierna idag har med vissa av sina läsare via den utbredda kommenteringen på webben.


Sverigedemokaterna är oerhört aktiva på nätet. De har anhängare som syns och hörs överallt.

Läser man  på deras egna sidor så framkommer  ett kvinnoförakt  bland deras anhängare.

SD har ju också i sitt partiprogram angett att de  t ex tycker att genusforskning ska försvinna och framhåller dessutom vikten av att de traditionella könsrollerna bibehålls.


Bland anhängarna finns ett motstånd mot att jämställdheten har  gått för långt och att Sverige har en "statsfeminism". (Ett utryck som SD själva använder)

Alla kvinnor som arbetar för jämställdhet och med attityder emot diskriminering beskylls för det allra värsta skällsord dessa anhängare vet:

att vara feminister, eller kanske ännu hellre,  feminizter  (ofta rabiata).


Åter till media.

Media är försiktiga med att öppna kommentering till artiklar där de kan befara att tonen ska bli rasistisk.

Det gäller dock inte om tonen kan befaras bli kvinnoföraktande eller uttalat grovt och rått sexistisk.

Man kan skriva och to m säga i radio (Ring P1) att kvinnor är mindre begåvade, lögnare, varor till mäns hantering, osv , sådant man inte kan skriva eller säga om invandrare.


Tesen:

Media har genom att dels tillåta men även uppmuntra en mycket grov sexistisk ton bidragit till att SD fått framgång  bland grupper de inte fått annars.

Det har skett en legitimering utav att hysa kvinnoföraktande åsikter och därmed för främlingsförakt.

Normen har förskjutits och synen  på jämställdhet  har försämrats, i överensstämmelse med den politik som SD  bedriver.

Synen på kvinnans värde som likvärdig människa har också  påverkats negativt  genom denna kommentering.

Fler och fler deltar och de män som en gång tog ställning emot, har nu tystnat.

Man vill vara en i gänget och tar till sig åsikter som är mer och mer extremistiska och hatiska.

Därmed främjas främlingsfientlighet  mot andra. Dessa andra som är av annat kön eller etnicitet. Och SD:s stöd ökar.


För det  hänger alltid  ihop:  synen på kvinnor och synen på invandrare.

Det framgår tydligt i SD:s  partiprogram och av det som de själva har uttalat i  tex genusfrågor från riksdagens talarstol. 

Ivrigt påhejade på nätet av kvinnoföraktare.

Detta väljer media att inte se.


Och SD kommer fortsätta växa tack vare medias agerande.

Ett agerande som både är betingat av medias egna värderingar i jämställdhetsfrågor men även av brist på reflektioner.

Även ekonomiska skäl spelar in och att media härmar varandra.


Den aspekten missas helt av olika forskare när de försöker utröna varför SD ökat.

Medievalforskare tittar på tidningsartiklar och mediaforskare tittar på annat. Ingen ser sambandet.

Ingen har helhetsbilden.


Så SD kommer fortsätta öka - med medias hjälp.

Och ingen kommer att förstå varför.

Att det handlar om en råare och kallare människosyn  - och kvinnosyn.


Av shedlight - 21 mars 2011 12:56

I en artikel i DN diskuteras SD:s väljarstöd utifrån en könsaspekten

http://www.dn.se/nyheter/politik/fa-motioner--men-sd-har-fokus-pa-karnfragan

Även i en intevju med en SD-ledamot tas frågan upp

http://www.dn.se/nyheter/politik/carina-herrstedt-inte-legitimt-ha-kvinnligt-yrke-for-sd-medlem

Att kvinnor och män värderar olika frågor på olika sätt är välkänt bland valforskare sedan länge.

Men aldrig har det i  något val varit så stora könsskillnader i väljarstödet för olika partier som i senaste valet.

Hade kvinnor fått välja så hade det varit  en röd-grön regering nu.


Inom allianspartierna är det framför allt moderaterna som attraherar traditionellt fler män än kvinnor.

Inför valet 2010 försökte de sig på en charmoffensiv riktad mot kvinnor.


Det stötte bort de stock-konservativa män som tycker att Sverige har blivit för jämställt(!). De som tycker att  vi har en "statsfeminism", att "feminazisterna" fått för mycket makt. Välkända uttryck från en viss kategori av män på nätet.

Det är inte lätt att vara SD-sympatisör -man måste känna sig liten mot kvinnor och invandrare.


För SD  har  sin kvinnosyn gemensam med de extrema religiösa fundamentalister de själva så frenetiskt kritiserar.


