Direktlänk till inlägg 20 februari 2012

Även dömda domare får fortsätta att döma

Av shedlight - 20 februari 2012 12:10

Det pågår undersökningar om hur många nämndemän som begått brott och som fortfarande sitter i domstolar.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.865196-domda-namndeman-fortsatter-doma

http://www.dn.se/nyheter/sverige/domda-namndeman-fortsatter-doma

http://www.aftonbladet.se/ledare/article14399246.ab

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/domareforbundet-kraver-hogre-kvalitet-bland-namndemannen_6865243.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/domda-namndeman-domer-andra_6864695.svd

http://svt.se/2.22620/1.2714746/domda_namndeman_fortsatter_att_doma


Men även domare som begår brott och får fortsätta att döma, vilket är mycket värre, eftersom domaren har stor påverkan på de domar som fattas, mycket större än enskilda nämnemän.


Till och med i landets högsta juridiska instans, Högsta Domstolen,  finns dömda domare ( justitieråd).

I HD; vars avgöranden har vägledande betydelse för alla domar som fattas i hela Sverige - i alla domstolar.


Högsta domstolen har skyddat sexköpare. Den dåvarande ordförande i landets högsta juridiska instans viftade bort detta brott  med att det var väl  en bra erfarenhet att ha när man ska döma.

 Utan att tänka på vad det innebar, eller rättare sagt -det gjorde han nog.

Även dåvarande JK, numera även han domare i HD, ansåg att denna sexbrottsdömde domare kunde fortsätta.


Det dömda justitierådet kunde därmed fortsatta att döma bla i brott som berörde samma lagstiftning.

Han finns förtfarande kvar, bara gå in här och se efter själva.

http://www.hogstadomstolen.se/Justitierad/


Varför granskades inte det?


I HD sitter J-råd som är:

ordförande i pressstödsnämnden
ordförande i pressens opinionsnämnd
är ordförande i granskningsnämnden

Men inte kan väl det ha någon betydelse för det uteblivna granskningen av domarväsendet och HD?

Mer här: http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/01/6565913-granska-hd-de-ar-inget-orakel/


Det finns även domare som skyddas av rättsväsendet så att deras brott dels nedgraderas och dels får fortsätta att döma i samma  typ av ärenden de själva är dömda för. 


Domare som blir avslöjade som kvinnomisshandlare.

För att ge en inblick i vilka metoder som en domare som i allra högsta grad är del av rättsrötan använder, ger jag följande exempel.


Bakgrund:
Rådman Tommy E tog berusad strupgrepp på sin fru och slängde ner henne på golvet . Frun fick en fläskläpp och svimmade, enligt egna uppgifter, av.


Vice chefsåklagare Bengt Landahl ändrar efter Tommy E:S egna uppgifter (!) brottsrubriceringen från misshandel till ofredande. Följden blev strafföreläggande och böter och fallet tystades ner.


Fallet och omständigheterna har uppmärksammats i media nu ett antal år senare. Flera tv-inslag i regional media och artiklar i lokaltidning har förekommit. Ingen jurist med självaktning och anseende kan påstå att hanteringen av domarens fall var enligt gällande lag.


Det media ännu inte rapporterat om, är hur rådmannen agerat i sin rättskipande roll. Rådmannen har dömt till våldsamma mäns fördel och våldsutsatta kvinnors nackdel.


De omständigheter som rådmannen (samt hans förre kumpan den ”evige” lagmannen och ”frifräsaren” Lars F kom till tingsrätten) borde granskas av media i sin helhet.


Varken tingsrätten i fråga eller regeringen har informerat kvinnor om domarens bakgrund. En kvinna som under en förhandling fattade misstankar mot rådmannen om att allt inte stod rätt till med rådmannen pga rådmannens kränkande bemötande bestämde sig för att göra en research kring rådmannen. Det var SÅ det rådmannens bakgrund blev känd för kvinnor.


Kvinnan har också framfört kritik mot tingsrätten. Kvinnan anser att kritiken är väl grundad och förväntar sig att kritiken bemöts med demokratiska metoder dvs juridisk och annan argumentation tillbaks.

Men detta har inte fallet i god jord hos rådmannen. Rådmannen har (det finns flera uppgifter från flera oberoende personer som uppger att så är fallet) då istället spridit ett rykte om kvinnan och SAGT att hon är en rättshaverist. Rådmannen tycks först ha haft stor framgång med sin metod.


Borde inte en kriminell rådmans ORD kunna kritiskt ifrågasättas?


Till en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål (!) hade polisen bevakning dvs tre uniformerade poliser samt två civilklädda poliser var på plats samt en polisbil utanför.

Kvinnan som rådmannen utpekat som rättshaverist var åhörare på förhandlingen, men hade varken till domstol eller polis meddelat att hon skulle närvara på förhandlingen.

