Direktlänk till inlägg 11 maj 2012

"Fritt val" och..." skall hustrun i allt underordna sig sin man”

Av shedlight - 11 maj 2012 09:54

I DN skriver Kristdemokraterna om att de vill ta bort de två pappamånaderna . Även AB tar upp detta.


Denna inriktning på familjepolitiken delar de med att annat parti  i riksdagen   - Sverigedemokraterna.

Båda dessa partier strävar efter traditionella könsroller maskerat till ordet "fritt val".

De vill inte ha "tvång".

De kanske skulle titta i  bibeln och fundera på vad de menar med orden fritt val och tvång

och hur deras innebörd har missbrukats tidigare i historien -  och hur de missbrukas idag.

Det handlar alltid om vems perspektiv man väljer,vad som är fritt och vad som är tvång.


De undviker också att svara på frågan om varför -  om det nu är fritt val -  mamman

 tar ut 80% av föräldraledigheten.

Borde det inte ha varit 50% på varje förälder om det var fritt val?

För fritt val förutsätter slumpmässig fördelning mellan båda könen.

All avvikelse från 50% är beroende på något - strukturer och tradition.

Inte fritt val.

Politik är att inse att det finns begränsande strukturer och att vilja göra något åt dem.


Men KD vill ha hem mamman, för det är i praktiken vad som kommer att ske med deras " fria val" .


Måhända snyggar man till arbetslöshetssiffrorna på det sättet också.

Det blir alltså en parallell till samhällsstrukturerna efter andra världskriget då männen behövde jobben och kvinnor fick gå hem och bli husmödrar, där fick vi den korta tiden av 50-talets hemmafru som är idealet för såväl  KD som  SD idag - och för andra könskonservatister.

Den som  är KD:s modell för" fritt val".

För det är ju alltid så - när kvinnans rätt ska beskäras på något sätt så handlar det om fria val.

Aldrig annars.


Inställningen till abort - då  handlar inte om fritt val. Då upphör det fria valet - för då är det ju fråga om kvinnors rätt.

Så återigen handlar det om kvinnosyn , både när det gäller SD och för KD.


Det är ju ingen slump att företrädare för båda dessa partier tar till våldtäktsvapnet när det behövs, för det duger kvinnan till.

Kollegan Odell ansåg att unga tjejer våldtas på löpande band.

Vad får en Kristdemokrat som dessutom aspirerade på partiledarposten, att slänga ur sig sådant?

Vilken kvinnosyn?

Och nu  måste Hägglund ge efter för konservativa krafter för att få ha kvar sin position.

Men det gör han nog gärna för när  har han någonsin intresserat sig för jämställdhet?


Som nättidningen Feministiskt  Perspektiv  visade så har jämställdetsmålet i Försäkringskassans arbete tagits bort med hjälp av KD -  men det har skett i det tysta.

Se Försäkringskassan mål om delad föräldraledighet smygavskaffades.

Och nu kommer alltså öppet vad syftet var, den totala backlashen  - att ta bort pappamånaderna.


Idag vet man att de har lett till att pappor tar ut sina två månader i hög utsträckning.

Pappors uttag följer väl med hur politiken har utformats, de tar i stort sett ut de  två månader som är vikta för dem, varken mer eller mindre.


Så det fria valet är i allra högsta grad en fråga om politik  och inte slump.


Det finns andra aspekter som missas eller väljs bort av KD.


När kvinnor är hemma så missgynnas de på arbetsmarknaden.

De får sämre löneutveckling, de missgynnas vid anställningförfaranden om de är i barnafödande ålder eller om de blir gravida.

Inte utav detta  bryr sig KD - eller SD -  om, för orsaken till detta handlar  om aktiv strukturell  diskriminering som sker på g a att kvinnor är hemma. Jämställdhet ter sig ointressant för religiösa fundamentalister oavsett vilken gud de tror på.

Denna strukturella diskriminering  kan visa sig i att kvinnor som varit hemma har svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden  som skrev  Metro. förra året.


Mammor har svårt att komma ­tillbaka ­till arbetsmarknaden. Bara 17 procent av tillfrågade företag vill anställa kvinnor som kommer tillbaka från föräldraledighet.

Det kan betyda att tusentals företag väljer bort kvinnor för att de är småbarnsmammor.


Gunilla Bäcklun/ från facket Unionen/  bekräftar att det har blivit svårare att komma tillbaka efter mammaledighet.
– I de åldrar man föder barn är det en ökande andel som bara har tidsbegränsade jobb. Det gör att det blir ett större bekymmer att komma tillbaka ­efter föräldraledigheten. Även bland dem som har fasta jobb har vi stora problem med att folk bli ­om­placerade när de kommer tillbaka, ofta till ett jobb med lägre lön.


