Alla inlägg under februari 2012

Av shedlight - 7 februari 2012 12:01

I  media idag  om unga flickors alarmerande ohälsotal.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14329569.ab


I  Faludis bok Backlash visades att jämställdheten har gått bakåt, på vilka områden och med vilka krafter som agerar med agendan att driva kvinnor tillbaka.

I USA pågår  backlashen för fullt vilket syns tydligt i olika lagstiftning i delstaterna  idag.

Det inleddes på 80-talet .

Då det till exempel på fullt allvar hävdades, att kvinnors insteg i yrkeslivet var orsak till att våldtäkterna ökade.

Som om jämställdhet och mänskliga rättigheter var något negativt för kvinnan.

Ingen skulle hävda något motsvarande om svartas kamp för sina rättigheter.

Men kvinnan skulle hållas tillbaka med den ena tokigheten efter den andra.

Men ingen av dessa konservatister diskuterade hur jämställdheten egentligen såg ut.

Att kvinnor hölls tillbaka i yrkeslivet och lönemässigt och vilka effekter det fick.

Det var inte intressant.

För svartmålningen hade ett syfte, att bibehålla manlig makt till varje pris,

Då spelade verkligheten ingen roll.


Samma fenomen ser man från vissa håll även idag.

För idag svartmålas kvinnor som för fram kvinnorättsfrågor i Sverige.

Det vet alla om som bloggar – det är ett alltför vanligt fenomen på nätet.


Men flickors och unga kvinnors psykiska ohälsotal är idag högt –faktiskt alarmerande högt.

Men få nämner vad den enormt ökade sexualiseringen av kvinnokroppen som skett och som sker, har inneburit.


Samtidigt som flickor ska prestera i skolan har de också krav att vara söta och smala – och åtråvärda.

Från porren, reklamen och media strömmar ständigt samma budskap.


Kvinnan /flickan är en kropp.


Få pratar om vad porren egentligen har åstadkommit med synen på kvinnokroppen.

Att kvinnan förtingligas och att sexualiteten utgår från mannens kroppsliga behov.

Utomlands kan man om skriva om sådant som vad porrens intåg gör med män på Västbanken och att övergreppen ökar i hemmen, men någon motsvarande diskussion finns inte i Sverige.

Här är det tyst.


Ändå visar ungdomsundersökningar att det är skillnad mellan könen på hur flickor och pojkar upplever porren.

Det finns alltså all anledning att våga prata om porren.

Särskilt när medias s k sexualupplysare rekommenderar flickor att titta på porr för att bli tända och instruerar om bästa avsugningstekniken.I reklamen säljs allt, ALLT, med kvinnokroppen eller med delar av kvinnokroppar, kvinnomunnar, ryggar, magar, ben, underliv.

Resor, mat, hälsoprodukter, underkläder; allt säljs med kvinnokroppen.


I media exponeras kvinnans kropp som aldrig förr.

Rumpchocker, tuttmissar, nakenbilder på kvinnliga skådespelare avlöser varandra dag efter dag.

Soligt väder, magsjuka, tatueringar, simning med valar, allt ska exponeras med en avklädd ung kvinnokropp.


Och nätets utbredning och bredbandsutbyggnaden har möjliggjort både en ökad exponering för porren och ett åsiktsmaskineri om flickors kroppar som aldrig förr i historien varit så extremt utbrett.

Sverige är ett utav de länder i världen som har mest utbyggt bredband, vilket spelat roll för att kunna konsumera porr på ett lättillgängligt sätt.

Och med det har kommit en rätt att tycka till om kvinnor och framför allt flickors kroppar, på olika sajter.

Flickor får betyg inte bara i skolan utan även på nätet, på sina kroppar av jämnåriga pojkar och men också av vuxna män. Män som kan vara både i deras egen pappas ålder och ännu äldre.


Flashbacks hårda ord mot kvinnor och framför allt mot flickor – horifieringen - stannar inte bara där, utan har sökt sig ut på media.


På sajten Newsmill kommenterar medelålders män, tonåriga flickors sexualitet som om de vet allt om den och har all rätt i världen att göra det.

Både okunnigt och smått perverst.

