Inlägg publicerade under kategorin Makt, kön och sexualitet

Av shedlight - 1 februari 2012 21:52

Elever på flera av landets gymnasieskolor rankar flickor som ”lammkött” på Facebooksidor.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flickor-rankas-som-lammkott-pa-facebook

http://svt.se/2.22620/1.2696944/flickor_rankas_som_lammkott?lid=puff_2696944&lpos=rubrik

http://www.dn.se/nyheter/sverige/do-granskar-rankning-av-flickor


Både skolan och skolinspektionen har engagerat sig.

Samtal har hållits med elever om värdegrunder.


Men det fortsätter.

De sexistiska och machistiska kränkningar fortsätter.


Är det konstigt att unga killar på väg ut i livet påverkas av samhällets normer

som under lång tid har normaliserat kvinnoförakt?


Nätets utbredning har drivit fram en machistisk och sexistisk syn på kvinnokroppen.

Män dominerar nätvärldens normer.

Kvinnoföraktet och kvinnohatet ät utbrett.


Utbyggnaden av bredband har gjort porren lättillgänglig och i porren har under

lång tid kvinnan exploaterats  mer och mer.

Våldet har blivit grövre och grövre, vad man kan och får och ska göra med en kvinnokropp

har gradvis blivit mer likt utstuderad tortyr än sexualitet.


Studier i USA visar att 11 år är den åldern som pojkar i medeltal börja titta på porr.

I medeltal.


Studier visar också att regelbundet konsumerande av hårdporr leder till att män

 förlorar respekt  för kvinnor och utvecklar en känslokyla mot kvinnor.


Detta har man visat på män. Hur är det då inte för pojkar?

11-åringar eller 8-åringar?

 När dom har blivit tonåringar och går i gymnasiet kan de under ett decennie ha

tittat på porr där flickor  i princip är slavar och kroppar som finns för mannens behov.


Flashback med sitt kvinnohat , sin horifiering,  av kvinnor och flickor  har funnits i över 10 år.

Trots det utbredda kvinnohatet där, väljer Sveriges Radio att belöna sajten.

Det normaliserar kvinnohat.


I media har under ett flertal år kommenteringen ansetts vara en del av den publicistiska idén.

Då har man också valt som en del av denna publicistiska idé att främja kvinnohat.

Inget har gjorts för att diskutera den  utvecklingen.


Tvärtom – media uppmuntrar dessa tyckare:

media följer upp och visar vad dessa "läsare" tycker om kvinnor.


Att de tycker att de ska ha rätt att utnyttja utsatta flickor och kvinnor i prostitution.

Våldtäktsåtal kommenteras  friskt av män som visar ett förakt för våldtäktsoffer som är hårresande.

 Detta hade inte varit möjligt för bara några år sedan.

Män diskuterar som en självklarhet 16 åringars sexualliv och sin rätt till att kränka unga flickor.

Detta trots att det finns ett brottsoffer.


I media får män rösta om det är rätt att vara sexistiska.

Män får rösta om det är  ok att damer ska ha korta kjolar i sporter.

Män får håna damfotbollslaget med en sexism som svämmar över i media.

Media hånar själva kvinnliga politiker: de "babblar", de har" tics".

Media skriver romantiska artiklar om strippklubbar och lägger ut nakna kvinnor på förstasidan.


Journalister får skriva om kvinnor som ”kärringar”

Media får göra ordet "systrar" till ett nedvärderande ord.

Media har satt ribban.

Eller rättare sagt: det finns ingen ribba.


Män med ett avgrundsdjupt kvinnoförakt dominerar totalt medias fält och tillåts sätta agendan.

Så sätts normen för grabbarna.

I porren och i media.

Och i reklamen – inte att förglömma.


Då kan man säga att det är de gamla gubbarna som har unken kvinnosyn.

De unga -  de  har nog en bättre koll på jämställdhet och respekt för kvinnor.

Då har man inte förstått.

De unga tar efter de vuxna.


En antal unga pojkar i en ny uppväxande generation kommer att få stora

problem med relationer till kvinnor.


Den framtiden har vi nu.

Kvinnohatet är här.

INGEN kan ha missat det.


De här pojkarna på gymnasieskolan som omnämns i artikeln gör vad

resten av samhället har gjort i 10 år nu.

De har lärt sig att flickor och kvinnor är ting.


Ett förtingligade kommer man inte till rätta med under några allvarliga samtal.


Det sitter djupare än så.

Det sitter i vårt samhälle.

Och ingen diskussion förs om det.

Det fortgår just nu, på alla media på Newsmill, SvD , SVT osv.

Vad ska pojkar tro??

Jo, att det är normalt – ”alla” gör ju så.


Vad händer framöver med utbredningen av sexualrelaterade övergrepp ,

sexuella trakasserier och våldtäkt?

Vad händer med utbredningen av kvinnomisshandel och - dess värsta avart - kvinnomord i framtiden?

.Några utvalda inlägg i ämnet   (för fler se de olika mediakategorierna)

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/12/13/6856251-maskulina-kommentarer-och-vald-mot-kvinnor/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/16/6674247-numera-verkar-kvinnohat-socialt-accepterat/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/04/09/5070895-var-finns-de-svagas-reaktion/


http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/22/3615653-svd-hillegrenarna-och-helt-ratt/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/14/3565056-man-som-hatar-pa-natet/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/03/28/4971250-man-som-hatar-jamstalldhet/


Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.

ANNONS
Av shedlight - 30 januari 2012 16:25

Idag kom en friande dom i fallet med en 14-årig flicka från Serbien.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.843495-familj-frias-for-manniskohandel

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-frikanda-for-manniskohandel_6809295.svd

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-frikanda-for-manniskohandel


/Notera att  i DN står underrubriken: Påstods ha haft 14-årig  sexslav.

DN har tidigare påstått att det var fråga om en sexslav, inte åklagaren.

Så vänder media sina egna överdrifter mot en 14-åring./Flickan togs till Sverige av vuxna för att  bli hustru till en 25-årig handikappad son.


Det är alltså fråga om ett barn som i och med denna friande dom ansågs ha följt

med frivilligt och låttit sig utnyttjas utav denna 11 år äldre man.


Flickan kommer från enkla förhållanden och från en situation där hon

 knappast kunnat välja över vad hon ville.

I ett samhälle som är styrt utav patriakala  föreställningar  om kvinnors och flickors roll.


I artikeln från GP står:


"Till stor del beror frikännandet på att den unga flickan ändrat sina uppgifter, inte bara i förhållande till vad hon sagt under polisutredningen utan också från en dag till en annan under den tre dagar långa rättegången.

Detta gör att åtalet faller eftersom det "i allt väsentligt" bygger på flickans uppgifter."Tingsrätten lägger alltså hela bevisbördan på ett barn.


Kan inte flickan bevisa att hon utsatts för brott så finns inget brott enligt tingsrätten.


Man gör ingen bedömning utav maktförhållanden.

Man gör ingen  bedömning över könstrukturella mönster.


