Direktlänk till inlägg 10 februari 2012

Barns rätt är en fråga om värderingar

Av shedlight - 10 februari 2012 12:18

 Nu har Hillegren gett sig ut i debatten om barn som utsätts för våldsbrott.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ogenomtankt-lag-for-utsatta-barn_6838873.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4958314Denne åklagare har gjort sig känd som den som ansåg att våldtäkt i nära relationer

ska ses som ett mildare brott, ungefär som ett etikettsbrott.

Som att gå mot röd gubbe.


Det är inte obekant att våldtäkt i nära relation kan vara en del av ett systematiskt våld som kvinnor utsätts för.

Ett våld där det även kan finnas barn som bevittnar kontrollen och förtrycket av sin mamma.

För det rör sig oftast om mamman, det skriver Hillegren själv.


Att samma åklagare, som alltså vill  förringa detta brott som är en del av våld mot kvinnor,

nu anser att barn inte bör få ersättning när de bevittnar våld är både  häpnadsväckande och skrämmande.


Hur lågt kan man sjunka i människorättsligt anseende och fortfarande anses var en debattör?


Ja, som vi vet, när det gäller att förringa våld mot kvinnor, så det inga problem att fortfarande tas på allvar.

Tydligen.

Men även barn drabbas av förringandet, av värderingar om kvinnovåld. 


Barns rätt hänger alltid ihop med kvinnors rätt.

Över hela världen finns samma mönster.


Det är otvetydigt  så, att när kvinnor har fått större juridiska och sociala rättigheter, så har

också barnen följt med i lagstiftningen.

Och också tvärtom.


Det är ingen slump att Sverige var först med att införa förbud mot barnaga (barnmisshandel)  och att vi också  varit först med ett förbud mot att köpa kroppar, oftast kvinnokroppar som köps av män.

När förbudet mot att misshandla barn kom, fanns det reaktionnära krafter som starkt  motsatte sig förbudet.


Att barn ska få rätt till ersättning när de bevittnar våld, är en framsynt lag som har ett barns perspektiv.

Att se mamman, vilket det oftast alltså  är, att bli misshandlad är att utsättas för ett livslångt trauma.

Att vi har kommit så långt i Sverige att vi uppmärksammar det, är ett mått på hur vi åtminstone försöker implementera  ett barnperspektiv.


Givetvis finns det krafter som motarbetar det.

Just när det gäller Hillegren så syns sambandet  tydligt, hans kvinnosyn och barnsyn hänger ihop.

Så här har han tidigare uttalat sig  om våldtäkt:


"När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschyst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse".

”Man brukar säga att ett nej är ett nej och det kan jag ju i och för sig hålla med om. Det är naturligtvis ett allvarligt brott mot en gentlemannaregel att inte acceptera det. Men det är inte värt två års fängelse.”

”Jag delar uppfattningen att ”ett nej är ett nej” som brukar hävdas.”

Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker.”

”Jag vågar påstå att min syn på våldtäktsbrottet inte nämnvärt skiljer sig från mina kollegors. I så fall skulle jag inte yttra mig.”


 

Och Hillegren får stöd från de som har en liknande  kvinnosyn,

de som anser att män är familjens överhuvud och att kvinnor provocerar fram våldet.

För det är precis det som kvinnor som misshandlas kan få läsa i domslut;  att de provocerat fram brottet.


Dessa, som nu ger stöd för en oerhört konservativ kvinno- och barnsyn, finns

alltså både utanför och innanför rättsväsendet. Se inlägget längst ner.

Det finns alltså all anledning till oro.


Vad är det som gör att åklagare anser sig ha tillräcklig kunskap  att uttala sig om barnfrågor.

Vilken utbildning i barns beteende?

Hur behandlas våra barn överhuvudtaget i domstolar idag i Sverige?

 Tar man hänsyn till att de är barn? Knappast.


I det läget skriver Hillegren idag:


Brott av fadern mot modern, vilket är den vanliga rollfördelningen, går ofta inte att styrka därför att modern helt enkelt inte vill medverka i utredningen. Ofta förnekar hon att de skador hon uppvisar uppstått till följd av våld och presterar i stället fantasifulla förklaringar till deras uppkomst. I sådana lägen kan man förutse en intressemotsättning mellan mor och barn, viket är mindre lyckat för familjerelationen.Inte i något ord oroas Hillegren  över att kvinnor faktiskt har en så utsatt situation i dessa fall

och hur man ska stärka kvinnors rätt.

