Inlägg publicerade under kategorin Breivik

Av shedlight - 24 juli 2011 16:23

http://www.dn.se/nyheter/varlden/forskare-tydlig-likhet-med-ku-klux-klan

http://www.dn.se/nyheter/varlden/forskare-tydlig-likhet-med-ku-klux-klan


På frimurarnas svenska hemsida står att läsa om varför frimurarna behövs idag:


Osäkerheten i tillvaron, uppvärderingen av det materiella och förlusten av traditionella värden är grogrunden för ett tilltagande främlingskap människor emellan, en farlig isolering mitt i kollektivet. I denna situation har frimureriet idag något väsentligt att ge: Att bibehålla människan och människans värde i vårt samhälle.
 
Svenska Frimurare Orden är i dag en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.


Lite längre fram i texten kommer de 100-tals paragrafer som styr tillvaron som frimurare.


Där finns i Första kapitlet följande info

§5

Orden är öppen endast för män.


Utan motivering.

Ingenstans bland alla dessa mängder av paragrafer återfinns någon enda tillstymmelse till motivering.


Däremot återkommer ständigt ord som

 bröder, broder,  loger, broderskap, faddrar, fäder, brödraförening , ämbetsmannakår och givetvis mästare med alla dessa mängder av prefix.

Det är en totalt  toppstyrd verksamhet, som verkar i det dolda, i mörkret, med lojalitetsband som sträcker sig ut i samhället.

Det är i princip omöjligt att gå ur, bara att byta grupp är förbundet med mängder av restriktioner.

Men alla verkar de vilja  göra karriär . Få nya utmärkelser. Klättra på stegen, få mer beundran från de andra bröderna.


I listan över medlemmar återkommer titlar som tagna från en annan tid, kamrer, disponent, målarmästare, herr, men även titlar som överläkare, revisor, överste.

Där finns även anställda inom rättsväsende, myndighetspersoner och politiker.

Man hittar kriminalinspektörer, hovrättassessor, riksdagsman och andra i allmänhetens tjänst.


I Italien får inte rättsväsendets representanter vara medlemmar i frimurarna   just på grund utav att man ska veta att de står fria från påtryckningar och eget vinnande.

Så har vi det inte i Sverige.


Här sker allt i det fördolda, bröderna träffas långt ifrån journalistisk bevakning. Förresten är ett antal rätt kända journalister med. Skulle de granska sig själva eller ska kollegor granska kollegor?

Och kvinnliga journalister släpps ju inte in.


Hos frimurarna är kvinnan  den där andra, precis som hos Breivik. Han som inte klarade av den nordiska relativt sätt jämställda  kvinnan.

Hon tillhörde inte hans kultur.


Han var däremot hängiven frimurare, där kände han sig hemma. Han hade deras symbol på sitt manifest.


Varför kvinnor inte får bli medlemmar ges alltså ingen information om.

Frimurarna bildades på 1700-talet, i ett totalt patriarkalt samhälle och dessa strukturer finns alltså bevarade där än idag.

Det är en rest från ett manligt normativt tänkande som vidmakthålls.


Och det är inte så troligt att dessa hierarkiska strukturer skulle kunna upprätthållas, liksom mystifierandet av sekelgamla riter, om kvinnor tilläts vara medlemmar. Allt skulle gå förlorat om kvinnor kom och förstörde allt.


De speciella gruppstrukturer som finns i manliga miljöer män emellan, ”tuppandet” som en känd författare benämnde det, skulle det kunna fortsätta? Skulle det blir för mycket ifrågasättande av dessa allvarsminer, dessa roliga huvudprydnader, allt detta metall-skrammel och  mässandet och de super- hemliga riterna?

Skulle allt gå förlorat då om kvinnan gavs tillträde till dem?

Skulle de kunna hemlighållas?

Som är så viktigt, så att nya småbröder ska vara okunniga om dem.

Så att de inte i förväg ska veta vad som väntas av dem.


För det manliga grupptrycket ska sakta byggas upp tills de nya småbröderna inte längre har förmåga att hålla sig utanför det. Tills de oundvikligen blir en del av det.

De har ju hela tiden minst två faddrar vid sin sida, som bevakar att de beter sig rätt och inte avviker från den manliga frimurarnormen.

  

För det manliga grupptrycket omöjliggör att när man väl ställs inför fullbordat faktum att svära på en dödskalle eller att offra ett lamm, eller att kyssa någons fot, eller vad man nu  förmodas göra att säga: " nej, jag vill inte, detta är löjligt".

Dom orden finns inte då.

Så broder följer efter Broder.

Och åläggs att följa dessa 100.tals paragrafer.

Lojalitetssband knyts.

Bäste Broder.


Gruppdynamiken är densamma som bland fotbollshuliganer, som i militära sammanhang, bland prästerskap,  hos  tekniska högskolors studenter  eller -varför inte - som hos brandmän.


Tystnadsplikten om riterna varar till döden , man besöker sjuka gamla Bröder för att påminna dem om detta och deras anhöriga.


Inget skvallrande tillåts. Först i himmeln med den Store Byggmästaren blir man fri. Eller inte.


En gång om året håller man talet till KVINNAN.

Den där konstiga varelsen som man inte förstår sig på och som inte inbegrips i livets svårigheter utan är en del av dem. Som tillhör en annan sort. Som man inte begriper sig på. Där behöver man Bröders hjälp.

Kvinnan ska helst bara finnas till hands men inte  höras.

Men en gång om året hyllas hon. Sedan är det återigen som vanligt Bröder som gäller och deras ideal och deras världsbild.


ANNONS

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se