Man förutsätter tydligen att en 15-årig flicka,  14 då hon fördes till Sverige, har

samma makt som tre vuxna personer.

Man förutsätter att  polisförhör och sedan domstolsförhandling är en

situation som ett barn helt enkelt ska klara av.

Något annat alternativ gives icke av tingsrätten.


Flickan blev gravid två gånger och fick missfall under tiden i familjen.

Hon besökte sjukvård flera gånger och skrevs då in under falskt namn.


Ur artikeln i GP:


"Flickan besökte läkare under falskt namn. Det talar för att det funnits något att dölja, noterar tingsrätten, som dock kommer fram till slutsatsen att den 45-åriga kvinnan inte haft den fullständiga kontroll över flickan som åklagaren hävdat"Kan det bli tydligare?


Att barn förutsätts vara små vuxna. 

Att barn förutsätts ha samma makt, samma mentala styrka och samma möjlighet att välja sitt liv.

I alla lägen.

Även 14-åriga flickor från ett extremt patriarkalt samhälle.

Där flickor kan säljas som varor.


Så illa fungerar vårt rättsväsende idag.

Uppenbarligen är det fritt fram att hämta hit 14-åriga flickor för att vara älskarinnor.

Flickorna klarar inte de svenska rättsprocesserna ändå.


För en tid sedan friades ett  antal män för att ha utnyttjat en 14-årig förståndshandikappad  flicka i prostitution.

Inte heller då gick det att bevisa brott ( utom ett fall med  mild påföljd: 3 mån fängelse)


Flickor är inte mycket värda i domstolssverige.

Dom är mer värda på den öppna marknaden tydligen.


Någonting är mycket,  mycket fel med vårt rättsväsende.


Och till sist :

Flickan i dagens dom, vad händer med henne nu?


Domen har  mål nr 15416-11

och  kan beställas på

gbg.tingsratt@dom.se


Inlägget kommer uppdateras när domen skickats och lästs igenom.


Tillägg 1 februari om domen.

Utdrag ur domen är blåmarkerade.


I domen vittnar den handikappade sonen, modern till sonen, fadern till sonen, och släktingar till dessa.

Alltså en hel familjeklan.

Flickan står ensam mot dessa.

Hon har dessutom sin egen  far som vittnar mot henne.

Inga låga krav som ställs på ett barn.


I domen står tydligt att det är flickans berättelse ensam som utgör bevisning.

Inga andra indicier, bevis eller t ex kunskap om hur flickor  brukar  behandlas i de här sammanhangen.


Åtalet bygger i allt väsentligt på målsägandens uppgifter


Så här resonerar rätten om varför flickan har ändrade sin berättelse efter de inledande polisförhören.


Det kan således konstateras att hon befunnit sig i en utsatt situation utan möjlighet att vända sig någonstans för att få råd eller stöd.

Hennes förklaring till varför hon lämnat osanna och överdrivna uppgifter under förundersökningen kan mot denna bakgrund inte lämnas utan avseende.


Alltså: å ena sidan är flickan helt utan stöd, och å andra sidan hävdar rätten självklart att det var osanna och överdrivna uppgifter som hon lämnade innan, så rättens slutsats blir:


Hennes vid förundersökningen lämnade uppgifter som åberopats av åklagaren kan mot denna bakgrund

inte läggas till grund för bedömningen i målet


Det här språkbruket och synsättet är genomgående igenom hela texten.

Hur Diesen skriver i boken Övergrepp, om hur dolmstolar handlar  i sexualbrott,  är definitivt  tillämpbart här.


"Förhören med parterna  är inte förutsättningslösa istället präglas förhöret med målsäganden av ifrågasättande och förhöret med den misstänkte av godtagande."


Det läggs en enorm börda på flickan medan däremot de vuxnas motsägelsefulla och ofta vaga och oklara berättelser, där de inte avkrävs  specificerade uppgifter TROTS att de är vuxna, godtas utan problem.


Det här är ingen förutsättninglös förhandling eller dom.

Den här flickan har inte en chans i den situationen hon befinner sig i;  

rädd och osäker  som det barn hon är.

Inte en chans.


T ex:

Om de pengar som familjen  i Sverige skickade till flickans far finner rätten troligt att de var ett utryck för  ren givmildhet.

 ...han /flickans far/var i behov av medicin, mat eller betala räkningar.

Denna förklaring framstår inte som orimlig och den går inte att bortse från.


Alltså en flicka förs till Sverige med avsikt att giftas med sonen, det står i domen, men familjen är endast vänlig och snäll mot  fadern i Serbien. Det tycker rätten är sannolikt.


Det anses också klarlagt  av rätten att en av de åtalade (M) har handlat som om hon har något att dölja.

Men det bortförklarar rätten:


Den omständigheten att målsäganden besökt läkare under falskt namn talar vidare för att det funnits något att dölja. Att en lapp med det falska namnet återfunnits i en handväska

som tillhör M talar också för att M i vart fall känt till omständigheterna

kring läkarbesöken men det går dock inte att dra några säkra slutsatser av detta.


Vidare.

Det kan dock hållas för visst att /modern i familjen/ haft mer omfattande kontakt med och inflytande över målsäganden än vad hon uppgett. Det kan emellertid inte anses utrett att hon haft kontroll över målsäganden på sätt som åklagaren påstått.


Flickan väljer i ett läge att skylla på en annan pojke som gjort henne gravid, helt enkelt för att hon förmodligen  är rädd.

Hon vet kanske inte då att de åtalade redan har talat om att de vet att sexuellt  umgänge redan

ägt rum mellan den handikappade  sonen och flickan.


Så DÅ tycker rätten att flickan ljuger. För att få allt att stämma.


Målsägandens uppgift om att hon haft samlag med en svensk kille och inte med /sonen/ - uppgifter som lämnades sent under huvudförhandlingen – framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion

och kan lämnas utan avseende.


DÅ anses det  vara en efterhandskonstruktion.

Men inte det andra som flickan tar tillbaka.

DÅ anses hon trovärdig.


Så håller det på.

Att fadern säger att flickan velat giftas bot med en man som är 11 år äldre, som är i ett tillstånd där han behöver tillsyn hela tiden, är inget som rätten verkas ifrågasätta.

Att fadern ger upplysning om att flickan haft en pojkvän i Serbien men i nästa andetag tycker det är naturligt att hon vill gifta sig i Sverige reds aldrig ut.

Det finns flera sådana motsägelser som lämnas därhän av rätten.

Bland annat att det hävdas att flickan blivit kär och ville ha sexuellt umgänge  med  sonen  och t o m varit drivande.

Alltså:.

En 14 årig flicka hävdas varit drivande sexuellt mot en 11 år äldre man som behöver ständig tillsyn. 

Detta verkar inte rätten invända emot .


Så människohandelsåtalet  avfärdas lätt  av rätten.

