Direktlänk till inlägg 3 juni 2012

Vad har man gjort för att FÖREBYGGA våldet?

Av shedlight - 3 juni 2012 10:27

I DN står om att trots stora satsningar av regeringen på området mäns våld mot kvinnor så minskar inte antalet våldsutsatta kvinnor, utan verkar öka.


För en tid sedan slogs på stora trumman för att ytterligare en stor satsning  skulle göra för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.


Tre ministrar, Beatrice Ask, Nyamko Sabuni, Maria Larsson presenterade vid en presskonferens denna satsning och även den speciella utredaren Carin Göthblad.


Vad sas då under presskonferensen?

Jo bland annat att BRÅ skulle få en halv miljard till att bättre kartlägga våld i nära relationer.

Och att Socialstyrelsen fick ett antal miljoner till fyra olika projekt


-Metoder att motivera våldsutövarna  till behandling

-Effektivare behandlingsmetoder

-Riskbedömningsanalyser för närstående

-Bistå med uppföljningsarbete – dokumentera vad som hänt


Några journalister ställde frågor. Bland annat en kvinnlig journalist som ställde frågan vad "vi i media kan göra" . Svaret blev att skriva om det.

Då uppstår frågan  - vad ska man skriva om och vad skriver man om.


Lyssnar man på regeringens presskonferens så är det en sak som inte tas upp:


1. VARFÖR män slår.

2. Hur man ska minska ANTALET män som slår.


Det enda fokus som fanns under konferensen var hur man ska lappa ihop kvinnor och kvinnors liv och hur man ska dokumentera detta ihoplappande och hur männen som har slagit möjligtvis ska kunna  övertygas att de behöver behandling.


Det fanns INGET som helst  FÖREBYGGANDE resonemang.

Bara fixa  de slagna kvinnorna.

Så kan nya män tillkomma.


Och sedan blir man förvånad över att våldet inte  minskar?

Krasst skulle man kunna säga att man nu satsar för att ta hand om en ny kader slagna kvinnor lite bättre för att underlätta för nya män att slå.


Det råder inget tvivel om att våld i nära relationer  är ett enormt problem, både nationellt och globalt.

WHO har slagit fast det just som ett globalt folkhälsoproblem.

Då menar man alltså att " folk" även är kvinnor eller kanske snarare att kvinnor får kallas folk.

Alltför ofta pratar vissa kretsar om folk som bara män.

"Svenskar knyter näven i  fickan" , "Norges folk", "folk blev upprörda" osv,

För när man menar kvinnor så nämner man alltid det - kvinnoproblem -det är inte folket.

Så är det också i nyhetsrapportering dagligen:   Folket  -  och de speciella kvinnoproblemen.

Så för att ta våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem måste man först förstå att även kvinnor är folk.

Vidare.

Nu har alltså även  BRÅ fått mer pengar för att följa upp.

Det är väl bra  - men DET minskar INTE våldet.

Vi vet  mycket  redan.


Lite ur senaste Trygghetsundersökningen 2011.


MISSHANDEL


Generellt uppger män oftare än kvinnor att de utsatts

för misshandelsbrott (3,0 % jämfört med 1,7 % 2010).


I de senaste två undersökningarna har dock skillnaden

minskat något . I detta sammanhang är

det viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för

misshandel sannolikt underskattas i högre grad än

männens. Antagandet bygger på att kvinnor oftare än

 män utsätts av närstående, vilket är en omständighet

som enligt tidigare studier bidrar till underrapportering

av utsattheten (Brå 2001a).


När det gäller allvarlig misshandel är kvinnor utsatta i nästan

 lika stor utsträckningsom män (0,5 % av kvinnorna jämfört med

0,6 % av männen). Nivåerna ärrelativt likartade jämfört med föregående

 års resultat.


Även resultaten rörande relationen till gärningspersonen bekräftar

uppfattningen att män i regel inte utsätts för

misshandel av någon närstående eller i hemmet medan

misshandel mot kvinnor oftare sker i det privata


 För utsatta kvinnor är bekant den vanligaste

relationen till gärningspersonen (46 %), medan

männen i en majoritet av fallen uppger att gärningspersonen

var helt okänd (72 %).

 

 I de fall där kvinnor har utsatts för misshandel uppges att

gärningspersonenvar en närstående person i ungefär en

 femtedel(21 %) av händelserna. Motsvarande andel för

 de utsatta männen är 3 procent.