Enligt undersökningen är de vanligaste farhågorna hos företagen att mammorna ska ta ledigt för att få ytterligare ett barn.
Även att förlora jobbet är en del av denna  diskriminering av kvinnor. Här är ett exempel på det, en kvinna som förlorade jobbet redan innan hon började för att hon var småbarnsmamma.


Men det är inte bara kvinnor som missgynnas, även män som vill bryta mot normerna och vara hemma missgynnas som i den här artikeln


 Och män som tar pappaledig får bättre hälsa se här.


Män dricker generellt sett mer, de tar fler risker i trafiken och är oftare våldsamma. I avhandlingen visar Anna Månsdotter hur männens hälsa faktiskt förbättras av att de har varit pappalediga. De var mer sällan sjukskrivna eller intagna på sjukhus.


-Jag tror att det finns två skäl till det: männen tar över traditionellt kvinnliga roller och tar färre risker. Dessutom tror jag att när den traditionellt manliga identiteten som bara är jobbet förändras, då kan man lättare falla tillbaka på sin roll i familjen om det är trassligt på jobbet, säger Anna Månsdotter.Sverige har efter europeiska mått en hög nativitet, det beror på föräldraledighet, möjlighet för kvinnor att förena föräldraskap och arbetsliv,  tillgången på barnomsorg och att kvinnor förutsätts ha egen inkomst - inte lita på en enda försörjare. Den man som enligt  gammalgod kristen månghundraårig tradition ansågs vara  famljens överhuvud.


Som ofta är fallet i andra länder. Tyskland är ett land som är oroat för sina låga nativitetstal.

Här visas hur barn stoppar  tyska kvinnor i  karriären.


Att ha familj och samtidigt ett jobb beskrivs som ”dubbel börda” av tyska kvinnor som brottas med ojämställda ideal.

 ....  hälften av de tillfrågade kvinnorna att de hoppat av sin karriär eller lagt sina planer på en karriär på hyllan på grund av det dubbelarbete barn och jobb medför.


Här hur fler danskor väljer bort barn.


Slutligen:

kanske är det passande att ha några bibelcitat för att få en känsla av vad som kyrkan och den kristna  tron gjort för synen på kvinnan - vi kanske är på väg tillbaka till det samhället med  två kristna partier som tävlar i kristen fundamentalistisk kvinnosyn samtidigt.


1 Kor 14 .34, 35:

”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomster”.


Ef 5:23-24:

”En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man”


 Kolosserbrevet 3 3:18:
”Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna.”


Efesierbrevet:
”Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är en kvinnas huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.”

 

Med mera


 
ANNONS
 
Ingen bild

Lisa Josefsson

11 maj 2012 15:20

Oj, det var längesen jag läste en sådan manipulerande text!

shedlight

12 maj 2012 12:01

Vi har 2000 år av manipulering till kvinnans nackdel.

Nu har vi ett klart fundamentalistiskt parti i riksdagen. Eller egentligen två.
.
Det är ingen skillnad på att muslimska brödraskapet som parti i Egypten med begränsningar för kvinnors rätt och att vi har ett religiöst parti i vår riksdag som även de med religionens hjälp begränsar kvinnors rätt.
Att detta förslag öht kommer är en del av backlashen inom jämställdhetsområdet.
Emma Henriksson är inget annat än en svensk variant av Sarah Palin.
Hur hamnade svensk politik där?

 
Ingen bild

noboytoy

11 maj 2012 22:34

Man frågar sig vad mer, som alliansregeringen har gjort i smyg, för att slippa ta debatten med dem det berör, dvs folket?

Den här typen av beteende, är något som brukar upprepas. Det kommer mera, sanna mina ord. Vi kanske får veta, när ett regeringsskifte sker, vad mer som alliansen har undanhållit svenska folket? Alliansregeringen verkar tydligen inte för demokrati?

Konservativa, antifeministiska och kristna män har alltid verkat för ett samhälle, där män styr kvinnors livsvillkor och där män avgör hur kvinnor skall leva och med vem, hur mycket kvinnor får tjäna, hur mycket kvinnor skall få studera och till och med om kvinnor skall föda barn och med vem kvinnor skall dela sin sexualitet.

Av någon märklig anledning anser dessa män att de vet vad som är "bäst" för kvinnor, trots att historien visar att det inte har gått särskilt bra för kvinnor, under enväldigt manligt styre. Det är ungefär lika illa som att låta nazister styra över judars livsvillkor eller vita över svartas.

Det är tydligt att KD verkar för en tillbakagång till 50-talet.