Sedan går det i flygande fläng:

Alla misstänkta  frias på allt:Våldtäkt mot barn

Hot och  misshandel
Våldtäkt
Sexuellt tvång
Medhjäp till våldtäkt
Medhjälp till sexuellt tvång.


Återigen, den här flickan hade inte en chans i vårt svenska rättsväsende.


.

Tillägg 27.2

Domen överklagas i avseende människohandelsdelen

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.863214-manniskohandelsdom-overklagas

'Fler inlägg i samma ämne

http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/01/11/7069968-orimliga-krav-pa-barn-i-domstolar-ger-natsajter/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/10/10/6421045-ingen-lag-ar-battre-an-dess-tillampning/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/06/01/5498242-fritt-fram-for-barnsexhandel/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/02/18/4640803-helikopterran-contra-barnhandel/

ANNONS
Av shedlight - 24 januari 2012 15:52

Ompublicerat inlägg från 13 jan p g  a angrepp på bloggen  - 2:a  försöket

Kommentarerna till det ursprungliga inlägget kommer i särskilt inläggOm sexism i Sverige och hur den kan ta sig uttryck .

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.826424-smiskstrategi-hos-pojklag-i-innebandy

http://www.dn.se/sport/sexism-i-innebandytraning

http://www.svd.se/sport/tranades-med-sexistisk-taktik_6767793.svd

http://www.dn.se/sport/forbundsordforanden-om-taktikorten-chockerande

http://www.dn.se/sport/anvande-sexistiska-taktikkort--polisanmals


I det här fallet uppenbar grov sexism.


Normaliserat av vuxna män, som i sin tur för över normer på 14-åriga grabbar.

Så som det alltid fungerat; gubbarna lär upp grabbarna, hur dom ska tas , tjejerna.


Ingen förälders tycks ha reagerat för att de använde "tjejnamn" i undervisningen.

Ingen annan i klubben heller, för fler måste ju ha känt till det.


Det var helt enkelt:

Vardagssexism.


När det blir känt säger en av de ansvariga männen i klubben, "tråkigt att någon känner sig kränkt".

Tråkigt att någon känner sig kränkt?

Så mycket förstod denne idrottsansvarige man.


För några dagar sedan väckte en "skämtteckning" i Metro stor uppståndelse för att

den var rasistisk.

Ingen nämnde dock att den OCKSÅ förtingligade kvinnan och gjorde hennes kropp till något som skulle kommenteras och överlämnas från man till man.

Kvinnan som en bytesvara fanns inte ens uppe till debatt.


Regissören von Trier gjorde bort sig när han uttalade sitt stöd till nazism.

Har har dock inte ansetts göra bort sig för att han visar en unken kvinnosyn.


En krönikör i Expressen blev utsatt för skarp kritik för en främlingsfientlig text.

Samma krönikör har både uttalat och skrivit negativt om kvinnors värde utan problem.


En annan krönikör i samma tidning skrev en krönika om hur han ser att invandrade männskor

lurar honom och fick mycket kritik.

Samma krönikör har uttalat sig negativt om kvinnors värde och utan problem.


En krönikör i AB, mångårig sådan, har tidigare grovt smutskastat en utsatt kvinna och en mycket utsatt flicka. Krönikören, och författaren, hyllas ständigt och andra journalister kryper för honom.


En amerikansk skådespelare har upprepade gånger visat att han har en unken kvinnosyn.

Han hyllas ändå på nätet.


En modeskapare åker ut ur kylan för att han är rasistisk.

Att han varit sexistisk under många år spelar ingen roll.


Breiviks handlande har bara studerats och omskrivits i media ur ett främlingsfientligt prespektiv.

Han starka anti-feministiska tankar och hans åsikter att kvinnans jämställdhet är av ondo har inte fått någon uppmärksamhet. (Utom av tidningen Feministiskt perspektiv )


Det finns mängder av exempel på att sexism är normalt.
Där rasismen är en skamfläck.
Ändå är rasism och sexism densamma!
Mot de andra.
Kön och ras spelar ingen roll där.

Men kvinnan drar som alltid det kortaste strået. Hon får inget skydd.


Varför ?

Därför att media är sexistisk till sin grundform idag och hur ska de då kunna kritisera sig själva?


Varför annars alla dessa nakna kvinnor i alla media?


Nu har alltså en innebandyklubb uppmärksammats för extrem sexism.


Lägg märke till att tidningen som gjort det är Feminstiskt Perspektiv.

Ingen annan media.

Det visar återigen att normaltillståndet i media har en djupt sexistisk grundton.


Sexism ligger där hela tiden som en avklädd kvinnokropps-dörrmatta som alla trampar på varje dag.


Vad hade hänt om innebandyklubben skrivit lika nedlåtande mot "negrer" eller judar?

Då hade Mansmedia uppmärksammat det för längesedan.


Trots att det är kvinnor som våldtas, misshandlas, mördas, kränks, trakasseras och diskrimineras

mer än någon annan grupp idag i Sverige.


Eller i världen.


Men forfarande, trots detta, tillåter media att kränkningar av kvinnor ska vara ett diskussionsämne.


Fortfarande får män tycka till om rätten att kränka!


Män dominerar i medias komentering och de dominerar stort

de är de som får sätta agendan- gång på gång.


Det som aldrig får sägas, är att Män som hatar kvinnor tagit över media totalt.


Män som alltså kända för att ha en extremt negativ kvinnosyn och för att gärna kränka kvinnor.

Den här bloggen har mängder av exempel på detta under främst mediakategorierna.


Och GP frågar dessa män: Vad tycker du?


På det sättet normaliserar en tidning, som får miljoner i presstöd för att värna allas lika rätt,

att män får kränka kvinnor.


GP har valt att sälja ut kvinnokroppen till männen i kommentering.

Och de är inte ensamma om detta fenomen: att män som hatar kvinnor får kommentera kvinnor.

För det är ju så det ser ut.

Och kvinnoföraktet växer - jämställdhetstanken försvinner bort.


Dessa män som hatar kvinnor får alltså normalisera sin sexism i media - den media vi själva
stödjer genom skattepengar, män som kvinnor.
Så kvinnor är och förblir andra klassens medborgare.

Kan det vara tydligare?


Kvinnor ska inte ha samma skydd mot kränkningar och diskriminering som andra grupper har rätt till.

Så tycker samhället. Och Mansmedia.


Och våldet mot kvinnor i alla dess former, fortsätter oförminskat i Sverige.


Tillägg 1425:

På Expressen får man rösta om det är rätt att vara sexistisk eller inte.

Antar att de anser att man även ska rösta om man rätten att vara rasistisk eller homofobisk - också.

Annars är det ju hyckleri och ett mycket talande exempel för just: Mansmedia


***


Tillägg vid andra publiceringen


Taktikkorten kunde lika gärna ha använts i styrelserummen och av företagsledningen i näringslivet.