En ren fars utspelade sig alltså. Men kvinnorna pratade naturligtvis med poliserna, om deras närvaro, uppdrag och vad insatsen kostade.


Senare har flera förhandlingar hållits i det aktuella målet (samt annat mål mellan samma parter) som hårdbevakades av polis utan att polis närvarat. Vilket framstår som märkligt eftersom kvinnan varit åhörare på även dessa förhandlingar.

Vad vi har hört har flera personer (inga nämnda) efter händelsen omvärderat RÅDMANNEN.


Rådmannen utgör inte enbart en fara för våldsutsatta kvinnor och barn, utan utgör också en samhällsekonomisk belastning. Det är dyrt att ha sådana rådmän anställda, de använder skattemedel i syfte att skydda sig själva och sitt agerande.http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/02/08/7282187-rattsvasendet-bade-vanskaps-och-intressekorruption/Utdrag ur ovanstående inlägg:


Rådman Tommy , Skaraborgs tingsrätt, prövar inte kvinnans yrkanden om underhållsbidrag till barnet alls. Tommy är en rådman som själv har misshandlat sin fru.

Senare fastställer annan rådman underhållsbidraget till barnet till 3 000 kr/månad.

Rådman Tommy ansåg tydligen att mannen (direktören) inte skulle bidra till barnets försörjning.


 
ANNONS
 
Ingen bild

Rain

20 februari 2012 19:46

Blir helt chockad men tack för att du berättar. Det vänder sig i magen och jag mår illa när jag läser hur illa det står till med rätts säkerheten. Så sjukt att man knappt vill tro att det är sant.

shedlight

20 februari 2012 20:10

Håller med.

Jag tackar URN för de viktiga fakta som kommer fram.

...det kommer mer...

 
Ingen bild

Jonathan L

20 februari 2012 20:49

Jag ser inga problem med nämndemän som har dömts till böter, inte heller med domare som har det. Domare och nämndemän som dömts till fängelse kan vi dock inte ha förstås.

Vad gäller justitierådet som fick ett strafföreläggande för ett sexköp så bestämde hen sig för att inte döma i sexualbrottsmål.

shedlight

21 februari 2012 23:55

Vi föds, lever och dör med vår sexualitet.
Den kan utövas med andra eller inte.

Få företeelser är så intimt förknippade med värderingar som sexualiteten.
Den liknar inget annat.

Ett sexualbrott är inte att jämföras med fortkörning, bedrägeri eller ens rån.

Kränkningar av den sexuella integriteten är det som skadar människor allra djupast.
Inte bara fysiskt utan även mentalt.

Det är därför våldtäktsvapnet är så verksamt som vapen i krig.

Få områden kan alltså skada och kränka människor så som när sexuellt tvång och makt är inblandade.

Det får inte råda något tvivel om att domare är oförvitliga dels när det gäller laglydigheten och dels när det gäller kränkningar mot principen om alla människor lika värde även i sexualbrott.

Att en domare i HD får sitta kvar efter en fällande dom i ett sexualbrottsmål svärtar ner hela HD och HD:s legitimitet i dessa ärenden.
Inte bara den berörda domaren, utan alltså HELA den högsta juridiska instansen i Sverige.
De som ska garantera allas lika värde.

 
Ingen bild

Tittarstorm

21 februari 2012 11:59

Har du mailat journalisten om detta?
Man har ju sedan en tid ifrågasatt systemet med politiskt tillsatta nämndemän i media och det här kan ju vara en del i den kritiken. Det är ju mycket märkligt att man inte samma andetag tar upp dömda domare.

shedlight

21 februari 2012 23:57

Ja, det är märkligt att det är tyst om domarna för dels har de också en politisk hemvist som påverkar och dels så har de värderingar som kanske inte motsvarar allmänhetens tex när det gäller våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
Är det rätt med villkorlig dom för att ha mängder av filmade övergrepp mot barn i sin dator?

Har inte mailat journalisten. Vid de tillfällen jag gjort det har det i relaterade ärenden inte funnits något intresse för att granska makten.
Tror på droppen som urholkar...

 
Atmosphere girl

Atmosphere girl

21 februari 2012 16:09

Hur kan detta få fortsätta? Vad kan man göra för att förändra? =(

http://theatmospheregirl.blogspot.com

shedlight

21 februari 2012 23:33

Sprida info!
Och maila just.dept

 
Ingen bild

noboytoy

22 februari 2012 12:35

Kan inte påstå att jag blir chockad längre men det är för jävligt att detta rättshaveri får fortgå.