KD anser att pappan inte är lika viktig för barnen, som mamman.
Ändå ger KD inga som helst förslag på hur arbetet och försörjningen av de gemensamma barnen skall fördelas jämnt mellan mamma och pappa. KD förväntar sig att kvinnor skall acceptera att ensamma stå för vab, föräldrarledighet, sämre karriärutveckling och sämre pension? Det skall inte kosta pappan någonting att skaffa barn - han kan fortsätta med sitt liv som innan han blev pappa? Med samma lön och löneutveckling, samma karriärmöjligheter, samma pensionsunderlag och samma underlag för a-kassa och SGI? Allt detta, menar KD att kvinnan ensam måste stå för, när paret bestämmer sig för att skaffa barn? Kvinnor som redan lönediskrimineras pga sitt kön?

Det är dags att bestämma sig. Är pappan lika viktig för barnen som mamman? OM pappan inte är det, som KD påstår, hur tänker man se till att pappor betalar sin del av notan för barnen de sätter till världen, både i kärnfamiljerna men framför allt utanför? Skall pappor fortsätta få gemensam vårdnad, trots att de inte varit pappalediga och tagit hand om sina barns vardag, från det att de är små?

Kvinnor som inte kan försörja sig själva och sina barn, hamnar i beroendeställning till mannen. Den som inte kan köpa egen mat eller har eget tak över sitt och sina barns huvuden, utan måste leva av andras allmosor, är inte fri. Så enkelt är det.

Förutom allt detta, är det allvarligt att kvinnors representation på arbetsmarknaden kommer att minska, när arbetsgivare ratar dem pga föräldrarledighet och vab. Det försvårar, än mer, för oss kvinnor som yrkesarbetar att göra våra röster hörda.shedlight

12 maj 2012 12:02

Ja, det är religiös fundamentalism.

Man ska kalla det vad det är. Och dra paralleler till vad som händer i andra länder där religiös fundamentalism breder ut sig.
Vad händer med kvinnors rätt då?

 
Ingen bild

Sandra

12 maj 2012 09:03

Jag blir mörkrädd över att det sitter såna där konservativa kvinnofientliga tomtar i vår riksdag. Usch. Kom in i spelet, det är 2012.

shedlight

12 maj 2012 11:57

Det finns en backlash.
Det har gått bakåt, men nu måste vi framåt 2012.

 
Ingen bild

Tittarstorm

12 maj 2012 10:46

Jag blir mer och mer övertygad om att kravet på en 16 månader lång föräldraförsäkring där målet är att föräldrarna delar 50/50 är fel väg att gå.

Anledningen till att kravet på individualiserad föräldraförsäkring alls uppstått var kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden. Kvinnor halkade efter i sina karriärer och löner med hänvisning till att de födde barn och var hemma med dem. Till en början var föräldraförsäkringen ändå hälften så lång som den är idag. Mammor var alltså hemma halva den tid man kan ta ut idag och ändå halka efter.
Det handlar alltså inte om hur länge mammor är hemma med barn, det handlar enbart om att de är kvinnor! Det har ingenting med deras moderskap att göra, det är bara ett bekvämt och enkelt sätt att legitimera diskrimineringen.
Äldre kvinnor eller barnlösa kvinnor får inte automatiskt högre löner, det enda som sker med automatik är att kvinnor missgynnas i lönesättning och i sina karriärer, oavsett vilken livsfas de befinner sig i. Framförallt inom de kvinnodominerade yrkesområdena, men man kan ju också se hur löner påverkas när fler kvinnor kommer in i andra yrkeseområden. Det beror inte på att kvinnor är mammor, det beror bara på att de är är just kvinnor.

Att dela lika på föräldraskapet var en del av målet Ett jämställt arbetsliv oavsett kön, men inte särskilt mycket har hänt. Pappor tar större del i sina barns liv än på 50-60-talen men i arbetslivet har snarare fått en försämring och en tillbakagång. Män vann sitt föräldraskap medan kvinnor förlorade och står kvar på ruta ett.
Under en tid var det förbjudet att könsdiskriminera kvinnor på arbetet men det har tydligen blivit tillåtet igen.
Trots att kvinnor inte tar ut hela föräldraledigheten så diskrimineras de. För att de är kvinnor, inte för att de är mammor.

Jag önskar man gått en annan väg att uppvärdera de biologiska och traditionellt kvinnliga områdena. Att man valt att inte göra det på mäns villkor utan på kvinnors. Att kvinnor anpassar sig till de manliga villkoren på arbetsmarkanden är inte något som gynnar kvinnor. Det är lätt att se med alla unga kvinnor som sliter ut sig i sina försök att vara föräldrar och försöka ha en karriär.