SD: s direkt kvinnofientliga politik lockar dessa osäkra män.


Så SD borde ta hand om de egna sympatisörernas kvinnoförakt innan de uttalar sig om fundamentalisters kvinnosyn.


De mest kvinnoföraktande bloggarna är också SD-fästen på nätet, ett faktum som varit känt länge nu.


Men i SD:s  politik hyllas kärnfamiljen, skilsmässor är av onda för denna idyll, Kvinnan är framför allt mor och mor ska tillbaka till hemmet och barnen medan far arbetar.


Mor är rar och far ror.


Våldtäkt är bara intressant om det är begånget av ickesvenskar.

Göran Lindberg och Örebromannen, kvinnomisshandel, övergrepp i hemmet av svenska män göms och glöms. Svenska män kanske ursäktas med allmän könsförvirring av SD?

Även kvinnofientliga inskränkningar i abortlagstiftningen ligger också i SD:s linje.


I en motion från SD inom området Integration och jämställdhet står följande:


"Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.

Därtill vill vi ge ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor genom en offensiv mot tvångsgiften samt hedersrelaterat och religiöst förtryck."


Att ”våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet” kan förändras precis som skett i Sverige i jämställdhetens utveckling det faller inte SD in.

Att just dessa "beteendemönster och könsidentiteter" utmärker de grupper de själva avskyr gör SD inte bara till aningslösa utav även till rentav rätt korkade, det  lockar knappast kvinnor.

De lockar däremot de män som tycker att deras "beteendemönster och könsidentitet "är deras rättighet och att inga feminazister ska komma här och ändra på det, minnsann!


Så varför ska kvinnor rösta på SD om man inte hyllar och beundrar extremt kvinnofientliga män?


I en SD-motion inom området Utbildning och universitetsforskning står följande:


För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten.

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap skall motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser.Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap ska bekämpas. Hur har  då  SD tänkt sig att det ska gå till?  Bara så där, utan att få fundera över könsroller som  ger upphov till sexuella trakasserier? Utan att få diskutera värderingar bakom givna könsroller?

Är det för farligt eller gäller det bara muslimska barn? Inte svenska?


Nej för svenska barn gäller mer utav "beteendemönster och könsidentitet".


SD:s dröm kanske är en skola där flickor ska ha rosa rosetter i håret och vara tysta och snälla och pojkar ska busa och stoja och få vara pojkar.

Ordning och reda! i könsrollssverige och helst med grönskande björkar och ständigt solsken i bakgrunden...

Av shedlight - 25 januari 2011 22:57

Sexualupplysningsfilmen "Sex på Kartan"  har väckt känslor från vissa läger.


http://www.dn.se/debatt/rasister-pa-natet-forsoker-skramma-medier-till-tystnad

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8464217.ab

http://svtdebatt.se/2011/01/rfsu-kritiken-mot-var-sexfilm-omodern-och-pryd/


Filmens företrädare skriver i debattartikeln på DN  om hot från rasisthåll, men det är inte hela sanningen.

På SVT:s debattforum skriver RFSU att kritiken beror på prydhet.


Man gör problematiken en otjänst genom att hela tiden bara se en sida av hotet. Det är mer komplext än så, vilket alla som läser kommentering, bloggar, sajter  har sett en längre tid.För hur är det möjligt att det finns personer som lägger energi på att anmäla en sexualupplysningsfilm till JK?

Har vi inte kommit längre 2011?


Uppenbarligen inte.

Någon har retat sig på  hur kvinnlig och manlig sexualitet framställs i den tecknade filmen.

Att kvinnor och män framställs som likvärdiga sexuellt, på alla plan

Intressant men ändå på något sätt förutsägbart.


Särskilt  mot bakgrund hur det brukar låta i kommenteringsfält när manlig och kvinnlig sexualitet avhandlas.

För då är mannens överhöghet helig och försvaras med alla vapen.


Och alla fördomar som får fritt spelrum.

Och  okunskapen.

För dessa  kommenterande grottmän är extremt okunniga.

Om likheterna mellan kvinnor och män.

Att kvinnor och män är mer lika än olika rent sexuellt.


Därför blir "Sex på kartan"  enormt provocerande.


De kommenterande männen värjer sig alltid mot att inte få ha sexuell makt. Att män faktiskt inte har starkare sexualdrift blir alldeles för svårt att bära.


Den här filmen borde visas för alla i Sverige oavsett ålder.