Ta t e x direktören som hade följande programförklaring:

Kursprogram för killkursen ”Evert”

Dag 1:
Samling. Vi tar en bärs, vilar litet på sofflocket och bläddrar lite i Fibban.
INLEDNINGSDISKUSSIONER
Kan vi vända på kalsingarna mer än fyra gånger?
Hur skall vi få bort kärringarna från trafiken?
Vi kollar igenom några gamla videoinspelningar från Tipsextra.
Kamratafton med grogg och p-rulle.
Dag 2:
Sovmorgon
DISKUSSIONER
Vilken deodorant döljer svettlukten bäst?
Så tvingar man kärringen att vara hemma med ungarna.
Hur spöar man kärringen utan att yttre tecken på våld uppstår?
Kvinnlig rösträtt: Bara i kommunalvalen, eller inte alls?
LUNCH: Råbifff och en stor stark.
Lumparminnen.
Vi jagar höns på Stadt.
Dag 3:
Sovmorgon. Släng ut ev. övernattade höns.
Kaffekask.
FRAMTIDSFRÅGOR
Hur startar vi fler herrklubbar?
Hur förbättrar vi kontaktombudsverksamheten på våra systembolag?
LUNCH: Stångkorv och ölhävning.
Vi åker hem och ger kärringen en örfil och visar vart skåpet skall stå.


Behöver jag tala om att direktören utövade våld mot kvinnan och barnen?


Det är självklart så att det finns ett samband mellan en osund kvinnosyn och männens våldshandlingar.

Att det är vuxna män som använder korten och programmen säger det mesta om dessa män.


Det ENDA som är olyckligt i sammanhanget är väl vice ordförande i Engelholms FBC Leif Winterhofs okunskap samt snedvridna kvinnosyn.


Ungefär lika olyckligt som när direktörers rattfylleridomar så olyckligt går upp i rök…

Ja, för män är mycket så olyckligt…


Jag citerar tränaren Christian Hägerström:

”Förstå mig rätt nu (dvs utifrån min snedvridna kvinnosyn). Du ser på detta utifrån ett väldigt vinklat perspektiv (dvs ett likabehandlingsperspektiv och med utgångspunkten alla människors lika värde) när du sitter och tittar väldigt starkt (dvs jag vill förminska mitt handlande och konsekvenser av mitt handlande nu när jag blivit tagen på bar gärning) på enbart detta (att det har framkommit att vi har en osund kvinnosyn måste kunna förmildras med något annat gjort).

Vår förening har en otroligt stark värdegrund (med andra ord så företräder, helgonförklarar, lovordar, föredrar och högaktar vi män samt återigen män), där vi är väldigt mycket emot mobbning (iaf mot oss vuxna (??) män när det nu framkommit hur sexistiska vi är), rasism, sexism (enligt vår definition är det när vi inte får tillräckligt med sex som ju är vår lagliga rätt).

Vi agerar väldigt proffsigt utåt (det anser vi själva iaf utifrån vår begåvningsnivå och våra referensramar). I dina ögon (dvs en kvinnas ögon) har detta blivit stort (eftersom vi inte nu kan fortsätta på samma sätt som förut), men i våra ögon väldigt lättsamt (för oss är det ju självklart att män har rätt att smiska och tafsa på kvinnor och att kvinnor är mindre värda).


Lite olyckligt så föll Christian Hägerströms slutkommentar bort i artikeln, men jag har lyckats hitta den.

Nu vänder vi blad och tar en kaka till (dvs flicka) till kaffet och låter allt vara som det är…


Kommentarer  från Frida med bloggägarens svar.

Frida

När jag var 14-15 år och gick i högstadiet så hade jag en lärare som var dum i huvudet och älskade sexistiska skämt (en morgon på morgonsamlingen drog han den här: "Vem har störst fitta i djungeln? Svar: Fladdermusen") nästa dag så sa han att vi skulle ha frågetävling igen och då sa jag att jag inte ville delta om nivån skulle vara på samma sätt som dagen innan, han frågade vad jag menade jag svarade då att gåtan var sexistisk och jag hade ingen lust att delta helt enkelt. Han blev FULLKOMLIGT rasande. Han var helt röd i ansiktet och tvingade mig att sitta kvar i ett samtal efter detta och då gapade han om att jag inte hade någon humor, hans tidigare klasser hade tyckt att de var jättekul skämt osv, jag svarade att jag inte fann det de minsta lustigt och inte uppskattade hans sätt då svarade han bara: nej, jag tycker inte om dig heller.
Man kan undra varför en 35-årig manlig lärare tycker att de är okej att skrika på sin 14-15åriga elev?
När vi spelade squash på gympen och det gick uruselt för mig coh min kompis så gapade han till oss: "sluta spela som om ni vore handikappade kärringar i rullstol", vilken trevlig och proffsig kommentar av en lärare istället för att hjälpa oss eller bara låta oss försöka och skita i det. Alla tjejer i klassen tyckte som jag men ingen ville göra något för då "kanske han sätter IG på oss som straff", jag fick med mig en kompis och vi gcik till vår kvinnliga rektor hon svarade: ja, nu skämtade han ju så en gång bara vad jag vet och gympan vet jag ingenting om så ni får ju helt enkelt återkomma om det händer igen och inte överreagera.
TACK SOM FAN! Sen undrade de varöfr man skolkade och var skoltrött och hatade vuxna/lärare?????????Den jäveln (manliga läraren) fick dock sparken 3 år senare fick jag höra för att han var öppet sexistisk mot en elev av kvinnligt kön och slet sönder hennes uppsats som inte dög, rektorn hade råkat se det och hade inget annat val än att agera.


shedlight

Det du berättar är ju inte klokt! Jag blir ursinnigt arg.

Självklart blev denne grottman så högröd när du kritiserade honom; hans egen skam och skuld kom ju då i dagen.

Sådana lärare ska bort.Har inte i skolan att göra.
Ett klart misslyckande för lärarutbildningen i detta fallet.

En bra självkänsla och ett gott självförtroende är det viktigaste man kan bära med sig i livet och den ska inte förstöras utav omogna män. Det är oförlåtligt!

Bra att du sa ifrån!

Hur denne man såg på flickor var också något han tog med sig överallt, det kan man vara säker på. Oroväckande.


Frida

Ja, han var galen. En tvättäkta idiot.
Men man har så mkt med sig från den skitskolan, vi hade tex inte skilda toaletter (dam och herr) utan samma och eftersom jag gick montessori så var man tvungen att städa tillsammans och vi tjejer tyckte det var äckligt att städa efter killarna för de pissade på ringen och smutsade ner mer och vi tyckte också det var pinsamt för vi hade genomskinliga påsar i papperskorgarna så killarna såg våra bindor och tamponger när de städa och de tyckte att det var äckligt. Jag tog upp detta (återigen själv för alla var rädda för IG) med en kvinnlig lärare och hon säger då: Men Frida, det är väl inte jämställdt med skilda toaletter? Så jobbar vi inte här!
Snacka om idioti, kolla vilken restaurang/café som heslt klart det är skillda toaletter - varför inte på en skola? Har inget med jämställdhet att göra, och att ignorera ett barn som ber om detta och när hela klassen tycker samma är oförskämt. Det värsta de sedan gjorde mot mig var avslutningen i nian, alla fick ett diplom med en finurlig text av lärarna där det stod vad lärarna trodde att man skulle bli "när man blir stor", alla fick träffsäkra roliga saker så kommer mitt diplom som de läser upp högt för klassen: "toalettrengörare och utformare" jag kände mig förudmjukad (alla lärare gapskrattade och sa: "ja du kämpade så himla mycket med dina skillda toaletter, haha)och blev ledsen för att ingen tog mig på allvar och inte gav mig ett kul yrke utan hånade mig istället. Jag hatade dem allihop.


shedlight

Det här låter som mobbing.