Jag menar, det är väl ingen som kan tro att det går rätt till i våra domstolar när nästan inga våldtäktsmän döms? Det faller på sin egen orimlighet, anser jag. Det är väl heller ingen som tror att kvinnor är de som, i rättsväsendet, har varit drivande för att avkriminalisera sexualbrott?

shedlight

22 februari 2012 22:57

Två vägledande domar rörande våldtäkt kom för några år sedan från HD.
Två uppmärksammade frianden, detta trots att utredare sa att det inte kan vara mer nogranna är de var då.

Domsluten i sig har inte granskats i media och inte heller vilken följd de har fått.

HD:s ordförande uttalade då att dessa INTE skulle tolkas vägledande, men vad har hänt egentligen?
Har domstolar påverkats?
Ja, det verkar så.

Med andra ord: ganska riskfritt att vara våldtäktsman idag.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

22 februari 2012 22:27

Jonathan L uppger att han inte ser problem med nämndemän eller domare som döms till böter.

”Jag ser inga problem med nämndemän som har dömts till böter, inte heller med domare som har det.”

Nej, för Jonathan vet att han inte kommer att riskera att utsättas av dessa nämndemän eller domare pga sin privilegierade position som man.

Jonathan vet att brott mot mänskliga rättigheter i vissa fall enbart ger bötesbelopp samt att det är problematiskt. Jonathan vet att det framförallt är kvinnor som utsätts för denna brottslighet.

Jonathan uttalar vidare att:
”Domare och nämndemän som dömts till fängelse kan vi dock inte ha förstås.”

Jonathan vet också att beviskraven är mycket högt ställda och att de flesta män som utövat våld mot kvinnor samt begått våldtäkter inte fälls till ansvar. Därför tycker Jonathan att vi ”förstås” inte kan ha nämndemän och domare som dömts till fängelse. Då blir det så ”självklart” för Jonathan, eftersom sannolikheten att dömas till fängelse är försvinnande liten.

Jonathan reflekterar överhuvudtaget inte alls över VILKET brott som nämndemannen eller domaren gjort sig skyldig till. Ett köp av sexuell tjänst, som strider mot grundläggande mänskliga värden, och som leder till bötesbelopp är för Jonathan självklart inget som diskvalificerar nämndemannen eller domaren, vilket visar att Jonathan själv inte respekterar grundläggande mänskliga värden.

Jonathan vet också att domarnas egna värderingar får betydelse för deras rättskipning. Trots detta anser Jonathan att det är tillräckligt att avstå från att döma i sexualbrottsmål.

Jonathan väljer att bortse från domarens påverkan på kollegiet i sexualbrottsmål samt att det finns andra mål i vilka Thorssons snedvridna syn på andra människor kan få betydelse samt det faktum att domare som inte respekterar mänskliga rättigheter inte har något i en domstol att göra alls.

Jonathan väljer också att bortse från att domaren BEVISLIGEN inte respekterar andra människor som lika värda och okränkbara genom de köp av sexuella tjänster som Thorsson redan gjort sig skyldig till.

”Vad gäller justitierådet som fick ett strafföreläggande för ett sexköp så bestämde hen sig för att inte döma i sexualbrottsmål.”

Om du inte förstår att vi förstår att du positionerar och uttrycker makt till fördel för domare som kränker andra personers mänskliga rättigheter samt använder härskartekniker, så är du riktigt dum i huvudet, Jonathan.

Övrigt:
Jonathan L följer stridspiloten som erkänt våld mot barnen på hans twitter. Här snackar vi om offerkoftor av rang.

shedlight

22 februari 2012 22:55

Tack URN.

Du lyckas alltid förklara de genomgående strukturerna som påverkar de inblandade Jr/domarna och som kommer att påverka oss.

Och som du skriver, det är alltid kvinnor som blir mest drabbade av dessa strukturer.

Det sista du skrev var intressant...det ger ett visst perspektiv.

 
Ingen bild

Jonathan L

23 februari 2012 00:37

Replik till URN ovan.

Vi är rörande överens om att sexköp skall vara förbjudet och att det är förkastligt. Vår skiljelinje rör bara om det ska leda till att någon inte kan fortsätta vara domare eller nämndeman. Där måste det finnas viss konsekvens i vilka brott som anses vara för grova för att de ska kunna sitta kvar och vilka som inte är det. Dessutom är beviskravet lika högt, oavsett vad det är för typ av brott och vilket brott det är frågan. Således är det lika svårt att döma någon för sexköp som det är att döma någon för våldtäkt. Jag vill också lyfta fram de straffskärpningar som gjordes vad gäller köp av sexuella tjänster. Maxstraffet höjdes till ett år, vilket innebär att domstolarna kan döma till hårdare straff där sexköpen är särskilt grova (därmed inte sagt att något sexköp är OK - alla är förkastliga). Förhoppningsvis blir allt fler dömda för mer än bara böter framledes.