Särskilt grottmän och Sveriges Dinosaurier skulle tvingas se den om och om igen.


Ända tills dom fattar hur det ligger  till.

Hur smärtsamt det uppvaknandet än blir.

Vetskapen om att BÅDE kvinnor och män blir upphetsade, styvnar, sväller, får orgams och utlösning och har lika stark sexualdrift är svår att leva med.Som forskare på området vetat länge; man har aldrig kunna påvisa någon skillnad i sexualdrift mellan könen rent biologiskt.

Det är bara kulturella, sociala, ekonomiska faktorer och makten som skapar den skillnad i könens sexualitet som finns rent strukturellt.

Både historiskt och globalt.


Men det gör ont för grottmän  och dinosaurier att se ljuset.

 

Sveriges Dinosaurier använder kvinnlig sexualitet och kvinnokroppen som slagträ igen. Men det är också ett tecken på den kvinnosyn de står bakom. Kvinnan ska inte ta plats samhälleligt eller sexuellt, utan reduceras till ett redskap.

 

Sexism och rasism tar återigen varandra i hand, i komentering,  i kampanjer på nätet, i olika maktstrukturer.

 

De bloggar som skriver om mäns rättigheter och kvinnors underlägsenhet,  där är rasism stark  - också.

 

Se sambanden!

 

 Vi mot dom, man mot kvinna.

Det finns en anledning till att Sveriges Dinosaurier hatar feminism.


Och viss finns även kopplingen till  de som passar på att få en chans att skrika "barnpornografi" . Men det är mest för att de inte vill kallas kriminella för att de tittar på övergrepp begångna mot barn, vare sig det är filmat i Ukraina eller i grannens lägenhet eller är tecknade sexåringar som blir våldtagna av gubbar.


Så stanken från flera håll, samtidigt, med unken grottlukt är kväljande i sin vidrighet.Av shedlight - 20 september 2010 13:47


http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sd-sanker-andelen-kvinnliga-riksdagsledamoter-1.1173806

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7816166.ab


I det nyligen genomförda valet i Afghanistan  bestämdes att 25% utav ledamöterna i riksdagen skulle besättas av kvinnor.


Hos SD är 3 utav 20 riksdagsledamöter kvinnor.

Det gör att det är ca 15% kvinnor.


Värre än i muslimska länder.  Intressant.  Med tanke på partiets retorik.


Det är i och för sig ingen slump.

SD har en grovt kvinnofientlig politik och en kommentars-brölande kvinnofientlig mobb som hörs överallt.

Som även har skrivit ett blogginlägg här.

Matte Matik, med "transgenusmotorn"

Som skulle "bevisa" att män är diskriminerade i Sverige.

Och är en utav dessa bloggar som skrivs av "Män som hatar kvinnor". 


Enligt den ideologiska devisen:

Allt jämställdhetsarbete = Statsfeminism = Ska bekämpasFullt i linje med att vara SD-anhängare idag, fr a unga och  hatiska män.


Hat mot invandrare,  hat och även hot mot kvinnor.

Se Expressens senaste krönika av Martteus.


Den som ändå tvekar på att detta stämmer: gå ut på nätet, läs på Flashback, läs de hatiska bloggarna, läs kommentering där och läs kommentering i media.


Jag har skrivit i ett tidigare inlägg om SD:S partiprogramm där jag i stycke efter stycke visar den kvinnosyn som genomsyrar detta program och att dess anhängare utgör en viss kategori hatiska män.


Se inlägget från 10 sep SD= SverigeDinosaurierna.


Då förstår man varför de flesta anhängarna är män. Det blir till och med logiskt.Av shedlight - 16 september 2010 22:20

http://svtdebatt.se/2010/09/lundaprofessor-ni-svenskar-borde-vara-radda/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hot-och-vald-maste-tas-pa-storre-allvar_6409108.svd#comment-293604634


Sverigedemokraternas integrationspolitik och syn på islam debatteras i varje medium.

SD hävdar att islam har en felaktig kvinnosyn.


Men varför synas inte SD:s egen kvinnosyn, och deras jämställdhetspolitik?

 

Ingen i media gör detta.


Inte ens när kvinnokroppen användes som ett slagträ i våldtäktsdebatten!


Har ingen läst partiprogrammet?


Vad står det där om jämställdhet  och vilken kvinnosyn företräder SD?


Varför är det till exempel mest män som är medlemmar och partiets företrädare?

Vad säger det?


