Direktlänk till inlägg 10 augusti 2011

Ökat våld och ökat kvinnoförtryck hänger ihop

Av shedlight - 10 augusti 2011 14:00

/Tillägg i ämnet våld mot kvinnor se längst ner i inlägget/


Ett amerikanskt forskningsinstitut har kommit med en rapport om religiöst våld i världen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/religiosa-konflikter-okar-i-sverige

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/religiosa-konflikter-okar-i-sverige_6379688.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.694755-religiosa-konflikter-okar-i-sverigeNågra länder nämns som värst.

Just dessa länder har ett enormt kvinnoförtryck och en del har varit på väg mot ökad jämställdhet men detta har vänt de senaste decennierna.

Det finns alltså all anledning att se förtrycket och våldet i ett sammanhang.


Värst synes det vara i


Iran

Kvinnorna var under shahens tid friare än idag. Det religiöst präglade ledarskapet har infört sträng lagstiftning som har drabbat kvinnorna hårt de senaste decennierna. Idag är kvinnorna i Iran oerhört förtryckta.


Andra länder som ligger långt fram på våldslistan är Egypten, Saudiarabien, och Irak.

Som av en händelse talar utvecklingen av kvinnors rättigheter  sitt tydliga språk i dessa länder.


Egypten

Under Sadat gjordes framsteg i  frågan om kvinnans rättigheter. Han mördades 1969.

Sedan dessa fram till nyligen har Mubarak styrt. Han har, för att förvissa sig om makten, lierat sig med den konservativa opinionen. Männens privilegier har genom åren införts helt och hållet.

Samtidigt som deras rättigheter beskurits anger  en  förskräckande hög andel kvinnor att de utsätts för sexuella trakasserier.


Saudiarabien

I det landet är det lättast att ange vad kvinnor får lov att göra än tvärtom.

De får i princip inte göra något utan manligt beskydd.

Det är ett utav de mest könskonservativa länderna i världen.

Kvinnor har inte hittills fått rösta, de fråntas alltså den mest grundläggande rättigheten i världen, den som en medborgare.

Dock förs inga internationella krav på bojkott fram, som när det gällde segregeringen i Syd-Afrika.

Världen, dvs maktens män i världen, är vana vid att kvinnor behandlas illa.


Irak

USA:s President Bush rättfärdigade sitt krig mot fundamentalism med att han förde fram kvinnornas rättigheter.

Dock fick under hans tid  kvinnorna  i USA se sina rättigheter beskäras på område efter område, liksom indraget stöd påverkade kvinnors rätt på andra ställen i världen.

Men även de irakiska kvinnorna har fått det mycket sämre efter den amerikanska invasionen.

USA har flera gånger backat för konservativa religiösa grupper som vill återgå till islamsk lag  där kvinnor frånskrivs sina rättigheter  inom områden som rör äktenskap, skilsmässa, vårdnadsfrågor, arv m m


I Afghanistan är nu en liknande utveckling påbörjad, där kvinnornas underordning tillåts i praktiken, med USA:s godkännande.Men Sverige då?  Vårt jämställda Sverige

Hur hänger det ökade våldet ihop med vår utmärkta kvinnosyn?


Svaret är att synen på kvinnan  stadigt har blivit sämre.

De kvinnokonservativa krafterna har vunnit terräng.


Både i media och i hur vårt rättsväsende agerar.


Media har senaste åren konstant främjat kvinnoförakt i den tilltagande kommenteringskulturen. Det har växt sig starkare. Gå tillbaka några år och titta själv. Om du tvekar på detta.

Då kanske det fanns 3-4 kommentarer mot kvinnor, nu finns det 100-tals, kanske upp till över 1000 i många  fall.

Bloggare med en kvinnofientligt agenda får utrymme okritiskt i media.

Abortmotståndare breder ut sig med det ena märkliga argumentet efter det andra.


I våra domstolar har det första  smyginförandet av pedofil-PAS gått till att ha blivit öppet etablerat i domstolar. Utan någon större uppmärksamhet.