HOT


Kvinnor uppger i betydligt större utsträckning

än män att de har utsatts för hot av en närstående

(18 % jämfört med 3 %). 

År 2004 lanserade Amnesty International en världsomspännande kampanj  Stoppa våldet mot kvinnorna.  

(Se mer i  inlägget här.)


Den innehöll fyra punkter:


1. diskrimineringen av kvinnor måste upphöra

2. straffriheten för våld mot kvinnor måste upphöra

3. kvinnor måste uppmuntras att själva organisera sig i kampen och stödja i denna process.

4.allmänhetens medvetande om dessa frågor måste väckas

 

 Den svenska regeringen gör tvärtom.

Man sätter en utredare på att utreda straffrihet  för kvinnor som redan utmärkt sig negativt i våldsbrott mot kvinnor .

Han kommer fram till att fängelsestraff under ett år ska omvandlas till villkorlig dom.

Så talar samhället om att en rad brott tex sexualbrott mot barn och kvinnofridskränkning inte är så allvarliga att gärningsmannen ska frihetsberövas.


Så får vi den siuationen att samma vår som regeringen kallar till presskonferens för att bekämpa våld mot kvinnor UTAN att tala OM männen, så kommer en utredning som vill underlätta för dessa män att slippa fängelsestraff.


Så underlättas för männen, de undgår radarn. De får inte ens nämnas.

De värderingar som dagligen hörs på nätet, på sajter, på kvinnohatar- och prostitutionsforumet Flashback, i bloggar ,  i kommentering och i mailande till enstaka  journalister, som dristar sig till att skriva om männen,
har fått effekt.


För regeringen gör  INGENTING för att sätta fokus på männen, att förändra deras värderingar, inget för att kvinnor ska slippa  att utsättas för våld.

Man låtsas som om nätets ton mot kvinnor och feminismen och allt vad den står för (som det självklara i att  kvinnor ska slippa bli slagna ) inte finns.

Man låtsas som om det inte finns en mängd män som blir upprörda över att en författare skriver om mäns våld mot kvinnor i Helsingborgs Dagblad, och att kommentarsfälten i tidningar är fulla  dessa män som trivialiserar mäns våld mot kvinnor. De som inte tar avstånd utan normaliserar våldet.

I kategorin Mäns våld mot kvinnor finns mer exempel på både denna trivialisering  och på normaliseringen  i media och även  i rättsväsendet.


Några trådar från kvinnohatar- och prostitutionsforumet Flashback (som Sveriges Radio har belönat förresten).


Vill se fler mord på kvinnor

 Slå kvinnor överskattat?

När har man rätt att slå en tjej ?

Vi som smockar till krogbrudar

Rätt eller fel att slå en tjej

Sean Connery sätter kvinnan på plats

Män som läxar upp det andra könet

slå luder?

Är det konstigt att vissa slår ihjäl sina kvinnor?

 

Denna verklighet  finns inte för regeringen.

Huvudsaken är att kvinnorna som slagits sönder både kroppsligen och själsligen, de som fått sin  trygghet krossad och sitt liv ödelagt,  att de ska lappas ihop gång på gång.

Huvudsaken är också att inte männens beteende diskuteras och att de  -  männen - inte retas upp.

För det skrämmer politiker och media idag.

Det är det nya maskuliniserade samhällsklimatet.


 
ANNONS
 
Mr Galahad

Mr Galahad

3 juni 2012 15:01

Jag ska sticka ut hakan rejält och ställa frågan som du själv borde ha ställt redan ifrån början.

Om nu så stora resurser satsats för att minska våldet mot kvinnor i nära relationer. Varför har det då inte fått någon som helst mätbar effekt?

Hur kommer det sig att alla dessa experter, engagerade kvinnojoursmedarbetare och feministiska politiker inte lyckats göra någon som helst skillnad, trots alla dessa pengar?

Vad är det dessa experter gör så kapitalt fel eftersom inget händer?


Hur gör du själv när du upptäcker att något du tänkt göra inte gick att göra på det sätt du tänkt göra det? Fortsätter du och försöka eller försöker du fundera ut vad som gick fel och angripa problemet ifrån en annan vinkel?

Vi vet redan vilka individtyper som står för våldet, vi kan också ana vilka faktorer som får dem att begå dessa brottsliga handlingar problemet är att de aktioner som krävs för att hjälpa dessa individtyper att inte begå dessa brott inte stämmer överens med den världsbild som "experterna" har. Där har du svaret till att ingenting hänt.