I partiprogammet går att se följande:SD vill ha hemmafrun tillbaka.

De vill att kvinnan ska vara i beroendeställning till mannen.

Kärnfamiljen ska vara normen  där mannen är socialt och ekonomiskt överlägsen.

 

SD vill ha bort all forskning om de traditionella könsrollerna.

 

SD vill ha bort pappamånaderna.

 

SD vill ha tillbaka de "biologiskt" givna rollerna.

 Utom när det gäller abort, för vet mannen bäst, då är de biologiska rollerna plötsligt bortblåsta eftersom:

SD vill inskränka kvinnans rätt till fri abort.

 

 

Bland annat - det finns mer i partiprogrammet.


Allt detta har SD gemensamt med de muslimska fundamentalister som de anser att alla muslimer är.


SD hycklar!   Och ingen ställer SD mot väggen i denna fråga!

 

Och om SD är emot alla jämställdhetssträvande som har gjorts i Sverige under den senaste perioden i historien, är de då inte emot den svenska kulturen? 

Samma svenska kultur de säger sig vilja skydda?

 

Är det rent av så att den jämställdhets-backlash som  vi befinner oss i, har  gynnat SD?

 


Att SD:s anhängare har en kvinnoföraktande attityd går att se i varje kommentering i media som på något sätt rör jämställdhet. Det är ännu tydligare på sajter som Flashback. 

För ordagranna citat ur deras partiprogram och mina reaktioner på dessa citat, se inlägget


SD=Sverige Dinosaurerna

Av shedlight - 10 september 2010 10:06

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sd-far-inga-utskottsplatser-av-s-och-m-1.1167359

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/gapet-okar-mellan-blocken_5292041.svd

http://svtdebatt.se/2010/09/simrishamn-framlingsfientliga-skanes-raddning/Sverigedemokraterna som ett  främlingsfientligt parti diskuteras och debatteras mycket i massmedia och på annat sätt.


Vad som INTE debatteras är att det också är ett kvinnofientligt parti


Trots att de har använt kvinnor som verktyg mot invandring i våldtäktsdebatten, så har inte media satt detta i relation till deras övriga politik och de attityder den speglar om kvinnor.


Inte heller den kvinnofientlighet som deras anhängare visar i kommentering  i media och på andra sajter som flashback.

Sverigedemokraterna är ett  mansdominerat parti - det finns en orsak till det: de står för en  politik som främjar mannen i samhället och mannen i familjen.

SD har ett partiprogram som leder till att kvinnor blir mer beroende av en make och där inskränkningar i abortlagstiftningen påverkar kvinnors val.


SD vill ha tillbaka hemmafrun.

Konstigt nog är det just en hemmafru-trend trend som har funnits i TV den senaste tiden och  som vissa media i olika artiklar fört fram som ett ideal.

 

 

Här följer några utdrag ur SD:s partiprogram: 

"Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare."

 

Föräldrar?

Dom menar väl ental - förälder?

Dvs - mamman, eftersom det är hon som tar ut 80% av föräldraledigheten.

 


Statligt styrning - torde väl vara att erbjuda dagis?

Hur är det med separerade föräldrar och ensamstående föräldrar - är dessa kategorier alltså för gynnade idag?

 

 

"Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn."

 

Där får vi svaret - det finns för många separerade föräldrar.


Men:  73% av alla barn bor tillsammans med sina ursprungliga föräldrar.

 

Men det är uppenbarligen för få enligt SD:s synsätt.

 

 Ifrågasättandet rätt till "mor " och "far"?

92% av barn, med separerade föräldrar, har föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet.

 

Det finns med andra ord  inget statistiskt stöd för att det finns ett sådant ifrågasättande.

 

Och barn till separerad föräldrar upplever inte otrygghet enligt undersökningar, tvärtom de mår bra och  inte sämre än andra barn.

 

SD späder på en fördom eller är det så att just SD:s  anhängare har dessa erfarenheter av vilsenhet?

 

 

"En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet."
Det innebär att även de två vikta pappamånaderna ska bort.

Idag tar papporna ut 22% utav föräldraledigheten.

Vika mål har SD om pappornas  uttag av denna?

Hur var det med rätten till en "far"? För att känna minskad vilsenhet.

 


"De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg"

 

På egen hand och högre vårdnadsbidag - ja det innebär att "mor"  stannar hemma och framförallt gäller detta invandrare.

 

Här börjar en dinosaurie krypa fram...