Vitsen med skämt är att ALLA ska tycka det är roligt, även den som är föremålet för skämtet.

Man ska skratta med varandra, INTE mot. För då blir det mobbing.

Om vuxna inte inser detta låter det mycket illavarslande. De normer vuxna visar formar eleverna.

Det här låter som en riktigt dålig skola.


 

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.

Av shedlight - 21 januari 2012 12:35

Det är tio år sedan Fadime Sahindal mördades.

Det uppmärksammas på olika sätt.


Bl a skriver Katarina Wennstam här

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14244191.abSamtidigt så skriver en del debattörer att det finns ett felaktigt och snävt synsätt av ”feminister”.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.833521-sluta-forklara-fadimes-dod-pa-fel-satt


I andra änden finns sverigedemokratiska och olika rasistiska element som utnyttjar det

 här skeendet för att verka i sin främlingsfientliga anda.

Att de samtidigt får oväntad draghjälp i sitt hat mot feministers jämställhetsarbete, det blir en extra

 bonus för dem som snabbt utnyttjas i tex radiodebatter.


Däremellan har vi de flickor och kvinnor som far illa idag.


Från ett extrem totalitärt förtryck där varenda steg bevakas till ett liv som mamma och hemmafru,

där mannen är familjers överhuvud och har ekonomisk makt.

Det är ingen tvekan om att våld mot kvinnor är just våld mot kvinnor.


Det är heller ingen tvekan om att våld mot kvinnor kan se helt olika ut  globalt.

Det är som en månghövdad hydra.


Varje huvud ska synliggöras på precis det sätt som  är mest verksamt.


Det heller ingen tvekan om att det är  i grunden djupt patriarkalt styrda samhällen

och familjer som möjliggör våld mot kvinnor och barn.


Ett patriarkat som tar sig i uttryck i  bla hedersproblematik och kontroll av framför allt

flickors liv och sexualitet, där flickor blir en ägodel snarare än en människor.


Då har vi å ena hållet

Våld mot kvinnor och en patriarkal sexuellt förtryckande samhällsordning


Och å andra hållet

SD och andra främlingsfientliga krafter som  vill skuldbelägga både invandring

och feminism-jämställdhet


Det finns bara ett svar på detta dilemma:

att återinföra ordet könsmaktsordningen.


En historisk och global gigant som förklarar allt våld och förtryck mot kvinnor och barn.

Överallt och i alla tider.

Men som just därför  avskys av de främlingsfientliga.


På samma sätt som en terrorist i Norge drevs av ett feministhat och ville döda urmodern för kvinnors jämställdhet i hans land.  Men där tystades kritiken mot feminism av någon anledning ner  i media.


Men nu när de främlingsfientliga framför sin falska kritik, lyssnar media och andra debattörer.


Men då i Breiviks kölvatten, som var fullt av feministhat, så var det märklig lugnt jämfört med

den kritik som nu förs fram mot de som alltid står på de förtryckta kvinnornas sida.


Så ordet behövs mer än någonsin.

Könsmaktsordningen.

Detta ord som skiljer de som bryr sig från de som hycklar.

Och hedersproblematiken är en del av denna historiska underordning.

Här står utmärkt om detta.

http://debatt.svt.se/2012/01/17/vansterns-man-maste-vaga-se-hedersfortrycket/


Det största hotet mot att hjälpa flickor och även de pojkar, som utsätts av

våld är skräcken för att bli kallad rasist.

Detta främjar rasism.


För ju mer lamslaget rättsväsendet står i sin rasismpanik, ju mindre  vi gör åt det,

desto mer vinner de främlingsfientliga krafterna.

För ju mer våld, desto mer argument får de mot invandring.


De skyr inte våld, det vill bara kunna använda det för sina syften.


Så visa det vapnet som de som hycklar med sin medkänsla, avskyr;  visa könsmaktsordningen.

Inget ord väcker samma hat från de extrema krafterna som detta ord, där skiljer man

agnarna från vete, de som hycklar från de som verkligen bryr sig.

Där avslöjas de som likt Breivik, hatar feminism.


I boken Kvinnornas Svarta Bok samlas olika skrifter om förtryck, diskriminering och våld mot kvinnor.

På dessa femhundra  sidor avhandlas kvinnors olika situationer och erfarenheter av förtryck runt om i

världen. Som tex


irakiska kvinnors heder

hedersbrott i Europa

slöjdebatten

feministerna i Iran

förtryck mot palestinska kvinnor

tvångsäktenskap


Just så som det här specifika våldet, hedersproblematiken,  ska behandlas:  med kunskap om

det här huvudet på hydran. Hur det här  fula huvudet ser ut och uppför sig.

Utan att mista perspektivet samtidigt. Man måste slå både specifikt och allmänt.


För alla kvinnors skull överallt.

Dom dödas inte bara i Sverige, dom dödas överallt.


Överallt är det ett patriarkalt förtryck och ett förtingligande av flickor och, senare i livet,  kvinnan.


Med ett könsmaktsperspektiv kan inte någon polis fega ur med att säga att han inte

 vill bli anklagad för att vara rasist, när han överser med ett mord. När det egentligen handlar

 lika mycket om likgiltighet för kvinnovåld.


För det går ihop: rasism och likgiltighet för kvinnors värdighet, rättighet och säkerhet.

Och rätten att som man definiera verkligheten.


För kvinnors skull, för  flickors,  för de  pojkar som inte får leva de liv de vill, för de som till slut

tvingas acceptera förtryck:


Återinför könsmaktsordningen

Så slipper vi hycklarna.

Av shedlight - 19 januari 2012 16:11

/Uppdatering 27.6 

I höst kommer en antologi om det våld som riktas mot främst kvinnor i deckare.

Mycket bra initiativ. /


I en utmärkt debattartikel skriver Katarina Wennstam om att våldtäkt skildras vällustigt på film samtidigt  som jämställd sexualitet  inte får plats.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/filmbranschen-vill-hellre-ha-skrik-av-smarta-an-av-vallust

Även Malin Ullgren skriver om detta ämne i en krönika.
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/malin-ullgren-valdtaktsskildringar-ar-en-sjalvklar-del-av-underhallningsvaldet

Det här är någonting som genomsyrar vårt samhälle.
Inte endast på film.