Och normaliserat idag för att ingen vågar problematisera att flickkroppen är allmängods.


Flickor sminkar sig längre ner i åldrarna, det finns rakningstips för småflickor, kläderna är tajtare, utseendefixeringen är enorm. Flickor blir tidigt kroppar.

Samtidigt som de ska var duktiga och prestera.


Inte undra på att ohälsan breder ut sig.


Vad som är märkligt är att ingen gör något åt det.

Varken politiker, media eller olika organisationer tar upp det stora problemet idag;

bilden av kvinnokroppen i porren, reklamen eller i media och vad nätet har inneburit.

 

För vad kommer den ökade psykiska ohälsan hos flickor och unga kvinnor att innebära för Sverige i framtiden?

Vad kommer den att  kosta?


För ekonomin är väl snart det enda det argumentet som biter när det gäller kvinnans jämställdhet idag.

'


Omarbetning av ett inlägg publicerat september 2011.

ANNONS
Av shedlight - 5 februari 2012 14:32

I media idag om att det är små men dock vissa könsskillnader i hjärnorna mellan kvinnor och män.


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/konsskillnaderna-sma-i-vara-hjarnor

http://www.aftonbladet.se/halsa/article14328264.ab


Inte så konstigt kanske med tanke på att kvinnor och män är genetiskt sett olika varelser.
Inte mycket men en halv kromosom skiljer.
Mannen har en halv kromosom mindre.
Mannen, eller hankönet,   är rent biologiskt en mutation.

En framgångsrik mutation -  den finns ju kvar.

Men för arten Homo sapiens har mutationen inneburit i stor utsträckning en människorättslig katastrof*.

Knappast hos någon annan högre art** har man sett något liknande.


Men för att återgå till skillnaderna i hjärnan som finns men är relativt små, så har just det
som ansetts var manligt hela tiden  fått utgöra det som värderats högst.
Alltså alldeles oavsett om det funnits någon skillnad eller ej.
Oftast högst ovetenskapligt och rent ideologiskt eller för att inte säga politiskt.

För vissa skillnader som betonats genom historien är falsarier, egentligen dom flesta.


Som redovisas i artikeln är tex matematisk färdighet helt beroende av hur jämställt

ett samhälle är.

En annat viktig  iaktagelse, som man vetat sedan länge,  är att rätt förväntningar  skapar färdighet.

Det gäller alla individer oavsett kön, men just när det gäller flickor har det genom historien varit tydligt.


Kvinnokönet har ansetts sämre , mindre dugligt i allt som inte gäller sexuellt bruk och barnafödande.

Det finns liksom en anledning till att alla nutida stora  religioner är  mer  eller mindre kvinnoföraktande.

Män har bestämt att kvinnor är mindre värda och religionen har givit legitimitet till  detta.

Det finns än idag i Sverige skärvor  av detta tänkande i den religiösa politiken, något som är dagsaktuellt.


I det här sammanhanget är ett kapitel från Kvinnornas Svarta Bok    passande att nämna.

Kapitlet heter  "Kvinnor, vetenskap och utveckling"


Först om de arkaiska  föreställningarna


I semitiska och indoeuropeiska föreställningar förvarades säden i huvudet. Det fanns alltså ingen spermasubstans hos kvinnornas huvud.
Tomrummet gör det möjligt för livmodern att ta plats där. På så vis har kvinnan inget
huvud annat än i den mån hon har en livmoder.

 Ibland smälter livmodern och huvudet ihop som i modellen för hysteri.
 Kvinnors fruktsamhet binder dem vid en livmoder som tjänar som hjärna.
Den lärda kvinnan står alltså i motsatsförhållande till den goda modern.


Det är utgångspunkten.

Vidare fram i historien.


På 180o-talet ansågs kvinnans relativt lilla hjärna vittna om hennes fysiska och intellektuella underlägsenhet.

 När kriterierna om storlek och vikt inte längre gällde, försökte man visa olikheten genom tester ägnade att framställa männen som överlägsna vid differentiella avvikelser.


Man dvs verkligen MAN skapade en maskulin och en feminim  pol, där den maskulina som av en

händelse hela tiden ansågs mer värd. Och där man betonade skillnader man ansåg sig  finna.