Istället använder han kvinnor utsatthet till att försvaga barns rätt.

Så försöker man att vända två svaga grupper mot varandra och att stärka den redan starka gruppen:

förövarna - mämnen.


Från inlägget

http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/11/25/6734541-mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-folkhalsoproblem/

hämtas följande text.


Domstolarna intar idag en mycket kritisk eller försiktig hållning till den bevisning som åklagaren framlägger till stöd för sin talan i mål som rör kvinnomisshandel.Inte undra på att Hillegren stöds utav andra machistiska män.

Han är en  ledargestalt för dem.


Men till priset av barns och även kvinnors rätt  juridiskt och värderingsmässigt.

Det är en tecken  på den backlash mot kvinnors rättigheter  och därmed barns, som har pågått en längre tid nu. Även i Sverige.

Dessa män, Hillegren och hans sympatisörer  flyttar nu med framför allt med  nätets hjälp

 fram sina positioner och visar att machism  är i allra högsta grad levande i Sverige.

'


Mer om hur svenska domstolar konsekvent förringar och kränker  barn och kvinnors rätt.

om vänskaps- och intressekorruption hos svenska domare


http://shedlight.bloggplatsen.se/2012/02/08/7282187-rattsvasendet-bade-vanskaps-och-intressekorruption/

 
 
ANNONS
 
Ingen bild

Frida

10 februari 2012 15:17

Det enda jag håller med om är att förövaren bör betala skadeståndet till barnet, i övrigt är hon helt ute och cyklar.

Hennes uttalande om våldtäkter är hårresande läsning. Jag blir fullkomligt mörkrädd över att sådana vidriga häxor jobbar med det de gör och har människors öden i sina händer.
Men jag antar att hon tycker det är helt i sin ordning om hennes man tvingar in sin penis i henne när hon sagt nej trots att hon inte vill och trots att det antagligen gör ont. Tänk om kvinnor skulle bete sig så mot män? Hon tycker alltså att män är gorillor som inte kan kontrollera sig och därför har rätt att börja knulla sin sambo utan dennes tillåtelse, efter det ska han få en liten tillsägelse och lära sig att vara en gentleman, tänk att det bara krävs att man inte ska våldta sin fru för att bli klassad som gentleman, vad bra!
Sen hoppas jag såklart om hon har eller får några döttrar att hon lär dem att bli duktiga fruar som ställer upp och om de inte skulle vilja så ska de vara beredda på att bli påsatta ändå, det ingår liksom i äktenskapet och efteråt ska de tacka och niga och inte anmäla för det finns nämligen inget att just anmäla.
Vad bra!

shedlight

11 februari 2012 11:10

Håller med.
I det här fallet är Hillegren en man.
En åklagare som hörs mkt av ngn anledning och som har arbetat länge med dessa värderingar i sitt maktutövande.
Otäckt.

Men som står i mitt inlägg om korruptionen inom rättsväsendet bestående av URN:s kommentarer så finns det även kvinnor med extremt könskonservativa åsikter.

 
Ingen bild

noboytoy

10 februari 2012 21:50

Den här Hillegren har man ju hört talas om:(.

Han skriver att det finns "risk för en intressekonflikt" mellan en misshandlad mamma, som inte vill anmäla och barnet, som är tänkt att få ut skadestånd för att barnet tvingats bevittna en tyrannisk pappas våld mot barnet och barnets mamma.

Det borde ju vara precis tvärtom? En mamma som inte vågar anmäla misshandeln, kanske tänker om när hon vet att hennes barn har rätt till ersättning? En mamma tänker ofta på sina barn i första hand. Det skulle i praktiken innebära att fler mammor vågar anmäla, om inte för sin egen skull så åtminstone för barnens? Det är väl det kvinnohataren Hillegren är rädd för? Att fler pappor kanske kommer att bli anmälda?

Sen skriver han att barnet, när det blir myndigt kanske kan må dåligt av att det finns pengar på ett bankkonto pga att dessa pengar kommer sig av att mamman har blivit misshandlad.