I språket, både det talade och det skrivna, så undviks vissa ord som stöter bort.
Däremot omsluts andra ord som ska kittla.
Som ska vara hemligt lockande.
Fast ingen låtsas inte om det.

Och förtryck och manlig överhöghet skildras som något kvinnor vill omsluta.

Nyligen återgav både DN och AB hur en amerikansk presidentvalskandidat stöds av sexindustrin.
En två veckor gammal nyhet som man dristade  sig till att plocka upp. Fast man skrev förstås inte om sexindustrin.
Man skrev "han vet vad kvinnor vill ha".
Man skrev inte " han vet vad män vill ha och anser sig ha rätt till"
Hur kittlande hade det då  blivit för de manliga  läsarna?  De, som är i majoritet.
Och den kvinnliga minoriteten - dom  lär sig hur landet ligger.
Media sätter pliktskyldigt citationstecken, man tvår sin händer lite.
Men inte ett ord om att hallicken, den ökände Dennis Hof, är välkänd för sina hårda
metoder, för att vara den som bestämmer. Ingen kvinna sticker upp där.
Allra minst i hans "stall" eller i hans kaninfarm.
Att kvinnor i dessa läger är i princip livegna, stod det heller inte ett ord om. 
Det blir inte så kittlande.


Inte heller skriver man om sambandet mellan våld och prostitution, för  just där ska våld hållas borta.
Långt borta.
Även i riksmedia.
Nej, där ska prostitution ska skildras putslustigt, hej och hå! 
Leende kurviga kvinnor som hejar på sin man.


Men inte i film.

Där är mord på prostituerade ett  vanligt tema.


Men det finns fler exempel när våld är tabu.


AB gjorde reklam för ett hotell i Prag.

"Bo gratis spela in porrfilm!"

Med öppnad kommentering.

Inte ett ord om att det handlade om prostituerade och att dessa är mer eller mindre tvingade

att delta och få sin nakna kroppar med en främmande man i, utlagda på nätet. För all tid.

Nej, allt skulle vara spännande och galet kul.  Något för de svenska läsarna?

Även då var våld långt borta.


I SvD skrivs om kärlekshotell.

Kärlek - så fint och trevligt.

Att det handlade om prostitution döljdes väl under ordet "kärlek".

Och var fanns den  "kärleken"?

Det kanske inte hade varit så kittlande med prostitutionshotell.


Nej, våld och våldtäkt och fruktansvärda övergrepp skildras när det anses  

finnas medial anledning.

Men då lite lagom, och deinitivt inte så man begriper.


Hur skildrade media Göran Lindbergs rättegång och vad han gjort sig skydlig till?

En tunnare och tunnare man blickade sorgset in i bilden.

Några krönikörer skrev lite tårdrypande om den sorgsne, men inget om det bråddjup som finns därute i samhället.

"Unga som säljer sex" skriver AB, men något samband med män som Lindberg, som möjliggör övergreppen blir svårt att hantera. Unga och sex blir lagom nivå.


Hur skrevs det om serievåldtäktsmannen i Örebro?

Hur han fungerade, hans kvinnosyn, hur han konsumerade porr, vad han såg, hur hans hans gärningar skapades?

Ingenting.  Han gjordes istället helt obegriplig. Så blir det ett mörkt hot därute bara. För kvinnor.

Ett detaljerat återgivande i vissa fall av det grova våldet fick plats, med ett korrekt avståndstagande,

men vi begrepp forfarande inget, det förblev diffust.


Förutom att excellera  detaljer om hur dessa smygande farliga män, dessa utstuderade kvinnoplågare, som

hanterar och beter sig mot kvinnor och flickor finns det något mer. Det blir som i  filmvärlden.

En kittling där också. Mellan raderna kommer det fram, den skräckblandade förtjusningen.


Men ibland så presenteras mäns överhöghet rakt på.  Utan eftertanke.


I Kulturkanalen skildras främlingslegionen, genom en sorts hjälteskimmer.

De unga spänningstörstande männen intervjuas, deras verklighet med hårda övningar och

med diktatoriska officerare, hjälper till att glorifiera dessa  Riktiga Män.

En speakarröst beskriver vad som sker i bild och hur drillningen går till av unga grabbar väg

till att bli Riktiga Män.

 Plötslig säger rösten " de har bara ett antal barer och ett 20-tal brasilianskor att roa sig med på fritiden". 

Stopp där!

Här får vi får plötsligt in i vårt medvetande att "några brasilianskor" är något unga testosteronstinna Män

roar  sig med. Så normaliseras, utan att vi var beredda på det, att mäns sexualitet är något självklart

och deras behov av kvinnokroppar  att roa sig med också är något självklart.


Så språket  i media lär oss dagligen att kvinnor är till för mäns behov och att kvinnor

 är i deras våld.

Det är den verklighet som  även flickor får sig till livs dagligen, utan att någon ens tänker särskilt

mycket på det som ens ett problem.


Några rubriker i media där ordet sex används som en lindring av övergreppen:
-En pappa har mångårig "sex" med sin dotter. Inte våldtäkt.
-En annan man  blir" åtalad för sex". Som inte ens är ett brott.
-En lärare utövar "elevsex".  Inte våldtäkt mot barn i  beroendeställning..
Långsamt lärs vi, långsamt trubbas vi av. Och vänjer oss.


Sex blir som en kittling, även när det skett något så hemskt som en våldtäkt mot ett barn.


Det som skildras i filmvärlden påverkar media och tvärtom

Samhället skapar en norm att våldtäkt och övergrepp är något lite, lite, lite vällustigt.

Inte själv övergreppet, utan skildringen om det.

 

Maria-Pia Boëthius återger i sin fantastiska bok Mediatan att våldtäkter i media skildras ur ett

sexualiserat och just kittlande perspektiv.

Om att inget görs för att försöka komma åt problemet med dessa globala våldtäkter som kvinnor

utsätts överallt för.

Inget för att komma åt problemets kärna:

Det patriarkala synsättet på våldtäkt som en erövring som finns i botten och att

 sexualiten är förbehållen männens behov.


"Men i själva verkat är det inte meningen att något ska ändras."


"Ingen djupare kvinnlig/mänsklig medvetenhet  om att de flesta våldtäkter begås i hemmet av "vanliga hyggliga män"


"Man sysslar med en medveten efterblivenhet där kvinnor alltid presenteras som hjälplösa offer och där våldtäktsmännen går fria, både från gripande och medial granskning om de inte är invandrare."


"Våldtäkter behövs för att hålla kvinnor nere och genom den kraftiga medialiseringen har man istället ökat kvinnors diffusa och för samhället nödvändiga skräck; särskilt som kvinnor insett att nästan inga våldtäktsmän grips."


Ingen deckare är riktigt rätt om den inte beskriver sexuella övergrepp med eller utan mord som följs.

Gärna en naken flickkropp på första sidan, så ingen kan missa vad det rör sig om.

Man ser det på långt håll.

Sexualisering och mord.