Jag har varit där, på den mottagande änden av våldet och det råder inga som helst tvivel kring att det var hennes psykiska ohälsa som fick henne att ta till våld för att döva sin ångest. Hon fick diagnosen borderline strax efter att vi separerade.

Men om alla män och kvinnor som misshandlar och trakasserar sina närstående skulle betraktas som individer som lider av psykisk ohälsa i första hand så skulle det får långtgående konsekvenser för politiker, olika organisationer och en hel ideologi.
Så därför är det bättre att fortsätta påstå att helt andra faktorer ligger bakom detta samhällsproblem och att det dessutom i princip enbart drabbar kvinnor.

Vem vill höra en slagen mans historia?

//Mr G

http://mrgalahad.wordpress.com

shedlight

3 juni 2012 22:25

Ja, där dök det upp.
#Antifeminism.

Dina "erfarenheter " är ideologiskt skrivna.
Men påhittade eller inte är de ointressanta.
För som vanligt ägnar sig #antifeminism åt individuella "erfarenheter" när det är strukturella problem.

För du är ju alltid emot kvinnors kamp för lika rättigheter och då tillhör det agendan att fokusförskjuta genom lite "slagna" män.

För det vet vi ju alla att detär män om säljs på bordellerna världen över, eller?
Liksom att det var män som reglerades av kommunerna för att kvinnor skulle få tömma sig.
Det som är det allra STÖRSTA uttrycket för OCH synliggörandet av mäns våld mot kvinnor - historiskt och globalt.

Dessa misshandlade patetiska män som låtsas som om omvärldens kvinnoförtryck inte existerar.
Men den existerar väl när det är muslimer som är skyldiga eller?
Eller bär män burkor i din värld också och stängs in i hemmen? Allt medan aggressiva kvinnor sitter i byråden och säljer 10-åriga pojkar till medelålders kvinnor?

För du förstår - det hänger ihop.
Så försök med dina fokusförskjutningar någon annanstans.

Prostitutionsvåldet som du galant bortser ifrån, liksom kvinnors frånvaro av politisk och ekonomisk makt är ett och detsamma som mäns våld mot kvinnor i Sverige.
Och vilka är det som krigar över världen?
Vilket kön står för DET våldet?

Så:

1. Mr G har inte fattat att det handlar om historiska strukturer.

2. Mr G har inte fattat att det handlar om globala strukturer.

3. Mr G har inte fattat inlägget överhuvudtaget eftersom han tror att någon har gjort något åt mäns våld mot kvinnor i Sverige.
Det har man inte, man samlar bara upp spillrorna av de kvinnor som utsätts gång på gång. I bästa fall.

4. Mr G glömmer bekvämt bort det faktum att
MÄNNEN TALAR MAN INTE OM eller deras värderingar.

5. Mr G vill definitivt inte veta att han och hans gelikar i #antifeminism är en stor del av problematiken att våld mot kvinnor tenderar öka och att tex Kristian Lundberg får skriva följande artikel.
http://hd.se/kultur/2011/10/19/hall-kaften/

6. Mr G kommenterar inte kvinnohatet på flashback.

7. Mr G har inte läst texten från BRÅ.

osv...

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

3 juni 2012 15:46

Det är uppenbart att dessa ministrar och regeringen saknar genuskunskap.

Mäns våld mot kvinnor kan inte tolkas och förstås i ett vakuum!

I Sverige har våra makthavare fortfarande inte lyckats flytta fokus från brottsoffren till förövaren.

Det är obegripligt hur regeringen, beslutsfattare och media kan ha sådan brist på kunskap och kompetens, särskilt mot bakgrund av att så många andra har den kunskap och kompetens som är nödvändig för att nå en förändring.

Beslutsfattares, regeringens och medias brist på genuskunskap börjar bli pinsam minst sagt...

När ska de flytta fokus samt tolka och förstå mäns våld mot kvinnor utifrån kön, makt och sexualitet? Ska det vara så svårt att tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt år 2012?!

shedlight

3 juni 2012 21:00

Det har till och med blivit mer svårt att fokusera på att männen än tidigare.

Den tilltagande maskuliniseringen i media och i samhället i övrigt motarbetar varje försök att komma åt grundorsakerna.
Det handlar om feghet från att våga utmana de allt starkare patriarkala strukturerna och även för att man delvis sympatiserar med dessa.