Vi är också överens om att det är kvinnor som drabbas främst av sexköpen. Rent ideologiskt tror jag emellertid inte på att straffa ut människor; bättre att göra en markering vilket görs med påföljden, men att avskeda människor från deras jobb är inte särskilt solidariskt. Hur vridriga människor än kan vara, måste de få en andra chans. En domare som flera gånger köper sex och döms lär inte få ha jobbet kvar.

Jag undanber mig diverse osakligheter och jag hoppas vi kan ha en saklig och konstruktiv diskussion även i känsliga frågor. Rörande stridspiloten, så har vi gjort olika bedömningar av föräldrarnas respektive trovärdighet och vi får respektera varandra för det. Hoppas det är möjligt. Jag får dock reservera mig för att jag enbart läst domarna (samt Lars F och Lotta J tidigare intermistiska beslut i vårdnadsfrågan). Han menade att han inte uppsåtligen viljat skada barnen och domstolarna (både Skaraborgs tingsrätt och Göta hovrätt) ansåg att han inte hade uppsåt.

shedlight

23 februari 2012 23:58

Du har tidigare skrivit en kommentar om att åklagaren angående den 14-åriga flickan i Gbg, inte skulle ha väckt åtal öht.

Jag orkade inte ens publicera den för jag upplever att det fanns för mycket distans till och ointresse för utsatta barn, och det finns redan för mycket utav det på nätet.
Den saknade helt barnperspektiv, maktanalys och ett vilja till att rättsväsendet ska finnas för alla oavsett bakgrund, även för en 14-årig serbisk flicka.

Samma rättsväsende som du säkert själv tar för en självklarhet att du ska ha tillgång till.

Men den kommentaren är inte ämnet här.
Däremot så belyser den tillsammans med vad du skriver nu tydligt att du inte förmår se att sambandet mellan makt, kön och sexualitet är otvetydigt ngt som påverkar alla.
Ingen är oberörd från det, varken journalister, domare eller politiker. Det påverkar oss alla 24/7.

Det finns inget heller facit vem som far mest illa i prostitution, det handlar alltid om att NÅGON ska tolka det.
Någon som har egna erfarenheter, bindningar, ställning i samhället och även tillgång till makt.

Och makt förpliktigar.

Att köpa en annan människa en gång är att gå över en gräns. Det SKA vara nolltolerans.
Beteendet är en skiljedelare i vilka värderingar man har. De upphör inte att existera en dag från från en annan, de finns kvar.
En sådan person har INTE i rättsväsendet att göra, lika lite som en våldtäktsman har det.
ALLA ska känna fötroende för rättsväsendet, även personer som befinner sig i prostituon som redan nu har ett underläge.
Att vara en prostitutionskund är dessutom en grogrund för korruption vilket vi inte minst vet ifrån vad som hänt i Sverige tidigare.

Jag konstaterar att du inte är särskilt intresserad av att förstå mänskliga psyken och att vi inte är lagtexter eller utredningar utan människor av kött och blod.
Där upplever jag dig naiv och okunnig.

Du kanske mest är intresserad av mansrollen, och hur män har det. Det verkar som det mesta kretsar runt det.

Att du väljer, att ta ställning i ett fall du vet så väldigt lite om, skrämmer mig. Jag vet mer om det fallet än du tror.
Även där saknar du barnperspektivet och maktanalysen, och att se hur det som kallas könsmaktsordningen påverkar de inblandade.
För den finns där hela tiden som sagt och den finns definitivt i fallet med piloten, där har också rättsväsendet fallerat å det grövsta.

Du verkar underligt nog godta allt som makten gör, vare sig det är domare, poliser eller representanter för försvarsmakten.

Män kan gå hela livet och inte förstå att kvinnor kan uppleva exakt samma verklighet, som män finner helt ok, som betydligt mer förtryckande och skrämmande.
Det handlar om subtila signaler ibland men det kan också vara uppenbara men av samhället accepterade företeelser.
Det är som författaren Mikael Niemi uttrycker:
”Har man makten så märker man den inte, det är som att andas luft”.

Det stämmer in på dig.

Du vet inte ens om att du utövar makt genom din brist på ödmjukhet inför det faktum att hänsyn måste tas till att alla människor har olika förmåga att hävda sin rätt.

Du saknar helt enkelt det som kallas rättspatos. Att alltid vilja värna den svaga och maktlösa parten.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

23 februari 2012 20:54

När det gäller HD:s praxis så kan jag tala om att den används mycket godtyckligt.

I t ex Göran Lindbergs uppmärksammade fall hänvisade inte tingsrätten till den, medan andra tingsrätter flitit hänvisar till HD-praxisen, särskilt i mål då förövaren har en position och det blir friande dom.

shedlight

23 februari 2012 23:41

Ja, HD-domarna tydligen gett vissa domstolar anledning att fria mer vidlyftigt än innan i våldtäktsåtal.