Så vidmaktshålls skräcken.

Men författare kan säga: Vi skildrar bara verkligheten"

Det är deras alibi.


Så alla tjänar på våld, prostitution och mord på kvinnor.

Varför inte en program om sommarmord på SVT? Det kan väl ingen stå emot?


Filmindustrin, bokförlag, media.

Våldtäkter och mord är en miljardindustri.


Det lockar männen som en hemlig lustbetonad känsla - makt! - men ivrigt

förnekad och kraftigt avståndstagande: "Inte jag inte".

Och kvinnorna och flickorna lär sig att livet är farligt därute och att

det är mannen som bestämmer var sexualitetens gränser går.


Mannens sexualitet som norm hotas inte utan stärks för varje skildrad våldtäkt.

Och kvinnor lär sig att tro på det.

 

 

 

Av shedlight - 16 januari 2012 11:12

I en krönika idag skriver Anna Laestadius  Larsson om medicin och moral och att sätta företeelser i ett större perspektiv.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/profithunger-driver-skonhetskirurgin_6766803.svd


Samma kväll börjar en dokusåpa i en kommersiell kanal om mammor som coachar

sina små döttrar till att bli modeller.


Till att vara utseende.

Till att vara föremål med en yta.

Och man ska börja i tid, när de inte själva har en chans.

Precis som tidningar för 9-åringar som visar smink och hur man bäst ser ut för att killar

ska tycka om vad de ser.

Se här tex

http://calleism.wordpress.com/2012/01/13/calle-pa-krigsstigen/


Vad är det som gör att kvinnor frivilligt låter skalpeller skära i deras kroppar?

Vilken kontext?


Ett TV -program som granskar samhällsföreteelser granskar en bröstförstoring som gick

fruktansvärt fel som om det rört sig om vilken operation som helst.

Inte en vinkling nämnde att det faktiskt  rörde sig om en samhällelig större kontext.

Att frågan man kunde ställa också var:

vad har vi för samhälle när kvinnor riskerar sin hälsa och hela sitt friska liv för

att låta skära i sina kroppar.

Genom att inte ställa den frågan så legitimerar SVT  företeelsen.

Bara den sker  "säkert" och av bra förmedlare.

Så långt har det gått.


I debattartiklar i media och i den efterföljande komenteringen deltar rader av män.

De män som alltid hånar kvinnor, gör så även nu.

Är de "så korkade" att de opererar  sig frivilligt får de skylla sig själva.

Hånet vet ibland inga gränser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4910805

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-personliga-ansvaret-for-halsan-gloms-bort_6761999.svd


Samtidigt är det ett faktum att män som vanligt är väldigt intresserade

 av och tar sig rätten att tycka till om kvinnors kroppar.

Så också nu.

Att de därigenom också visar att  just det faktum existerar, den kontext,  

de själva  kritiserar  hos de " korkade"  inser de däremot  inte. Så vem är mest  korkad?


På nätet  blir unga kvinnor med stora tuttar rakt in i skärmen hungrigt beskådade och

 kommenterade i en ivrig förbrödring, av samma män som nu deltar i hånet.

I porren är treenigheten bröst-rumpa -mun  det heliga.

Kvinnan bakom dessa attribut, vem hon är, hur hon blivit så,  är ointressant.

Ytan hyllas, kvinnan hånas så fort tillfälle ges.

Så förytligar porren kvinnosynen.


Och så  finns allt det andra i samhället också.

Som media och reklam:


Tuttchocker

Vinterns sexigaste underkläder

Lyxiga sensuella underverk

"Små pattar kan dra åt helvete. ”

Avklädda kvinnokroppar pålysande  tvåmeterstavlor rakt i ansiktet  i kollektivtrafiken

Likaledes avklädda kvinnokroppar på helsidesannonser på köksbordet eller på fikabordet

Modebloggare visar i stort sett nakna kvinnokroppar mitt på medias websida, såsom aldrig varit

möjligt om inte "modet" funnits där  som ett alibi, annars hade det varit ren innebandy- sexism.

En kvällstidning har en bilaga om plastikoperationer , som vilket ämne som helst.  

Mat, bilar, resor, botox.

Bantning,  bröst på webTV, få bort gravidmagen, cellulitkriget, måttband, försäkrade bröst, tennisstjärnor dansar utmanande, tyska  U21 landslaget viker ut sig, Scarlett Johanson viker ut sig, etc, i all oändlighet dag efter dag


Så vad skapar ytan?

Vem håller egentligen i skalpellen?


Är det samhällets skrikande efterfrågan eller är det tillgången?
Av shedlight - 8 januari 2012 12:41

Om att trafficking funnits även tidigare i Medelhavet och att svenskar var inblandade i handeln.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-fartygen-fraktade-sexslavar


Men än idag sker barnhandel med små flickor i regionen, som varor:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/smaflickor-blir-sexslavar


Det intressanta är att det artikeln beskriver  illustreras av  mängder av  nakna  kvinnokroppar.

Självklart eller?

Men på  det sättet förstärkts omedvetet hela tiden föreställningen att kvinnan är en kropp, en vara, som används.


Man kunde ju valt att visa männen, det är ju de som är orsak till denna handel.

Ett fartyg från 1700-talet, med 1700-talsmän, de som möjligjorde handeln med människor eller ottomanska rikets sultaner,som våldtäktsmän. Det är vi ju inte vana att se dem som.


Men alltid ska sexuellt utnyttjande av kvinnor och  flickor, vare sig som  sexuellt unyttjade slavar

 eller kvinnor i prostitution illustreras med kvinnokroppar.


På det sättet vidmakthåller man precis samma beteende som man förmodas att ta avstånd ifrån.


Och aldrig läggs skuld i bild på männen.


Det är här mest fråga om barn; det var mycket unga flickor som skickades, ändå visas de nakna.


Det är medias val som vanligt, man vill öka läsarfrekvensen, med naket.

Naket är nästan alltid lika  med kvinnor.


Det är också intressant att forskaren har så svårt för att tala om sexuellt utnyttjade slavar.

Återkommer längre ner i texten till ordet sex och de assocationer det ska ge.


Forskaren intervjuades i radions vetenskapsprogram för en tid sedan.

Han presenterades verksamheten som att det handlat om konkubiner.

Reportern var vaken då och frågade: "Du menar sexslavar?"

Och det var det ju.


Konkubiner, liksom ordet glädjeflickor, är något som ska dölja vad det handlar om:

sexuellt utnyttjade kvinnor och flickor.


Genom att dölja detta faktum,  genom att använda omskrivande förskönande ord, så

döljs också helt och hållet mannens utnyttjande.


Det är därför det blir pinsamt att säga direkt vad det är.

Vilket tyder både på en  djup dubbelmoral och en beröringsskräck.


Överhuvudtaget att använda ordet "sex" i sammanhanget, som sexslavar, är

ett sätt att dölja vad det handlade om.

Våldtäkt.

Grova sexuella övergrepp.

Sexuella är ju ett helt annat ord än "sex".