För det första handlar det inte om en ersättning för att mamman har blivit misshandlad av pappan. Det är en ersättning för att barnet har blivit misshandlat av sin pappa. Barn som ser sin mamma bli misshandlad, blir själva misshandlade, om inte fysiskt så psykiskt. Dessa mammor och barn, lider ofta av allvarliga stressjukdomar, liknande de som krigsfångar lider av.

Hillegren har uppenbart en förfärlig syn på kvinnor. Inte nog med det, han har ingen som helst kunskap om barn och hur de mår i familjer där pappan bedriver terror mot sin familj.shedlight

11 februari 2012 11:16

Hillegrens värderingar är tydliga.
Det skrämmande är att han anser att han inte är ensam om dem och att han har verkat i ett antal decennier.

Hans existens förklarar varför det inte räcker med nya lagar om tex våld mot kvinnor utan att det är domare som motarbetar dessa.
Och som sedan hävdar att;
"se där, de lagarna fungerar ju inte alls -alltså ska de tas bort".

Precis samma cirkel-argument han använder nu mot att barn ska ses som brottsoffer.

 
Ingen bild

Jonathan L

10 februari 2012 23:23

Är det verkligen sant att domstolarna idag intar en "mycket kritik eller försiktig hållning" till den av åklagaren åberopade bevisning i kvinnomisshandelsmål? Tvärtom leder väl de flesta av dessa mål till fällande dom, liksom alla brottsmålstyper i Sverige - ofta med motiveringen att målsäganden "har gett ett mycket trovärdig intryck och ger intrycket av att berätta något som är självupplevd" och finner åtalet styrkt därefter? Någon direkt konkret bevisning verkar vara sällsynt.

shedlight

12 februari 2012 17:10

När det gäller att granska hur rättsväsendet agerar får man utföra olika typer utav arbeten och forskning där man studerar hur domar formuleras, hur utredningar fungerar, vad åklagarna vågar framför, hur kvinnor berättar. m m

Just det du citerar är hämtat från boken Övergrepp av paret Diesen. Den kom 2009 så den är relativt färsk.

Det finns bevisning i vissa fall, tex läkarutlåtande, men först måste dessa verkligen inhämtas, kanske ska t o m läkare höras.
Det kan finnas annan bevisning också både teknisk och digital och andra vittnesmål.

Det handlar alltså i många steg om att domarna har stor makt och att de behöver och även vill inhämta kunskap för att rättsprocessen ska vara säker.
Domstolen måste kunna tolka denna bevisning.

De måste också ha ett GENUINT intresse av det,
liksom intresse av att veta hur offer för misshandel kan uppträda liksom vilka metoder förövarna använder i rätten.

Vill du läsa mer så läs inlägget om vänskaps- och intressekorruption inom rättsväsendet som det ligger en länk till längst ner.
Där finns också ytterligare kommentarer om ämnet.
Fler inlägg av liknande slag planeras dessutom framöver.
Det bästa är att skaffa sig kunskap i ämnet.

Vi har inte det rättsväsendet när det gäller våld mot kvinnor som du bär på en förhoppning om.
Det kan också finnas bra exempel, men det finns fortfarande alltför mkt problem och oroande nog verkar problemen öka.

 
Ingen bild

Tittarstorm

11 februari 2012 11:12

Hillegren gör sig bättre som museiföremål än i en rättssal. Hans jämförelse med våldtäkt inom äktenskapet och etikettsbrott, alltså i nivå med att stoppa kniven i munnen när man äter eller dricka rött vin ur vitvinsglaset, visar hans syn på kvinnor på ett utomordentligt tydligt sätt. Hillegren är en man som själv inte är gift eller lever med en kvinna. Kanske han ätit med fingrarna för många gånger så ingen kvinna stått ut med honom.
Han menar att han dock inte är ensam i sin bransch om sina värderingar och även vi andra kan enkelt konstatera att grottmännen verkar vara överrepresenterade inom rättsväsendet. Vi som har förmåga att tänka i flera led och därmed kunna se konsekvenser har också, i motsats till Hillegren och hans kollegor alltså, kunnat se att kvinnor och barn görs rättslösa genom Hillegrens och grabbarnas värderingar. Synd att Hillegren inte själv begriper det.
Hillegren och hans gäng är bevis för att en hög utbildning inte alls är synonymt med intelligens! Att läsa in fakta är en sak, att omsätta den i verkligheten en helt annan. Och det är här det spricker för många av rättstjänarna.
Det är inte bara bristen på intelligens som är problemet när det gäller vilka som ägnar sig åt rättsskipning. Maktbehov tror jag är en stor drivande kraft för alla som väljer den här typen av arbete och inom domstolsväsendet har man dessutom bra betalt under tiden man får utlopp för det.
Polisen har ju inte riktigt samma höga löner men det kanske kan uppvägas av att man får lov att använda fysiskt våld.