Men mottager gärna mer info om detta, URN!

 
Ingen bild

Jonathan L

23 februari 2012 23:57

Shedlight, min huvudpoäng var bara att åklagaren borde ha skaffat starkare bevisning så att utgången skulle ha blivit fällande eller lagt ner, för att flickan ska slippa en en plågsam rättegångsprocess och för att det är viktigt med rättssäkerhet och hårda beviskrav.

Jag ber om ursäkt om jag låter cynisk; det är inte min avsikt att vara det. Vårdnadstvister är ett stort dilemma och visst är det stora flertalet "infekterade vårdnadstvister" fall där kvinnor och barn far väldigt illa och det problemet måste vi få bukt med, för att skydda dem.

Jag tror jag ska blogga lite längre i frågan på min nystartade blogg inom den närmsta tiden, för att förklara mina tankegångar lite mer.

shedlight

24 februari 2012 14:57

Bevisning hjälpte inte i fallet med den 14-åriga flickan, det står tydligt i domen om du hade läst den eller mitt sammanfattande inlägg om den.
Det var BARA flickans vittnesmål som beaktades av rätten.
Det var ett val utav domaren, det ska inte läggas på utredare och åklagare.

Det är ett systemfel.
Det bortser du ifrån.

Det har inget med cynism att göra; det har med förståelse för sammanhang, kunskap och seriositet att göra.
Och genuint intresse för att tillgodose allas rätt till rättvisa.
Liksom att maktanalysen måste vara allestädes närvarande, utan den kan man inte förstå någonting.

Detta får man inte av sig självt,det får man arbeta sig fram till.

Däremot kan man, som jag nämnt tidigare, drivas av en heligt rättspatos.
Detta kan man inte arbeta upp med kunskap eller intresse, det är en drivkraft som kommer inifrån.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

24 februari 2012 14:01

Tack SL för en bra analys av Jonathans person. Jag kan bara hålla med. Jonathan är både okunnig och naiv samt tycks inte ha förmåga att se sin egen privilegierade position.

Ja, ni ser ju själva hur begränsad Jonathan är.

”Rent ideologiskt tror jag emellertid inte på att straffa ut människor; bättre att göra en markering vilket görs med påföljden, men att avskeda människor från deras jobb är inte särskilt solidariskt. Hur vridriga människor än kan vara, måste de få en andra chans.”

Jonathan jämställer domare i en rättskipande roll med vilket arbete som helst. Tröttsamt och okunnigt. Egoistiskt. Och med konsekvens att kvinnors och barns rättssäkerhet hotas.

Jonathan talar om för kvinnor vad de ska tycka om dessa domare och deras rättighet att behålla arbetet.

Tack Jonathan, men vet du vad. Vi struntar fullkomligt i vad du anser om dessa domare och deras ”solidariska” rättighet att ha kvar sitt arbete. Det är kvinnor som drabbats av dessa domare vars åsikter är intressanta. Inte andras åsikter som din.

Dessa domare har inget i en domstol att göra. Punkt. De ska inte ens bli omplacerade till t ex arkivet i domstolen eftersom de använder sin position till att påverka kollegiet eller t ex andra rättsvårdande instanser som polismyndigheten (i syfte att skydda sin egen brottslighet).

Jonathan har inte förmåga eller visar inte ens vilja att införliva andra perspektiv än sitt eget.

Det är talande att de som har en privilegierad position inte ser sin eget privilegium. De reflekterar inte över sina privilegier. Det är inte ovanligt att de som har en privilegierad position först då de hamnar bland personer med mindre privilegierade positioner reflekterar över sin egen privilegierade position, MEN då genom att i första hand peka ut de som avviker dvs de ser andra som avvikande och inte sig själva som privilegierade.

Jonathan köper t ex rakt av utan att problematisera att det är barnens mamma som är problematisk och inte pappan som erkänt våld mot barnen.

Jonathan skriver också om våld mot barn till ”känsliga frågor”.
Vi är nog många som istället vill lyfta bort skuld och skam från brottsoffren samt synliggöra och sätta våldet på dagordningen.

Våld är inga känsliga frågor. De som inte vill lyfta upp våldet på dagordningen eller synliggöra den rättsliga hanteringen av våldet skriver om våldet till ”känsliga frågor”.

När det gäller stridspilotens fall, så handlar det inte om att han och jag har ”olika bedömningar av föräldrarnas respektive trovärdighet”. Jonathan har missat det centrala och viktiga nämligen BARNEN dvs barnens uppgifter och barnens vilja.