Kvinnan hamnar  i ett sämre utgångsläge för att hon är kvinna med sämre resurser.

Att barn berättar om övergrepp vänds mot deras egen mamma.

Mammor som vill skydda sina barn hämtas med civila kvinnokonservativa organisationers hjälp och sätts i förvar.

Konservativa krafter köps in av män med pengar till förhandlingar i domstolarna.


Allt medan färre och färre våldtäkter klaras upp och allt färre våldtäktsmän fälls i domstol, trots att det kan finnas bevisning.  Domstolarna är numera uppfinningsrika när det gäller att skuldbelägga kvinnan. Nu räcker det inte med  två brottsoffer, att kvinnan är nykter, att hon har skador eller att gärningsmannen visat upprepad brottslighet. Han frias. Anger kvinnan att mannen har en negativ kvinnosyn vänds det mot henne själv. Allt som kan, vänds mot kvinnan.

Har vi fått politiska domstolar i Sverige också?


Hatet mot politiskt aktiva kvinnor ökar.

Man ifrågasätter kvinnojourer och misstänkliggör kvinnor som hjälper våldsutsatta kvinnor.

Hemmafru-vurmen är stark från konservativt politiskt håll och från media.


Synen på kvinnan som en sexuell varelse och som en sexuellt tillgänglig varelse ökar i media.

Barn och kvinnor skuldbeläggs för mäns agerande.


Tillgången till bredband och kommenteringskulturen i media har ökat kvinnoföraktet och späder på rent kvinnohat.


Och som en ständigt neråtgående spiral har media och den förda politiken spelat varandra i händerna.

Ingen politiker vågar införa någon ny lag nu längre som bekämpar eller ifrågasätter synen att mannen har rätt till kvinnor. * /se tillägget nedan/


Allt medan  blogghatet fortsätter obehindrat och understöds.

Och kvinnor förföljs på nätet medan rättsväsendet står bredvid och tvår sina händer.


Mer våld mot kvinnor på alla nivåer innebär mer våld i samhället i övrigt.


Rasism och sexism ökar – våldet ökar på alla håll.


Hur man ser på kvinnor i ett land, hänger ihop med människosynen och därmed hur man ser på att utsätta sina medmänniskor och medborgare för våld och förtryck.

Människor består ju trots allt av två kön, kan man förtrycka det ena kan man förtrycka alla.

.

.


Tillägg 10.7  1920.


Hur mycket påverkar den globaliserade könshandeln svenska  mäns syn på kvinnor?

De män som köper fattiga, utsatta kvinnor och flickor (barn) i Thailand som beskrivs i nedanstående artikel;  hur ser de på kvinnor/flickor när de kommer hem?

Vilka protesterar som mest när riksdagsledamöter vill förbjuda svensk könshandel utomlands?

De unga söner som fått köpta kvinnokroppar av sina fäder, som också nämns i artikeln,  hur kommer deras framtida relationer till kvinnor se ut?


Dessutom, värt att fundera över,  hur låter dessa Thailands-torskar i kommentering? När de försvarar sitt handlande med yttersta frenesi?

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/turistparadisets-dystra-baksida
 
ANNONS
 
Ingen bild

Tittarstorm

10 augusti 2011 15:39

Visst har det blivit värre! Jag ser en markant skillnad jämfört med hur det var tidigare.
Det hänger ihop med den förda politiken där synen på människor och på människors svaghet har ändrats. Förr var man solidarisk med människor som var sämre lottade och man arbetade för ett jämlikt samhälle där alla skulle ha samma möjligheter. Nu är det tvärtom. Nu hånas de som inte är på topp hela tiden eller som inte lyckas bli medlemmar av den välmående medelklassen och man tar ifrån dem allt människovärde.
Att kvinnor blir extra utsatta blir en självklar följd av detta, de befann sig lite längre ner i hierarkin redan från början. Den som upplever sig som förtryckt förtrycker dem som står lägre på skalan, en gammal välkänd mekanism, och små män förtrycker dem som de kan förtrycka. Kvinnor och barn och andra mindre lyckade personer som arbetslösa och sjuka t ex. Pressade människor utövar mer våld, det är erfarenheter och kunskaper vi har men som ingen längre vill kännas vid. Alla djur som känner sig trängda kan gå till anfall och människor fungerar på samma sätt.
I kombination med läget i världsekonomin ger det här ett bra underlag för ett krig.
Det här ingår i den politik vi har fått. Man kan inte påstå att det enbart skulle vara alliansens fel, Göran Persson var duktig på att införa högervärderingar i den socialdemokratiska politiken och ingen har ändrat på detta.
Nu vill man ha en ny ledare i V efter Ohly och ser ett bra tillfälle att få bort "det gamla kommunistspöket". Ska man tolka det som att kommer ytterligare en högervridning av V så vi får alla partier skvalpande i mitten och ingen vill profilera sig annat än i småfrågor?