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

3 juni 2012 16:08

Så sant. Ingen vågar se eller prata om grundproblemet. Eftersom det inte löser något att hela tiden "släcka bränder" hjälper de i själva verket inget alls. De vill bara få det att se ut som att de gör något åt saken.

Resoneras det inte likadant i "Maktens slavar" också, angående att hjälpa de prostituerade. Att det visserligen är bra att hjälpa de till ett bättre liv, men att det hela tiden kommer nya generationer kvinnor som klarat sig ur sexslaveriet och som behöver hjälp. Jag känner igen tankegångarna därifrån.

Jag kollade inte flashbacktrådarna du syftar på. Om det inte är kvinnohat vet jag inte vad som är det.

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

3 juni 2012 21:07

Bra uttryckt igen AG!
"Släcka bränder" - du hittar de exakta liknelserna.

Det är precis, som du skriver, samma som Lydia Cacho beskriver i sin bok; man måste alltså komma åt grundorsakerna till att kvinnor säljs liksom att kvinnor misshandlas.

Mäns våld mot kvinnor ser olika ut på ytan men det är samma grundorsak.
Det är därför man alltid måste se sambanden och inte snuttifiera verkligheten.
Det finns en anledning att just prostitution är det yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor, ingenstans misshandlas så mkt kvinnor/flickor som där.
Makt, kontroll och att slå kvinnor hänger ihop.
Det handlar inte om "provokationer" eller att man tappar humöret plötsligt. Det handlar om urgamla strukturer och idén om att kvinnor är mäns ägodelar och därmed underordnade.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

3 juni 2012 21:57

Ja, där dök det upp ;)

# Män som misshandlat kvinnan i fråga och som istället uppger att kvinnan misshandlat honom

Så vanligt, så väl bekant. Dessa antifeministiska män har en liten samling argument att komma med...

Om Mr G själv skulle ha varit utsatt för våld, skulle han då uttrycka de åsikter han gör och ha de värderingar han synliggör?

Mr G är dessutom en flitig kommentator på antifeministiska bloggar och forum.

Våldsutsatta kvinnor sitter inte bakom tangentborden och hamrar hela dagarna och anser att män som utsätts för våld inte borde ha så mycket resurser, har FEL resurser (!), ondgör sig över män som är utsatta för våld eller sprider myter om våldet och förövaren.

Hahahhahhahahhaha. Vilken bristande logik. De är så jävla dumma de antifeministiska männen.

Mr G anser att "män och kvinnor som misshandlar och trakasserar sina närstående" är "individer som lider av psykisk ohälsa i första hand".

Bra Mr G, kontaktar du Skaraborgs tingsrätt och talar om för dem att rådman Tommy Eriksson som utövat våld mot sin fru, lider av "psykisk ohälsa". Då finns det ytterligare skäl till att han inte ska fortsätta döma.

Mr G uppger att "det råder inga som helst tvivel kring att det var hennes psykiska ohälsa som fick henne att ta till våld för att döva sin ångest."

Hahahahahahaha. Inga som helst tvivel...

"Hon fick diagnosen borderline strax efter att vi separerade."

Hur kan han veta det? Eftersom hon var så våldsam mot honom som han påstår, så tycks Mr G och kvinnan i fråga ändå haft en så bra relation efter separationen att han har ingående vetskap om hennes psykiska hälsa ;)

Det här med borderline känns igen, det är mycket vanligt att våldsamma män påstår att kvinnorna har borderline...

shedlight

3 juni 2012 22:21

Ja borderline är bra att ta till då och då.
Ungefär som hysteri förr, dvs livmodersjuka.

 
Ingen bild

noboytoy

3 juni 2012 23:10

Mr Galahad är ökänd på nätet och driver den gamla unkna antifeminismen in absurdum.

Han börjar med att själv ställa fel frågor angående mansvåldet i samhället.

Han frågar varför feminister inte har lyckats lösa problemet med män som brukar våld och sexuellt våld mot kvinnor. Tanken har inte ens slagit honom, att det är mäns problem att lösa de enorma samhällsproblem som män ställer till.

Vill bara informera om att Mr Galahad är/har varit verksam i Unga Örnar, vilket är tämligen skrämmande med tanke på innehållet i alla de kommentarer han har postat över hela nätet.

shedlight

4 juni 2012 10:44

Intressant!