Det gjorde även såväl tingsrätten som hovrätten i vårdnadsmålet!

Barnens uppgifter, barnens vilja samt vårdnadsutredarens rekommendation finns inte ens med i hovrättens dom!

Även i brottmålet har tingsrätten utelämnat barnens uppgifter.

De personer som enbart läser domen får alltså inte veta vad barnen berättat om pappans våld. I andra mål om grov fridskränkning mot barn avkunnade samma tid på samma tingsrätt finns barnens uppgifter redovisade.

En maktanalys saknas såväl i brottmålet som i vårdnadsmålet.

Även om Jonathan är mer benägen att diskutera på en annan nivå än antifeminister, så är det omöjligt att diskutera sakligt med Jonathan eftersom han inte har kunskap och kompetens inom området samt väljer att bortse från maktanalyser och privilegium.

Det kommer mer information SL om HD-praxisen…

Men jag ger ett exempel så länge.

Bakgrund:
En kvinna flyttar ifrån mannen. De har två barn tillsammans.
Kvinnan uppger att mannen har ett stort kontrollbehov, att han slagit henne flera gånger samt att han ofta anmärker på att hon gör fel saker, köper fel saker etc. Hon uppger vidare att han släpat henne i håret vid flera tillfällen samt att hon vid ett tillfälle tryckts ner i badkaret eftersom mannen ansett att hon pratade för mycket med sin väninna om ”familjeangelägenheter” (läs mannens våld mot henne).

Mannen har även framför hot om att ”hugga ner henne till fiskmat”. Kvinnan redogör detaljerat för flera tillfällen då mannen varit våldsam. Vid ett tillfälle passerar kvinnan mannens hus då hon är på väg till skogen för en löptur. En stund senare blir hon överfallen av mannen i skogen och mannen slår henne med en sten i huvudet två gånger så att fick en skada i huvudet, stark huvudvärk samt tappade halva synfältet. Dagen efter dokumenterade hon skadan och blev röntgad. Flera personer i kvinnans omgivning har reagerat på kvinnans situation. De har sett att hon haft ”jack i pannan som det rann blod från” samt att hon varit skärrad och skakad efter överfallet i skogen.

Mannen uppger att han aldrig våldfört sig på kvinnan.

Skaraborgs tingsrätt (det ser ju ut att finnas många fall som behöver granskas vid denna tingsrätt, å andra sidan finns det fler tingsrätter som behöver omfattande granskning) hänvisar till HD:s praxis och förringar och förminskar våldet och tingsrätten börjar genast subjektiv svamla runt och anser att en ”väsentlig fråga” är om kvinnan ”kan antas ha någon anledning att lämna osanna uppgifter”. Tingsrättens utgångspunkt är att kvinnan är falsk. Mannen problematiseras inte alls som vanligt. Han lämnas osynlig och oproblematiserad. Mannen i sig är en garanti för trovärdighet och tillförlitlighet för domstolarna, trots att det dessutom är mål gällande våld.

Tingsrätten skriver:

”Engagemanget och uppmärksamheten i vänskapskretsen kring [kvinnan] synes ha ökat efter att hon berättat om de händelser som är föremål för åtal. Det kan ha funnits ett behov av bekräftelse och kanske också anledning för henne att lämna en beskrivning av omständigheterna kring separationen med [mannen] som väckte sympati för hennes sak.”

”Tingsrätten kan konstatera att det funnits starka personliga motsättningar mellan [kvinnan] och [mannen]. Sådana personliga motsättningar kan vara en sådan anledning som angetts ovan.”

Våldet görs genom odemokratiska metoder om till ”personliga motsättningar” som så ofta annars.

Tidigare i domen hänvisar tingsrätten uttryckligen till HD:s praxis.

Kvinnan uppger att hon känt sig hotad till livet vid det tillfälle då hon blev överfallen i skogen och att hon därför slängde mobilen i skogen, så att den skulle kunna hittas ifall någonting hände henne, när hon såg mannen komma cyklandes mot henne.

Rådman Magnus P uppger att om kvinnan känt sig livshotad under händelsen ”förefaller det vidare mera rimligt att ringa 112 än att slänga in en mobiltelefon i skogen”. Rådmannen talar alltså i efterhand om för kvinnan vad hon skulle gjort under den hotfulla situation som utan förvarning uppkom dvs enligt honom finns det ett rätt alternativ dvs domarens alternativ trots att han själv inte befunnit sig i den hotfulla situationen.

Samma idiot till domare konstaterar att kvinnan ”fått en skada i huvudet”, ”vittnesberättelser”, ”fotografier” och ”åberopade journalanteckningar” ger stöd åt kvinnans berättelse om händelsen. Men ”Uppgiften om att [mannen] ska ha sprungit ikapp henne, dragit ner hennes på marken och slagit henne i huvudet med en sten två gånger vinner inte något stöd av övrig utredning i målet. Stenen har t.ex inte återfunnits.”