Det märkliga är att det inte är enbart i Sverige som det här händer. Det sker över hela Europa och världen. Det är alltså inte en isolerad företeelse och därför undrar man givetvis hur det kunnat bli på det här viset.
Det ger en bra grund för konspirationsteorier och jag ställer gärna upp en sådan. Jag är mycket misstänksam mot Bilderberggruppen t ex. Varför skulle alla makthavare plötsligt vilja samma sak och sträva åt samma håll?

Nu gäller det att hålla näsan ovanför ytan och försöka hantera situationen, som jag ser det. Det krävs en enorm mobilisering av de motståndkrafter som finns för att en kursändring ska kunna ske och det finns idag ingen bra politisk plattform för en sådan.
De senaste dagarna har jag pratat med vänner i min ålder=gammal och ingen av oss vill fortsätta leva på det här viset i ett samhälle där dumheten breder ut sig i det omänskliga samhällsklimat vi har nu.
En hade planer på att hänga sig på sin arbetsplats medan vi andra vill ha varsin liten stuga ute på landet där vi kan leva ensamma och isolerade och slippa delta.
Vi får se hur det blir den saken.

shedlight

10 augusti 2011 16:09

Jag säger som jag gjort tidigare: det behövs nutida "brödupplopp"!
För det första behövs att alla generationer får upp ögonen för att jämställdheten kan gå bakåt!
Och sedan se att den de facto HAR gjort det!

Nästa steg är att sluta sig samman.
Att arabvåren har skett är en positiv faktor, det går fortfarande att göra uppror.
Alltså måste vi höja våra röster igen.
Du och andra med era erfarenheter behövs. NU mer än någonsin!
Så gärna stugor på landet men ingen isolering alltså!
Hörs och syns och påverka!
En arabisk vår av upprörda kvinnor behövs!

 
Ingen bild

Patrik

10 augusti 2011 15:48

"Ökat våld och ökat kvinnoförtryck hänger ihop"
Med vad? Jo med islam. Finn den gemensamma nämnaren.

shedlight

10 augusti 2011 16:21

Då har du missat allt vad inlägget handlar om, bl a det om USA.

Har du helt missat hur det ser ut i svenska rättsväsendet idag, hur HD satt praxis?

Vet du att katholicismen har drivit kvinnors rättigheter bakåt i Europa efter murens fall?

Vet du att ett som förenar skilda länder vad avser religion, som inget annat, är rätten att förtrycka kvinnor?
För det är ett faktum att USA, Saudiarabien och Vatikanstaten har mötts i kvinnoföraktande reglering globalt.

Så religionerna skiftar, men kvinnoförtrycket består.

Varför tror du att de kristet konservativa i USA OCH i Sverige är de som vill ha en tillbakagång vad avser kvinnans rättigheter?

Varför vill SD driva jämställdheten bakåt, för du har väl läst vad deras politik innnebär?
Du har väl också läst vilket kvinnoförakt
deras anhängare visar i kommentering?

Så cirkeln sluts runt fundamentalister oavsett gud och skrift. 
Ingen bild

Antirasist

10 augusti 2011 22:01

Era syn att svenska män borde inte ha sex med utländska kvinnor är rent rasistisk.