 

 

 "I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. "

 

 

Jaha, naturen var det. Ingen  social och kulturell påverkan, men andra ord finns ingen svensk kultur heller. Intressant för att komma från ett parti som säger sig värna den svenska kulturen.  Menar dom inte naturen?

 

Frvillighet, jösses, var har SD befunnit sig senaste tiden - i bastun?

 

  

 

"I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten. I vårt Sverige sker anställningar på basis av kompetens och inte av könstillhörighet."

 

Ska inte varje barn kunna forma sin identitet?

 

Apropå kompetens.

På partiernas valsedlar till riksdagsvalet  (minsta gemensamma antal=18) 

Andel kvinnliga kandidater:

 

V    44%

MP  50%

S    44%

 

M  33%

FP  44%

C   39%

KD  44%

 

och

 

SD  16% 

 

94% är män tillsatta på kompetens och inte könstillhörighet, så blir SD:s Sverige.

Men å andra sidan... med den politiken som SD har på jämställdheten - det kanske snarare är något annat än kompetens som fått styra...utan just könstillhörighet... ?

 

 

"I dagens Sverige har jämställdhetsdebatten i allt för hög utsträckning kommit att präglas av extrema och verklighetsfrånvända feministiska doktriner som helt förnekar förekomsten av biologiska skillnader mellan män och kvinnor ..

 

På vilket sätt?

Tex.

Sverige har halkat ner från 1:a plats till 4:e plats på jämställdhetindex i världen.

Löneskillnaderna har snarare ökat.

Pappor har ökat sitt uttag av föräldradagar med  endast 2% de senaste åren.

 

To m enligt SD själva har sexualbrotten mot kvinnor ökat.

 

Vari består den extrema, verklighetsfrånvända doktrinära påverkan i?


 

 

"En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet."

 

Genus= kön

Båda könen

 

Sverige är känt i världen för sitt jämställdhetsarbete.  Det är en del av vårt lands identitet utomlands, och en viktigt del som får uppmärksamhet. Inte minst senaste tiden, detta trots att den backlash som vi befinner oss i.

 

Med andra ord vill SD att vårt land, Sverige, ska fråntas denna identitet.

 

"Ge oss Sverige  tillbaka" skriver SD

 

Vilket Sverige  menar SD ? 50-talets eller 1800-talets?  

 

 

Det måste betyda att SD är Sverige-fientligt och har sin kvinnosyn gemmensamt med extrema religiösa fundamentalister.

 

SD är Sveriges Dinosaurier.

 

 

 Och till sist.

 

Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger." Källa: SD:s idédokument, familjepolitik.

 

Tolv veckor är knappt 2 och en halv månader.

Vad vet SD om oregelbundna blödningar och i vilken situation varje kvinna, ung som äldre, befinner sig i? Med SD:s  politik får en kvinna skynda sig.

 

Och hur var det med de olika rollerna av naturen, hur var det med könsidentiteten.

Den tog slut just här, eller?

 


Avslutningsvis -  lite urklipp av kommentarer från en artikel där Moderaternas jämställdhetspolitik presenterades


Dinosaurie nr 1:

Vad ska vi rösta på? Alliansen tar steg för steg åt vänster och blir alltmer socialistiska! Det är ju helt sjukt att det enda paritet i Sverige som någotsånär liknar ett högerparti är SD! Etablissemanget säger att vi inte får rösta på SD men tvingar sedan in oss i deras armar.

 

 

Dinosaurie nr 2:

HAHAHA! oj vad det svider i alliansen att det blir skifte i regeringen i höst. Så illa så att man tar ännu mer sosseämnen och försöker bli ännu mer lika sossarna. De som vinner på sådan här kappvändning och maktgalenhet är missnöjespartierna som SD och PP.

 

 

Dinosaurie nr 3:

jag är moderat uppväxt jag har varit medlem i MUF, men jag kommer aldrig mer rösta på detta röstfiskar parti (möjligen med nytt folk i ledningen). politik ska vara ideologi och ngt man gör för att man tror på det. Moderata partiet har snart kastat allt de trodde över bord i sina försök att bli politiskt korrekta, röstmaximera och i slutändan ge sig själva fina karriärer.
Jimmy Åkesson du ska få min röst! Hoppas de riktiga moderaterna återuppstått 2014

 

Dinosaurie nr 4:

Så här blir det i ett land där politikerna alltid säger det folk vill höra - istället för det folk behöver höra.
Vad finns det kvar att rösta på nu? Feminister, radikalfeminister eller SD?

 

 

 

 

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se