Och visst är det så - att det är kvinnornas som ska lösa problemet med mäns våld tycker #antifeminism. Så ju mer män slår, desto mer fel har feministerna enligt det tankegodset.
Tyvärr ställer Ask, Sabuni, Larsson upp på det resonemanget - indirekt.

 
Ingen bild

Tittarstorm

4 juni 2012 09:19

Mäns våld mot kvinnor anses tydligen som en naturlag, något ofrånkomligt där det bara gäller att dämpa skadeverkningarna. Jag har sett det förut och jag hör det ofta i diskussionerna.
Givetvis ska våldsutsatta kvinnor tas omhand och få adekvat hjälp men man måste för helvete börja ta tag i grundproblemet någon gång!? Vi har redan mängder av statistik men det saknas en del. Bl a behöver vi statistik och kunskap om de påstått våldsutsatta männen som det tydligen vimlar av där ute och som tydligen är de "verkliga offren".
Nu håller NCK på med den frågan också tack och lov.

Varje gång jag har tillfälle att prata med några politiskt aktiva som ägnar sig åt konsekvenserna av manligt våld så verkar de leva i en egen liten parlamentarisk bubbla och jag undrat om de helt missat det som försiggår ute i verkligheten. Nu senast vid en manifestation mot mäns våld mot kvinnor som arrangerades av Liberala Kvinnor där jag ställde frågan om varför man från politikerhåll låtit SD kidnappa frågan om sexuella övergrepp på barn. Svaren var det vanliga gamla svamlet om vad man gör istället för att ta hand om den frågan.

Mr Galahad har verkligen problem och de problemen ligger inte i att han kanske fick några snytingar av en kvinna. Han har helt klart inte fattat vad som står i inlägget och han illustrerar på ett bra sätt ett par av anledningarna till varför vi inte kommer någonstans med bekämpandet av mäns våld mot kvinnor.
Motståndet mot synliggörandet och spridande av fakta om våldet är av någon anledning mycket hotfullt för Mr Galahad och han försöker med envisheten hos en dåre att göra sitt ex till representant för alla våldsutövande män. Han saknar de mest basala kunskaper om våld och våldsprocessen men vill ändå gärna komma med sina idiotiska ifrågasättanden i ett ämne han inte begriper.
Men OK, vi kanske ska gå på Galahads förklaringsmodell och spärra in alla våldsutövande män på psyket på obestämd tid? Det skulle bli ganska tomt på män därute.

shedlight

4 juni 2012 10:51

Ja, mäns våld mot kvinnor ses som en naturlag av de tre ministrarna som gav presskonferensen om nya sastningar på relationsvåld.

Tyvärr, som du kommer in på, ser inte politiker och media sambanden mellan våld, sexuella övergrepp och den allmänna maskuliniserade samtalstonen.
Men TACK för att du försöker och fortsätter försöka.

 
Bella

Bella

4 juni 2012 17:18

Mr G; jag vill bara dyka in här och påpeka något du uppenbarligen inte förstått, nämligen att engagerade kvinnojoursarbetade gör skillnad och en mycket stor sådan, för kvinnor som säker sig dit! Vi kan väl knappast begära att de också, som redan hukar under tyngden i sitt ideella arbete för att hjälpa kvinnor som flyr från sina våldsamma män, att de också ska ta hand om mannen. Det är inet lite du begär av kvinnor som utan ersättning gör sitt yttersta för att hjälpa medmänniskor. Vad gör du själv?
Först och främst måste du se problemet och inte infantilt häva ur dig att du har minsann blivit slagen. Det är dags för män att öppna ögonen, kasta skygglapparna och framför allt sluta hålla idioterna om ryggen. Se verkligheten!

http://ingenmanskvinna.bloggplatsen.se

shedlight

4 juni 2012 20:18

Det du säger gäller de bra männen.

De andra, de som inte vill att kvinnor ska leva tryggt gör som MrG och resten av nätmännen under #antifeminism:
tar varje chans att smutskasta de som arbetar för kvinnor och vill för allt i världen inte att mäns ansvar ska diskuteras.

 
Mr Galahad

Mr Galahad

8 juni 2012 18:10

Nämen försvann min replik :-O

//Mr G

http://mrgalahad.wordpress.com

shedlight

9 juni 2012 00:41

Du skrev samma sak en gång till.
Ganska meninslöst för mig att lägga tid på.
Du och dina kvinnoföraktande gelikar har hela nätet och medias kommmentering till ert forfogande.
För att inte tala om kvinnohatar- och prostitutionsforumet flashback.