Ni accepterar inte att utländska kvinnor flyttar till Sverige och har sex med svenska män. Globalisering och försvinnande av nationella gränser oroar er.

Välj inte rasism. Sprida inte rasistiska sagor om människohandel. Påstå inte att utländska kvinnor är som barn.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Artikel 16

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj.

shedlight

10 augusti 2011 22:55

De säljs som barn, över hela världen.

Från fattiga till rika.
Från kvinnor/flickor till män.
Så ser strukturerna ut.

Vad är det som får DIG att tro att kvinnor vill sälja sina kroppsöppningar, sitt livs enda sexualitet, till västvärldens rika män?

Och var kommer hallickarna in?
Dom, som torskarna skriver öppet om på flashback.

Vad DU gör är att du förtvivlat försöker ursäkta Ditt beteende som torsk.

Tror du inte att jag har stött på sådana som du förut?
Som gör allt för att förtiga vad det faktiskt handlar om.

För 100 år sedan såldes vita kvinnor/flickor över hela världen.
"Den Hvita Slafhandeln"

Nu säljs östeuropeiska, asiatiska, sydamerikanska, afrikanska kvinnor/flickor till afrikanska, asiatiska, sydamerikanska och framför allt europeiska män.
De, som framför allt har pengarna.

Du, som torsk, försöker allt vad du kan.
Men inget ändrar strukturerna och könsmönstrerna.
Att kvinnan är andra klassens medborgare, då och nu.

Gift dig med vem du vill, men betala inte för tillgång till andra människors kroppar.
Bidrag inte till förtryck och könshandel.

 
Ingen bild

Seppo

10 augusti 2011 23:08

Jag vill påminna om de artiklar som bl.a skrivits om kvinnor som köper sex i Gambia.
http://www.sydsvenskan.se/resor/article90298/I-Gambia-kallas-sexhandeln-semesterromanser.html
Jag kan också meddela att asiatiska kvinnor som köper sex av unga män i Thailand är ett väande problem. Kvinnor som kommer från Japan och Taiwan tex.

shedlight

11 augusti 2011 00:03

Det där är en typiska fokusförskjutningen bland torskar.

Var ser du det du beskriver på flashbacks torskforum?
Vilket kön diskuterar vilket där?
På sajten där Thailandstråden är den otvetydligt längsta.
Kvinnosynen är tydlig.
Otroligt kvinnokränkande.

Hur ser det ut på pedofilforumet?
Vilket kön diskuterar småflickors sexualitet?

Vilka kroppar hänger på svenska sexsidor?
Där hallickarna och torskarna möts?

Vilka säljs på bordellerna i Tyskland?
Såg du Svantes Tidholms dokumentär?
Där 200 kvinnor skulle "serva" 1000 män/dag.
Hur många är svenska "affärsresenärer"?

Hur ser det ut på bordellerna i Thailand, i Vietnam, i Laos, i Indien?
Det sistnämnda som är det nya "okända" resemålet.

Vilket kön kommenterar sin rätt till kvinnokroppar i media i stort sett varje dag?
Sin rätt till barn?

Var finns dess horder av manskroppar på nätet, på gatorna?
Var finns alla dessa män som är offer för slavhandel vid fotbollsarrangemang, FN-posteringar, och i turistmål?

Hur ser prostitutionsporr ut på youporn, där kvinnor säljs mer eller mindre öppet, brevid filmerna där kvinnors och framför allt flickors kroppar exponeras in på bara porerna?

Var finns kropparna av män på medias websidor, när bikinibilder och rumpchocker avlöser varandra varje dag nu?
Där kropparna t o m hos äldre kvinnor ska värderas?

Har du missat hela strukturen som visas med skrämmande tydlighet i inlägget beror det på att du väljer att inte se.
För att det ger dig för mycket skuld.

 
Ingen bild

noboytoy

11 augusti 2011 08:45

Mycket bra inlägg. Instämmer med Tittarstorm om att kvinnors och barns rättigheter inskränks dag för dag inte bara i Sverige utan i hela världen.

Överallt i svenska bloggar, forum och media hatas de som verkar för kvinnans frigörelse och rättigheter - feminister.