Det är hur som helst flera fel på de här individerna!

shedlight

11 februari 2012 11:51

Haha...äter med fingrarna...
Du lyckas alltid få in humor i den ruskigaste verklighet, TS!

Annars är det givetvis som du skriver, det mönster som dessa Hillegrenare visar på är skrämmande, otroligt skrämmande.

Borde vara det för alla kvinnor.

Det är helt obegripligt att Sverige har dessa könskonservativa domare och åklagare fortfarande vilket URN visar.

 
Ingen bild

Utred rättsväsendet NU

11 februari 2012 16:42

Rolf Hillegren – ett sorgligt kapitel för rättsväsendet

Rolf Hillegrens bidrag på Newsmill, före och efter hans pensionering från rättsväsendet, visar tydligt på hans okunskap samt bristande förståelse för mäns våld mot kvinnor samt hans kvinnofientliga agenda.

Hillegren började sin karriär inom bloggvärldens kvinnohatar-genre dagarna innan han gick i pension med en artikel gällande lite ”feministisk moralism” angående sexköpslagen som ”hotar rättssäkerheten”.

Roffe börjar med att efterlysa lite sans och besinning.

”Hur vore det med lite sans och besinning i den här frågan eller är det för mycket begärt när det gäller brott som på något sätt berör sexuallivet?”

Kammaråklagare Roffe fortsätter med att ge sin syn på polisers arbete när det gäller prostitution:

”Här måste man fråga sig om det är en vettig och värdig polisiär uppgift att vara ute och spana i buskarna i förhoppningen att finna två rättskapabla personer med neddragna brallor som nyss ingått avtal med varandra? Om polisen hade obegränsade resurser skulle man möjligen kunna svara ja på den frågan. Men i så fall främst för att man unnar polisen vissa pikanta inslag i en annars grå vardag. Att lägga resurser på denna typ av verksamhet i dagens läge när polisen inte ens förmår att utreda stora delar av den traditionella vardagsbrottsligheten kan knappast betraktas som ett utslag av gott omdöme.”

Roffe använder odemokratiska omskrivningar och skriver om brottet köp av sexuell tjänst till ”verksamhet”. Att Roffe som åklagare (vi kan nog utgå från att Roffe producerat skitartikeln på betald skattefinansierad arbetstid) har synpunkter på vad polisen ska lägga sina resurser på är anmärkningsvärt.

Roffe uppmanar alltså polisen att inte ägna tid till en viss brottslig verksamhet som han i eget intresse tycks vill skydda från polisens ingripande verksamhet.

”Traditionell vardagsbrottslighet” är det en term som lärs ut i utbildningen eller i yrkeslivet? Jag har iaf missat den.

Roffe liksom Göran Lambertz och Bo Svensson är upprörda över att brottsoffer för sexualiserat våld ges skadestånd. Om Borgströms förslag att betrakta prostituerade som brottsoffer och ge dem rätt till skadestånd uttrycker Roffe:

”Detta vore väl att göra prostitutionen riktigt lönsam. Förstå får säljaren betalt – ofta rätt bra timpenning – och dessutom skadestånd. Och naturligtvis lär det ofta bli staten som via Brottsoffermyndigheten kommer att få punga ut med skadeståndet. Vad säger skattebetalarna?”

(Jag personligen tror att skattebetalarna anser att det är problematiskt att idioter som Roffe har avlönats med statliga skattemedel under 29 års tid.)