Jag har annat att lägga tid på än skriva ändlösa meningslösa diskusioner med
män-som-hatar-kvinnor
och har bestämt sig för att kvinnor är underordnade och ska så förbli.

Och du behöver inte inleda dina halvromaner varje gång med att "du sticker ut hakan". Vi vet båda två att de som sticker ut hakan är feminister, de som hotas och hatas bort från nätet.

 
Mr Galahad

Mr Galahad

9 juni 2012 10:37

Du det är inte jag som censurerar, det är du.
Det är mina ord som inte ska få synas medan dina kommentatorer får häckla och förnedra fritt.

Om du läser det du själv skrivit så kan du se att hatet inte kommer ifrån mig. Självinsikt?

Hur skulle du själv reagera om det drabbade dig?

Mvh
Mr Galahad

http://mrgalahad.wordpress.com

shedlight

9 juni 2012 18:46

Låt oss ha en metadiskussion.
Hatet?
Vilka hatas bort från nätet?
Vilka dominerar i artikelkomentarer och som massanmäler andra?
Vilka mailbombar media och kommuner?
Vilka ondgjorde sig över att hjärtforskning nu skulle bedrivas på kvinnor - också?


Vilket kön kläs i burka, hängs upp på strippstänger, ställs nakna i fönster, misshandlas i Ryssland, könsstympas i Egypten, syraattackeras i Pakistan, utestängs från parlamenten över världen, sägs upp p g a "arbetsbrist" vid graviditet, dör i livsfarliga aborter, våldtas, säljs som penetrationsobjekt, kallas sliddjur, ointelligenta, horor osv.

Häckla?

Kom igen , ut på flashback och ta kvinnors parti på ojämstäldhets och antifeminismtråden, Mr g, jag väntar mig att se dig där.

Jag väntar mig också att se dig på traffickingkonferenser.
Jag väntar mig att du ska bekämpa prostitution, strip och våldsporr.

Jag väntar mig att du tar avstånd från den blogg som mordhotade Turteaterns KVINNLIGA anställda.

Annars är du bara #antifeminism.

Det är inte du som försöker hacka min dator?
För det händer ganska ofta när jag går emot mansrörelsen.
Varför tror du?

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

9 juni 2012 23:01

Mr Galahad är dum så klockorna stannar...

Mr Galahads "skygglappar" gör att han alltid skuldbelägger kvinnor. Han anser att trots att männen inte lyckas eliminera mäns våld mot kvinnor så är kvinnorna ansvariga och skyldiga till att mäns våld mot kvinnor inte upphört.

Att männen skulle vara skyldiga till att mäns våld mot kvinnor ännu inte har upphört existerar inte ens i Mr Galahads inskränkta antifeministiska värld.

Att män är ansvariga och skyldiga till att mäns våld mot kvinnor inte har upphört existerar inte i Mr Galahads tankeförmåga. Vad säger det om Mr Galahads tankeförmåga?

Det är uppenbart att Mr Galahad inte tycker om kvinnojourer och feminister. Kvinnojourer fyller en viktig funktion och roll. De utgör en "omistlig del" av stödet till våldsutsatta kvinnor, vilket t o m moderaterna uttryck i sin programförklaring i december 2011.

Kvinnojourer skyddar kvinnor från mäns våld mot kvinnor, det tycker inte Mr Galahad om.

Att Mr Galahad avslöjar sina brister, sin okunskap, sin inskränkthet och sin bristande tankeförmåga är enbart pinsamt, men det tycks han inte förstå...

shedlight

10 juni 2012 12:57

Han fortsätter på samma sätt, mäns våld mot kvinnor finns inte.
Det finns i andra länder men har inget med Sverige att göra.
Det är inte bara dumt, det illvilligt och trivialiserar våld mot kvinnor i Sverige.
Han och de övriga i #antifeminism.
Vilka gömmer sig hos dem om inte kvinnomisshandlare? Och vilka gömmer sig hos papparättsrörelsen? Det vet vi också idag. Gränserna flyter ihop.
Kvinnor och barn är de som får betala priset med sin säkerhet och hälsa.

Vi måste agera mer.

Det kan man lära sig av #antifeminism, liksom av vad som framkommer av kvinnohat i rättegången i Norge

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se