Överallt i utländska bloggar, forum och media hatas också feminister.

Finns det en världslig agenda att utrota kvinnorörelsen och av vilka bedrivs i så fall den agendan?

För övrigt är jag så evinnerligt trött på att höra män som "seppo" ovan, som försöker osynliggöra att det är män som köper prostituerade för egen sexuell njutning, genom att peka på att "kvinnor också..".

Män köper kroppar att masturbera i över hela världen. Det är få prostituerade män som säljer sina kroppar åt män. Det är ännu färre prostituerade män som säljer sina kroppar till kvinnor.

shedlight

11 augusti 2011 10:30

Ja, det har funnits och finns en världslig agenda att förtrycka kvinnor.
Eftersom det finns i alla kulturer och i alla tider (sedan vi blev bofasta) så är det tydligt att kön= makt.
De enda som har försökt ändra på detta är de förtryckta själva - kvinnorna.
Men kvinnors frihetsrörelser har media emot sig nästan jämt. Och de förlöjligas. Det är en skillnad.

 
Ingen bild

LEif

11 augusti 2011 09:05

Det är tröttsamt att när det skrivs om Thailand eller görs tv-program så är det i princip alltid om prositution. Visst finns det i Thailand, precis som i andra länder, speciellt på turistorterna.

Men varför skrivs det inte mer om Thailand som land? Det är en fantatsiskt land med en rik kultur. Det är en väldigt liten del av thailändarna som sysslar med prostituion, de flesta är bhudister och jobbar hårt.

Jag är trött på denna ensidga bild av Thailand. Det har gått så långt att folk ofta ser alla thailändska kvinnor horor.

Och inte att förglömma. De som utsätts för mest våld både av andra invånare och stater är män, inte kvinnor. Det gäller i hela världen.

shedlight

11 augusti 2011 10:25

Tänk, jag har sett dig skriva likadana insändare....tydligen viktigt för dig detta...

"Spännande" reseberättelser finns hela tiden i media, till Prag, till Barcelona, till Cypern, till Bali m m

Denna typ av socialt överslätande reportage är i absolut majoritet.

Eller är det så att din kategori män inte vill att sexhandeln ska skildras alls?

Det här systematiska förtrycket av flickor och kvinnor som sker i världen är det största utan jämförelse, brottet mot mänskliga rättigheter och kvinnors värdighet.

Thailand är den största sexindustrin i världen.
Där bidrar turister till att den upprätthålls med sin pengar och sitt exploativa beteende.

Det uppmärksammas alldeles för lite.

Man bör även prata mer om andra länders växande sexindustrier som Indien, dit många svenska män nu åker för att "dölja" sin verksamhet bättre än om de åker till just Thailand.
Även tex i Brasilien, på Cypern, i Kina, och i länder i Europa sker att brutalt utnyttjande av kvinnor/flickor av svenska män.
Även i Europa far kvinnor och flickor mycket illa.

Media har en tendens att förtiga tex människohandel i Europa och fokusera på endast Asien.

Så det behövs MER fokus - överallt.
Inte ett förtigande - av hänsyn till de som utnyttjar.

Sedan handlar inlägget om våld mot kvinnor i så vitt skilda länder som Iran, Irak, Saudiarabien, Egypten, USA, och Sverige.
Det kanske du missade i din hang-up på just Thailand?


 
Ingen bild

Tittarstorm

11 augusti 2011 11:06

Leif försöker sig på samma försvarstal som grabbarna som förr försökte ursäkta sina inköp av FiB Aktuellt med de ytterst lättklädda flickorna i mittuppslaget. De hävdade att det fanns så många bra artiklar i tidningen som de påstod sig läsa.
:D :D Visst!

Jag vet inte vilka Leif avser när han skriver att "folk ofta ser alla thailändskor som horor" men jag misstänker att han med "folk" menar män. Det har jag sett exempel på.
För egen del ser jag dem inte alls som horor, jag ser dem som flickor och kvinnor som exploateras av män.
Däremot ser jag alla Thailandsresande män som män som inte klarar av jämställda och självgående kvinnor och som mindre intelligenta män. Det brukar ofta bekräftas om man orkar prata med dem.

shedlight

11 augusti 2011 12:06

Du träffar rätt - som vanligt.