Tingsrätten friar mannen.

Vad är det för fel i huvudet på våra domare!!!

Hovrätten tar upp fallet ovanligt snabbt (jämför med vad som är vanligt förekommande) och dömer mannen till ansvar för misshandel.

shedlight

24 februari 2012 15:04

"Engagemanget och uppmärksamheten i vänskapskretsen kring [kvinnan] synes ha ökat efter att hon berättat om de händelser som är föremål för åtal. Det kan ha funnits ett behov av bekräftelse och kanske också anledning för henne att lämna en beskrivning av omständigheterna kring separationen med [mannen] som väckte sympati för hennes sak.


Med det resonemanget är det alltså bättre om omgivningen inte bryr sig om att en kvinna blir blåslagen? För sympati är misstänksamt?

Jag frågar detsamma som du: vad är det för fel på våra domare!?
Vad har vi för rättsväsende?

Din signatur är mer och mer behövlig!

Skaraborgs tingsrätt - låt mig gissa vem...eller finns det fler...?

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

24 februari 2012 15:11

Det är Skaraborgs tingsrätt. Men det finns fler problematiska tingsrätter.

I Skaraborgs tingsrätt är det tydligt att det är antifeminister som styr och ställer. En Daddys girl sanktionerar rättskipningen.

Det är uppenbart att domaren är arg på att det finns vittnen samt att kvinnan har berättat för omgivningen om våldet hon blivit utsatt för.

Inte tillåtet enligt svensk rättspraxis!

shedlight

24 februari 2012 15:21

"Berättat för omgivningen"..är domaren inte människa själv...?

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

26 februari 2012 20:23

Några exempel på hur domare i domskälen inte ens RESPEKTERAR kvinnornas upplevelse av våld och kvinnornas uppgifter om våld.

Domarna skriver t o m fram i domskälen att kvinnorna inte har blivit utsatta för våld av männen. Båda fallen avser vårdnadstvister och domstolarna tar sig stora friheter.

I båda fallen har mannen erkänt våld mot barnen, så det är FAKTA för tingsrätten respektive hovrätten i dessa fall. Processerna är vårdnadstvister och inte brottmål, ändå vill domarna framställa det som om det är brottmål. Domarna skriver i domskälen att mannen inte utövat våld mot kvinnan trots att det inte är utrett eftersom det är ett tvistemål och inte ett brottmål. Domstolen har inte gjort en noggrann prövning om uppgifterna om våld eftersom det inte är ett brottmål och fokus inte har varit på att bevisa våldet, men det hindrar inte domstolarna att fastslå att inget våld förekommit, istället för att konstatera att det förekommer uppgifter om våld och att parterna har skilda versioner samt att männen erkänt våld mot barnen. Forskning visar dessutom att män som utövar våld mot kvinnor också ofta utövar våld mot barnen.

Utgångspunkten är barnens bästa samt att domarna ska göra en
riskbedömning angående våld mm. Ändå tar sig domarna dessa friheter och vill få det att framstå som att kvinnan inte kan styrka uppgifterna om våld mot henne.

I båda fallen har kvinnorna flyttat ifrån mannen, vilket torde
utgöra ytterligare ett bevis för mannens våld.

Fall 1:
”Hovrätten kan konstatera att anklagelserna från [kvinnan] om våld och sexualbrott mot henne inte lett till något åtal och att de inledande anklagelserna mot [mannen] för sexualbrott mot barnen inte heller lett till åtal. I det här målet har hon inte gjort gällande att [mannen] skulle ha begått sexualbrott mot barnen men väl att han vidtagit olika sexuellt gränsöverskridande handlingar mot barnen. Hovrätten finner att det i detta mål inte har framkommit något stöd för att [mannen] skulle ha gjort sig skyldig till vare sig våld eller sexualbrott mot [kvinnan] eller någon sexuellt gränsöverskridande handling mot barnen.”

I detta fall håller sig hovrätten inte ens till fakta i målet. Hovrätten påstår att kvinnan anklagat mannen för sexualbrott mot barnen. Kvinnan har påtalat sexuellt gränsöverskridande handlingar mot barnen och inget annat, vilket finns väl dokumenterat i ärendet.