Sexuella övergrepp ger association till ordet våldtäkt och det vill man  ju undvika. Det blir för tungt.

Sex blir en kittling och trots att det är  hemskt, så får det ett lite tilldragande harems-skimmer.

Eller?


Det var ju så längesedan.


Men än idag skriver media om någon som åtalas för "sex med barn", inte våldtäkt.Det som beskrivs i artikeln idag,  handlade om unga flickor som antagligen fördes skrikande hemifrån bands, hanterades av  män som tog där de ville.

Som  buntades ihop skräckslagna över vad som skulle ske med med dem.

Upprepade våldtäkter  utav äldre män.


De överlevde i genomsnitt 6 år i fångenskap. I genomsnitt alltså.

Det var alltså ett otroligt slitsamt liv,  både psykiskt och fysiskt, att våldtas gång på gång,

 inspärrad med andra rädda flickor.

Eller så  kanske de dödades i sexuellt plågsamma "lekar".

Det behövdes alltså ständigt nya slavar att våldta, en ständig införsel av flickor.


Än idag har vi en slavhandel,

Än idag skrivs böcker om slavar  som våldtas.

Slavhandeln för att utnyttja människor sexuellt , framför allt unga kvinnor och flickor, växer för varje år.

I artikeln talas om 2000 slavar årligen.

Idag är det över 1 miljon som drabbas varje år, de flesta för sexuellt utnyttjande.

Hur är det möjligt?


Kanske för att detta utnyttjande fortfarande  döljs  i  ofarliga benämningar som konkubiner,

glädjeflickor eller ord där sex ingår.

Och att kvinnor och flickor fortfarande är kroppar.

Och att männen döljs. Då som nu.

Av shedlight - 7 januari 2012 12:07

I dagens media skriver ett antal företrädare för allians-kvinnoförbund att kvotering inte är en framkomlig väg.

http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten


Känns greppet igen?

Kvinnor bekämpar kvinnor.

Historiskt har det hänt gång på gång.

Det fanns kvinnor som var emot att kvinnor skulle få rösträtt.

Det fanns kvinnor som var emot att kvinnor  skulle få egen beskattning och inte anses vara ett bihang till en mans inkomst.

Det fanns, NEJ det finns kvinnor, som är emot kvinnors rätt till abort då de gjorts ofrivilligt  gravida av en mans sperma.

Med mera.


För att få in kvinnor i mansdominerade rum måste man använda  kvoteringsredskapet - OCKSÅ!

Annars händer inte ett skit rent ut sagt.


Samma räddhågsna  tvekan  finns det över hela EU, där berörd EU-kommissionär

Vivian Reding har ilsknat till över hur långsamt det går.

Men våra svenska kvinnliga allianser "kämpar" ställer sig emot Reding.

På männens sida; på styrelsernas, ledningsrummens och de manliga bastionernas sida.

Eller ska man kanske säga bastuklubbarnas sida.


Det var tur att det fanns vindar från Europa i början på 1900-talet,  annars hade kanske

inte svenska kvinnor heller fått rösträtt 1921.


Dom här kvinnoförbunden gör gemensam sak med makten.

Sorgligt.

De förslag de för fram kan OCKSÅ vara nödvändiga, men inget hjälper så som lagstiftning,

Så  ser det ut i historien, så är det nu också.


För några år sedan låg ett kvoteringshot i luften som ett latent hot för styrelser, då

plötsligt började den kvinnliga andelen öka långsamt.

Sedan drogs hotet om kvotering tillbaka.

Då minskade den kvinnliga representationen.


Det är samma som med föräldraförsäkringen.

Från att ha ökat långsamt till 2005, så har ökningen avstannat sedan alliansen tog över, och långsamt dragit bort jämställdhetsincitamentet i Försäkringskassans arbete.

Det har fått effekt.


Allting som görs politiskt, får effekt. Så är det bara.

Men det behövs mer givetvis, mer normarbete, ständigt.

På alla områden.


Varför ska styrelserna vara en fredad zon  för jämställdhet?

Varför denna rädsla?

Är det som man misstänker, att de vill vara ensamma herrklubbar.

Kunna göra utlandsresor och ta "seden" dit man kommer, gå på strippklubb/bordell, utan kvinnliga vittnen?

Det som det aldrig talas om.


Manliga rum väljer att behålla manliga rum.


Var det fel med varannan-lista till riksdagen också förresten?

Var det något som pratade om kompetens då?

Eller fritt val?


I boken "En sexists funderingar" skriver Lars Einar Engström om att han under sina 30 år i näringslivet aldrig träffat någon chef  som velat slåss för att det ska rekyteras kvinnliga chefer.


Så länge kvinnor är få är det alltid representanter för hela sitt kön.

Mer än annars alltså,  för vår samhällsnorm är fortfarande extra  hård mot kvinnor som gör fel.

Gör en  (1) kvinna bort sig i en för kvinnor ny befattning, vilket män gör hela tiden iofs,

så gör alla kvinnor bort sig.

"Se så dåligt det fungerar med kvinnor" sägs det mellan skål och vägg...och bland grottmännen på nätet.


Men Svanbergs " Small people"  glöms snabbt bort, han får ny fin befattning,

Ingen glans som inte går att putsa upp på nytt -  om man är man med makt.


Och detta  eviga feministalibi.

Som här:

http://www.dn.se/nyheter/politik/moderatkvinnorna-har-inte-hangt-med


Man är inte feminist för att man kallar sig det.

Like lite som man är humanist för att man kallar sig det. 

Eller att man är djurvän och samtidigt skjuter  huvudet av dem.


Det gäller Borg också.

För man en politik för ökade löneklyftor som drabbar kvinnor mest så är man inte feminist.

Alldeles oavsett hur många hästsvansar man har.


Står man i främsta  ledet för en EU-politik som innebär nedskärningar i offentlig sektor, ökad arbetslöshet, sänkta löner, så för man en politik som är direkt kontraproduktiv för kvinnors rätt. För den EU- politiken drabbar alltid kvinnor mest.

Kvinnornas frihet offras först, skilsmässorna minskar, misshandeln i hemmen  ökar.

Kvinnor blir fattiga och beroende av män.

Så långt från feminism man kan komma.


Det är politiken som visar att man är feminist, inte vad man opportunt påstår i en tv-intervju.


Här är en som har förstått hur försåtligt feministordet kan användas 

så att i praktiken kvinnoförtrycket hela tidenstärks.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/05/d-rf-r-r-millenniumtrilogin-inte-feministisk


Att det är feminims att misshandla  och tortera  kvinnor och flickor,  känns det igen?

Friska upp minnet här

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/09/25/6311053-feminism-att-bli-misshandlad/Inför kvotering!

Både i föräldraförsäkringen och i styrelserummen.

In med männen i hemmen  - ut med dem från alla dessa stängda inpyrda rum.


Och bekämpa inte Reding!

Stöd henne istället i hennes kamp för kvinnors rätt i EU.


Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se