Visst är det så, de som är snabbast att dömma kvinnor som "horaktiga" är en viss typ av män; de som är exploatörer själva.

 
Ingen bild

Anonymous

11 augusti 2011 21:53

Det finns de som tror att de har rätt, lek Gud och var rättvis du... straffet låter inte vänta på sig!

shedlight

11 augusti 2011 22:37

Vilket straff talar du om?
Förklara gärna.

 
Ingen bild

Viola

12 augusti 2011 12:44

Kvinnohatet i Sverige idag är skrämmande, och vad det verkar galopperande. Tonen mot feminister är fruktansvärt rå, samtidigt som islam utmålas som det stora hotet mot kvinnors rättigheter. Men som sägs ovan är det knappast genom att leta efter platsen för det värsta kvinnohatet som mobilisering för kvinnors rättigheter kan ske. Det finns tillräckligt mycket hat pretty much everywhere för att det ska vara farligt för kvinnor, och ständigt bli farligare!

shedlight

12 augusti 2011 22:37

Du beskriver problematiken så bra!

Världen är en farlig plats för kvinnor - överallt.
Oavsett religion, statsskick eller politisk inriktning. Inget förenar maktens män så, som förtrycket mot kvinnor.
Det finns både historiska och nutida exempel på det.

Kvinnohatet i Sverige har fått ett rejält uppsving genom de nätverkande bloggarna OCH det tillåtna extrema kvinnoföraktet i medias kommentering.
Inte ens efter terrordåden i Norge har media uppmärksammat kvinnohatet och vad det kan leda till.

 
Evorna

Evorna

17 augusti 2011 09:12

Shed, du har helt rätt - som vanligt.
Härifrån Rummet har vi länge sett företeelsen (rörelsen) växa sig allt starkare.
Här har vi alltid misstänkt att anledningen till att ha religion, rätt och slätt, är att hitta på anledningar till att kontrollera kvinnor. (För deras eget bästa...??)
Det är många som väljer att agera under "religionsparaplyet".
Det som nu händer är att själva kvinnohatet - blivit en religion i sig själv.
Man struntar helt enkelt att gå omvägen genom religionen och de gängse förklaringsmodellerna (till att hålla kvinnorna på plats) som ges där.
Anhängarna till denna nya verksamhet verkar bo i olika kommentarsfält på nätet....
Kusligt - här undrar vi var vi är på väg...
Ska det mobiliseras?

http://evailivsrummet.wordpress.com

shedlight

17 augusti 2011 19:46

Det var klarsynt som vanligt! Ja,varför ta omvägen via religion för att förtrycka kvinnor...det måste tillhöra det förgångna(?), nu 2000-talet är väl det onödigt....

Mobiliseras -JA!
Jag har länge propagerat för nutida brödupplopp...


 
Ingen bild

frida

18 augusti 2011 12:35

Till DN:s artikel om Staffan Nordstrand bok Under floden om sexhandeln i Thailand har nyliberalen Hans Egnell länkat ett inlägg på sin blogg där han ger en infantil bild "fenomenet sexhandel i Tahiland" och kastar skit på boken utan att han verkar ha läst den. Hans inlägg har hitills resulterat i 148 kommentarer där alla utom en "Farang" ger honom svar på tal. Bifogar länk. Håll liv i den diskussionen så att den nyliberala dumheten och människosynen avslöjas sig själv. Bifogar länk.

http://motpol.blogspot.com/2011/08/frivillig-sexhandel.html

shedlight

18 augusti 2011 22:48

Egnell är välkänd för att han förespråkar sexhandel/trafficking och sin rätt till kvinnors/flickors kroppar.
Hans syn på sexualitet utgår från mannens behov.
Så vitt jag minns så ville Egnell göra ett arbete på sin socionomexamen om "de lyckliga sexarbetarna" i Thailand. Det skulle givetvis baseras på hans erfarenheter som vit sexhandelskonsument från ett rikt västland.
Säger en del om Egnells naivitet och människosyn.