I likhet med antifeministerna anser Roffe att översynen av lagstiftningen vars direktiv, föreslår att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserad, är en omständighet som får Roffe att se rött. Roffe kan inte behärska sig och paniken över att kvinnors kroppar fortsatt enligt lag ska vara otillgängliga för Roffe och andra får Roffe att använda de sedvanliga moral-orden:

”Detta kan inte betraktas som annat än utslag av moralism i ett samhälle där moralpaniken ofta firar triumfer.”

Roffe avslutar artikeln med att ”Och det måste även finnas gränser för vad samhället ska lägga sig i.”

Efter detta ”bidrag” kan man tycka att Roffe eller någon annan borde sett till att Roffe i fortsättningen inte hamrade på tangentbordet.

Men Roffe som har bristande självinsikt skriver vidare på Newsmill. I en ny artikel ondgör sig Roffe på Katarina Wennstam.
I den totala avsaknaden av självinsikt berättar Roffe att han skrivit en replik till Katarinas artikel i DN som refuserats. Roffe uppger att hans artikel på Newsmill är en omarbetad och förlängd version av den refuserade. Att reflektera över varför hans replik blev refuserad av DN existerar inte i Roffes värld.

Roffe anser att debattlusten hos landets jurister är i det närmaste obefintlig (kan det bero på Roffe själv och hans kvinnoförakt?). Roffe anser att Katarina Wennstams artikel framstår som en orgie i okunnighet och tveksamma slutsatser.

(Jag anser att Rolf Hillegren framstår som en orgie i okunnighet och dumhet samt en ytterst tveksam person).

Roffe uppger att Katarina anser att debatten på sexualbrottsområdet är ”infekterad” och beror på fördomar, förlegade attityder och patriarkala strukturer. Roffe anser att ”sådana påståenden är svåra att bemöta om man har rimliga krav på konkretion och stringens.”

Jag har personligen svårt att hitta mer konkreta bevis på fördomar, förlegade attityder och patriarkala strukturer än Rolf Hillegren själv.

Roffe uppger att Katarina ”försöker förvilla läsarna genom att nämna att hänsynslöshet förekommer i samband med bordellhärvor.”

Nej just det Roffe. Om man säger det så finns det ju inte.

I ytterligare en artikel på Newsmill (Relationsvåld – ett sorgligt kapitel för rättsväsendet) avslöjar Roffe sin okunskap samt sina fördomar om mäns våld mot kvinnor.

Tvärtemot vad forskning visar så är Roffes uppfattning om ”kvinnomisshandel” att:

”Dessa fall inträffar ofta i familjer som har en livsstil som avviker från majoritetens.”

”Huvudingrediensen i denna livsstil är alkohol som ofta utnyttjas alltför rikligt av båda parter.”

”Ibland kan det vara så att kvinnan inledningsvis varit mycket intresserad av att mannen ska åtalas, men att hon ändrat sig i ett sent skede och återtagit sin ursprungliga berättelse. Bevisläget kan då ändras på sådant sätt att det inte går att åtala eller att mannen frikänns i händelse av åtal.”

”Har han då suttit häktad i en månad kan han räkna med att inkassera ca 30000 kr av statliga medel för att ha varit oskyldigt frihetsberövad.”

”En summa som kan komma väl till pass för mannens eller parets fortsatta alkoholkonsumtion med tillhörande risk för ytterligare ingripanden från samhällets sida.”

Roffes förståelse för mäns våld mot kvinnor samt kunskap om våldet talar för sig självt. Jag kommenterar det inte ens. Var och en får själva läsa och bedöma om Roffes förståelse och kunskap speglar verkligheten samt är i överensstämmelse med forskning.

Roffe har efter sin pensionering från åklagarmyndigheten flitigt ”engagerat” sig i sexköpslagen, mäns våld mot kvinnor samt sexuella övergrepp på barn. Roffe själv är inte insiktsfull nog att förstå vad han avslöjar. Vi feminister tackar och tar emot att Rolf avslöjar sin antifeministiska agenda samt varför han en gång i tiden sökte sig till åklagaryrket.

Sandvikenfallet har upprört Roffe en hel del. Jag citerar en del av Roffes smörja.

”Därefter kom det första positiva tecknet i denna sorgliga historia. Tingsrätten ogillade åtalet.”