Kvinnors inträde i arbetslivet borde automatiskt medfört en förändring. Arbetslivet var uppbyggt och konstruerat av män, för män, med marktjänsten ordnad och samma villkor gäller än idag.
Det är dags att ändra på den saken. Kravet måste vara att uppvärdera traditionellt kvinnliga ansvarsområdena och som råkar vara de mest samhällsviktiga områdena vi har.

Pappor måste själva ta ansvar för sitt föräldraskap och för sina egna val. Jag menar att kraften helt måste läggas på kvinnor och på kvinnors villkor. Villkor som försämrats drastiskt under de senaste 10 åren, i andra länder såväl som här här i Sverige. Vår föräldraförsäkring var inte till någon hjälp, vi har en backlash utan like!
Så till den milda grad att en ny kvinnokonferens är ett risktagande! Det är ytterst alamerande! I det läget skiter iaf jag i hur pappor som ges fria val vill utnyttja sina möjligheter på familjefronten.
Vi måste koncentrera oss på kvinnor!

shedlight

12 maj 2012 12:00

Håller med!
Verkligen!
Detta drabbar ALLA kvinnor för att de är kvinnor.
Vi har en global backlash som är MYCKET oroande, precis som du skriver.
Vi måste inte endast samla oss i Sverige, vi måste samla oss globalt i kvinnorörelsen!

 
Ingen bild

noboytoy

12 maj 2012 13:29

Älskar Tittarstorms kommentar.

Så är det - det handlar inte om att det är mammor, det handlar om att det är kvinnor. Jag skulle vilja dra det lite längre än så - det handlar om att göra kvinnor ekonomiskt beroende av en man för sin och sina barns överlevnad.

Det har alltid handlat om det. Det handlade om det, på den tiden när kvinnor inte fick arbeta, inte fick studera och tvingades, med hjälp av manliga lagar, att ingå äktenskap med män. Män som vill ha kontroll över kvinnor, både i och utanför hemmen.

shedlight

12 maj 2012 19:16

TS kommentar var en ögonöppnare för mig också.
Det är precis som synen på abort, prostitution, skilsmässa och andra frågor som har med kvinnors värde att göra: det gäller ALLA kvinnor.
Så också detta beslut från KD om borttagna pappamånader.

Så, bra där TS! Det är så man ska se alla frågor sm rör kvinnors liv; det handlar om att begränsa och stänga in ALLA kvinnor.

 
Ingen bild

noboytoy

12 maj 2012 21:24

Ponera att mammor och pappor i lagstiftningen "tvingas" dela 50/50 på föräldrarledigheten..?

Hur kommer det sig att det bara är pappor som ser detta som ett "tvång"? Är det inte lika mycket "tvång" för mamman?

Eller förutsätts det att mammor vill vara föräldrarlediga och att pappor inte vill det, fastän pappor också har gjort valet att sätta barn till världen?

Om pappor tycker att det är ett "tvång" att stanna hemma och ta hand om barn, som de själva har valt att skaffa och hellre sitter på jobbet, så är det nog bäst för barnen att slippa pappa.

shedlight

13 maj 2012 11:07

Faktum är att det verkade vara en del mammor (konservativa mest )som också var emot kvotering, men borde det inte väcka "vissa" pappors" revanschlystnad?
I vissa fall verkar det göra det, det blir en kamp mot mamman istället för att det ska handla om att vara hemma med barnen.

Men utgångspunkten måste vara att båda föräldrarna är lika betydelsefulla och ska därmed vara hemma med barnen på samma villkor. Föräldrapenningen är ett bidrag och kan som alla andra bidrag både vara personlig och åtföljas av krav.
Vill man vara hemma mer, kan man vara det men utan bidrag.

Hur KD kan säga sig vara ett familjeparti samtidigt som man gör allt för att splittra familjen i två skilda liv är för mig en gåta.

Men- som vi konstaterat - det handlar inte om mammor utan om alla kvinnors rätt att få tillgång till en arbetsmarknad på samma villkor som män.
Och där har vi KD:s (och SD:s) vision om ett framtida samhälle, kvinnor ska vara hemma eller tvingas till det av en osäkra villkor på arbetsmarknaden. Kvinnor ska förstå att deras uppgift i livet är att föda barn (och fortsätta vara hushållerska till mannen).

 
skvitt

skvitt

14 juli 2012 05:17

http://skvitts.wordpress.com/2012/07/13/bloggspace-se-ligger-nere/
Bloggspace ligger nere, läs mera hos mig och sprid vidare!
/Skvitt

http://skvitts.wordpress.com

shedlight

14 juli 2012 10:38

OK.
Frustrerande för de som bloggar där.
Sånt kan ju hända överallt.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se