 
Ingen bild

Tittarstorm

20 augusti 2011 11:33

Har aldrig hört talas om Egnell och gick in på hans blogg efter att ha läst här och blev mörkrädd. En sådan ung och omogen person!
Och socionom? Varför i hela världen har han valt den banan? Där jobbar man med människor i fokus och är hårt styrda av lagar och förordningar. Vad ville han med det yrkesvalet?
Jag läste bara det aktuella inlägget, orkade inte mer av hans idiotiska svada av rättfärdigande av mäns tillgång till köpta kroppar. Eller hyrda som han, och även Federley, hellre vill kalla det.

Pojken är helt oförmögen att se kopplingar mellan fattigdom och prostitution, fia val respektive nödvändiga och fullständigt huvudlösa jämförelser mellan en ung person i Sverige som vantrivs på sitt okvalificerade arbete med människor som lever under helt andra omständigheter och villkor!
Jag hoppas den manlige socionomen aldrig får ett jobb där han träffar kvinnor i ekonomisk nöd, han kommer troligen att tipsa dem om att sälja lite sexuella tjänster som tillskott till kassan.
Kanske han tom vill köpa tjänsterna av dem?

shedlight

21 augusti 2011 22:24

Han är inte så ung...snarare yngre medelålders...
Det var förresten han som skrev att han tycker att "byxmyndighetsåldern" ska sänkas. Dvs att t ex medelålders män ska kunna få tillgång till barn.
Det brukar hänga ihop; kan man köpa en, kan man köpa alla.

Fjorton dagars svält och förtryck så kan man få vem som helst att bli frivillig "knulldocka", kvinna som man, pojke som flicka. Det behövs inte mer än så för en västerlänning. Vad behövs då för de som redan är förtryckta från födseln? Inte mycket alls.
Frivillighet är ett av de mest missbrukade orden, märkligt ofta använt från manligt håll för att bortförklara eget ansvar.

Något som dessa Egnell-exploatörer skulle behöva uppleva är alltså svält och förtryck, under en 2-veckors period, så skulle de bättre förstå vad s k fri vilja är. Helst då med en hallick som vakar över deras "fria vilja".

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av shedlight - 21 januari 2017 10:32

  Även i år beslutade länstyrerelserna om licensjakt på varg utan någon egentligt grundlig analys och reflektion om varför. Överklagande av naturorganisationer till högsta juridiska instans ledde inte till någon förändring trots att domstolar int...

Av shedlight - 11 augusti 2016 21:55

Idag nås vi av nyheten att Ecuadors ambassad tillåter att Assange förhörs om våldtäktsmisstankarna som funnits sedan 2010.    Men varför glömmer media bort vad som har hänt under dessa år? Hur Assange har utryckt sig? Hur en åklagare som inte ens...

Av shedlight - 22 juli 2016 10:49

Idag är det fem år sedan Anders Behring Breivik utförde sina välplanerade och fruktansvärda terrordåd.   Trots att det är en händelse som omtalats mycket i både Norge och Sverige så tycks den kontext som Breivik verkade i, inte ha analyseras. Han...

Av shedlight - 30 juli 2015 13:55

Den fasansfulla historien om lejonhannen Cecils död i Zimbabwe rullar nu över världen. Han sköts  med pilbåge och föst efter 40 TIMMAR efterföljande  sköts han ihäl med skjutvapen. Ett mer utstuderat djurplågeri är svårt att föreställa sig. Den nöjes...

Av shedlight - 27 juni 2015 11:43

Tänkte faktiskt försöka blogga lite i sommar men jag tänkte börja med en att reprisera ett tidigare inlägg och förändra det lite - från att handla om SD till att handla om SD-anhängare. Det är precis lika aktuellt idag som när det publicerades mars 2...

Kategorier

Shed Light

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Shed Light med Blogkeen
Följ Shed Light med Bloglovin'

Senaste inläggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se