”Vill man finna något förmildrande i åklagarens agerande skulle man kunna anföra att hon föreföll ung. Jag ser det som ett problem att åklagarkåren genomgått en alltför snabb föryngring, vilket lett till en skev åldersfördelning.”

Det är uppenbart att Roffe vill bevara de patriarkala och kvinnofientliga strukturerna inom åklagarkåren.

”En sansad bedömning bör rimligen leda till att begreppet barnpornografi reserveras för situationer där barn tvingas inta uppenbart sexuella positioner.”

Jo jo, Roffe vill lämna utrymme för att sexualisera och exploatera barn sexuellt.

”Inflytelserika debattörer med puritansk sexualsyn och inte sällan feministisk anstrykning har i åratal fått härja alltför fritt påhejad av en okritisk journalistkår.”

”Åklagare, advokater och domare som borde ha ryckt in och hyfsat debatten har hållit sig tysta.”

Ja, Roffe. Varför tror du att så är fallet? För att såna som du och andra antifeminister härjat runt i decennier inom rättsväsendet kanske? Det kanske har varit nog med vad ni ställt till med?

Roffe avslutar artikeln med:
”De starka reaktioner som programmet väckt gör att det finns skäl att tro på en viss tillnyktring inom detta område. Men snabbt lär det inte gå.”

Den enda som behöver nyktra till och reflektera över sitt kvinnoförakt är väl Roffe själv.

Roffe nöjer sig inte med Newsmill utan sprider sina myter även i SvD. Att SvD ens publicerar Hillegren efter all skriftlig bevisning han lämnat efter sig på sitt kvinnoförakt är talande för SvD.

Rolf Hillegren vill fortsätta att odla myten att kvinnor inte medverkar i utredningen.

”Brott av fadern mot modern, vilket är den vanliga rollfördelningen, går ofta inte att styrka därför att modern helt enkelt inte vill medverka i utredningen.”

För Rolf Hillegren är det ”enkelt”, han avfärdar all kunskap och forskning som finns på området och ersätter den EN myt. Rolf Hillegren visar på en mycket bristande förståelse för olika förklaringsfaktorer. I Rolf Hillegrens inskränkta världsbild finns endast en förklaring. Den förklaring som han vill ska vara förklaring.

Hur en person som efter 29 år i yrket kan uppvisa sådan okunskap samt bristande förståelse för våld är obegripligt, men visar behovet av att åklagare samt andra inom rättsväsendet har sunda värderingar samt kunskap om våld då de anställs.

Det finns all anledning att anta att kvinnor och barn som mött Rolf Hillegren under hans tid som åklagare inte fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Slutsatsen blir att det är Rolf Hillegren som har utgjort ett hot mot och hotar rättssäkerheten för kvinnor och barn och inte ”feministisk moralism”.

Att Rolf Hillegren varit åklagare under 29 års tid är inget annat än en stor rättsskandal.

shedlight

11 februari 2012 21:12

Helt otroligt!
Är det någon som behöver betvivla att allt vad denna grottman, och de som hejar på honom anser, utgår från en kvinnosyn som är rentav hemsk att läsa?

Har han aldrig hört talas om varför barn, minderåriga, och unga kvinnor hamnar prostitution? Har han hört tals som skulder?
Förtvivlan, desperation, förtryck?
Att denna gränslösa handel finns ENDAST för att män såsom Hillegren anser att de har rätt att köpa kroppar till sin sexuella tillfredställelse?

För dessa män med en total distanslös empatibrist?

Det är rent skakande att tänka på vilka utredningar han har utfört och på vilket sätt.
Vilka könshandelshärvor las ner?

City åklagarkammare, där Hillegren arbetade senast, var ju välkänd för sin låga åtalsfekvens i våldtäktsbrottet.

Dessa exåklagares verksamhet skulle egentligen granskas, och de skulle ställas till moraliskt ansvar för sina handlingar innan det är försent.

Hur många kvinnors och flickors förtvivlan har Hillegren på sitt samvete?

 
Ingen bild

Örnen

11 februari 2012 20:58


Nu kanske det är 10000 i fängelse om man skulle bura in alla skyldiga blir det kanske drygt 40 000 ganska snart ung 5% av männen.

Själv tycker jag det är värt pengarna men det blir en hisklig massa personer som får hålla på att vakta alla dessa män.