Tex

Abstraktion  i motsats till konkretion

Schematisering i motsats till observation

Reflektion motsatt till minne

Det geometriska av naturen anses vara överlägset det intuitiva

Det snabba överlägset det långsamma


Hela tiden de upphöjdes de  manliga egenskaper och ansågs överlägsna dvs det som var mannens pol.


Det märks tydligt när en kulturell förändring äger rum och en egenskap byter pol.

Då är det är alltid den maskulina som värderas högst.

 Allt manligt har en och bibehåller en högstatusstämpel


Det här påverkar också, som skrivs i boken, viljan att tex anställa kvinnor i vissa befattningar.
Det redovisas för några undersökningar  gjorda i Europa:


År 2002 utgjorde kvinnor 41% av de utexaminerade men endast 15% av de anställda.

Det finns alltså  motstånd att anställa dem.

 Där männen är i majoritet är tendensen att man rekryterar inom samma könsramar.


Undersökningar  1990 och  2000:

Tillgången på kvinnor med rätt utbildning är högre än vad som faktiskt anställs eller som befordras.

Och det är inom de s k exakta vetenskaperna som kvinnornas chans är sämst.


Det här med betoning av  kvinnors mindre värde utifrån en fiktiv skillnad har tyvärr
påverkat och påverkar än idag flickors rätt till utbildning och kvinnors rätt att delta i
 samhällslivet, på olika sätt i olika länder, men närvarande i olika strukturer.

Och kapitlet avslutas med följande ord.

Tillgång till kunskap är en grundförutsättning för kvinnornas frigörelse.
Kvinnors kunskaper kommer inte till sin rätt ens i länder där de under 100 år haft samma
tillgång till utbildning och kunskap som männen.

 Att beröva kvinnor kunskap  är det säkraste sättet att bidra till frihetsberövande.

 

Männen blir definitionsmässigt upphovsmän till all konception.


Kvinnan blir en produktiv kropp som männen tillskansar sig genom att utöva sin sexualitet och

för att göra kvinnorna till mödrar.

Kunskap i kvinnornas händer blir då, utifrån ett sådant synsätt som är de vanligast förekommande

som något skadligt och överflödigt .

För kunskaper ger kvinnorna medel att analysera sin situation och

till och med ta sig ur den.

 

'

 

* En "Bengt"  har blivit mkt upprörd över denna  mening, men det ett är krasst beteende-biologiskt

konstaterande, ingen annat högre djur dödar så många av sina egna, hannar men även honor och avkomma,

(hannarna uppträder  aggressivt mot den egna arten och använder utstuderade metoder för att

medvetet förtrycka, plåga och försätta andra i vanmakt)  som H.s

**ryggradsdjur

 

Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.


ANNONS
Av shedlight - 1 februari 2012 21:52

Elever på flera av landets gymnasieskolor rankar flickor som ”lammkött” på Facebooksidor.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flickor-rankas-som-lammkott-pa-facebook

http://svt.se/2.22620/1.2696944/flickor_rankas_som_lammkott?lid=puff_2696944&lpos=rubrik

http://www.dn.se/nyheter/sverige/do-granskar-rankning-av-flickor


Både skolan och skolinspektionen har engagerat sig.

Samtal har hållits med elever om värdegrunder.


Men det fortsätter.

De sexistiska och machistiska kränkningar fortsätter.


Är det konstigt att unga killar på väg ut i livet påverkas av samhällets normer

som under lång tid har normaliserat kvinnoförakt?


Nätets utbredning har drivit fram en machistisk och sexistisk syn på kvinnokroppen.

Män dominerar nätvärldens normer.

Kvinnoföraktet och kvinnohatet ät utbrett.


Utbyggnaden av bredband har gjort porren lättillgänglig och i porren har under

lång tid kvinnan exploaterats  mer och mer.

Våldet har blivit grövre och grövre, vad man kan och får och ska göra med en kvinnokropp

har gradvis blivit mer likt utstuderad tortyr än sexualitet.


Studier i USA visar att 11 år är den åldern som pojkar i medeltal börja titta på porr.

I medeltal.