Fall 2:
”[Kvinnan] har anfört en rad argument till stöd för sina yrkanden i målet. Hon har till att börja med redogjort för att [mannen] misshandlat henne både psykiskt och fysiskt under en följd av år. För att dessa påståenden skall kunna läggas till grund för dom i målet krävs dock att de är styrkta med det beviskrav som kan ställas i tvistemål. [Kvinnan] har som enda bevisning åberopat, som det får förstås, vad hon själv hävdat samt den korrespondens med mera som varit mellan henne och [mannen]. Mot [mannens] bestridande har hon inte genom denna bevisning förmått visa att han misshandlat henne fysiskt och psykiskt över åren. Att förhållandet varit inflammerat mellan parterna och att de till följd härav har en djup konflikt är en annan sak. Vad [kvinnan] har anfört i denna del om misshandel av olika slag kan därför inte läggas till grund för dom.”

”Tingsrätten har konstaterat att [kvinnan] inte styrkt sina påståenden om misshandel med mera.”

Inte heller i detta fall håller sig tingsrätten till fakta.

Domaren uppger att kvinnan ”som enda bevisning åberopat, som det får förstås, vad hon själv hävdat samt den korrespondens med mera som varit mellan henne och [mannen]”. Tidigare i domen uppges att kvinnan åberopat ”omfattande skriftlig bevisning”, bl a ”polisanmälan” och ”underrättelse om åklagarbeslut” (angående våldet mot kvinnan och barnen samt försök att döda kvinnan). Dvs det är inte tillåtet att åberopa skriftlig bevisning angående mannens ovilja att samarbeta och bidra till barnens försörjning samt polisanmälan om våld. Förundersökningen lades ner men med facit i hand har direktören erkänt våld mot barnen. Så den förundersökningen lades ner på felaktiga grunder. Det är fakta.

”Misshandel med mera” – visst är det en intressant formulering av en domare?

Om mannens missbruk konstaterar tingsrätten trots att mannens missbruk är så gravt att mannen vid upprepade tillfällen inte kunnat ge barnen mat och omsorg:

”Det finns heller inget som visar att hans missbruk skulle påverka det sätt han kan ta ansvar som vårdnadshavare.”

Om kvinnorna tillerkänns ensam vårdnad i dessa fall kan de ställa krav på männen (som även är till männens bästa) att först behandla sitt missbruk och sin våldsproblematik samt visa resultat innan umgänge med barnen kan ske. Istället tvingar domstolarna barnen att vara hos den missbrukande och våldsamme mannen. Domstolarna tvingar barnen att utsättas för pappans missbruk. Domsluten får till följd att männen inte behandlar sitt missbruk eftersom domen inte får några konsekvenser för männen, enbart rättigheter. Inga skyldigheter. Som så ofta annars. Ett evigt daltande med vuxna män på bekostnad av kvinnor och barn.

Domstolar och socialförvaltningar resonerar t o m i termerna av att umgänget med barnen kan vara en anledning för mannen att ta sig ur missbruket. Inte klokt! Barnen är försökskaniner åt alkoholiserade män. Istället för att männen först erkänner sitt missbruk, tar ansvar, behandlar sitt missbruk och sedan visar resultat. Sinnessjukt!

Dessa män (maktpositioner) kan ta ansvar i sitt yrkesliv men i
den privata relationen kan de inte ta ansvar. I den privata relationen kan männen ingenting. Det intressanta är också att både socialen och domstolen inte heller anser att männen behöver ta ansvar för sina handlingar eller behandla sin problematik.

Männen kan göra som de vill och både socialen och domstolen argumenterar till männens fördel och kvinnornas nackdel.

”Några visade risker för att barnen far illa till följd av gemensam vårdnad finns därför inte.”

Så tvingar domstolar barn och kvinnor att underordna sig mannen. Så tvingar domstolar barn och kvinnor att utstå mannens missbruk. Så tvingar domstolar barn och kvinnor att utsättas för mannens våld, kränkningar och osunda värderingar som han överför på barnen.

Inte sällan säger mannen till barnen att ”tingsrätten har bestämt att ni ska vara hos mig Xdag till Xdag”. Männen kan inte frivilligt få barnen till sig, utan använder sig av domstolarna samt talar om för barnen att andra bestämt det.

Och som vanligt skriver domaren om mannens våld till
ett ”inflammerat” förhållande mellan parterna, tröttsamt vanligt förekommande…

Sen vill inte domarna närmare uppge vad som avses med det ”inflammerade” förhållandet, de ”personliga motsättningarna”, den ”infekterade vårdnadstvisten”, den ”aggressiva miljön” hos kvinnan (!), kvinnans ”animositet” mot mannen (!), kvinnans ”aversion” mot mannen (!) etc när kvinnorna begär att få veta detta.

Jävla idioter till domare. De står inte ens för sina domskäl och
de tar sig friheter utöver lagen.

shedlight

27 februari 2012 09:16

Tack för detta!

Känner att detta får jag nog re-publicera framöver.

"Animositet"?
"Inflammerade"?
"Infekterade"?

Något säger mig att domare borde ägna sig åt att skriva prosa snarare än domslut.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se