Lösningen på problemet skulle vara att kvinnor såg till att föda fler flickor än pojkar. Det skulle bli mycket bättre att vara kvinna i ett sådant samhälle, mindre våldtäckter misshandel osv.

shedlight

11 februari 2012 21:10

Man måste bekämpa mäns våld mot kvinnor på olika nivåer.

Lagföring och straff är en sak.
Det är definitivt ett verktyg som ska användas.

Men om man bara tänker ur juridisk synvinkel så betyder det att nya kvinnor hela tiden utsätts.
Man måste verka på andra nivåer också.

Med pojkar, med deras värdegrunder, med att se sambandet mellan konsumtion av porr , framför allt vålds- och förnedringsporr, mot strukturer som förtingligar kvinnor, med politiska åtgärder som stärker kvinnors rätt, eftersom det ger återverkan på allt, man måste uppmärksamma hatet på nätet som, är jag övertygad om är den enskilt största bidragande orsak till en normering till att kvinnor och flickor och deras rättigheter som människor kränks.

Det är alltså många vägar att gå.
Inte BARA straffrättsligt, det löser inget i längden.

 
Ingen bild

Leah

12 februari 2012 14:46

Jag som har söner funderar mycket på hur jag ska uppfostra dem, för att de ska se kvinnor som sina jämlikar, när hela samhälet visar det motsatta (deras far är dessutom ingen bra förebild, och där bor de varannanvecka). Tips någon? Jag vet att jag gör mycket genom att föregå med gott exempel och leva så som jag lär, men mer än det? Jag har en jätte uppgift, speciellt då fadern inte går att räkna med på den punkten.

Annars se denna, kul och mitt i prick; http://www.youtube.com/watch?v=XzJC9OCT0ss

shedlight

12 februari 2012 17:06

Det är nog svårt idag för unga med allt som finns på nätet.
Det bästa är väl att lära unga av båda könen att var kritiska till budskapet som pumpas ut 24/7.
Såg din film, subtilt men snyggt gjort!
Att vända på allt utan att det blir överdrivet.
Hittade en film som iofs kanske vänder sig till unga tjejer mest men som också är viktig för killar. En del killar talar i filmen om vilka krav som ställs på dem.
Den ligger överst på denna sida.
http://dorisfilm.se/

 
Ingen bild

Frida

16 februari 2012 14:11

Hmm, vet inte varför jag skrev hon när idioten är en han..aja...

I vilket fall, Noboytoy skrev i sin kommentar:
"Sen skriver han att barnet, när det blir myndigt kanske kan må dåligt av att det finns pengar på ett bankkonto pga att dessa pengar kommer sig av att mamman har blivit misshandlad"

IDIOT (alltså han, inte noboytoy) tror han inte att barnet är ledset och bär med sig misshandeln av sin mamma som ett trauma ändå? Tror han pengarna gör barnet deprimerad men innan var det så lyckligt? Jag har själv varit i situationen och det är ju inte pengarna som gör dig ledsen utan besvikelsen på din pappa, sorgen över vad mamma varit med om, ilskan du bär på mot din far, känslorna att man vill ha kontakt med sin pappa trots allt, konflikten med att ha kontakt med honom, insikten att han inte kommer att ändra sig. Det gör en ledsen. Inte några jävla pengar, du kommer ihåg vad han gjorde ändå, varje jävla dag.

En sån jävel som han borde få munnen ihopsydd när han uppenbarligen inte vet vad han talar om. Hur kan han ens uttala sig så om pengarna när han inte vet själv, har han pratat med något barn och frågat? Någon vuxen som bevittnade våld när han/hon var liten? Har han funderat över vad dessa pappor som slåss ställer till med? Hur blir deras söner etc?

ARGH!

shedlight

16 februari 2012 16:37

Visst, det är en sådan dårskap denne fd åklagare visar så man blir alldeles trött.

Han lägger skulden för misshandel på barnet och även på mamman, bara för att hon finns där, istället för på förövaren.
Förövaren osynliggör han snabbt

Du har väl läst URN:s kommentar?
Den säger allt om denne man och hans exploativa kvinnosyn och vad han anser att män ska ha rätt till - för att de är män.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se