Studier visar också att regelbundet konsumerande av hårdporr leder till att män

 förlorar respekt  för kvinnor och utvecklar en känslokyla mot kvinnor.


Detta har man visat på män. Hur är det då inte för pojkar?

11-åringar eller 8-åringar?

 När dom har blivit tonåringar och går i gymnasiet kan de under ett decennie ha

tittat på porr där flickor  i princip är slavar och kroppar som finns för mannens behov.


Flashback med sitt kvinnohat , sin horifiering,  av kvinnor och flickor  har funnits i över 10 år.

Trots det utbredda kvinnohatet där, väljer Sveriges Radio att belöna sajten.

Det normaliserar kvinnohat.


I media har under ett flertal år kommenteringen ansetts vara en del av den publicistiska idén.

Då har man också valt som en del av denna publicistiska idé att främja kvinnohat.

Inget har gjorts för att diskutera den  utvecklingen.


Tvärtom – media uppmuntrar dessa tyckare:

media följer upp och visar vad dessa "läsare" tycker om kvinnor.


Att de tycker att de ska ha rätt att utnyttja utsatta flickor och kvinnor i prostitution.

Våldtäktsåtal kommenteras  friskt av män som visar ett förakt för våldtäktsoffer som är hårresande.

 Detta hade inte varit möjligt för bara några år sedan.

Män diskuterar som en självklarhet 16 åringars sexualliv och sin rätt till att kränka unga flickor.

Detta trots att det finns ett brottsoffer.


I media får män rösta om det är rätt att vara sexistiska.

Män får rösta om det är  ok att damer ska ha korta kjolar i sporter.

Män får håna damfotbollslaget med en sexism som svämmar över i media.

Media hånar själva kvinnliga politiker: de "babblar", de har" tics".

Media skriver romantiska artiklar om strippklubbar och lägger ut nakna kvinnor på förstasidan.


Journalister får skriva om kvinnor som ”kärringar”

Media får göra ordet "systrar" till ett nedvärderande ord.

Media har satt ribban.

Eller rättare sagt: det finns ingen ribba.


Män med ett avgrundsdjupt kvinnoförakt dominerar totalt medias fält och tillåts sätta agendan.

Så sätts normen för grabbarna.

I porren och i media.

Och i reklamen – inte att förglömma.


Då kan man säga att det är de gamla gubbarna som har unken kvinnosyn.

De unga -  de  har nog en bättre koll på jämställdhet och respekt för kvinnor.

Då har man inte förstått.

De unga tar efter de vuxna.


En antal unga pojkar i en ny uppväxande generation kommer att få stora

problem med relationer till kvinnor.


Den framtiden har vi nu.

Kvinnohatet är här.

INGEN kan ha missat det.


De här pojkarna på gymnasieskolan som omnämns i artikeln gör vad

resten av samhället har gjort i 10 år nu.

De har lärt sig att flickor och kvinnor är ting.


Ett förtingligade kommer man inte till rätta med under några allvarliga samtal.


Det sitter djupare än så.

Det sitter i vårt samhälle.

Och ingen diskussion förs om det.

Det fortgår just nu, på alla media på Newsmill, SvD , SVT osv.

Vad ska pojkar tro??

Jo, att det är normalt – ”alla” gör ju så.


Vad händer framöver med utbredningen av sexualrelaterade övergrepp ,

sexuella trakasserier och våldtäkt?

Vad händer med utbredningen av kvinnomisshandel och - dess värsta avart - kvinnomord i framtiden?

.Några utvalda inlägg i ämnet   (för fler se de olika mediakategorierna)

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/12/13/6856251-maskulina-kommentarer-och-vald-mot-kvinnor/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/16/6674247-numera-verkar-kvinnohat-socialt-accepterat/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/04/09/5070895-var-finns-de-svagas-reaktion/


http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/22/3615653-svd-hillegrenarna-och-helt-ratt/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2010/09/14/3565056-man-som-hatar-pa-natet/

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/03/28/4971250-man-som-hatar-jamstalldhet/


Endast kommentarer som behandlar sakfrågan kommer tillåtas!

Sexistiska rasistiska komentarer tillåts ej.

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen

Tidigare år


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se